Com 7 Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sựpdf

5 44 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:06

Nghĩa vụ cung cấp chứng nghĩa vụ chứng minh tố tụng dân Phân nhóm: Dân Mã tài liệu: Tác giả/Chủ biên: TS Phan Hữu Thư Nhà xuất bản: Tạp chí Dân chủ Pháp luật - Số 9/1998 Năm phát hành: 1998 Vật mang tin: Báo, Tạp chí Nơi lưu trữ: Thư viện Học viện Hình thức khai thác: Đọc chỗ Download: LTS: Hiện giới luật gia có ý kiến khác nghĩa vụ chứng minh quan tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng dân Để bạn đọc có điều kiện tìm hiểu từ nhiều khía cạnh vấn đề này, xin giới thiệu viết tác giả Phan Hữu Thư mong ý kiến trao đổi bạn Nhiều người cho việc buộc đương phải có nghĩa vụ chứng minh tố tụng dân điều cần thiết ý kiến xuất phát từ quy định từ Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân Điều Pháp lệnh quy định: "đương có nghĩa vụ cung cấp chứng để bảo vệ quyền lợi Tòa án có nhiệm vụ xem xét tình tiết vụ án tình tiết thu thập thêm chứng để bảo đảm cho việc giải vụ án xác" Nội dung điều nhắc lại Điều Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp lao động Riêng Điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế khẳng định rõ "đương có nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh để bảo đảm cho việc giải vụ án xác" Vấn đề nghĩa vụ cung cấp chứng nghĩa vụ chứng minh đề cập đến Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế có khác nhiều hay khơng? Hơn quan niệm cung cấp chứng nghĩa vụ chứng minh? Từ khẳng định cần áp dụng nguyên tắc tố tụng dân nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương Qua thực tiễn xét xử cho thấy nhiều trường hợp, đương khơng xuất trình chứng khơng chứng minh u cầu Có số tòa án quan niệm nghĩa vụ chứng minh thuộc đương nên khởi kiện, đương không xuất trình chứng (theo quan niệm họ đương khơng chứng minh được) khơng thụ lý vụ án Mặc dầu, việc xuất trình chứng nằm ngồi khả họ (ví dụ chứng khơng phải họ giữ mà cá nhân quan khác giữẪ) Cũng quan niệm thế, có người cho thực tế nhiều trường hợp đương không chứng minh mà tòa án khơng thụ lý (khơng điều tra thu thập chứng để xem xét giải vụ án) khơng ổn Ví dụ, kiện thừa kế, kiện đòi nhà, kiện ly mà họ khơng giữ giấy tờ (do bên khác quan, tổ chức giữ) Tòa án buộc phải điều tra, xác minh Hoặc trường hợp nghi ngờ giả mạo tài liệu giám định Trong trường hợp chứng quan trọng định đến nội dung: chẳng hạn tích, nhân khẩu, đền bù cơng sức, điều kiện sống, thu nhập (trong việc giao cho ni?) Cũng có người cho quyền u cầu đương phải đôi với nghĩa vụ chứng minh họ phải thừa nhận nghĩa vụ chứng minh, nguyên tắc Tòa án thu thập chứng trường hợp cần thiết, mà trường hợp đương khơng thể thực từ thụ lý vụ án kết thúc điều tra Như vậy, phần lớn quan niệm cần thiết phải xác định nghĩa vụ chứng minh đương đồng thời phải quy định rõ trường hợp cần thiết Tòa án có nhiệm vụ điều tra thu thập chứng Chúng tơi quan niệm việc đương có nghĩa vụ cung cấp chứng để tòa án xem xét giải vụ án cần thiết Tuy nhiên, số trường hợp đương tự cung cấp chứng Tòa án có khả làm việc Tòa án tự phải điều tra xác minh, thu thập chứng Tòa án khơng chơng chờ vào chứng đương cung cấp để xem xét giải vụ án mà tự thân phải có nỗ lực định để có chứng Do vậy, việc quy định nghĩa vụ cung cấp chứng phần nguyên tắc Bộ luật Tố tụng dân tới điều cần thiết Tuy cần có cách hiểu thống cần có phân biệt khái niệm cung cấp chứng khái niệm chứng minh Khái niệm nghĩa vụ chứng minh (mà muốn áp đặt cho đương sự) phải bao hàm ý nghĩa đương phải xuất trình chứng đưa u cầu từ "chứng tỏ" cho tòa án thấy yêu cầu họ đúng? Ngược lại, họ khơng chứng tỏ điều coi họ khơng "chứng minh" u cầu Hay nói cách hiểu từ điển Tiếng Việt: chứng minh nghĩa làm cho thấy rõ có thật, đúng; có thật có hay không phụ thuộc vào người đánh giá Nếu nghĩa vụ chứng minh đương thực chất đương phải thuyết phục tòa án người tham gia tố tụng họ trình bày Tuy nhiên tòa án có bị thuyết phục để tin đương đưa hay không lại vấn đề khác Do đó, điều quan trọng chứng minh mà chứng Nếu đương xuất trình chứng cách khách quan khơng cần đương chứng minh Bằng hoạt động mình, Tòa án tìm thật khách quan vụ án Nếu hiểu khái niệm chứng minh đơn việc đưa chứng lập luận chứng yêu cầu đương vội vàng Theo chúng tơi hiểu đương cần thiết phải có nghĩa cung cấp chứng Cụ thể họ đưa yêu cầu họ phải xuất trình tài liệu, chứng lý lẽ để lập luận yêu cầu họ Chắc chắn không đưa yêu cầu mà lại cho u cầu khơng Tuy vậy, đương chí đương luật sư đương xuất trình chứng lập luận chứng chưa hẳn u cầu Việc chấp nhận yêu cầu đương hay bác yêu cầu trách nhiệm, đồng thời quyền hạn thẩm phán Như vậy, hiểu đương (và người tham gia tố tụng khác) xuất trình chứng tòa án chứng minh (trên sở yêu cầu đương sử dụng chứng đương cung cấp) yêu cầu hay sai Nếu xem xét khái niệm chứng minh theo nghĩa luật học qúa trình gồm hoạt động tòa án người tham gia tố tụng việc cung cấp, thu thập, nghiên cứu đánh giá chứng nhằm mục đích xác định thật khách quan vụ án Cung cấp chứng (đương người tham gia tố tụng khác) thu thập chứng (Tòa án nhân dân) thực chất hai cơng việc có mục đích: giúp Tòa án có chứng vụ án Như vậy, thực chất, đương chủ thể hoạt động chứng minh có tham gia vào qúa trình chứng minh, cụ thể tham gia vào công đoạn cung cấp thu thập chứng Bở vì, cho đương có nghĩa vụ chứng minh có nghĩa đương cần thiết phải tham gia vào toàn trình chứng minh, bao gồm nghiên cứu đánh giá chứng Điều cần thiết phải xem xét cách cẩn thận khoa học Về thực chất, đương khơng có đầy đủ hội khơng có đủ quyền (theo quy định pháp luật) để biết cách đầy đủ tất chứng hồ sơ Đương biết chứng họ cung cấp Trong phần tranh luận phiên tòa, họ biết chứng khác thông qua Hội đồng xét xử thơng qua qúa trình tranh luận Tuy vậy, họ khơng biết tồn chứng vụ án Trong trường hợp khơng biết tồn chứng vụ án mà tham gia vào qúa trình đánh giá chứng có nghĩa vụ chứng minh việc chứng minh khó khăn Theo quy định pháp luật tố tụng, có tòa án, viện kiểm sát, luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương có khả tiếp cận tất chứng vụ án nước mà pháp luật quy định việc tham gia tố tụng luật sư bắt buộc gần bắt buộc để thay mặt đương nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp họ việc đương có nghĩa vụ chứng minh đồng nghĩa với việc luật sư đương phải thực nghĩa vụ Việt Nam, khả tự bảo vệ đương yếu Sự hiểu biết pháp luật họ hạn hẹp Hơn chế định tham gia tố tụng bắt buộc luật sư tố tụng dân chưa có chưa có điều kiện để thực Nếu quy định đương có nghĩa vụ chứng minh (tồn bộ) dẫn đến đương khơng có khả chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hậu quyền lợi ích hợp pháp họ không bảo vệ Trong lúc đó, bên đương khác hưởng lợi khơng có đương yêu cầu khơng có khả chứng minh quyền Việc "phó thác" nghĩa vụ chứng minh cho đương để giải phóng hồn tồn nghĩa vụ chứng minh Tòa án nhân dân quan niệm khơng Từ dẫn đến trường hợp chệch hướng Lý luận chứng cho thấy rằng, Tòa án quan có nghĩa vụ đánh giá toàn chứng để định đắn vụ án Trong trường hợp bên đương thừa nhận giải phóng nghĩa vụ chứng minh đương có u cầu khơng giải phóng tòa án khỏi nghĩa vụ chứng minh Ví dụ 1: Nguyễn Thị Minh Nhàn u cầu Tòa án cơng nhận anh Hoàng Hải Huy bố cháu Nguyễn Thị Minh Trang tuổi yêu cầu anh Huy cấp dưỡng nuôi cháu Trang tháng 500.000đồng cháu Trang tròn 18 tuổi Trong suốt qúa trình điều tra hòa giải, anh Huy mực phủ nhận yêu cầu chị Nhàn Chị Nhàn không xuất trình chứng chứng tỏ anh Huy có quan hệ với chị Nhàn thời gian chị Nhàn thụ thai cháu Trang Tuy vậy, chị Nhàn đồng ý giám định AND khơng có tiền để trả chi phí giám định Tại phiên tòa anh Huy thừa nhận sinh cháu Trang Anh Huy công nhận có quan hệ với chị Nhàn nhiều tháng dẫn đến việc chị Nhàn sinh cháu Trang Anh Huy cơng nhận bố cháu Trang đề nghị nuôi cháu Trang Chị Nhàn không chịu cho anh Huy thừa nhận bố cháu Trang phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu, cháu Trang với chị khơng thể giao cháu Trang cho anh Huy ni Tòa án nhân dân huyện X án chấp nhận yêu cầu chị Nhàn, công nhận anh Huy bố cháu Trang buộc anh Huy phải cấp dưỡng cho cháu Trang tháng 300.000 đồng cháu Trang tròn 18 tuổi, anh Huy chống án lại phủ nhận bố cháu Trang, phiên tòa phúc thẩm chị Nhàn giữ ngun u cầu khơng xuất trình chứng chứng tỏ cháu Trang anh Huy Ví dụ 2: Ba ơng Nguyễn Sĩ Kiên, Trần Đức Vương ông Trần Đức Vấn hàng xóm Sau ơng Vương xây nhà nằm sát nhà ơng Kiên nhà ơng Kiên bị nứt Ông vấn xây nhà sát nhà ông Kiên khánh thành trước nhà ông Vương nhà ông Kiên bị nứt phía nhà ơng Vương Ơng Kiên kiện ơng Vương yêu cầu ông Vương phải bồi thường thiệt hại cho ơng Kiên Trong qúa trình điều tra hòa giải ông Vương công nhận nhà ông Kiên bị nứt nhà ơng (Vương) gia cố móng không tốt nên bị lún kéo theo nứt nhà ơng Kiên Ơng Vương đồng ý bồi thường cho ông Kiên thấp số tiền mà ông Kiên yêu cầu Do không thống với số tiền phải bồi thường nên việc hòa giải khơng thành Tòa án nhân dân quận Y mở phiên tòa để xét xử Trước tòa ơng Vương thừa nhận nguyên nhân nứt nhà ông Kiên nhà ông (Vương) không đồng ý bồi thường 50 triệu đồng ông Kiên yêu cầu mà chấp nhận bồi thường 25 triệu Tòa án xét xử buộc ông Vương phải bồi thường cho ông Kiên 50 triệu đồng Qua hai ví dụ cho thấy Tòa án nhân dân chấp nhận lời thừa nhận đương xem xét chúng chứng Tuy nhiên, cần phải quán triệt vai trò chủ động Tòa án hoạt động xét xử Đây đặc thù pháp luật Việt Nam Việc đương thừa nhận kiện pháp lý, yêu cầuẪ mà họ phải cung cấp cho tòa án để làm rõ, giải phóng đương lại khỏi nghĩa vụ chứng minh khơng giải phóng tòa án khỏi nghĩa vụ chứng minh Như vậy, hai trường hợp nêu đương có thừa nhận tòa án phải làm rõ đánh giá lời thừa nhận đương chứng Trong lúc số nước coi tòa án (nhất tòa án dân sự) quan trọng tài Người thẩm phán làm nhiệm vụ xét xử dân người phân xử sở chứng đương cung cấp Còn tòa án nước ta ngồi nhiệm vụ "xét xử vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động vụ án khác theo quy định pháp luật" "trong phạm vi chức mình, tòa án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa quyền làm chủ nhân dân; bảo vệ tài sản Nhà nước, tập thể; bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự nhân phẩm cơng dân", ngồi ra, "bằng hoạt động mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với tổ quốc, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng quy tắc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật khác" (Điều Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 10/10/1992) Như vậy, xem việc xét xử dân việc tư công dân Sự can thiệp Tòa án nhân dân xét xử tranh chấp dân thể tính thống Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa Tòa án nhân dân quan xét xử, thực quyền lực Nhà nước thông qua hoạt động xét xử Quay lại nghĩa vụ chứng minh tố tụng hình Chúng ta thấy quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ chứng minh để tìm thật khách quan vụ án Các bị can, bị cáo khơng có nghĩa vụ chứng minh vô tội Tuy vậy, bị can, bị cáo có quyền đưa chứng để chứng minh vơ tội Quyền bị can, bị cáo thể suốt trình tố tụng Trong tố tụng dân tố tụng lao động, kinh tếẪ vị trí tố tụng đương giống Do đó, cần hiểu quy định Pháp lệnh thủ tục giải vụ án dân tương đối phù hợp Nghĩa quy định cho đương có nghĩa vụ cung cấp chứng trường hợp cần thiết Tòa án có nghĩa vụ xác minh, thu thập chứng để chứng minh cho yêu cầu đương Trong Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế, Điều nêu rõ đương có nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh để bảo vệ quyền lợi Tuy vậy, Điều sau Pháp lệnh nêu cần thiết, Tòa án xác minh, thu thập chứng để bảo đảm cho việc giải vụ án xác Qua hai Điều (Điều Điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế) thấy Pháp lệnh người làm luật khơng hồn tồn cho có đương có nghĩa vụ cung cấp chứng chứng minh cho u cầu mình, mà Tòa án cần thiết phải xác minh, thu thập chứng Như trình bày, quy định Điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế với tiêu đề rõ nghĩa vụ chứng minh đương nội dung nghĩa vụ chứng minh khơng có khác ngồi nghĩa vụ cung cấp chứng Cũng có nhiều người cho đương có nghĩa vụ chứng minh hiểu theo nghĩa rộng thuật ngữ Như nêu, đương có quyền đưa chứng để làm sáng tỏ vấn đề, chứng tỏ cho Tòa án người tham gia tố tụng khác thấy đắn yêu cầu Trên sở chứng tỏ cho Tòa án người tham gia tố tụng khác thấy bị đơn phải có nghĩa vụ yêu cầu nguyên đơn Thực chất quyền tranh luận đương phiên tòa Tuy nhiên, nghĩa vụ hay quyền chứng minh đương giai đoạn giúp tòa án định đắn Bản thân đương không định giải pháp vấn đề Trong tố tụng kinh tế vai trò đương có chủ động xuất phát từ chất quan hệ tranh chấp kinh tế phát sinh từ quan hệ hợp đồng, phần lớn quan hệ phát sinh, không liên quan nhiều đến giai đoạn trước Tuy vậy, Tòa án phải giữ vai trò chủ động, đương giúp Tòa án làm rõ chất tranh chấp đương không chủ động giải tranh chấp Cũng cần thiết phải làm rõ số quan điểm mà cho cần thiết, khái niệm nghĩa vụ hay quyền cung cấp chứng để chứng minh yêu cầu đương Nếu đặt vấn đề nghĩa vụ hậu qủa việc đưa yêu cầu lại không cung cấp đầy đủ chứng cho Tòa án họ phải chịu hậu qủa khơng có lợi án mà Tòa án tuyên vào chứng đương khác cung cấp tự Tòa án thu thập Có quan điểm cho khơng nên quy định nghĩa vụ cung cấp chứng nghĩa vụ chứng minh yêu cầu đương mà nên quy định đương có quyền cung cấp chứng để thực quyền lực tham gia vào qúa trình chứng minh Như vậy, xét thấy cần thiết, đương tự định cung cấp khơng cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Quy định dẫn đến số điểm tranh luận như: xử lý trường hợp đương từ chối thực quyền việc từ chối cung cấp chứng họ làm phương hại đến quyền lợi ích chung người khác Chúng cho nên phân biệt quyền nghĩa vụ cung cấp chứng đương trường hợp khác nhau, là: Chứng cần cung cấp liên hệ đến việc bảo vệ quyền nghĩa vụ bên có yêu cầu Chứng phần cung cấp liên quan đến đương Đối với trường hợp thứ nhất, người đưa yêu cầu từ chối việc cung cấp chứng để bảo vệ quyền lợi Trong trường hợp này, người có u cầu có quyền cung cấp chứng (chứ khơng có nghĩa vụ) Trong trường hợp họ khơng thực quyền Tòa án vào chứng có hồ sơ để giải vụ án Đối với trường hợp thứ hai, chứng cần cung cấp có liên quan đến đương khác, nên người giữ chứng có nghĩa vụ cung cấp chứng cho Tòa án Trong trường hợp họ không tự nguyện cung cấp chứng Tòa án có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế để buộc họ cung cấp chứng Cũng cần hiểu khơng phải có người đưa yêu cầu có nghĩa vụ cung cấp chứng mà người không đưa yêu cầu giữ chứng có liên quan đến việc Tòa án giải vụ án có nghĩa vụ cung cấp chứng Pháp luật ln ln cơng cụ Nhà nước, pháp luật trước hết phải quy định để bảo vệ quyền lợi Nhà nước sau để bảo vệ công xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Trong giai đoạn chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, Pháp luật cần thiết phải có thay đổi cho phù hợp Tuy vậy, thay đổi phải phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam nước ta, nhiều nguyên nhân khác nhau, việc phổ cập tài liệu, giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai, nhà hạn chế; văn số quan Nhà nước có trách nhiệm bảo quản, quản lý Đối với tài liệu, giấy tờ, văn chưa có điều kiện để công khai cho người Thêm nữa, việc quản lý hành cồng kềnh, quan liêu, điều kiện máy móc, trang thiết bị chưa cho phép phổ cập tất thông tin đến với người dân Trong nhiều trường hợp, thân Tòa án hay luật sư đương chưa thể phép chụp số giấy tờ mà số quan giữ liên quan đến việc Tòa xem xét giải vụ án Thậm chí có u cầu Tòa án đề nghị cung cấp cho Tòa án giấy tờ, tài liệu liên quan quan không cung cấp, cung cấp khơng đầy đủ khơng xác Vì vậy, thiết nghĩ cần thiết phải quy định cho đương có nghĩa vụ cung cấp chứng để bảo vệ lợi ích chung Trong trường hợp họ khơng muốn xuất trình chứng để bảo vệ quyền lợi họ pháp luật nên cho phép họ thực điều quyền Trong trường hợp họ có nghĩa vụ cung cấp chứng để giúp Tòa án giải vụ án chứng họ khơng giữ Tòa án cần chủ động thu thập Cũng nên có quy định liên quan đến nghĩa vụ cá nhân, tổ chức giữ chứng phải có trách nhiệm cung cấp cho Tòa án Tòa án u cầu, khơng thực u cầu cần áp dụng chế tài định Đối với nghĩa vụ chứng minh tố tụng dân cần thiết phải phân biệt theo nghĩa rộng nghĩa hẹp thuật ngữ Theo nghĩa rộng, trình bày, đương có quyền tham gia vào qúa trình tranh luận phiên tòa Được đưa chứng để chứng tỏ cho đương khác Tòa án thấy yêu cầu đáng cần pháp luật bảo vệ Các đương có quyền sử dụng chứng mình, thơng qua tranh luận sử dụng chứng đương khác, Tòa án, Viện kiểm sátẪ để giúp Tòa án làm sáng tỏ vấn đề Tuy vậy, Tòa án giữ vai trò chủ động hoạt động xét xử, chủ động thu thập chứng cứ, chủ động xem xét, nghiên cứu đánh giá chứng Nói tóm lại Tòa án có nghĩa vụ chứng minh theo nghĩa thuật ngữ ... xét xử Quay lại nghĩa vụ chứng minh tố tụng hình Chúng ta thấy quan tiến hành tố tụng có nghĩa vụ chứng minh để tìm thật khách quan vụ án Các bị can, bị cáo khơng có nghĩa vụ chứng minh vơ tội Tuy... tuyên vào chứng đương khác cung cấp tự Tòa án thu thập Có quan điểm cho khơng nên quy định nghĩa vụ cung cấp chứng nghĩa vụ chứng minh yêu cầu đương mà nên quy định đương có quyền cung cấp chứng. .. minh, thu thập chứng Như trình bày, quy định Điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế với tiêu đề rõ nghĩa vụ chứng minh đương nội dung nghĩa vụ chứng minh khơng có khác ngồi nghĩa vụ cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 7 Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sựpdf, Com 7 Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sựpdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay