Com 21 Đổi mới cơ chế thực thi bảo hộ quyền sơ hữu trí tuệpdf

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:08

Đổi chế thực thi, bảo hộ quyền sơ hữu trí tuệ Ngày 23/11/2006 Cập nhật lúc 16h 19' Ngày 7-11-2006, Việt Nam thức kết nạp thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới (WTO) Điều mở hội to lớn việc phát triển kinh tế đất nước, phải đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt tuân thủ cam kết quốc tế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Việc hội nhập sâu vào trình kinh tế quốc tế coi nhiệm vụ chiến lược cấp bách có tầm quan trọng hàng đầu Nhà nước ta Sau 20 năm đổi mới, đến nay, Nhà nước ta thiết lập hệ thống bào hộ quyền SHTT đầy đủ Xét phương diện lập pháp, hệ thống bảo hộ quyền SHTT Việt Nam không khác biệt nhiều so với hệ thống có nhiều nước, kể nước phát triển (nhất Hiệp định liên quan khía cạnh thương mại quyền SHTT, gọi tắt Hiệp định TRIPS WTO) Tuy nhiên, xét tính hiệu quả, hệ thống bảo hộ quyền SHTT đứng trước thách thức đòi hỏi lớn, cần phải tiếp tục hồn thiện Việc đổi tổ chức, chế phương thức bảo hộ quyền SHTT Việt Nam phải giải sở phân tích cách khách quan thực trạng hệ thống bào hộ SHTT có, rút nguyên nhân, đánh giá ưu điểm nhược điểm hệ thống kinh nghiệm quốc tế; từ đề xuất giải pháp nâng cao hoàn thiện chế thực thi quyền SHTT toàn hệ thống bảo hộ quyền SHTT nước ta Yêu cầu TRIPS hệ thống thực thi quyền SHTT là: - Luật pháp nước thành viên phải có thủ tục thực thi quyền bao gồm biện pháp chế tài dân hành chính, hình sự, biện pháp kiểm soát biên giới biện pháp khẩn cấp tạm thời, thủ tục thực thi phải đắn công không phức tạp, tốn kém, chậm trễ định dựa vào chứng có khả xem xét lại định hành theo thủ tục tư pháp Các thủ tục dân hành phải đắn, cơng (quyền tham gia vụ kiện), bên có quyền nghĩa vụ đưa chứng cứ, tòa án có quyền lệnh chấm dứt hành vi xâm phạm SHTT bên thiệt hại phải bồi thường; có quy định biện pháp khác xử lý hàng xâm phạm nghĩa vụ bồi thường lạm dụng quyền kiện Các biện pháp khấn cấp tạm thời: quan có thẩm quyền có quyền ban hành lệnh cấm tạm thời; tòa án có quy định yêu cầu nguyên đơn cung cấp chứng nộp khoản tiền bảo đảm, ngăn chặn lạm dụng; thủ tục thông báo, lệnh, xem xét lại theo yêu cầu bị đơn; Các biện pháp kiểm sốt biên giới bao gồm quyền đính thơng qua hải quan; thủ tục nộp đơn cung cấp chứng cứ; khoản bảo đảm, bảo chứng hợp lý; thủ tục xử lý hàng hóa thơng quan biện pháp bồi thường; quyền kiểm tra hàng hóa bị nghi xâm phạm; quyền chủ động thực thi quan hải quan; biện pháp hàng xâm phạm nhãn hiệu Các thủ tục hình sự: thành viên phải có đủ quy định pháp luật thủ tục, hình phạt hình Theo đánh giá đối tác quan trọng quan hệ kinh tế quốc tế nay, Việt Nam có nhiều nỗ lực việc xây dựng pháp luật SHTT, vấn đề thực thi điểm yếu cần phải khắc phục Về xâm phạm quyền SHTT vi phạm pháp luật bảo hộ quyền SHTT ngày có dấu hiệu trở thành phổ biến mức độ phức tạp nghiêm trọng tình hình xâm phạm quyền SHTT ngày có dấu hiệu gia tăng Những người có quyền hưởng SHTT tạo tác phẩm, chưa quan tâm thật đến việc bảo vệ quyền thơng qua cách đăng ký bảo hộ quan nhà nước có thẩm quyền Các thiết chế hỗ trợ thực thi quyền SHTT chưa thực vào Nhiều tổ chức hiệp hội chưa nhận thức cần thiết phải đứng bảo quyền lợi thành viên, ý thức chấp hành pháp luật phần lớn nhân dân xã hội chưa cao Để hoàn thiện pháp luật thực thi sở hữu trí tuệ, theo thời gian tới cần tập trung: Một là, hoàn thiện chế bào đảm thực thi quyền SHTT pháp luật dân sự: Hoàn thiện quy định việc xác định hành vi xâm phạm quyền SHTT; nâng cao vai trò Tòa án dân việc giải tranh chấp quyền SHTT Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thực thi quyền SHTT cách kịp thời có hiệu Xác định rõ thẩm quyền vụ việc Tòa án việc xét xử tranh chấp SHTT, bổ sung quy định chi tiết chế tài đủ mạnh để chống lại hành vi xâm phạm quyền SHTT Sớm ban hành văn hướng dẫn chi tiết vấn đề bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần gây hành vi xâm phạm quyền SHTT Hai là, hoàn thiện chế bảo đảm thực thi quyền SHTT pháp luật hành chính: Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt hành sở hữu cơng nghiệp; Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ thay Nghị định hết hiệu lực pháp luật Quy định theo hướng mở rộng thẩm quyền giải khiếu kiện hành bảo vệ quyền SHTT cho Tòa án (tương ứng với chế thực quyền khiếu kiện hành theo yêu cầu TRIPS) Xây dựng ban hành quy định, hướng dẫn riêng thủ tục tố tụng vấn đề cụ thể, riêng biệt cần áp dụng q trình giải khiếu kiện hành SHTT Ba là, hoàn thiện chế bảo đảm thực thi quyền SHTT hường dẫn thi hành quy định Bộ luật Hình liên quan việc xét xử vụ án hình xẩm phạm quyền SHTT Một số phương hướng, giải pháp đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện máy thực thi sở hữu trí tuệ: a) Hệ thống quan quản lý Nhà nước: Thu gom đầu mối quan quản lý Nhà nước đăng ký, xác lập quyền SHTT, theo hướng: i) quan đăng ký, xác lập quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa - Thơng tin; quan đăng ký, xác lập quyền SHCN thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ giao cho quan thẩm quyền quản lý văn bảo hộ giống trồng, thiết kế bố trí mạng tích hợp tất đối tượng bảo hộ quyền SHCN b) Hệ thống quan bảo đảm thực thi: Nâng cao trình độ chuyên môn lực lượng thực thi Tạo tính định hướng, thống hoạt động thực thi quyền SHTT Tạo sở pháp lý quan hệ chủ thể hưởng quyền quan thực thi có thẩm quyền Một số biện pháp như: Xác định rõ thẩm quyền chế phối hợp quan tra, UBND cấp, quan quản lý thị trường cảnh sát kinh tế hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm quyền SHTT Cần nâng cao lực cán bộ, công chức quan này; Tăng cường hoạt động Hải quan, Bộ đội biên phòng việc kiểm tra, ngăn chặn hàng hóa xuất, nhập liên quan quyền SHTT Các quan thuế, cảnh sát kinh tế, cảnh sát biển, an ninh văn hóa phải có nhiệm vụ phát vi phạm quyền SHTT thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ mình, chuyển vụ việc cho quan có thẩm quyền xử lý vi phạm Hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, tăng cường tổ chức máy, biên chế quan quản lý Nhà nước quyền SHTT từ Trung ương đến địa phương Chuẩn bị việc tổ chức tòa án chuyên trách để xét xử vụ án tranh chấp quyền SHTT; củng cố phát triển hệ thống hỗ trợ thực thi quyền SHTT đầu tư sở vật chất, kỹ thuật đại cho hệ thống quan tăng cường hoạt động tra xử lý nghiêm minh kịp thời vi phạm Theo báo Nhân dân, ngày 23/11/2006 ... quyền SHCN thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ giao cho quan thẩm quyền quản lý văn bảo hộ giống trồng, thi t kế bố trí mạng tích hợp tất đối tượng bảo hộ quyền SHCN b) Hệ thống quan bảo đảm thực thi: ... lượng thực thi Tạo tính định hướng, thống hoạt động thực thi quyền SHTT Tạo sở pháp lý quan hệ chủ thể hưởng quyền quan thực thi có thẩm quyền Một số biện pháp như: Xác định rõ thẩm quyền chế phối... thi n chế bảo đảm thực thi quyền SHTT hường dẫn thi hành quy định Bộ luật Hình liên quan việc xét xử vụ án hình xẩm phạm quyền SHTT Một số phương hướng, giải pháp đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thi n
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 21 Đổi mới cơ chế thực thi bảo hộ quyền sơ hữu trí tuệpdf, Com 21 Đổi mới cơ chế thực thi bảo hộ quyền sơ hữu trí tuệpdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay