Lời bài hát hợp âm guitar Bắt đầu một kết thúc

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:45

Bắt đầu kết thúc Giờ em phải [Am] quên quên bao lời hứa Giờ em phải quên câu yêu thương lúc [G] xưa Giờ ta khơng bên anh hay đón đưa Kỷ niệm buồn [Em] vui bên đứng [Am] mưa Về [Am] thơi khơng thương tiếc chi Về lệ em cay khóe [G] mi Tìm làm chi xưa anh bước Tìm làm [Em] chi chẳng luyến lưu [Am] ĐK: Cho em bắt [Am] đầu sống người [Dm] Cho em bắt [G] đầu tình người [C] Cho em quên [F] ký ức hôm [Dm] qua Những tháng ngày [G] dài làm em xót [E7] xa Yêu thương chúng [Am] ta hết từ [Dm] Yêu thương chúng [G] ta gió [C] mây Thơi anh [F] để em bước [Dm] qua Những xót xa [E7] tình ngỡ [Am] đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bắt đầu một kết thúc, Lời bài hát hợp âm guitar Bắt đầu một kết thúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay