Com hien tuong da phan quyet doi voi viec dan su co yeu to nuoc ngoai

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:02

HIỆN TƯỢNG ĐA PHÁN QUYẾT ĐỐI VỚI VIỆC DÂN SỰ CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI ThS Nguyễn Bá Bình Khoa Luật Quốc tế, ĐH Luật Hà Nội Bài đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 129 (tháng 8/2008) Bài viết xem tại: Hiệp Hội Sinh Viên Luật Hà Nội | Tin tức | Pháp luật quốc tế | Hiện tượng đa phán việc dân có yếu tố nước ngồi Do liên quan tới nhiều quốc gia khác mà với vụ việc dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình (gọi chung vụ việc dân sự) có yếu tố nước ngồi hồn tồn thuộc thẩm quyền xét xử tòa án nhiều nước Vì thế, đương nộp đơn khởi kiện nhiều nước kết cục với vụ việc tồn nhiều phán tuyên tòa án nước khác Đây tượng đa phán Tư pháp quốc tế [1] - ngành luật chịu trách nhiệm điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước Đa phán gây khó khăn cho việc thi hành án, định dân bảo đảm quyền lợi ích đáng đương Bởi lẽ, nguyên tắc, án, định dân tòa án nước có hiệu lực lãnh thổ nước hiệu lực án, định dân tòa án nước ngang nhau, loại trừ Vụ việc tranh chấp quyền nuôi (Princess Lam) ca sĩ Lý Hương Tony Lam diễn minh chứng sinh động đa phán [2] (Xem Tóm tắt vụ việc) Đã có hai phán với nội dung trái ngược - tòa án Việt Nam tòa án Mỹ liên quan đến tranh chấp quyền nuôi cặp vợ chồng Vụ việc lạ lẫm với nhiều người Việt Nam [3], người nghiên cứu pháp luật lại có thêm lý để nhìn lại tượng gai góc tư pháp quốc tế Chúng xin nêu suy nghĩ nguyên tượng đa phán quyết, bàn luận giải pháp loại trừ Tóm tắt vụ việc Ca sĩ Lý Hương (quốc tịch Việt Nam) kết hôn với Tony Lam (quốc tịch Mỹ) Mỹ vào tháng 2/2001; Sau thời gian chung sống, mâu thuẫn, hai vợ chồng tiến hành xin ly hôn Tòa án nhân dân TPHCM: tòa án thụ lý đơn xin ly hôn vào ngày 14/3/2006, xử sơ thẩm vào ngày 07/05/2007, án có hiệu lực pháp luật từ tháng 9/2007 Theo án Lý Hương quyền ni Tuy nhiên, ơng Tony Lam có đơn kiện lên Tòa án gia đình tiểu bang New York (Mỹ) tòa án án lệnh tạm thời giao quyền giám hộ tạm thời cho ông Tony Lam Án lệnh ngày 21/6/2006 (có thơng tin nói rằng, ơng Tony Lam nộp đơn lên Tòa án gia đình tiểu bang New York sau thời điểm Tòa án nhân dân TPHCM thụ lý đơn xin ly hôn) Tháng 5/2008, sân bay Los Angeles để Việt Nam, ca sĩ Lý Hương bị Bộ An ninh nội địa Mỹ bắt giữ liên quan đến việc giành quyền ni chồng cũ (vì theo án Việt Nam quyền ni con, theo án lệnh Mỹ khơng) Phiên xét xử vụ việc liên quan đến quyền nuôi ca sĩ Lý Hương Tony Lam diễn Mỹ vào ngày 26/6/2008 Căn nguyên tượng đa phán Nguyên nhân sâu xa tượng đa phán vụ việc dân có yếu tố nước ngồi liên quan tới nhiều quốc gia khác nhau; thế, dựa quan điểm nguyên tắc chủ quyền quốc gia xuất khả tòa án nhiều nước có thẩm quyền xét xử vụ việc [4] Theo đó, đa phán xảy tòa án nhiều nước thụ lý phán vụ việc Việc xác định tòa án nước có thẩm quyền giải vụ việc dân có yếu tố nước ngồi hay không phụ thuộc vào luật tư pháp quốc tế nước Tư pháp quốc tế nước quy định thẩm quyền xét xử vụ việc dân có yếu tố nước ngồi hai nguồn luật: điều ước quốc tế pháp luật tố tụng dân nước Nếu vụ việc dân có yếu tố nước ngồi phát sinh liên quan tới quốc gia có điều ước quốc tế với vấn đề xác định thẩm quyền xét xử, theo nguyên tắc giá trị ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế so với pháp luật quốc gia, quy tắc xác định thẩm quyền xét xử điều ước quốc tế phải nước tuân thủ Trong trường hợp này, tượng đa phán phát sinh, cho dù có thống nước có liên quan, tiêu chí để xác định thẩm quyền xét xử điều ước quốc tế để mở khả tòa án nhiều nước có quyền thụ lý Ví dụ, Hiệp định tương trợ tư pháp nước A nước B có điều khoản quy định việc ly hôn công dân hai nước thuộc thẩm quyền giải tòa án hai nước Nếu thế, tòa án nước có thẩm quyền giải vụ việc ly hôn công dân hai nước đa phán xảy đương nộp đơn xin ly hôn hai nước Trong trường hợp khơng có điều ước quốc tế quốc gia vấn đề lựa chọn tòa án nước có thẩm quyền xét xử với vụ việc có yếu tố nước ngồi, việc xác định thẩm quyền xét xử tòa án nước phụ thuộc vào quy định pháp luật tố tụng dân nước Hiện tượng đa phán xảy khi: Trường hợp thứ nhất, pháp luật tố tụng dân quốc gia có liên quan đưa tiêu chí khác xác định thẩm quyền tòa án nước vụ việc Chẳng hạn, với tranh chấp ly hôn có yếu tố nước ngồi mà pháp luật quốc gia A lấy tiêu chí quốc tịch bên quốc gia B lấy tiêu chí nơi thường trú chung vợ chồng để xác định thẩm quyền xét xử Khi đó, vụ việc ly có tham gia công dân nước A hai vợ chồng lại thường trú chung nước B hoàn toàn xét xử quốc gia A quốc gia B, có nghĩa có hai án tòa án hai nước vụ ly hôn Trường hợp thứ hai, pháp luật tố tụng quốc gia có liên quan đưa tiêu chí để xác định thẩm quyền xét xử tòa án nước mình, không đồng quan hệ xét tiêu chí làm xuất đa phán Vẫn lấy ví dụ trên, trường hợp quốc gia B lấy tiêu chí quốc tịch quốc gia A khơng phải nơi thường trú thẩm quyền xét xử thuộc tòa án hai nước mà vợ cơng dân nước chồng cơng dân nước kia, nghĩa có hai phán tòa án hai nước vụ ly hôn Giải pháp loại trừ tượng đa phán Tiến hành việc công nhận thi hành phán tòa án nước nước khác Về nguyên tắc, phán tòa án nước có hiệu lực thi hành lãnh thổ nước Trong đó, vụ việc dân có yếu tố nước thường liên quan tới nhiều nước khác (ví dụ, tài sản chung vợ chồng ly có nhiều nước) Vì thế, để thực thi tốt phán vụ việc có yếu tố nước ngồi nhằm đảm bảo quyền lợi ích cho chủ thể có liên quan, cần phải mở rộng hiệu lực phán tòa án nước tới lãnh thổ nước có liên quan Đây lý chủ đạo làm xuất luật tư pháp quốc tế thủ tục cơng nhận thi hành phán tòa án nước ngồi nước sở Theo đó, án, định dân tòa án Việt Nam thừa nhận hiệu lực thi hành Mỹ án, định tòa án Mỹ tun, tiến hành cơng nhận thi hành Mỹ Theo pháp luật nước, việc cơng nhận thi hành phán tòa án nước ngồi nước dựa sở hai nước có điều ước quốc tế vấn đề này, khơng có điều ước quốc tế tuân theo nguyên tắc có có lại Hiện tại, dù Việt Nam Mỹ chưa có điều ước quốc tế vấn đề này, dựa nguyên tắc có có lại án, định tòa án nước cơng nhận thi hành lãnh thổ nước Rõ ràng, hai phán tòa án Mỹ Việt Nam vụ việc tranh chấp quyền ni nói cơng nhận nước lại trước nước tun án khơng có tượng đa phán xảy Ký kết, tham gia điều ước quốc tế (song phương, đa phương) vấn đề thống thẩm quyền xét xử tòa án nước Về mặt lý thuyết, để chấm dứt tình trạng đa phán quyết, cách tốt việc nước cam kết việc tòa án nước có thẩm quyền giải vụ việc có yếu tố nước ngồi Theo đó, có nước có thẩm quyền giải với vụ việc xảy ra, dù có liên quan tới nhiều nước lại Trên thực tế, tồn điều ước quốc tế vấn đề này, chẳng hạn Công ước Brussels 1968 Liên minh Châu Âu thẩm quyền xét xử việc công nhận phán dân thương mại Nhờ vào Công ước mà nước thuộc Liên minh Châu Âu loại trừ tượng đa phán Tuy nhiên, xét bình diện tồn cầu, chưa xuất điều ước chung thống vấn đề thẩm quyền xét xử tòa án nước Đối với Việt Nam, cho dù ký kết 15 Hiệp định Tương trợ tư pháp với nước, có số Hiệp định (ví dụ Hiệp định Việt Nam - Liên Xô cũ [5], Hiệp định Việt Nam - Lào, Hiệp định Việt Nam Bungary) có đề cập tới vấn đề thống quy định thẩm quyền xét xử tòa án nước ký kết, có Hiệp định đề cập vấn đề số loại vụ việc dân có yếu tố nước ngồi Lời kết Những phân tích cho thấy, lý thuyết lẫn thực tế khả xuất đa phán Để tránh rắc rối xảy vụ việc tranh chấp quyền nuôi ca sĩ Lý Hương Tony Lam - rắc rối đa phán mang lại [6], cần có nỗ lực quốc gia bên đương Về phía nhà nước, để loại trừ đa phán quyết, cần phải có cố gắng để đạt đồng thuận việc thống tòa án có thẩm quyền giải quyết, thông qua điều ước quốc tế song phương đa phương Trong ngắn hạn, quốc gia nghĩ tới việc đưa điều khoản thống thẩm quyền xét xử vào hiệp định tương trợ tư pháp nước với Đối với đương sự, với bối cảnh thiếu vắng điều ước quốc tế thống thẩm quyền xét xử quốc gia vụ việc dân có yếu tố nước ngồi, lựa chọn thơng minh để tránh rắc rối đa phán triển khai nhanh chóng việc cơng nhận thi hành phán tuyên tòa án nước nước có liên quan mật thiết vụ việc tranh chấp./ ================================= CHÚ THÍCH [1] Từ tượng này, số nhà luật học hài hước cho công lý trở nên tương đối Tư pháp quốc tế [2] Vụ việc tóm tắt dựa viết báo pháp luật TPHCM (lấy từ website: Pháp Luật TPHCM Online) nhằm mục đích minh họa cho tượng đa phán chuyên đề nghiên cứu [3] Sự xuất loạt viết báo chí Việt Nam thời gian qua với nhiều ý kiến chuyên gia phần cho thấy tính lạ vụ việc nước ta [4] Đây điểm khác biệt so với giải vụ việc dân nước - thuộc thẩm quyền tòa án quốc gia [5] Điều 20 Hiệp định quy định rằng, vụ việc mà tòa án hai nước có thẩm quyền xét xử tòa án thụ lý sau phải đình tố tụng [6] Với vụ việc này, cho dù chưa có phán cuối Tòa án Mỹ, song Tòa án Mỹ tun trao quyền ni cho Tony Lam có nghĩa tạo tình trớ trêu cho đương theo phán Tòa án Mỹ chồng ni con, theo phán tòa án Việt Nam quyền ni lại thuộc vợ hai án tuyên cách hợp pháp có hiệu lực pháp lý lãnh thổ nước ... phán cuối Tòa án Mỹ, song Tòa án Mỹ tun trao quyền ni cho Tony Lam có nghĩa tạo tình trớ trêu cho đương theo phán Tòa án Mỹ chồng ni con, theo phán tòa án Việt Nam quyền ni lại thuộc vợ hai án... lẫn thực tế khả xuất đa phán Để tránh rắc rối xảy vụ việc tranh chấp quyền nuôi ca sĩ Lý Hương Tony Lam - rắc rối đa phán mang lại [6], cần có nỗ lực quốc gia bên đương Về phía nhà nước, để loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Com hien tuong da phan quyet doi voi viec dan su co yeu to nuoc ngoai, Com hien tuong da phan quyet doi voi viec dan su co yeu to nuoc ngoai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay