Com bao ve quyen con nguoi bang phap luat to tung dan su

16 20 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:08

Bảo vệ quyền người pháp luật tố tụng hình Nguyễn Ngọc Chí Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam T óm tắt Bài viết phân tích làm rõ việc bảo vệ quyền người pháp luật tố tụng hình thể qua số nội dung, mà cụ thể là: Qua nguyên tắc Luật tố tụng hình Qua quy định Luật tố tụng hình biện pháp ngăn chặn Qua quy định khởi tố vụ án hình Qua quy định điều tra - truy tố Qua quy định thi hành án *Pháp luật tố tụng hình (TTHS) có vị trí quan trọng việc bảo vệ quyền người thông qua việc “chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát xác, nhanh chóng xử lý cơng minh, kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, khơng làm oan người vơ tội” hướng tới mục đích “góp phần bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật XHCN, đồng thời giáo dục người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm” Những định hướng quán triệt thể tất quy định luật TTHS trình giải vụ án: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án quan tiến hành tố tụng (THTT) người THTT, tạo thành hệ thống quy phạm làm sở cho việc bảo vệ quyền conngười _ Bảo vệ quyền người thông qua nguyên tắc Luật tố tụng hình sựNguyên tắc Luật TTHS phương châm, định hướng chi phối toàn hay số giai đoạn hoạt động TTHS trình xây dựng áp dụng pháp luật TTHS Những nguyên tắc đa thể đầy đủ quan điểm định hướng Đảng Nhà nước ta việc bảo vệ quyền người [1, tr.45] Trong số 30 nguyên tắc quy định Bộ luật TTHS năm 2003 (từ Điều - Điều 32) cấp độ khác thể tinh thần bảo vệ quyền người với hai định hướng: (1)Xử lý nhanh chóng, kịp thời pháp luật tội phạm xâm phạm quyền người (2) Đảm bảo không làm ảnh hưởng tới quyền người tiến hành tố tụng 1.1 Những nguyên tắc đảm bảo cho việc phát kịp thời, xử lý nhanh chóng, cơng minh tội phạm xâm phạm quyền người bao gồm 1.1.1 Nguyên tắc pháp chế XHCN Pháp chế XHCN nguyên tắc Hiến định (Điều 12 Hiến pháp năm 1992) quán triệt quy định Điều Bộ luật TTHS: “Mọi hoạt động TTHS phải tiến hành theo quy định Bộ luật này” Nguyên tắc pháp chế XHCN đòi hỏi hoạt động TTHS phải luật điều chỉnh chặt chẽ pháp luật phải tuân thủ cách nghiêm chỉnh Nguyên tắc có ý nghĩa đảm bảo cho việc tiến hành giải vụ án nhanh chóng, xác có hiệu đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp công dân Nội dung nguyên tắc pháp chế TTHS biểu sau: a)Các hoạt động tố tụng, trình tự thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình sự, chức nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ quan THTT, quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng quan Nhà nước, tổ chức xã hội công dân phải quy định Luật TTHS cách cụ thể, rõ ràng, phù hợpvới thực tế; b) Mục đích giải vụ án theohướng phát nhanh chóng, xử lý cơng minh, kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm người phạm tội, tránh làm oan người vơ tội đạt có chấp hành tự nguyện, triệt để pháp luật TTHS chủ thể 1.1.2 Nguyên tắc đảm bảo thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTHS Nguyên tắc quy định hai chức Viện kiểm sát là: chức thực hành quyền công tố chức kiểm sát tuân theo pháp luật TTHS trình giải vụ án hình đảm bảo cho việc tội phạm phạm nào, có tội xâm phạm quyền người bị truy tố chức kiểm sát tuân theo pháp luật TTHS đảm bảo cho yêu cầu tăng cường pháp chế Trong giai đoạn TTHS, Viện kiểm sát có trách nhiệm áp dụng biện pháp luật quy định để loại trừ việc vi phạm pháp luật cá nhân tổ chức Việc kiểm sát tuân theo pháp luật TTHS Viện kiểm sát thực từ có tin báo tố giác tội phạm đến giai đoạn thi hành án, biện pháp Luật TTHS như: phê chuẩn định quan Điều tra, huỷ bỏ định quan THTT, tự tiến hành số hoạt động định cần thiết việc giải vụ án, kháng nghị án định Toà án quyền hạn trách nhiệm Viện kiểm sát quátrình giải vụ án đảm bảo cho hoạt động tố tụng tuân thủ pháp luật, loại trừ vi phạm pháp luật cá nhân tổ chức góp phần vào việc bảo vệ quyền người Khoản Điều 23 Bộ luật TTHS quy định: “Viện kiểm sát thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật TTHS nhằm bảo đảm hành vi phạm tội phải xử lý kịp thời; việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án người, tội, pháp luật, không để lọt tội phạm người phạm tội, không làm oan người vô tội” 1.1.3 Nguyên tắc giám đốc việc xét xử Giám đốc xét xử việc Toà án cấp kiểm tra tính đắn hoạt động xét xử Tòa án cấp Việc giám đốc Tòa án cấp nhằm khắc phục sai lầm thiếu sót cần thiết, góp phần vào bảo vệ pháp chế XHCN, xử lý công minh, không để lọt tội phạm làm oan người vô tội Giám đốc việc xét xử Tòa án cấp thông qua hoạt động: kiểm tra phát sai lầm, thiếu sót Tòa án cấp dưới; giải khiếu nại quan Nhà nước, tổ chức xã hội công dân án định có hiệu lực pháp luật; tổng kết kinh nghiệm xét xử; hướng dẫn Tòa án cấp áp dụng pháp luật thống nhất; kháng nghị án định đa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm 1.1.4 Nguyên tắc tiếng nói, chữ viết dùng TTHS Tiếng nói chữ viết tố tụng h ìnhsự khơng vấn đề mang tính kỹ thuật đảm bảo tính xác, khách quan trình giải vụ án hình mà sơ để thực quyền dân chủ điều kiện thực tế để công dân thực quyền tố tụng họ Vì vậy, người sử dụng không thành thạo tiếng Việt họ sử dụng tiếng nói chữ viết thông thạo trường hợp phải có phiên dịch 1.1.5 Nguyên tắc đảm bảo vô tư người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng Người THTT, người phiên dịch, người giám định người có trách nhiệm chứng minh tội phạm làm rõ chất vụ án nên việc vơ tư họ THTT có ý nghĩa quan trọng góp phần giải vụ án khách quan, bảo vệ quyền người Luật TTHS quy định họ không tiến hành tham gia tố tụng, có lý xác đáng không vô tư thực nhiệm vụ Những lý xác đáng họ không vô tư khả năng, để đảm bảo chắn có vơ tư giải vụ án hình nên có quy định Điều 42 đến 47 Bộ luật TTHS họ phải từ chối THTT buộc phải thay đổi họ không từ chối Nguyên tắc góp phần quan trọng vàoviệc bảo vệ quyền người TTHS 1.1.6 Nguyên tắc xác định thật vụ án Xác định thật khách quan mục đích qúa trình giải vụ án hình góp phần bảo vệ quyền người Điều 10 Bộ luật TTHS quy định quan THTT phải áp dụng biện pháp hợp pháp để xác định thật vụ án cách khách quan, toàn diện đầy đủ, làm rõ chứng xác định có tội chứng xác định vơ tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm bị can, bị cáo trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc quan THTT Bị can, bị cáo có quyền khơng buộc phải chứng minh vơ tội Như vậy, trách nhiệm chứng minh thuộc quan THTT, người THTT Bị can, bị cáo khơng có nghĩa vụ phải chứng minh họ vơ tội, chứng minh thật khách quan vụ án Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Luật TTHS quy định họ có quyền đưa chứng yêu cầu chứng minh khơng phạm tội Các quan THTT phải tạo điều kiện để bị can, bị cáo đưa chứng giải yêu cầu mà họ đưa ra, phải xem xét cách khách quan chứng u cầu khơng có thái độ thiên vị bỏ qua 1.1.7 Nguyên tắc trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình sựPhát xác, nhanh chóng xử lý cơng minh, kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm làm oan người vô tội nhiệm vụ q trình giải vụ án góp phần bảo vệ quyền người Nguyên tắc quy định: Khi phát có dấu hiệu tội phạm Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án, phạm vi quyền hạn có trách nhiệm khởi tố vụ án áp dụng biện pháp Bộ luật quy định để xác định tội phạm xử lý tội phạm.(Điều 13 Bộ luật TTHS) Nguyên tắc quy định Luật TTHS nhằm đảm bảo hành vi phạm tội bị phát hiện, khởi tố bị xử lý không để lọt tội phạm, đảm bảo thực công xã hội 1.1.8 Nguyên tắc đảm bảo phối hợp quan THTT với quan Nhà nước khác tổ chức xã hội công dân việc giải vụ án Để thực nhiệm vụ qúa trình giải vụ án, ngồi việc thực tốt quyền hạn trách nhiệm quan THTT phải có phối hợp với đồng thời phải phối hợp với quan Nhà nước, tổ chức xã hội công dân Nguyên tắc đảm bảo cho việc giải vụ án nhanh chóng có hiệu mà thể nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm tồn xã hội 1.1.9 Ngun tắc Tòa án xét xử độc lập tuân theo pháp luật Xét xử hoạt động áp dụng pháp luật Tồ án, hệ thống quan Nhà nước có Tòa án có quyền xét xử hình Việc xét xử Tòa án phải dựa sở pháp luật đảm bảo tính khách quan, vô tư không bị phụ thuộc tác động khách quan hay chủ quan Điều 16 Bộ luật TTHS quy định: “Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật” 1.1.10 Nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể định theo đa số Để đảm bảo việc xét xử thận trọng, khách quan người, tội Luật TTHS quy định nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể định theo đa số (Điều 18 Bộ luật TTHS) Theo nguyên tắc việc xét xử vụ án cấp Tòa án theo chế độ hội đồng Khi định vấn đề vụ án thực cách biểu định Hội đồng xét xử ý kiến đa số 1.1.11 Nguyên tắc xét xử cơng khai Trong thiết chế dân chủ cơng khai thuộc tính quan trọng, xét xử cơng khai quy định nguyên tắc Luật TTHS Điều 18 Bộ luật TTHS quy định:“Việc xét xử Tòa án tiến hành cơng khai, người có quyền tham dự” Nguyên tắc tạo điều kiện để nhân dân kiểm tra công việc xét xử Tòa án có tác dụng nâng cao trách nhiệm việc xét xử Tòa án đồng thời thơng qua giáo dục ý thức pháp luật công dân động viên đông đảo người tham gia vào đấu tranh chống tội phạm 1.1.12 Nguyên tắc đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo công dân hoạt động quan THTT Nguyên tắc thể chất dân chủ pháp luật TTHS nước ta, có ý nghĩa khơng đảm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cơng dân mà góp phần vào việc phát khắc phục sai lầm quan THTT, người THTT trình giải vụ án Điều 31 Bộ luật TTHS quy định: Công dân, quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cơng dân có quyền tố cáo việc làm trái pháp luật hoạt động TTHS quan người có thẩm quyền tiến hành TTHS cá nhân thuộc quan Cơ quan có thẩm quyền phải tiếp nhận, xem xét giải kịp thời, pháp luật khiếu nại, tố cáo; thông báo văn kết giải cho người khiếu nại, tố cáo biết có biện pháp khắc phục 1.1.13 Ngun tắc khơng bị coi có tội phải chịu hình phạt chưa có án kết tội Tồ án đa có hiệu lực pháp luật (Điều 10 Bộ luật TTHS) Trong hệ thống quan Nhà nước Tồ án có chức xét xử hình mà nội dung đánh giá chứng cách thức phiên tồ để phán việc phạm tội hành vi phạm tội, đồng thời định áp dụng hình phạt phù hợp với tình chất mức độ hành vi người phạm tội thực Vì vậy, người bị coi có tội bị áp dụng hình phạt Tồ án đa xem xét, đánh giá chứng thức phiên tòa có đủ sở để kết luận hành vi họ đa CTTP theo điều, khoản BLHS án có hiệu lực pháp luật Việc quy định nguyên tắc nàytrong Luật TTHS đa khắc phục định kiến quan THTT bị can, bị cáo đồng thời tạo điều kiện để bị can, bị cáo thực quyền bào chữa 1.2 Các nguyên tắc đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền người tiến hành tố tụng Trong trình giải vụ án, hoạt động quan THTT ảnh hưởng tới quyền công dân, đặc biệt quyền quy định Hiến pháp như: quyền tự thân thể, quyền bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm, quyền bất khả xâm phạm chỗ ở, an tồn bí mật thư tín, điện tín, điện báo Vì vậy, Luật TTHS quy định nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền người 1.2.1 Nguyên tắc tôn trọng bảo vệ quyền người Các quyền công dân quy định Hiến pháp thành đấu tranh chống ngoại xâm nhân dân ta lãnh đạo Đảng, quyền khơng có ý nghĩa trị mà tác động đến đời sống hàng ngày người dân Vì thế, tiến hành áp dụng biện pháp TTHS để giải vụ án, mặt phải đảm bảo thực nhiệm vụ TTHS đồng thời phải tôn trọng quyền người quyền công dân Điều BLTTHS quy định THTT quan THTT, người THTT “phải tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, thường xun kiểm tra tính hợp pháp cần thiết biện pháp đa áp dụng, kịp thời hủy bỏ thay đổi biện pháp đó, xét thấy có vi phạm pháp luật khơng cần thiết nữa” Nội dung ngun tắc thể hiệnnhư sau: a) Tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp cơng dân tiến hành tốtụng Các quan THTT, người THTT áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp điều tra thu thập chứng có giới hạn quy định Luật TTHS; b) Thường xuyên kiểm tra, kiểm sát tính hợp pháp, hợp lý việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp điều tra thu thập chứng cứ, phát thấy có vi phạm pháp luật phải huỷ bỏ định đó; c) Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp điều tra thu thập chứng khơng khơng cần thiết quan người có thẩm quyền phải kịp thời huỷ bỏ thay định áp dụng biện pháp Tơn trọng bảo vệ quyền cơng dân ngun tắc có tính chất bao trùm, xuyên suốt hoạt động tố tụng quan THTT, người THTT nhằm đảm bảo không công dân bị xâm hại tới quyền lợi ích hợp pháp 1.2.2 Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm thân thể, chỗ ở, an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín cơng dân (Điều 6; Điều Bộ luật TTHS) Quyền bất khả xâm phạm thân thể, chỗ ở, an tồn, bí mật thư tín, điện thọai điện tín quyền tự cá nhân quan trọng người ghi nhận điều71, 72, 73 Hiến pháp năm 1992 Luật TTHS coi việc bảo vệ tơn trọng quyền cơng dân ngun tắc tồn trình THTT giải vụ án Nội dung ngun tắc sau: a) Khơng bị bắt khơng có định Tồ án, định phê chuẩn Viện kiểm sát Khi áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam phải tuân theo quy định Bộ luật TTHS cứ, thẩm quyền, thủ tục trình tự biện pháp Mọi trường hợp làm trái vi phạm pháp luật tuỳ theo mức độ người vi phạm bị truy cứu TNHS Trong trình áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp điều tra thu thập chứng không dùng nhục hình, cung, xúc phạm danh dự, nhân phẩm tham gia tố tụng Những trường hợp sử dụng biện pháp bị coi bất hợp pháp tuỳ mức độ mà người vi phạm bị truy cứu TNHS b) Không xâm phạm chỗ ở, an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín cơng dân Trong q trình THTT áp dụng biện pháp khám người, chỗ ở, đồ vật, thư tín, điện thoại, điện báo có pháp luật quy định thẩm quyền, thủ tục, trình pháp luật Việc vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ công dân (khám xét trái phép chỗ công dân ) hành vi phạm bí mật, an tồn thư tín, điện tín, điện thoại cơng dân (Chiếm đoạt, khám xét, thu giữ thư tín, điện tín, điện thoại cơng dân) tuỳ mức độ bị truy cứu TNHS 1.2.3 Nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản công dân Theo quy định Hiến pháp tính mạng, sức khoẻ, danh đự, nhân phẩm, tài sản nhà nước bảo hộ Điều Bộ luật TTHS nguyên tắc với nội dung: a) Cơng dân có quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản; b) Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản bị xử lý theo pháp luật c) Người bị hại, người làm chứng người tham gia tố tụng khác người thân thích họ mà bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản quan có thẩm quyền THTT phải áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định pháp luật 1.2.4 Nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo Quyền bào chữa bị can, bị cáo nguyên tắc đồng thời chế định quan trọng Luật TTHS mang ý nghĩa to lớn việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo đảm bảo tính khách quan trog trình giải vụ án hình Quyền bào chữa tổng hợp hành vi tố tụng người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực sở phù hợp với quy định pháp luật nhằm đưa chứng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trước quan THTT Quyền bào chữa người bị tạm giữ, bị can, bị cáo với nội dung sau: a) Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa nhờ người khác bào chữa; b) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực quyền bào chữa họ Tuy rằng, việc nhờ người khác bào chữa quyền bị can, bị cáo số trường hợp bị can, bị cáo khơng nhờ người khác bào chữa Tòa án phải định người bào chữa cho họ theo quy định pháp luật 1.2.5 Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng cơng dân trước pháp luật (Điều Bộ luật TTHS) TTHS tiến hành theo ngun tắc cơng dân bình đẳng trước pháp luật, khơng phân biệt dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội Bất người phạm tội bị xử lý theo pháp luật Nội dung nguyên tắc bao gồm: a) Khi tham gia TTHS người có quyền nghĩa vụ nhưnhau; b) Bất kỳ có hành vi phạm tội phải chịu TNHS theo điều, khoản BLHS c) Quá trình giải vụ án phải theo trình tự, thủ tục thống theo quy định pháp luật TTHS 1.2.6 Nguyên tắc bảo đảm quyền bồi thường thiệt hại phục hồi danh dự, quyền lợi người bị oan Nhằm đảm bảo quyền người Luật TTHS quy định trường hợp bị oan quan THTT gây bồi thường Điều 29 Bộ luật TTHS quy định nội dung sau: a) Người bị oan người có thẩm quyền hoạt động TTHS gây có quyền bồi thường thiệt hại phục hồi danh dự, quyền lợi; b) Cơ quan có thẩm quyền hoạt động TTHS đa làm oan phải bồi thường thiệt hại phục hồi danh dự, quyền lợi cho người bị oan; c)Người đa gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hồn cho quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Trên sở nguyên tắc này, Quốc hội đa ban hành Nghị 388 quy định chi tiết việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan người có thẩm quyền quan THTT gây Những quy định pháp luật đa góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền người 1.2.7 Nguyên tắc bảo đảm quyền bồi thường người bị thiệt hại quan người có thẩm quyền tiến hành TTHS gây Điều 30 Bộ luật TTHS quy định việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại thể chất, tài sản quan THTT người THTT gây tình THTT giải vụ án hình với nội dung sau: a) Người bị thiệt hại quan người có thẩm quyền hoạt động TTHS gây có quyền bồi thường thiệt hại; b) Cơ quan có thẩm quyền hoạt động TTHS bồi thường cho người bị thiệt hại; c) Người đa gây thiệt hại có trách nhiệm bồi hồn cho quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật Bảo vệ quyền người thong qua quy định luật TTHS cac biện phap ngăn chặn Trong trình giải vụ án hình quan THTT áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế có biện pháp ngăn chặn Biện pháp ngăn chặn chế định pháp lý quan trọng quy định Chương VI Bộ luật TTHS bao gồm biện pháp: Bắt; tạm giữ; tạm giam; cấm khỏi nơi cư trú; bảo lãnh; đặt tiền tài sản để bảo đảm Nhằm tránh việc lợi dụng quan THTT người THTT áp dụng áp dụng biện pháp xâm hại đến quyền người Luật TTHS quy định chặt chẽ mục đích, cứ, thẩm quyền, thủ tục áp dụng 2.1 Mục đích áp dụng biện pháp ngăn chặn Điều 79 Bộ luật TTHS quy định áp dụng biện pháp ngăn chặn với hai mục đích, là: 1) Ngăn chặn không cho tội phạm tiếp tục xảy gây thiệt hại cho xã hội, không để người phạm tội tiếp tục thực tội phạm cản trở điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trốn tránh trừng phạt pháp luật; 2) Tạo điều kiện thuận lợi để quan THTT giải vụ án khơng để người phạm tội xóa bỏ dấu vết phạm tội, tiêu huỷ chứng cứ, làm giả chứng cứ, thông cung người phạm tội với người làm chứng, đảm bảo có mặt bị can, bị cáo, bị án có yêu cầu quan THTT Ngồi hai mục đích biện pháp ngăn chặn không áp dụng với mục đích khác ý đồ xâm phạm quyền người 2.2 Căn áp dụng biện pháp ngăn chặn Để đảm bảo đạt mục đích đặt biện pháp ngăn chặn đồng thời bảo vệ quyền người không bị xâm hại, Luật TTHS quy định áp dụng biện pháp ngăn chặn, là: 1) Để kịp thời ngănchặn tội phạm; 2) Khi có cho bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội; 3) Khi có chứng tỏ bị can, bị cáo gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố xét xử; 4) Để đảm bảo thi hành án Như vậy, áp dụng biện pháp ngăn chặn tài liệu, chứng mang tính dự báo khả bị can, bị cáo thực hành vi cản trở điều tra, truy tố, xét xử, tiếp tục phạm tội cản trở thi hành án Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn phải dựa vào vừa nêu trường hợp bị can, bị cáo bị áp dụng biện phápm ngăn chặn Việc có hay không áp dụng biện pháp ngăn chặn áp dụng biện pháp ngăn chặn tuỳ thuộc vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị can, bị cáo điều kiện, khả quản lý họ quan THTT Đối với biện pháp ngăn chặn Luật TTHS quy định cụ thể cho biện pháp tránh áp dụng tràn lan khơng có 2.3 Thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn Ngoài biện pháp bắt người trường hợp phạm tội tang, người có lệnh truy nã mà có quyền bắt quy định Điều 82 Bộ luật TTHS biện pháp ngăn chặn khác phải người có trách nhiệm quan THTT có thẩm quyền áp dụng Đối với việc bắt người trường hợp khẩn cấp (Điều 81 Bộ luật TTHS) biện pháp tạm giữ (Điều 86 Bộ luật TTHS) người có thẩm quyền định áp dụng phải là: a) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp; b) Người huy đơn vị quân đội độc lập cấp trung đoàn tương đương; người huy đồn biên phòng hải đảo biên giới; c) Người huy tàu bay, tàu biển, tàu bay, tàu biển đa rời khỏi sân bay, bến cảng Thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam (Điều 80 Bộ luật TTHS) biện pháp tạm giam (Điều 88 Bộ luật TTHS) phải là: a) Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND Viện kiểm sát quân cấp; b) Chánh án, Phó Chánh án TAND, Tòa án qn cấp; c) Thẩm phán giữ chức vụ Chánh toà, Phó Chánh tồ Tòa phúc thẩm TANDTC; Hội đồng xét xử; d) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cấp Thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú (Điều 91 Bộ luật TTHS); Bảo lĩnh (Điều 92 Bộ luật TTHS); Đặt tiền tài sản có giá trị để đảm bảo (Điều 93 Bộ luật TTHS) do: a) Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND Viện kiểm sát quân cấp; b) Chánh án, Phó Chánh án TAND Tòa án quân cấp; c) Thẩm phán giữ chức vụ Chánh Tòa, Phó Chánh tồ Tòa phúc thẩm TANDTC; Hội đồng xét xử; d) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra cáccấp; đ) Thẩm phán phân công chủ tọaphiên tòa có quyền định việc bảo lãnh 2.4 Thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn Thủ tục, trình tự áp dụng biện pháp ngăn chặn quy định chặt chẽ đảm bảo cho việc đấu tranh chống tội phạm có hiệu đồng thời không để bị lợi dụng để xâm hại quyền người Tương ứng với biện pháp ngăn chặn luật quy định chi tiết thủ tục áp dụng quan THTT, người THTT, người tham gia tố tụng quan, tổ chức, cá nhân khấc tham gia vào trình giải vụ án Đó thủ tục tiến hành, thủ tục lập biên bản, thủ tục định, thủ tục phê chuẩn thời hạn, thời điểm áp dụng biện pháp ngăn chặn Bảo vệ quyền người thong qua cac quy định khởi tố vụ án hình Khởi tố vụ án hình giai đoạn đầu trình giải vụ án hình sự, quan có thẩm quyền có nhiệm vụ sử dụng biện pháp TTHS để xác định có hay khơng có dấu hiệu tội phạm, sở quan hai định: Quyết định khởi tố vụ án hình Quyết định khơng khởi tố vụ án hình Việc khởi tố vụ án hình tội phạm nói chung tội xâm phạm quyền cơng dân có ý nghĩa quan trong chế bảo vệ quyền người hệ thống pháp luật nước ta Chính vậy, Bộ luật TTHS quy định cứ, sở việc khởi tố vụ án khơng khởi tố vụ án hình thẩm quyền, trình tự, thủ tục Quyết định khởi tố vụ án việc kiểm sát khởi tố vụ án hình 3.1 Căn sở khởi tố vụ án hình Theo 1) Căn khởi tố vụ án hình sự, Luật TTHS quy định khởi tố vụ án hình đa xác định có dấu hiệu tội phạm Quy định trước hết khẳng định quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình thu thập chứng chứng minh có dấu hiệu tội phạm, tránh việc khởi tố vụ án khơng có xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, xã hội công dân Thứ hai, việc khởi tố vụ án hình khơng quyền hạn mà trách nhiệm quan Nhà nước có thẩm quyền tội phạm xảy có tội phạm xâm phạm quyền người 2) Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa sở sau đây: a) Tố giác công dân; b) Tin báo quan, tổ chức; c) Tin báo phương tiện thông tin đại chúng; d) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển quan khác Công an nhân dân, Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra trực tiếp phát dấu hiệu tội phạm; đ) Người phạm tội tự thú 3) Những khơng khởi tố vụ án hình sự: Điều 107 Bộ luật TTHS quy định không khởi tố vụ án hình có sau đây: a) Khơng có sựviệc phạm tội; b) Hành vi không cấu thành tội phạm; c) Người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu TNHS; d) Người mà hành vi phạm tội họ đa có án định đinh vụ án có hiệu lực pháp luật; đ) Đa hết thời hiệu truy cứuTNHS; e) Tội phạm đa đại xá; f) Người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội đa chết, trừ trường hợp cần tái thẩm người khác Quy định bảo đảm cho quyền người tôn trọng, khơng bị khởi tố khơng có dấu hiệu tội phạm Những quy định sở khởi tố không khởi tố vụ án hình đa khẳng định hướng sách hình Đảng Nhà nước ta là, tội phạm bị phát xử lý góp phần bảo vệ quyền người điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 3.2 Thẩm quyền khởi tố vụ án hình Trong máy Nhà nước ta có nhiều loại quan để thực chức lập pháp, hành pháp tư pháp Tuy nhiên, việc khởi tố vụ án hình gaio cho quan THTT số quan quản lý Nhà nước số lĩnh vực định mà không quy định cho tất quan Nhà nước Quy định mặt đảm bảo phân công quyền lực quan Nhà nước XHCN, mặt khác đảm bảo nguyên tắc thận trọng, khách quan TTHS, tôn quyền người Điều 103 Bộ luật TTHS quy định nhiệm vụ giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thời hạn hai mươi ngày hoặ hai tháng trường hợp phức tạp, kể từ ngày nhận tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra phạm vi trách nhiệm phải kiểm tra, xác minh nguồn tin định việc khởi tố định khơng khởi tố vụ án hình Kết giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố quan Nhà nước phải gửi cho Viện kiểm sát cấp thông báo cho quan, tổ chức đa báo tin người đa tố giác tội phạm biết Cơ quan điều tra phải áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ người đa tố giác tội phạm Điều 104 quy định Quyết định khởi tố vụ án hình thuộc trách nhiệm quan tiến hành tố tụng số quan khác khác giao tiến hành số hoạt động tố tụng 3.3 Thủ tục khởi tố vụ án hình Để đảm bảo quyền người khơng bị xâm hại tính xác khách quan trình giải vụ án Luật TTHS quy định trình tự, thủ tục khởi tố vụ án hình sau: 3.3.1 Trình tự Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ tố giác, tin báo tội phạm cá nhân, quan, tổ chức kiến nghị khởi tố quan Nhà nước chuyển đến Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố kèm theo tài liệu có liên quan đa tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền Trong thời hạn hai mươi ngày (hoặc hai tháng), kể từ ngày nhận tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh nguồn tin định việc khởi tố định khơng khởi tố vụ án hình Kết giải tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố quan Nhà nước phải gửi cho Viện kiểm sát cấp thông báo cho quan, tổ chức đa báo tin người đa tố giác tội phạm biết Cơ quan điều tra phải bảo vệ người đa tố giác tội phạm Còn Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc giải điều tra tố giác, tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Khi xác định có dấu hiệu tội phạm Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát; quan khác có thẩm quyền; Hội đồng xét xử phải Quyết định khởi tố vụ án hình 3.3.2 Thủ tục Tất hoạt động xác minh làm rõ dấu hiệu tội phạm quan có thẩm quyền phải tiến hành theo quy định pháp luật phải phản ánh biên Quyết định khởi tố vụ án hình phải ghi rõ thời gian, khởi tố, điều khoản Bộ luật hình áp dụng họ tên, chức vụ người định Quyết định khởi tố vụ án hình Cơmquan điều tra quan khác giao tiến hành số hoạt động điều tra phải có phê chuẩn Viện kiểm sát cấp Bảo vệ quyền người thông qua quy định điều tra - truy tố Điều tra vụ án hình giai đoạn TTHS Cơ quan điều tra quan khác giao số hoạt động điều tra có trách nhiệm chứng minh tội phạm, người phạm tội vấn đề khác có liên quan đến vụ án làm sở cho việc xét xử Toà án Đồng thời thông qua hoạt động điều tra xác định nguyên nhân điều kiện phạm tội vụ án cụ thể kiến nghị biện pháp phòng ngừa với quan tổ chức hữu quan Giai đoạn điều tra thực chất trình làm sáng tỏ tất thật khách quan vụ án Cơ quan điều tra nhằm phục vụ cho việc xử lý tội phạm bảo vệ quyền người quy định điều tra Luật TTHS hướng tới mục tiêu 4.1 Nhiệm vụ giai đoạn điều tra Theo quy định Luật TTHS giai đoạn điều tra có nhiệm vụ chứng minh: 1) Có hành vi phạm tội xảy hay khơng, thời gian, địa điểm tình tiết khác hành vi phạm tội; 2) Ai người thực hành vi phạm tội; có lỗi hay khơng có lỗi, cố ý hay vơ ý; có lực TNHS hay khơng; mục đích, động phạm tội; Những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ TNHS bị can, bị cáo đặc điểm nhân thân bị can, bị cáo; Tính chất mức độ thiệt hại hành vi phạm tội gây 3) Xác định nguyên nhân, điều kiện phạm tội, kiến nghị quan, tổ chức hữu quan thực biện pháp phòng ngừa 4.2 Các biện pháp điều tra Các biện pháp điều tra TTHS áp dụng ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp công dân nên Luật TTHS quy định chặt chẽ cứ, thẩm quyền, thủ tục áp dụng biện pháp Các biện pháp bao gồm: 1) Khởi tố bị can; 2) Hỏi cung bị can; 3) Lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đối chất nhận dạng; 4) Khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản; 5) Khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết thân thể, thực nghiệm điều tra, giám định 4.3 Các quy định khác hoạt động điều tra 1) Thời hạn điều tra Quá trình điều tra làm rõ chất vụ án gai đoạn quan trọng trình giải vụ án khơng phải vơ thời hạn Vì vậy, để đảm bảo việc xử lý kịp thời tội phạm đảm bảo quyền người Luật TTHS quy định thời hạn giai đoạn điều tra (Điều 119 Bộ luật TTHS); Thời hạn phục hồi điều tra; điều tra bổ sung, điều tra lại (Điều 121 Bộ luật TTHS) Hết thời hạn quy định không chứng minh tội phạm CQĐT phải định đinh vụ án 2) Tạm đinh điều tra; đinh điều tra Cũng mục đích tơn trọng đảm bảo quyền người mà luật TTHS quy định số trường hợp chưa hết hạn đa hết hạn việc điều tra tạm đinh đinh Những trường hợp tạm đinh điều tra: Khi bị can bị bệnh tâm thần bệnh hiểm nghèo khác; Trong trường hợp chưa xác định bị can khơng biết rõ bị can đâu tạm đinh điều tra đa hết thời hạn điều tra Những trường hợp đinh điều tra: Có quy định khoản Điều 105 Điều 107 Bộ luật TTHS Điều 19, Điều 25 khoản Điều 69 BLHS; Đa hết thời hạn điều tra mà không chứng minh bị can đa thực tội phạm 3) Giải yêu cầu người tham gia tố tụng Khi người tham gia tố tụng có yêu cầu vấn đề liên quan đến vụ án Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phạm vi trách nhiệm mình, giải yêu cầu họ báo cho họ biết kết Trong trường hợp khơng chấp nhận u cầu Cơ quan điều tra Viện kiểm sát phải trả lời nêu rõ lý Nếu không đồng ý với kết giải Cơ quan điều tra Viện kiểm sát người tham gia tố tụng có quyền khiếu nại Việc khiếu nại giải khiếu nại thực theo quy định Chương XXXV Bộ luật TTHS 4) Sự tham dự người chứng kiến Người chứng kiến mời tham dự hoạt động điều tra trường hợp Bộ luật TTHS quy định Người chứng kiến có trách nhiệm xác nhận nội dung kết công việc mà Điều tra viên đa tiến hành có mặt nêu ý kiến cá nhân ý kiến ghi vào biên 5) Biên điều tra Khi tiến hành điều tra phải lập biên theo quy định Điều 95 Bộ luật TTHS Điều tra viên lập biên phải đọc lại biên cho người tham gia tố tụng nghe, giải thích cho họ biết quyền bổ sung nhận xét biên Nhận xét ghi vào biên Người tham gia tố tụng Điều tra viên ký tên vào biên Trong trường hợp người tham gia tố tụng từ chối ký vào biên bản, việc phải ghi vào biên nêu rõ lý Nếu người tham gia tố tụng nhược điểm tâm thần thể chất lý khác mà khơng thể ký vào biên phải ghi rõ lý do; Điều tra viên người chứng kiến xác nhận Người khơng biết chữ điểm vào biên 6) Kết thúc điều tra Kết thúc điều tra việc Cơ quan điều tra đa hoàn thành nhiệm vụ điều tra hết thời hạn điều tra việc định đề nghị truy tố hay định đinh vụ án Trong q trình điều tra vụ án, đa có đủ chứng chứng minh tội phạm người phạm tội Cơ quan điều tra làm kết luận điều tra định đề nghị truy tố bị can trước Tòa án Bản kết luận điều tra Cơ quan điều tra phải nêu rõ đầy đủ hành vi phạm tội chứng chứng minh tội phạm người phạm tội đồng thời phải nêu rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội kiến nghị khắc phục, giải Bản kết luận điều tra phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ, chữ ký người làm kết luận điều tra Kèm theo kết luận điều tra phải có kê thời hạn điều tra, biện pháp ngăn chặn đa áp dụng có ghi rõ thời hạn tạm giữ, tạm giam, vật chứng, việc kiện dân sự, biện pháp để đảm bảo việc phạt tiền, bồi thường tịch thu tài sản có 7) Kiểm sát điều tra định Viện kiểm sát kết thúc điều tra Viện kiểm sát có chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động điều tra nói riêng hoạt động TTHS nói riêng đồng thời thực hành quyền công tố Hoạt động kiểm sát tuân theo pháp luật hoạt động điều tra Viện kiểm sát nhằm mục đích: a) Đảm bảo để hàmh vi phạm tội phải điều tra xử lý kịp thời, không để lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội; b) Bảo đảm để khơng người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền công dân, bị xâm phạm tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm cách trái pháp luật; c) Bảo đảm hoạt động điều tra phải phải tiến hành theo quy định Bộ luật TTHS; d) Bảo đảm việc truy cứu TNHS bị can có hợp pháp Để thực nghĩa vụ trình điều tra Viện kiểm sát tiến hành hoạt động sau: a) Kiểm sát việc khởi tố, tự khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can chuyển đến Cơ quan điều tra để tiến hành trực tiếp tiến hành điều tra trường hợp Bộ luật TTHS quy định; b) Phê chuẩn không phê chuẩn địnhcủa Cơ quan điều tra trường hợp quy định Bộ luật TTHS; c) Quyết định áp dụng, thay đổi huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn, yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can; d) Đề yêu cầu điều tra, trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung, yêu cầu Cơ quan điều tra cung cấp tài liệu cần thiết tội phạm việc làm vi phạm pháp luật điều tra viên có; đ) Kiểm sát việc khám xét, khám nghiệm, việc hỏi cung bị can hoạt động điều tra khác Cơ quan điều tra, trực tiếp hỏi cung bị can thấy cần thiết; e) Quyết định truy tố, đinh tạm đinh điều tra, chuyển vụ án, huỷ bỏ định trái pháp luật Cơ quan điều tra; f) Yêu cầu thủ trưởng Cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên vi phạm pháp luật tiến hành điều tra Ngồi ra, truy tố bị can trước Tòa án cáo trạng Bản cáo trạng văn pháp lý Viện kiểm sát thực quyền công tố Nhà nước, truy tố bị can hành vi phạm tội họ trước Tòa án, đồng thời có quyền khiếu nại hoạt động Điều tra viên, Kiểm sát viên Trong trình THTT, có khiếu nại hoạt động Điều tra viên, Kiểm sát viên tiến hành theo thủ tục Bộ luật TTHS quy định Khiếu nại phải giải thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận khiếu nại Trong trường hợp khiếu nại phải nêu rõ lý Bảo vệ quyền người thông qua quy định xét xử Xét xử hoạt động trung tâm trình giải vụ án hình thể chất tư pháp quốc gia nên việc bảo vệ quyền người thể tập trong hoạt động xét xử Tòa án Theo Bộ luật TTHS năm 2003 việc bảo vệ quyền người thể thông qua quy định sau: 5.1 Các nguyên tắc luật TTHS quán triệt giai đoạn xét xửNhư trình bày phần trên, nguyên tắc luật TTHS phương trâm định hướng áp dung tất giai đoạn TTHS nên nguyên tắc áp dụng giai đoạn xét xử vụ án hình mức độ khác Chính vậy, hoạt động xét xử Toà án nhằm tới việc bảo vệ quyền người với hai định hướng (1) xử lý nhanh chóng, kịp thời pháp luật đối (2) đảm bảo không làm ảnh hưởng tới quyền người THTT 1) Ngồi ngun tắc xét xử Luật TTHS quy định nguyên tắc xét xử trực tiếp, lời nói liên tục với nội dung: a) Tòa án phải trực tiếp xácmnđịnh tình tiết vụ án cách hỏi nghe ý kiến bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án người đại diện hợp pháp họ, người làm chứng, người giám định, xem xét vật chứng nghe ý kiến Kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi đương Bản án vào chứng đa xem xét phiên tòa; b) Việc xét xử phải tiến hành liên tục, trừ thời gian nghỉ 2) Đảm bảo việc thực tranh tụng phiên tòa Theo tinh thần Nghị 08 Bộ Chính trị cải cách tư pháp phiên tòa phải thực tranh tụng nhằm đảm bảo giải vụ án khách quan khắc phục tình trạng oan sai Tòa án, Viện kiểm sát phải tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo, người tham gia tố tụng đặc biệt người bào chữa thực quyền tranh tụng tất định Hội đồng xét xử phải dựa vào kết tranh tụng phiên tòa Trên tinh thần đó, Bộ luật TTHS năm 2003 đa quy định cụ thể trình tự, thủ tục phiên tòa Chương XX đảm bảo cho việc tranh tụng bên vụ án hình Quy định tranh tụng phiên tòa Bộ luật TTHS năm 2003 bước tiến quan trọng lộ trình cải cách tư pháp nước ta hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền người 3) Đảm bảo thực hành nguyên tắc hai cấp xét xử Trong trình giải vụ án hình để đảm bảo tính khách quan, thận trọng tránh bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội Bộ luật TTHS quy định nguyên tắc thực hành hai cấp xét xử với nội dung sau: a) Tòa án thực chế độ hai cấp xét xử; b) Bản án, định sơ thẩm Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định Bộ luật TTHS Bản án định sơ thẩm Tòa án thời hạn luật quy định (15 30 ngày) chưa có hiệu lực pháp luật Trong thời hạn bị cáo người tham gia tố tụng khác có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cấp Viện kiểm sát cấp có quyền kháng nghị án định sơ thẩm để xét xử lại theo trình tự phuc thẩm Đối với án, định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị vụ án phải xét xử phúc thẩm Bản án, định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật; c) Bản án, định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị thời hạn Bộ luật TTHS quy định có hiệu lực pháp luật; d) Đối với án, định Tòa án đa có hiệu lực pháp luật mà phát có vi phạm pháp luật có tình tiết xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm 4) Đảm bảo cấu thành phần Hội đồng xét xử Một nguyên tắc Luật TTHS xét xử có Hội thẩm tham gia Nguyên tắc mặt đảm bảo quyền công dân tham gia vào công việc nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân đồng thời giúp cho việc giải vụ án khách quan phù hợp với thực tế đời sống xã hội Thể tinh thần Bộ luật TTHS năm 2003 quy định xét xử có Hội thẩm tham gia: “Việc xét xử Tồ án nhân dân có Hội thẩm nhân dân, Tòa án qn có Hội thẩm qn nhân tham gia theo quy định Bộ luật Khi xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán” (Điều 15 Bộ luật TTHS) Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm bao gồm Thẩm phán hai Hội thẩm nhân dân, vụ án phức tạp thành phần Hội đồng xét xét xử bao gồm hai Thẩm phán ba Hội thẩm nhân dân Khi cần thiết Hội đồng xét xử phúc thẩm có Hội thẩm tham gia Đối với vụ án người chưa thành niên phạm tội tham gia Hội đồng xét xử phải Hội thẩm có hiểu biết tâm sinh lý trẻ em, phải người Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo viên Tất trường hợp khơng có Hội thẩm tham gia thiếu số lượng Hội thẩm thành phần Hội thẩm không quy định pháp luật bị coi vi phạm pháp luật tố tụng cách nghiêm trọng bị kháng nghị để xét lại án theo trình tự giám đốc thẩm Việc tham gia xét xử Hội thẩm quy định cần thiết mang tính chất bắt buộc khơng mang tính hình thức Luật TTHS quy định “Khi xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán”, tức Hội thẩm có quyền nghĩa vụ Thẩm phán tất khâu trình xét xử từ nghiên cứu hồ sơ đến việc định nội dung án theo nguyên tắc “Tòa án xét xử tập thể định theo đa số” 5) Giám đốc việc xét xử Giám đốc xét xử việc Tòa án cấp kiểm tra tính đắn hoạt động xét xử Tòa án cấp Trong thực tiễn xét xử lý khác Tòa án cấp có sai lầm, thiếu xót q trình giải vụ án, việc giám đốc Toà án cấp nhằm khắc phục sai lầm thiếu sót cần thiết, góp phần vào bảo vệ pháp chế XHCN, xử lý công minh, không để lọt tội phạm làm oan người vô tội Điều 21 Bộ luật TTHS quy định: “Tòa án cấp giám đốc việc xét xử Tòa án cấp dưới, TANDTC giám đốc việc xét xử Tòa án nhân dân Toà án Quân cấp để việc áp dụng pháp luật nghiêm chỉnh thống nhất” Theo quy định này, có TAND cấp tỉnh, Tòa án qn cấp qn khu trở lên có quyền giám đốc TANDTC có quyền giám đốc việc xét xử án tất Tòa án Giám đốc việc xét xử thể việc Toà án cấp xét lại án định Tồ án cấp thơng qua hoạt động: kiểm tra phát sai lầm, thiếu sót Tòa án cấp dưới; giải khiếu nại quan nhà nước, tổ chức xã hội công dân án định có hiệu lực pháp luật; tổng kết kinh nghiệm xét xử; hướng dẫn Tòa án cấp áp dụng pháp luật thống nhất; kháng nghị án định đa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc Thơng qua hoạt động Tồ án cấp kịp thời uốn nắn, khắc phục sai lầm cơng tác xét xử Tồ án cấp 6) Trình tự, thủ tục việc xét xử quy định cụ thể, chặt chẽ đảm bảo việc xét xử khách quan, cơng góp phần bảo vệ quyền người Trình tự, thủ tục tố tụng nói chung giai đoạn xét xử nói riêng có ý nghĩa quan trọng việc giải vụ án cách khách quan, cơng Vì vậy, Bộ luật TTHS năm 2003 quy định cụ thể trình tự, thủ tục chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, tái thẩm giám đốc thẩm nhằm đảm bảo cho việc xét xử người, tội pháp luật, không làm oan người vô tội bỏ lọt tội phạm Bảo vệ quyền người thông qua quy định thi hành án Thi hành án giai đoạn cuối trình giải vụ án hình ảnh hưởng khơng tới quyền người nên luật TTHS quy định trình tự thủ tục cụ thể để tránh lợi dụng xâm phạm quyền người 6.1 Điều kiện để án định mang thi hành - Những án định thi hành án định đa có hiệu lực pháp luật, bao gồm: a) Những án định Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo trình tự phúc thẩm; b) Những án định Tòa án cấp phúc thẩm; c) Những định Tòa án giám đốc thẩm tái thẩm Trong trường hợp bị cáo bị tạm giam mà Tòa án cấp sơ thẩm định đinh vụ án, khơng kết tội, miễn TNHS, miễn hình phạt cho bị cáo, hình phạt khơng phải tù giam phạt tù cho hưởng án treo thời hạn phạt tù ngắn thời hạn đa tạm giam án định Tòa án thi hành ngay, bị kháng nghị, kháng cáo.Quyết định thi hành án Chánh án Tòa án đa xử sơ thẩm phải định ủy thác cho Toà án khác cấp định thi hành án 6.2 Thủ tục - Quyết định thi hành án phải ghi rõ họ tên người định; tên quan có nhiệm vụ thi hành án định; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú người bị kết án; án định mà người bị kết án phải chấp hành - Trong trường hợp người bị kết án ngoại định thi hành án phạt tù phải ghi rõ thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận định, người phải có mặt Cơ quan cơng an để thi hành án - Quyết định thi hành án, trích lục án định phải gửi cho Viện kiểm sát cấp nơi thi hành án, quan thi hành án người bị kết án - Trong trường hợp người bị kết án phạt tù ngoại mà bỏ trốn, Chánh án Tòa án đa định thi hành án yêu cầu Cơ quan công an cấp định truy nã 6.3 Trình tự thi hành hình phạt cụ thể bao gồm 1) Thi hành hình phạt tử hình 2) Thi hành hình phạt tù hình phạt khác (hình phạt tù, hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo khơng giam giữ, hình phạt trục xuất, hình phạt quản chế cấm cư trú, hình phạt tiền tịch thu tài sản) 3) Giảm thời hạn miễn chấp hành hình phạt đề cập Phần V Chương thứ ba này) 6.4 Xóa án tích 6.4.1 Đương nhiên xóa án tích Theo u cầu người đương nhiên xóa án tích quy định Điều 64 BLHS, Chánh án Tòa án đa xử sơ thẩm vụ án cấp giấy chứng nhận họ đa xóa án tích 6.4.2 Xóa án tích Tồ án định Người bị kết án phải có đơn gửi Tồ án đa xử sơ thẩm vụ án kèm theo nhận xét quyền xã, phường, thị trấn quan, tổ chức nơi họ cư trú làm việc Chánh án Tòa án đa xử sơ thẩm chuyển tài liệu việc xin xố án tích cho Viện kiểm sát cấp để phát biểu ý kiến văn Nếu xét thấy đủ điều kiện Chánh án định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện định bác đơn xin xóa án tích Tài liệu tham khảo: [1] Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 [2] Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam năm 1988, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000 [3] Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam năm 2003, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004 [4] Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Chí, Trịnh Quốc Toản (đồng chủ trì), Bảo vệ quyền người pháp luật hình pháp luật tố tụng hình giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 [5] Chu Hồng Thanh, Tìm hiểu nhân quyền giới đại, NXB Lao động, Hà Nội, 1996 The protection of human rights by law on criminal procedure Nguyen Ngoc Chi** Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam The author analyzed the protection of human rights by Law on Criminal Procedure through some contents such as: Basic norms of Law on Criminal Procedure Regulations of Law on Criminal Procedure about preventive measures Regulations of Introduction of instance to Criminal Cases Regulations of Investigation - Prosecution Regulations of Implementing Criminal Verdicts ... Procedure about preventive measures Regulations of Introduction of instance to Criminal Cases Regulations of Investigation - Prosecution Regulations of Implementing Criminal Verdicts ... Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam The author analyzed the protection of human rights by Law on Criminal Procedure through some contents such as: Basic norms... cứu TNHS 1.2.3 Nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản cơng dân Theo quy định Hiến pháp tính mạng, sức khoẻ, danh đự, nhân phẩm, tài sản nhà nước bảo hộ Điều Bộ luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Com bao ve quyen con nguoi bang phap luat to tung dan su, Com bao ve quyen con nguoi bang phap luat to tung dan su

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay