Com 5 Người thứ ba trong tố tụng dân sựpdf

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:06

Người thứ ba tố tụng dân Phân nhóm: Dân Mã tài liệu: Tác giả/Chủ biên: TS Phan Hữu Thư Nhà xuất bản: Tạp chí Tòa án nhân dân - Số 4/1985 Năm phát hành: 1985 Vật mang tin: Báo, Tạp chí Nơi lưu trữ: Thư viện Học viện Hình thức khai thác: Đọc chỗ Download: Các đương tố tụng dân bao gồm nguyên đơn, bị đơn người dự Nguyên đơn bị đơn bên tố tụng dân sự, tức chủ thể quan hệ pháp luật nội dung bị tranh chấp Ngoài nguyên đơn bị đơn nhiều trường hợp tham gia người khác có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ kiện gọi người dự Từ nên thay từ "người thứ ba" cho dễ hiểu gọi người thứ ba nói lên họ tham gia tố tụng với tư cách nguyên đơn hay bị đơn Qua thực tiễn xét xử nước ta qua tham khảo tài liệu nhiều nước bạn, chúng tơi thấy tính chất liên quan người thứ ba tố tụng dân không giống nhau, người thứ ba, theo chúng tôi, nên chia làm hai loại: người thứ ba có u cầu độc lập người thứ ba khơng có yêu cầu độc lập Người thứ ba có yêu cầu độc lập người tham gia vào vụ kiện xảy nguyên đơn bị đơn để bảo vệ quyền lợi độc lập với yêu cầu nguyên đơn bị đơn Họ có yêu cầu độc lập họ cho đối tượng (hoặc quyền lợi) tranh chấp thuộc họ, thuộc nguyên đơn hay bị đơn Ví dụ: Trần An kiện Lại Thị Thu đòi trả lại cho đèn chùm Pháp có đui đèn cuống đèn mạ vàng tây, chụp pha lê nhiều màu Trần An có giấy biên lai mua cửa hàng Pari chứng nhận Hải quan Việt Nam An trình bày Thu mượn đèn y dịp Nơ-en mà khơng trả lại Tại Tòa án, Thu khai đèn chùm Thu có mượn An (có hợp đồng viết người giữ bản), song Thu trao đèn cho Xưng người trước có quan hệ tình với An Xưng Tòa án mời tham gia với tư cách người thứ ba Tại Tòa án, Xưng yêu cầu Tòa án cơng nhận quyền sở hữu đèn nại chứng cứ, chứng minh đèn từ lâu thuộc quyền sở hữu Xưng hợp đồng tặng biếu mà Trần An ký với Xưng, có chứng nhận ủy ban nhân dân địa phương Người thứ ba có yêu cầu độc lập chống nguyên đơn, bị đơn chống nguyên đơn hay bị đơn Ví dụ: A kiện B đòi giao nhà mà B bán cho A nhà B cho C thuê C tham gia tố tụng với tư cách người thứ ba C xây dựng thêm số kiến trúc ngơi nhà, A khơng thể nhận nhà khơng trả cho C chi phí xây dựng thêm nhà Trong vụ ly hơn, cha mẹ chồng (hoặc vợ) tham gia tố tụng với tư cách người thứ ba có yêu cầu độc lập, họ có tài sản có liên quan đến tài sản vợ chồng, cần tách trước chia tài sản vợ chồng Người thứ ba có yêu cầu độc lập tham gia tố tụng tự u cầu, theo u cầu Tòa án nhân dân, theo yêu cầu nguyên đơn hay bị đơn Việc người thứ ba có yêu cầu độc lập tham gia vào vụ kiện nguyên đơn bị đơn, không cản trở họ tự khởi tố vụ kiện dân khác để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi Tất nhiên việc họ tham gia vào vụ kiện phát sinh nguyên đơn bị đơn có lợi cho họ hơn, tranh chấp tài sản người thứ ba khơng tham gia tố tụng sau Tòa án xử, quyền nghĩa vụ nguyên đơn bị đơn Tòa án xác định, mà lúc người thứ ba khởi tố, việc xử lý khó khăn, phức tạp Cần phân biệt người thứ ba có yêu cầu độc lập với đồng nguyên đơn Những đồng nguyên đơn vụ kiện dân có kiện bị đơn, yêu cầu đồng ngun đơn khơng loại trừ Còn u cầu người thứ ba có u cầu độc lập khác với yêu cầu đồng nguyên đơn, có chống lại lợi ích đồng ngun đơn Người thứ ba khơng có u cầu độc lập người tham gia tố tụng đứng phía nguyên đơn hay bị đơn, trường hợp án dân ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ họ Bản thân người thứ ba không tự đề yêu cầu độc lập mà yêu cầu họ phụ thuộc vào yêu cầu (hay phản yêu cầu) nguyên đơn (hay bị đơn) Đây chỗ phân biệt người thứ ba khơng có u cầu độc lập với người thứ ba có yêu cầu độc lập Chính xuất phát từ điểm khác mà người thứ ba khơng có u cầu độc lập, khơng có đủ điều kiện để khởi tố việc kiện dân độc lập Trường hợp điển hình người thứ ba tham gia tố tụng đứng phía bị đơn trường hợp kết việc kiện dẫn tới chỗ họ phải bồi hòan cho bị đơn Ví dụ: Trong vụ bồi thường thiệt hại tai nạn giao thông, chủ phương tiện bị đơn người lái xe (người trực tiếp gây thiệt hại) người thứ ba tham gia tố tụng đứng phía bị đơn, sau người thứ ba phải có trách nhiệm bồi hồn lại cho bị đơn theo chế độ trách nhiệm vật chất hay trách nhiệm dân Còn trường hợp người thứ ba tahm gia tố tụng đứng phía ngun đơn lấy ví dụ sau đây: A nhà sản xuất bán hàng cho B, B bán lại hàng cho C C khơng trả đủ tiền cho B cho hàng phẩm chất B kiện C, A tham gia tố tụng với tư cách người thứ ba đứng phía nguyên đơn yêu cầu B bị bác bỏ B kiện A A giao hàng phẩm chất Trong vụ ly hôn mà vợ chồng chung làm ăn chung với bố mẹ chồng (hoặc vợ) chia tài sản, bố mẹ chồng (hoặc vợ) phải mời tham gia tố tụng với tư cách người thứ ba Bố mẹ chồng (hoặc vợ) tham gia tố tụng đứng phía nguyên đơn bị đơn Ví dụ: Nguyên đơn đòi đền bù cơng sức góp vào khối tài sản bố mẹ bị đơn Nếu bị đơn đòi đền bù cơng sức góp vào khối tài sản bố mẹ nguyên đơn người tham gia tố tụng với tư cách người thứ ba đứng phía nguyên đơn Như phân tích vị trí người thứ ba tố tụng dân khác với vị trí nguyên đơn bị đơn, họ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến việc kiện, họ đương việc kiện Theo Thông tư số 96-NCPL ngày 8/2/1977 Tòa án nhân dân Tối cao đương có quyền sau đây: - Được Tòa án nhân dân cho xem chép đơn từ, tài liệu đương khác, nhân chứng, giám định viênẪ nhận thấy việc cần thiết cho đương chuẩn bị chứng cứ, lý lẽ để bảo vệ quyền lợi họ việc khơng gây khó khăn cho việc điều tra, hòa giải - Được đề xuất yêu cầu, bổ sung yêu cầu thay đổi yêu cầu việc kiện - Được đề xuất chứng yêu cầu điều tra biện pháp khẩn cấp tạm thời cần Tòa án nhân dân giải - Được xin thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân người phiên dịch - Được đề xuất câu hỏi Tòa án nhân dân thẩm vấn phiên tòa tham gia tranh luận - Được rút đơn kiện hòa giải với nguyên đơn, bị đơn phần có liên quan đến - Được kháng cáo, kháng án theo quy định pháp luật, người thứ ba kháng cáo, kháng án vấn đề có liên quan đến quyền lợi họ Những người thứ ba khơng có u cầu độc lập tố tụng dân sự, thực chất mà nói, tham gia tố tụng có tính chất bổ trợ Tòa án nhân dân mở phiên tòa khơng phải để xét yêu cầu họ mà để giải yêu cầu nguyên đơn Người thứ ba khơng có u cầu độc lập tham gia tố tụng vụ án xảy tính chất phụ yêu cầu họ thể rõ rệt: Họ đứng phía nguyên đơn hay bị đơn, quyền lợi họ có nhiều ràng buộc với yêu cầu nguyên đơn, bị đơn họ có vị trí độc lập tố tụng dân sự, khơng phụ thuộc vào ý chí nguyên đơn, bị đơn Như vậy, người thứ ba khơng có u cầu độc lập chủ thể quyền dân tranh chấp Xuất phát từ điểm này, người thứ ba khơng có u cầu độc lập, khơng có quyền sau đương sự: - Không đề xuất yêu cầu, bổ sung yêu cầu thay đổi yêu cầu việc kiện - Không rút đơn kiện hòa giải với ngun đơn hay bị đơn (vì thực chất họ khơng có u cầu hay đơn kiện độc lập mà đứng phía nguyên đơn hay bị đơn) ... sản bố mẹ nguyên đơn người tham gia tố tụng với tư cách người thứ ba đứng phía nguyên đơn Như phân tích vị trí người thứ ba tố tụng dân khác với vị trí nguyên đơn bị đơn, họ người có quyền lợi... biệt người thứ ba khơng có u cầu độc lập với người thứ ba có yêu cầu độc lập Chính xuất phát từ điểm khác mà người thứ ba khơng có u cầu độc lập, khơng có đủ điều kiện để khởi tố việc kiện dân. .. định pháp luật, người thứ ba kháng cáo, kháng án vấn đề có liên quan đến quyền lợi họ Những người thứ ba khơng có u cầu độc lập tố tụng dân sự, thực chất mà nói, tham gia tố tụng có tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Com 5 Người thứ ba trong tố tụng dân sựpdf, Com 5 Người thứ ba trong tố tụng dân sựpdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay