Lời bài hát hợp âm guitar Bất chấp

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:44

Bất chấp [Dm] Bất chấp tất để [Am] anh quên người Mà [Bb] anh [C] lừa [F] dối trái [Am] tim [Dm] Cứ nỗi nhớ [Am] ùa Tình [Bb] anh giấu [C] kín [Dm] đêm [Dm] Trái tim nhung nhớ [Am] trái tim thờ Lạc [Bb] lồi bơ [C] vơ [F] ơm giấc [Am] mơ [Dm] Cố ngăn nước mắt mà [Am] khóc lòng Mình [Bb] anh níu [C] kéo [Dm] không ĐK: Bàn tay nắm bàn [Bb] tay trái tim em thắt [C] lại Ngọt ngào bên [Am] bên anh tim em nhạt [Dm] phai Giờ em đổi [Bb] thay lãng quên tháng [C] ngày Mình bên [Am] bao dấu yêu nồng [Dm] say Ngày em bên người [Bb] có vui hay không [C] Một người nơi [Am] ngu ngơ người [Dm] say Ngồi có đổi [Bb] thay quay nơi [C] Còn vòng [Am] tay nơi đong [Dm] đầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bất chấp, Lời bài hát hợp âm guitar Bất chấp

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay