Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt ta nhìn nhau

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:44

Bất ta nhìn Bất [Dm] em nhìn anh, lắng [C] nghe kỷ [Dm] niệm Bất anh nhìn [Gm] em, nhớ [C] ngày xa [F] xưa Ta quen [Gm] nhau, ta yêu [Bb] nhau, ta xa [A7] nhau, chẳng nhớ độ [Dm] Dòng sơng [Gm] xanh trôi theo tháng [Bb] năm, âm [A7] thầm sóng [Dm] vỗ Tuổi ngây [Gm] thơ trơi theo ước [A7] mơ, có [Gm] nỗi [A7] nhớ Bất [Dm] nghe thời gian, [C] thu vàng [Dm] độ Bất nghe tình [Gm] yêu, gió chuyển [C] mùa heo [F] may Đâu thơ [Gm] ngây, tay [Bb] tay sang thu [A7] chuỗi ngày [Dm] dài Tình yêu [Gm] xưa ngỡ phôi pha giấc [Bb] mơ, cung [A7] đàn [Dm] lỡ Đập gương [Gm] xưa có thấy đâu, bóng [A7] gương vỡ tan, lỡ [Dm] làng Tình [F] cờ gặp tưởng phôi [A7] phai, bâng khuâng người em [Dm] gái Mắt [Bb] em nhìn [Gm] anh mắt [C] anh nhìn [F] em Tìm chút hương [Gm] xưa hạt nắng [Bb] mưa Một chút xa [A7] xôi, chút bồi [Dm] hồi [A] Sao khơng em tròn hai mươi tuổi [Gm] Sao không ngày [A7] để anh đơi [Dm] mươi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt ta nhìn nhau, Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt ta nhìn nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay