Com gia nhap cong uoc la haye 1993 ve hop tac trong linh vuc nuoi con nuoi quoc te

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:01

Gia nhập Công ước La Haye 1993 bảo vệ trẻ em hợp tác lĩnh vực nuôi ni quốc tế ThS Nguyễn Bá Bình Khoa PL Quốc tế - Đại học Luật Hà Nội Bài đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số (142) tháng 3/2009 Xen lẫn câu chuyện kinh doanh thời hội nhập, nuôi nuôi quốc tế (International Adoption) - nội dung trọng yếu quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngồi - ngày trở nên gần gũi với người Việt Nam Tuy thế, khuôn khổ pháp lý để bảo đảm quyền lợi ích tốt cho trẻ nhận ni dường chưa đủ Với tính chất quốc tế loại hình cho nhận nuôi này, pháp luật quốc gia Việt Nam - dù có loạt quy định điều chỉnh - khó lòng vươn tới nơi xứ người để chở che cho trẻ nước Sự lựa chọn tích cực đầy hiệu lực cho vấn đề toàn cầu, có ni quốc tế ký kết, tham gia thỏa thuận song đa phương Gia nhập Công ước La Haye 1993 bảo vệ trẻ em hợp tác lĩnh vực nuôi nuôi quốc tế (Công ước La Haye 1993), yêu cầu cấp bách Việt Nam Tính cấp bách việc gia nhập Công ước La Haye 1993 Thực trạng việc cho nhận nuôi quốc tế Việt Nam Về mặt lý thuyết, việc ni ni quốc tế diễn theo hai chiều: thứ nhất, cho người nước (hoặc người Việt Nam định cư nước ngoài) nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi; thứ hai, cơng dân Việt Nam xin nhận trẻ em nước ngồi làm nuôi Thực tiễn cho thấy, việc cho người nước ngồi nhận trẻ em Việt Nam làm ni phổ biến Theo thống kê chưa đầy đủ Bộ Tư pháp, năm (từ 1994 -1999) có tới 9.322 trẻ em Việt Nam người nước ngồi nhận làm ni; số trẻ em làm nuôi Pháp 3.407, chiếm 1/3 trẻ nhận làm ni Pháp (1) Tính trung bình nay, năm có khoảng 2.000 trẻ em Việt Nam người nước nhận làm nuôi (2) số trẻ em nhận năm tăng cao Như vậy, rõ ràng nhu cầu việc nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi người nước lớn tiếp tục phát triển Xét nguồn trẻ em, Việt Nam đất nước đông dân - với 85 triệu người có tới 27% dân số trẻ em (chỉ tính từ 14 tuổi trở xuống) (3), đó, số lượng trẻ em vào hồn cảnh khó khăn tàn tật, lực hành vi dân sự, không nơi nương tựa chiếm tỉ lệ lớn Nhu cầu mái ấm gia đình, điều kiện tốt đẹp vật chất lẫn tinh thần cho đứa trẻ đáng quan tâm Vì vậy, việc xem xét để giải cho nhận trẻ em Việt Nam làm ni người nước ngồi khơng đòi hỏi nhằm đáp ứng nhu cầu người nước ngoài, mà hết, nhằm góp phần tạo dựng sống tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam Khung pháp luật hành điều chỉnh việc nuôi nuôi quốc tế Việt Nam Để hiệu chỉnh quan hệ nuôi nuôi quốc tế, pháp luật công cụ mang tính hiệu hiệu lực Pháp luật nuôi nuôi quốc tế hành Việt Nam gồm có hai nguồn: nguồn quốc tế nguồn quốc gia nguồn quốc tế, 15 hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký với nước có nhiều hiệp định đề cập mức độ định vấn đề nuôi ni quốc tế Bên cạnh đó, khơng thể khơng nhắc đến 13 hiệp định hợp tác nuôi nuôi (Agreement on mutual cooperation concerning adoption) mà Việt Nam ký liên quan tới 10 nước (4) Về phía pháp luật quốc gia, vấn đề nuôi nuôi quốc tế quy định văn như: Luật Hơn nhân gia đình năm 2000; Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Hơn nhân gia đình quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 68/2002/NĐ-CP; Thông tư Bộ Tư pháp số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 việc hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 68/2002/NĐ-CP; Thông tư Bộ Tư pháp số 08/2006/TT-BTP ngày 08/12/2006 hướng dẫn thực số quy định ni ni có yếu tố nước ngồi Bỏ qua đánh giá mang tính chi tiết quy định quan hệ nuôi nuôi quốc tế văn quy phạm pháp luật Việt Nam (phần làm rõ bàn vấn đề đặt cho Việt Nam gia nhập Cơng ước La Haye 1993) điểm bật thấy khả hạn chế việc điều chỉnh hoạt động cho người nước nhận trẻ em Việt Nam làm nuôi Pháp luật Việt Nam tỏ rõ hiệu lực chủ yếu phần đầu trình cho nhận nuôi - điều kiện người nhận nuôi, ni, thủ tục cho nhận Còn phần sau q trình ni ni quốc tế (vấn đề bảo vệ quyền lợi ích đứa trẻ mối quan hệ với bố mẹ ni nước mà cư trú) - sau trẻ em Việt Nam bàn giao cho bố mẹ ni - gần pháp luật Việt Nam phát huy hiệu lực, lẽ hiệu lực hệ thống pháp luật quốc gia có giá trị lãnh thổ Trong đó, hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam với nước dừng lại mức độ quy định vấn đề luật áp dụng thẩm quyền giải quan hệ nuôi nuôi quốc tế Các hiệp định hợp tác nuôi nuôi quốc tế - dù xa hiệu thiết lập chế hỗ trợ song phương việc đảm bảo sống tốt đẹp cho đứa trẻ chuyển nước sinh sống - lại hạn chế hai điểm bản: thứ nhất, hiệp định hợp tác nuôi nuôi chưa thực khung pháp lý đầy đủ để chi phối rộng khắp vấn đề phát sinh nuôi nuôi quốc tế; thứ hai, hiệp định hợp tác nuôi nuôi quốc tế rõ ràng thỏa thuận riêng lẻ Việt Nam với nước cụ thể, số lượng nước có hiệp định với Việt Nam lại đếm lòng bàn tay Lợi ích việc gia nhập Cơng ước La Haye 1993 Để nói cần thiết việc gia nhập Cơng ước, ngồi việc làm rõ thực trạng quan hệ nuôi nuôi quốc tế, khả hiệu chỉnh pháp luật hành, rõ ràng cần phải đánh giá tính hiệu việc trở thành thành viên Xem xét lợi ích kinh tế việc gia nhập Cơng ước lĩnh vực chủ yếu mang tính chất xã hội nuôi nuôi quốc tế dường điều không tưởng Nhưng dù Công ước không mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho bên quan hệ nuôi nuôi quốc tế, tìm thấy lợi ích định cho quốc gia thành viên: với chi phí nhỏ cho việc đáp ứng yêu cầu cần thiết việc gia nhập, quốc gia thành viên tiết kiệm khoản kinh phí lớn cho việc tạo dựng khn khổ pháp lý quốc tế hồn thiện có phạm vi ảnh hưởng rộng (5) hiệu chỉnh lĩnh vực - ví tiết kiệm kinh phí đàm phán, ký kết điều ước song phương đơn lẻ Còn lợi ích khía cạnh xã hội thực trội xem xét việc gia nhập Công ước La Haye 1993 Cụ thể việc gia nhập Công ước La Haye 1993 giúp tạo dựng cách tốt sống riêng (về vật chất lẫn tinh thần) đứa trẻ gặp phải hồn cảnh khó khăn (như tàn tật, lực hành vi dân sự, mắc bệnh hiểm nghèo ) Cũng khơng thể khơng nhắc đến khía cạnh bảo vệ quyền người từ việc gia nhập Công ước Quyền người vấn đề mang tính trọng yếu, đề cao phạm vi tồn cầu Dù nhiều tranh luận khác nội hàm khái niệm quyền người, có thống cao việc coi quyền trẻ em phần quan trọng quyền người (6) Như thế, việc đảm bảo cho đứa trẻ có điều kiện sống tốt, có nơi che chở, giáo dưỡng đòi hỏi thiết yếu quyền người Gia nhập Công ước - với khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hợp lý - góp phần tích cực vào công bảo vệ quyền người 2 Những yêu cầu đặt Việt Nam gia nhập Công ước La Haye 1993 Ngày 29/05/1993, khoá họp lần thứ 17 Hội nghị La Haye tư pháp quốc tế, thành viên dự họp trí thơng qua Cơng ước La Haye 1993 bảo vệ trẻ em hợp tác lĩnh vực nuôi nuôi quốc tế Đây Công ước mang tính phổ cập quan trọng từ trước đến lĩnh vực nuôi nuôi quốc tế Ngồi lời nói đầu, Cơng ước gồm 48 điều, đề cập vấn đề là: phạm vi áp dụng; yêu cầu việc nuôi nuôi quốc tế; quan trung ương quốc gia phụ trách nuôi nuôi quốc tế; thủ tục cho, nhận nuôi quốc tế; công nhận hậu việc nuôi nuôi; quy định chung; điều khoản cuối Có thể nói, Cơng ước tạo dựng khuôn khổ pháp lý bao quát hiệu lực, mở khả hiệu chỉnh vấn đề nuôi nuôi quốc tế không giai đoạn đầu việc cho - nhận, mà việc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp trẻ em q trình nhận ni Đối chiếu với quy định Cơng ước, việc gia nhập đòi hỏi Việt Nam phải có điều chỉnh pháp luật nước cho tương thích (bởi Cơng ước La Haye 1993 khơng chấp nhận bảo lưu gia nhập - Điều 40), cụ thể là: Thứ nhất, quan hệ pháp lý ba bên: bố mẹ nuôi - nuôi - bố mẹ đẻ Theo Công ước La Haye 1993, có mở khả việc chấm dứt quan hệ pháp lý trước cha mẹ đẻ với trẻ em nhận làm nuôi Theo quy định Điều 26 Công ước La Haye 1993, pháp luật quốc gia ký kết - nơi thực việc nuôi nuôi - quy định rằng, quan hệ pháp lý cha mẹ đẻ với trẻ em nhận làm ni chấm dứt, điều tuân thủ Tuy nhiên, quy định pháp luật Việt Nam hành lại không mở khả vậy, mà cho thấy tồn song song hai mối quan hệ pháp lý: cha mẹ nuôi nuôi nuôi - cha mẹ đẻ Quan hệ cha mẹ đẻ - nuôi pháp luật Việt Nam khẳng định khía cạnh quan hệ tài sản nhân thân Chẳng hạn, trẻ tiếp tục thừa kế tài sản cha mẹ đẻ, hay liệt sĩ dù làm nuôi người khác, tiếp tục công nhận gia đình có cơng Dĩ nhiên, cần nhấn mạnh rằng, giữ quy định khơng phải vi phạm Công ước La Haye 1993 chiếu theo quy định Điều 27 (7) - theo đó, kể quốc gia gốc không quy định việc chấm dứt quan hệ pháp lý cha mẹ đẻ - ni chấm dứt quan hệ công nhận pháp luật quốc gia nhận nuôi quy định phải chấm dứt quan hệ có đồng ý người liên quan (đã rõ mục c d Điều 4) Tuy nhiên, việc trì quy định gây khó khăn cho việc chấm dứt quan hệ pháp lý cha mẹ đẻ - nuôi, đòi hỏi thêm điều kiện đồng ý người liên quan; tạo rắc rối pháp lý cho trường hợp quốc gia nhận ni - rõ ràng pháp luật Việt Nam không quy định việc chấm dứt quan hệ này, đó, đương nhiên tồn Thứ hai, độ tuổi trẻ em nhận làm nuôi quốc tế Theo quy định Cơng ước La Haye 1993 trẻ em nhận làm nuôi người 18 tuổi Trong đó, pháp luật Việt Nam chủ yếu giải việc cho làm nuôi quốc tế trẻ em 15 tuổi Trẻ em từ 15 tuổi đến 16 tuổi làm nuôi quốc tế thuộc diện trẻ em tàn tật lực hành vi dân (8) Thứ ba, quan có thẩm quyền định việc cho - nhận nuôi quốc tế Công ước La Haye 1993 quy định quốc gia phải định Cơ quan trung ương có thẩm quyền để thực việc cho - nhận nuôi quốc tế, quan không đầu mối thông tin mà định việc cho - nhận ni quốc tế Tuy nhiên, theo pháp luật Việt Nam hành (thể rõ Luật Hôn nhân gia đình văn hướng dẫn thi hành) thẩm quyền cho - nhận ni quốc tế lại thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trường hợp cho - nhận trẻ em khu vực biên giới với nước láng giềng thuộc ủy ban nhân dân cấp xã Có lẽ để phù hợp với Cơng ước, Cơ quan trung ương định Việt Nam nên Bộ Tư pháp (9) Ngoài ba vấn đề then chốt nói trên, cần có hiệu chỉnh cần thiết pháp luật nước vấn đề như: đồng ý người mẹ đẻ việc cho nuôi (Mục c Điều Công ước); hay thời kỳ thử thách bố mẹ nuôi (Điều 21 Công ước) (10) * ** Khơng lợi ích có khuôn khổ pháp lý quốc tế hồn thiện ni ni quốc tế, gia nhập Cơng ước La Haye 1993 thực đòi hỏi thực tế việc thiết lập mối quan hệ hợp tác nuôi nuôi với số nước quan trọng, có nhu cầu lớn (11) Gia nhập Cơng ước mang lại nhiều được, số việc phải làm hiệu chỉnh quy định pháp luật hành nói khơng phải q khó khăn, chí góp phần hài hòa hóa pháp luật Việt Nam với nước Việc gia nhập Công ước La Haye 1993 đặt từ năm 90 kỷ 20 Trong thời gian gần đây, Chính phủ ủy ban thường vụ Quốc hội có động thái mạnh mẽ để chuẩn bị gia nhập Công ước La Haye 1993 việc gia nhập trở nên thực hết (12)./ ================================ CHÚ THÍCH (1) Xem: “Pháp luật tương trợ tư pháp quốc tế”, Vụ pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 11 (2) Xem “Siết chặt kiểm sốt hồ sơ cho ni người nước ngồi”, đăng website:http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/07/3BA04D54/ (3) Xem “Báo cáo điều tra biến động dân số kế hoạch hóa gia đình” ngày 01/04/2005 Tổng cục Thống kê (website: www.gso.gov.vn) (4) Đó Hiệp định hợp tác nuôi nuôi Việt Nam với: Pháp (01/02/2000), Đan Mạch (26/05/2003), Italia (13/06/2003), Ailen (23/09/2003), Thụy Điển (04/02/2004), cộng đồng ngôn ngữ thuộc Vương quốc Bỉ (17/03/2005), Mỹ (21/6/2005), Canada (27/06/2005), Bang Québec - Canada (15/09/2005), Thụy Sĩ (20/12/2005) Tây Ban Nha (05/12/2007) (5) Hiện số quốc gia thành viên Công ước 75 (6) Xem “Human rights in developing countries”, YearBook 1994, edited by Peter Baehr, Hilde Hey, Jacqueline Smith, and Theresa Swinehart, Kluwer Law and Taxation Publishers, Nordic Human Rights Publications (7) Trong số nghiên cứu báo chí, số chuyên gia cho việc quy định pháp luật Việt Nam quan hệ pháp lý cha mẹ đẻ - nuôi mâu thuẫn với Công ước La Haye 1993 Việc nhận định e (8) Xem khoản Điều 36 Nghị định 69/2006/NĐ-CP (9) Tờ trình Chính phủ việc gia nhập Cơng ước La Haye 1993 Việt Nam dự kiến (xem viết “Phiên họp thứ 10 Ủy ban thường vụ Quốc hội” tác giả Khánh Vân, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13, tháng 8/2008, Văn phòng Quốc hội) (10) Có thể xem thêm viết “Một số vấn đề cần giải Việt Nam gia nhập Công ước La Haye năm 1993 bảo vệ trẻ em hợp tác lĩnh vực nuôi nuôi nước”, ThS Nguyễn Hồng Bắc, Tạp chí Luật học số chuyên đề 3/2003 - Đại học Luật Hà Nội (11) Trường hợp Mỹ điển hình, lẽ Hiệp định hợp tác ni ni Việt Nam Mỹ thức hết hiệu lực vào ngày 1/9/2008 Thế nên, bối cảnh Mỹ vừa thức chịu hiệu chỉnh Cơng ước La Haye 1993 từ năm 2008, việc Việt Nam gia nhập Công ước La Haye 1993 tiếp tục tạo dựng khuôn khổ pháp lý điều chỉnh chung hai nước vấn đề (12) Xem thông tin từ viết “Phiên họp thứ 10 Ủy ban thường vụ Quốc hội” tác giả Khánh Vân, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13, tháng 8/2008, Văn phòng Quốc hội ... Việc gia nhập Công ước La Haye 1993 đặt từ năm 90 kỷ 20 Trong thời gian gần đây, Chính phủ ủy ban thường vụ Quốc hội có động thái mạnh mẽ để chuẩn bị gia nhập Công ước La Haye 1993 việc gia nhập... phương đơn lẻ Còn lợi ích khía cạnh xã hội thực trội xem xét việc gia nhập Công ước La Haye 1993 Cụ thể việc gia nhập Công ước La Haye 1993 giúp tạo dựng cách tốt sống riêng (về vật chất lẫn tinh... thích (bởi Cơng ước La Haye 1993 khơng chấp nhận bảo lưu gia nhập - Điều 40), cụ thể là: Thứ nhất, quan hệ pháp lý ba bên: bố mẹ nuôi - nuôi - bố mẹ đẻ Theo Công ước La Haye 1993, có mở khả việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Com gia nhap cong uoc la haye 1993 ve hop tac trong linh vuc nuoi con nuoi quoc te, Com gia nhap cong uoc la haye 1993 ve hop tac trong linh vuc nuoi con nuoi quoc te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay