Com 12 LOẠI BỎ HAY DUY TRÌ HÌNH PHAT TỬ HÌNHpdf

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:07

LOẠI BỎ HAY DUY TRÌ HÌNH PHAT TỬ HÌNH Ths Phạm Văn Beo - Trưởng môn Luật Tư pháp Hình phạt tử hình áp dụng luật từ xa xưa Chúng ta tìm thấy tử hình quy định Bộ luật Hâm-mu-ra-bi (Hammurabi) Ba-by-lông (Babylon, khoảng 1750 TrCN) Từ sau Đế chế La Mã sụp đổ đánh dấu cho bắt đầu thời kỳ đại, tử hình áp dụng phổ biến toàn Châu âu nước khác giới Trong suốt trình lịch sử tồn lâu dài, hình phạt tử hình thể chất loại hình phạt nghiêm khắc hệ thống hình phạt, mang lại hiệu cao việc đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Tuy nhiên, kể từ đầu kỷ thứ 18, số trị gia lên tiếng phản đối việc áp dụng hình phạt Tiêu biểu cho trào lưu kể đến Mơng-tét-xki-ơ (Montesquieu, Pháp), Béc-cari-ơ (Beccaria, Ý), Vôn-te-ơ (Voltaire, Anh), Ji-rê-mi Ben-tham (Jeremy Bentham, Anh) Hưởng ứng trào lưu này, số quốc gia loại bỏ hình phạt tử hình khỏi Bộ luật Hình Vê-nê-zi-la (Venezuela, 1863), Săn Ma-ri-nơ (San Marino, 1865), Cót-xta Ri-ca (Costa Rica, 1877) Hiện nay, số quốc gia, đặc biệt Châu âu, khơng áp dụng hình phạt tử hình giữ lại tội phạm phản bội tổ quốc tội phạm chiến tranh Các học giả, đa số học giả Mỹ, kịch liệt lên án việc trì hình phạt tử hình Họ lý luận việc áp dụng án tử hình vơ nhân đạo, vi phạm nhân quyền nhiều lúc giết oan người vô tội Cơ bản, họ phủ nhận tác dụng ngăn ngừa tội phạm hình phạt tử hình Hiện nay, Luật Hình Việt Nam (cũng Luật Hình nhiều nước giới) trì hình phạt tử hình, có bị xem bất cập? Theo tơi, việc giữ lại hình phạt tử hình hệ thống hình phạt có sở cần thiết, góp phần thực nhiệm vụ Luật Hình đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Cơ sở mà người theo trường phái chống đối việc áp dụng hình phạt tử hình khơng có tác dụng ngăn ngừa tội phạm Theo họ, án tù chung thân có tác dụng ngăn ngừa tội phạm không Đây kết luận thiếu sở Tác dụng phòng ngừa hình phạt xác định hai phương diện: phòng ngừa riêng phòng ngừa chung Phòng ngừa riêng thể chỗ hình phạt dạy cho người phạm tội học đừng lặp lại hành vi phạm tội Đồng thời, hình phạt nhằm mục đích cải tạo, giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật Đối với phòng ngừa chung, hình phạt tác động khiến người khác (không phải người phạm tội) sợ phải gánh chịu hậu tương tự người phạm tội, ngăn ngừa họ phạm tội Trong trường hợp áp dụng hình phạt tử hình, dù tác dụng phòng ngừa riêng bị triệt tiêu phần (phòng ngừa riêng phần thể chỗ loại bỏ khỏi xã hội chủ thể nguy hiểm) tác dụng phòng ngừa chung nguyên vẹn Đối với số cá nhân thực tội phạm đặc biệt nghiêm trọng theo đánh giá tồn cá nhân đời sống xã hội nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng nhiều thành viên khác cộng đồng việc áp dụng hình phạt tử hình cá nhân cần thiết Khi đó, dù người phạm tội khơng học vơ q giá giúp người khác tránh xa ý định thực hành vi phạm tội Không khơng sợ chết Nhân gian thường có câu: sống tất cả, chết hết Vì thế, hiệu phòng ngừa tội phạm hình phạt tử hình có thật Ngồi ra, đánh giá mức độ tác động hình phạt việc phòng ngừa tội phạm, Britannica, học giả tiếng tội phạm hình phạt, tác phẩm “Tội phạm Hình phạt” khẳng định: hình phạt nghiêm khắc hiệu phòng ngừa cao, đặc biệt hình phạt tử hình Chính thế, khơng thể thiếu khẳng định hình phạt tử hình có tác dụng hình phạt tù chung thân Hơn nữa, nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình xử lý hình khơng thể chấp nhận người phạm tội trường hợp đáng nhận án tử hình lại hưởng án tù chung thân Khi đó, ngun tắc cơng bị phá vỡ Các học giả ủng hộ việc bỏ hình phạt tử hình dựa nghiên cứu kết luận khơng có mối quan hệ nhân hình phạt tử hình giảm tỷ lệ tội phạm Điều sai Trong viết mình, Mắc-ma-nết (Walter S McManus) nói: “Việc kết luận tử hình có tác dụng ngăn chặn hay không tùy thuộc vào ý kiến chủ quan người nghiên cứu Nếu anh ủng hộ việc bỏ hình phạt tử hình kết nghiên cứu anh theo hướng đó.” Vấn đề đòi hỏi cần thiết xem xét lại phương pháp nghiên cứu cơng trình nghiên cứu có khuynh hướng chống hình phạt tử hình Một báo viết việc chống đối áp dụng tử hình nhà kinh tế Mỹ khẳng định, tử hình khơng có tác dụng ngăn ngừa tội phạm Tuy nhiên, phương pháp phân tích tác giả chủ yếu dựa vào quan điểm người chống hình phạt tử hình thay dựa vào ý kiến chung cơng chúng Vì thế, kết luận khơng thể có tính thuyết phục Bi-du (Hugo Adam Bedau) kết luận tử hình khơng có khả tạo tác dụng phòng ngừa tội phạm Khơng khác học giả chống hình phạt tử hình, Bedau không tách tác động việc áp dụng hình phạt tử hình yếu tố khác để nghiên cứu, đánh giá Bởi vì, tỷ lệ tội phạm thực tế không bị ảnh hưởng hình phạt mà chịu tác động yếu tố khác dân số, kinh tế, địa lý v.v Cho nên, kết luận xem xác Bai-ly (William C Bailey) lại khẳng định việc phát sóng truyền hình buổi thi hành án tử hình khơng tác động đến tỷ lệ tội phạm giết người Nghiên cứu Bailey đánh giá khoản thời gian ngắn nên kết khơng thể tin cậy Trong đó, Phi-lípx (David Phillips), giáo sư trường Đại học Ca-li-fox-ni-a (California) nghiên cứu việc trực tiếp truyền hình buổi thi hành án tử hình thời gian dài kết luận thời gian đó, tỷ lệ tội phạm giết người giảm đáng kể Những nghiên cứu nhà tội phạm học có tâm huyết giới công nhận tác dụng ngăn ngừa tội phạm án tử hình Năm 1975, E-ơ-lít (Isaac Ehrlich) chứng minh thành cơng nhận định tử hình có tác dụng ngăn chặn tội phạm Anh ta sử dụng phương pháp nghiên cứu kinh tế để phân tích Khi tỷ lệ bắt, kết án thi hành án tử hình gia tăng tỷ lệ tội phạm, đặc biệt giết người giảm xuống Ehrlich phân tích số liệu lấy từ Mỹ, Canada, Anh, Wales thấy kết khơng có mâu thuẫn Kết nghiên cứu Ehrlich bị phản ứng mạnh mẽ Năm 1985, Lây-sân (Stephen Layson), giáo sư trường Đại học Bắc Ca-rô-li-na (Carolina), lên tiếng xác nhận kết nghiên cứu Ehrlich Đồng thời, Layson đưa nhiều chứng thuyết phục cho lời xác nhận Rít-chết (Richard) đồng ý với Layson Anh ta cơng nhận có mối quan hệ tỷ lệ nghịch số án tử hình thi hành tỷ lệ tội phạm, đặc biệt tội phạm áp dụng án tử hình Vì khơng dùng khái niệm “con số án tử hình áp dụng” thay “án tử hình thi hành”? Rất nhiều trường hợp án tử hình đưüơc tuyên khơng thi hành Khi đó, hình phạt tử hình khơng thể phát huy tác dụng Richard khảo sát số bang Mỹ (được chọn làm mẫu) để minh chứng cho nhận định Trong 14 năm, Plo-ri-đa (Florida) có 37 trường hợp tử hình, tỷ lệ tội phạm giảm 40,2%; thời gian Téxát (Texas) có 84 trường hợp tử hình, giảm 46,1%; tương tự Zdê-ơ-gi-a (Georgia) có 12 trường hợp tử hình, giảm 44,4% tội giết người; Nê-va-da (Nevada) 17 năm thi hành án tử hình, giảm 39,1% tội giết người Ngược lại, bang không áp dụng án tử hình, thời gian đó, tỷ lệ tội phạm tăng cao thay giảm, chẳng hạn, Vơ-mân (Vermont) tăng 57% tội giết người Một nguồn chứng khác ủng hộ nhận định trên, Hao-xtân (Houston), bang Texas, năm 1981, bang có tỷ lệ tội giết người cao (701 trường hợp, cao toàn bang Bắc Carolina) Tuy nhiên, năm 1982, Houston phê chuẩn việc áp dụng án tử hình Tỷ lệ tội giết người giảm 261 trường hợp năm 1996 (giảm 63%) Ở Anh, vào thập niên 20 30 kỷ 20 biết đến nước áp dụng án tử hình cao nhất, cao Mỹ Khi đó, tỷ lệ tội giết người Anh thấp (thấp bang Mỹ) Từ Anh bỏ hình phạt tử hình, tỷ lệ tăng lên gấp đơi tăng theo thời gian Ở Úïc, giai đoạn 1964-1973, quốc gia thi hành án tử hình nhiều giới Khi đó, tỷ lệ tội giết người đạt thấp giới Rất tiếc, chưa có số xác vấn đề Việt Nam để minh họa Dù sao, với ngần chứng cho phép khẳng định tác dụng ngăn ngừa tội phạm hình phạt tử hình khơng thể chối cãi Ngồi ra, học giả theo trường phái ủng hộ việc bỏ hình phạt tử hình lý luận trì hình phạt vi phạm nhân quyền Bởi vì, Tun ngơn Nhân quyền Liên hiệp quốc có khẳng định “mọi người có quyền sống” Tơi khơng đồng ý với lý lẽ Lý luận vấn đề “tự ý chí” Triết học Mác-Lênin rằng, người sống xã hội có quyền tự hành vi Để quyền tự anh đảm bảo ý chí anh thực hành vi phải không vi phạm quyền tự người khác Anh có quyền tự lựa chọn hành vi cho phù hợp với chuẩn mực xã hội thể chế thành luật Khi đó, hành vi anh khơng bị xem vi phạm tự người khác Nếu anh vi phạm điều đó, đồng nghĩa với anh tự vứt bỏ quyền tự Suy cho cùng, người thực tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tức người đem quyền sống đánh đổi nhận thức rằng, hành vi tước mạng sống đồng loại Vì thế, trường hợp này, không vi phạm quyền sống bị cáo mà bị cáo tự khước từ quyền sống Tước quyền sống người, không hay phủ mong muốn Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tồn dân đứng lên cách mạng giải phóng dân tộc, thật bảo Bác Hồ thích giết người hay thích thú nhìn đồng bào bị giết Bác Hồ kính u khơng nghĩ Bác hiểu chiến tranh cách mạng biện pháp để tự tồn Thừa nhận hình phạt tử hình biện pháp để bảo vệ quyền sống vi phạm quyền sống người Nhóm người ủng hộ quan điểm loại bỏ hình phạt tử hình nghi ngờ liệu việc trì việc áp dụng hình phạt chết người có thỏa mãn nguyên tắc nhân đạo hay khơng Bởi vì, tử hình áp dụng, cá nhân người phạm tội bị tước sống vĩnh viễn Họ khơng có hội để ăn năn hối cải Để có quan điểm đắn vấn đề này, lật lại tập hồ sơ vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng Vụ án V (vụ án có tính chất tham nhũng, lừa đảo ) gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 4000 tỷ đồng; vụ án X (buôn lậu ma túy xuyên quốc gia), bị cáo mang hàng chục kilogram hêrôin qua biên giới; vụ án Y, bị cáo dùng dao giết chết vợ đêm khuya chặt khúc ném vào cống thoát nước; vụ án Z, bị cáo dụ dỗ bé gái 12 tuổi sau vườn, hiếp dâm sau giết đi, ném xác xuống ao bèo Và biết vụ án khác mà nghe qua phẫn nộ tưởng tượng bị cáo thực hành vi phạm tội hết nhân tính Trong thực hành vi phạm tội, thử hỏi bị cáo có nghĩ thực hành vi vơ nhân đạo? Dĩ nhiên, luật hình thời đại ngày khơng xem hình phạt trừng trị ngang (với hành vi phạm tội) pháp luật thời Trung cổ giết người phải đền mạng, nói dối phải bị cắt lưỡi, trộm cắp phải bị chặt tay Tuy nhiên, xét góc độ ứng với luật nhân quả, gieo hạt Đó chưa kể, bị cáo tiếp tục tồn xã hội đe dọa đến tính mạng, sức khỏe người vơ tội khác Có thể tính số khảo sát nước trước áp dụng hình phạt tử hình bỏ ngược lại Chẳng hạn, Anh, tử hình tử tội trung bình cứu 75 nạn nhân thoát chết trực tiếp tay Con số trung bình nạn nhân gián tiếp chết tay tử tội chưa thể xác định Cho nên, khơng thể xem việc áp dụng hình phạt tử hình vơ nhân đạo Có trường hợp người bị chết oan bị kết án tử hình sai? Cơng mà nói, người có lúc sai lầm Vì thế, khơng thể tránh khỏi có án tử hình thiếu xác Nét đặc biệt phán tử hình thi hành khơng hội sửa chữa nạn nhân chết Luật Hình quy định tử hình đưa điều kiện cụ thể, chặt chẽ tránh việc áp dụng loại hình phạt cách tùy tiện, thiếu xác Đồng thời, Luật quy định thủ tục đặc biệt áp dụng án tử hình nhằm khắc phục sai lầm có xảy Chẳng hạn, theo Luật Hình Việt Nam, tử hình áp dụng người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng Không áp dụng hình phạt tử hình người chưa thành niên phạm tội, phụ nữ có thai phạm tội bị xét xử, phụ nữ nuôi 36 tháng tuổi phạm tội bị xét xử (Điều 35 Bộ Luật Hình sự) Bên cạnh đó, Luật Tố tụng Hình quy định sau án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải gửi cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, án phải gửi cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trong thời hạn tháng kể từ nhận hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải định kháng nghị không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tái thẩm Thời hạn ngày kể từ án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình có quyền gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước Bản án tử hình thi hành thời hạn luật định mà khơng có kháng nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có định bác đơn xin ân giảm Chủ tịch nước (Điều 228 Bộ Luật Tố tụng Hình sự) Với thủ tục chặt chẽ theo hướng có lợi thế, khả người bị kết án bị chết oan hoi Thực tế Việt nam từ xưa đến nay, chưa thấy có trường hợp giết oan người vô tội Hiện nay, Châu Châu phi xác định có nhiều quốc gia trì hình phạt tử hình Thậm chí, có quốc gia có xu hướng áp dụng hình phạt tử hình thường xuyên Trung Quốc Theo số liệu thống kê, năm 1990, số người phạm tội bị kết án tử hình bị thi hành án tử hình Trung Quốc cao tất nước giới cộng lại.Ở Phi-líp-pin (Philippines), sau mươi năm khơng áp dụng hình phạt tử hình, năm 1993, Quốc hội định thông qua việc đưa hình phạt tử hình trở lại Bộ Luật Hình Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phi-lip-pin phát biểu: “ xem hình phạt tử hình có tác dụng ngăn chặn tội phạm hay không!” Hai quốc gia khác Châu giống Phi-lip-pin, phục hồi lại hình phạt tử hình sau thời gian tuyên bố bỏ Nê-pan (Nepal) Pa-pua Niu-Dzui-ni-a (Papua New Guinea) Căn vào tình hình thực tế nước ta, việc giữ lại hình phạt tử hình có sở Lịch sử đất nước trải qua bao chiến tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự cho dân tộc, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân Tuy nhiên, lực thù địch ngồi nước ln ln tìm âm mưu chống phá thành mà cách mạng mang lại Nhà nước nhân dân ta phải đấu tranh không ngừng Trong đấu tranh này, pháp luật hình xem cơng cụ sắc bén, hữu hiệu Hiện nay, đất nước chuyển sang kinh tế thị trường với sách mở cửa giao lưu quốc tế Bên cạnh thành mà đạt hạn chế tất yếu Một số tội phạm nguy hiểm, có điều kiện nâng cao tính nguy hiểm, gây nguy hại đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, chẳng hạn nhóm tội phạm tham nhũng, bn lậu ma túy, xâm phạm tình dục trẻ em v.v Để đấu tranh phòng ngừa chống hữu hiệu loại tội phạm này, cần thiết phải áp dụng biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc Mặt khác, trình độ hiểu biết pháp luật ý thức pháp luật nhân dân ta hạn chế Việc áp dụng hình phạt khơng tương xứng với tính nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội khơng có tính răn đe cao Khi đó, hình phạt khơng phát huy hết tác dụng mà đơi có tác dụng ngược lại Rút kinh nghiệm số nước, đặc biệt quốc gia Châu á, hưởng ứng phong trào xóa bỏ hình phạt tử hình, Quốc hội họ đưa vấn đề thảo luận cuối thông qua Thậm chí, có quốc gia loại bỏ hình phạt tử hình khỏi Bộ Luật Hình sự, sau phải đưa vào trở lại tỷ lệ tội phạm gia tăng đột biến Tơi ủng hộ việc trì hình phạt tử hình Hãy chiến đấu để bảo vệ tự do, quyền sống người, mang lại công cho xã hội thay quăng vũ khí mà đứng kêu lên: “Ơi, hình phạt tử hình vơ nhân đạo q!” Hy sinh lợi ích nhỏ để bảo vệ lợi ích lớn hơn, âu lẽ phải Tài liệu tham khảo Bộ Luật Hình hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 2000 Bộ Luật Tố tụng Hình hành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 2000 Bailey, William C “Murder, Capital Punishment, and Television: Execution Publicity and Homicide Rates”, American Sociological Review, tháng 10/1999, tr.628 Bedau, Hugo A “The Case Against the Death Penalty”, American Civil Liberties Union, tháng 7/1992, tr.3-5 Cover, James Peery and Paul D Thistle, “Time Series, Homicide and the Deterrent Effect of Capital Punishment”, Southern Economic Journal, tháng 1/1988, tr.615 Layson, Stephen K “Homicide and Deterrence: A Re-examination of the United States Time Series Evidence”, Southern Economic Journal, 1985, tr.86-88 McManus, Walter S “Estimates of the Deterrent Effect of Capital Punishment: the Importance of the Researcher’s Prior Belief”, Southern Economic Journal, tháng 4/1985, tr.417 Phillips, David P “The Deterrent Effect of Capital Punishment: New Evidence on an Old Controversy”, American Journal of Sociology, tháng 7/1980, tr.140 Worsnop, Richard I “Death Penalty Debate”, CQ Researcher, tháng 3/1995, tr.195212 John Stuart Mill, “Speech In Favor of Capital Punishment”, tài liệu mạng, Britannica, “Crime and Punishment”, tài liệu mạng, ... nghịch số án tử hình thi hành tỷ lệ tội phạm, đặc biệt tội phạm áp dụng án tử hình Vì khơng dùng khái niệm “con số án tử hình áp dụng” thay “án tử hình thi hành”? Rất nhiều trường hợp án tử hình đưüơc... tồn Thừa nhận hình phạt tử hình biện pháp để bảo vệ quyền sống vi phạm quyền sống người Nhóm người ủng hộ quan điểm loại bỏ hình phạt tử hình nghi ngờ liệu việc trì việc áp dụng hình phạt chết... trì hình phạt tử hình Thậm chí, có quốc gia có xu hướng áp dụng hình phạt tử hình thường xuyên Trung Quốc Theo số liệu thống kê, năm 1990, số người phạm tội bị kết án tử hình bị thi hành án tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 12 LOẠI BỎ HAY DUY TRÌ HÌNH PHAT TỬ HÌNHpdf, Com 12 LOẠI BỎ HAY DUY TRÌ HÌNH PHAT TỬ HÌNHpdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay