Lời bài hát hợp âm guitar Bão rừng

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:44

Bão rừng Gió lộng rừng [C] đồi hoa ngất [G7] ngây nhớ xưa ghé [C] Đã [Am] lần ngắm hoa lưng [G7] đồi gặp em kết [C] Từ giây phút [Am] trời [Em] xui khiến [A7] anh mến thương [Dm] em Gói hai tâm [F] hồn sáng khuya trưa [G7] chiều dìu khắp [C] Có [C] vui mà không [G7] lìa [C] xa Bến vui thấy [Am] buồn cách ngăn đôi [G7] đường không bối [C] rối Nhìn em nước [Am] mắt chảy quanh trái [Em] tim luyến [A7] thương phút chia [Dm] phơi Nói khơng nên [F] lời lúc anh [G7] em đứng ngẩn [C] ngơ ĐK: [F] Hãy coi tình nước tình [C] yêu gần [Am] Giữ yên bờ [Em] cõi ngửa [Dm] nghiêng loạn [G7] ly [F] Có xa mong hiểu [C] thêm câu thời gian [Am] Mới mong [Em] biết thuỷ [G7] chung, phụ [C] tình Thế chiều [C] thăm chốn [G7] xưa non nước trời [C] mây Thấy hoa rơi [Am] nhiều, vắng em anh [G7] buồn, rừng xanh lên khói [C] tím Đường chưa tắt [Am] nắng mà em [Em] xa bốn [A7] bên tiêu [Dm] sơ Núi cao mây [F] chùng, đất sâu non [G7] rộng tìm đâu cho thấy [C] em
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bão rừng, Lời bài hát hợp âm guitar Bão rừng

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay