Com on tap mon luat hien phap

46 14 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:09

ÔN TẬP MÔN LUẬT HIẾN PHÁP Tại khoa học Luật Hiến pháp môn khoa học pháp lý chuyên ngành? Tương ứng với ngành luật thường có khoa học plý nghiên cứu luật Các ngành khoa học plý gọi khoa học plý chuyên ngành - Khoa học Luật Hiến pháp khoa học pháp lý chun ngành nghiên cứu vấn đề Nhà nước XH VN về: chế độ trị, chế độ kinh tế, sách văn hóa - XH, quốc phòng - an ninh, tổ chức hoạt động máy NN, mối qhệ NN công dân (quyền nghĩa vụ công dân) ; Khoa học Luật HP có mối quan hệ mật thiết với khoa học plý khác: + Khoa học lý luận chung NN & PL  sử dụng kết luận lý luận chung để nghiên cứu vấn đề tổ chức nhà nước VN + Khoa học lịch sử NN & PL VN, TG; Luật hành chính, Luật hình sự, Luật dân Đối tượng điều chỉnh Ngành Luật HP - Đối tượng điều chỉnh Luật HP VN: qhệ XH (những qhệ phát sinh hđộng người) quan trọng gắn liền với việc thực quyền lực NN - Phạm vi đối tượng điều chỉnh: Những qhệ XH quan trọng gắn liền với việc xác định: Chế độ trị; Chế độ kinh tế, Chính sách VH - XH, quốc phòng - an ninh, Quyền nghĩa vụ công dân, Tổ chức hoạt động máy NN Cộng hòa XHCN VN + QHXH lĩnh vực trị: Luật HP điều chỉnh: NN với ndân; NN với tổ chức ctrị, NN với nước + Trong lĩnh vực ktế: Những quy định sách phát triển ktế quốc dân; NN quy định chế độ sở hữu; NN quy định thành phần ktế; NN quy định nguyên tắc qlý ktế quốc dân + Lĩnh vực VH, giáo dục, KH công nghệ: Mục đích sách NN để phát triển VH, GD, KHCN + Lĩnh vực tổ chức hoạt động máy NN: Những qhệ phát sinh bầu cử; Trật tự hình thành tổ chức cqNN từ TW  địa phương  Luật HP có phạm vi đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực sống XH NN Qhệ mà Luật HP điều chỉnh quan trọng làm sở cho ngành luật khác cụ thể hóa, chi tiết hóa  Ngành Luật HP hệ thống QPPL điều chỉnh qhệ XH quan trọng gắn với việc xác định chế độ trị, chế độ kinh tế, sách văn hóa - XH, quốc phòng - an ninh, quyền nghĩa vụ công dân, tổ chức hoạt động máy NN Phương pháp điều chỉnh Ngành Luật HP - Xác định nguyên tắc chung cho chủ thể Luật Hiến pháp (ví dụ: Ng.tắc Đảng lãnh đạo chủ thể XH ) - Quy định quyền nghĩa vụ cụ thể chủ thể Luật Hiến pháp (VD: Các quan NN có quyền hạn nghĩa vụ gì; Cơng dân có quyền nghĩa vụ gì) Lưu ý: Trong SGK ppháp: Ppháp cho phép, bắt buộc cấm Ppháp cho phép: (VD đoạn Điều 98 HP 1992: “Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao” Ppháp bắt buộc: (VD Điều 80 HP 1992: “Cơng dân có nghĩa vụ đóng thuế lao động cơng ích theo quy định pháp luật” Ppháp cấm: (VD đoạn Đ70 HP: “Khơng xâm phạm tự tín ngưỡng, tơn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để làm trái pháp luật sách Nhà nước” Nêu phân tích đặc điểm quy phạm pháp luật Luật HP 3.1 Khái niệm: - QP Luật HP quy tắc xử chung NN đặt thừa nhận để điều chỉnh qhệ XH, gắn liền với việc xác định chế độ trị, chế độ KT, chế độ văn hố - giáo dục - khoa học cơng nghệ, sách quốc phòng an ninh, địa vị pháp lý cơng dân, cấu tổ chức hoạt động máy NN 3.2 Đặc điểm a) Đặc điểm chung: jod1516252151.doc Trang 1/46 + Đều quy tắc xử NN đặt thừa nhận + Đều mang tính cưõng chế (bắt buộc) + Thể văn quy phạm PL b) Đặc điểm riêng: + Phần lớn quy phạm Luật pháp quy định hiến pháp Ngồi ra, quy phạm Luật pháp quy định số VB QPPL khác (Pháp lệnh, Luật tổ chức quốc hội, Luật bầu cử QH, v v), ngồi quy định số Luật khác (Luật hình khơng gắn liền với chế độ KT, VH, trị, tội phạm nên khơng thể chứa đựng QP Luật pháp đó) + QP luật HP điều chỉnh qhệ XH bản, quan trọng nhiều lĩnh vực (nêu trên) + Nhiều QP luật HP mang tính chất chung, ko xác định quyền hay nghĩa vụ cụ thể cho chủ thể QHPL HP (VD: Điều HP 1992 quy định: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước độc lập, có chủ quyền, thống tồn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời”) + Phần lớn QP Luật HP thường không đầy đủ cấu thành phần (giả định, quy định, chế tài) Các QP Luật HP thường có phần giả định quy định (vì xuất phát từ đối tượng điều chỉnh QHXH phạm vi rộng) Tuy nhiên, có số quy phạm Luật HP có phần giả định chế tài Ví dụ: Đại biểu Quốc hội bị cử tri Qhội bãi nhiệm; đại biểu HĐND bị cử tri HĐND bãi nhiệm ĐB khơng xứng đáng với tín nhiệm ndân Phân tích đặc điểm quan hệ Luật HP 4.1 Khái niệm: - Qhệ pháp luật HP loại qhệ XH điều chỉnh QP luật HP 4.2 Đặc điểm qhệ luật HP a) Đặc điểm chung: - Đều qh XH - Có chủ thể tham gia - Đều thể ý chí chủ thể tham gia vào qh b) Đặc điểm riêng: - Các quan hệ Luật HP có nội dung pháp lý quan trọng (Ví dụ: cơng dân bình đẳng trước pháp Luật)  Qh cụ thể làm sở cho ngành Luật khác cụ thể hoá chi tiết hố - Trong qh Luật pháp có phạm vi chủ thể đặc biệt, nhân dân, nhà nước, cq NN, đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, dân tộc, cử tri 4.3 Các qhệ luật HP: a) Chủ thể: - Nhóm gồm: Nhân dân VN, dân tộc, công dân, người nước ngoài, cử tri, tập thể cử tri, đại biểu qhội, đại biểu HĐND, người giữ trọng trách cq NN + Nhân dân chủ thể đặc biệt chủ thể có qhệ Luật hiến pháp, khơng có Luật khác (VD: Ndân ko phải tội phạm Luật hình sự) + Đại biểu QH, đ/b HĐND: Là chủ thể đặc biệt, có Luật Hiến pháp + Người nước ngồi: Trở thành chủ thể họ gia nhập quốc tịch VN sống lãnh thổ VN - Nhóm gồm: NN Cộng hòa XHCN VN, cq NN, Đảng CSVN, tổ chức ctrị - XH + Nhà nước tổ chức ctrị đặc biệt XH: “NN đảm bảo phát huy quyền làm chủ ND” NN chủ thể phổ biến, tham gia vào nhiều qh khác ngành Luật khác + CqNN chủ thể qh Luật Hiến pháp, gồm: quốc hội, phủ, Viện KS nhân dân Uỷ ban ND cấp, hội đồng ND cấp + Các tổ chức ctrị - XH: Mặt trận TQVN, Tổng liên đoàn LĐVN, Hội liên hiệp phụ nữ VN, Đoàn TNCS HCM, Hội nông dân VN, Hội cựu chiến binh b) Khách thể Luật HP - KT vấn đề tượng xuất thực tế quy phạm Luật hiến pháp tác động đến sở xác định quyền nghĩa vụ chủ thể Luật HP - KT Luật HP bao gồm: jod1516252151.doc Trang 2/46 + Lãnh thổ quốc gia địa giới hành • ĐGHC: Thẩm quyền cq NN việc định thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành đ/phương (chủ thể: QH (TW), CP (ĐP)) + Giá trị vật chất quy định điều 17 • Đất đai, rừng núi, sơng hồ, nguồn nước, tài ngun lòng đất, nguồn lợi vùng biển, thềm lục địa vùng trời; • Phần vốn tài sản Nhà nước đầu tư vào xí nghiệp, cơng trình thuộc ngành lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh; • Các tài sản khác mà PL quy định NN, thuộc sở hữu tồn dân (di tích lịch sử, tài sản NN tịch thu, tài sản nước viện trợ) + Giá trị tinh thần (danh dự, nhân phẩm, quyền tự tín ngưỡng tơn giáo) Đối tượng nghiên cứu khoa học Luật HP - Bao gồm: Rất nhiều quy phạm, chế định khác quan hệ XH định Có QP, chế định bị loại bỏ, có QP chế định đời Như vậy:  Khoa học Luật HP nghiên cứu trình hình thành phát triển QP, chế định ngành Luật HP (xem QP, chế định, qhệ đời thời kỳ HP: 1946; 1959, 1980, 1992)  Nghiên cứu thực tiễn vận dụng, áp dụng QP, chế định  nhằm hồn thiện chúng  Ng.cứu qhệ XH được, cần hay QP luật HP điều chỉnh VD: Dân chủ vấn đề quan trọng Luật HP  Nghiên cứu quan điểm trị pháp lý có liên quan đến Luật Hiến pháp Quan điểm trị qđiểm Đảng cầm quyền (VD: Quan điểm xây dựng kinh tế thị trường có định hướng XHCN) Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật HP 7.1 Phương pháp vật biện chứng: - Khi ng.cứu Luật HP phải thấy quy phạm, chế định, qhệ Ngành Luật Hiến pháp phận cấu thành Luật HP, chúng phải có thống nhất, hỗ trợ nhau, khơng mâu thuẫn đối lập Ví dụ: Điều HP “Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nước độc lập, có chủ quyền, thống tồn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời” Điều 14: quy định sách đối ngoại: không trái với điều 1: độc lập, thống toàn vẹn lãnh thổ NN Việt Nam  Phép biện chứng sử dụng để ng.cứu vận động phát triển Luật HP: quy định, chế định, qh Luật HP phải đặt chúng bối cảnh vận động ptriển ko ngừng  rút kết luận, kế thừa, phát triển chúng 7.2 Phương pháp lịch sử - Khi nc Luật pháp phải nắm đk, hoàn cảnh LS mà quy phạm, qhệ, chế định đời tồn  nội dung QP, chế định, qhệ PL HP hiểu đầy đủ chúng ng.cứu hồn cảnh lsử cụ thể Ví dụ: HP 1946 chưa quy định lãnh đạo Đảng T6/1945 nước VN đời nước VN đứng hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc Trước tình hình đó, Đảng đặt lợi ích quốc gia lợi ích gc, không tuyên bố quyền lãnh đạo Đảng HP Vào WTO: phải dân chủ, công khai minh bạch  đời Luật chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, v v  Bằng pp LS lý giải hàng loạt vấn đề 7.3 PP so sánh - Khi nc Luật HP hành phải so sánh, đối chiếu với vấn đề Luật HP trước để thấy kế thừa phát triển Luật HP - Khi nc Luật HP VN, phải so sánh với Luật HP nước để thấy đặc điểm Luật HP VN học hỏi knghiệm Luật HP nước jod1516252151.doc Trang 3/46 - Khi nc Luật HP so sánh, đối chiếu với ngành Luật khác để thấy tính thống hệ thống PL Việt Nam vai trò HP hệ thống PL 7.4 PP phân tích theo hệ thống chức - Luật HP hệ thống, phận cấu thành hệ thống PL VN Việc sử dụng ppháp hệ thống cho phép làm sáng tỏ vị trí vai trò QP, chế định Luật HP hệ thống ngành Luật VD: TANDTC TAND địa phương tạo thành hệ thống cq xét xử  phận hợp thành máy NN  hệ thống TAND phải xd sở ng.tắc tổ chức hđộng máy NN 7.5 PP thống kê Được sử dụng rộng rãi khoa học Luật HP VN, đặc biệt nghiên cứu tổ chức máy NN Bằng phân tích số liệu thống kê cụ thể thời điểm khác nhau, ta rút kết luận cần thiết VD ng.cứu cấu tổ chức Quốc hội (SGK T.32): - QH khóa I (1946 - 1960): Ngồi Ban thường trực, QH ko thành lập cq chuyên môn - QH khóa II (1960 - 1964): Ngồi UBTV QH, QH thành lập UB khác UB dự án PL UB kế hoạch ngân sách - QH khóa III (1964 - 1971): Ngồi UBTV QH, QH thành lập UB - QH khóa IV (1971 - 1975): Vẫn trì QH khóa - QH khóa V (1975 - 1976): Ngồi UBTV QH UB có, QH thành lập thêm UB đối ngoại - QH khóa VI (1976 - 1981): Vẫn trì QH khóa 5, trừ UB thống tự giải thể sau đất nước thống - QH khóa VII (1981 - 1987) QH khóa VIII (1987 - 1992): Ngoài HĐNN, QH thành lập cq chuyên môn gồm: HĐ dân tộc UB thường trực khác - QH khóa IX (1992 - 1997) QH khóa X (1997 - 2002): Vẫn trì QH khóa trước, nhiên có đổi tên sáp nhập số UB thường trực  cấu tổ chức nước ta ngày hoàn thiện để thực chức 7.6 PP khảo sát thực tế Phân tích tài liệu: biên quốc hội, HĐND 7.7 PP thực nghiệm: Phân tích đặc điểm HP - HP văn quy định việc tổ chức quyền lực NN - HP quy định vấn đề bản, quan trọng NN  Từ quy định sở cho việc ban hành VB PL khác (Luật & VB luật) - HP có hiệu lực pháp lý cao nhất, thể hiện: + HP có hiệu lực toàn quốc tất đối tượng mà HP điều chỉnh + Tất VB Pháp luật khác phải ban hành sở HP, không trái với HP Nếu VB trái bị đình chỉ, sửa đổi bãi bỏ tuỳ theo mức độ - Các điều ước quốc tế (công hàm, nghị định thư, công ước…) phải phù hợp với HP Nếu trái với HP phải từ chối bảo lưu điều ước quốc tế; HP - PL Việt Nam - Điều ước quốc tế Muốn hội nhập phải sửa đổi HP, sửa đổi Luật để phù hợp với điều ước quốc tế - HP có thủ tục ban hành sửa đổi đặc biệt so với văn PL khác Thơng qua HP phải có 2/3 đại biểu QH thơng qua thơng qua dự án Luật khác cần ½ đb QH tham gia - HP thể ý chí gc thống trị, bảo vệ, củng cố địa vị gc thống trị tất lĩnh vực: VH, KT, trị - YC lợi ích gc thống trị thể bảo vệ cách tối đa Điều HP 1992 quy định “Đảng cộng sản VN lực lượng lãnh đạo NN XH” - HP tổng kết thành CM đề phương hướng cho CM Phân tích chất giai cấp HP jod1516252151.doc Trang 4/46 Quan điểm CN Mác-Lênin HP: “HP đạo luật NN quy định vấn đề quan trọng NN chế độ trị, ktế, VHXH, địa vị pháp lý công dân, cấu tổ chức hoạt động máy NN, HP ln2 thể ý chí giai cấp thống trị bảo vệ củng cố địa vị giai cấp thống trị tất lĩnh vực” - Các HP kết đấu tranh giai cấp lâu dài vất vả bên chế độ pkiến chế độ chuyên chế bên giai cấp tư sản, nông dân, công nhân - HP tổng kết thành cách mạng đề phương hướng cho CM (VD: HP tư sản tổng kết thành cách mạng so với gcấp pkiến) - HP thể ý chí giai cấp thống trị, bảo vệ củng cố địa vị gcấp thống trị tất lĩnh vực Tính giai cấp thể ý chí tất giai cấp, ý chí, lợi ích gcấp thống trị bảo vệ tối đa 10 Tại NN chủ nơ NN phong kiến chưa có HP - Chính thể NN quân chủ chuyên chế (người đứng đầu nhà vua với quyền hành ko giới hạn, truyền ngơi theo hình thức tộc) - PL mang tính đặc quyền, đặc lợi (bảo vệ lợi ích gc thống trị) - Nền thống trị gcấp bóc lột thường mang tính chất bạo lực công khai, tàn bạo hà khắc - PL hình thức mang tính độc đốn (thể bảo vệ lợi ích gc thống trị, khơng bảo vệ lợi ích tầng lớp khác XH) - PL hình thức trì bảo vệ trật tự XH PK, trì bất bình đẳng gc thống trị gc nông dân người lao động khác 11 Tại trước CM tháng 8/1945 VN chưa có HP Phân tích vấn đề HP Chủ tịch HCM viết: “Trước bị chế độ quân chủ cai trị (chế độ pkiến), đến chế độ thực dân không phần chuyên chế nên nước ta ko có hiến pháp, nhân dân ta ko hưởng quyền tự do, dân chủ Chúng ta phải có hiến pháp dân chủ” Trước CM tháng 8/1945 nước ta nước thuộc địa nửa pkiến với thể quân chủ chuyên chế (liên hệ với câu 10)  nước ta chưa có HP 12 Hồn cảnh đời, tính chất, nhiệm vụ HP 1946 12.1 Sự đời: - Sau CM T8 1945, NN VN đời  NN phải ban hành hệ thống PL để quản lý XH HP đạo luật hệ thống PL - Ngày 20.9.1945 CP lâm thời Sắc lệnh thành lập ban dự thảo HP gồm người CT HCM đứng đầu - Tháng 11/1945, Ban dự thảo hồn thành cơng việc dự thảo HP cơng bố cho tồn dân thảo luận - 02/3/1946, quốc dân đại hội họp phiên (QH khóa I, kỳ họp thứ nhất) Hà nội bầu ban dự thảo HP gồm 11 người CT HCM đứng đầu - Ngày 09/11/1946, QH thông qua HP nước VN Dân chủ cộng hoà - Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bung nổ Do hoàn cảnh chiến tranh HP 1946 ko thức cơng bố  tinh thần nội dung HP 1946 áp dụng để điều hành hoạt động NN 12.2 Tính chất, nhiệm vụ a) Tính chất: HP 1946 HP dân chủ nhân dân - Do nhân dân xây dựng nên thơng qua cq đại biểu  thể ý chí, nguyện vọng người dân - Quy định quyền tự do, dân chủ nhân dân, bao gồm quyền tự dân chủ trị - Đặt móng cho việc XD máy NN kiểu Bộ máy NN cơng cụ thực quyền lực nhân dân b) Nhiệm vụ: - HP công cụ pháp lý phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng độc lập dân tộc người cày có ruộng jod1516252151.doc Trang 5/46 13 Hồn cảnh đời, tính chất, nhiệm vụ HP 1959 13.1 Sự đời Sau chiến thắng Điện biên phủ 1954, theo Hiệp định Giơnevơ 20.7.1954, nước ta tạm thời chia thành miền Việc thống đất nước quyền miền hiệp thương vòng năm thực tế hiệp định bị phá hoại - Miền Nam: Với giúp đỡ đq Mỹ, quyền SG thành lập CP Việt Nam cộng hoà - Miền Bắc: Cải tạo xây dựng XHCN: XD KT công nghiệp (gc công nhân), KT nông nghiệp (nông dân tập thể), KT tư sản (gc TS dân tộc bị cải tạo NN) Gc địa chủ bị đánh đổ Với cấu trị thay đổi, nhiệm vụ CM thay đổi (độc lập dân tộc CN XH)  NN phải ban hành HP QH khoá kỳ họp thứ (19.12.1956 - 25.1.1957) Nghị sửa đổi HP 1946 để thành lập HP thành lập uỷ ban dự thảo sửa đổi HP 1946 QH khoá 1, kỳ hợp thứ 11 thông qua HP 1959 vào ngày 31.12.1959 công bố ngày 01.1.1960 với tên HP nước Việt Nam dân chủ CH 13.2 Tính chất, nhiệm vụ a) Tính chất: Là HP thời kỳ độ lên CNXH - Trong lĩnh vực trị: Điều 4, HP 1959 khẳng định tất quyền lực thuộc nhân dân - Về chế độ KT: Điều 9, HP 1959, tính XHCN lĩnh vực KTế thể việc cải tạo XD KT theo định hướng XHCN - Địa vị pháp lý công dân: mở rộng quyền tự dân chủ cơng dân Ngồi quyền n/vụ công dân quy định HP 1946, HP 1959 quy định số quyền nghĩa vụ công dân, quyền nghĩa vụ lĩnh vực KT (ví dụ: Cơng dân có quyền làm việc, quyền nghỉ ngơi; nghĩa vụ đóng thuế) - Về tổ chức máy NN: HP 1959 xác định nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động máy NN b) Nhiệm vụ HP 1959 - Là công cụ pháp lý phục vụ cho nhiệm vụ CM, độc lập dân tộc chủ nghĩa XH 14 Hoàn cảnh đời, tính chất, nhiệm vụ HP 1980 14.1 Sự đời Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, nước ta hồn tồn thống Năm 1976 có nhiều kiện dẫn đến đời HP 1980 - Đại hội Đảng: đề đường lối xây dựng bảo vệ phạm vi nước Để khẳng định thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước thể chế hoá đường lối Đảng, phải XD HP - QH khoá kỳ hợp thứ (25.6.1976 - 3.7.1976): Tại kỳ họp QH quy định nhiều vấn đề số vấn đề sau liên quan đến đời HP 1980 + Đổi tên nước thành nước CHXHCN Việt Nam (2.7.1976) + Đặt tên thành phố Hồ Chí Minh thay cho Sài Gòn - Chợ Lớn + Ra nghị sửa đổi HP 1959 để ban hành HP mới, đồng thời Nghị thành lập uỷ ban dự thảo sửa đổi HP - HP 1980 QH khố kỳ hợp thứ thơng qua ngày 18.12.1980 với tên HP HP nước CHXHCN Việt Nam tính theo năm ban hành HP 1980 14.2 Tính chất nhiệm vụ HP 1980 a) Tính chất: Là thời kỳ độ tiến lên CNXH - Về trị: + Khẳng định tất quyền lực thuộc nhân dân (Điều 6) + Tính XHCN thể trị xác định Đảng lực lượng lãnh đạo NN XH (Điều 4) + Ghi nhận quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động (Điều 3) jod1516252151.doc Trang 6/46 + NN quản lý XH theo PL không ngừng tăng cường pháp chế XHCN (Điều 12) - Về KT: NN chủ trương XD KT có thành phần: KT quốc doanh (dựa sở hữu toàn dân) KT tập thể (dựa chế độ sở hữu tập thể) Sở hữu tập thể cá nhân, hộ gia đình góp vốn, góp sức để sản xuất, kinh doanh sở tự nguyện dân chủ, sở hữu hưởng lợi - Trong lĩnh vực VH-XH: HP quy định việc xây dựng văn hoá người XHCN - Quyền nghĩa vụ công dân: HP 1980 mở rộng quyền tự dân chủ cơng dân Cơng dân có nhiều quyền mang tính ưu việt (chữa bệnh, học, chữa bệnh, nhà cửa không tiền) - Tổ chức máy NN: Vẫn xác định nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động máy NN b) Nhiệm vụ HP 1980 - Đều công cụ pháp lý phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng xây dựng bảo vệ tổ quốc phạm vi nước 15 Hồn cảnh đời, tính chất, nhiệm vụ HP 1992 15.1 Sự đời - HP 1980 sửa đổi lần: + Lần 1: 18.12.1988: Sửa lời nói đầu Lời nói đầu khơng đích danh CN đế quốc, CN thực dân, CN bành trướng theo sách Đảng ta ĐH đa dạng hoá đa phương hoá qhệ quốc tế  sửa đổi + Lần 2: 30.6.1989: Sửa điều: điều 57 (quyền bầu cử ứng cử Theo HP cơng dân đủ tuổi 21 có quyền bầu cử tự ứng cử HP 80 cho quyền bầu cử), điều 112, điều 113, điều 115, điều 122, điều 123, điều 125 Cùng với việc sửa điều, QH nghị sửa đổi HP 1980 ban hành HP nghị thành lập uỷ ban dự thảo sửa đổi HP 1980 + QH khố 8, kỳ họp thứ 11: thơng qua ngày 15.4.1992 với tên gọi HP nước CH XHCN Việt Nam theo năm ban hành HP 1992 + HP 1980 thể nhiều điểm ý chí thiếu khách quan NN nước ta - Chính trị: đề cao nhân dân lao động - Kinh tế: Nước ta nước nghèo nàn, lạc hậu lại chủ trương xây dựng KT có thành phần Theo quy luật triết học không phù hợp (các nước khác phải XD KT nhiều thành phần trước)  ta phạm sai lầm lớn quy luật PT KT  nước ta rơi vào khủng hoảng, đặc biệt khủng hoảng KT 15.2 Tính chất - nhiệm vụ a) Tính chất Là Hp thời kỳ độ lên CNXH - Chính trị: + Đều khẳng định tất quyền lực NN thuộc nhân dân (Điều 2, HP 1992) + Xác định Đảng lực lượng lãnh đạo NN XH (điều 4) + Không quy định quyền làm chủ ND lao động (khác so với 1980) + Vẫn xác định NN quản lý XH PL không ngừng tăng cường pháp chế XHCN - Về KT: + HP xác định sách KT điều 15 “NN ptr KT nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý NN, theo định hướng XHCN” Cụ thể thành phần KT + Chế độ sở hữu: chế độ sở hữu: SH toàn dân, SH tập thể, SH tư nhân chủ trương lấy chế độ SH toàn dân SH tập thể làm tảng chế độ KT + HP 1992 quy định có nguyên tắc quản lý KT Chương chương hoàn toàn - VH - XH + HP 1992 quy định việc xây dựng VH người XH CN - Quyền nghĩa vụ công dân jod1516252151.doc Trang 7/46 + HP 1992 sửa đổi, bổ sung quyền nghĩa vụ cơng dân để đảm bảo tính thực chế định quyền công dân + HP 1992 xác định nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động máy NN b) Nhiệm vụ - Là công cụ pháp lý phục vụ cho nhiệm vụ CM thực cơng đổi đất nước cách tồn diện 16 Các hình thức thực lãnh đạo Đảng CSVN NN XH VN - Đảng đề đường lối, chủ trương, sách lớn định hướng cho ptriển toàn XH thời kỳ phát triển tất lĩnh vực - Đảng vạch phương hướng ngtắc làm sở cho việc xd hoàn thiện NN, củng cố ptriển hệ thống ctrị, thiết lập chế độ dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ ndân - Đảng đề quan điểm sách công tác cán (phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng đảng viên ưu tú ) - Đảng thực lãnh đạo thơng qua đảng viên tổ chức Đảng = cách giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu - Đảng thực công tác kiểm tra việc chấp hành tổ chức thực đường lối, sách, nghị Đảng đảng viên, tổ chức đảng  Thực chất, lãnh đạo Đảng NN XH lãnh đạo trị mang tính định hướng, tạo đk để NN tổ chức thành viên hệ thống ctrị có sở để chủ động sáng tạo tổ chức hoạt động = công cụ, ppháp biện pháp cụ thể 17 Ý nghĩa việc ghi nhận vai trò lãnh đạo Đảng CSVN NN XH VN theo qui định Điều HP 1992 Hiến pháp 1980 Hiến pháp 1992 Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong tham mưu chiến đấu giai cấp công nhân giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung Việt Nam, vũ trang học thuyết Mác - thành quyền lợi giai cấp công nhân, nhân Lênin, lực lượng lãnh đạo Nhà dân lao động dân tộc, theo chủ nghĩa nước, lãnh đạo xã hội; nhân tố chủ yếu Mác - Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh, lực định thắng lợi cách mạng Việt Nam lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội; Đảng tồn phấn đấu lợi ích giai cấp Mọi tổ chức Đảng hoạt động khuôn công nhân nhân dân Việt Nam khổ Hiến pháp pháp luật Các tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp - HP 1946 ko có điều khoản riêng quy định lãnh đạo Đảng NN & hệ thống trị - HP 1959 thể quyền lãnh đạo Đảng NN hệ thống ctrị lời nói đầu HP “Dưới lãnh đạo sáng suốt Đảng lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tồn dân ta đoàn kết rộng rãi Mặt trận dân tộc thống nhất, định giành thắng lợi vẻ vang nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc thực thống nước nhà Nhân dân ta định xây dựng thành công nước Việt Nam hồ bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào cơng bảo vệ hồ bình Đơng Nam châu giới.”  Đảng CS phận cấu thành hạt nhân trị lãnh đạo hệ thống trị Từ giành quyền đến nay, qua giai đoạn lịch sử khác nhau, Đảng ln lực lượng lãnh đạo quyền tổ chức hệ thống ctrị 18 Vai trò MTTQ VN q trình hình thành quan đại diện (Quốc hội HĐND) Điều HP 1992, sửa đổi bổ sung năm 2001: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên sở trị quyền nhân dân Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường trí trị tinh thần nhân dân, tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân, Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích đáng nhân dân, động viên nhân dân thực quyền jod1516252151.doc Trang 8/46 làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp pháp luật, giám sát hoạt động quan nhà nước, đại biểu dân cử cán bộ, viên chức nhà nước.” Luật Mặt trậnTổ quốc Việt Nam quy định vai trò MTTQ VN q trình hình thành quan đại diện (Quốc hội HĐND) thể tại: Điều Tham gia công tác bầu cử Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mình, theo quy định pháp luật bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với quan nhà nước hữu quan tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú, tiếp xúc cử tri với người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực pháp luật bầu cử; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 19 Vai trò MTTQ VN q trình kiểm tra, giám sát hoạt động của cq NN Điều 12 Hoạt động giám sát Hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát mang tính nhân dân, hỗ trợ cho cơng tác giám sát, kiểm tra, tra Nhà nước, nhằm góp phần xây dựng bảo vệ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi ích đáng nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức theo quy định pháp luật Hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hình thức sau đây: A) Động viên nhân dân thực quyền giám sát; B) Tham gia hoạt động giám sát với quan quyền lực nhà nước; C) Thông qua hoạt động mình, tổng hợp ý kiến nhân dân thành viên Mặt trận kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, xem xét, giải quyết, xử lý trường hợp vi phạm pháp luật Người đứng đầu quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực nhiệm vụ giám sát Khi nhận kiến nghị Mặt trận người đứng đầu quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét, trả lời thời hạn theo quy định pháp luật 20 Vai trò MTTQ VN hoạt động lập pháp Điều Tham gia xây dựng pháp luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật với nội dung sau đây: Kiến nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án luật, pháp lệnh; Cùng với quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nghị quyết, thông tư liên tịch để hướng dẫn thi hành vấn đề pháp luật quy định trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia quản lý nhà nước Tham gia góp ý kiến vào dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định dự thảo văn quy phạm pháp luật khác Ngồi MTTQ VN có trách nhiệm quyền sau: Điều 10 Tham gia tố tụng, tuyển chọn Thẩm phán, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền trách nhiệm tham gia tố tụng, tham gia Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn để bầu, cử làm Hội thẩm Toà án nhân dân theo quy định pháp luật Chế độ sở hữu chủ yếu nước ta thời kỳ độ lên CNXH Điều 15 HP 1992 sửa đổi: Nhà nước xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ sở phát huy nội lực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; thực công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Nhà nước thực quán sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa chế độ sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, sở hữu tồn dân sở hữu tập thể tảng jod1516252151.doc Trang 9/46 Thừa nhận chế độ sở hữu: - Sở hữu toàn dân (chủ thể, khách thể, sơ pháp lý hình thành) - Sở hữu tập thể - Sở hữu tư nhân So sánh với HP 80 để thấy kế thừa HP 80 có SH tồn dân, SH tập thể HP 92 bổ sung SH tư nhân phù hợp với phát triển KT nhiều thành phần Ngoài ra, quan điểm SH SH cụ thể có thay đổi 21 Sở hữu tồn dân HP 1980 HP 1992 có sở hữu tồn dân (xuất phát từ chất giai cấp, NN ndân LĐ) 21.1 Chủ thể sở hữu NN Sở hữu tồn dân = sở hữu NN NN người đại diện cho ndân - NN đại diện chủ SH TS thuộc sở hữu toàn dân  NN chủ thể sở hữu toàn dân - NN giao vốn, TLSX, ptiện làm việc cho chủ thể (các cq NN, tổ chức XH công dân) để quản lý, sử dụng - NN ko giao cho chủ thể quyền sở hữu mà giao quyền sử dụng - Khi sử dụng ko mục đích NN thu hồi chuyển giao cho chủ thể khác - NN quy định quyền nghĩa vụ cụ thể cho chủ thể việc sử dụng tài sản 21.2 Khách thể SHNN HP 1980 HP 1992, khách thể SH tồn dân có thay đổi Khách thể SH tồn dân có thay đổi Hiến pháp 1980 Hiến pháp 1992 Điều 19 (Khách thể sở hữu tồn dân) Đất đai, rừng núi, sơng hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên lòng đất, vùng biển thềm lục địa, xí nghiệp cơng nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp quốc doanh; ngân hàng tổ chức bảo hiểm; cơng trình phục vụ lợi ích cơng cộng; hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển, đường không; đê điều cơng trình thuỷ lợi quan trọng; sở phục vụ quốc phòng; hệ thống thơng tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, điện ảnh; sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, sở văn hoá xã hội tài sản khác mà pháp luật quy định Nhà nước - thuộc sở hữu toàn dân Điều 17 Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên lòng đất, nguồn lợi vùng biển, thềm lục địa vùng trời, phần vốn tài sản Nhà nước đầu tư vào xí nghiệp, cơng trình thuộc ngành lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh tài sản khác mà pháp luật quy định Nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân Điều 17 HP 92, khách thể SH toàn dân mở rộng, nhiên số khách thể bị thu hẹp: Đất đai bị thu hẹp, thể điều 18 HP 1992: “Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch pháp luật, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu quả; Nhà nước giao đất cho tổ chức cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất, chuyển quyền sử dụng đất Nhà nước giao theo quy định pháp luật 21.3 Cơ sở pháp lý để hình thành SHNN - Từ tiếp thu TS NN, chế độ cũ để lại - Tịch thu, trưng thu TS bọn việt gian, TS mại - Bằng đường thu thuế; - Quốc hữu hóa sở ktế địa chủ, pkiến TS mại bản; - Trong cơng cải tạo XHCN, hình thức sở hữu tư nhân, sh tập thể chuyển hóa thành sh NN thơng qua hình thức: Cơng tư hợp doanh, liên doanh - Hình thành từ tích lũy sở bảo toàn vốn, nâng cao NSLĐ, chất lượng LĐ, làm ăn có lãi - Bằng giúp đỡ ko hoàn lại nước, tổ chức, cá nhân nước TG 22 Sở hữu tư nhân (gồm: sở hữu hộ cá thể, tiểu chủ, sh tư tư nhân) 22.1 Chủ thể - Là cá nhân công dân  phạm vi chủ thể rộng jod1516252151.doc Trang 10/46 - Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chọn Nghị viện nhân dân phải hai phần ba tổng số nghị viện bỏ phiếu thuận - Nếu bỏ phiếu lần đầu mà không đủ số phiếu ấy, lần thứ nhì theo đa số tương đối - Chủ tịch nước bầu thời hạn năm bầu lại - Chủ tịch nước thay mặt cho đất nước giữ quyền tổng huy quân đội, định hay cách chức tướng lục quân, hải quân không quân - Ban bố đạo luật Nghị viện nghị - Phái đại biểu Việt nam tới nước tiếp nhận đại biểu ngoại giao nước - Chọn Thủ tướng nghị viện để đưa Nghị viện biểu - Chủ tịch nước có quyền (trong thời hạn 10 ngày) yêu cầu Nghị viện thảo luận lại luật biểu thông qua - Chủ tịch nước chịu trách nhiệm trừ phạm tội phản quốc (Điều 31 chương III)  Chủ tịch nước có vị trí lớn tương tự tổng thống chế độ cộng hòa tổng thống hay cộng hòa lưỡng tính tư sản 64 Chế định Chủ tịch nước theo HP1959 (Điều 61 đến Điều 70) Chủ tịch nước tách riêng thành chế định độc lập, người đứng đầu NN, khơng đồng thời người đứng đầu CP - Chủ tịch nước thay mặt đất nước thực chức đối nội, đối ngoại, tham gia vào hoạt động NN việc lập pháp, hành pháp tư pháp => Chủ tịch nước phối hợp QH CP, nhiên nghiêng nhiều phía CP - Chủ tịch nước QH bầu nhân dân phải chịu trách nhiệm trước QH Điều 61: Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà người thay mặt cho nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mặt đối nội đối ngoại Điều 62: Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hồ bầu Cơng dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ ba mươi lăm tuổi trở lên có quyền ứng cử Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Nhiệm kỳ Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà theo nhiệm kỳ Quốc hội Điều 63: Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà vào định Quốc hội Uỷ ban thường vụ Quốc hội mà công bố pháp luật, pháp lệnh; bổ nhiệm, bãi miễn Thủ tướng, Phó Thủ tướng thành viên khác Hội đồng Chính phủ; bổ nhiệm, bãi miễn Phó Chủ tịch thành viên khác Hội đồng quốc phòng; cơng bố lệnh đại xá lệnh đặc xá; tặng thưởng huân chương danh hiệu vinh dự Nhà nước; tun bố tình trạng chiến tranh; cơng bố lệnh tổng động viên động viên cục bộ, công bố lệnh giới nghiêm Điều 64: Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tiếp nhận đại diện toàn quyền ngoại giao nước cử đến; vào định Quốc hội Uỷ ban thường vụ Quốc hội mà phê chuẩn hiệp ước ký với nước ngoài, cử triệu hồi đại diện toàn quyền ngoại giao nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nước Điều 65: Chủ tịch nước việt Nam dân chủ cộng hoà thống lĩnh lực lượng vũ tranh toàn quốc, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng Điều 66: Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hồ, xét thấy cần thiết, có quyền tham dự chủ toạ phiên họp Hội đồng Chính phủ Điều 67: Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà xét thấy cần thiết triệu tập chủ toạ Hội nghị trị đặc biệt Hội nghị trị đặc biệt gồm có Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ người hữu quan khác Hội nghị trị đặc biệt xét vấn đề lớn nước nhà Những ý kiến Hội nghị trị đặc biệt Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chuyển đến Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Chính phủ quan hữu quan khác để thảo luận định Điều 68: Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ, chủ tịch uỷ nhiệm thay Chủ tịch phận chức quyền jod1516252151.doc Trang 32/46 Việc tuyển cử nhiệm kỳ Phó Chủ tịch quy định việc tuyển cử nhiệm kỳ Chủ tịch Điều 69: Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà làm nhiệm vụ Chủ tịch Phó Chủ tịch nhận chức Điều 70: Khi Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hồ tình hình sức khoẻ mà không làm việc thời gian dài Phó Chủ tịch quyền Chủ tịch Khi Chủ tịch nước việt Nam dân chủ cộng hồ khuyết Phó Chủ tịch quyền Chủ tịch bầu xong Chủ tịch 65 Chế định Chủ tịch nước theo HP1980 (Điều 98 đến 103) Chủ tịch nước tập thể mơ hình nước XHCN Hội đồng NN quan cao nhất, hoạt động thường xuyên QH, chủ tịch tập thể nước CHXHCNVN Cách thức tổ chức Chủ tịch tập thể có mặt tích cực mặt tiêu cực - Quyền hạn Nguyên thủ quốc gia thảo luận tập thể định theo đa số  tránh thiếu sót chủ quan, BMNN gọn nhẹ - Tuy nhiên, vấn đề phải bàn bạc tập thể, định theo đa số nên thường chậm chạp, không phân định rõ hoạt động tập thể CQ thường trực QH chức trách cá nhân việc thực hoạt động hoạt động đại diện NN Điều 98: Hội đồng Nhà nước quan cao hoạt động thường xuyên Quốc hội, Chủ tịch tập thể nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hội đồng Nhà nước thực nhiệm vụ sử dụng quyền hạn Hiếp pháp, luật nghị Quốc hội giao cho, định vấn đề quan trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc, giám sát việc thi hành Hiếp pháp, luật, pháp lệnh, nghị Quốc hội Hội đồng Nhà nước, giám sát hoạt động máy Nhà nước Hội đồng Nhà nước, thông qua Chủ tịch Hội đồng, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại Hội đồng Nhà nước chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội Điều 99: Hội đồng Nhà nước, bầu số đại biểu Quốc hội, gồm có: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Tổng thư ký Hội đồng Nhà nước, Các uỷ viên Hội đồng Nhà nước Số Phó Chủ tịch uỷ viên Hội đồng Nhà nước Quốc hội định Thành viên Hội đồng Nhà nước đồng thời thành viên Hội đồng Bộ trưởng Điều 100: Hội đồng Nhà nước có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 1- Tuyên bố chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội 2- Triệu tập kỳ họp Quốc hội 3- Công bố luật 4- Ra Pháp lệnh 5- Giải thích Hiến pháp, luật pháp lệnh 6- Quyết định việc trưng cầu ý kiến nhân dân 7- Giám sát cơng tác Hội đồng trưởng, Tồ án nhân dân tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 8- Đình việc thi hành sửa đổi bãi bỏ Nghị quyết, Nghị định, Quyết định Hội đồng Bộ trưởng trái với Hiến pháp, Luật Pháp lệnh 9- Giám sát hướng dẫn hoạt động Hội đồng nhân dân cấp, nhằm phát huy chức quan đại biểu nhân dân Hội đồng nhân dân 10- Sửa đổi bãi bỏ nghị khơng thích đáng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp tương đương; giải tán Hội đồng nói trường hợp Hội đồng làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi nhân dân jod1516252151.doc Trang 33/46 11- Trong thời gian Quốc hội không họp, định việc thành lập bãi bỏ bộ, Uỷ ban Nhà nước 12- Trong thời gian Quốc hội không họp, cử bãi miễn Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước 13- Cử bãi miễn Phó Chánh án, Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tối cao; cử bãi miễn Phó Viện trưởng kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 14- Bổ nhiệm, bãi miễn triệu hồi đại diện toàn quyền ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước tổ chức quốc tế 15- Tiếp nhận đại diện toàn quyền ngoại giao nước 16- Phê chuẩn bãi bỏ hiệp ước quốc tế, trừ trường hợp xét thấy cần trình Quốc hội định 17- Quy định hàm cấp quân sự, ngoại giao hàm cấp khác 18- Quy định định việc tặng thưởng huân chương, huy chương danh hiệu vinh dự Nhà nước 19- Quyết định đặc xá 20- Trong thời gian Quốc hội không họp, tuyên bố tình trạng chiến tranh nước nhà bị xâm lược 21- Quyết định việc tổng động viên động viên cục bộ, việc giới nghiêm toàn quốc địa phương Những định Hội đồng Nhà nước nói điểm 11, 12 20 phải trình Quốc hội phê chuẩn kỳ họp gần Quốc hội Quốc hội giao cho Hội đồng Nhà nước nhiệm vụ quyền hạn khác, xét thấy cần thiết Điều 101: Nhiệm kỳ Hội đồng Nhà nước theo nhiệm kỳ Quốc hội; Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Hội đồng Nhà nước tiếp tục làm nhiệm vụ Quốc hội khoá bầu Hội đồng Nhà nước Điều 102: Các pháp lệnh nghị Hội đồng Nhà nước phải nửa tổng số thành viên Hội đồng Nhà nước biểu tán thành Điều 103: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân toàn quốc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quốc phòng 66 Vị trí, chức Chủ tịch nước BMNN CHXHCNVN a) Vị trí Chủ tịch nước : - Chủ tịch nước người đứng đầu NN, thay mặt nước CHXHCNVN đối nội, đối ngoại b) Chức Chủ tịch nước : 15 chức - Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh - Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQP an ninh - Đề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng CP, Chánh án TANDTC, VTVKSNDTC  Quyền bầu gián tiếp - Căn vào nghị QH bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác CP  Quyền bổ nhiệm gián tiếp - Căn vào nghị UBTVQH, lệnh tổng động viên động viên cục bộ, cơng bố tình trạng khẩn cấp Trong trường hợp UBTVQH khơng họp được, ban bố tình trạng khẩn cấp nước địa phương  Quyền định theo UBTVQH - Đề nghị UBTVQH xem xét lại pháp lệnh thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh thơng qua Nếu pháp lệnh UBTVQH biểu tán thành mà Chủ tịch nước khơng trí Chủ tịch nước trình QH định kỳ họp gần  Quyền định theo UBTVQH - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó chánh án, Thẩm phán TANDTC, Phó viện trưởng, Kiểm sát viên VKSNDTC  Quyền bầu trực tiếp - Quyết định phong hàm cấp sĩ quan cấp cao lực lượng vũ trang nhân dân, hàm cấp đại sứ, định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng NN danh hiệu vinh dự NN  Quyền bổ nhiệm trực tiếp - Cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt nam, tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ngoài, tiến hành đàm phán, ký kết điều ước quốc tế với nhân danh NN CHXHCNVN với người đứng đầu NN jod1516252151.doc Trang 34/46 khác, trình QH phê chuẩn điều ước quốc tế trực tiếp ký, phê chuẩn hay gia nhập điều ước quốc tế, trừ trường hợp cần trình QH định  thay mặt NN CHXHCNVN công tác đối ngoại - Quyết định cho nhập quốc tịch VN, cho quốc tịch Việt nam tước quốc tịch Việt nam  thay mặt NN CHXHCNVN công tác đối nội - Quyết định đặc xá - Chủ tịch nước đề nghị danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng an ninh trình QH phê chuẩn - Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp UBTVQH Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên họp CP - Chủ tịch nước ban hành lệnh, định để thực nhiệm vụ, quyền hạn 67 Phân tích m.q.hệ Chủ tịch nước QH theo quy định PL hành QH Chủ tịch nước: - QH bầu Chủ tịch nước số đại biểu QH theo giới thiệu UBTVQH (tính phái sinh gắn bó) - Chủ tịch nước phải chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước QH Về mặt lý luận, thể xã hội chủ nghĩa, chức đứng đầu nhà nước thuộc Cơ quan quyền lực NN cao (QH) Vì vậy, Hội đồng NN trước nằm QH chủ tịch tập thể Nay HP1992 tách Chủ tịch nước thành thiết chế riêng song nghiêng QH, gắn bó chặt chẽ với QH 68 Quan hệ Chủ tịch nước với Chính phủ Chủ tịch nước có mối quan hệ mật thiết với CP chế NNTS Trong chế nước ta, mối quan hệ khơng hồn tồn giống nước tư song có nét tương tự - Chủ tịch nước đề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng CP - QH => nghị => Chủ tịch nước vào để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấp thuận việc từ chức Phó thủ tướng, Bộ trưởng thành viên khác CP - Trong thời gian QH không họp theo đề nghị Thủ tướng, định tạm đình cơng tác Phó thủ tướng, trưởng, thủ trưởng quan ngang CP, Thủ tướng CP phải báo cáo trước Chủ tịch nước  Việc xác định mối quan hệ thể tăng cường vai trò Chủ tịch nước máy hành pháp bảo đảm phối hợp gắn bó QH, Chủ tịch nước CP 69 Quan hệ Chủ tịch nước với Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao Mối quan hệ Chủ tịch nước với TANDTC – VKSNDTC mối quan hệ quan trọng Trước đây, mối quan hệ chưa quy định rõ Đến nay, HP hành quy định rõ mối quan hệ bảo đảm cho Chủ tịch nước liên kết, phối hợp với tất quan chế NN - Chủ tịch nước đề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TANDTC, VTVKSNDTC, - Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh án, thẩm phán TANDTC, Chánh án, Phó chánh án, Thẩm phán tòa án quân T.W, Phó Viện trưởng Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phần làm thêm Cơ cấu tổ chức QH, Quốc hội (cơ quan lập pháp) UBTVQH quan thường trực QH Chủ tịch QH Các Phó chủ tịch QH Các Ủy viên Thành viên UBTVQH không đồng thời thành viên Chính phủ Làm việc theo chế độ chuyên trách Hội đồng dân tộc Ủy ban QH làm việc theo chế độ tập thể định theo đa số VKSNDTC VKSQSỰ Chính phủ (cơ quan hành pháp) - Các Bộ quan ngang Bộ Thành lập hay bãi bỏ quan theo đề nghị Thủ tướng CP - Thành phần Chính phủ : Thủ tướng CP Các Phó Thủ tướng Các Bộ trưởng Thủ trưởng CQ ngang => QH định số phó thủ tướng, trưởng thủ trưởng Hệ thống TAND (cơ quan tư pháp) TANDTC TAND TỈNH/TP TAND CẤP HUYỆN Ngồi ra, có Tòa án quân sự, Tòa án khác luật định Trong trường hợp đặc biệt, QH định thành lập Tòa án đặc biệt VKSND TỈNH, TP jod1516252151.doc Trang 35/46 VKSND HUYỆN, TX 70 Vị trí, tính chất, chức Chính phủ theo quy định pháp luật hành: Theo điều 109 HP 1992 sửa đổi “ Chính phủ quan chấp hành QH, quan hành NN cao nước CHXHCN Việt nam” * CP cq chấp hành QH a) QH hình thành CP - QH bầu TT CP theo đề nghị CTN - QH phê chuẩn đề nghị thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó TT, BT - QH qđ thành lập Bộ cq ngang b) CP có NV tổ chức, triển khai việc thực VB QH - CP ban hành VB tổ chức thực theo thực tế c) CP chịu trách nhiệm b/cáo công tác trước QH * CP cq hành cao nước CHXH CN Việt Nam - CP thống quản lý NN tất lĩnh vực đ/sống XH: trị, VH, quốc phòng, an ninh, đối ngoại (q/lý hành chính) - Trong hệ thống quản lý hành NN từ TW đến địa phương, CP cq đứng đầu hệ thống 71 Cơ cấu tổ chức trật tự hình thành Chính phủ theo quy định pháp luật hành * Các thành viên CP a/ Thủ tướng (Điều 114-HP) Thủ tướng: QH bầu số đ/b QH theo bổ nhiệm CTN NV, quyền hạn: Trong lĩnh vực tổ chức NN: - Lãnh đạo công tác CP, thành viên CP cq CP - Triệu tập chủ toạ phiên họp phủ - Trình QH phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức phó TT, BT thủ trưởng cq ngang Bộ - Trình QH việc thành lập Bộ cq ngang Bộ - Phê chuẩn k/quả bầu thành viên UBND cấp tỉnh - Quyền điều động, miễn nhiệm, cách chức CT, phú CT UBND cấp tỉnh - Phê chuẩn k/quả miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên khác UBND cấp tỉnh - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng chức vụ tương đương Trong lĩnh vực pháp chế - Đình việc thi hành bãi bỏ VB trái PL Bộ, cq ngang Bộ, định, thị trái PL UBND chủ tịch UBND cấp tỉnh - Đình việc thi hành NQ trái PL HĐ ND cấp tỉnh, đồng thời trình UBTV QH bãi bỏ (nguyên tắc tập trung dân chủ cấp cấp dưới: cq quản lý cấp trên) b/ Phó thủ tướng Là người giúp việc TT theo phân công TT c/ BT, thủ trưởng cq ngang Bộ - Là người đứng đầu lãnh đạo công tác Bộ, cq ngang số công tác khác CP thuộc ngành lĩnh vực nước * Các cq CP c) Bộ, cq ngang - Thống quản lý hành NN thuộc ngành lĩnh vực phạm vi nước, quản lý dịch vụ công ngành lĩnh vực đại diện chủ sở hữu phần vốn NN doanh nghiệp có vốn đầu tư NN jod1516252151.doc Trang 36/46 72 Phân tích nội dung phiên họp phủ theo quy định pháp luật hành - CP họp thường kỳ tháng lần, ngồi CP họp bất thường (1/3 tổng số thành viên CP yêu cầu theo QĐ TT triệu tập phiên họp bất thường) Tại phiên họp này, CP bàn bạc tập thể, định theo đa số vấn đề thuộc NV, quyền hạn - Những VĐ sau phải thiết thực phiên họp + Chương trình hoạt động CP + CT xây dựng Luật, PL nhiệm kỳ hàng năm + Cỏc dự án Luật, dự án PLệnh để trình QH, UB TVQ + Chuẩn bị KH phát triển KT-XH, dự toán ngân sách NN, dự kiến phân bổ từ ngân sách TW cho ngân sách địa phương phê chuẩn tổng tốn ngân sách NN để trình QH + Các dự án sách dân tộc, CS tơn giáo để trình QH + QĐ sách biện pháp cụ thể để phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, tài tiền tệ + Các đề án tổ chức hành NN + Thành lập mới, nhập chia điều chỉnh địa giới hành tỉnh, địa phương (trình QH), cấp tỉnh (CP định) + Chuẩn bị b/cáo để b/cáo trước QH, UB TVQH, CTN Hình thức biểu NQ, Nđịnh CP: Họp định theo đa số Trong trường hợp biểu ngang (50:50) thực theo QĐ thủ tướng 73 Phân tích hình thức hoạt động Chính phủ thơng qua hoạt động Thủ tướng phủ theo quy định pháp luật hành: Trong lĩnh vực tổ chức NN: - Lãnh đạo công tác CP, thành viên CP cq CP - Triệu tập chủ toạ phiên họp phủ - Trình QH phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cỏch chức, cho từ chức phó TT, BT thủ trưởng cq ngang Bộ - Trình QH việc thành lập Bộ cq ngang Bộ - Phê chuẩn k/quả bầu thành viên UBND cấp tỉnh - Quyền điều động, miễn nhiệm, cách chức CT, phó CT UBND cấp tỉnh - Phê chuẩn k/quả miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên khác UBND cấp tỉnh - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng chức vụ tương đương Trong lĩnh vực pháp chế - Đình việc thi hành bãi bỏ VB trái PL Bộ, cq ngang Bộ, định, thị trái PL UBND chủ tịch UBND cấp tỉnh - Đình việc thi hành NQ trái PL HĐ ND cấp tỉnh, đồng thời trình UBTV QH bãi bỏ (nguyên tắc tập trung dân chủ cấp cấp dưới: cq quản lý cấp trên) - Thực chế độ báo cáo trước nhân dân qua phương tiện thông tin đại chúng vấn đề mà phủ phải giải 74 Phân tích vị trí, tính chất, chức hội đồng ND theo quy định pháp luật hành: Điều 119 HP “Hội đồng nhân dân cq quyền lực NN địa phương, đại diện cho ý chí,, nguyện vọng quyền làm chủ nhân dân, nhân dân địa phương bầu ra, chịu trỏch nhiệm trước nhân dân địa phương quan NN cấp trên” Là cq quyền lực NN địa phương - HĐND định vấn đề quan trọng địa phương (KH KT-XH, KH ngân sách đ/phương, hình thành UBND đ/phương) - Đảm bảo việc thực quy định, định cq NN TW địa phương jod1516252151.doc Trang 37/46 - HĐ ND giám sát việc thi hành pháp luật địa phương, giám sát hoạt động UBND, án ND, viện KS ND địa phương HĐ ND cq đại biểu nhân dân đ/phương - HĐ ND nhân dân đ/phương bầu theo ng/tắc bầu cử - Trong HĐ ND gồm có đại biểu đại diện cho tầng lớp nhân dân địa phương - ĐB HD ND chịu trách nhiệm b/cáo công tác trước cử tri 75 Kỳ họp hội đồng nhân dân: * Kỳ họp HĐND hoạt động chủ yếu quan trọng HĐND: - Thể trí tuệ tập thể CQ quyền lực địa phương - Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ - Quyết định vấn đề quan trọng địa phương: Phát triển KT-XH, ngân sách ĐP, Hoạt động TAND, VKSND , bầu UBND - Hội đồng ND họp thường lệ năm 2kỳ Ngoài họp bất thường theo đề nghị Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 1/3 đại biểu HĐND yêu cầu - Kỳ họp HĐND tiến hành có 2/3 số đại biểu HĐND tham gia - HĐND họp công khai Khi cần thiết HĐND định họp kín theo đề nghị chủ toạ họp CT UBND cấp - Ngày họp, nơi họp chương trình kỳ họp phải thơng báo cho ND biết phương tiện thông tin đại chúng chậm ngày trước ngày khai mạc kỳ họp * Kỳ họp thứ HĐND: - Liên quan đến việc kiện toàn tổ chức máy NN địa phương - Bầu ban thẩm tra tư cách ĐB HĐND ( Tiến hành thẩm tra lại bầu cử tư cách đại biểu HĐND) Ra nghị chấp thuận đại biểu HĐND - Bầu thường trực HĐND, ban HĐND, UBND cấp - TT HĐND khoá trước triệu tập chủ toạ bầu Trong TH Chủ tịch PCT HĐND khuyết thường trực HĐND cấp trực tiếp định triệu tập viên - Kỳ họp HĐND phải định vấn đề thuộc thẩm quyền (7lĩnh vực) - Những vấn đề sau phải định kỳ họp: + Xét báo cáo công tác UBND- TSND-VKSND cấp + Quyết định kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách ĐP, phê chuẩn toán ngân sách ĐP + Bầu quan NN ĐP + Quyết định tổ chức hành NN, trình cấp có thẩm quyền định O9c x 76 Hoạt động thường trực HĐND: - Triệu tập chủ toạ kỳ họp HĐND, phối hợp với UBND việc chuẩn bị kỳ họp HĐND - Đôn đốc, kiểm tra UBND cấp quan NN khác ĐP thực nghị HĐND - Giám sát việc thi hành pháp luật địa phương - Điều hoà, phối hợp hoạt động Ban Hội đồng nhân dân; xem xét kết giám sát Ban Hội đồng nhân dân cần thiết báo cáo Hội đồng nhân dân kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân; - Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra xem xét tỡnh hỡnh giải kiến nghị, khiếu nại, tố cỏo cụng dõn; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng nhân dân để báo cáo kỳ họp Hội đồng nhân dân; - Phê chuẩn kết bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp; - Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân; - Phối hợp với Uỷ ban nhân dân định việc đưa Hội đồng nhân dân đưa cử tri bói nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp; jod1516252151.doc Trang 38/46 - Báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân cấp lên Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp; Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân cấp lên Uỷ ban thường vụ Quốc hội Chính phủ; - Giữ mối liên hệ phối hợp công tác với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp; năm hai lần thông báo cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp hoạt động Hội đồng nhân dân 77 Hoạt động ban thuộc HĐND: - Tham gia chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; - Thẩm tra báo cáo, đề án Hội đồng nhân dân Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; - Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động Uỷ ban nhân dân quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, hoạt động Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp; - Giúp Hội đồng nhân dân giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân việc thi hành Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp nghị Hội đồng nhân dân cấp - Trong thi hành nhiệm vụ, Ban Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu Uỷ ban nhân dân, quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp, quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội địa phương cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến hoạt động giám sát Các quan, tổ chức có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu Ban Hội đồng nhân dân; - Báo cáo kết hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân cần thiết 78 Hoạt động đại biểu HĐND: Là người thay mặt ND ĐP tham gia vào quan quyền lực ĐP để định vần đề quan trọng cảu ĐP theo quy định pháp luật - Giữa kỳ họp: + ĐB HĐND tiếp xúc cử tri + Báo cáo công tác trước cử tri năm lần - Tiếp dân: + Khi có kiến nghị, khiếu nại tố cáo ND, ĐB HĐND yêu cầu CQ có thẩm quyền đôn đốc giải + Khi nhận yêu cầu kiến nghị cử tri phải trả lời - Tại kỳ họp: + Có quyền nghĩa vụ tham gia kỳ họp để định nội dung kỳ họp + Chất vấn chủ tịch HĐND, Chủ tịch thành viện khác UBND, chánh án TAND, Viện trưởng VKSNDvà thủ trưởng quan chun mơn thuộc UBND cấp 79 Phân tích vị trí, tính chất, chức UBND theo quy định pháp luật hành: Theo điều luật Tổ chức HĐND-UBND: “Uỷ ban nhân dân Hội đồng nhân dân bầu quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cấp quan nhà nước cấp Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp nghị Hội đồng nhân dân cấp nhằm bảo đảm thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực sách khác địa bàn Uỷ ban nhân dân thực chức quản lý nhà nước địa phương, góp phần bảo đảm đạo, quản lý thống máy hành nhà nước từ trung ương tới sở” UBND quan chấp hành HĐND: - UBND HĐND cấp bầu - UBND quan chịu trách nhiệm chủ yếu việc triển khai tổ chức thực nghị HĐND, thực chủ trương HĐND vào thực tế sống jod1516252151.doc Trang 39/46 - UBND chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cấp trước quan HC NN cấp UBND quan Hành NN địa phương: - Quản lý HCNN hoạt động chủ yếu, quan trọng coi chức UBND - Hoạt động quản lý UBND mang tính tồn diện tất lĩnh vực đời sống XH trị, kinh tế, văn hố- XH, an ninh, quốc phòng đối tượng - Hoạt động quản lý UBND mang tính thống - Hoạt động quản lý UBND giới hạn phạm vi địa phương, vùng lãnh thổ định 80 Phân tích hình thức hoạt động UBND thơng qua phiên họp UBND: Các phiên họp UBND 1tháng/lần hình thức hoạt động chủ yếu, quan trọng UBND Thông qua phiên họp, UBND thực phần lớn nhiệm vụ quyền hạn thuộc thẩm quyền luật định; Thể phương thức tập trung dân chủ biểu theo đa số UBND họp vấn đề sau: - Chương trình làm việc - Kế hoạch phát triển KT-XH - Dự toán ngân sách-Phê chuẩn toán ngân sách quỹ dự trữ địa phương để báo cáo HĐND định - Kế hoạch XD cơng trình trọng điểm để trình HĐND - Kế hoạch huy động nhân lực tài để giải cơng việc cấp thiết ĐP trình HĐND - Các biện pháp cụ thể để thực nghị HĐND phát triển KT-XH - Đề án tổ chức hành NN trình cấp có thẩm quyền định - Các báo cáo cơng tác để báo cáo trước HĐND 81 Phân tích hình thức hoạt động UBND thông qua hoạt động Chủ tịch UBND: Lãnh đạo công tác Uỷ ban nhân dân, thành viên Uỷ ban nhân dân, quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân: - Đôn đốc, kiểm tra công tác quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp Uỷ ban nhân dân cấp việc thực Hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp trên, nghị Hội đồng nhân dân định, thị Uỷ ban nhân dân cấp; - Quyết định vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban nhân dân cấp mỡnh, trừ vấn đề quy định Điều 124 Luật này; - Áp dụng biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc; quản lý điều hành máy hành hoạt động có hiệu quả; ngăn ngừa đấu tranh chống biểu quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác cán bộ, cơng chức máy quyền địa phương; - Tổ chức việc tiếp dân, xét giải kiến nghị, khiếu nại, tố cáo nhân dân theo quy định pháp luật Triệu tập chủ tọa phiên họp Uỷ ban nhân dân; Phê chuẩn kết bầu thành viên Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp; điều động, đình cơng tác, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phú Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp; phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức nhà nước theo phân cấp quản lý; Đình việc thi hành bãi bỏ văn trái pháp luật quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp văn trái pháp luật Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp; Đình việc thi hành nghị trái pháp luật Hội đồng nhân dân cấp trực tiếp đề nghị Hội đồng nhân dân cấp bãi bỏ; Chỉ đạo áp dụng biện pháp để giải công việc đột xuất, khẩn cấp phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự báo cáo Uỷ ban nhân dân phiên họp gần nhất; Ra định, thị để thực nhiệm vụ, quyền hạn jod1516252151.doc Trang 40/46 82 Phân tích hình thức hoạt động UBND thơng qua hoạt động thành viên khác thuộc UBND, thủ trưởng quan chun mơn thuộc UBND : Phó chủ tịch UBND: Là người giúp việc cho CT UBND, CT phân công phụ trách thực công việc định mảng cơng việc định như: Ktế, TChính, TMại, Văn hố giáo dục, ytế, TDTT, sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, KHKT, tài nguyên môi trường ; Chịu trách nhiệm cá nhân việc thực nhiệm vụ quyền hạn trước CT UBND Thơng qua hoạt động PCT giúp CT UBND nắm toàn hoạt động UBND Uỷ viên UBND: Được CT UBND phân công phụ trách quản lý ngành, lĩnh vực chuyên môn định như: Công an, quân sự, tổ chức, tra, kế hoạch, tài chính, VP UB Chịu trách nhiệm cá nhân ngành, lĩnh vực phân công Thủ trưởng quan chuyên môn: Các quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp thực chức quản lý nhà nước địa phương thực số nhiệm vụ, quyền hạn theo uỷ quyền Uỷ ban nhân dân cấp theo quy định pháp luật; góp phần bảo đảm thống quản lý ngành lĩnh vực công tác từ trung ương đến sở Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu đạo, quản lý tổ chức, biờn chế công tác Uỷ ban nhân dân cấp, đồng thời chịu đạo, kiểm tra nghiệp vụ quan chuyên môn cấp Thủ trưởng quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân, quan chuyên môn cấp báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cựng cấp yêu cầu 83 Phân tích mối quan hệ HĐND UBND cấp theo quy định pháp luật hành: - HĐND quan quyền lực NN ĐP, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ ND - Uỷ ban nhân dân Hội đồng nhân dân bầu quan chấp hành Hội đồng nhân dân, quan hành nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cấp - HĐND UBND tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực nhiệm vụ quyền hạn theo Hiến pháp, Luật văn CQNN cấp - Hiệu hoạt động Hội đồng nhân dân bảo đảm hiệu kỳ họp Hội đồng nhân dân, hiệu hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân - Hiệu hoạt động Uỷ ban nhân dân bảo đảm hiệu hoạt động tập thể Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, thành viên khác Uỷ ban nhân dân quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân - Khi định vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn mình, HĐND nghị giám sát việc thực nghị Trong phạm vi, quyền hạn pháp luật quy định, UBND định, thị tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thi hành văn - Trong hoạt động mình, HĐND UBND phối hợp chặt chẽ với Mặt trận TQVN tổ chức thành viên mặt trận, tổ chức XH khác chăm lo bảo vệ lợi ích ND, vận động ND tham gia vào việc quản lý NN thực cácnghĩa vụ NN 84 Phân tích nguyên tắc bổ nhiệm thẩm phán theo quy định pháp luật hành * Tiêu chuẩn Thẩm phán: Được quy định tài điều 37 luật Tổ chức TAND Cụ thể sau: “ Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hồ xó hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết trung thực, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xó hội chủ nghĩa, cú trỡnh độ cử nhân luật đào tạo nghiệp vụ xét xử, có thời gian làm cơng tác thực tiễn theo quy định pháp luật, có lực làm cơng tác xét xử, có sức khoẻ bảo đảm hồn thành nhiệm vụ giao tuyển chọn bổ nhiệm làm Thẩm phán” Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND: jod1516252151.doc Trang 41/46 Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND TC, Thẩm phán TAQS TW: + Chánh án TAND TC- Chủ tịch + Đại diện lãnh đạo Bộ QP-Uỷ viên + Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ-Uỷ viên + Uỷ ban TW MTTQ VN – Uỷ viên + Ban chấp hành TW hội Luật gia VN-Uỷ viên Danh sách Uỷ viên UBTV Quốc hội định theo đề nghị Chánh án TAND TC Hội đồng tuyển chọn tuyển người có đủ tiêu chuẩn làm thẩm phán TAND TC, Thẩm phán TAQSự TW theo đề nghị Chánh án TAND TC trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND cấp tỉnh, Thẩm phán TAND cấp huyện: + Chủ tịch (Phó CT) HĐND – Chủ tịch + Chánh án TAND cấp tỉnh- Uỷ viên + Đại diện Sở Nội vụ-Uỷ viên + Uỷ ban TW MTTQ VN – Uỷ viên + Ban chấp hành TW hội Luật gia cấp tỉnh-Uỷ viên Danh sách Uỷ viên HĐ tuyển chọn Thẩm phán TAND cấp Tỉnh, Thẩm phán TAND cấp huyện Chánh án TAND TC định theo đề nghị Chủ tịch HĐND cấp tỉnh Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND cấp Tỉnh, cấp Huyện tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn làm Thẩm phán theo đề nghị chánh án TAND cấp Tỉnh đề nghị Chánh án TAND TC bổ nhiệm Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TA quân cấp quân khu, Thẩm phán TA quân khu vực: + Chánh án TA quân TW- Chủ tịch + Đại diện lãnh đạo Bộ QP-Uỷ viên + Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ-Uỷ viên + Uỷ ban TW MTTQ VN – Uỷ viên + Ban chấp hành TW hội Luật gia VN-Uỷ viên Danh sách uỷ viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán TA quân cấp quân khu, Thẩm phán TA quân khu vực Chánh án TAND TC định theo đề nghị Chánh án TA quân TW Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn làm Thẩm phán TA quân cấp quân khu, Thẩm phán TA quân khu vực theo đề nghị Chánh án TA quân TW đề nghị Chánh án TANDTC bổ nhiệm 85 Phân tích nguyên tắc: "Khi xét xử Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật" (Điều 130 Hiến pháp 1992) Nguyên tắc quy định từ HP 1946 đến HP 1992 sửa đổi Nguyên tắc bắt nguồn từ nguyên tắc pháp chế XHCN, bảo đảm cho TAND xét xử khách quan, pháp luậtđể bảo vệ trật tự pháp luật XHCN Nội dung nguyên tắc cụ thể sau: - Khi xét xử tất vụ án tất trình tự tố tụng, Thẩm phán hội thẩm nhân dân vào chứng quy phạm pháp luật cân áp dụng để giải vụ việc án, định cụ thể, không phụ thuộc vào can thiệp - Khi xét xử, thành viên Hội đồng xét xửcũng độc lập với nhảutong việc xác định chứng cứ, lựa chọn quy phạm pháp luật cân áp dụng để định tội lượng hình vụ án hình sự, định quyền nghĩa vụ đương vụ án khác - Đối với án phải xét xử nhiều lần theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm tái thẩm Đối với án xét xử so thẩm khơng phải xin ý kiến đạo án cấp Ngược lại, xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm tái thẩmkhông lệ thuộc vào chứng cứ, kết luận định TA xét xử sơ thẩm mà phải tự xác định chứng cứ, quy phạm pháp luật cần áp dụngđể có định cụ thể Nguyên tắc đòi hỏi thẩm phán hội thẩm nhân dânphải luôn đề cao ý thức cá nhân với tư cách người nhân danh nhà nước thực chức xét xử để bảo vệ lợi ích NN, tập thể, quyền jod1516252151.doc Trang 42/46 lợi ích hợp pháp cơng dân.Các thẩm phán hội thẩm nhân dân phải thật chí cơng vơ tư, kiên bảo vệ pháp luật 86 Phân tích ngun tắc: "Tồ án xét xử cơng khai trừ trường hợp luật định" (Điều 131 Hiến pháp 1992) - Nguyên tắc quy định từ HP 1946 đến HP 1992 sửa đổi - Mục đích nguyên tắc này: + Thu hút nhân dân tham gia, giám sát hoạt động xét xử TA + Nâng cao công tác giáo dục ý thức pháp luật ND + Thu hút ND tham gia vào ctác chống tội phạm VPPL khác + Phán TA không nhằm trừng phạt mà răn đe, phòng ngừa, giáo dục - Nội dung nguyên tắc thể chỗ TAND cấp phải có kế hoạch xét xử vụ án Kế hoạch xét xử phải niêm yết trụ sở tố án Tồ án phải thơng báo cho quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú làm việc cuối bị cáo Đồng thời tồ án phải thơng báo cho bị cáo, người bị hại, đương người có liên quan đến vụ án biết thời gian, địa điểm xử án Đối với vụ án quan trọng tồ án phải thơng báo phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết Về nguyên tắc chung, việc xử án phải tiến hành xử án tồ án tồ án xét xử lưu động nơi xảy vụ án để tăng cường tính giáo dục Tại phiên tồ, cơng dân đủ 16 tuổi trở lên có quyền tham dự Ngồi xét xử cơng khai, Luật tổ chức tồ án ND quy định TA xét xử kín để giữ bí mật NN, phong mỹ tục dân tộc giữ bí mật đương theo yêu cầu đáng họ Dù xét xử cơng khai hay xét xử kín tun án, tồ án phải đọc cơng khai để người biết 87 Phân tích ngun tắc: "Tồ án bảo đảm cho công dân nước CHXHCN Việt nam thuộc dân tộc quyền dùng tiếng nói chữ viết dân tộc trước tào án" (Điều 133 Hiến pháp 1992) - Nguyên tắc quy định từ HP 1946 đến HP 1992 sửa đổi - Mục đích: Thực sách Đảng nhà nước đồn kết bình đẳng dân tộc xuất phát từ thực tế nước ta có nhiều dân tộc sinh sống lãnh thổ, dân tộc chung sức đồng lòng xây dựng bảo vệ tổ quốc - Nguyên tắc đảm bảo cho chủ thể tham gia tố tụng phiên bị cáo, người bị hại, đương sự, người làm chứng thể cách đắn xác ý chí tham gia tố tụng, đồng thời giúp cho án xét xử xác , thật khách quan vụ án, góp phần nâng cao hiệu cơng tác xét xử 88 Phân tích chức Tồ án nhân dân Theo điều 127 HP 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 quy định: “Toà án nhân dân tối cao, án nhân dân địa phương, án quân án khác luật quy định quan xét xử nước CHXHCN Việt nam” Như tổ chức máy NN có tồ án ND có quyền xét xử, thể cụ thể đặc điểm sau: - Trong tổ chức máy NN có tồ án ND có quyền xét xử - Hoạt động xét xử án phải tuân theo thủ tục tố tụng nghiêm ngặt (Bộ luật tố tụng hình sự, dân sự, pháp lệnh giải vụ án hành ) - Trong nhiều trường hợp, sau quan NN, tổ chức có thẩm quyền giải đương khơng trí , đương yêu cầu tố cáo trước án tồ án xét xử Bản án định tồ án thay cho định trước định cuối Hoạt động xét xử hoạt động sáng tạo Thẩm phán hội thẩm nhân dân Đây hoạt động áp dụng pháp luật cách sáng tạo trình XD luật nhà làm luật không dự liệu đựoc hết tất hành vi, tình tiết, hồn cảnh cụ thể vụ việc Vì vây thẩm phán hội thẩm phải nghiên cứu jod1516252151.doc Trang 43/46 kỹ để áp dụng quy phạm pháp luật đắn Đảm bảo cho Tồ án nhân dân thực có hiệu chức xét xử 89 Trình bày mối quan hệ giứa án nhân dân với hệ thống quan quyền lực cấp - Chánh án TANDTC chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước quốc hội; thời gian quốc hội khơng họp phải chịu trách nhiệm báo cáo trước UBTVQH chủ tịch nước - Chánh án án ND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND - Tồ án nhân dân TC có quyền trình Quốc hội dự án luật Uỷ ban thường vụ quốc hội dự án Pháp lệnh có liên quan đến tổ chức hoạt động án nhân dân - Chủ tịch (Phó CT) HĐND cấp tỉnh Chủ tịch Hơi đồng tuyển chọn Thẩm phán TAND cấp tỉnh Chánh án TAND cấp tỉnh; Đại diện Sở Nội vụ; Uỷ ban TW MTTQ VN; Ban chấp hành TW hội Luật gia cấp tỉnh-Là Uỷ viên Hội đồng tuyển chọn thẩm phán TAND cấp tỉnh 90 Vai trò Mặt trận TQVN việc hình thành chức danh Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Đ iều 10 Tham gia tố tụng, tuyển chọn Thẩm phán, giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền trách nhiệm tham gia tố tụng, tham gia Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn để bầu, cử làm Hội thẩm Toà án nhân dân theo quy định pháp luật Mặt trận tổ quốc uỷ viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Hội thẩm nhân dân 91 Phân tích chức thực hành quyền cơng tố Viện kiểm sát ND Thực hành quyền công tố việc đưa vụ án với quyền truy tố buộc tội người có hành vi nguy hiểm cho xã hội sở quy định luật tố tụng hình Đây chức đặc thù Viện kiểm sát nhân dân Hiến pháp trao cho mà quan khác thay nhằm bảo đảm cho pháp luật tư pháp chấp hành nghiêm chỉnh thống Điều 12: Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc điều tra vụ án hình quan điều tra quan khác giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, nhằm bảo đảm: Mọi hành vi phạm tội phải khởi tố, điều tra xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người vô tội; Không để người bị khởi tố, bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền công dân, bị xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự nhân phẩm cách trái pháp luật; Việc điều tra phải khách quan, toàn diện, đầy đủ, xác, pháp luật; vi phạm pháp luật trình điều tra phải phát hiện, khắc phục kịp thời xử lý nghiêm minh; Việc truy cứu trách nhiệm hình bị can phải có pháp luật Điều 16: Trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thực hành quyền công tố, bảo đảm việc truy tố người, tội, pháp luật, không để lọt tội phạm người phạm tội; kiểm sát việc xét xử vụ án hình sự, nhằm bảo đảm việc xét xử pháp luật, nghiêm minh, kịp thời 92 Phân tích chức kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt độnh tư pháp bao gồm: - Kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc điều tra vụ án hình quan điều tra quan tiến hành số hoạt động điều tra - Kiểm sát xét xử vụ án hình - Kiểm sát việc giải vụ án dân sự, nhân gia đình, hành chính, kinh tế, lao động việc khác theo quy định pháp luật - Kiểm sát việc thi hành án - Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù Khi thực chức này, VKSND chịu trách nhiệm trước quan quyền lực NN cấp , độc lập (trong khn khổ pháp luật) thực chức jod1516252151.doc Trang 44/46 Viện KSND chủ yếu xem xét có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật, xác định nguyên nhân hậu hành vi vi phạm pháp luật Tuy nhiên VKSND thẩm quyền trực tiếp xử lý hành mà dừng lại quyền yêu cầu, kháng nghị, kiến nghị để quan quản lý xử lý hành theo thẩm quyền Khi phát có yếu tố cấu thành tội phạm có quyền khởi tố, truy tố luận tội trước VKS ND quan NN có quyền truy tố kể phạm pháp trước án giữ ghế uỷ viên cơng tố nhà nước phiên tồ 93 Nguyên tắc tổ chức hoạt động Viện kiểm sát ND theo quy định pháp luật hành Nguyên tắc tổ chức hoạt động VKS ND có nguyên tắc là: Tập trung dân chủ kết hợp với chế độ thủ trưởng * Nguyên tắc tập trung thống nhất: - Hoạt động toàn ngành kiểm sát đặt lãnh đạo thống Viện trưởng VKS NDTC, hoạt động viện KSND cấp lãnh đạo Viện trưởng viện KSND cấp - Các viện trưởng người chịu trách nhiệm cá nhân hoạt động VKSND trước HĐND cấp Viện trưởng VKSNDTC phải chịu trách nhiệm cá nhân hoạt động VKSNDTC toàn ngành kiểm sát trước Quốc hội, UBTVQH Chủ tịch nước (khi QH không họp) - Viện trưởng VKSNDTC đề nghị CTN bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó viện trưởng, KS viên VKSNDTC Mặt khác, Viện trưởng VKS định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức viện trưởng, viện phó, viện KS quân cấp quân khu khu vực - Tổng biên chế toàn ngành kiểm sát Viện trưởng VKSNDTC đề nghị UBTVQH định Căn vào đó, Viện trưởng VKSNDTC định biên chế VKSND địa phương đơn vị trực thuộc VKSNDTC * Viện trưởng VKS đặt giám sát quan quyền lực NN cấp - Viện trưởng VKSNDTC chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội, thời gian QH không họp phải chịu trách nhiệm báo cáo trước UBTVQH CTN - Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND trả lời chất vấn ĐB HĐND 94 Tiêu chuẩn để trở thành Thẩm phán án nhân dân tối cao Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết trung thực, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có trình độ cử nhân luật đào tạo nghiệp vụ xét xử, có thời gian làm cơng tác thực tiễn theo quy định pháp luật (Là thẩm phán án ND cấp tỉnh năm công tác ngành pháp luật tối thiểu 15 năm), có lực làm cơng tác xét xử, có sức khoẻ bảo đảm hồn thành nhiệm vụ giao tuyển chọn bổ nhiệm làm Thẩm phán án nhân dân tối cao 95 Tiêu chuẩn để trở thành Thẩm phán tồ án nhân dân địa phương Cơng dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết trung thực, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có trình độ cử nhân luật đào tạo nghiệp vụ xét xử, có thời gian làm cơng tác thực tiễn theo quy định pháp luật (Nếu Thẩm phán TAND cấp tỉnh: Là thẩm phán án ND cấp huyện năm công tác ngành pháp luật tối thiểu 10 năm; Nếu Thẩm phán TAND cấp Huyện thời gian cơng tác ngành pháp luật năm), có lực làm cơng tác xét xử, có sức khoẻ bảo đảm hồn thành nhiệm vụ giao tuyển chọn bổ nhiệm làm Thẩm phán án nhân dân địa phương 96 Tiêu chuẩn để trở thành Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân địa phương Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết trung thực, có trình độ cử nhân luật, đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, điều tra, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có thời gian làm công tác thực tiễn theo quy định pháp luật (Nếu Kiểm sát viên VKSND cấp tỉnh: Là kiểm sát viên VKSND cấp huyện năm công tác ngành pháp luật tối thiểu 10 năm; Nếu Kiểm sát viên VKSND cấp Huyện thời gian cơng jod1516252151.doc Trang 45/46 tác ngành pháp luật năm), có sức khoẻ bảo đảm hồn thành nhiệm vụ giao, bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân địa phương Tiêu chuẩn cụ thể, Hội đồng tuyển chọn quy chế tuyển chọn Kiểm sát viên Điều tra viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định 97 Tiêu chuẩn để trở thành Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết trung thực, có trình độ cử nhân luật, đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, điều tra, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có thời gian làm cơng tác thực tiễn theo quy định pháp luật (Là Kiểm sát viên VKSND cấp tỉnh năm cơng tác ngành pháp luật tối thiểu 15 năm), có sức khoẻ bảo đảm hồn thành nhiệm vụ giao, bổ nhiệm làm Kiểm sát viên Viện kiểm sát NDTC Tiêu chuẩn cụ thể, Hội đồng tuyển chọn quy chế tuyển chọn Kiểm sát viên Điều tra viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định jod1516252151.doc Trang 46/46 ... Điều HP 1992 Hiến pháp 1980 Hiến pháp 1992 Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong tham mưu chiến đấu giai cấp công nhân giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu... Việt Nam… lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội” Trong lịch sử lập hiến VN, vị trí vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước hệ thống trị ln thể Hiến pháp Trong Hiến pháp 1946 khơng có điều khoản riêng lãnh... kiến hội đồng dân tộc - Tên gọi hội đồng dân tộc: đề cao sách dân tộc - Trong cấu QH: tỷ lệ đồng bào dân tộc chiếm 30% - Trong hoạt động cq NN có ưu tiên đến dân tộc - Lĩnh vực giáo dục: Ưu tiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Com on tap mon luat hien phap, Com on tap mon luat hien phap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay