Com Lay IP cua nguoi dang chat

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:44

Lấy IP của người đang chát? Hỏi: Cho em hỏi có cách nào lấy được IP của người chát cùng khơng? Xin cảm ơn    3C trả lời:  Chào bạn! Khi chat thì gửi 1 file, (tắt hết mọi kết nối bên ngồi) rồi vào cmd gõ netstat ­n bạn sẽ lấy IP một  cách đơn giản, kể cả yahoo có lên đến fien bản bao nhiêu đi nữa thì vẫn có thể lấy được 
- Xem thêm -

Xem thêm: Com Lay IP cua nguoi dang chat, Com Lay IP cua nguoi dang chat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay