Com Chipset Pentium IV

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:39

Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Đặc tính kỹ thuật Chipset Pentium IV Giới thiệu chung: -Các lọai Chipset Pentium IV sử dụng Mainboard có Socket 478 có Bus từ 400~800 Mhz.Tùy theo loại mà có hỗ trợ(Support) cơng nghệ siêu phân luồng(Hyper-ThreadingTechnology) Đặc tính họ Chipset: Họ Chipset Intel 845 Đặc tính chung Hầu hết loại chipset Intel 845 có tốc độ Bus từ 400~533 Mhz hỗ trợ cho việc điều khiển kết nối thiết bị phần cứng như:kết nối mạng LAN, điều khiển sound card, card AGP… Tên Chipset Đặc tính riêng Intel 845, Intel 845GL -Cache:256K -Support:SDRAM 133 Mhz,DDRAM 200~266 Mhz -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X Intel 845E,Intel 845GV,Intel 845G -Cache:256K -Support:DDRAM 266 Mhz -Hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng.(HyperThreading-Technology) Intel 845GE,Intel 845PE -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X -Cache:256K -Support:DDRAM 333 Mhz -Hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng.(HyperThreading-Technology) Intel 848 Hầu hết loại chipset Intel 845 có tốc độ Bus từ 533~800 Mhz hỗ trợ cho việc điều khiển kết nối thiết bị phần cứng như:kết nối mạng LAN, điều khiển sound card, card AGP… Intel 848 -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X -Cache:512K -Support:DDRAM 266~400 Mhz -Hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng.(HyperThreading-Technology) -Support HDD Ultra ATA 100~133 & SATA(Serial ATA) 150 Mhz -Support AGP 8X http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Intel 850 Intel 852 Hầu hết loại chipset Intel 850 có tốc độ Bus 400 Mhz hỗ trợ cho việc điều khiển kết nối thiết bị phần cứng như:kết nối mạng LAN, điều khiển sound card, card AGP… Hầu hết loại chipset Intel 852 có tốc độ Bus từ 400~533 Mhz hỗ trợ cho việc điều khiển kết nối thiết bị phần cứng như:kết nối mạng LAN, điều khiển sound card, card AGP… Intel 850 -Cache:512K -Support:RDRAM 800 Mhz -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X Intel 850E -Bus 533 Mhz -Cache:512K -Support:RDRAM 800 Mhz -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X -Support Hyper-ThreadingTechnology -Cache:256K -Support:DDRAM 266~333 Mhz -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X Intel 852PM Intel 852GM Intel 852GME -Cache:256K -Support:DDRAM 200~266 Mhz -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X -Cache:256K -Support:DDRAM 266~333 Mhz -Support HDD Ultra ATA 100~133 -Support AGP 4X http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hình 1: Sơ đồ điều khiển thiết bị hiển thị thông số kỹ thuật họ Chipset Intel 845 http://tailieutonghop.com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hình 2:Chipset họ 845 http://tailieutonghop.com ... http://tailieutonghop .com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop .Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hình 2 :Chipset họ 845 http://tailieutonghop .com ... http://tailieutonghop .com Tài liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop .Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Hình 1: Sơ đồ điều khiển thiết bị hiển thị thông số kỹ thuật họ Chipset Intel... liệu sưu tầm từ nguồn internet tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop .Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Intel 850 Intel 852 Hầu hết loại chipset Intel 850 có tốc độ Bus 400 Mhz hỗ trợ cho việc điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Com Chipset Pentium IV, Com Chipset Pentium IV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay