Com 22 Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàipdf

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:08

Hồ sơ đăng ký kết có yếu tố nước 9/4/2006 10:45:39 PM Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết đăng ký kết với người nước ngồi cần phải có giấy tờ gì? Trả lời: Theo Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21-7-2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hơn nhân gia đình quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi, đăng ký kết cơng dân Việt Nam với người nước ngoài, hồ sơ đăng ký kết bên phải có giấy tờ sau: Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định - Giấy xác nhận tình trạng nhân bên, quan có thẩm quyền nước (hoặc vùng lãnh thổ) mà người xin kết cơng dân cấp chưa q tháng (tính đến ngày nhận hồ sơ) xác nhận đương người khơng có vợ khơng có chồng Trong trường hợp pháp luật nước (hoặc vùng lãnh thổ) mà người xin kết hôn công dân không quy định cấp giấy xác nhận tình trạng nhân thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giấy xác nhận lời tuyên thệ đương họ khơng có vợ khơng có chồng, phù hợp với pháp luật nước (hoặc vùng lãnh thổ) - Giấy xác nhận tổ chức y tế có thẩm quyền Việt Nam nước (vùng lãnh thổ khác) cấp chưa tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người khơng mắc bệnh tâm thần không mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi - Bản có công chứng chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam nước), hộ chiếu giấy tờ thay giấy thông hành thẻ cư trú (đối với người nước cơng dân Việt Nam định cư nước ngồi) - Bản có cơng chứng chứng thực sổ hộ giấy chứng nhận nhân tập thể giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam nước), thẻ thường trú thẻ tạm trú giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước Việt Nam) Đối với công dân Việt Nam phục vụ lực lượng vũ trang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước, ngồi giấy tờ nêu phải nộp giấy xác nhận quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương cấp tỉnh, xác nhận việc người kết với người nước ngồi khơng ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước khơng trái với quy định ngành Hồ sơ lập thành hai nộp Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi đăng ký kết hôn (nếu đăng ký kết hôn Việt Nam); lập thành nộp Cơ quan Ngoại giao, Lãnh Việt Nam (nếu đăng ký kết hôn Cơ quan Ngoại giao, Lãnh Việt Nam) Nguồn: Báo Nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 22 Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàipdf, Com 22 Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàipdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay