Lời bài hát hợp âm guitar Bão về

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:44

Bão [Am] Bão [C] nghe tin đài [G] mà lòng thắt [Em] lại [Am] Nghĩ đến quê [C] nghĩ đến gia đình [Em] mà nước mắt lưng [Am] tròng Bão [C] người [G] ngồi co ro [Em] trời [Am] Nước nhà [C] nước ngơi trường [Em] bao số phận xót [Am] thương [Am] Bão [C] lo cho cha già [G] phải chống [Em] chọi [Am] Nghĩ đến mẹ hiền [C] lúa chín chưa gặt [Em] trắng mẹ [Am] buồn Bão [C] nơi quê hương nghèo [G] lòng người lo lắng [Em] nhiều [Am] Nước khắp nơi tràn [C] mái điêu tàn [Em] bao gia đình tan [Am] hoang ĐK: Bão [Am] quê buồn [F] ôi [G] nỗi đau đầy [C] vơi Vừa [Dm] hôm qua cười [C] cười nói nói [G] bão em [Em] Nhìn [Am] đàn em thơ ngồi [F] khóc bơ vơ [G] hỏi cha mẹ [C] đâu Phận [Dm] người trời [G] gieo chi bao nỗi [Em] đau nơi quê [Am] nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bão về, Lời bài hát hợp âm guitar Bão về

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay