Lời bài hát hợp âm guitar Bão tình

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:44

Bão tình Sheet [Am] Tình yêu [C] đương thương [Dm] luyến gần [Am] Tình cô [Dm] đơn vương [F] chen gây buồn [E7] đau [Am] Lạnh mưa [Dm] gió bão [C] lòng khao [Am] khát u phai [Dm] tàn [Bb] u tình ln tha thiết hương [E7] trao [Am] Từ xa [C] em lạnh xâm [Dm] lấn tâm hồn [Am] Tìm đơn [Dm] cơi luyến mơ [F] xưa đêm [E7] đêm [Am] Mộng tình ân [Dm] lúc ban [C] đầu tìm đâu [Am] thấy Đam mê [Dm] ray [E7] rứt thêm tâm tư ngày nối [Am] ngày ĐK: Em [Dm] hơm [Am] gió mưa [C] gào đêm [E7] tối Em [Am] phút [Dm] mê tình vương bão [Am] tố khiến xuôi lệ [E7] rơi Em [Dm] tan [Am] vỡ hoa [G] đời hận [Dm] nguôi Em [G] lúc lẻ [C] loi cay đắng tràn [E7] ngập bến đắm đuối [Am] Tình sau [C] mê tình mộng [Dm] đắm mơ [Am] đâu Tình qua men [Dm] say nối duyên [F] xưa thêm dài [E7] lâu [Am] Tình tê [Dm] tái cuối hương [C] tình êm [Am] Quên u [Dm] sầu ngang [E7] trái cho tơ duyên đẹp kiếp [Am] hoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bão tình, Lời bài hát hợp âm guitar Bão tình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay