Com CAI XP OF cai dat he dieu hanh windows xp

40 58 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:39

BÀI CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP Yêu cầu phần cứng Các bước cài đặt Prentice Hall, 2003 Yêu cầu phần cứng CPU Pentium 586 tốc độ 166 MHz (233) Đĩa cứng trống >200 MB (1000) System RAM 16 MB (32) CD Install WindowsXP Đĩa mềm khởi mềm đĩa CD Boot Hiện có số CD Install Window tự Boot cần chọn Install Prentice Hall, 2003 Nếu đĩa CD Install Windows không tự Boot ta phải dùng đĩa mềm đĩa CD Boot để khởi động DOS Sau ta đến đường dẫn thư mục I386 đĩa gốc Có thể ổ cứng Sau đánh WINNT Prentice Hall, 2003 Các bước cài đặt Bước 1: Cài đặt Bios cho khởi động hệ thống từ đĩa mềm CD-ROM trước Ghi số CD-KEY Windows XP giấy Đưa đĩa CD-ROM Windows XP vào ổ Bật máy cho khởi động từ CD Khi bắt đầu khởi động bạn thấy xuất dòng chữ: “Press any key to boot from CD ” Bạn nhấn phím để khởi động Prentice Hall, 2003 Xp máy từ đĩa CD Windows Bước 2: Sau kiểm tra tìm thiết bị phần cứng tương thích, Windows XP hiển thị tiếp hình tiếp theo: Bước 3:Bạn nhấn phím Enter để tiếp tục việc cài đặt Windows XP Prentice Hall, 2003 Bước 4:Windows XP hiển thị hình bạn nhấn phím F8 để tiếp tục việc cài đặt Prentice Hall, 2003 Bước 5: Màn hình Windows XP xác định việc chọn ổ đĩa cần cài đặt Bạn nhấn Enter để tiếp tục việc cài đặt Prentice Hall, 2003 Bước 6:Windows XP hỏi bạn chọn FAT hay NTFS, dùng phím mũi tên để dịch chuyển nhấn Enter để chọn tiếp tục việc cài đặt Prentice Hall, 2003 Bước 7:   Màn hình Windows XP bắt đầu tiến hành copy file hệ thống xuống ổ cứng Prentice Hall, 2003 Bước 8:  Sau copy xong, Windows XP hiển thị tiếp hình sau Bạn xem tiến trình cài đặt Windows XP Prentice Hall, 2003 10     Hộp thoại Slecting Features  cho ta thấy thư mục danh sách phần mềm hổ trợ cho ứng dụng Sổ biểu tượng [+] để xem chi tiết bên để cài Những chức đánh dấu X không cài Sau choïn xong, ta choïn Intall now Prentice Hall, 2003 26      Quá trình Intall bắt đầu, lí mà muốn kết thúc ngang việc cài đặt chọn Cancel, sau chọn Yes để xác nhận việv muốn huỷ cài đặt Sau hoàn tất công đoạn Copy file cần thiết Chương trình yêu cầu ta khởi động lại Windows để trình cấu hình Office 2000 cập nhật vào hệ thống Chọn Yes Windows  khởi động lại Prentice Hall, 2003 27 Chương trình hỏi nhập Web Sever Account, máy có nối mạng ta khai báo cho mục: Username, Password, Confirm Password, khai báo mật cho Administrators mục Username Nếu máy không nối mạng click vào Cancel Chương trình cài đặt hoàn tất, nhấn OK Trong trình hoạt động, lý trình Office 2000 bò cố, không muốn sử dụng nữa, muốn thêm bớt ứng dụng Lúc ta đưa đóa CD nguồn vào, trình Auto Run kích hoạt hộp thoại sau Prentice Hall, 2003 28     Hộp thoại cho phép ta có lựa chọn để chương trình thi hành:     - Repair Office : Tự động sửa chửa cố , hư hỏng xảy chương trình    - Add or Remove Features : Cài thêm vào xoá bỏ vài ứng dụng hay chức theo ý muốn    - Remove Office : Gở bỏ toàn phần mềm Office 2000 khỏi máy tính Prentice Hall, 2003 29 Để sử dụng Microsoft Word với Tiếng Việt nên:      Khai báo chế độ mặc đònh cho Font chữ cách vào Menu Format/Font chọn Font Vni-Times (hoặc Font Tiếng Việt tuỳ thích), nhấn nút Default, chọn Yes click OK  Vào Menu Tools/Options chọn thẻ Spelling&Grammar Click bỏ dấu kiểm mục Check spelling as you type Check grammar as you type Đây trình kiểm tra lỗi tả tiếng anh Nếu cho hoạt động Word báo lỗi từ có dấu tiếng Việt cách gạch chân từ loại gạch màu đỏ có dạng sóng  Cũng từ Option chọn thẻ Edit bỏ dấu kiểm mục Use smart cut and past Tránh tạo khoảng trắng từ sau bạn xử dụng chức 30 Prentice Hall, 2003 Cut Past CÀI ĐẶT VIETKEY VÀ FONT CHỮ VIETKEY Là một  phần mềm hỗ trợ cho máy vi tính ngày nhiều, nhờ có phần mềm này mà ta soạn thảo văn Tiếng Việt cách dễ dàng nhanh chóng Để cài đặt phần mềm VIETKEY bạn cần có đóa CD chứa phàân mềm Mở máy thực theo bước sau:      Bước 1: Chạy File Setup Vietkey 2000.  Prentice Hall, 2003 31   Bước 2: Giới thiệu chương trình.nếu muốn tiếp tục nhấn NEXT.  Prentice Hall, 2003 32   Bước 3:Là bước lựa chọn cách cài đặt chương trình VIETKEY tự lựa chọn mục cần cài đặt hay để máy tự lựa chọn sẵn Sau lựa chọn xong bấm NEXT để tiếp  tục.  Prentice Hall, 2003 33   Bước 4: Đặt tên chọn Folder thích hợp  để cài đặt chương trình vào.  Prentice Hall, 2003 34   Bước 5: Máy tự động đặt phần mềm VIETKEY.  Prentice Hall, 2003 35   Bước 6: Là bước hoàn tất việc cài đặt Ta chọn Khởi động lại máy Khởi động lại sau Nên chọn Khởi động lại máy      Sau nhấn FINISH để hoàn thành công việc cài đặt Tiếp ta chạy chương trình Vietkey, chỉnh lại kiểu 36 gõ bảng mã thích hợp với Prenticecho Hall, 2003  CÀI FONT CHỮ CHO WINDOWS     Để có nhiều kiểu viết máy ta cài FONT vào máy Các bước tiến hành sau: Bước 1: Từ Taskbar nhấp vào biểu tượng Start \ Setting \ Control Panel.  Prentice Hall, 2003 37 Nhấp vào biểu tượng FONT để mở cửa sổ FONT.  Bước 2: Prentice Hall, 2003 38 Bước 3: Chọn Install New Font       Tại hộp hội thoại Add Fonts: Chọn ổ đóa, thư mục  chứa tập tin cài đặt Font Windows nạp danh sách font vào list Font, chỉnh Select All muốn chọn tất Font liệt kẽ danh sách tuỳ chọn phím Ctrl, Shift Nhấn OK để bắt đầu cài đặt.  Prentice Hall, 2003 39 Bước 4: Nếu FONT cài, Windows thông báo có muốn cài hay không Chọn OK để ghi đè, chọn Cancel để bỏ qua Quá trình cài đặt tiến hành chấm dứt máy hội thoại Add Font lần Chọn Cancel để đóng hộp hội thoại lại Prentice Hall, 2003 40 ... 2003 Xp máy từ đĩa CD Windows Bước 2: Sau kiểm tra tìm thiết bị phần cứng tương thích, Windows XP hiển thị tiếp hình tiếp theo: Bước 3:Bạn nhấn phím Enter để tiếp tục việc cài đặt Windows XP Prentice... Password để đăng nhập Windows XP Prentice Hall, 2003 14 Bước 13:   Tiếp theo chọn lại thời gian cho phù hợp với nhấn Next để tiếp tục Prentice Hall, 2003 15 Bước 14:   Windows XP tiến hành cài đặt... đặt Windows XP Prentice Hall, 2003 Bước 4 :Windows XP hiển thị hình bạn nhấn phím F8 để tiếp tục việc cài đặt Prentice Hall, 2003 Bước 5: Màn hình Windows XP xác định việc chọn ổ đĩa cần cài đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Com CAI XP OF cai dat he dieu hanh windows xp, Com CAI XP OF cai dat he dieu hanh windows xp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay