Com tu phap quoc te va van de xay dung quy pham phap luat boi toa an o phap va viet nam

9 20 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:02

TƯ PHÁP QUỐC TẾ VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG “QUY PHẠM PHÁP LUẬT” BỞI TÒA ÁN Ở PHÁP VÀ VIỆT NAM TS Đỗ Văn Đại Bài đăng Tạp chí Khoa học pháp lý số 7/2002 Lưu ý: Thời điểm viết đăng tạp chí chưa có BLDS 2005 Tư pháp quốc tế “ngành luật điều chỉnh quan hệ có yếu tố nước ngồi tư pháp dân sự, nhân gia đình, lao động có khách thể vật tồn nước ngoài” (1) Nghiên cứu Tư pháp quốc tế nghiên cứu quy phạm pháp quy điều chỉnh vấn đề liên quan đến quan hệ dân có yếu tố nước ngồi Ở Việt Nam Pháp, số quy phạm pháp luật tồn Công ước quốc tế hay Hiệp định tương trợ tư pháp mà Chính phủ Pháp hay Chính phủ Việt Nam tham gia Ví dụ Pháp số quy phạm điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước ngồi tồn Cơng ước Rôma ngày 19 tháng năm 1980 hay Công ước Viên ngày 11 tháng năm 1980 quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; Việt Nam tìm thấy số quy phạm Tư pháp quốc tế hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam với Cộng hòa dân chủ Đức (cũ), với Liên Xô (cũ), với Tiệp Khắc (cũ), với Cu Ba, với Hunggari, với Bungari, v.v… Bên cạnh quy phạm pháp luật ghi nhận nguồn quốc tế trên, thấy Tư pháp quốc tế Pháp Việt Nam số quy phạm pháp luật phát sinh từ nguồn quốc nội Bộ luật Dân sự, Luật hay Nghị định Ví dụ Pháp thấy số quy phạm Bộ luật Dân Napolêon năm 1804 Điều 3, Điều 14 Điều 15 Việt Nam thấy số quy phạm phần bảy Bộ luật Dân hay Luật nhân gia đình năm 2000 v.v… Ngồi quy phạm pháp luật vừa nêu trên, thấy tồn loại quy phạm đặc biệt với đặc thù riêng, quy phạm pháp luật thiết lập Tòa án tối cao mà xin đề cập Trong viết trước trao đổi với bạn đọc số quan điểm liên quan đến giá trị pháp lý quy phạm pháp quy xây dựng Tòa án tối cao để điều chỉnh số vấn đề liên quan đến quan hệ dân có yếu tố nước ngồi (II), chúng tơi xin giới thiệu với bạn đọc kỹ thuật mà Tòa án tối cao Pháp Tòa án tối cao Việt Nam sử dụng thiết lập quy phạm loại này(I) I Những kỹ thuật xây dựng quy phạm hướng dẫn Tòa án sử dụng Tư pháp quốc tế Pháp Việt Nam Nghiên cứu tổng quát Tư pháp quốc tế Pháp Việt Nam thấy tồn hai kỹ thuật phổ biến mà Tòa án tối cao Pháp Tòa án tối cao Việt Nam sử dụng để xây dựng số quy phạm pháp luật liên quan đến quan hệ dân có yếu tố nước ngồi: Tòa án Pháp Tòa án Việt Nam thiết lập số quy phạm pháp luật Tư pháp quốc tế thơng qua việc cụ thể hóa pháp luật (1) thông qua việc bổ sung pháp luật (2) Xây dựng quy phạm pháp luật Tư pháp quốc tế Tòa án thơng qua việc cụ thể hóa pháp luật Ở Pháp Việt Nam tồn số văn pháp quy điều chỉnh vấn đề liên quan đến quan hệ dân có yếu tố nước ngồi dạng khung trừu tượng Để đưa văn vào thực tiễn đời sống, Tòa án phải cụ thể hóa thơng qua việc cụ thể hóa Tòa án tối cao Pháp (a) Tòa án tối cao Việt Nam (b) xây dựng số quy phạm pháp quy Chúng tơi xin dẫn số ví dụ a Ở Pháp: Theo Điều khoản Bộ luật Dân Napolêon năm 1804, “luật liên quan đến trạng thái lực điều chỉnh người Pháp họ sống nước ngoài” Quy phạm hai chiều hóa Theo pháp luật Pháp nay, “trạng thái lực” chủ thể điều chỉnh pháp luật nhân thân chủ thể Thuật ngữ “trạng thái lực” sử dụng trừu tượng chung chung Tình trạng cá nhân bị điên, bị tâm thần hay bị sa sút trí tuệ ký kết hợp đồng dân vấn đề liên quan đến “trạng thái lực” điều chỉnh pháp luật nhân thân vấn đề liên quan đến sai sót ký kết hợp đồng dân điều chỉnh pháp luật hợp đồng (pháp luật có quan hệ mật thiết với hợp đồng khơng có thỏa thuận khác)? Theo Tòa án tối cao Pháp, vấn đề liên quan đến “trạng thái lực” cá nhân điều chỉnh pháp luật nhân thân cá nhân (2) Vậy thơng qua việc cụ thể hóa pháp luật, Tòa án Pháp thiết lập quy phạm mà theo tình trạng cá nhân bị điên, bị tâm thần hay bị sa sút trí tuệ ký kết hợp đồng dân vấn đề liên quan đến “trạng thái lực” điều chỉnh pháp luật nhân thân cá nhân Theo Điều 1496 Bộ luật Tố tụng dân Pháp, Trọng tài thương mại quốc tế giải tranh chấp theo “những quy phạm pháp luật” Nếu bên tranh chấp khơng có thỏa thuận pháp luật điều chỉnh hợp đồng, xét xử Trọng tài sử dụng pháp luật nước để giải tranh chấp Trong trường hợp này, định Trọng tài hợp lệ pháp luật quốc gia chọn loại quy phạm pháp luật Tương tự Trọng tài sử dụng quy phạm thực chất Công ước quốc tế để giải tranh chấp loại quy phạm pháp luật Điều 1496 nêu sử dụng chung chung thuật ngữ “những quy phạm pháp luật”, tập quán thương mại thơng lệ quốc tế có coi loại quy phạm pháp luật không? Quyết định Trọng tài có hợp lệ khơng Trọng tài sử dụng tập quán thương mại thông lệ quốc tế để giải tranh chấp? Theo Tòa án tối cao Pháp, tập quán thương mại thông lệ quốc tế loại quy phạm pháp luật mà Trọng tài sử dụng để giải tranh chấp tập quán thương mại thông lệ quốc tế chấp nhận thực tế xét xử nước (3) Vậy thơng qua việc cụ thể hóa pháp luật Tòa án Pháp thiết lập quy phạm Tư pháp quốc tế b Ở Việt Nam: Theo Điều 87 Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án kinh tế, “các quy định Pháp lệnh áp dụng việc giải tranh chấp kinh tế Việt Nam, bên cá nhân, pháp nhân nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia có quy định khác” Vậy điều kiện để áp dụng Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án kinh tế tranh chấp có yếu tố nước ngồi phải “tranh chấp kinh tế Việt Nam” Thuật ngữ tranh chấp kinh tế Việt Nam sử dụng trừu tượng chung chung Đối với tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước hai câu hỏi đặt ra: Khi tranh chấp coi tranh chấp kinh tế tranh chấp hợp đồng kinh tế coi tranh chấp Việt Nam? Đối với câu hỏi thứ nhất, theo Tòa án nhân dân tối cao (4): tranh chấp kinh tế “tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có mục đích sản xuất, kinh doanh ký kết bên pháp nhân Việt Nam với bên cá nhân, pháp nhân nước ngồi, khơng phân biệt việc pháp nhân có trụ sở hay khơng có trụ sở Việt Nam, cá nhân có cư trú Việt Nam hay khơng” Cũng theo Tòa án tối cao: tranh chấp kinh tế mà tranh chấp dân Việt Nam tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có mục đích sản xuất, kinh doanh bên người nước ngồi “tranh chấp phát sinh từ hợp đồng có mục đích sản xuất, kinh doanh bên cá nhân nước ngoài, pháp nhân nước bên pháp nhân nước với bên cá nhân nước ngồi Tòa án nhân dân giải theo Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án dân sự, theo quy định Điều 43 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế hợp đồng khơng phải hợp đồng kinh tế” Đối với câu hỏi thứ hai, tồn ba giải pháp: tranh chấp hợp đồng kinh tế Việt Nam tranh chấp ký kết hợp đồng Việt Nam; hai bên hợp đồng Việt Nam; hay tranh chấp thực hợp đồng Việt Nam Theo Tòa án nhân dân tối cao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, “các tranh chấp kinh tế Việt Nam bao gồm: tranh chấp việc thực hợp đồng kinh tế Việt Nam không phụ thuộc vào hợp đồng kinh tế ký kết Việt Nam nước Cũng cần lưu ý trường hợp hợp đồng kinh tế ký kết Việt Nam nước ngoài, phần hợp đồng kinh tế thực Việt Nam, phần hợp đồng kinh tế thực nước ngồi, có tranh chấp hợp đồng kinh tế Tòa án thụ lý giải tranh chấp việc thực phần hợp đồng kinh tế Việt Nam” (5) Ở tiêu chí để tranh chấp hợp đồng kinh tế coi tranh chấp hợp đồng kinh tế Việt Nam phải tranh chấp việc thực hợp đồng Việt Nam Vậy thông qua việc cụ thể hóa pháp luật, Tòa án tối cao Việt Nam xây dựng số quy phạm liên quan đến tranh chấp hợp đồng có yếu tố nước ngồi Xây dựng quy phạm pháp luật Tư pháp quốc tế Tòa án thơng qua việc bổ sung pháp luật Bên cạnh việc cụ thể hóa pháp luật, thấy Tòa án tối cao Pháp (a) Tòa án tối cao Việt Nam (b) thiết lập số quy phạm Tư pháp quốc tế thông qua việc bổ sung pháp luật Xin dẫn số ví dụ: a Ở Pháp: Theo Điều 3, khoản Bộ luật Dân Napolêon năm 1804, “bất động sản, bất động sản thuộc quyền sử dụng người nước ngoài, điều chỉnh pháp luật Pháp” Điều khoản không đề cập đến vấn đề thừa kế động sản Vậy vấn đề thừa kế động sản điều chỉnh pháp luật nước nào, pháp luật nơi có tài sản, pháp luật nước mà người để lại thừa kế có quốc tịch hay pháp luật nước mà người để lại thừa kế có nơi cư trú cuối cùng? Theo Tòa án tối cao Pháp, vấn đề thừa kế động sản điều chỉnh pháp luật mà người để lại thừa kế có nơi cư trú cuối (6) Vậy thơng qua việc bổ khuyết pháp luật, Tòa án tối cao Pháp thiết lập quy phạm xung đột pháp luật Theo Điều 14 Bộ luật Dân Napolêon năm 1804, “người nước ngoài, khơng thường trú Pháp, bị khởi kiện trước Tòa án Pháp việc thực nghĩa vụ ký kết với người Pháp Pháp; người nước ngồi bị khởi kiện trước Tòa án Pháp nghĩa vụ ký kết với người Pháp nước ngoài” Theo Điều 15 Bộ luật Dân Napolêon năm 1804, “cơng dân Pháp bị khởi kiện trước Tòa án Pháp nghĩa vụ ký kết nước ngoài, với người nước ngoài” Cả hai điều luật không đề cập đến trường hợp tranh chấp hai bên người nước ngồi Tòa án Pháp có thẩm quyền giải tranh chấp dân hai bên người nước ngồi khơng? Trước năm 1948, theo Tòa án tối cao Pháp, Tòa án Pháp khơng có thẩm quyền tài phán loại tranh chấp (7) Nhưng từ năm 1948 trở lại đây, theo Tòa án tối cao Pháp, Tòa án Pháp có quyền tài phán tranh chấp bên người nước ngồi (8) Vậy thơng qua việc bổ khuyết pháp luật, Tòa án tối cao Pháp thiết lập quy phạm xung đột quyền tài phán b Ở Việt Nam: 10 Theo Điều 13, khoản Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp kinh tế, “Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung Tòa án cấp huyện) giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp hợp đồng kinh tế mà giá trị tranh chấp 50 triệu đồng, trừ trường hợp có nhân tố nước ngoài” Pháp lệnh phủ nhận rõ ràng thẩm quyền xét xử Tòa án cấp huyện vụ án kinh tế có yếu tố nước ngồi Song Pháp lệnh khơng Tòa án có quyền xét xử tranh chấp Đây khiếm khuyết Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp kinh tế Tòa án cấp tỉnh hay Tòa án tối cao có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngồi? Theo Tòa án nhân dân tối cao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, “theo quy định Điều 13 Pháp lệnh, việc giải theo thủ tục sơ thẩm tất vụ án kinh tế quy định Điều 12 Pháp lệnh có bên cá nhân, pháp nhân nước thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” (9) Vậy thông qua việc bổ sung pháp luật, Tòa án tối cao Việt Nam thiết lập quy phạm theo Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xét xử theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp kinh tế có yếu tố nước ngồi 11 Trước năm 1986, vấn đề liên quan đến hôn nhân gia đình điều chỉnh Luật nhân gia đình năm 1959 Nhưng Luật khơng chứa đựng điều khoản liên quan đến vấn đề ly có yếu tố nước ngồi Tòa án Việt Nam có thẩm quyền tài phán việc ly có yếu tố nước ngồi hay khơng? Nếu có pháp luật nước chọn để điều chỉnh loại ly hôn này? Ở thấy Luật hôn nhân gia đình năm 1959 có nhiều lỗ hổng pháp lý lỗ hổng bổ sung Tòa án nhân dân tối cao Theo thơng tư số 11/TATC ngày 12 tháng năm 1974 Tòa án nhân dân tối cao thủ tục giải vấn đề ly có yếu tố nước ngồi, Tòa án Việt Nam có thẩm quyền xét xử vấn đề ly hôn pháp luật Việt Nam pháp luật áp dụng để giải tranh chấp ly (10) Vậy Tòa án tối cao Pháp, thơng qua việc bổ khuyết pháp luật, Tòa án tối cao Việt Nam thiết lập số quy phạm pháp luật Tư pháp quốc tế II Giá trị pháp lý quy phạm pháp luật xây dựng Tòa án Tư pháp quốc tế Pháp Việt Nam 12 Phần I cho thấy thực tế Tòa án tối cao Pháp Tòa án tối cao Việt Nam thiết lập số quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước ngồi Một câu hỏi đặt quy phạm pháp luật có tính bắt buộc hay không Trả lời câu hỏi đồng nghĩa với trả lời câu hỏi án lệ có phải nguồn Tư pháp quốc tế hay không theo định nghĩa án lệ “thực tiễn xét xử loại vụ việc cụ thể, thể án hay định có hiệu lực pháp luật tòa án cao cấp xử” (11) nguồn pháp luật “là hình thức chứa đựng thể quy phạm pháp luật”(12) Nếu câu trả lời cho câu hỏi rõ ràng Tư pháp quốc tế Pháp ngược lại vấn đề tranh cãi khoa học pháp lý Việt Nam nói chung Tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng Giá trị pháp lý quy phạm pháp luật xây dựng Tòa án Tư pháp quốc tế Pháp 13 Theo thuyết tam quyền phân lập, Tòa án quan tư pháp khơng có vai trò xây dựng quy phạm pháp quy mà đứng áp dụng luật Nhưng trước nghèo nàn văn cụ thể điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước ngồi, án lệ coi nguồn pháp luật Pháp nói chung Tư pháp quốc tế Pháp nói riêng Một điểm chung tài liệu Tư pháp quốc tế Pháp không tài liệu sách báo phủ nhận vai trò nguồn pháp luật án lệ Các chuyên gia Tư pháp quốc tế Pháp thừa nhận vai trò án lệ Theo H Batiffol P Lagarde “nguồn chủ yếu Tư pháp quốc tế Pháp án lệ Tòa án tối cao Tòa án địa phương thuộc giám sát Tòa án tối cao” (13) Tương tự, theo Y Loussouarn P Bourel, “án lệ nguồn quan trọng Tư pháp quốc tế” (14) 14 Trong thực tế, quy phạm pháp luật thiết lập Tòa án tối cao Pháp thơng qua vụ việc cụ thể án Vậy phải tìm kiếm án nào? Từ đầu năm 80 việc tìm kiếm án Tòa án tối cao đơn giản tất án Tòa án tối cao ghi lại CDROM Nhưng CDROM thường phát hành hay tháng sau án đưa Vậy muốn có thơng tin cập nhật liên quan đến án người quan tâm phải tìm xem tạp chí luật theo q Tạp chí JDI, Tạp chí RCDIP; tạp chí hàng tháng Tạp chí RJDA; tạp chí hàng tuần Tạp chí Dalloz, Tạp chí JCP.G, Tạp chí JCP.E hay tạp chí hàng ngày Tạp chí Gaz.Pal., Tạp chí Petites affiches, v.v… Những án có tính điển hình tìm thấy Bản tin Tòa án tối cao hàng tháng (Bull.civ.) số án quan trọng sưu tập bình luận Những án quan trọng Tư pháp quốc tế Pháp, Nxb Dalloz 1998 hai chuyên gia B.Ancel Y.Lequette Giá trị pháp lý quy phạm pháp luật xây dựng Tòa án Tư pháp quốc tế Việt Nam 15 Các quy phạm pháp luật thiết lập Tòa án tối cao Việt Nam có tính bắt buộc hay khơng, án lệ có coi nguồn pháp luật Việt Nam nói chung Tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng hay khơng vấn đề tranh luận nước ta (15) Về lý luận chưa có giáo trình luật trường đại học nước ta đề cập đến vấn đề cách đầy đủ, khách quan có hệ thống(16) Theo giáo trình Tư pháp quốc tế Trường đại học Luật Hà Nội, “ở nước ta thực tiễn tư pháp (án lệ) khơng nhìn nhận với tư cách nguồn pháp luật nói chung nguồn Tư pháp quốc tế nói riêng Chỉ có văn pháp luật Nhà nước nguồn luật pháp Điều khẳng định quan điểm tòa án Việt Nam quan xét xử xét xử tn theo luật pháp, khơng có quyền ban hành văn pháp luật, án lệ nguồn pháp luật Việt Nam nói chung nguồn Tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng” (17) Nhưng theo Phạm Hồng Thái Đinh Văn Mậu, “trong sách, báo khoa học pháp lý nước ta phổ biến quan niệm coi nguồn pháp luật hình thức biểu bên ngồi pháp luật, nói cách khác văn pháp luật chứa đựng quy phạm pháp luật Không coi án lệ tập quán pháp nguồn pháp luật Quan niệm có tác dụng nhấn mạnh vai trò văn quy phạm pháp luật hệ thống nguồn pháp luật, chưa thật đầy đủ toàn diện Thực tế nước ta nhiều trường hợp để xét xử phải dùng đến “án lệ” trình độ khái quát, tổng hợp cao hình thức văn hướng dẫn xét xử Tòa án nhân dân tối cao” (18) 16 Theo chúng tơi hợp tình hợp lý phải coi quy phạm thiết lập Tòa án tối cao Việt Nam bắt buộc, tức án lệ nguồn pháp luật Việt Nam nói chung Tư pháp quốc tế Việt Nam nói riêng Đó hai lý chủ yếu sau: Lý pháp lý: Trong pháp luật thực định Việt Nam, khơng văn thức thừa nhận án lệ nguồn pháp luật khơng có văn khẳng định cách công khai án lệ không nguồn pháp luật nói chung Tư pháp quốc tế nói riêng Tác giả Phạm Hồng Thái Đinh Văn Mậu thừa nhận vai trò pháp lý án lệ không đưa văn để làm sở Tương tự, giáo trình Tư pháp quốc tế Trường đại học Luật Hà Nội phủ nhận vai trò án lệ song khơng dựa vào văn cụ thể Vậy án lệ có nguồn pháp luật nói chung Tư pháp quốc tế nói riêng hay khơng cần giải thơng qua giải thích pháp luật Việt Nam liên quan đến vấn đề Theo Điều 19, khoản 1, Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày tháng năm 2002, “Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: Hướng dẫn Tòa án áp dụng thống pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử Tòa án” (19) Ở dường Quốc hội “ngầm” thừa nhận văn hành Việt Nam chưa hoàn thiện, đầy đủ, cụ thể Cho phép đồng thời bắt buộc Tòa án tối cao Hướng dẫn Tòa án áp dụng thống pháp luật dường cho phép đồng thời bắt buộc Tòa án tối cao thiết lập quy phạm pháp luật cần thiết Nói cách khác, dường Quốc hội “ngầm” ủy quyền cho Tòa án tối cao xây dựng số quy phạm pháp luật cần thiết, tức văn pháp luật dạng khung hay khiếm khuyết Những quy phạm thiết lập Tòa án tối cao nghiên cứu phần I xây dựng thông qua hướng dẫn áp dụng thống pháp luật Vậy phủ nhận cách máy móc tính bắt buộc quy phạm thiết lập Tòa án tối cao dường phủ nhận Điều 19 khoản nói Lý thực tiễn: Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nước ta có “án lệ ngầm”(20) Trong thực tế quy phạm thiết lập Tòa án tối cao có tính bắt buộc quy phạm pháp luật khác Nếu khơng theo quy phạm thiết lập Tòa án tối cao xét xử, án Tòa án địa phương có nhiều khả bị hủy phải xét lại để tránh bị hủy án Tòa án địa phương buộc phải tơn trọng quy phạm loại Tương tự đương tranh chấp: Bên đương không thừa nhận quy phạm thiết lập Tòa án tối cao có nhiều khả thua kiện đương tơn trọng quy phạm có nhiều hội thắng kiện 17 Không hệ thống pháp luật hoàn thiện tuyệt đối Mỗi hệ thống pháp luật có khe hở, khiếm khuyết Các nhà lập pháp thiết lập văn khơng thể dự tính đến tất vấn đề pháp lý xảy thuộc phạm vi điều chỉnh văn Đây thực tế mà pháp luật nước ta tránh (21) Trước lỗ hổng pháp lý văn pháp luật không điều chỉnh kịp thời, án lệ công cụ để hồn thiện pháp luật Tất nhiên khơng phải cơng cụ hữu hiệu án lệ có nhược điểm riêng Nếu vấn đề pháp lý phát sinh Quốc hội hay Chính phủ điều chỉnh kịp thời văn chi tiết cụ thể điều tốt cho tất người Nhưng phải thừa nhận có Quốc hội, Chính phủ vấn đề pháp lý cụ thể cần giải nhiều Ở nước ta, văn pháp luật dạng khung hay chưa hoàn thiện, việc thừa nhận giá trị pháp lý án lệ để điều chỉnh số vấn đề quan hệ xã hội khơng hồn tồn xa lạ Vào năm 50, văn pháp luật sơ sài chưa chặt chẽ, pháp luật nước ta thừa nhận vai trò án lệ thực tế pháp lý Ví dụ theo thơng tư Thủ tướng Chính phủ số 442/TTg, ngày 19-1-1955, “Tới Tòa án vào văn nói sách trừng trị Chính phủ mà xét xử đem lại kết tốt cho việc bảo vệ trật tự, an ninh Kinh nghiệm xét xử số loại phạm pháp trở thành án lệ Tuy nhiên án lệ khác địa phương Đường lối xét xử khơng thống nhất, rõ ràng có nơi khơng Cần phải thống án lệ quy định chung sau để hướng dẫn Tòa án trừng trị số tội phạm thông thường” 18 Vậy quy phạm pháp luật thiết lập Tòa án tối cao hợp tình hợp lý, nên coi quy phạm quy phạm pháp luật khác, tức thừa nhận án lệ nguồn pháp luật nói chung Tư pháp quốc tế nói riêng Trong giáo trình hay tư liệu Tư pháp quốc tế, nên thêm vào nghiên cứu án lệ Vì phủ nhận án lệ nguồn pháp luật, giáo trình Tư pháp quốc tế Trường đại học Luật Hà Nội dường không dẫn quy phạm pháp luật thiết lập Tòa án tối cao quy phạm khơng So sánh sách báo chuyên sâu liên quan đến quan hệ dân có yếu tố nước ngồi Pháp Việt Nam, nhận thấy Tư pháp quốc tế nước ta nhiều khiếm khuyết, lỗ hổng Tư pháp quốc tế Pháp lại tương đối đầy đủ hồn thiện, số lượng văn Tư pháp quốc tế nước ta chứa đựng nhiều văn pháp luật Tư pháp quốc tế Pháp (Nghị viện Chính phủ Pháp can thiệp vào lĩnh vực xung đột pháp luật xung đột quyền tài phán) Lý khác sách báo chuyên sâu chuyên gia Tư pháp quốc tế Pháp trọng nghiên cứu án lệ thừa nhận án lệ nguồn pháp luật./ ================================= CHÚ THÍCH (1) Từ điển luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 1999, tr 549 “Đối tượng điều chỉnh Tư pháp quốc tế quan hệ dân hiểu theo nghĩa rộng – Nó khơng bao gồm quan hệ dân hiểu theo nghĩa truyền thống mà bao gồm quan hệ tài sản nhân thân nảy sinh lĩnh vực thương mại (kinh tế), nhân gia đình, lao động, tố tụng dân sự, tố tụng kinh tế (kể tố tụng trọng tài)”: Giáo trình Luật dân Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Tập II, Nxb Công an nhân dân, 1997, tr, 394 (2) Ví dụ Phòng dân sự, Tòa án tối cao ngày 25 tháng năm 1957: Xem tạp chí RCDIP 1957, tr 680, bình luận H Batiffol; B Ancel Y Lequette, Những án quan trọng Tư pháp quốc tế Pháp, Nxb Dalloz, 1998, án số 29 (3) Ví dụ Phòng dân số 1, Tòa án tối cao ngày 22 tháng 10 năm 1991: Xem Tạp chí JDI 1992, tr 177, bình luận B Goldman; Tạp chí RCDIP 1992, tr 113, bình luận B Oppetit; Tạp chí Rev.arb.1992, tr 457, bình luận P Lagarde (4) Xem Điều Cơng văn Tòa án nhân dân tối cao số 11-KHXX ngày 23 tháng năm 1996 Hướng dẫn Pháp lệnh Thủ tục giải vụ án kinh tế (5) Xem mục III-4-c: TTLN Số 04/TTLN ngày tháng năm 1995 TANDTC VKSNDTC Hướng dẫn thi hành số quy định Pháp lệnh việc giải vụ án kinh tế (6) Ví dụ án Phòng dân Tòa án tối cao ngày 19 tháng năm 1939: Xem Tạp chí Sirey 1940, I, tr 49, bình luận Niboyet; Tạp chí RCDIP 1939, tr 481, bình luận Niboyet; Tạp chí Dalloz 1939, I, tr 97, bình luận Lerebours-Pigeonniere; B Ancel Y Lequette, Những án quan trọng Tư pháp quốc tế Pháp, Nxb Dalloz 1998, án số 18 (7) Xem ví dụ án ngày 18 tháng năm 1892: Tạp chí Sirey 1892, I, tr 47; Tạp chí Dalloz 1892, I, tr 489 (8) Ví dụ án ngày 21 tháng năm 1948 Phòng dân Tòa án tối cao: Xem Tạp chí JCP 1948, II, 4422, bình luận Lerebours-Pigeonniere; Tạp chí Sirey 1949, I, tr 121, bình luận Niboyet; Tạp chí RCDIP 1949, tr 557, bình luận Francescakis Quy phạm nhắc lại rõ án Phòng dân Tòa án tối cao ngày 30 tháng 10 năm 1962: Xem B.Ancel Y Lequette, Những án quan trọng Tư pháp quốc tế Pháp, Nxb Dalloz 1998, án số 37; Tạp chí RCDIP 1963, tr 387, bình luận Francescakis; Tạp chí Dalloz 1963, tr 109, bình luận Hollaux (9) TTLN Số 04/TTLN ngày tháng năm 1995 TANDTC VKSNDTC Hướng dẫn thi hành số quy định Pháp lệnh việc giải vụ án kinh tế: Xem mục III-4-a (10) Xem thêm: Đoàn Năng, Vấn đề hoàn thiện hệ thống quy phạm xung đột hướng dẫn chọn pháp luật điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước ngồi, Tạp chí Nhà nước pháp luật, 11/1998, tr 39 (11) Từ điển luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 1999, tr 12 (12) Giáo trình Tư pháp quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2001, tr 12 (13) Tư pháp quốc tế, Nxb L.G.D.J, 1993, xuất lần thứ 8, tr 32 (14) Tư pháp quốc tế, Nxb Page Rankingécis-Dalloz, 2001, xuất lần thứ 7, tr 19 Xem thêm: D Gutmann, Tư pháp quốc tế, Nxb Dalloz-Cours, 2000, tr.3 tiếp theo; P Courbe, Tư pháp quốc tế, Nxb Armand Colin, 2000, tr 9; J Derrupé, Tư pháp quốc tế, Nxb Dalloz-Mémentos 2001, tr 4; B Audit, Tư pháp quốc tế, Nxb Economica 2000, tr 21 (15) “Trong sách báo pháp lý có số tác giả đề cập đến vai trò án lệ thực tiễn pháp lý nước ta, đồng thời kiến nghị phải có thay đổi nhận thức án lệ khoa học pháp lý, cần phải coi nguồn quan trọng pháp luật XHCN Ngược lại có ý kiến hoàn toàn phủ nhận tồn án lệ nước ta”: Nguyễn Đức Mai, Về vấn đề án lệ nước ta nay, Tạp chí Nhà nước Pháp luật 3/1998, tr 47 “Án lệ, theo cách hiểu pháp luật theo hệ thống Anh, Mỹ không tồn Việt Nam Tuy nhiên hướng dẫn nguyên tắc xét xử chung vụ án thương mại Tòa án nhân dân tối cao ban hành có loại nguồn đặc thù pháp luật thương mại hay không, vấn đề cần tranh luận thêm Việt Nam”: Phạm Duy Nghĩa, Tìm hiểu Luật thương mại Việt Nam, Nxb CTQG, 1999, tr.26 (16) Nguyễn Đức Mai, Về vấn đề án lệ nước ta nay, Tạp chí Nhà nước Pháp luật 3/1998, tr 47 (17) Giáo trình Tư pháp quốc tế, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2001, tr 22 “Ở Việt Nam với tư cách nguồn Tư pháp quốc tế là: Luật pháp nước; điều ước quốc tế tập quán Còn thực tiễn tòa án trọng tài (án lệ) không coi nguồn nước Anh, Mỹ, v.v…”: Giáo trình Tư pháp quốc tế, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2001, tr 24 (18) Phạm Hồng Thái Đinh Văn Mậu, Luật hành Việt Nam, Nxb TP HCM, 1996, tr 61 (19) Xem tương tự, Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày tháng năm 1981, Điều 20, khoản Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày tháng 10 năm 1992, Điều 18, khoản (20) Xem Pháp luật TP.HCM, Việt Nam cần có án lệ (Đăng lại VnExpress ngày 19 tháng năm 2002) (21) Theo Từ điển luật học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 1999, tr 393, “Ở Việt Nam có hệ thống quy phạm pháp luật xung đột mình, thiếu nhiều chưa đồng bộ” ... hóa Tòa án tối cao Pháp (a) Tòa án tối cao Việt Nam (b) xây dựng số quy phạm pháp quy Chúng xin dẫn số ví dụ a Ở Pháp: Theo Điều khoản Bộ luật Dân Napolêon năm 1804, “luật liên quan đến trạng thái... nhận vai trò án lệ Theo H Batiffol P Lagarde “nguồn chủ yếu Tư pháp quốc tế Pháp án lệ Tòa án tối cao Tòa án địa phương thuộc giám sát Tòa án tối cao” (13) Tương tự, theo Y Loussouarn P Bourel,... Page Rankingécis-Dalloz, 2001, xuất lần thứ 7, tr 19 Xem thêm: D Gutmann, Tư pháp quốc tế, Nxb Dalloz-Cours, 2000, tr.3 tiếp theo; P Courbe, Tư pháp quốc tế, Nxb Armand Colin, 2000, tr 9; J Derrupé,
- Xem thêm -

Xem thêm: Com tu phap quoc te va van de xay dung quy pham phap luat boi toa an o phap va viet nam, Com tu phap quoc te va van de xay dung quy pham phap luat boi toa an o phap va viet nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay