Com 13 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH CẦM CỐ TÀI SẢNpdf

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:07

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH CẦM CỐ TÀI SẢN Trần Công Thịnh Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ Luật Dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội khố IX, kỳ họp thứ VIII thơng qua ngày 28 tháng 10 năm 1995 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 1996 đánh dấu bước phát triển hệ thống pháp luật nước ta Đây Bộ luật xây dựng đồ sộ hoàn chỉnh, tảng, sở trình phát triển pháp luật dân nước nhà góp phần xây dựng hệ thống pháp luật dân thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao, bước khắc phục tình trạng tản mạn, trùng lặp, mâu thuẫn, thiếu đồng pháp luật dân trước Trong chế định ghi nhận Bộ Luật Dân nghĩa vụ hợp đồng chế định chiếm vị trí quan trọng điều chỉnh chủ yếu giao lưu dân diễn sống hàng ngày Để tồn phát triển, thoả mãn nhu cầu vật chất tinh thần mình, chủ thể quan hệ pháp luật chủ động tích cực tham gia vào quan hệ pháp luật dân mà hợp đồng giao dịch dân chủ yếu Khi tham gia xác lập hợp đồng để thoả mãn nhu cầu vật chất tinh thần, chủ thể thông thường thực quyền nghĩa vụ cách tự giác, có trường hợp chủ thể nghĩa vụ khơng tự giác thực đúng, đầy đủ nghĩa vụ trước chủ thể quyền Điều dẫn đến tình trạng quyền lợi ích hợp pháp chủ thể quyền khơng bảo đảm, chí ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước, cộng đồng, quyền lợi ích hợp pháp chủ khác Bên cạnh đó, việc khơng thực hiện, thực khơng nghĩa vụ nhân tố kìm hãm phát triển giao lưu dân nói riêng kìm hãm phát triển xã hội nói chung Để bảo đảm cho quyền lợi ích chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng thực hiện, Bộ Luật Dân Việt Nam quy định Mục chương I phần nghĩa vụ hợp đồng dân biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ Các biện pháp bảo đảm nhằm góp phần bảo đảm cho quyền nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng thực hiện, nói cách khác đảm bảo cho quan hệ hợp đồng thực pháp luật thỏa thuận [26, tr.2] Đây sở để xây dựng xã hội ổn định phát triển mặt Một biện pháp bảo đảm mà Bộ Luật Dân ghi nhận cầm cố Đây biện pháp chủ thể áp dụng tương đối phổ biến nhằm bảo đảm quyền chủ thể quyền trường hợp (chủ thể nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ mình) Biện pháp giống biện pháp chấp, áp dụng chủ thể nghĩa vụ có hành vi vi phạm nghĩa vụ thỏa thuận hợp đồng, điều có nghĩa hồn tồn mang tính dự phòng Tuy nhiên tạo cho chủ thể quyền chủ động việc tác động cách trực tiếp vào tài sản chủ thể nghĩa vụ để đảm bảo quyền lợi ích cho Điều cần thiết tạo sở cho chủ thể an tâm tham gia xác lập hợp đồng Khác với chấp tài sản đối tượng cầm cố động sản, mà chủ thể sử dụng tài sản mang tính động thơng thường tài sản có giá trị không lớn Điều phù hợp xã hội khơng phải chủ sở hữu bất động sản Mặc dù Cầm cố biện pháp áp dụng tương đối phổ biến giao lưu dân đặc điểm thuận lợi định so với biện pháp bảo đảm khác Tuy nhiên, trình áp dụng, chế định bộc lộ số hạn chế định, nhiều ảnh hưởng đến khả tham gia chủ thể giao dịch dân phần hạn chế phát triển cúa giao dịch dân Để bảo đảm cho chế định cầm cố áp dụng, thực đời sống thực tiễn thuận lợi hiệu hơn, xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến phương hướng hoàn thiện chế định Thứ nhất: Về hình thức thơng báo Như biết, đối tượng cầm cố tài sản động sản quyền tài sản Trong trường hợp quyền tài sản đem cầm cố (Điều 338 Bộ luật Dân sự) bên cầm cố phải báo cho người có nghĩa vụ việc cầm cố quyền tài sản Vấn đề Bộ luật không quy định hình thức thơng báo, luật khơng quy định thời hạn thông báo không dự liệu biện pháp chế tài trường hợp bên cầm cố không thơng báo cho người có nghĩa vụ Phải ta hiểu việc luật khơng quy định hình thức thơng báo tức hình thức thơng báo tồn hai hình thức: miệng văn Nếu nảy sinh vấn đề, là: việc thơng báo thực miệng (người cầm cố nói cho người có nghĩa vụ biết việc cầm cố quyền tài sản) lấy làm xác thực, người có nghĩa vụ dựa vào lý luận để phủ nhận việc người cầm cố thông báo cho anh ta, khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi bên nhận cầm cố Việc luật không quy định thời hạn thông báo vấn đề đáng quan tâm Có thể hiểu người cầm cố thơng báo cho người có nghĩa vụ vào lúc thời hạn hợp đồng cầm cố có hiệu lực? Nếu người có nghĩa vụ viện cớ thông báo muộn không thông báo (do trì hỗn việc thực nghĩa vụ) ta phải giải sao? Theo chúng tôi, pháp luật dân nên quy định việc thông báo phải thực văn Thậm chí phải thực theo thủ tục cho phép thiết lập chứng rõ ràng ngày thông báo việc tiếp nhận thông báo Việc quy định rõ ràng nhằm thông tin cho người có nghĩa vụ nhằm ngăn chặn người thực nghĩa vụ cho người cầm cố khơng phải cho người nhận cầm cố, tránh tình trạng người có nghĩa vụ với lý chưa thông báo, từ chối thực nghĩa vụ Một thông báo rõ ràng văn (kèm theo ngày thông báo việc tiếp nhận thông báo) mà người có nghĩa vụ từ chối thực nghĩa vụ thực nghĩa vụ cho người cầm cố khơng phải cho người nhận cầm cố tình trạng khơng tình không pháp luật bảo vệ Lúc dù muốn hay khơng người có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ với người nhận cầm cố Thứ hai: Về chủ thể phải đăng ký cầm cố thời hạn đăng ký cầm cố: Bộ Luật Dân coi việc đăng ký cầm cố (đăng ký giao dịch bảo đảm) nghĩa vụ người cầm cố (Điều 332 khoản BLDS) Như vậy, việc đăng ký cầm cố người cầm cố thực người nhận cầm cố Hơn nữa, Bộ luật không quy định thời hạn đăng ký Sẽ khơng có vấn đề lớn phát sinh trường hợp tài sản cầm cố cho người Do không bị ràng buộc thời hạn, người cầm cố thực việc đăng ký chừng hợp đồng cầm cố chưa chấm dứt Trong người nhận cầm cố phần mình, n tâm ưu tiên nhận tiền toán từ việc xử lý tài sản cầm cố, trường hợp người cầm cố không thực nghĩa vụ bảo đảm Nhưng vấn đề phức tạp nhiều tài sản cầm cố để bảo đảm nghĩa vụ với nhiều chủ nợ khác nhau, kèm theo việc: đăng ký nghĩa vụ người cầm cố thời hạn đăng ký không xác định Câu hỏi trường hợp luật phản ứng sao, người cầm cố đăng ký trước việc cầm cố cho chủ nợ đến sau đăng ký cầm cố sau cho chủ nợ đến trước trường hợp tài sản cầm cố dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ quy định Khoản điều 342 Bộ Luật Dân sự: "Thứ tự ưu tiên toán xác định theo thứ tự đăng ký việc cầm cố" Như khơng có để tin chủ thể có bảo đảm trước lại đăng ký trước chủ thể có bảo đảm sau ưu tiên toán so với chủ thể có bảo đảm sau, đương nhiên quyền lợi đáng khơng bảo đảm Chúng cho Bộ Luật Dân nên quy định lại là: việc đăng ký cầm cố nghĩa vụ bên nhận cầm cố; có bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp Để chứng minh luận điểm trên, xét ví dụ sau A cần vốn để sản xuất kinh doanh nên đem cầm cố động sản có giá trị cho B Thế B (người cho vay) cần quay vòng đồng vốn A (người vay vốn để sản xuất kinh doanh) quan hệ tín dụng trở nên bình đẳng Lúc này, khơng có người vay mà người cho vay muốn đẩy nhanh thủ tục Nói riêng đăng ký, ta có sở để tin người cho vay, khơng phải người vay, mong muốn việc đăng ký thực sớm tốt, để quyền chủ nợ nhận cầm cố người thứ ba biết đến tôn trọng Trong điều kiện ấy, hợp lý ta coi đăng ký cầm cố việc người nhận cầm cố cách xử chủ động nhằm bảo vệ quyền lợi trình giao kết hợp đồng dân Một tin đăng ký việc người nhận cầm cố, ta khơng cần suy nghĩ thêm vấn đề nên hay không nên ấn định thời hạn đăng ký; người nhận cầm cố phải cố gắng đăng ký thời hạn sớm có thể, để bảo đảm thứ tự đăng ký thơng qua bảo đảm thứ tự ưu tiên toán trường hợp tài sản cầm cố dùng để bảo đảm nghĩa vụ cho nhiều chủ nợ Nhận thức hạn chế Bộ Luật Dân sự, Nghị định số 165/CP ngày 19/11/1999 Chính phủ giao dịch bảo đảm quy định khoản Điều 13: "Các bên thoả thuận bên bảo đảm bên nhận bảo đảm thực việc đăng ký giao dịch bảo đảm" Như Nghị định 165/CP đưa giải pháp thơng thống việc đăng ký giao dịch bảo đảm, theo bên thoả thuận với việc người đăng ký khơng thiết phải nghĩa vụ bên cầm cố Chính ta có sở để tin rằng, quy định tại khoản Điều 332 BLDS đăng ký cầm cố chưa hợp lý điều khoản cần phải sửa đổi, bổ xung nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên hợp đồng cầm cố nói riêng giao lưu dân nói chung Thứ ba: Nghĩa vụ bên cầm cố việc tốn chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố: Khoản Điều 332 Bộ Luật Dân quy định: "Bên cầm cố phải toán cho bên nhận cầm cố chi phí cần thiết để bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác" Như theo quy định khoản Điều 332 người cầm cố phải có nghĩa vụ tốn chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố giữ tài sản cầm cố Vậy người thứ ba giữ tài sản cầm cố sao? Chẳng lẽ người cầm cố khơng có nghĩa vụ người thứ ba giữ tài sản cầm cố bỏ chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố? Mặc dù khoản Điều 337 Bộ Luật Dân có quy định người thứ ba có quyền "Được nhận thù lao tốn chi phí bảo quản theo thoả thuận", việc khoản điều 332 Bộ luật Dân không quy định người cầm cố phải có nghĩa vụ với người thứ ba giữ tài sản cầm cố chưa hợp lý Bởi lẽ quan hệ nghĩa vụ hợp đồng quyền lợi ích bên ln tương xứng với nhau, quyền bên nghĩa vụ bên ngược lại Do theo để bảo đảm cho quyền lợi người thứ ba khoản Điều 332 cần sửa đổi, bổ sung là: "Thanh toán cho bên nhận cầm cố người thứ ba giữ tài sản cầm cố chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác" Thứ tư: Về xử lý tài sản cầm cố Việc xử lý tài sản cầm cố biện pháp bất đắc dĩ mà bên phải thực để đảm bảo thực nghĩa vụ Việc làm cần thiết biện pháp nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi ích hợp pháp hai bên (nhất chủ thể quyền) Việc xử lý tài sản cầm cố thực nhiều hình thức khác như: bên nhận cầm cố nhận tài sản cầm cố thay cho nghĩa vụ thực hiện; bán tài sản theo cách thông thường, bán đấu giá tài sản hình thức xử lý quan tâm nhiều bán đấu giá tài sản Trong trường hợp đến hạn thực nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ khơng thực thực khơng thoả thuận tài sản cầm cố xử lý hình thức bán đấu giá (nếu bên khơng có thỏa thuận phương thức xử lý tài sản cầm cố pháp luật không quy định) Để tạo điều kiện thuận lợi việc bán đấu giá tài sản nói chung bán đấu giá tài sản cầm cố nói riêng, Chính phủ ban hành Nghị định 86/CP ngày 19/12/1996 kèm theo quy chế bán đấu giá tài sản Tuy nhiên, thực tế vài quy định quy chế bán đấu giá tài sản hạn chế Theo quy chế này, việc bán đấu giá tài sản cầm cố thực thông qua hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá ký kết người bán đấu giá, người nhận cầm cố người cầm cố hợp đồng cầm cố không quy định biện pháp bán đấu giá tài sản Trong trường hợp hợp đồng cầm cố có thoả thuận việc bán đấu giá tài sản mà bên cầm cố cố tình khơng ký kết hợp đồng bán đấu giá hợp đồng ủy quyền bán đấu giá ký kết người nhận cầm cố với người bán đấu giá (Điều khoản quy chế bán đấu giá tài sản) Có thể nói quy định chưa phù hợp với thực tế Biện pháp cầm cố tài sản nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người nhận cầm cố, tạo cho họ có quyền chủ động yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm nghĩa vụ không thực thực không đầy đủ Vậy mà theo quy định Điều khoản quy chế bán đấu giá tài sản người nhận cầm cố phụ thuộc vào người cầm cố tài sản phải xử lý tài sản cầm cố Trường hợp hợp đồng cầm cố không quy định biện pháp bán đấu giá tài sản cầm cố mà người cầm cố cố tình khơng ký hợp đồng bán đấu giá việc bán đấu giá gặp nhiều khó khăn, khó tiến hành Do để đảm bảo quyền lợi ích cho người cầm cố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá, quy chế bán đấu giá nên quy định việc ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản cầm cố, bảo đảm cho nghĩa vụ thực sau: "Hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá ký kết người bán đấu giá, người nhận cầm cố người cầm cố Trong trường hợp người cầm cố từ chối ký kết hợp đồng bán đấu khơng có lý đáng hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá ký kết người bán đấu giá người nhận cầm cố" TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 Bình luận khoa học Bộ luật Dân Nhật bản, NXB Chính trị Quốc gia, 1996 Bình luận khoa học số vấn đề Bộ luật Dân Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, 1996 Bộ luật Dân nước CHXHCN Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, 1995 Bộ luật Hàng hải nước CHXHCN Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Bộ luật Dân nước CH Pháp, NXB Chính trị Quốc gia, 1998 Bộ luật Dân Thương mại Thái lan, NXB Chính trị Quốc gia, 1996 Bùi Thị Thanh Hằng, Thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm HĐTDNH nước ta nay, Luận án cao học Luật Giáo trình Luật Dân Việt Nam, tập Trường ĐH Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2000 Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Văn Tư, Các nghiệp vụ ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, 1997 Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , NXB Chính trị Quốc gia, 1992 Hỏi đáp quy định giao dịch bảo đảm bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng, NXB Đà nẵng 2000 Hỏi đáp chấp, cầm cố, bảo lãnh, bán đấu giá tài sản cố định, NXB Đà Nẵng, 1999 Luật Hàng khơng dân dụng Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, 1992 Một số tạp chí chuyên ngành: + Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 05/1995, số 09/1996, số 10/1997, số 04/1998 + Tạp chí Luật học số chuyên đề Bộ luật Dân sự, số 03 năm 1997 + Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 10/1997, số 01/2000, số 02/2000 Nghị định 86/ CP ngày 19/12/1996 ban hành kèm theo quy chế bán đấu giá tài sản 17 Nghị định 165/ CP ngày 19/11/1999 giao dịch bảo đảm 18 Nghị định 08/ CP ngày 10/03/2000 đăng ký giao dịch bảo đảm 19 Nghị định 178/CP ngày 29/12/1999 bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng 20 Nghị định 75/ CP ngày 08/12/2000 công chứng chứng thực 21 Nghiệp vụ ngân hàng đại, Sách tham khảo, NXB Chính trị Quốc gia, 2000 22 Nguyễn Mạnh Bách, Pháp luật hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia, 1995 23 Nguyễn Ngọc Điện, Một số suy nghĩ đảm bảo thực nghĩa vụ Luật Dân Việt Nam, NXB Trẻ TPHCM , 1999 24 Nguyễn Ngọc Điện, Một số suy nghĩ tài sản Luật Dân Việt Nam, 16 NXB Trẻ TPHCM, 1999 25 Thông tư 06/TT – NHVN ngày 04/04/2000 hướng dẫn thực nghị định 178/ CP bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng 26 Trần Cơng Thịnh, Cầm cố – Biện pháp đảm bảo thực NVDS, Luận văn tốt nghiệp cử nhân Luật, 2001 SOME PROPOSALS TO PERFECT THE INSTITUTION: “PLEGDE OF PROPERTY” IN VIETNAM CIVIL CODE Tran Cong Thinh Faculty of Law, Vietnam National University, Hanoi To protect the legal rights and benefits of whom engaging contractual relations, Viet nam Civil Code stipulated seven guaranty of obligation measures, of which Plegde of property measure is applied rather popularly due to its certain convenient characters in comparison with other ones Nevertheless, in the process of implementing, this measure has exposed certains short-comings, partly affect to the joint capacity of individuals in civil transactions also partly restrict the development of civil transactions From the above facts, the author has tried to bring out some proposals in order to perfect this institution in Vietnam Civil Code ... quy định khoản Điều 332 người cầm cố phải có nghĩa vụ tốn chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố giữ tài sản cầm cố Vậy người thứ ba giữ tài sản cầm cố. .. cầm cố người thứ ba giữ tài sản cầm cố chi phí cần thiết cho việc bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thoả thuận khác" Thứ tư: Về xử lý tài sản cầm cố Việc xử lý tài sản cầm cố. .. dạn đề xuất số ý kiến phương hướng hoàn thiện chế định Thứ nhất: Về hình thức thơng báo Như biết, đối tượng cầm cố tài sản động sản quyền tài sản Trong trường hợp quyền tài sản đem cầm cố (Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 13 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH CẦM CỐ TÀI SẢNpdf, Com 13 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH CẦM CỐ TÀI SẢNpdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay