Com cong nhan phan quyet ds cua nuoc ngoai nguyen tac co di co lai co phai la giai phap

7 11 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:00

Về việc công nhận thi hành án, định dân Toà án Trọng tài nước ngồi NGUN TẮC CĨ ĐI CĨ LẠI CĨ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP? ThS Dư ngọc Bích GV Khoa luật - Đại học Cần Thơ Bài đăng Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 8/2004 Nguyên tắc có có lại (khoản 3, Điều 343, Bộ luật Tố tụng dân có hiệu lực từ ngày 01/01/2005) áp dụng việc công nhận án, định dân Tồ án Trọng tài nước ngồi khơng có điều ước quốc tế với nước ta Bài viết phân tích thơng lệ quốc tế áp dụng ngun tắc liên hệ với thực tiễn công nhận thi hành án, định dân Toà án Trọng tài nước Việt Nam Việc công nhận thi hành án, định dân Toà án Trọng tài nước ngồi: trở ngại Việc cơng nhận thi hành án, định dân Toà án (sau gọi tắt án) Trọng tài nước lãnh thổ quốc gia khác vấn đề không tư pháp quốc tế, gặp nhiều trở ngại Bởi vì, liên quan đến chủ quyền quốc gia quyền lợi bên đương sự, bên “sự thân thiện quốc gia” (comity) mặt khác thiếu tin tưởng vào hệ thống tư pháp luật tố tụng quốc gia khác, khác biệt chuẩn mực công bằng, đạo đức, trật tự xã hội…giữa quốc gia [1] Lý xung đột nằm đặc thù án Một mặt, án phán quan công quyền nên mang tính chất cơng (public); mặt khác, nhằm giảI quyền lợi bên đương sự, mang tính chất tư (private) [2] Vì án phán quan cơng quyền nên có hiệu lực pháp lý phạm vi lãnh thổ quốc gia Ngun tắc chủ quyền quốc gia khơng cho phép án Toà án nước có hiệu lực trực tiếp quốc gia Ngồi ra, quốc gia e dè tính cơng minh; sở quyền tài phán, thủ tục tố tụng cách thức Toà án nước xét xử vụ việc [3] Những băn khoăn khiến quốc gia từ chối công nhận thi hành án Toà án nước để bảo vệ cơng dân, pháp nhân mình[4] u cầu có có lại [5] Bản án nhằm giải quyền lợi bên đương đòi hỏi việc công nhận thi hành quốc gia khác Hơn nữa, việc công nhận tránh việc xét xử trùng lắp (cùng việc, đương sự) Toà án [6], giảm tốn cho việc xét xử tránh xảy việc tranh chấp khơng có hồi kết thúc Vì vậy, xem xét vấn đề công nhận thi hành án Tồ án nước ngồi phảI nhìn từ nhiều khía cạnh Về mặt cơng, phải xem xét đến quan hệ trị, thương mại hai quốc gia Về mặt tư, quốc gia phải xem xét góc độ bảo vệ lợi ích hợp pháp đương từ kết giải Toà án nước ngoài, đồng thời bảo vệ đương tránh xét xử không công bảo vệ chuẩn mực đạo đức, trật tự cơng cộng quốc gia Thông thường, quốc gia giải vấn đề công nhận thi hành án Toà án nước theo ba cách: i ký kết tham gia điều ước quốc tế; áp dụng nguyên tắc có có lại để xem xét việc cơng nhận thi hành án nước dựa điều kiện quy định nước; iii áp dụng trực tiếp điều kiện công nhận (hoặc không công nhận) luật nước quy định Trong đó, việc ký kết tham gia điều ước quốc tế xét cho hình thức áp dụng nguyên tắc có có lại Các bên ký kết tham gia điều ước thoả thuận nội dung thủ tục liên quan đến vấn đề công nhận thi hành nước thành viên [7] Việc áp dụng nguyên tắc có có lại khoản 3, Điều 343 Bộ luật Tố tụng dân thuộc cách thứ hai ii Nguyên tắc có có lại 2.1 Thực tiễn quốc tế Thứ nhất, nguồn gốc nguyên tắc có có lại xuất phát từ nguyên tắc thân thiện quốc gia Nguyên tắc cho rằng, theo chủ quyền quốc gia, luật (hay án nước ngồi) khơng có hiệu lực trực tiếp lãnh thổ quốc gia khác, xuất phát từ tiện lợi cho giao dịch dân nước nên có thoả thuận nước việc công nhận hiệu lực pháp lý pháp luật (bản án) nước khác lãnh thổ nước [8] Nguyên tắc thân thiện quốc gia đòi hỏi có có lại để có ngang (equality) [9] Vì vậy, khơng bắt buộc nước phải công nhận án nước mà nước khơng cơng nhận án nước [10] Nguyên tắc thân thiện quốc gia nguyên tắc có có lại khơng trái với ngun tắc chủ quyền quốc gia Vì vậy, chúng chấp nhận áp dụng cách phổ biến Tuy nhiên, nguyên tắc lại trọng quan hệ quốc gia, xem nhẹ khía cạnh tư (quyền lợi đương sự) Đặc biệt, hồn cảnh quốc tế hố nay, mà giao lưu dân thương mại phát triển hết đơi khó xác định biên giới chủ quyền quốc gia [11] cần đánh giá lại vị trí nguyên tắc Thứ hai, nguyên tắc có có lại mang chất trị Chính chất trị làm lệch hướng công vấn đề cơng nhận [12] Bởi đối xử phân biệt án nước khác nhau[13] nhiều khơng quan tâm đến lợi ích đương Một hạn chế nguyên tắc có có lại trì hỗn gây tốn cho đương nhà nước (vì án không công nhận, đương sựbuộc phải bắt đầu vụ việc lại Toà án nước yêu cầu công nhận) [14] Thứ ba, quốc gia hy vọng việc áp dụng nguyên tắc có có lại công cụ để buộc quốc gia khác cơng nhận án Tồ án quốc gia bảo vệ quyền lợi cơng dân pháp nhân nước ngồi [15] Tuy nhiên, khơng bảo đảm mục tiêu thực Kể đạt thoả thuận ngầm định áp dụng ngun tắc có có lại quốc gia khơng hồn tồn cơng nhận thi hành án Toà án nước mà xem xét đến điều kiện công nhận (hoặc không công nhận) theo luật quốc gia Sự khác biệt điều kiện công nhận chuẩn mực công luật quốc gia trở ngại thực thoả thuận có có lại việc cơng nhận thi hành án nước ngồi [16] Điều làm cho nguyên tắc có có lại mang tính hình thức 2.2 Pháp luật Việt Nam nguyên tắc có có lại Việc đưa nguyên tắc vào Bộ luật Tố tụng dân sự, theo xuất phát từ khiếm khuyết Pháp lệnh công nhận thi hành án, định dân Toà án Trọng tài nước năm 1993 (Pháp lệnh 1993) Theo Pháp lệnh 1993 [17] Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 24/07/1993 Bộ TƯ pháp, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thực số quy định Pháp lệnh 1993 [18] việc cơng nhận thi hành án Toà án nước áp dụng nước có ký Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam, có quy định vấn đề công nhận thi hành án, định dân nước [19] Nhưng thực tế án, định ly có nhu cầu công nhận Việt Nam lại đến từ nước khơng có hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam [20] Để giải vấn đề này, Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 Chính phủ đăng ký hộ tịch đưa nguyên tắc có có lại vào giải pháp cho vấn đề thực tiễn đặt [21] Theo thủ tục Nghị định 83 trường hợp án, định ly nước chưa có hiệp định tương trợ tư pháp với nước ta, Bộ TƯ pháp định áp dụng nguyên tắc có có lại trường hợp cụ thể [22] Thực tiễn việc xem xét áp dụng nguyên tắc cho thấy, khơng có u cầu phải có cơng nhận cam kết công nhận án, định ly Tồ án Việt Nam nước có án, định ly hôn yêu cầu công nhận Việt Nam, mà cần số điều kiện: vụ việc không thuộc them quyền xét xử riêng biệt Tồ án Việt Nam; khơng có đơn u cầu không công nhận; theo điều 83, 84, 85 Nghị định 83, Bộ Tư pháp thấy đủ điều kiện để ghi vào sổ thay đổi hộ tịch [23] Trên thực tế, nhiều án, định ly Tồ án quan có thẩm quyền nước úc, Mỹ, Canada, Thuỵ Điển, NaUy, Đài Loan Việt Nam ghi theo thủ tục [24] Vì vậy, việc áp dụng nguyên tắc có có lại theo Nghị định 83 ngun tắc mở, hay nói cách khác hình thức, thực chất việc ghi ly hôn - hình thức cơng nhận án, định ly - việc đáp ứng bảo vệ quyền lợi đáng đương mà nhà nước khơng thể từ chối 2.3 Nguyên tắc có có lại có phải giải pháp? Nguyên tắc có có lại mong đợi giải kịp thời quyền lợi ích hợp pháp đương trường hợp khơng có điều ước quốc tế pháp luật Việt Nam khơng có quy định [25] Nhưng, liệu mục tiêu có đạt hay khơng, xem xét đến điều kiện không công nhận án, định dân Toà án nước theo pháp luật Việt Nam? Theo Điều 16 Pháp lệnh 1993 Điều 356 Bộ luật Tố tụng dân sự, án, định dân nước ngồi khơng công nhận Việt Nam thuộc trường hợp: Bản án, định dân Tồ án nước ngồi khơng cơng nhận cho thi hành Việt Nam trường hợp sau đây: 1- Bản án, định chưa có hiệu lực pháp luật theo pháp luật nước có Tồ án án, định đó; 2- Người phải thi hành người đại diện hợp pháp người vắng mặt phiên tồ Tồ án nước ngồi khơng triệu tập hợp lệ; 3- Vụ án thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt Toà án Việt Nam; 4- Về vụ án có án, định dân có hiệu lực pháp luật Toà án Việt Nam, Toà án nước Toà án Việt Nam công nhận; trước quan xét xử nước thụ lý vụ án, Toà án Việt Nam thụ lý xem xét vụ án đó; 5- Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật nước có Tồ án án, định theo pháp luật Việt Nam; 6- Việc công nhận cho thi hành án, định dân Toà án nước Việt Nam trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Sau xin nêu trường hợp án, định dân nước không công nhận vụ án thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt Toà án Việt Nam Hay nói cách khác, án, định Tồ án nước ngồi cơng nhận Việt Nam nếu, ngoại trừ trường hợp lại, khơng thuộc them quyền xét xử riêng biệt Toà án Việt Nam Điều 411 Bộ luật Tố tụng dân quy định số trường hợp quyền tài phán riêng biệt Toà án Việt Nam liên quan đến bất động sản có lãnh thổ Việt Nam, hợp đồng vận chuyển mà người vận chuyển có trụ sở chi nhánh Việt Nam số vụ việc khác Như vậy, án, định dân Toà án nước áp dụng ngun tắc có có lại, Toà án nước dựa sở quyền tài phán miễn khơng thuộc vụ việc thuộc quyền tài phán riêng biệt Việt Nam nói cơng nhận Như vậy, có trường hợp Toà án nước dựa quyền tài phán “cắt cổ” (exorbitant jurisdiction) án cơng nhận Những quyền tài phán cho “cắt cổ” quyền tài phán pháp luật quốc gia quy định cho Toà án nước quyền xét xử “rộng rãi”, dẫn đến có vụ việc thụ lý xét xử có khơng có liên quan đến nước có Tồ án xét xử, ví dụ: Điều 14 Bộ luật Dân Pháp [26] cho phép Tồ án Pháp có quyền tài phán chung khơng hạn chế bị đơn vụ việc nguyên đơn mang quốc tịch Pháp, nguyên nhân vụ kiện xảy đâu [27]; Điều 23, Bộ luật Tố tụng dân Đức [28] quy định quyền tài phán không hạn chế Tồ án Đức có diện tài sản bị đơn Đức (tài sản đơi dép dù bỏ quên khách sạn); Anh, Tồ án có quyền thụ lý vụ án giấy thông báo việc khởi kiện chuyển hợp lệ đến bị đơn lúc bị đơn có mặt Anh (ở nguyên đơn người nước vụ việc xảy đâu); nước khác Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan…đều có quy định quyền tài phán cho “cắt cổ” [29] Khi có việc pháp lý xảy quan hệ có yếu tố nước ngồi, ngun đơn thường tận dụng quy định luật quốc gia nước quyền tài phán rộng rãi để lựa chọn Tồ án có lợi cho (đó thuận lợi mặt địa lý, quen thuộc ưu luật tố tụng luật nội dung áp dụng…) bất lợi cho bị đơn (đó khó khăn phải hầu kiện nơI xa xôi hầu kiện được, xa lạ bất lợi luật tố tụng, khó khăn việc thu thập chứng minh chứng cứ…) Việc công nhận án xét xử gây thiệt hại cho lợi ích bị đơn đương [30] Do vấn đề cần xem xét lại điều kiện để công nhận (hoặc không công nhận) án, định dân Toà án Trọng tài nước ngồi để bảo vệ quyền lợi đáng đương nêu lên [31] Đây vấn đề phức tạp cần nghiên cứu tồn diện tuỳ theo tính chất loại án mà điều kiện khác Bởi, đề cập trên, việc công nhận án Toà án nước phải nhằm đạt mục tiêu bảo vệ lợi ích bên lợi ích nước u cầu cơng nhận khía cạnh trật tự cơng cộng Như vậy, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương mục tiêu tư pháp quốc tế rõ ràng ngun tắc có có lại chưa phảI giải pháp Việc điều chỉnh vấn đề cơng nhận án, định dân Tồ án Trọng tài nước ngồi khơng dựa ngun tắc có có lại mà điều kiện hợp lý quy định luật quốc gia không trái với chủ quyền quốc gia Bởi, việc quy định điều kiện cho việc cơng nhận thể chủ quyền quốc gia Ngoài ra, việc quy định điều kiện công nhận thi hành án cách hợp lý từ tạo khả công nhận thi hành án Tồ án nước ngồi mà khơng cần quy định áp dụng nguyên tắc có có lại chứng khách quan để nước áp dụng nguyên tắc có có lại tạo hội công nhận thi hành án, định Toà án Việt Nam Kết luận Vấn đề công nhận thi hành án, định dân Toà án Trọng tài nước Việt Nam vấn đề phức tạp Sự khác biệt pháp luật chuẩn mực công đạo đức quốc gia nguyên nhân phức tạp Xuất phát từ đòi hỏi khách quan thực tế đời sống quốc tế hoá mà quốc gia chối bỏ vấn đề nêu Việc giải xung đột quốc gia điều ước quốc tế đa phương giải pháp tối ưu đạt thoả hiệp khác biệt tạo chế áp dụng hiệu Tuy nhiên, để đạt thoả hiệp quốc gia lúc dễ dàng Việc ký kết hiệp định song phương giảI pháp, giải vấn đề hai quốc gia Do đó, việc quy định điều kiện công nhận, thi hành án, định dân Toà án Trọng tài nước ngồi mà khơng dựa vào ngun tắc có có lại tạo điều kiện đáp ứng đòi hỏi thực tế, bảo vệ quyền lợi đương giữ chủ quyền quốc gia Vấn đề lại cần nghiên cứu, xây dựng điều kiện để đạt mục đích trên./ ============================ CHÚ THÍCH [1] H.L.Ho, “Policies underlying the enforcement of foreign commercial judgement”, International and Comparative Law Quarterly, Vol 46, April 1997, tr 444 [2] Yntema, “The enforcemen of foreign judgements in Anglo-American law” (1935) 33 Mich.L.R 1129-1142 [3] Juenger F.K, “The recognition of money judgements in civil and commercial matters” (1988) 36 American Journal of Comparative Law, tr [4] Castel J.G, “Recognition and enforcement of foreign judgements in Personam and in Rem in the Common Lawprovinces of Canada” (1971) 17 McGill Law Journal, tr14 [5] Niv Tadmore, “Recognition of foreign in personam money judgements in Australia”, Deakin Law review (1995), tr132 [6] Von Mehren, T & Trautman, D.T, “Recognition of Foreign Adjudications: Asurvey and a Suggested Approach” (1968) 81 Harvard Law Review tr 1603-1604 [7] Ví dụ điển hình cơng ước Brussels 1968 cộng đồng Châu Âu, công ước Lugano 1988, Brussels Regulation 44/2001 quyền tài phán vấn đề thi hành phán nước lĩnh vực dân thương mại [8] Huber (1689), trích dẫn Juenger, F.K, “Choice of Law and Multistate Justice”, Martinus Nijhoff Publishers, the Netherlands, (1993), tr 20-21 [9] Savigny.V (1849), trích dẫn Lenhoff A “Reciprociry: The Legal espect of a Perennial Idea”(1954) 49 Northwestern University Law Review 752, tr 763, 772 [10] Hilton v Guyot 159 US 113 (1895) 212, trích dẫn Niv Tadmore “Recognition of foreign in personam money judgements in Australia”, Deakin Law review (1995), tr 135 [11] Ví dụ điển hình phát triển internet, thương mại điện tử [12] Cheshire and North’s “Private International law” 13th edition, Butterworths, London 1999, tr [13] Gilbert D Kennedy, “Recognition of Judgements in Personam: the Meaning of Reciprocity”, The Canadian Bar Review, Vol 35, No 2, February 1957 tr131 [14] Niv Tadmore, “Recognition of foreign in personam money judgements in Australia”, Deakin Law review (1995), tr 178 [15] Lehoff A, “Reciprocity: The legal aspect of a Perennial Idea” (1954) 49 Northwestern University Law Review, tr763, 772 [16] Leif Gamertsfelder, “Cross Border Litigation: Exploring the Difficulties associated with Enforcing Australian Money Judgements in Japan” Australian Bar Review Vol 17, 1998, tr 161-185 [17] Điều 2(2) Pháp lệnh 1993 [18] Phần I(1) Thông tư 04/TTLN [19] Việt Nam ký kết hiệp định tương trợ tư pháp song phương có quy định việc công nhận thi hành án định dân Toà án Việt Nam Toà án nước ký kết: Nga, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Slovakia, Bulgaria, Hungary, Cuba, Ba lan, Lào, Trung Quốc, Pháp, Ukraine, Mông Cổ Theo tài liệu Hiệp định tương trợ tư pháp Bộ Tư Pháp [20] Xem Nguyễn Công Khanh, “Những vướng mắc từ việc công nhận thi hành Việt Nam án, định dân Tồ án nước ngồi”, Tạp chí tòa án Nhân dân, số 11, 1999, tr 3; Hoàng Ngọc Thành“Vấn đề công nhận cho thi hành Việt Nam án, định dân Toà án nước ngoài, định trọng tài nước ngồi”, tạp chí Tồ án nhân dân, số 5, năm 2001, tr 23 [21] Điều 84(2) Nghị định 83 [22] Điều 84(2), 85 Nghị định 83 [23] Ghi nhận từ khảo sát hồ sơ xin ghi ly hôn theo Nghị Định 83 Sở Tư pháp TPHCM [24] Như [25] Xem Nguyễn Công Khanh tr.4 [26] Code civil 1804, xem điều Công ước Brusseles 1968 quyền tài phán việc thi hành án vấn đề dân thương mại [27] Trong Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam Pháp có quy định điều kiện để cơng nhận án tòa án nước ký kết, điều kiện quyền tài phán tòa án nước u cầu cơng nhận theo quy định nước yêu cầu công nhận, hạn chế tác dụng Điều 14, Bộ luật Dân Pháp [28] Zilvilprozessordnung 1877, xem Điều Công ước Brusseles 1968 quyền tài phán việc thi hành án vấn đề dân thương mại [29] Xem điều Công ước Brusseles 1968 quyền tài phán việc thi hành án vấn đề dân thương mại [30] Vì Công ước Brusseles 1968 quyền tài phán việc thi hành án vấn đề dân thươngmại loại bỏ việc công nhận án nước thành viên dựa quyền tài phán cắt cổ quy định luật quốc gia, bị đơn có nơi cư trú nước thành viên Xem điều Công ước Điều Protocol Công ước The Hague 1971 công nhận thi hành án nước ngoàI vấn đề dân thương mại quy định việc từ chối công nhận thi hành bàn án nước dựa quyền tài phán “cắt cổ” đó, xem: Điều 18 dự thảo Cơng ước The Hague 1999 quyền tài phán phán nước vấn đề dân thương mại [31] Xem Chu Tuấn Đức, “Công nhận án ly Tồ án nước ngồi Việt Nam trạng giải pháp” - Tạp chí Tồ án nhân dân, số 2, năm 2000, tr 7-9; Lê Thu Hằng “Kinh nghiệm quốc tế việc công nhận cho thi hành án định tòa án nước kinh nghiệm rút cho Việt Nam”trong “Cơ sở lý luận thực tiễn cho việc ban hành Pháp lệnh tương trợ tư pháp” – Báo cáo Viện nghiên cứu pháp lý, Bộ Tư pháp, tr.167-168, năm 2001 ... 1129-1142 [3] Juenger F.K, “The recognition of money judgements in civil and commercial matters” (1988) 36 American Journal of Comparative Law, tr [4] Castel J.G, “Recognition and enforcement of foreign... enforcement of foreign commercial judgement”, International and Comparative Law Quarterly, Vol 46, April 1997, tr 444 [2] Yntema, “The enforcemen of foreign judgements in Anglo-American law” (1935) 33... and in Rem in the Common Lawprovinces of Canada” (1971) 17 McGill Law Journal, tr14 [5] Niv Tadmore, “Recognition of foreign in personam money judgements in Australia”, Deakin Law review (1995),
- Xem thêm -

Xem thêm: Com cong nhan phan quyet ds cua nuoc ngoai nguyen tac co di co lai co phai la giai phap, Com cong nhan phan quyet ds cua nuoc ngoai nguyen tac co di co lai co phai la giai phap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay