Com Tat Beep khi khoi dong

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:42

Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Tắt hệ thống Beep khởi động Khi bạn khởi động nghe tiếng kêu từ thùng máy CPU, phát từ loa nhỏ phát bạn khởi động máy Nhưng tiếng kêu sử dụng cho mục đích chẩn đốn xử lý cố Nếu máy bạn hoạt động tốt, không cần phải nghe tiếng Bíp thủ thuật giúp bạn tắt hệ thống kêu khởi động Phương pháp 1: sử dụng Device Manager, phương pháp bạn thực XP Seven, phải với quyền Quản trị thực Vào Start/Run gõ lệnh devmgmt.msc để mở Device Manager Trong cửa sổ Device Manager, vào View/Show Hidden devices Sau mở rộng vị trí Non-Plug and Play Drivers, bấm chuột phải vào Beep chọn Properties http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Tại hộp thoại Beep, bạn bấm vào thẻ Driver Tại vị trí Startup phía bên dưới, bạn vào tùy chọn Disable bấm OK Sau khởi động lại để xem kết Nếu bạn muốn mở lại chức vị trí bạn chọn Startup Phương pháp 2: sử dụng Regedit http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Truy cập vào Registry Editor thơng qua Start/Run gõ lệnh regedit Điều hướng đến khóa HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Sound, click chuột vào giá trị Beep bảng hiển thị bên phải thay đổi thành NO Sau khởi động lại Nếu muốn bật lại thay đổi thành YES Phương pháp 3: truy cập vào phần cứng Phương pháp dành cho dòng Main hỗ trợ gắn Beep ngồi, có số đời Main chức Beep tích hợp sẵn Main nên tháo rời Nếu bạn dân vọc máy, vọc phần cứng chắn bạn biết Jack cắm Beep bo mạch chủ nằm đâu, cần rút đầu nối khỏi Main khơng nghe Nếu bạn muốn nghe cắm lại Jack cắm vị trí http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Sự khác biệt bo mạch chủ Với hình bạn thấy vị trí bo mạch khác nhau, mà việc thiết lập trở nên khó khăn cho người dùng khơng chun Hiện có nhiều chủng loại main, Main có Speak tích hợp sẵn - loại dùng phương pháp này, loại main có vị trí cắm cố định dụng đầu nối riêng phương pháp hữu dụng Chú ý: thủ thuật giới thiệu với hình thức tham khảo, nghiên cứu Khơng khuyến khích bạn thực Đối với người làm kỹ thuật chức kêu từ hệ thống Beep phát khởi động nhằm xác định tình trạng máy hoạt động có cố nhằm chẩn đốn phát lỗi máy để khắc phục http://tailieutonghop.com ...Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop .Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Tại hộp thoại Beep, bạn bấm vào thẻ Driver Tại vị trí Startup phía bên dưới, bạn vào... Startup Phương pháp 2: sử dụng Regedit http://tailieutonghop .com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop .Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Truy cập vào Registry... giá trị Beep bảng hiển thị bên phải thay đổi thành NO Sau khởi động lại Nếu muốn bật lại thay đổi thành YES Phương pháp 3: truy cập vào phần cứng Phương pháp dành cho dòng Main hỗ trợ gắn Beep ngồi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Com Tat Beep khi khoi dong, Com Tat Beep khi khoi dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay