Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt một chiều mưa

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:44

Bất chiều mưa Đứng hè [Am] phố, chờ qua mưa Nước mắt lạnh [F] ướt [A7] dòng nước mắt qua [Dm] tim Lỡ tình [G] yêu, bây [F] mà [E7] tìm Ngày [G] quen phố xưa chiều [E7] mưa Nhớ [Am] nhớ ngày chung lối Nhớ [F] nhớ [A7] chiều mưa rớt lê [Dm] thê Nhớ chiều [G] mưa, tơ [F] trời se tơ [E7] lòng Mà ta [G] mong mưa [E7] cho hồng ước [Am] mơ ĐK: Ngày [Am] ấy, yêu ta dại [Dm] khờ Tưởng [G] chừng với nàng có riêng [C] ta Từ [E7] đó, yêu ta hững [Am] hỡ Cứ cho [G] nàng, [E7] mưa phải chờ đợi [Am] ta Đứng hè [Am] phố, chiều mưa Mới hay [F] vơ [A7] tình đánh [Dm] tim Nước mắt tình [G] yêu bây [F] lớn mưa [E7] chiều Cầu trời [G] mưa cho [E7] đáng trái tim dại [Am] khờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt một chiều mưa, Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt một chiều mưa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay