Tâm lý học đám đôngpdf Com

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:23

Giáo dưỡng giáo dục (Trích từ Chương - Những nhân tố xa ảnh hưởng tới niềm tin ý kiến đám đông, Quyển II – Ý kiến niềm tin đám đơng, Tâm lí học đám đơng – Gustave le Bon Đứng đầu tư tưởng thống trị ( ) ngày tư tưởng sau đây: đào tạo có khả thay đổi người cách đáng kể, có kết chắn cải tạo người, chí làm cho người bình đẳng Chỉ việc nhắc nhắc lại, điều khẳng định cuối trở thành tín điều khó lay chuyển chế độ dân chủ Ngày nay, khó đụng chạm tới điều đó, thời xưa khó đụng chạm tới tín điều nhà thờ Nhưng điểm này, nhiều điểm khác, tư tưởng dân chủ bất đồng sâu sắc với kiện tâm lí học kinh nghiệm Nhiều triết gia tiếng, có Herbert Spencer, dễ dàng giáo dục chẳng làm cho người đạo đức hơn, sung sướng hơn, khơng thay đổi đam mê mang tính di truyền người; đôi khi, đạo chút, giáo dục có hại nhiều có ích Những nhà thống kê xác nhận quan niệm nói với ta tội phạm tăng lên với phổ cập giáo dục, hay phổ cập giáo dục đó, kẻ thù tệ xã hội, kẻ vơ phủ, thường tuyển lựa đám học trò giải thưởng trường; cơng trình đây, ơng Adolphe Guillot, quan tồ ưu tú nhận xét ngày người ta đếm 3.000 tội phạm có học có 1.000 tội phạm vơ học, 50 năm, tình trạng phạm tội vượt số từ 227 lên đến 552 400.000 dân, tức tăng 133% Ông ta ghi nhận đồng tình trạng phạm tội gia tăng đặc biệt người trẻ tuổi mà, ta biết, [ở nước Pháp], việc đến trường không tiền bắt buộc thay chế học việc nơi ông chủ Chắc là, chẳng ủng hộ điều bao giờ, đào tạo đạo tốt lại khơng thể cho kết thực tế có ích, khơng nâng cao đạo đức phát triển khả nghề nghiệp Khốn thay dân tộc Latin, từ hai mươi lăm năm nay, đặt sở cho hệ thống giáo dục nguyên lí sai lầm, mặc cho người lỗi lạc phê phán, họ khăng khăng giữ sai lầm thảm hại Bản thân tôi, nhiều sách khác nhau*1, giáo dục biến phần lớn người tiếp nhận giáo dục thành kẻ thù xã hội, tuyển lựa đơng đảo mơn đồ cho hình thức tệ hại chủ nghĩa xã hội Cái tạo mối hiểm nguy giáo dục - xứng danh giáo dục Latin – dựa sai lầm tâm lí học bản: người ta phát triển trí tuệ cách học thuộc lòng sách giáo khoa Từ người ta cố gắng học thuộc nhiều tốt, từ tiểu học đến cấp tiến sĩ hay thạc sĩ, người trẻ tuổi làm cơng việc học thuộc lòng sách vở, mà khả phán đốn óc sáng kiến không sử dụng Giáo dục đọc thuộc lòng lời Ông Jules Simon cựu trưởng giáo dục viết: “Học học, thuộc lòng ngữ pháp * Xem: - Tâm lí học chủ nghĩa xã hội (Psychologie du socialisme, xuất lần thứ 3) - Tâm lí học giáo dục (Psychologie de l’éducation, xuất lần thứ 5) quyển sách giản yếu, nhắc lại đúng, bắt chước giỏi, thứ giáo dục buồn cười, cố gắng chứng tỏ lòng tin trước tính bất khả sai lầm ông thầy, giáo dục dẫn đến việc hạ thấp giá trị khiến bất lực” Nếu giáo dục vơ ích dừng lại việc thương xót đứa trẻ khốn khổ, lẽ có nhiều điều cần thiết để dạy trường tiểu học, người ta lại thích dạy cho chúng phả hệ nhà vua Clotaire2, chiến vương triều Neustrie vương triều Austrasie3, hay phân loại động vật; giáo dục biểu thị mối hiểm nguy nghiêm trọng nhiều Nó làm cho người tiếp nhận chán ghét cực thân phận mà sinh ra, ước ao mãnh liệt thoát khỏi thân phận Người công nhân không muốn làm công nhân nữa, người nông dân không muốn làm nông dân nữa, nhà tư sản cuối thấy nghề nghiệp cho chẳng khác làm cơng chức ăn lương Nhà nước Thay chuẩn bị cho người ta vào đời, trường học lại chuẩn bị cho họ trở thành công chức, người ta thành cơng mà khơng cần phải tự định hướng cho mình, khơng phải bộc lộ chút sáng kiến Ở nấc thang dưới, giáo dục tạo đạo quân vô sản bất mãn với số phận ln sẵn sàng loạn; trên, tầng lớp tư sản phù phiếm chúng ta, vừa hồi nghi vừa tin, có lòng tin mù quáng vào Nhà nước – người che chở, họ khơng ngừng cơng kích nó, ln đổ trách nhiệm cho phủ sai lầm khơng có khả thực điều mà khơng có can thiệp quyền lực Nhờ vào sách giáo khoa, Nhà nước tạo tất người có cấp ấy, sử dụng số ít, dĩ nhiên phải để người lại thất nghiệp Vậy Nhà nước phải đành chịu ni sống nhóm thứ có kẻ thù nhóm thứ hai Từ cao xuống thấp tháp xã hội, từ thầy kí giản dị đến giáo sư đến vị tỉnh trưởng, đám người đơng đảo có cấp chiếm hết vị trí nghề nghiệp Trong nhà kinh doanh khó khăn tìm nhân viên làm đại diện cho thuộc địa, có hàng ngàn ứng viên xin xỏ chỗ làm nhà nước tầm thường Chỉ riêng quận Seine có 20.000 giáo viên nam nữ thất nghiệp, họ khinh thường ruộng đồng xưởng máy tìm tới Nhà nước để kiếm sống Số người may mắn ít, số người bất mãn tất nhiên nhiều Những người sau sẵn sàng ủng hộ cách mạng, dù thủ lĩnh mục đích mà cách mạng theo đuổi Sở hữu kiến thức mà khơng thể tìm việc làm phương cách chắn để biến người ta thành kẻ loạn*4 Clotaire: tên dòng vua Pháp, gồm bốn triều vua, tồn từ kỉ V đến kỉ VIII Neustrie Austrasie: hai bốn vương triều thuộc dòng Mérovée (Clotaire) Neustrie nằm phía Tây, Austrasie nằm phía Đơng xứ Gaule kỉ VI, VII VIII Hai vương quốc liên tục gây chiến tranh * Vả lại khơng phải tượng riêng dân tộc Latin; người ta nhận thấy điều nước Trung Hoa, đất nước thứ bậc vững quan lại dẫn dắt, giống nước ta, quan chức tuyển lựa kì thi mà thử thách thi cử đọc thuộc lòng không suy suyển sách giáo khoa dày Đội quân có học thất nghiệp Trung Hoa ngày coi quốc nạn thật Ở Ấn Độ thế, từ người Anh mở trường học đây, để giáo dục bên Anh làm, mà đơn để dạy dỗ người xứ, hình thành tầng lớp người có Rõ ràng chậm để ngược lại trào lưu Chỉ có kinh nghiệm, người thầy vĩ đại dân tộc, chịu trách nhiệm cho sai lầm Chỉ có kinh nghiệm đủ sức mạnh để chứng tỏ cần thiết phải thay giáo khoa tệ hại chúng ta, kì thi đáng thương giáo dục dạy nghề, có khả dẫn thiếu niên đến với ruộng đồng, xưởng máy, cơng trình thuộc địa, mà hơm họ giá tìm cách trốn chạy Nền giáo dục dạy nghề mà người sáng suốt đòi hỏi giáo dục xưa cha ông ta nhận, mà dân tộc ngày thống trị giới nhờ ý chí, sáng kiến, tinh thần dám nghĩ dám làm biết bảo tồn Trong trang viết đặc sắc, mà sau trích lại phần chủ yếu nhất, nhà tư tưởng lớn, ông Taine, rõ ràng giáo dục xưa gần giống giáo dục Anh hay Mỹ ngày nay, đoạn đối chiếu đặc sắc hệ thống giáo dục Latin với hệ thống Anglo-Saxon, ông cho thấy rõ kết hai phương pháp Có lẽ lắm, người ta đành lòng chấp nhận thứ bất cập giáo dục kinh viện chúng ta, tạo kẻ vơ tích kẻ bất mãn, việc sở hữu hời hợt nhiều kiến thức đến thế, việc đọc thuộc lòng hoàn hảo nhiều sách giáo khoa đến nâng cao trình độ trí tuệ Nhưng thực có nâng cao trí tuệ khơng? Khơng, thật buồn thay! Chính xét đốn, kinh nghiệm, sáng kiến, tính cách điều kiện thành công đời, sách khơng cho điều Sách từ điển có ích để tra cứu, hồn tồn vơ ích có đoạn văn dài đầu Giáo dục dạy nghề phát triển trí tuệ chừng mực hồn tồn khỏi lối đào tạo kinh viện, điều Taine rõ “Những tư tưởng hình thành mơi trường tự nhiên bình thường chúng Cái làm cho mầm mống tư tưởng sinh trưởng, mn vàn ấn tượng nhạy cảm mà niên nhận hàng ngày xưởng máy, hầm mỏ, án, nghiên cứu, công trường, bệnh viện, cảnh tượng dụng cụ, vật liệu hoạt động, đối diện với khách hàng, với công nhân, với lao động, với sản phẩm làm tốt hay xấu, tốn hay có lợi; tri giác đặc biệt mắt, tai, tay khứu giác, thu nhận không cố ý chế biến âm thầm; chúng tự tổ chức anh ta, để sớm hay muộn gợi ý cho tổ hợp mới, đơn giản hoá, tiết kiệm, hồn thiện hay sáng chế Thanh niên Pháp bị tước tiếp xúc quý báu, yếu tố đồng hố cần thiết đó, học gọi Babou, khơng có việc làm, họ trở thành kẻ thù khơng thể hồ giải Anh quốc hùng cường Ở người Babou có hay khơng có việc làm, hiệu giáo dục hạ thấp vơ trình độ đạo đức họ Đó thực mà tơi dài dòng nhấn mạnh sách Những văn minh Ấn Độ (Les Civilisations de l’Inde), nhiều tác giả thăm bán đảo lớn nhận thấy và vào lúc tuổi phong phú; suốt bảy hay tám năm, họ bị nhốt trường học, cách xa kinh nghiệm trực tiếp cá nhân, điều cho họ khái niệm xác sống động vật, người nhiều cách khác để sử dụng chúng’’ “…Ít chín phần mười số họ thời gian công sức, nhiều năm đời năm tháng hiệu quả, quan trọng hay chí định mình: tính nửa hay hai phần ba người thi, tơi muốn nói bị trượt – sau đó, số người trúng tuyển, thăng bậc, cấp chứng chỉ, cấp, nửa hay hai phần ba tơi muốn nói bị q sức Người ta đòi hỏi họ nhiều cách yêu cầu họ ngày phải ngồi ghế hay đứng trước bảng suốt hai liền, nhóm khoa học, họ phải kho tư liệu sống tất khiến thức nhân loại; thực, ngày hôm suốt hai liền, họ đã, hay gần kho tư liệu sống Nhưng tháng sau họ không nữa; họ chịu kiểm tra lại lần nữa; điều họ sở hữu nhiều, nặng nề, chúng khơng ngừng trượt ngồi tâm trí họ họ chẳng thiết Sức mạnh tinh thần giảm xuống; thứ nhựa dồi cạn kiệt; người thành niên xuất hiện, thông thường người bỏ Chỉn chu nề nếp, lập gia đình, cam chịu quẩn quanh vòng tròn mãi vòng tròn ấy, ẩn văn phòng hạn hẹp, đứng đắn làm tròn trách nhiệm, chẳng làm khác ngồi điều Hiệu suất trung bình vậy; chắn thu nhập có khơng cân với chi phí Ở Anh Mỹ, xưa kia, trước năm 1789 Pháp, người ta sử dụng cách ngược lại, hiệu suất đạt cao hơn” Tiếp đó, nhà sử học tiếng cho ta thấy khác hệ thống giáo dục với hệ thống nước Anglo-Saxon Những nước khơng có nhiều trường học đặc biệt chúng ta; họ giáo dục sách đem lại, mà vật đem lại Ví dụ người kĩ sư đào tạo xưởng máy không trường học; điều cho phép người đạt tới xác mức độ mà trí tuệ vốn có, làm cơng nhân hay đốc cơng xa nữa, làm kĩ sư khả dẫn tới Đó phương pháp dân chủ nhiều ích lợi cho xã hội nhiều so với việc bắt toàn nghiệp cá nhân phải phụ thuộc vào kì thi vài tiếng đồng hồ mà phải chịu đựng lúc mười tám hay hai mươi tuổi “Khi trẻ người học trò nhận vào bệnh viện, hầm mỏ, xí nghiệp, văn phòng luật sư, văn phòng kiến trúc sư, nơi học việc thực tập; nước ta người gần giống người thư kí văn phòng luật hay người học vẽ xưởng hoạ Tiên trước bước vào, theo vài khố học tổng qt sơ lược, để có khung sẵn sàng nhằm đưa vào nhận xét mà sau phải làm Tuy nhiên, thông thường tầm tay có vài lớp kĩ thuật mà theo học vào rảnh rỗi, để phối hợp với kinh nghiệm hàng ngày mà có Dưới chế độ vậy, khả thực hành tăng lên tự phát triển đến mức độ mà lực người học trò có, chiều hướng đòi hỏi công việc tương lai, thông qua công việc riêng mà muốn tự thích ứng Theo cách ấy, Anh Mỹ, niên nhanh chóng đạt tới chỗ tự rút tất điều mà có Ngay từ năm hai lăm tuổi, chí sớm nhiều, không thiếu khiếu tư chất, người thi hành có ích, mà người dám nghĩ dám làm, khơng bánh xe răng, mà động cơ, - Pháp, phương pháp ngược lại thắng thế, qua hệ, lại trở nên có tính Trung Hoa hơn, tổng cộng lực thật to lớn” Và nhà triết học vĩ đại đến kết luận sau chênh lệch tăng dần giáo dục Latin so với đời sống “Ở ba bậc đào tạo, trẻ nhỏ, thiếu niên niên, chuẩn bị lí thuyết ghế nhà trường, thông qua sách vở, kéo dài q tải, mục đích thi cử, cấp bậc, cấp, chứng chỉ, mục đích mà thôi; phương cách tệ hại, việc áp dụng chế độ phản tự nhiên phản xã hội, việc để chậm đáng vấn đề học nghề thực hành, chế độ nội trú, cách huấn luyện giả tạo nhồi nhét máy móc, việc học q sức mà khơng đếm xỉa tới thời gian sau, tới thời kì trưởng thành trách vụ nặng nề mà người phải thực sau Nó bỏ qua giới thực, nơi thời gian tới người niên rơi vào, bỏ qua xã hội chung quanh mà phải thích ứng hay từ bỏ từ đầu, bỏ qua xung đột người mà muốn tự vệ, muốn đứng vững, trước tiên phải trang bị, vũ trang, tập dượt luyện dạn dày Sự trang bị cần thiết ấy, thâu lượm quan trọng tất điều khác, vững vàng lương tri, ý chí, thần kinh trường học ta khơng cung cấp cho anh ta; hồn tồn ngược lại, cách giáo dục xa tạo đủ phẩm chất cho anh ta, làm cho khơng đủ lực đáp ứng hồn cảnh sống tương lai Do vào đời, bước chân môi trường hành động thực tế thường loạt vấp ngã đau đớn; bị tổn thương, bị vò xé lâu dài, đơi bị q quặt mãi Đó thử thách nặng nề nguy hiểm, cân tinh thần tâm thần bị phá hỏng, có nguy khơng hồi phục Sự vỡ mộng xảy đột ngột, trọn vẹn; thất vọng lớn nỗi đắng cay nặng nề."*5 Qua phần viết đây, liệu có xa khỏi tâm lí học đám đơng khơng? Chắc không Nếu ta muốn hiểu tư tưởng, niềm tin nảy mầm hơm nở hoa ngày mai sao, ta phải biết mảnh đất chuẩn bị Nền giáo dục đem đến cho tuổi trẻ đất nước cho phép ta biết đất nước sau Nền giáo dục trao cho hệ hơm biện minh cho tiên đốn ảm đạm * Taine: Chế độ đại (Le Régime moderne) tập II, 1891 – Những trang viết gần trang cuối Taine Chúng tóm tắt cách tuyệt vời kết kinh nghiệm lâu dài nhà triết học lớn Buồn thay, nghĩ giáo sư đại học không sống nước ngồi nên hồn tồn khơng hiểu chúng Giáo dục phương tiện mà ta tác động chút lên tâm hồn dân tộc, thật buồn sâu sắc nghĩ Pháp chẳng có tới chỗ hiểu giáo dục thời ta yếu tố suy đồi nhanh chóng đáng sợ, đề cao giới trẻ lại hạ thấp họ xuống làm hư hỏng họ nhất Tâm hồn đám đông cải thiện hay hỏng phần giáo dưỡng giáo dục Vậy cần phải hệ thống thời đào luyện sao, đám kẻ thờ trung lập trở thành đội quân bất mãn đông đảo, sẵn sàng nghe theo gợi ý nhà không tưởng nhà hùng biện khoa trương Chính trường học ngày đào luyện kẻ bất mãn vơ phủ sửa soạn cho dân tộc Latin phút suy đồi ngày mai ... tâm lí học bản: người ta phát triển trí tuệ cách học thuộc lòng sách giáo khoa Từ người ta cố gắng học thuộc nhiều tốt, từ tiểu học đến cấp tiến sĩ hay thạc sĩ, người trẻ tuổi làm cơng việc học. .. Jules Simon cựu trưởng giáo dục viết: Học học, thuộc lòng ngữ pháp * Xem: - Tâm lí học chủ nghĩa xã hội (Psychologie du socialisme, xuất lần thứ 3) - Tâm lí học giáo dục (Psychologie de l’éducation,... (Trích từ Chương - Những nhân tố xa ảnh hưởng tới niềm tin ý kiến đám đông, Quyển II – Ý kiến niềm tin đám đơng, Tâm lí học đám đơng – Gustave le Bon Đứng đầu tư tưởng thống trị ( ) ngày tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lý học đám đôngpdf Com, Tâm lý học đám đôngpdf Com

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay