Com lap rap may tinh tt

28 45 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:39

Bài 3: Bộ nhớ trong, & phân chia ổ cứng Bộ nhớ Đặc điểm I • – – • Là thiết bị nhớ gắn MainBoard Có dung lượng lớn, tốc độ truy xuất nhỏ Phân loại – – – ROM CMOS RAM I.1 ROM(Read Only Memory) • Đặc điểm – Là loại nhớ cố định đọc, khơng ghi, xố – Chương trình thơng tin ROM vĩnh viễn, nhà sản xuất ghi vào lần chế tạo thiết bị chuyên dụng – ( Kit ROM) – Được chế tạo gắn sẵn MainBoard – Dung lượng ROM thường < 1MB • Vai trò – – – – Chỉ thị cho CPU hoạt động chưa có Hệ điều hành Chỉ thị cho CPU kiểm tra cấu hình máy ( POST) Chứa chương trình cài đặt cấu hình máy ( Bios Setup) Chứa thơng tin mã hóa ký tự ( bảng mã) địa giao tiếp cổng vào Ví dụ: Chuột = 03F8, Máy in = 02F8 I.2 CMOS • Đặc điểm – Là loại nhớ cố định đọc, ghi thông qua chương trình Bios Setup – Thơng tin CMOS ni = nguồn Pin gọi Pin CMOS Thông tin bị hết Pin hết người dùng tháo Pin • Vai trò – Chứa thơng tin cấu hình phần cứng máy tính Ví dụ: Tốc độ CPU, dung lượng RAM, loại ổ đĩa , Password bảo mật máy tính, ngày tháng hệ thống MAINBOA RD Khởi động BIOS Setup (Base Input Out System) I.3 RAM (Random Access Memory) • Đặc điểm – Là loại nhớ truy cập ngẫu nhiên đọc, ghi thơng qua hệ điều hành chương trình ứng dụng – Có dung lượng lớn (128MB – 4GB) – Thông tin RAM hết tắt máy • Vai trò – Chứa File số liệu (Data) trung gian Hệ điều hành chương trình ứng dụng trình vận hành RAM SIMM - 30 pin • Dung lượng nhỏ (512KB-4BM) • Tốc độ chậm ( 280 or 540nSecs) • Dùng máy tính cũ (386,486) RAM SIMM(thường) - 72 pin • Dung lượng nhỏ (2KB- 16BM) • Tốc độ chậm(160 or 280nSecs) • Dùng máy tính cũ (386,486) RAM SIMM (EDO) - 72 pin • Dung lượng lớn (8MB – 64MB) • Tốc độ nhanh (60 or 70nSecs) • Dùng máy tính 486 Pentium-586 SDRAM (DIMM) – dùng cho Pentium, II, III, IV Loại Độ rộng Xung nhịp Tốc độ Byte/sec Tốc độ Bit/sec PC66 PC100 PC133 PC150 64bits 66MHz 533 MB/s 4.3 Gbps 64bits 100MHz 800 MB/s 6.4 Gbps 64bits 133MHz 1.06 Gb/s 8.5 Gbps 64bits 150MHz 1.3 Gb/s 10.2 Gbps DOUBLE SDRAM (DDR)- dùng cho Pentium IV Loại Độ rộng Xung nhịp Tốc độ Byte/sec Tốc độ Bit/sec PC200 64bits 100MHz 1.6 GB/s 13 Gbps PC266 64bits 133MHz 2.1 GB/s 17 Gbps PC333 64bits 167MHz 2.7 GB/s 21 Gbps RDRAM (Rimm) dùng cho Pentium IV Loại Độ rộng PC800 16 bits 400MHz 1.6 GB/s 13 Gbps 2-channel PC800 x 16 bits 400MHz 3.2 GB/s 25.6 Gbps 2-channel x 16 bits 533MHz 4.3 GB/s 34 Gbps PC1066 Xung nhịp Tốc độ Byte/sec Tốc độ Bit/sec
- Xem thêm -

Xem thêm: Com lap rap may tinh tt, Com lap rap may tinh tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay