Com TU LUYEN THAN THONG GIAC NGO

159 48 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:19

TU LUYỆN THẦN THÔNG GIÁC NGỘ CHÂN LÝ TỐI THƯỢNG THIÊN ĐẠO ĐẠI PHÁP TÂM CÔNG Thiên Đạo Đại Pháp Tâm Công Huấn Kinh T Đ Pháp môn tu luyện Huyền công, thần thông, Giác ngộ Chân Lý Nhân loại Đây cấp 1-2-3-4; cấp Thiên Pháp chưa phổ truyền, trao truyền sau Các hành giả có may mắn nhận Pháp tu luyện này, khơng tu luyện, tơn trọng; tu luyện, cố gắng tiến bộ, không truyền công khai trang mạng, khơng bàn tàn hay bàn giải mạng, tính chất huyền môn huyền thuật, tự tu tự chứng Tất nhiên có nhiều Pháp Yoga luyện hỏa xà hay thiên nhãn, môn Huyền công Mới, nên không trao truyền cho người không nghiêm túc tu học Hành giả tu học tuân theo lời dạy Thầy Việc treo phổ Pháp tu độ cho chúng nhân thời đại mạt, để hóa giải độ mình, tăng rung động linh hồn, thể xác độ cho người khác, nhiều pháp tu mật, kể Nhân điện phải mở lớp-nhưng đến thời Nhân loại tiến hóa lên cao Vũ trụ rồi, nên cho truyền pháp này, để hành giả tự học mà khơng cần Thầy, đạo sư cao giúp, dạy THIÊN ĐẠO ĐẠI PHÁP TÂM CÔNG LỜI PHÁP CHỦ 1- Thiên Đạo Đại pháp Tâm Cơng: Còn gọi Thiên Pháp Là môn học phương pháp tu tập kết hợp thiền, với luyện khí cơng tâm linh pháp, y học dưỡng sinh pháp môn, tơn vị Thượng linh, Cha dạy, tìm hiểu thêm qua tinh hoa kiến thức pháp mơn khác 2- Là phương hành pháp tu tập thức pháp môn 3- Kế thừa tinh hoa văn hố, khí cơng truyền thống, y học nhân loại, kết hợp với khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, khoa học tâm linh cao cấp pháp môn 4- Kết quả: tu tập tốt sẽ: Nâng cao sức khoẻ, tinh-khí–thần; tư tưởng, tâm hồn thể xác, đạt ngộ-phúc-đạo, chân-thiện-mỹ; hướng nhận thức khoa học mới, Thượng đế, tuổi thọ tăng Đến đẳng cao cấp, biết phương thuật, thông linh rời trần giới tự siêu thoát thành bậc giác cao cấp Ngày tháng năm 2008 TRUNG PHƯƠNG THIÊN TÔN ĐIỀU KHÔNG CỦA NGƯỜI HỌC THIÊN PHÁP 1-Không bỏ: Tôn-thờ Vua Cha Thượng đế 2-Không chiếm: Của cải, tài danh, hạnh phúc người khác 3-Không tham: Danh lợi, vật dục tầm thường 4-Khơng nói: Gian dối, xảo ngơn, ác ý, hồ đồ 5-Không quên: Người nghèo khổ, hư dốt 6-Không gây: Hận thù, chiến tranh, giết hại chúng sinh 7-Không ở: Bẩn thỉu phá hại môi trường 8-Không nghiện: Các chất kích thích nặng 9-Khơng ngừng: Xây dựng Thiên đường Hạ giới CHƯƠNG TRÌNH HỌC THIÊN ĐẠO ĐẠI PHÁP TÂM CƠNG CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP( cấp 1) 1-Giới thiệu Pháp mơn 2-Tìm hiểu kinh mạch lạc huyệt quan trọng 3-Thuyết âm dương ngũ hành y học; khí, lượng sinh học 4-Các hướng dẫn thiền-thở-maxa, thể dục trước luyện khí 5-Khai đại huyệt-sao 6-Thu xả khí qua sao, chân, tay 7-Hai vòng Tiểu Đại 8-Khí âm dương Cân âm dương khí 9-Tự vệ tâm linh đơn giản 10-Giới thiệu Thiên Long Tam công Pháp 11-Luyện Thiên Long Địa Cơng Pháp CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP( cấp 2) 1-Hệ thống thần kinh tủy 2-Phép khai Long hoả-dẫn Long hoả 3-Tẩy lọc thể Vía Tẩy khí qua 4-Cấu tạo thể Tạng phủ công 5-Các chữa bệnh không dùng thuốc đơn giản 6-Luyện hòa khí âm dương tăng lực nội khí 7-Luyện Thiên Long Nhân cơng Pháp CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP( cấp 3) 1-Bản chất tư tưởng, ý nghĩ 2-Huệ nhãn Khai Huệ nhãn Luyện nhãn 3-Chữa bệnh đơn giản, cao cấp không dùng thuốc 4-Hình khí Quang khí 5-Tẩy lọc mơi trường 6-Cửu Long Huyền công 7-Cao Minh công cấp 8-Luyện Thiên Long Thiên cơng Pháp CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT( cấp 4) 1-Vũ trụ công (Cao Minh công cấp 2) 2-Phép cải tạo, siêu thoát cho tà ma, quỉ, vong nhân 3-Chỉnh trị huyền thuật 4-Chữa bệnh từ xa cao cấp 5-Huyền thuật Phép Nghi Lễ 6-Truyền tâm Tâm Năng 7-Xuất hồn vía tu luyện cõi vơ hình, Kim Tự Tháp Trung Giới, đạt trạng thái siêu thoát, giác ngộ hoàn toàn * * * Yêu cầu nhận Tài liệu này: Chưa truyền Thiên Pháp công khai lên mạng diễn đàn, Internet; không bàn bạc trao đổi công khai việc học Thiên Pháp mạng, trao đổi riêng nhau, với Thầy, để hỗ trợ từ xa Ai nhận gặp Tài liệu này, có duyên, tu luyện cho tốt Ai khơng thích hợp, coi việc đọc giải trí, hầu mang lại nhận thức Việc tu Huyền công cẩn trọng, không nghiêm túc, tùy tiện, gây hậu cho thể xác thể vía Phần khai Long Hỏa khác cách với pháp môn khác, dễ dàng nhiều,cũng không nên lo lắng quá, làm hướng dẫn * * * CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP PHẦN LÝ THUYẾT BÀI 1-GIỚI THIỆU VỀ THIÊN PHÁP Thiên Đạo Đại Pháp Tâm Cơng (Thiên Pháp) chương trình tu luyện khí cơng-huyền cơng kết hợp tâm linh, Vua Cha Thượng đế-đấng Đại Toàn dạy, Pháp chủ tuân theo nhiệm vụ Thiên đình, cứu độ chúng sinh Phápvới lý tưởng Đại đồng Nhân loại Thiên Pháp Huyền Pháp Thiên Đạo Thiên Đạo-là Đạo Trời-là Định luật vũ trụ muôn năm, muôn thủa-không tôn giáo Tôn giáo phương tiện giúp người thành Đạo, giác ngộ Có mn vàn Pháp mơn đường nhận thức Chân Lý Đại Pháp (Đạo lớn) có Ba Pháp: Đạo Pháp, Chính Pháp Huyền Pháp Đạo Pháp thuộc Đạo Trời-tức Định luật Vũ trụ, tự nhiên Thuộc Thiên Kinh Chính Pháp thuộc Đạo-Giáo-Luật-Lễ-Nhân-Trí-Tín Kinh (Địa-hạ giới-con người nhận thức, tuân theo Trời-định luật tự nhiên mà sống, tu luyện) Huyền Pháp (Tức Bộ Thiên Pháp này) thuộc Huấn Kinh (phương pháp tu luyện để đắc chính-giác ngộ-hợp với Đạo Trời-tự nhiên; phương pháp để Thiên-Địa-Nhân hợp nhất, người hợp với Thượng Đế) Ba Pháp hợp Đạo hợp nhất, Thiên-Địa-Nhân hợp Khi chưa giác ngộ làm theo Chân Lý ấy, tượng đốn mạt, suy đồi, đa loanh quanh, lộn xộn, muôn kiếp muôn đời ai, từ đâu đến Trong mn đời, Đạo Trời khơng đổi, Chính Pháp, Huyền Pháp Hạ đổi, khác nhau, làm cho xã hội người, trái đất đổi thay Nay Pháp môn chủ nương theo Đạo Trời, mà phổ Pháp Cha ban, dạy Đại Pháp Pháp lớn, tùng theo Đạo Trời thể Đạo Trời Tâm Công luyện lấy nguyên cơng vũ trụ ý chí đạo đức, lấy tâm (lương tâm-căn ý thức linh hồn sống thế) làm nội khí-nội lực tảng, sở tu đạo đức, dùng tâm mà luyện công, để đắc đạo, đắc thần thông Tâm Công không đơn giản khí cơng, mà ý Trời tuân theo ý Trời mà tu luyện để thành Chính giác Vì tiểu linh hồn-tiểu vũ trụ, Đại linh hồn (Cha)-Vũ trụ Nếu có Đại Pháp, khơng có Tâm Cơng, khơng luyện thành đắc quả; có cơng thơi, mơn khí cơng bình thường, học để tốt cho sức khỏe Lại nữa, đâu phải theo pháp mơn, tơn giáo đắc chính, rút ngắn đường tiến hóa đâu Pháp Ơng Trời dạy, tùng lệnh Vua Cha Thượng Đế lập Chính Pháp Ấy điều đáng nói CỬU LONG ĐIỂM PHÁP Gọi rồng (Thiên Long) chở Pháp, hay gọi điểm nhìn Pháp mơn 1-Tam Pháp: Đạo Pháp, Chính Pháp Huyền Pháp-là ba phần Pháp Đại Pháp 2-Tam Tòa: Tơn-Thờ Ba tòa Thiên linh là: - Đệ Nhất tòa Cao Minh Thượng đế - Đệ Nhị Tòa Thánh Tiên thiên - Đệ Tam Tòa Thánh Hậu thiên 3-Tam Giới: Là Thượng-Trung-Hạ giới; gọi Ba cấu hình giới Vật chất Vũ trụ 4-Tam Đẳng: Thượng đế-Thần Thánh Tiên Phật-Con người Là Ba cấp đẳng tiến hóa linh hồn 5-Tam Đức: Chân-Thiện-Mỹ: Ba đức lớn muôn sự, muôn vật, thiếu ba thứ ấy, Vũ trụ, người, xã hội khơng hồn thiện 6-Tam Công: Ba huyền công siêu đẳng Không luyện không đắc đạo, luyện Hạ Trung giới 7-Tam Minh: Cao Minh-Thần Minh-Tâm Minh Là Ba sáng Vũ trụ, muôn vật Cao Minh ánh sáng cao, thuộc Cha, Thần Minh ánh sáng Trung giới, sáng huệ nhãn, thần nhãn, thiên nhãn Tâm Minh sáng lòng người Ba sáng Đạo Trời sáng, mn sáng Muốn có Tam Minh, tinh-khí-thần phải Minh 8-Tam Tài: Thiên-Địa-Nhân: Hợp thành vũ trụ có linh giác, hợp tạo hóa 9-Tam Linh: Vua Cha-Vương Mẫu-Thầy: Là Ba ngơi tơn thờ Tam tòa Thiên linh Pháp lý Pháp chia thành sách lớn cho dễ sử dụng theo chủ đề, là: Thiên-Đạo-Giáo-Huấn-Luật-Lễ-Nhân-Trí-Tín Là đại cơng việc, lý luận Pháp * * * Con người muốn đắc đạo, Thiên đường Thượng giới, phải luân qua kiếp sống, tu luyện hàng trăm, ngàn kiếp… Thời mới, thực Thiên đường Hạ giới, không luyện Huyền cơng khó đắc Pháp lấy đạo đời hợp nhất, tu gia; xây đời xã hội hoàn mỹ, người hoàn thiện, hợp qui luật tiến hóa tự nhiên-hay định luật vũ trụ-hay Đạo Trời Pháp môn đời Xưa chưa có Trời chưa ban Tu thành trăm nghiệp tan Trăm bệnh phải chạy, ma tàn phải lui Thần thơng Pháp đắc Nhân loại vũ trụ hòa vui nhà Do đó, phải gọi Thiên Pháp Huyền công, Huyền Pháp khơng phải khí cơng nghĩa Đọc xong Đạo Pháp, Chính Pháp, mà trí tán đồng, tâm cơng đạt ¼ rồi, ma kiếp, ma nạn, vơ minh ác phải sợ, tu luyện Huyền Pháp đạt thêm nửa cơng phổ độ đạt ¼ Tại thế? Các vị tu luyện lên hiểu YÊU CẦU KHI HỌC THIÊN PHÁP 1-Tự làm lễ nhập môn nghiêm túc, để Thượng đế Thánh thần chứng cho Tơn Cha, tơn lên Tự làm lễ chay đơn giản, thắp hương khấn: “Con kính Vua Cha Cao Minh Thượng đế, cho học Thiên Pháp” Yêu cầu phép lễ: Trước tập thiền, công, hay dưỡng sinh dù tư ngồi, đứng, phải làm phép: Quay hướng Bắc Đẩu-nơi Cha ngự Bái: Tay phải đặt trán, ngón tay chạm vào trán chỗ ấn đường (giữa hai lông mày) Tay trái đặt ngang ngực chỗ tim, mũi bàn tay xoay vào trong, đến ngực Niệm: “Xin Cha cho tu tập Thiên Pháp đạt kết tốt” Ý nghĩa cách chống tẩu hỏa nhập ma, Cha bảo vệ tập 2-Không dùng Pháp làm việc ác, không Pháp phản thân Theo điều Không phạm Không dùng Pháp kiếm danh lợi bất chính, dùng huyền thuật hại người, cúng bái bói tốn kiếm ăn, phản thầy, chữa bệnh lấy tiền, chống lý tưởng Đại Đồng 3-Khơng hoạt động trị chống Nhà nước Việt Nam thể chế nhà nước khác Không tranh dành danh lợi với pháp môn khác Nên đọc thông Đạo Pháp, Chính Pháp( phần lý thuyết Pháp mơn) Mơn Pháp không tôn giáo nên không giảng Pháp Đọc thơng, khơng có bí hiểm bí nhiệm Tri thức Pháp khoa học nghiêm túc BÀI TÌM HIỂU VỀ KINH MẠCH LẠC HUYỆT (Tài liệu bổ trợ) BÀI THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH-TẨU HỎA NHẬP MA-KHÍ HĨA THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH Vũ trụ vật chất tạo thành thành tố Âm-Dương (Thái cực) Trong tính chất vật có hai phần vật chất âm-dương Các chất lại phân thành tính chất vật chất ngũ hành chất-thực chất màu sắc vật chất thể từ-điện trường chúng tạo nên khí, mà gọi thể vía Có loại khí-chất bản, ứng với loại màu sắc tương ứng, mà cổ nhân xưa gọi KimMộc-Thủy-Hỏa-Thổ: Trắng-Xanh- Đen-Đỏ-Vàng Các chất biến hóa, gặp nhau, loại suy tương hỗ thành loại chất: Trắng-xanh da trời-đỏ-vàng-xanh lục lam-chàm nâu-xanh cây-tím Vô Cực sinh Thái Cực Thái Cực sinh Lưỡng Nghi Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng Tứ Tượng sinh Bát Quái Bát Quái sinh 64 Quái Âm dương- Thái cực Từ trường trái đất Thái cực sinh nghi: âm dương Mỗi nghi sinh tượng: âm dương Mỗi tượng sinh quái: âm dương, 1-sinh 2-sinh 4-sinh 8… Điều chứng minh xác khoa học vật lý lượng tử-y-sinh-hóa đại: Mọi vật tượng, tế bào, thể người…đều phát sinh phát triển ngun lý LUẬN VỀ ÂM DƯƠNG KHÍ HỐ “Vũ trụ điều hợp hai khí âm dương Âm nặng, đục chìm xuống đất Dương nhẹ, sáng Qua chuyển biến khí hóa, vũ trụ lần lần trật tự lại Tất vật thể vũ trụ biến chuyển khí hóa mà thay đổi Ví dụ: nước xơng lên để chuyển thành mưa Gió thổi di chuyển đổi dời núi đất Thời gian khơng gian chia theo ngun tắc khí hố Đơng phương lấy biến hóa khí khơng gian làm tiêu chuẩn để phân chia thời tiết, tháng ngày Lấy mực độ cao âm dương tức độ âm độ dương Thí dụ: khí âm lên đến dương 180 ngày có dư dương tới âm 180 ngày có dư Do định từ khí lên lúc khí xuống nguyên độ cũ năm hay 300 ngày, 24 khí, 28 tiết, mùa Do chuyển biến khí hố vũ trụ nên định ước lệ thời gian… Khí trời (dương) chi phối khí đất (âm) thuận ngược lại nghịch Khí thuận mn vật sinh hố dễ dàng, nghịch lại mn vật tiêu hao tàn tạ Con người theo luận thuyết đông y mn vật, gặp khí tiết trời đất thạnh khoẻ mạnh nở nang, khí tiết trời đất nghịch tiêu hao bịnh tật Trị bịnh cho người theo phương pháp đông ý điều hòa khí hóa thểcho kịp chiều hướng bất thường Trời đất” (Sách Nguyên lý ngũ hành châm cứu ) NGŨ HÀNH SINH KHẮC “Khí hóa đất có loại: Mộc khí, Qn hỏa, Tướng hỏa, Thổ khí, Kim khí, Thủy khí Khí trời có loại, người xưa đặt tên tượng trưng: Dương minh, Thái dương, Thiếu dương, Khuyết âm, Thái âm Thiếu âm Cả hai khí Trời Đất phải giao hiệp để thành phong, hàn thử, thấp, táo, hòa Sái nghịch vạn vật tiêu hao khổ bệnh Khí Trời thuận, chi phối khí đất sinh hóa thuận chiều Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh thổ, Thổ sanh Kim Phong Mộc mùa Xuân sinh luân Hỏa Luân Hỏa đầu mùa Hạ sinh tướng Hỏa cuối Hạ Thử Hỏa Hạ sinh thấp Thổ Thấp Thổ đầu Thu sinh táo Kim Táo Kim cuối Thu sinh hàn Thủy Hàn Thủy mùa Đơng sinh hóa vòng trở lại, mà sinh hố liên tiếp Theo Đông y luận: nhân thân tiểu vũ trụ Cơ thể người định thuộc vào khí trời, khí đất, tạng phủ kinh lạc thể người phối hợp chuyển hoá với theo chuyển hóa khí vận hành trời đất Khí trời đất chuyển hóa bất thường vũ trụ bệnh làm cho vạn vật bệnh Sự chuyển hóa khí, sinh bệnh nội thương Sự chuyển hoá bất thường trời đất làm bệnh ngoại cảm Lập luận rõ ràng ngun tắc khí hóa Trời Đất người để theo mà luận bệnh gọi khoa Khí Hố Y lý học (altération des humeurs) Những thuộc chất thể (đối lại khí thể) vũ trụ, đơng y liệt loại ngũ hành (kim mộc, thủy, hỏa, thổ) Những thuộc khí thể (đối lại chất thể) liệt loại lục khí (phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa) Theo đơng y hình thể người có hình trạng, song yếu mạnh hình tượng khơng thể nhìn vào mà luận Ví dụ: tim yếu, thiếu máu, Tây y cho sang máu làm yên tim Đơng y cho trị Cách trị Đông y luận rõ nguyên bịnh làm cho tim hoạt phát trở lại tự làm cho đầy máu Như đơng y làm cho phần khí tim điều hòa ăn nhịp với phần khí tạng phủ khác (Sách Nguyên lý ngũ hành châm cứu) (Phần lý luận Pháp chữa bệnh lượng sinh học không dùng thuốc sang cấp học-và đoán bệnh tật huệ năng-sang cao cấp học) NỘI LỰC VÀ TÂM NĂNG TU LUYỆN Các thầy đồng bóng, thầy phù thủy dùng tha lực âm binh, thần thánh Khi thánh giáng dạy bói, họ nói thánh, thực thánh nói, có đến xem bói, khơng bỏ tiền cúng, thánh bóng khơng giáng, đồng gieo quẻ, gieo đài không được, bỏ tiền thánh dạy Ấy tha lực Bí mật bùa bả, yểm đảo, dùng tha lực âm binh nạp lượng tâm linh vào, khơng có đáng sợ bí hiểm nữa, học viên dùng phép Thiên Đạo Đại Pháp này, phá 10 thiện Đã giác ngộ Chân Thiện Mỹ, biết bảo vệ, giữ gìn, để xấu chiếm lấy, thiện, tức thành ác vậy! Tất nhiên, đấu tranh lại xấu, biết dùng thiện mà cải ác, có cơng quả; q, lại thành ác Làm cho mn tiến hóa, cơng tốt Ngược lại tiến hóa, ác Tất trái Luật Vũ trụ-Đạo Trời Đó Nghiệp Ác 4-Quả dâm: Trước Hành dục: Tinh huyết, tinh trùng, linh hồn đẳng vật chất cả, xuất nó, diệt nó, hại hại mình; dâm nhiều diệt nhiều tinh trùng, khí huyết, suy ngun khí mình, tạo chấn động hình tư tưởng dâm phóng chiếu vào khơng gian… Dâm gian, dâm dục đáng, gian tình, gian ý, gian hồn dâm, cướp vợ chồng người, sinh hoạt tình dục trước nhân, chiếm xác hồn bất Tất tạo Nghiệp dâm 5-Quả bẩn: Ăn bẩn, bẩn, người bẩn, tâm bẩn, làm cho xung quanh môi trường bẩn, làm cho người khác bẩn; ăn khơng gọn gàng ngăn nắp, tạo lối sống hỗn loạn, thiếu nghiêm túc, nói Thành Đạo Xung quanh bẩn, ảnh hưởng ngun khí mình, khơng thể nói thân Cho nên, bẩn ảnh hưởng đến thể xác, làm bệnh tật, nhiễm ngun khí khí mình, lại tạo tư tưởng nhiễm khí bẩn, hình bẩn vào đầu óc tư tưởng Có bệnh tật xấu, hơi, ghẻ lở khơng chịu chữa, cố tình làm người khác chịu chung… Đó Nghiệp thân bẩn 6-Quả vơ minh: Vơ minh có nghĩa khơng sáng, có nghĩa dốt, lười nhác, không chịu học hành cầu tiến Dốt nát, ngu tối, cố tình biết mà cố tránh sáng Người ta cứu mình, nói tốt, cố tình chống báng, khơng nghe; khơng chịu hướng sáng, mà hướng tối; thích nghe lời ngu dại, ghét lời khuyên đúng; thấy lành thiện ghanh ghen, đố kỵ, tỵ nạnh, chưa cần tranh dành, bon chen Báng bổ chư thiên, chống phá tâm linh tốt, huyễn ngã khinh thường, dương danh cao ngạo, ngụy tạo giá ngơi, thích ngồi ghế thượng, đức thấp đạo bượng, sống sượng giảng rao, mũ áo cào cào, bán rao thánh chúa… Làm sai không sửa, sám hối tránh xa, múa mép ba toa, lấc cấc khoa trương, đón đường vô lại… Không biết, không hiểu, không rõ, không thấy, trì độn mơng muội Ấy Nghiệp Vơ Minh 7-Quả mê dại: Mê muội vào đường đen tối, si mê vào thú vui thể xác, tinh thần, nghiện ngập thức, thú, hình, ý si dại, đen tối, khơng tối Khờ dại tạo ác, khờ khạo, mơng lung vô ý sáng, mê mẩn không thấy tư tưởng đường lành thiện, cảm giác sáng, thiện…Chú ý là, người bị đọa vào đường mê dại mà không tự biết, tự làm, bị miên, bị mê lú, bị bệnh thần kinh, nghiện ngập; họ hại họ, không hại ai, nên không tạo nghiệp ác, mà tạo Nghiệp mê lú Tất cá còn, mà khơng sửa, khơng sám hối, khơng tìm cách cân Nghiệp quả, khơng Ln hồi 145 có Nhân, lại Nghiệp, thành quả, lại thành Nhân kiếp sau, phần sau, đọa người ta vào vòng Nghiệp chướng luân hồi khơng dứt Các hình thành qua Tứ vị: hành-khẩu-ý-phóng 1-Hành hành động, hành vi người, có tính hành động-tạo nghiệp, tốt xấu 2-Khẩu: lời nói tạo nghiệp 3-Ý: ý nghĩ, tư tưởng, tạo hình tư tưởng, thành vía đen, tạo nghiệp 4-Phóng: phóng xuất vía-hồn tiến hóa, biết xuất Ngươn hồn coi vơ hình, đến nơi xấu xa, thấy việc xấu bất thiện, phóng chiếu vào nơi xấu với tâm xấu, làm thể vía xấu đi; chí chữa bệnh từ thiện cho người, bị tà khí, ám khí, vong ác đọa, trấn, chiếm xâm vào hồn mình, tạo nên nghiệp xấu, đừng tưởng làm điều tốt mà có lợi cho linh hồn; làm điều tốt, biết qui luật, hiểu luật, biết chỉnh trị sửa sang xấu, lại biết bảo vệ mình, để tiến hóa, bảo trọng thân, tâm, linh hồn mình, gọi la Biết Đạo vậy! Phóng xuất hồn mà làm điều tà bậy, tạo xấu, lúc hồn thân, nên hồn chịu sau DIỆT 1-Diệt nợ 2-Diệt tham 3-Diệt ác 4-Diệt sai 5-Diệt trần 6-Diệt vía 7-Diệt ngã ( Nợ, Tham, Ác, Sai, Trần, Vía, Ngã) Con đường diệt độc-là đường sám hối, tu luyện thân tâm cân nghiệp quả, theo lời Cha dạy là: Công phu-Công quả-Cơng trình-là Tam Luyện: -Cơng phu tu luyện Huyền công-hay gọi Luyện Đạo -Công phải trả công Trời đất, Thiên, địa, nhân, phổ độ, phổ giáo, lập cơng lập thế, cứu khổ cứu kiếp Đó Luyện Đức -Cơng trình lập thế, nghiệp, hành đạo, xây đời, lấy Đạo trị thế, thi hành đạo lập Luật Trời thế, xây Thánh Đức muôn năm-ấy Luyện Đời Như thế, diệt phải có Tam Luyện, thành cơng 1-Diệt nợ: -Kính thờ Cha Mẹ, làm theo Đạo Trời, hòa nhập Cha, thấy Chân Lý Tối thượng, biết Chủ nhân ông Linh hồn mình, Tiểu tiểu hồn, biết cách hòa nhập vào Cha, thành Cha, khơng phân ranh giới với Cha, hoàn nguyên diệt cách xa, diệt bỏ vô minh, ngu đạo, làm cho Cha Mẹ vui, báo ơn Hiếu Thiên -Trả công sinh thành cho cha mẹ trần Hiếu-Kính-Ơn-Phụng-cũng cách tơn kính Thượng đế, suy cho cùng, cha mẹ trần thay mặt Thượng đế trần gian mà tạo tác thân xác trần, số nghiệp mình, báo ân cha mẹ trần hiếu với Thượng đế; tìm cách để cha mẹ trần biết Chân lý, công cao trả ơn, báo ơn Hiếu trần 146 -Xây dựng xã hội Thánh Đức tức xây đức để tu đạo-tức xây điều kiện để tu luyện cho đắc đạo, thực Chính Pháp Thiên Đạo, tức diệt nợ Nghiệp loài người Thế hệ kiếp, sau cho lớp kiếp lớp người khác -Đắc phúc người, trả phúc cho họ, cho người khác, lộc bất tận hưởng, phúc bất trùng lai; dùng độc hưởng, tránh chối công, phản công, phản phúc Người ta giúp mình, mà khinh khi, khó dễ, ban tính cơng ơn, ta cho lại, trả lại, âm thầm mà trả, để cân nghiệp vay Dùng vật người, khơng trả vật, trả tình, trả ý tốt, ban rải tình thương mến, cho khí tốt, truyền lời nguyện tốt, hạnh tốt, làm cho người sáng đạo, khuyên điều thiện lành, cách trả cơng hữu ích Vay ai, phải trả hết, để oán cừu; cho gì, thật tâm thật ý thật tình, cho bát cơm cà, mà thật lòng thương mến, cho nồi vàng bạc, mà khí dễ khinh người… 2-Diệt tham: -Biết đủ dùng để sống, cơng bình, an lạc, hạnh nghiệp có, khơng tham dục, có dùng, khơng chiếm, khơng phạm, khơng khích, khơng tranh dành, gian láo Làm đủ ăn, ăn đủ sống, sống cơng bình, bình thiên hạ -Diệt tham dùng, tất yếu tránh nghiệp phá tự nhiên; dùng tự nhiên, phải bù lại, cấy lại, bồi đắp lại; khơng phá trụi, không đốt tan, không phá tàn, không tận diệt Biết cân Nguyên địa khí, bồi đắp Nguyên địa khí, sống Hợp Thiên địa-ấy khơng tạo Nghiệp phá tự nhiên -Chớ ham hình tướng giả tạo bên ngồi, loạn động tâm tính, thích dở, giả, huyễn hoặc, sa vào hình tướng, huyễn ngã, ngã mạn, ngã riêng, vọng động ngồi, khơng thu tâm được, bất tịnh tâm Càng giản dị, sáng trong; lúc cực động thành tịnh, Tịnh Thanh Cha vậy, không Tịnh trọc Hướng nội, tất bỏ loạn tâm, hướng thanh, bỏ loạn kích dục Phải tiêu dùng ít, nói ít, cầu ít, vọng ít, hành động ít; xã hội Thánh Đức lúc động lao động, lễ hội, tịnh lúc ăn tu thiền Xã hội Thánh Đức xã hội sống chậm, cao, giản dị vô văn minh, đầy đủ-chứ không thừa mứa vật chất -Diệt vọng cầu cực đoan, vọng cầu xấu, dùng ý xấu; biết xuất hồn, vía, truyền khí, phá hình tư tưởng xấu mình, vây quanh mình-tức Cải tạo nội-ngoại vía Thiên Pháp Dùng lời khuyên tốt cho người, phổ giáo cao thánh thiện để cân nghiệp -Riêng vấn đề diệt tham dục, ác dục gây nên nghiệp, sinh hoạt tình dục mà diệt chết tinh trùng…thì phải cố gắng hạn chế Nghiệp cách chế dục, khơng cấm tình dục-vì cách tồn tại, cách học hỏi, tất yếu Nhưng phải phóng sinh, ăn chay, độ đời, trồng cấy, để mn sinh sơi ra, tìm cách hợp Linh hồn Tinh trùng này, hóa hợp chúng vào Tổng hồn Thượng đế, cho chúng vào Nguyên khí chung, Nguyên Khí hồn đất, cối, hay Trái đất…thì hóa giải Nghiệp ác dục gây 3-Diệt ác, gian: -Không nghĩ ác, làm ác; có nghĩ, sám hối, diệt hình tư tưởng -Làm ác phải sám hối, dùng đức bù đắp lại, có cơng quả, phóng sinh, ăn chay, từ thiện, độ đời để cân 4-Diệt sai: 147 -Vì người ta ln ln có phát triển tự do, không đưa vào riềng mối xã hội, tổ chức, qui định hành vi, dễ nhiễm lậu, nên phải làm Điều Không Phạm Thiên Pháp, Điều Cấm Thiên Đạo, Đạo trị Đời-thì diệt hành động sai Đó là: ĐIỀU KHƠNG CỦA NGƯỜI HỌC THIÊN PHÁP: 1-Khơng bỏ: Tơn-thờ Vua Cha Thượng đế 2-Không chiếm: Của cải, tài danh, hạnh phúc người khác 3-Không tham: Danh lợi, vật dục tầm thường 4-Khơng nói: Gian dối, xảo ngơn, ác ý, hồ đồ 5-Không quên: Người nghèo khổ, hư dốt 6-Không gây: Hận thù, chiến tranh, giết hại chúng sinh 7-Không ở: Bẩn thỉu phá hại môi trường 8-Không nghiện: Các chất kích thích nặng 9-Khơng ngừng: Xây dựng Thiên đường Hạ giới ĐIỀU CẤM CỦA NGƯỜI THIÊN ĐẠO THÁNH ĐỨC: 1-Cấm giết người 2-Cấm bỏ vợ chồng 3-Cấm mê tín 4-Cấm mê muội 5-Cấm nghèo đói 6-Cấm bảo thủ 7-Cấm tham ô 8- Cấm cúng mặn 9- Cấm bỏ luyện Pháp Làm đủ 18 điều trên, có tảng Đạo-Đức, bỏ nghiệp, chuyển nghiệp, thành Đạo Tránh ác nghiệp, có đủ Cơng Phu-Cơng quả-Cơng Trình 5-Diệt trọc -Là diệt trọc trần tục bẩn thỉu đời, trọc thân -Đạo Phật đạo tiến hóa từ trước đến lúc Thiên Đạo đời, tính mặt tu luyện để Ln hồi, vào Lục căn, Lục trần, Lục thức để tiến hành tu luyện “ Lục gồm có: -Nhãn mắt, dùng để nhìn -Nhĩ tai, dùng để nghe -Tỷ mũi, dùng để ngửi -Thiệt lưỡi, dùng để nếm -Thân da bọc thân người, dùng để nhận biết cảm giác nóng, lạnh -Ý tư tưởng, dùng để phân biệt Lục trần: -Sắc: màu sắc, hình dáng -Thanh: âm phát -Hương: mùi vị -Vị: chất vị lưỡi nếm 148 -Xúc: cảm giác cứng, mềm, nóng, lạnh -Pháp: hình ảnh, màu sắc, hương vị lưu lại từ trần Lục thức gồm: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức Ý thức Tất chủng tử nghiệp từ nhiều đời khứ cộng với nhân duyên để tạo thành người mà nhà Phật gọi Ngũ uẩn Ngũ uẩn có sắc uẩn thuộc phần thân xác thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn thuộc phần tâm thức Vậy ý nghĩa nào? -Sắc: thân xác người -Thọ: cảm giác vui khổ thân tâm -Tưởng: nhớ lại hình ảnh vui khổ thân tâm -Hành: biến chuyển thay đổi tâm niệm -Thức: hiểu biết phân biệt để tạo thành biết tâm” ( Sưu tầm) Theo đạo Phật, Lục đòi hỏi, Lục trần tác động, nên hình thành Lục thức, Lục thức tạo nên Nghiệp quả; muốn dứt Luân hồi phải bỏ Tam độc Tham-Sân-Si, thân-khẩu-ý tạo nên Nghiệp Đây cách tu luyện Tâm sạch, xả nghiệp tâm, Phật khơng nói hình tư tưởng, hay hồn vía, xuất hồn Muốn Nghiệp, trần, nên Chính Pháp Phật thoát trần, để tu luyện, từ bỏ trần tục để tục-đó yếu đạo Phật -Rõ ràng, biện pháp mà Chúng ta khác, xác định Nhân loại tồn mn năm, nên Chính Pháp xây đời Lập thế, lấy Đạo trị Đời, tu Huyền cơng xác, đắc Đạo thế, linh hồn thần tiên phật rồi, nên trần gian thành Niết bàn Chúng ta tiếp thu lại điều tu luyện này, mở rộng sau: -Tu Thiên Pháp, tịnh tâm, đến trình độ Khai Long Hỏa, xuất Linh hồn, tịnh hồn cao, làm chủ hồn tồn Lục căn-lúc thành Phật rồi! Luyện Kim thân, Kim hồn, xác thân, hồn bất hoại, dù có tác động vơ hại, vơ nhiễm Đắc Lục thơng thành Phật Tiên Thánh, làm chủ Lục trần, chí cải tạo, làm Lục trần theo cách mình, cải tạo giới xung quanh mình, khí, vía, ánh sáng, mơi trường, thời tiết…Khơng bị lụy vào Lục trần Vì phấn đấu thành Tồn giác, Tồn tri, nên mn mn năm phải học hỏi, khơng chủ trương bế khóa cảm giác thật-khơng bế khóa Linh giác Linh hồn-Con người Hòa nhập Vũ trụ khơng đánh cá thể ngã, Mở rộng Hiểu biết, cách học hỏi không ngừng Hạ giới, Trung, Thượng giới, khơng diệt Lục thức mà Chuyển Thức-lên bình diện nhận thức cao hơn, sáng hơn-ví dụ đau khổ-đau khổ chúng sinh mê lầm đau khổ Thượng đế, khơng đau khổ cá nhân; si mê cao, si mê giải thoát, si mê Phật Nhưng nhìn thẳng vào tối, đen ám, xấu xa để nhận diện nó, chán nó, sợ nó, hạn chế nó, diệt nó, bậc nhận thức Tồn giác Thiên Đạo Không né tránh đời trần, mà cải tạo trần gian, lấy thân trị thế, đạo trị đời, Công quả, Tham cầu vĩ đại Tiên vị Tu siêu đẳng rồi, thành thần tiên thế, mà khơng trần, độ cho trần, Thần thế; có xác phàm, sống thọ ích, thọ tiên, đắc đạo nhà, trần trọc Trời, Thiên Đường gian, không bằng! 149 6-Diệt vía -Vì thể vía làm Nghiệp, phải Diệt Vía Tức đốt hình tư tưởng hình khí ám muội quanh Hồn mình, Huyền cơng thượng thặng -Đốt trọc khí cách ăn chay, tịnh tư tưởng, sống thanh, sạch, giản dị… luyện Thiên Pháp, để đốt Khí trọc-thể Phách thể đốt trọc khí, khơng có cách hay tu luyện Huyền cơng Thiên Pháp, phá hình tư tưởng thành hình ban rải tình thương vơ điều kiện cho chúng sinh, kẻ thù, kẻ chống mình, Khơng vay, Không đắp, Không lấy, Không cho thêm Nghiệp ác vậy! 7-Diệt ngã Tu siêu đẳng rồi, xuất hồn cao rồi, gặp Ngã, Huyễn vọng, mắc Huyễn vọng, tức coi oai, giỏi rồi, thành Phật, Thánh,Tiên…rồi, cao rồi, không muốn học nữa, không muốn làm nữa, khơng định hình nữa, mong Trời cho sớm, mong thoát khỏi trần gian cho sớm…Đó Vọng Huyễn Tất mang Nghiệp Huyễn, bị đày lại cho biết đường Huyễn Mà đến lúc đó, tâm bất vọng cầu Huyễn, phải giản dị Nhập hồn tồn, xem xung quanh thần thánh cả, cả, phải sống-tu-luyện-tồn cách bình thường Bình thản, an nhiên tự tại, coi cỏ hoa lá, khí, vật, ánh sáng, lại bóng tối, khí, mai người, ngày vật, giản dị thế, khơng vọng cao q, mình, trở lại Chân tâm mình, Tiểu hồn vi diệu Cao Minh, bậc Chân nhân, khơng biết Chân Nhân, Đắc đạo Chân tu *7 bậc Diệt này, diệt Nghiệp kiếp trước, kiếp, Ln hồi được, Diệt thứ này, mà chưa biết cách diệt Chấn nghiệp rơi rớt Khơng gian, trường khí Vũ trụ-trên Phơng tâm linh, chưa thể diệt hết nghiệp, phải xuất hồn mà gom lại, mà diệt hóa, mà làm cơng quả, tu luyện bù vào, thấy hết thơi Tự làm, khơng giúp được, muốn phải đắc Thất Thơng THỐT 1-Thốt độc 2-Thốt kinh 3-Thoát ám 4-Thoát xác 5-Thoát tục 6-Thoát phàm 7-Thoát lụy ( Độc, Kinh, Ám, Xác, Tục, Phàm, Lụy) 1-Thoát độc: -Diệt, bỏ loại độc trên, thân tâm an lạc, vui hưởng trần thế, tịnh thiền, lúc siêu thăng -Nhớ Diệt dần quả, bỏ dứt nó, bỏ hàng ngày Bỏ cách sám hối, giữ vững nghiệp lành, bỏ nghiệp dữ, cân nghiệp thường xuyên -Thoát xong trên, thoát Ln hồi Nhưng chưa chắc, anh có Nợ, thốt, nợ đơi khi, anh xuống trần, để lập công quả, thực sứ mệnh, mà sứ mệnh chưa tốt, chưa hồi cựu vị vậy! 150 -Thốt khổ, mà khơng bỏ trần đời tục lụy, đắc đạo-tức An lạc thơng 2-Thốt kinh: -Tu luyện đến trình độ thơng linh, hết kinh sợ ma tà quỉ ám, sợ hư vô mênh mông, tiến lên làm chủ thân Vũ trụ, tự nhiên, ngoại cảnh; hiểu Cơ luật Trời, tất hiểu Đạo Ấy vơ minh, vơ linh, khơng vơ minh kinh sợ, mà thấy gần với Thượng đế, thần thánh, quỉ ma, giao hòa với bí mật, bí hiểm Vũ trụ, tự nhiên, tất Minh triết mà làm cao sáng linh hồn Còn sợ Trời, quỉ ma, khơng thể nói Giác ngộ Sợ Trời khơng sợ mình, Trời thu nhỏ, biết biết Trời Khi chưa hòa vào Trời, chưa đạt đạo, đáng sợ Sợ Thượng đế khơng thể thành Thượng đế Mà sợ khơng tiến hóa Thượng đế Mình ngu tối, phần Thượng đế ngu tối vậy, phải biết sợ ngu tối đó, đến hết sợ-làm để hết sợ thực sự? Khơng ngồi học hỏi khơng ngừng để tiến hóa! Được chứng ngộ tâm linh, Chư thiên dạy, cách để học hỏi biết đường biết cảnh, bậc Tức Đắc Thơng linh-Giác ngộ 3-Thốt ám: Thốt ám xấu, vía ám Tu luyện thân tâm độc, đồng thời tu Huyền cơng đến trình độ hồn, thơng Long hỏa, đa phần Nghiệp bám thể vía tan, trọc khí tan rã, vía độc ám, bị đốt hết; thấy linh hồn xuất sáng, có hào quang vơ lượng, sáng trong, tinh khiết, bay lên cao tận Cung Trời, thấy khơng thể vía trọc bu bám quanh lõi linh hồn, phân hồn ra, biết chiết hồn để nhận thức, hợp hồn lại để hóa hiện…Kiểm tra xem có Nghiệp chưa trả hết, thấy cân Nghiệp Quả cân chưa, cân bằng, Vía ám, Nghiệp Quả, tất thoát luân hồi 4-Thoát xác: Ăn chay, tịnh luyện linh hồn, xuất vía, xuất hồn lên đến Thượng giới, vào đến Trình Cha, Thốt Ln hồi Đi Trung, Thượng giới, linh hồn ngự xác trần tạm rõ, phật thánh thế, tiên trần Đó tiến hóa cao trần 5-Thoát tục: Đến lúc già, mãn, phải vào am tu thiền tĩnh, xả bỏ trần ai, dục đời, tịnh hoàn toàn trước nhập diệt, cách để thoát dây trần tục cách hữu ích thời Thánh Đức Làm lễ cắt dây trần tục trước mãn kiếp 6-Thoát phàm: Phu bì, xác thể đòi hỏi vật dục, khó thoát Luân hồi, vậy, trước mãn kiếp, thoát phàm phu-tức hạn chế tối đa dục mà khơng thèm, khơng cần; điều khó khăn, đến lúc lồi người tu Huyền cơng siêu đẳng, nhịn ăn lâu Hoặc ăn ít, mà thể thành Kim thân, Kim hồn, trước xuất xác, đốt tan hết trọc khí vây quanh hồn mình, đốt cháy thân tàn, xuất lên khỏi xác, tất thoát Luân hồi 7-Thoát lụy: -Dửng dưng với chết, bình thản, đón nhận tự nhiên, vui mừng đắc để trở -Không bi, không lụy, không đau, không tiếc trần mãn 151 -Người nhà khơng khóc than -Khơng chơn thân xác phàm, hỏa táng, không dùng yểm đảo thư phù, ám niệm, bỏ thứ huyền môn tà thuật tang chế, linh hồn tất mãn -Linh hồn sau xuất khỏi kiếp, khơng nhiễm cầu vọng nữa, thích dùng thức vật chất trần gian, tiếc nuối việc trần gian, ngạo vọng huyễn ngã người trần thỉnh nguyện, thích nhập đồng, rao giảng khơng có sứ mệnh khơng Hội đồng tâm linh, Vua Cha, Mẫu Vương, Thánh Vương cho phép Tiếp tục học hỏi, vào Hội đồng, Gia đình hồn để tu luyện, tiến hóa, theo phân cơng Bề * * * PHẦN 2-THOÁT LUÂN HỒI SINH TỬ CỦA THIÊN ĐẠO ( Thực hành Thiên Pháp- phần Lý luận tu tâm tính) (Cẩm nang -thuộc Bạch Ngọc Thiên Đạo Pháp, Trung Phương Thiên Đạo Pháp) 1-Đọc luyện Trung Phương Thiên Đạo Pháp, Bạch Ngọc Thiên Đạo Pháp để hiểu chất đường Trung tâm Vũ trụ Trung Phương Thiên Đạo Pháp, Bạch Ngọc Thiên Đạo Pháp phương pháp độ Thượng đế cho linh hồn lựa chọn đường Thượng giới nhanh chóng nhất, khoa học hồn tồn Và hồn tồn khuyến khích Linh hồn chọn lựa cách trở Tự giác-Nếu thấy cần thiết, để trở Thượng giới, hồn tất q trình Ln hồi -Nhưng lưu ý, Linh cao cấp thệ nguyện xuống Trần lập đời Mới, kẻ cố tình trở mà khơng có cơng quả, khơng khác chợ tay không, xuống ruộng tay khơng với liềm, có mặt mũi lem nhem xưa, tất bị phạt! Bạch Ngọc Thiên Đạo Pháp Pháp phần Thứ Huyền Pháp Thiên Đạo ( Thiên Pháp cấp 6-cùng với Thánh Đức Thiên Đạo Pháp Pháp phần Thứ 5) độ rỗi Linh hồn Cựu vị quê hương Còn lại học viên Thiên Pháp nhanh chóng tu đến trình độ Xuất hồn, thấp phải khai xong Long Hỏa, xuất ý thiền sâu Sao 7, Đan điền để hòa nhập rung động Mật độ cao-đến cấp 7-8-9-thậm chí 12, để giữ ngun mệnh khơng bị sóng Vũ trụ-từ trường phá nát thể Tức tỉnh táo hồn tồn, người thường bị mê, ngất đi! 152 2-Bản chất Thốt Ln hồi: -Bản chất Luân hồi viết phần Kinh -Nói thêm: Khoa học Lượng tử, bu bám trường lượng thể vía xung quanh Linh hồn gốc, lượng bu bám đó, thực chất hệ thống thơng tin xấu, bao gồm tư tưởng mình, mảng tư tưởng-vía người khác-do thù hận, người thù hận mình-vay-trả-nợ qua bao đời, kiếp…nó làm Lõm Lồi phần Linh quang gốc Nhưng sâu sa hơn, Linh hồn hạ mức rung động để thích ứng với mật độ đậm đặc cõi Hồng trần này, bị “nhúng” vào mật độ thấp hơn, bị “đặc” lại-do việc đời sống ô trọc cõi Hồng trần, Linh hồn mang xác phàm Hồng trần Thông qua kiếp, tạo nghiệp, nghiệp trường thông tin lưu giữ không gian thể hình tư tưởng giữ vào thể vía linh hồn Khi đầu thai trở lại, phải thích ứng với tần số gọi Nghiệp quả-thực chất Đồng tương ứng-ứng với khớp hợp mức lượng anh có, để tạo Định lực lượng Vũ trụ số hóa, theo qui luật phù hợp với đời anh, số phận Như vậy, việc cởi bỏ trường lượng mật độ thấp bu bám quanh linh quang gốc, triệt để bỏ nguyên lý thể vía trường lượng tiêu cực anh tạo trước đó-chính hình tư tưởng tư tưởng anh-đó việc khỏi qui luật Ln hồi Khi Ln hồi? Khi linh hồn lại phần Linh quang gốc xưa Làm để bỏ phần rác bu xung quanh linh hồn gốc rác anh không gian? 1-Một là: Thiền tịnh, làm giảm sóng não để phá bỏ phiền muộn, đưa trạng thái tư tưởng-hay nói xác mức rung động linh hồn anh đến mức nhỏ thể xác-nhưng lại mức rung động nguyên tử linh hồn lên mức cao-tức sóng rung động cao Mục đích Thiền giảm Nghiệp thơitức xả tâm trọc Tác dụng thứ hai Thiền làm giảm rung động trọc, nâng rung động tinh, sóng não giảm đến mức Hạ âm-tức rung động mức Ngun tử-thì anh bắt đầu tiếp thu tín hiệu đồng tương ứng với mật độ này-chính sóng mức lượng vi tế cõi Vơ hình-hay Thế giới tâm linh Tác dụng thứ ba Thiền là: Do tác dụng giảm rung động sóng Hạ âm-thì đồng thời làm hoạt hóa mức lượng vi tế thể xuống-Vì Linh hồn định mức lượng này-tức làm cho hệ thống Tiên thiên khí-hay khí Nguyên gốc thể giảm xuống, mức rung động nguyên tử tế bào tăng lên, làm giảm bệnh tật Đây lý thiền, chữa loại bệnh, có bệnh ung thư Tóm lại: Thiền làm giảm thể trọc Linh hồn-hay làm giảm thể vía thể phách thể Tác dụng thứ tư Thiền là: Giải Vì tịnh tâm xả bỏ, tự giải khổ-tức giải cho khỏi phiền não-địa ngục tâm trí đời Tựu trung mặt tiến hóa- Giải thốt: Ấn Giáo khai trí thần thơng, Thiền hòa nhập Đại thể, pháp cho pháp sau, Thánh nhân xuất chúng Trời nhiều Nhưng khơng hồn tồn 153 Phật giáo Ngun thủy đạt đến trình độ Thiền Vơ Ngã để hồn Đại Ngã=Khơng Nhưng khơng hồn tồn Phật giáo Đại thừa phá chấp nhập đời, có sư giết chim ăn, uống rượu, tu thiền, đắc đạo-ấy phá chấp mà hòa nhập đời-Nhưng khơng hồn tồn Mật Tơng cao hơn-nhập đời mà tu, luyện xuất hồn Nhưng Mật Tông dùng chú, ấn tín tức dùng tha lực cõi vơ hình nhiều, lên bị động-khơng chủ động Ngồi họ không xác định Nguyên lý Linh hồn, lên coi thường khái niệm Linh hồn-nên sai cảnh giới, tức không Thượng giới Cha Nên khơng hồn tồn Tiên đạo xuất hồn dạo chơi học hỏi, có nhiều vị đến Thiên thượng Vô Vi pháp, khai nhãn pháp loại…là để học hỏi Phái Vơ Vi có nhiều người xuất hồn, đắc đạo Thiên Đạo Nên khơng hoàn toàn Nhân Điện khai Luân xa xong, thiền đạo Phật, nên mức tiến hóa hòa nhập cao Phật gia chút Nên khơng hồn tồn Các tôn giáo Tây phương, cúng bái, đọc kinh, khơng thiền khơng cơng khí, khơng khai nhãn, giải Nên khơng hồn tồn Về đạo đức nói chung, pháp mơn, tơn giáo tựu chung khuyên răn người làm lành, lánh ác, cải tà qui Nhưng nguyên nhân mặt xã hội-tức gốc ác, khơng có Lý luận xã hội cởi bỏ Đến Thiên Đạo Vương đạo trị thế, Đạo trị Đời, hoàn toàn giải thoát mặt xã hội Xã hội định cá nhân, tảng định thứ nó-ấy xã hội Chính Pháp Chính Pháp giải thốt! Về tiến hóa linh hồn, biết, Pháp phần Thiên Pháp lời dạy độ cho Chính Vị Thượng đế, có cách tu luyện để có phương tiện tốt đẹp 2-Hai là: Nâng cấp lượng Linh hồn cách tích cực: Ngồi thiền ra, cách là: Khai phóng trung tâm lượng liên quan đến Linh hồn-đó Ln xa! Trục lượng gốc Linh hồn nương tựa Long hỏa Cho nên khai Luân xa, Long hỏa-mặc nhiên làm Linh hồn tiến hóa, đến đưa Hồn tịnh lên đầu-Bách Hội-theo số mơn phái nhập cảnh Trí Linh hồn, tức hòa nhập Thượng đế Tức rung động Luân xa làm mức rung động thông với Đại Nguyên năng-nối theo sợi dây bạc Nói 50%, thiếu! Bên Thông Thiên, Mật Tông, pháp Phật gia có tu thiền-đều trình độ nhập tịnh Ln xa tan lỗng hòa vào Vũ trụ-chính Niết bàn Ta nói cảm giác tâm lý, lượng chưa thể đến Niết bàn-tức hồi Thượng giới-nhập với Thượng đế hoàn tồn Điều thật, thiếu xót trình độ nhận thức, tinh tấn, bí hiểm, khoa học tâm linh hạn chế pháp môn tôn giáo trước Tại chưa đến Thượng giới? Rất đơn giản-như Lý luận Thiên Kinh nói: Do mức lượng hay nói cho Linh hồn gốc 3-Ba là: Tu đến trình độ xuất hồn ( Ngươn thần) rồi, mà bay có trình độ cao hay thấp-bay đến cảnh giới-hay gọi mật độ vật chất tầng nào, mãn đến tầng Bay đến Trung tâm Thiên hà, đến Hội đồng Thiên hà, tạm gọi Ln hồi-nhưng chưa hồn tồn! Bay đến Trung tâm Vũ trụ, đến hoàn toàn! Hết! 154 Bay lên cao, mà đau đầu, anh có đến thơi, mức lượng thấp, loại vía đen, nói, sợ ánh sáng, sợ bão tố, sóng từ trường bậc cao-đó ma quỉ cấp thấp Cha có nói đạo Cao Đài là: Nếu Ngươn thần trọc, ăn mặn, bay lên cao, bị lằn sét đánh tan! Là lý Cho nên, mặt kỹ thuật Ln hồi làm cách loại bỏ vía xấu bu bám mà thơi! Tam hoa tụ đỉnh-Ngũ khí triều Ngươn, luyện Thánh thai, xuất Thánh thai ( Ngươn thần) đắc vị ngơi Thần Thánh Tiên Phật-đó Lý mà Cha dạy Đại thừa Chân kinh Cao Đài đại đạo, hoàn toàn Vấn đề cuối Pháp mơn có cách dạy xuất Hồn siêu đẳng nhất, nhanh nhất, an toàn ngon lành đến Cha? Ngon lành bay nhanh, không mỏi, không bị ách tắc, mạch! Xuyên qua Thiên hà, Hệ mặt trời, Vũ trụ, qua Lỗ đen, Bạch Ngọc Thiên Đài-nơi Cha ngự Khi bay lên cao, loại vía rác bị đánh tan hết, rơi rụng hết, tu đến cho rơi rụng tan lỗng hết, với Cha! Với Thượng đế-khơng cần biết ThiệnÁc-Chính-Tà Vì Cha Nhưng điều cần Về đến Nhà! Điều thực dụng chút-nhưng rõ ràng, suy đến cùng, anh từ chợ lấm lem, mà đỉnh cao hơn, anh tiến hóa Cho nên, đơi Ta thấy, có Bồ tát xuống trần, độ thiện, diệt ác đến tan tành ra-tức Ngài ác, với Thượng đế, ông ta diễn sân khấu thôi, về, đắc vị Phật! Nên nhớ-Phật-là khái niệm nhé-tức đấng đại giác ngộ Theo Ta biết, đến này, giới chưa có pháp tu đến trình độ đó, họ có học xuất hồn thông linh Thượng đế-nhưng chất khai Nhãn thần mà thơi, lại Huyền cơng siêu đẳng Tâm Linh tuyệt vời-tức Khai Hỏa Long, Luyện Nhãn, chứng linh-thần thơng-xuất hồn đến Thiên Thượng-thì lịch sử Nhân loại chưa có Pháp tu Thiên Pháp Đáng tự hào mà tin tưởng, thầy vài vị học viên khác quán nhãn xuất hồn đến Cha rồi! Chúng ta có dùng Thần lực mệnh hợp với trung tâm thần lực trung tâm lượng Vũ trụ-trùng với thân mạng chúng ta-chính Bắc đẩu-Luân xa Vũ trụ chúng ta! Cho nên, biểu tượng Thiên Linh Bắc đẩu Tinh phù ( Thiên Phù) Một Đại Linh Ngã, Đại Khoa học, Đại Thần học cao diệu! Pháp qn tưởng Vũ trụ-Thượng đế Chưa có Pháp quán tưởng cấp cảnh Bản lai Diện mục xác cụ thể chúng ta! Nên đến Bạch Ngọc Thiên Đạo Pháp, phần độ cho vị qua Thiên Pháp cấp 4-xuất hồn, rong chơi, thăm q xưa-luyện Hồn ngun Hợp Nhất với Trung Phương Thiên Linh-tức đắc đạo hoàn toàn Nên Bạch Ngọc Thiên Đạo Pháp phần tinh túy Thiên Đạo Bốn là: Ban rải tình thương vơ điều kiện cho mn vật, người Vì lượng lượng khiết Trung cung-Thượng đế-cũng lượng linh hồn gốc Khi ban rải Huệ cho xung quanh, vừa cải tạo tính trạng vật thể linh hồn xung quanh, vừa cân nghiệp xấu cũ mình, mức lượng sáng hơn, đánh tan lượng cũ, đồng thời theo qui luật đồng tương ứng, đồng khí tương cầu, nâng cao mình, lượng thấp khơng bu vào Tức Tôi khác, không nhận cũ nữa! Đồng thời, tránh tạo thêm nghiệp ác 155 Năm là: Phải Minh Triết Khơng Minh Triết hồn tồn khơng hợp Một Hồn tồn Vì Vật TâmTâm Vật-Vật Tâm-Tâm Vật! Tức Hồn Vật, Vật Hồn Hồn mà chưa hoàn toàn giống Đại hồn, chỗ được! Nó phải có Trí Thượng đế, khơng thể Vơ Minh Xuất hồn có nhiều kẻ may mắn học xuất chơi được, có nhiều rồi, khơng Luyện Đạo, khơng nhồi Trí, biết Thượng đế đâu mà về? Bay đến thấy mà biết? Biết mà khơng hiểu thừa Hiểu mà khơng biết hiểu xng! Cho nên phải học Lý, thực Hành, có Kiểm nghiệm, đắc Giác ngộ hồn tồn Có nhiều kẻ huệ nhãn tự nhiên có, vơ số bà đồng ơng bói, mà nói cõi Vơ hình, Khoa học mù tịt, nói láo phán xằng, mê tín dị đoan nhảm nhí Có nhiều kẻ dùng Huệ nhãn kiếm ăn, dùng thần thơng ác hại người…đó Quỉ, ma tà bất chính-khơng bay đến đâu được, có bay cõi Trung giới mà thơi, cao q Minh Triết mà thoát Luân hồi, Cựu vị Cộng chung: Thiền, giải thốt, có Chính Pháp xã hội-Khai Nhãn-nâng mức Năng lượng-Linh thông linh-Xuất hồn cao cấp-Yêu thương tất cả-Minh Triết hoàn toàn điều kiện cần đủ Đó đường với Cha Đó Thiên Đạo Ghi hiểu nhớ: Long Hỏa Ta thể xác Trâu Vàng Ta trụ gian Bạch Long Ta trở Trời Thiên Phù Ta hợp Một=Nhất=Thượng đế Tượng Pháp Thiên Pháp Ta Trung cung thể ( Đan điền)-cũng Thượng đế tự thân Biểu tượng Trâu Vàng ( KIM NGƯU) biểu tượng cho Thánh Đức *************** 156 Nói thêm Thượng đế: Luân hồi tất yếu-nhưng điều kiện để học hỏi Với bậc Thượng Linh, độ rỗi cho vài linh hồn tỷ linh hồn đột khởi siêu thoát, thoát luân hồi phép lực khơng khó Ta nhắc lại khơng khó-nếu muốn Nhưng học cần thiết Thầy Tổ phát nguyện Thượng đế chứng nhận rằng: Tất kẻ tu học đến cấp Thiên Pháp, dù nghiệp vướng vất-nhưng đắc thoát luân hồi-nhờ vào lực giác ngộ, ra, Chư Thiên, Thượng đế, Thầy…sẽ phát tâm phát phá nghiệp chướng để tất hành giả đến Thiên Thượng! Ngoài ra, người luyện kém, thể xác bệnh họa, tâm thiện, lòng thiện, Kỳ này! Nay Ta tuyên cáo trước Ngẫm xem có sai không Tất linh hồn vong nhân gia chủ hành giả, muốn siêu thoát, dùng Siêu thốt, xem có ý khơng…Tha lực tuyệt đối Thượng đế độ cho họ ý Nhưng tha lực quan trọng cả, tâm tư hành giả Trong tu luyện, quán ảnh Bắc Đẩu Thất tinh vào Tượng pháp, hành giả bỏ xác, đến Thiên Thượng Dùng Thiên Phù trấn vào nơi có yểm đảo, phá long mạch, hay có quỉ ma tà ác phá hại, được; dùng nơi có rớp tai nạn, nơi có phá long mạch mà bị long thần, thành hoàng hành phạt-đều Ngài tha thứ; dùng siêu thoát cho vong hồn, linh hồn người thân, cửu huyền thất tổ…Người ốm, có sát…thì quán đảnh Thiên Phù vào niệm vị Đại cổ Thiên Thần-cũng Tổng hồn Bắc Đẩu cứu độ, có lòng tâm thiện, tốt hơn… Ta cảnh cáo tất linh hồn phá báng, bị trừng phạt sau bỏ xác vong hồn rồi, bị Thánh, Thiên Binh Thiên Tướng bắt đưa trấn trị Kỳ Thượng đế dùng phép luật đặc trị để đưa Nhân loại tiến hóa, hết thời kỳ “không can thiệp” Ngân hà Vừa qua, linh hồn có tên tuổi sau Tam Tòa T.Đ T.C I-II’ trấn trị, chí diệt, sau đưa giáo hóa 157 tha thứ: Linh hồn Bin Laden, Johnson, Nixon, Nguyễn Văn Thiệu, Đặng Tiểu Bình, Mao Trạch Đơng, số tướng Tàu Đây linh hồn chống lại tiến hóa Nhân loại Họ có tỷ tuổi…thật thiệt thòi cho linh hồn thế, không hiểu Luật Trời Những linh hồn sau vừa cho làm Tổng Lãnh Thiên hà cụm thiên hà Mới: Ngọc Phật, Phật Thích Ca, nhiều tướng lãnh Việt, linh hồn Hugo Chavez Họ tiến lên thành Thượng đế tương lai Tất linh hồn có cơng với Nhân loại, điểm đạo thăng công giao chức phận Vũ trụ sau 2012 Đối với người Việt, có Tâm, cần cầu xin báo ứng Ngọc Phật được, Ngọc Phật Thượng đế cho phụ giúp cai quản nhân gian T.C LỜI DẶN THÊM: Tạm thời, trao truyền phần Thiên Pháp này, coi phần tu Yoga đặc biệt, việc quán tưởng Linh ảnh Thượng đế theo Phép Luật Mới Thiên Đình Các mơn huyền thuật Yoga khác thường có quán tưởng ảnh Thầy tổ linh ảnh Mandala Mật Tông, Thiên Pháp quán ảnh linh ảnh trung tâm thần lực Vũ trụ Thượng đế Bắc Đẩu Thất tinh-trung tâm Vũ trụđây vùng không gian thời gian thiên văn-Vũ trụ-được coi trung tâm Vũ trụ để sang cấp cao hơn, hành giả hướng dẫn đến Thiên đình-nơi có Vua Cha Thượng đế-đại tổ càn khơn Vũ trụ Mẫu Vương ngự vị Trong phần Hướng dẫn Sử dụng Linh Phù đặc biệt khởi tỏ chút phép siêu đẳng Nay trao truyền phần đơn giản trước này, Pháp mơn có phần lý thuyết khổng lồ gần ngàn trang khác nữa, gồm phần lý thuyết giải thích bí mật Vũ trụ, nguyên lý Vũ trụ, vật lý, thiên văn, y học, phong thủy mới; lý học mới, lý tiến hóa nhân loại Mới…Nếu hành giả tâm tu học, tiến 158 bộ, liên lạc với Pháp môn, trao truyền cho sau Chúng tơi tạm coi môn huyền công-kết hợp huyền thuật Yoga mới, chưa thể công nhận tự cho tôn giáo khái niệm, nên không coi truyền đạo Việc quán tưởng Linh Phù cần thiết cho môn Yoga Chú ý giúp người khác tu luyện, tiếp cận học Thiên Pháp cân công sau, Thiên đình chứng cơng Chúc bạn tinh tấn, tiến hóa vượt bậc, giữ TÂM THIỆN, LÀM VIỆC THIỆN EMAIL Pháp môn: THIENTON2008@GMAIL.COM / ThienLinhViet@Gmail.com HỖ TRỢ KHAI NHÃN HUỆ, CHỮA BỆNH, TRẤN CHỈNH TÂM LINH, KHAI THÔNG LONG MẠCH, KHAI LONG HỎA… TẤT CẢ TỪ XA KHÔNG CẦN GẶP MẶT 159 ... Kinh (Địa-hạ giới-con người nhận thức, tu n theo Trời-định luật tự nhiên mà sống, tu luyện) Huyền Pháp (Tức Bộ Thiên Pháp này) thuộc Huấn Kinh (phương pháp tu luyện để đắc chính-giác ngộ-hợp với... thế) làm nội khí-nội lực tảng, sở tu đạo đức, dùng tâm mà luyện công, để đắc đạo, đắc thần thông Tâm Công không đơn giản khí cơng, mà ý Trời tu n theo ý Trời mà tu luyện để thành Chính giác Vì... Chúng ta tu luyện cho ta-có sức khỏe, tu thọ, âm đức, lại lợi cho tiến hóa kiếp này-tức giác ngộ Chân Lý có tiến hóa tâm linh, sau chết tự siêu thốt, lên cảnh cao Trung Giới, Thượng Giới Tu luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Com TU LUYEN THAN THONG GIAC NGO, Com TU LUYEN THAN THONG GIAC NGO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay