Com huong dan su dung hiren s boot 0048

17 55 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:37

Hướng dẫn sử dụng đĩa Hiren Boot CD Máy tính bạn bao phen phải hư hỏng nhiều lý khác : virus, hỏng Windows, liệu, lỗi ổ cứng, lỗi RAM, kiểm tra máy tính, Và bạn đem máy sửa bạn thấy kỹ thuật viên họ sử dụng đĩa CD LHT để sửa chữa Vậy CD LHT gì? CD LHT Hiren's BootCD tích hợp thêm số software khác Ban đầu Hiren's BootCD file ISO với dung lượng khoảng vài chục MB, sau tác giả CD LHT tích hợp thêm vào số software ghi CD để đĩa CD LHT mà bạn mua Về lâu dài, người ta quen miệng gọi dùng CD LHT để sửa máy tính mà quên sửa máy tính người ta dùng Hiren's BootCD Bạn vào hàng buôn bán CD tin học để mua Hiren's BootCD phiên (hiện Hiren's BootCD 9.5), sau sử dụng chương trình biên tập file ISO UltraISO, PowerISO, Magic ISO để tích hợp thêm software cần thiết khác vào (vậy bạn có CD mang tên riêng khơng phải dùng CD LHT để sửa máy tính nữa) Để sử dụng Hiren's BootCD, bạn khởi động máy, chọn khởi động máy từ CD ROM cho đĩa Hiren's BootCD vào ổ đĩa Khi menu boot xuất hiện, bạn chọn "Start BootCD" để khởi động Hiren's BootCD chọn "Boot From Hard Drive" để khởi động từ ổ cứng Khi chọn Start BootCD bạn đưa đến menu boot Hiren's BootCD Disk Partition Tools: Bao gồm công cụ phân chia ổ đĩa Partition Magic Pro 8.05, Acronis Disk Director Suite 9.0.554, Paragon Partition Manager Server 7.0.1274, Thơng thường, chương trình nhiều người sử dụng Partition Magic Pro 8.05 Disk Clone Tools : Bao gồm công cụ lưu dự phòng : Image Center 5.6 (hay Drive Image 2002), Norton Ghost, Acronis True Image Ghost True Image chương trình nhiều người dùng Antivirus Tools : Bao gồm công cụ diệt virus chạy môi trường DOS F-Prot Antivirus McAfee Antivirus Nên sử dụng phiên Hiren's BootCD để có cập nhật trước quét virus Chương trình sử dụng khơng thể qt virus Windows Bao gồm công cụ phục hồi liệu bị xóa Các chương trình lâu hoạt động tốt hẳn so với chương trình chạy Windows Testing Tools : Bao gồm công cụ kiểm tra, chuẩn đốn bệnh cho máy tính : kiểm tra RAM, kiểm tra tốc độ toàn hệ thống, kiểm tra ổ cứng, CPU, card hình, PC Check 6.0 cung cấp thơng tin q trình kiểm tra nhớ, bo mạch chủ, đĩa mềm, đĩa cứng, bàn phím, chuột, USB máy in Hard Disk Tools : Bao gồm công cụ đĩa cứng kiểm tra đĩa cứng, định dạng cấp thấp, phục hồi bad sector, sửa lỗi ổ đĩa, Disk Manager (**) nhà sản xuất ổ cứng HDD Regenerator 1.51 cho phép thực hầu hết thao tác đĩa cứng cấp thấp System Info Tools Bao gồm cơng cụ xem thơng tin cấu hình hệ thống AIDA Sys Infomation Tool 2.14 : cho bạn biết tất thông tin hệ thống máy tính File Managers :Bao gồm cơng cụ quản lý tập tin môi trường DOS : Volkov Commander (chương trình quản lý tập tin tương tự Norton Cmmander hỗ trợ tên tập tin đến 256 ký tự, hỗ trợ phân vùng định dạng NTFS), Mini Windows 98 (Windows 98 chạy CD), MBR (Master Boot Record) Tools : Bao gồm công cụ xử lý MBR (Master Boot Record), thường xử dụng sai coi hư ổ cứng MBR Tool 2.2.100 đảm nhận thao tác lưu dự phòng, kiểm tra, khơi phục, hiệu chỉnh, xóa thành phần bảng MBR 10 BIOS/CMOS Tools : Bao gồm công cụ xử lý BIOS CMOS, thường dùng trường hợp quên password CMOS BIOS thiết lập sai 11 MultiMedia Tools : Bao gồm công cụ multimedia dùng để xem hình hay chơi nhạc mơi trường DOS mà khơng cần Windows Quick View Pro xem nhiều định dạng ảnh môi trường DOS với chế độ màu thực (True Color) môi trường Windows 12 Password & Registry Tools : Bao gồm công cụ xử lý mật hệ thống Registry Active Password Changer thường dùng để loại bỏ password Windows không quên password 13 Dos Khi bạn cần sử dụng MS-DOS khơng cần boot từ đĩa mềm nữa, bạn sử dụng Hiren's BootCD, tạo cho bạn ổ đĩa mềm ảo (ổ A) RAM Disk (dung lượng 50MB) Trước khởi động DOS, bạn có tùy chọn DOS có hỗ trợ USB, SCSI, Ngồi Hiren's BootCD có cơng cụ khác sử dụng Ø Thủ thuật : - Khi sử dụng Hiren's BootCD, yêu cầu RAM tối thiểu 64MB (trong 1.44MB dùng làm ổ đĩa mềm ảo, 50MB dùng làm ổ đĩa ảo RAM Disk) - Đối với dòng mainboard đời (chip 965 trở lên) : bạn sử dụng đĩa Hiren’s BootCD phiên 8.8 hơn, khởi động vào DOS (hoặc chọn khởi động ứng dụng Ghost Partition Magic) thông báo (rất nhanh) yêu cầu bạn chọn loại driver phù hợp cho CD-ROM, bạn chọn XCDROM (di chuyển phím mũi tên xuống để chọn Enter, khơng để mặc định AUTO), sau chọn NO (bấm phím N) q trình boot hồn tất - Đối với mainboar đời cũ máy ảo VMWare : thông báo yêu cầu bạn chọn driver cho CD-ROM bạn dùng phím mũi tên di chuyển xuống danh sách chọn ATAPICD, chọn NO q trình boot hồn tất Lưu ý : chẳng may bạn chọn nhầm loại driver CDROM, q trình boot khơng thể hồn tất được, đưa tiếp thơng báo để bạn chọn lại driver cho đúng, bạn chọn NO (bấm phím N) đưa thơng báo loại driver CDROM bạn chọn YES (bấm phím Y) q trình boot thành cơng Hoặc bạn chọn YES thông báo "Load Standard CDROM Driver ?" để quay lại danh sách driver CDROM chọn lại cho phù hợp Nếu chọn AUTO trình boot khơng thể hồn tất bạn gặp thông báo sau (đừng hoảng hốt lên nghĩ đĩa CD bị hỏng vứt bỏ nhé) Sưu tầm ! Hướng Dẫn Sử Dụng Hiren's Bootcd Máy tính bạn bao phen phải hư hỏng nhiều lý khác : virus, hỏng Windows, liệu, lỗi ổ cứng, lỗi RAM, kiểm tra máy tính, Và bạn đem máy sửa bạn thấy kỹ thuật viên họ sử dụng đĩa CD LHT để sửa chữa Vậy CD LHT gì? CD LHT Hiren's BootCD tích hợp thêm số software khác Ban đầu Hiren's BootCD file ISO với dung lượng khoảng vài chục MB, sau tác giả CD LHT tích hợp thêm vào số software ghi CD để đĩa CD LHT mà bạn mua Về lâu dài, người ta quen miệng gọi dùng CD LHT để sửa máy tính mà quên sửa máy tính người ta dùng Hiren's BootCD Bạn vào hàng bn bán CD tin học để mua Hiren's BootCD phiên (hiện Hiren's BootCD 9.3), sau sử dụng chương trình biên tập file ISO UltraISO, PowerISO, Magic ISO để tích hợp thêm software cần thiết khác vào (vậy bạn có CD mang tên riêng khơng phải dùng CD LHT để sửa máy tính nữa) Để sử dụng Hiren's BootCD, bạn khởi động máy, chọn khởi động máy từ CD ROM cho đĩa Hiren's BootCD vào ổ đĩa Khi menu boot xuất hiện, bạn chọn "Start BootCD" để khởi động Hiren's BootCD chọn "Boot From Hard Drive" để khởi động từ ổ cứng Khi chọn Start BootCD bạn đưa đến menu boot Hiren's BootCD Disk Partition Tools : Bao gồm công cụ phân chia ổ đĩa Partition Magic Pro 8.05, Acronis Disk Director Suite 9.0.554, Paragon Partition Manager Server 7.0.1274, Thơng thường, chương trình nhiều người sử dụng Partition Magic Pro 8.05 Disk Clone Tools : Bao gồm công cụ lưu dự phòng : Image Center 5.6 (hay Drive Image 2002), Norton Ghost, Acronis True Image Ghost True Image chương trình nhiều người dùng Antivirus Tools : Bao gồm công cụ diệt virus chạy môi trường DOS F-Prot Antivirus McAfee Antivirus Nên sử dụng phiên Hiren's BootCD để có cập nhật trước qt virus Chương trình sử dụng khơng thể quét virus Windows Recovery Tools Bao gồm cơng cụ phục hồi liệu bị xóa Các chương trình lâu hoạt động tốt hẳn so với chương trình chạy Windows Testing Tools Bao gồm cơng cụ kiểm tra, chuẩn đốn bệnh cho máy tính : kiểm tra RAM, kiểm tra tốc độ toàn hệ thống, kiểm tra ổ cứng, CPU, card hình, PC Check 6.0 cung cấp thơng tin trình kiểm tra nhớ, bo mạch chủ, đĩa mềm, đĩa cứng, bàn phím, chuột, USB máy in Hard Disk Tools : Bao gồm công cụ đĩa cứng kiểm tra đĩa cứng, định dạng cấp thấp, phục hồi bad sector, sửa lỗi ổ đĩa, Disk Manager (DM) nhà sản xuất ổ cứng HDD Regenerator 1.51 cho phép thực hầu hết thao tác đĩa cứng cấp thấp System Info Tools : Bao gồm công cụ xem thơng tin cấu hình hệ thống AIDA Sys Infomation Tool 2.14 : cho bạn biết tất thơng tin hệ thống máy tính File Managers : Bao gồm công cụ quản lý tập tin mơi trường DOS : Volkov Commander (chương trình quản lý tập tin tương tự Norton Cmmander hỗ trợ tên tập tin đến 256 ký tự, hỗ trợ phân vùng định dạng NTFS), Mini Windows 98 (Windows 98 chạy CD), MBR (Master Boot Record) Tools : Bao gồm công cụ xử lý MBR (Master Boot Record), thường xử dụng sai coi hư ổ cứng MBR Tool 2.2.100 đảm nhận thao tác lưu dự phòng, kiểm tra, khơi phục, hiệu chỉnh, xóa thành phần bảng MBR 10 BIOS/CMOS Tools : Bao gồm công cụ xử lý BIOS CMOS, thường dùng trường hợp quên password CMOS BIOS thiết lập sai 11 MultiMedia Tools : Bao gồm công cụ multimedia dùng để xem hình hay chơi nhạc mơi trường DOS mà khơng cần Windows Quick View Pro xem nhiều định dạng ảnh môi trường DOS với chế độ màu thực (True Color) môi trường Windows 12 Password & Registry Tools : Bao gồm công cụ xử lý mật hệ thống Registry Active Password Changer thường dùng để loại bỏ password Windows không quên password 13 Dos : Khi bạn cần sử dụng MS-DOS khơng cần boot từ đĩa mềm nữa, bạn sử dụng Hiren's BootCD, tạo cho bạn ổ đĩa mềm ảo (ổ A) RAM Disk (dung lượng 50MB) Trước khởi động DOS, bạn có tùy chọn DOS có hỗ trợ USB, SCSI, Ngồi Hiren's BootCD có cơng cụ khác sử dụng Ø Thủ thuật : - Khi sử dụng Hiren's BootCD, yêu cầu RAM tối thiểu 64MB (trong 1.44MB dùng làm ổ đĩa mềm ảo, 50MB dùng làm ổ đĩa ảo RAM Disk) - Đối với dòng mainboard đời (chip 965 trở lên) : bạn sử dụng đĩa Hiren’s BootCD phiên 8.8 hơn, khởi động vào DOS (hoặc chọn khởi động ứng dụng Ghost Partition Magic) thơng báo (rất nhanh) yêu cầu bạn chọn loại driver phù hợp cho CD-ROM, bạn chọn XCDROM (di chuyển phím mũi tên xuống để chọn Enter, khơng để mặc định AUTO), sau chọn NO (bấm phím N) q trình boot hồn tất - Đối với mainboar đời cũ máy ảo VMWare : thông báo yêu cầu bạn chọn driver cho CD-ROM bạn dùng phím mũi tên di chuyển xuống danh sách chọn ATAPICD, chọn NO q trình boot hồn tất Lưu ý : chẳng may bạn chọn nhầm loại driver CDROM, q trình boot khơng thể hồn tất được, đưa tiếp thơng báo để bạn chọn lại driver cho đúng, bạn chọn NO (bấm phím N) đưa thơng báo loại driver CDROM bạn chọn YES (bấm phím Y) q trình boot thành cơng Hoặc bạn chọn YES thông báo "Load Standard CDROM Driver ?" để quay lại danh sách driver CDROM chọn lại cho phù hợp Nếu chọn AUTO trình boot khơng thể hồn tất bạn gặp thơng báo sau (đừng hoảng hốt lên nghĩ đĩa CD bị hỏng vứt bỏ nhé) Bổ sung thêm công dụng hiren boot Hiren’s Boot CD CD khởi động bao gồm chương trình chẩn đốn khác theo dõi phân vùng, đo hiệu hệ thống, chép đĩa công cụ hình ảnh, cơng cụ phục hồi liệu, cơng cụ MBR , công cụ BIOS, nhiều công cụ khác giúp sửa lỗi khác máy tính Nó CD có khả Boot, đó, hữu dụng hệ điều hành khơng thể khởi động Hiren’s Boot CD có danh sách phần mềm lớn Các tiện ích có tính CD nhóm lại với thừa; nhưng, chúng thể lựa chọn mặt khác Hiren’s BootCD 9.3 - CD gồm tiện ích sau: Các cơng cụ phân vùng: Partition Magic Pro 8.05 - phần mềm định dạng ổ cứng tốt Acronis Disk Director Suite 9.0.554 - tính quản lí đĩa phổ biến công cụ riêng lẻ Paragon Partition Manager 7.0.1274 - công cụ phân vùng đa Partition Commander 9.01 - phân vùng ổ cứng an tồn, với tính undo Ranish Partition Manager 2.44 - trình quản lí khởi động phân vùng The Partition Resizer v1.3.4 - di chuyển định cỡ phân vùng Smart Fdisk 2.05 - trình quản lí phân vùng ổ cứng đơn giản SPecial Fdisk 2000.03t - công cụ phân vùng SPFDISK eXtended Fdisk 0.9.3 - XFDISK cho phép dễ dàng tạo chỉnh sửa phân vùng GDisk 1.1.1 - thay hoàn hảo cho tiện ích DOS FDISK Super Fdisk 1.0 - Tạo, xóa, định dạng phân vùng mà khơng hủy liệu Các công cụ lưu đĩa: ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002) - phần mềm tốt để lưu ổ cứng Norton Ghost 11.0 - Similar to Drive Image (with usb/scsi support) Acronis True Image 8.1.945 - tạo ảnh đĩa xác giúp lưu hệ thống chép ổ đĩa Partition Saver 3.30 - công cụ lưu/phục hồi phân vùng COPYR.DMA Build013 - công cụ giúp tạo ổ cứng bị hỏng sector Các công cụ diệt virus : F-Prot Antivirus 3.16f (1410) - quét virus tốt (hỗ trợ ntfs trình đơn dễ sử dụng) McAfee Antivirus 4.4.50 (1410) - chương trình quét virus (hỗ trợ ntfs trình đơn dễ dùng) Các công cụ phục hồi : Active Partition Recovery 3.0 - phục hồi phân vùng bị xóa Active Uneraser 3.0 - Khôi phục file thư mục hệ thống FAT NTFS Ontrack Easy Recovery Pro 6.10 - Phục hồi liệu bị xóa/ virus cơng Winternals Disk Commander 1.1 - tiện ích phục hồi file bình thường TestDisk 6.7b - Công cụ kiểm tra phục hồi phân vùng Lost & Found 1.06 - phần mềm khôi phục liệu cũ DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100 - phần mềm khôi phục liệu xuất sắc Prosoft Media Tools 5.0 v1.1.2.64 - phần mềm xuất sắc khác với nhiều tùy chọn PhotoRec 6.7b - công cụ phục hồi file ảnh Các công cụ kiểm tra: System Speed Test 4.78 - kiểm tra CPU, ổ cứng v…v PC-Check 6.0 - công cụ kiểm tra phần cứng dễ dùng Ontrack Data Advisor 5.0 - cơng cụ chẩn đốn mạnh mẽ giúp đánh giá điều kiện hoạt động máy tính The Troubleshooter 7.02 - thể loại công cụ kiểm tra phần cứng PC Doctor 2004 - công cụ đo hiệu xem thông tin Test Cpu/Video/Disk 5.6 - công cụ kiểm tra CPU, video, ổ đĩa v…v Test Hard Disk Drive 1.0 - công cụ kiểm tra ổ cứng Các công cụ kiểm tra nhớ DocMemory 3.1b - tiện ích kiểm tra RAM GoldMemory 5.07 - tiện ích kiểm tra RAM Memtest86+ 1.70 - kiểm tra nhớ máy tính Các công cụ ổ cứng: Hard Disk Diagnostic Utilities Seagate Seatools Desktop Edition 3.02 Western Digital Data Lifeguard Tools Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f Maxtor PowerMax 4.23 Maxtor amset utility 4.0 Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1 Fujitsu HDD Diagnostic Tool 6.61 Fujitsu IDE Low Level Format 1.0 Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.02 Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28 IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.08 IBM/Hitachi Feature Tool 2.03 Gateway GwScan 3.15 ExcelStor’s ESTest 3.80 MHDD 4.6 WDClear 1.30 Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b SeaTools for Dos 1.08 HDD Regenerator 1.51 - khôi phục ổ cứng hỏng Ontrack Disk Manager 9.57 - cơng cụ kiểm tra/ định dạng/ trì ổ đĩa Norton Disk Doctor 2002 - công cụ sửa ổ đĩa hỏng, chẩn đoán ổ đĩa Norton Disk Editor 2002 - công cụ chỉnh sửa ổ đĩa, phục hồi liệu thủ công mạnh mẽ Active Kill Disk 3.1 - Xóa đè hủy liệu ổ vật lí cách an tồn HDAT2 4.5.2 - tính kiểm tra sửa sector bị hỏng cho thiết bị SmartUDM 2.00 - Hard Disk Drive S.M.A.R.T Viewer Victoria 3.33 - phần mềm miễn phí giúp chẩn đoán sơ qua ổ cứng HDD Eraser 1.0 -Secure erase using a special feature built into most newer hard drives Các công cụ thông tin hệ thống: Aida16 2.14 - cơng cụ thơng tin hệ thống, trích chi tiết thành phần máy tính Cơng cụ hiển thị thông tin PCI AGP (1003) - công cụ thông tin PCI System Analyser version 5.3p - xem nhiều thông tin phần cứng Navratil Software System Information 0.59.14 - công cụ thông tin hệ thống chuyên nghiệp Astra 5.31 - công cụ thông tin hệ thống báo cáo nâng cao HwInfo 5.0.5 - tiện ích thơng tin hệ thống mạnh mẽ PC-Config 9.33 - phát phần cứng máy tính SysChk 2.46- xác tìm ẩn lớp vỏ máy tính CPU Identification utility v1.12 - Các thông tin CPU chi tiết CTIA CPU Information - công cụ thông tin CPU khác Các công cụ MBR (Master Boot Record) : MBR Work 1.07b - tiện ích với số tính MBR thường thấy gặp MBR Tool 2.2.100 - lưu, kiểm tra, phục hồi, chỉnh sửa, xóa bỏ, hiển thị, ghi lại … DiskMan4 - công cụ tất cho cmos, bios, bootrecord BootFix Utility - chạy tiện ích bạn bị lỗi ‘Invalid system disk’ MBR SAVE / RESTORE 2.1 - công cụ BootSave BootRest giúp lưu/ phục hồi MBR Boot Partition 2.60 - thêm phân vùng vào Windows NT/2000/XP Multi-boot loader Partition Table Doctor 3.0 - công cụ sửa/ tinh chỉnh mbr, bootsector, bảng phân vùng Smart Boot Manager 3.7.1 - trình quản lí multi boot Bootmagic 8.0 - cơng cụ dành cho hệ điều hành multi boot MBRWizard 2.0b - trực tiếp cập nhật chỉnh sửa MBR (Master Boot Record) Các công cụ BIOS / CMOS : CMOS 0.93 - công cụ lưu/ phục hồi CMOS BIOS Cracker 4.8 - xóa mật BIOS (cmospwd) BIOS Cracker 1.4 - xóa mật BIOS (cmospwc) BIOS Utility 1.35.0 - thông tin , mật , mã beep BIOS !BIOS 3.20 - tiện ích mạnh mẽ cho bios cmos DISKMAN4 - tiện ích mạnh mẽ tất UniFlash 1.40 - tiện ích bios flash Kill CMOS - tiện ích nhỏ giúp quét cmos Award DMI Configuration Utility 2.43 - tiện ích cấu hình DMI giúp chỉnh sửa/ xem nội dung MIDF Các công cụ đa phương tiện: Picture Viewer 1.94 - công cụ xem ảnh dành cho dos, hỗ trợ 40 loại file QuickView Pro 2.57 - công cụ xem phim cho dos, hỗ trợ nhiều loại file kể divx MpxPlay 1.54 - công cụ chơi nhạc nhỏ cho dos Các công cụ mật khẩu: Active Password Changer 3.0.420 - reset mật người dùng windows NT/2000/XP/2003 (FAT/NTFS) Offline NT/2K/XP Password Changer - tiện ích xác lập lại mật người dùng/ quản trị windows nt/2000/xp Registry Viewer 4.2 - xem/ chỉnh sửa Registry cho Win9x/Me/NT/2K/XP Registry Reanimator v1.02 - kiểm tra phục hồi cấu trúc file Registry hỏng NT/2K/XP NTPWD - tiện ích xác lập lại mật người dùng/ quản trị windows nt/2000/xp ATAPWD 1.2 - tiện ích mật ổ cứng Các cơng cụ NTFS Ext2FS, Ext3FS (FileSystems): NTFS Dos Pro 5.0 - truy cập phân vùng ntfs từ Dos NTFS Dos 1.4 - truy cập phân vùng ntfs từ Dos Paragon Mount Everything 3.0 - truy cập phân vùng NTFS, Ext2FS, Ext3FS từ dos NTFS Dos 3.02 - truy cập phân vùng ntfs từ Dos EditBINI 1.01 - Chỉnh sửa boot.ini phân vùng NTFS Các trình quản lí file Dos: Volkov Commander 4.99 - quản lí file dos hỗ trợ tên file dài ntfs (giống Norton Commander) Dos Command Center 5.1 - trình quản lí file dos File Wizard 1.35 - trình quản lí file - file có màu, chép, xóa, di chuyển v…v nhờ kéo thả File Maven 3.5 - trình quản lí file dos với tính chuyển file tốc độ cao máy tính thơng qua cáp serial parallel FastLynx 2.0 - quản lí chuyển file máy tính LapLink 5.0 - chuyển file thư mục máy tính Dos Navigator 6.4.0 - quản lí file dos, Norton Commander có nhiều tính Mini Windows 98 - chạy từ Ram Drive, hỗ trợ ntfs, thêm công cụ 7-Zip hỗ trợ 7z zip cab rar arj gzip, bzip2 z tar cpio rpm and deb, Disk Defragmenter, Notepad / RichText Editor, Image Viewer, avi mpg divx xvid Movie Player, etc… Các cơng cụ khác: Ghost Walker 2003.793 - tiện ích thay đổi ID bảo mật(SID) cho Windows NT, 2000 and XP DosCDroast beta - ghi đĩa từ Dos Universal TCP/IP Network 5.9.3 - MSDOS Network Client kết nối qua TCP/IP tới hệ thống mạng Windows Hệ thống mạng ngang hàng máy chủ, bao gồm 85 trình điều khiển card mạng khác CÁc cơng cụ Dos: USB CD-Rom Driver - trình điều khiển thông thường cho ổ cd Universal USB Driver - Panasonic v2.20 ASPI Manager cho thiết bị lưu trữ usb SCSI Support - trình điều khiển SCSI cho Dos SATA Support - trình điều khiển SATA (gcdrom.sys) JMicron JMB361 (xcdrom.sys) cho Dos 1394 Firewire Support - trình điều khiển 1394 Firewire cho Dos Interlnk support at COM1 truy cập máy tính khác từ cổng COM Interlnk support at LPT1 - truy cập máy tính khác từ cổng LPT Các công cụ Windows: SpaceMonger 1.4 - theo dõi dung lượng ổ cứng trống Drive Temperature 1.0 - đo nhiệt độ ổ cứng Disk Speed 1.0 - công cụ đo tốc độ ổ cứng MemTest 1.0 - công cụ kiểm tra nhớ PageDfrg 2.32 - giải phân mảnh file hệ thống cho NT/2k/XP WhitSoft File Splitter 4.5a - công cụ cắt/ nối file Ghost Image Explorer 11.0 - thêm/ xóa/ trích xuất file từ file Ghost DriveImage Explorer 5.0 -thêm/ xóa/ trích xuất file từ file ảnh ổ Drive SnapShot 1.37 - tạo ảnh đĩa chuẩn xác hệ thống vào file windows chạy Active Undelete 5.1.010 - công cụ khôi phục file bị xóa Restoration 2.5.14 - khơi phục file bị xóa GetDataBack for FAT 2.31 - phần mềm khôi phục liệu cho hệ thống file FAT GetDataBack for NTFS 2.31 - khôi phục liệu cho hệ thống file NTFS Unstoppable Copier 2.28 - cho phép bạn chép file từ ổ bị vấn đề bad sectors, xước hay bị lỗi đọc liệu Startup Control Panel 2.8 - cơng cụ chỉnh sửa chương trình khởi động máy Startup Monitor 1.02 - thơng báo chương trình tự đăng kí khởi động hệ thống IB Process Manager 1.04 - trình quản lí tiến trình nhỏ cho 9x/2k, hiển thi thông tin dll v…v Pocket KillBox 2.0 - sử dụng để xóa file khơng cho bạn xóa Unlocker 1.8.5 - xóa file/ thư mục bạn gặp phải thông báo Cannot delete file: Access is denied, The file is in use by another program v… v HijackThis 1.99 - phát xóa bỏ hijacker trang chủ RootkitRevealer 1.7 - Rootkit Revealer tiện ích phát root kit đợi sáng chế Silent Runners Revision 50 - đoạn mã giúp phát spyware, malware adware trình khởi động Autoruns 8.61 - Hiển thị thông tin nhập từ thư mục startup, Run, RunOnce, khóa Registry , Explorer shell extensions,thanh cơng cụ, đối tượng hỗ trợ trình duyệt, thơng báo Winlogon , dịch vụ tự khởi động, tác vụ định sẵn, Winsock, LSA Providers, loại bỏ trình điều khiển giúp bạn loại bỏ spyware/adware virus Dial a Fix 0.60.0.24 - sửa lỗi vấn đề với lỗi COM/ActiveX , thiếu thông tin nhập registry , Automatic Updates, SSL, HTTPS, dịch vụ Cryptography (signing/verification)v…v CurrPort 1.07 - hiển thị cổng TCP UDP mở máy tính Unknown Devices 1.2 (1003) - giúp bạn tìm thiết bị khơng phát Device Manager thực PCI 32 Sniffer 1.1 (1003) - công cụ thông tin thiết bị NewSID 4.10 - tiện ích thay đổi ID bảo mật (SID) cho Windows NT, 2000 XP Double Driver 1.0 - cơng cụ lưu phục hồi trình điều khiển DriverBackup! 1.0 - công cụ linh hoạt giúp lưu trình điều khiển CPU-Z 1.39 -tập hợp thơng tin số thiết bị hệ thống CWShredder 2.19 - cơng cụ xóa Trojan CoolWebSearch Winsock Fix for 9x - sửa thông tin Winsock2 nị hỏng chương trình Internet xấu XP TCP/IP Repair 1.0 - Repair your Windows XP Winsock and TCP/IP registry errors CCleaner 1.38.485 - phần mềm miễn phí giúp tối ưu bảo mật hệ thống EzPcFix 1.0.0.16 - công cụ hữu dụng diệt viruses, spyware, malware Content Advisor Password Remover 1.0 - xóa bỏ mật từ IE WinKeyFinder 1.0 - cho phép bạn xem thay đổi mã sản phẩm Xp, Windows 2003 and NET Spybot - Search & Destroy 1.4 (1003) - Quét spyware, adware, hijackers phần mềm có hại khác SpywareBlaster 3.5.1 (1003) - bảo vệ cài đặt khỏi spyware phần mềm không mong đợi khác" ... v2.20 ASPI Manager cho thiết bị lưu trữ usb SCSI Support - trình điều khiển SCSI cho Dos SATA Support - trình điều khiển SATA (gcdrom.sys) JMicron JMB361 (xcdrom.sys) cho Dos 1394 Firewire Support... thống Registry Active Password Changer thường dùng để loại bỏ password Windows không quên password 13 Dos : Khi bạn cần s dụng MS-DOS khơng cần boot từ đĩa mềm nữa, bạn s dụng Hiren' s BootCD,... thống Registry Active Password Changer thường dùng để loại bỏ password Windows không quên password 13 Dos Khi bạn cần s dụng MS-DOS khơng cần boot từ đĩa mềm nữa, bạn s dụng Hiren' s BootCD, tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Com huong dan su dung hiren s boot 0048, Com huong dan su dung hiren s boot 0048

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay