News Release HCMUT TIS 2017

4 18 0
 • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:31

News Release Ngày tháng năm 2017 TIS INC TIS HCMUT khởi động việc hợp tác nghiên cứu đề tài “công nghệ CDN hệ áp dụng AI SDN” - Nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo với Server có lực tính tốn cao hướng tới việc tạo nên tảng phân phối liệu hiệu Việt nam - Chúng xin thông báo việc TIS INC., tập đoàn TIS INTEC Group (trụ sở Tokyo, tổng giám đốc Kuwano Toru, viết tắt TIS) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm: thành phố Hồ Chí Minh, hiệu trưởng Vũ Đình Thành, viết tắt HCMUT), trường đại học có uy tín Việt Nam, xúc tiến việc hợp tác nghiên cứu công nghệ CDN (mạng lưới phân phối nội dung số) hệ sử dụng AI SDN (Software Defined Network) TIS với Trường Đại học Điện Truyền thông Tokyo phát triển “công nghệ caching làm giảm tải phân phối nội dung số lớn” để giảm dung lượng truyền tải bối cảnh nội dung số bao gồm video 4K/8K ngày phổ cập Trong hợp tác nghiên cứu lần này, với cơng nghệ giảm thiểu tối đa 85% dung lượng truyền tải Internet, với dàn máy tính lực cao HCMUT áp dụng AI, hướng tới việc xây dựng hạ tầng phân phối liệu hiệu Việt Nam < Hình dung công nghệ CDN hệ sử dụng AI SDN> Kỹ thuật cache control sử dụng AI Thơng tin cache control, route control Phân tích xu hướng access, dòng liệu, Phạm vi hợp tác nghiên cứu TIS HCMUT Phạm vi hợp tác nghiên cứu TIS đại học điện truyền thông Tokyo Hạ tầng caching phân tán  HCMUT nghiên cứu giải vấn đề hướng tới việc đưa vào sử dụng thực tế kỹ thuật caching sử dụng kết hợp tác nghiên cứu TIS Đại học Điện Truyền thông Tokyo, nghiên cứu mà có khả giảm phần lớn dung lượng truyền với mục đích gây dựng hạ tầng thơng tin tốt hiệu cho Việt Nam Về phía TIS, hướng tới việc triển khai kinh doanh nước Đông Nam Á, nơi mà network phát triển cách mạnh mẽ, TIS ứng dụng kết nghiên cứu với HCMUT vào việc giải vấn đề truyền thông nước khu vực Nghiên cứu lần dùng AI để phân tích xu hướng access dựa accesslog có thực tế phát triển network có khả điều khiển truyền tải vốn thay đổi theo thời gian cách hiệu việc điều khiển cache dựa kết dự đốn Kết hợp tác nghiên cứu chia sẻ với Đại học Điện Truyền thông Tokyo để giải vấn đề liên quan đến thương mại hóa kỹ thuật để xúc tiến nghiên cứu phát triển công nghệ CDN hệ TIS xúc tiến việc làm thực nghiệm kiểm chứng ngồi Nhật Bản Thương mại hóa Thí nghiệm kiểm chứng Xoay vòng hợp tác nghiên cứu Đại học Điện Tokyo Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật liên quan đến thương mại Truyền thông Nghiên cứu ứng dụng Nghiên cứu ■ Khái quát công nghệ caching phân tán “công nghệ caching phân tán tương tác việc phân phối nội dung số dung lượng lớn” công nghệ kết nối nhiều cache server với dùng mạng lưới xây dựng cache dung lượng lớn Các nội dung số cache chia server việc đặt nội dung số truy cập nhiều gần người truy cập, dung lượng đường truyền giảm cách hiệu Image                      Kết simulation cho thấy dung lượng đường truyền giảm 85% so với khơng có cache server giảm 60% so với công nghệ Về chi tiết q vị tham khảo thơng cáo báo chí TIS dứoi Thơng cáo báo chí ngày 26/9/2017 https://www.tis.co.jp/news/2017/tis_news/20170926_1.html ■ Khái quát HCMUT Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM, có 11 khoa 27,500 sinh viên đánh giá trường trọng điểm nghiên cứu đào tạo Trường có quy mơ lớn vị trí cao trường đại học kỹ thuật phía Nam Các khoa trường Khoa học Kỹ thuật Máy tính, Điện - Điện tử, Cơ khí, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Hóa học, Mơi trường Tài nguyên, Công nghệ Vật liệu, Kỹ thuật Giao thơng, Kỹ thuật Địa chất Dầu khí, Khoa học Ứng dụng, Quản lý Cơng nghiệp TIS, với mục đích hỗ trợ phát triển ứng dụng IT Việt nam, từ năm 2013 bắt đầu hợp tác với HCMUT việc tài trợ nghiên cứu hợp tác nghiên cứu Hợp tác nghiên cứu lần tiến hành khn khổ Thơng cáo báo chí TIS hợp tác nghiên cứu với HCMUT năm 2013 https://www.tis.co.jp/news/tis_news/20131029_1.html Khái qt TIS TIS ngồi lĩnh vực tích hợp phát triển hệ thống có nhiều giải pháp dịch vụ IT Data Center điện tốn đám mây Đồng thời TIS có mạng lưới hỗ trợ khách hàng nước ngồi với trung tâm Trung Quốc ASEAN TIS có 3000 đối tác nhiều lĩnh vực tài ngân hàng, sản xuất, lưu thơng, dịch vụ, dịch vụ công, truyền thông, v.v cống hiến vào phát triển khách hàng Xin xem chi tiết đây: http://www.tis.co.jp/ Khái quát TIS INTEC Group TIS INTEC Group với 60 cơng ty tập đồn 20 nghìn nhân viên phát huy điểm mạnh để cung cấp dịch vụ IT nhiều lĩnh vực tài chính,sản xuất,dịch vụ,vv cho khách hàng nước 【Contact【 ◆ Liên hệ từ quan báo chí TIS INC Corporate Comunication Department TEL 03-5337-4232 E-mail tis_pr@ml.tis.co.jp ◆ Các liên hệ nội dung nghiên cứu TIS INC Strategic Technology Center TEL 03-5909-4501 E-mail info_acrize@tis.co.jp ... tiết quý vị tham khảo thơng cáo báo chí TIS dứoi Thơng cáo báo chí ngày 26/9 /2017 https://www .tis. co.jp /news/ 2017 /tis _news/ 20170 926_1.html ■ Khái quát HCMUT Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM,... lần tiến hành khuôn khổ Thơng cáo báo chí TIS hợp tác nghiên cứu với HCMUT năm 2013 https://www .tis. co.jp /news/ tis _news/ 20131029_1.html Khái quát TIS TIS ngồi lĩnh vực tích hợp phát triển hệ thống... 【Contact【 ◆ Liên hệ từ quan báo chí TIS INC Corporate Comunication Department TEL 03-5337-4232 E-mail tis_ pr@ml .tis. co.jp ◆ Các liên hệ nội dung nghiên cứu TIS INC Strategic Technology Center
- Xem thêm -

Xem thêm: News Release HCMUT TIS 2017, News Release HCMUT TIS 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay