GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT TIÊM KHỚP, PGS. Trần Trung Dũng

29 93 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:15

GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT TIÊM KHỚP PGS Trần Trung Dũng MỤC TIÊU • Xác định vị trí giải phẫu sử dụng tiêm khớp • Kỹ thuật tiêm khớp vai, khớp khuỷu, khớp gối, khớp cổ chân NGUYÊN TẮC CHUNG • Sự đồng thuận người bệnh • Chuẩn bị dụng cụ • Tê vùng • Tiêm khớp • Hướng dẫn chăm sóc sau tiêm TRANG BỊ • Kim tiêm cỡ 20-27 gause (cỡ nhỏ) • Xi-lanh 1-10 ml • Thuốc tê chỗ • Băng gạc • Hộp chống sốc LỰA CHỌN GÂY TÊ • Không dùng • Ethyl Clorid – “bình xịt lạnh” • Lidocain: 1% - 2% – Tác dụng sau 1-2 phút – Kéo dài tiếng • Bupivacain: 0.25% - 0.5% – Tác dụng sau 30 phút – Kéo dài tiếng CHUẨN BỊ DA VÙNG TIÊM • Sát trùng cồn chất sát trùng khác • Găng tay vơ khuẩn găng – Giữ tay vô khuẩn để sờ, xác định vị trí • Tiêm nội khớp cần vơ trùng tốt • Đánh dấu vùng da tiêm trước sát khuẩn CHĂM SĨC SAU TIÊM • Đánh giá bệnh nhân cần nghỉ ngơi • Theo dõi tác dụng thuốc tiêm • Giảm đau sau tiêm: Chườm đá + liệu trình NSAID ngắn ngày • Vận động: Nghỉ ngơi vùng khớp tiêm vài ngày đến tuần CĂN DẶN BỆNH NHÂN • Có thể đau hết tác dụng thuốc tê • Nếu đau tăng lên sau 48h, cần khám lại • Cảnh báo tác dụng phụ thuốc BIẾN CHỨNG • Tỉ lệ biến chứng thấp • Tấy đỏ vùng tiêm: – 5% • Bệnh lý tiêm khớp gây ra: 1/3000-5000 ca • Đứt gân: < 1% • Mất sắc tố da lớp mỡ da vùng tiêm: < 1% (tránh tiêm sát da) TẤY ĐỎ SAU TIÊM & NHIỄM TRÙNG • Tấy đỏ da sau tiêm: – Phản ứng phòng vệ tự nhiên thể – Xảy – 24h sau tiêm, kéo dài – ngày – Có thể chọc dò khớp để loại trừ nhiễm trùng kéo dài ngày • Nhiễm trùng – Rất gặp – Triệu chứng kéo dài 72h – Sưng, nóng, đỏ, có sốt – Xác định chọc dịch khớp TIÊM KHỚP GỐI • Tiêm đường trước ngồi với gối gấp: • Điểm vào khớp phía đường khe khớp trước ngồi • Phía ngồi gân bánh chè • Kim song song mặt đất • Chọc kim vào sâu – 4cm • Hướng vào tâm gối TIÊM KHỚP GỐI • Tiêm đường trước với gối gấp: Cần vào sâu – 4cm để qua lớp mỡ Hoffa Tiêm vai Tiêm khoang mỏm vai • • Đánh dấu mốc phía trước, bên ngoài, cạnh sau mỏm vai Đưa kim vào từ gờ phía sau ngồi mỏm vai, hướng phía đối diện Tiêm khớp đòn • Hướng kim: Trực tiếp từ xuống Tiêm khớp vai ❖ Đường sau • Ngón nằm đường khớp, ngón khác đặt mỏm quạ Tiêm Khớp Vai Đường trước • Xuống cm, ngồi 1cm • Hướng kim trực tiếp sau, ngồi chút • Chạm xương, rút 1mm, tiêm Tiêm Vùng Khuỷu Tiêm Lồi Cầu Ngoài ❖ Giải phẫu ứng dụng/ Các mốc • Lồi cầu ngồi ( Xương cánh tay) • Chỏm xương cánh tay ( cảm nhận cách sấp/ ngửa bàn tay) • Cơ duỗi cổ tay quay Tiêm Lồi Cầu Ngồi • • • Gấp khuỷu 90˚ Khu vực mềm Hướng kim từ lên, sử dụng lồi cầu báo hiệu “backstop” Tiêm Lồi Cầu Trong • Kỹ thuật tương tự viêm lồi cầu ngồi, mặt Tiêm khớp khuỷu ❖ • • • Vị trí: Trung tâm tam giác xác định Chỏm xương quay Mỏm khuỷu Lồi cầu TIÊM VÙNG CỔ BÀN CHÂN Khớp cổ chân • Vị trí: Trước, ngồi gân chày trước Khớp bàn ngón chân ❖ Kỹ thuật: • Giãn khớp • Vị trí vào: mặt mu, gan chân
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT TIÊM KHỚP, PGS. Trần Trung Dũng, GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT TIÊM KHỚP, PGS. Trần Trung Dũng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay