Com Cach su dung chuot

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:41

Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Cách sử dụng chuột Khi chưa bật máy tính, bạn nên tập số động tác với chuột cho quen sau bạn dùng chuột thường xuyên Bạn thường điều khiển máy tính cách đẩy chuột qua trái, qua phải, tới, lui Bạn cần cho chuột di chuyển phạm vi miếng lót thơi (con chuột thường đặt miếng lót để di chuyển cho êm) Khi đẩy chuột đến cạnh miếng lót, bạn nhấc chuột lên, đặt vào miếng lót Để thuận tiện cho việc học cách dùng máy tính, bạn cần ghi nhớ thêm động tác sau: - Nhấp trái (thường gọi tắt “nhấp”): Bấm phím trái ngón trỏ (ngón trỏ nhấn xuống phím trái thả ngay) - Nhấp phải: Bấm phím phải ngón - Nhấp đúp: Bấm phím trái ngón trỏ hai lần liên tiếp - Cuộn: Lăn “bánh xe” (giữa hai phím chuột) ngón trỏ - Kéo: Dùng ngón trỏ nhấn giữ phím trái (ngón trỏ ln nhấn xuống phím trái), đồng thời di chuyển chuột - Kéo-phải: Dùng ngón nhấn giữ phím phải (ngón ln nhấn xuống phím phải), đồng thời di chuyển chuột Khi dùng máy tính, động tác kéo kéo-phải chuột thường thực chút xíu dừng, khơng kéo dài Sau đó, bạn thả phím trái (hoặc phím phải), cho ngón trỏ ngón trở lại bình thường (ngón trỏ đặt hờ phím trái, ngón đặt hờ phím phải) http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hãy thử xem, chẳng chốc bạn thành thạo nhanh Các động tác khơng khó động tác tăng ga, sang số dùng xe máy http://tailieutonghop.com ... TaiLieuTongHop .Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hãy thử xem, chẳng chốc bạn thành thạo nhanh Các động tác không khó động tác tăng ga, sang số dùng xe máy http://tailieutonghop .com
- Xem thêm -

Xem thêm: Com Cach su dung chuot, Com Cach su dung chuot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay