Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt trên bến đò ngang

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:44

Bất bến đò ngang Một [Am] chiều qua bến [C] đò ngang Tình [Dm] cờ nghe [C] hát cũ [G] Người hành khất [C] mù cô gái [E7] nhỏ Cây guitar lạc phím tự [Am] Cô [Am] gái hát nỗi đau [Dm] mênh mông người [G] tình phụ Chiều mưa [E7] bay hiu hắt dòng sơng Khách qua [G] đò cuối năm lưa [C] thưa Có người dừng [Am] lại xót xa [C] lòng túi rỗng [E7] khơng Biết bao năm [Am] người gái qua [E7] sông Tôi viết lời [Dm] ca buồn [F] vậy? Những lời [Em] ca cho lòng tơi [Dm] thuở biết bây [E7] Người hành khất hát để [Am] ăn xin
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt trên bến đò ngang, Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt trên bến đò ngang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay