Com bao ho quyen shtt theo cac cong uoc quoc te va hiep dinh trips

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 12:00

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO CÁC CƠNG ƯỚC QUỐC TẾ VÀ HIỆP ĐỊNH TRIPs: MỘT SỐ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ThS Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Trung tâm Thơng tin Tư liệu Nguyễn Hương Giang - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch Đầu tư I BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ Hệ thống pháp luật quốc tế quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) hình thành từ cuối kỷ 19 với đời hai điều ước tảng Công ước Paris bảo hộ sở hữu công nghiệp (năm 1883) Công ước Bern bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật (năm 1886) Tiếp đó, hàng loạt công ước quốc tế vấn đề khác liên quan đến quyền SHTT ký kết như: Thỏa ước Madrid đăng ký quốc tế nhãn hiệu (năm 1891), Công ước Rome bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm tổ chức phát sóng (năm 1961), Cơng ước bảo hộ giống trồng (năm 1961), Hiệp định hợp tác phát minh sáng chế (năm 1970), Cơng ước Brussels việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh (năm 1974),… Sự đời điều ước quốc tế nói ngày khẳng định vai trò quyền SHTT hoạt động đầu tư, sản xuất thương mại quốc gia quan hệ kinh tế quốc tế, đóng góp đáng kể vào việc đặt tảng phát triển hệ thống bảo hộ quyền SHTT phạm vi toàn cầu Song, đặc thù cơng ước tính cưỡng chế yếu nên thực tế, công ước phê chuẩn khơng thể thực có hiệu mục tiêu bảo hộ quyền SHTT Nguyên là:thứ nhất, công ước quốc tế phần lớn đề cập tới trình tự bảo hộ quyền SHTT quốc tế, yêu cầu pháp lý quốc gia lại hạn chến nên không đưa tiêu chuẩn quốc tế bảo hộ quyền SHTT cụ thể; thứ hai, công ước quốc tế phần lớn chế định quyền SHTT loại hình tài sản trí tuệ định mà khơng có quy định toàn diện phạm vi hiệu lực quyền SHTT; thứ ba, phần lớn công ước quốc tế quyền SHTT không đề cập đến biện pháp giải tranh chấp quyền SHTT Những hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu thực thi quyền SHTT tiền đề dẫn tới hình thành Hiệp định Các khía cạnh liên quan đến thương mại quyền SHTT (TRIPs) khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) II BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO HIỆP ĐỊNH TRIPS Bối cảnh đời Hiệp định TRIPs Từ năm 1980, quyền SHTT bắt đầu trở thành mối quan tâm thường xuyên có ảnh hưởng trực tiếp tới thể chế thương mại quốc tế Hệ thống bảo hộ quyền SHTT quốc gia khác đánh giá lại đòi hỏi phải tn thủ tiêu chuẩn thống có tính chất quốc tế Sự đóng góp ngày tăng tài sản trí tuệ vào tăng trưởng kinh tế tạo tri thức cách nhanh chóng, bao gồm xuất công nghệ mới, dẫn đến thay đổi sách quyền SHTT lựa chọn cách thức quản lý tài sản trí tuệ Bên cạnh đó, khuynh hướng sử dụng trái phép tài sản trí tuệ diễn ngày phổ biến trầm trọng với vấn nạn hàng giả, hàng nhái bùng nổ toàn cầu Việc bắt chước, chép để sản xuất bán sản phẩm có chứa thành sáng tạo dẫn đến tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh, đẩy người bỏ công sức đầu tư thực khỏi thị trường Thực tế khiến họ khơng có khả thu hồi vốn lợi nhuận cần thiết để tiếp tục hoạt động sáng tạo Do vậy, số nước phát triển bắt đầu sử dụng biện pháp thương mại nhằm kiềm chế nạn đánh cắp tài sản trí tuệ nước Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế, mức độ bảo hộ quyền SHTT quốc gia khác nhau, nên thường dẫn tới tình trạng tranh chấp thương mại khơng giải theo tiêu chí thống Trong bối cảnh đó, việc tạo lập hệ thống bảo hộ quyền SHTT có tính bắt buộc phạm vi quốc tế nhằm ngăn chặn việc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo ngày trở nên thiết Phần lớn quốc gia trí cần phải nghiên cứu, thảo luận nhằm hình thành cơng ước điều tiết vấn đề quyền SHTT Hiệp định TRIPs WTO (được ký kết năm 1994 thức có hiệu lực vào tháng 1/1995) đời nhằm giải cách toàn diện vấn đề bảo hộ quyền SHTT Với Hiệp định này, lần quy định quyền SHTT đưa vào hệ thống thương mại đa biên người ta kỳ vọng Hiệp định “góp phần thúc đẩy việc cải tiến, chuyển giao phổ biến công nghệ, mang lại lợi ích cho người sáng tạo người sử dụng cơng nghệ lợi ích kinh tế - xã hội nói chung đảm bảo cân quyền lợi nghĩa vụ” (Điều 7, Hiệp định TRIPs) Nội dung Hiệp định TRIPs Các quy định điều chỉnh vấn đề liên quan đến thương mại quyền SHTT thông qua Hiệp định TRIPs trở thành phương tiện giúp củng cố trật tự, giải tranh chấp cách có hệ thống phạm vi tồn cầu Hiệp định nêu nguyên tắc ấn định mức độ bảo hộ tối thiểu mà quốc gia thành viên phải bảo đảm cho quyền SHTT quốc gia thành viên khác Trên sở đó, Hiệp định tạo cân lợi ích lâu dài chi phí ngắn hạn xã hội Cũng hiệp định khác WTO, Hiệp định TRIPs dựa số nguyên tắc bản, nguyên tắc đối xử quốc gia [1], đối xử tối huệ quốc [2] bảo hộ cân [3] Các nguyên tắc không áp dụng tiêu chuẩn nội dung bảo hộ mà áp dụng vấn đề liên quan đến khả đạt được, xác lập phạm vi, trì thực thi quyền SHTT Hiệp định TRIPs đề cập chi tiết đến quyền SHTT khác cách thức bảo hộ Các thành viên WTO bắt buộc phải xây dựng hệ thống bảo hộ quyền SHTT quốc gia nhằm đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu nêu Hiệp định theo hai chuẩn mực bảo hộ, tính đầy đủ tính hiệu hệ thống pháp luật quyền SHTT hành Nền tảng Hiệp định nghĩa vụ nêu hiệp định quốc tế ký kết khuôn khổ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) Cơng ước Paris, Cơng ước Bern Ngồi ra, Hiệp định TRIPs bổ sung số lượng lớn quy định Cụ thể, lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh Hiệp định TRIPs bao gồm: quyền tác giả quyền liên quan; nhãn hiệu hàng hóa thương hiệu; dẫn địa lý; vẽ kiểu dáng cơng nghiệp; sáng chế; sơ đồ bố trí mạch tích hợp bảo vệ thơng tin bí mật a Tiêu chuẩn bảo hộ - Quyền tác giả: Điều 9.1 Hiệp định TRIPs quy định thành viên WTO phải tuân thủ Công ước Bern từ Điều đến Điều 21 Phụ lục kèm theo Quyền tác giả bảo hộ 50 năm sau tác giả qua đời Hiệp định TRIPs quy định chương trình máy tính sở liệu bảo vệ tác phẩm văn học theo Công ước Bern - Nhãn hiệu hàng hóa: Điều 15 Hiệp định TRIPs quy định dấu hiệu kết hợp dấu hiệu có khả phân biệt hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp với hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp khác bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Trong hoạt động thương mại, chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa có quyền ngăn chặn bên thứ ba sử dụng dấu hiệu trùng tương tự hàng hóa, dịch vụ giống hệt hay tương tự với hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa việc có nguy gây nhầm lẫn Điều 16 Hiệp định quy định thành viên WTO phải tuân thủ Điều bis Công ước Paris liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu tiếng Các thành viên WTO quy định điều kiện cấp phép chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa, khơng quy định việc cấp phép bắt buộc chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đăng ký có quyền chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hóa có khơng kèm theo việc chuyển nhượng sở kinh doanh mang nhãn hiệu hàng hóa Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa khơng năm gia hạn với số lần không hạn chế -Chỉ dẫn địa lý: dẫn hàng hóa bắt nguồn từ nước, khu vực hay địa phương thuộc nước đó, có chất lượng, uy tín đặc tính định xuất xứ địa lý định (Điều 22) Các thành viên WTO phải quy định biện pháp để bên liên quan ngăn chặn việc mô tả gây nhầm lẫn cho công chúng xuất xứ địa lý hàng hóa tạo thành “hành vi cạnh tranh khơng lành mạnh” theo điều 10 bis Công ước Paris - Bản vẽ kiểu dáng công nghiệp: Điều 25 Hiệp định TRIPs quy định thành viên WTO phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sáng tạo cách độc lập, có tính tính sáng tạo vòng 10 năm Chủ sở hữu vẽ bảo hộ có quyền ngăn cấm việc sản xuất, bán nhập sản phẩm mang có chứa hình vẽ giống với hình vẽ bảo hộ Hiệp định TRIPs cho phép thành viên tùy ý định bảo hộ kiểu dáng hàng dệt kiểu dáng công nghiệp quyền tác giả - Bằng sáng chế: Hiệp định quy định sáng chế bảo hộ thơng qua sáng chế vòng 20 năm Trong hầu hết lĩnh vực công nghệ, sản phẩm lẫn phương thức sản xuất bảo hộ Chính phủ nước từ chối cấp sáng chế việc khai thác kinh doanh chúng bị cấm vi phạm trật tự công cộng đạo đức Hiệp định đề quyền tối thiểu dành cho người sở hữu sáng chế, nhiên, quy định số ngoại lệ để đối phó với trường hợp người sở hữu sáng chế lạm dụng quyền (như không cung ứng sản phẩm cho thị trường) Trong trường hợp này, theo số điều kiện định Hiệp định, phủ nước cấp “giấy phép bắt buộc” cho phép nhà sản xuất khác sản xuất sản phẩm phép sử dụng quy trình sản xuất bảo hộ Một số quy định mềm dẻo đặc biệt có ý nghĩa việc tiếp cận sản phẩm thiết yếu, nước phát triển phát triển - Thiết kế bố trí mạch tích hợp: Hiệp định TRIPs quy định việc bảo hộ sơ đồ bố trí mạch tích hợp sở Hiệp định Washington quyền SHTT lĩnh vực mạch tích hợp Theo điều 36, hành vi nhập khẩu, bán phân phối nhằm mục đích thương mại thiết kế bố trí mạch tích hợp bảo hộ mà không phép chủ sở hữu coi bất hợp pháp Điều 37 quy định, thành viên không coi hành vi liên quan đến việc vi phạm quyền sở hữu thiết kế bố trí mạch tích hợp vơ ý bất hợp pháp yêu cầu bồi thường cho chủ sở hữu thiết kế bố trí mạch tích hợp sau có thơng báo vi phạm - Bảo hộ thơng tin bí mật: Hiệp định TRIPs khơng u cầu thành viên phải bảo hộ thơng tin bí mật dạng sở hữu mà dành cho người có quyền kiểm sốt thơng tin khả ngăn chặn việc người khác làm tiết lộ, chiếm đoạt sử dụng trái phép thông tin trái với hành vi thương mại trung thực Điều 39 quy định thành viên không phép tiết lộ liệu mật nộp cho quan phủ để xin phép lưu hành dược phẩm nơng hóa phẩm (trừ trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ công chúng tiến hành biện pháp cần thiết để đảm bảo liệu khơng bị tiết lộ) nhằm mục tiêu thương mại khơng lành mạnh - Kiểm sốt hành vi chống cạnh tranh hợp đồng chuyển giao quyền SHTT (Hợp đồng lixăng): Chủ sở hữu quyền SHTT cho phép người khác sản xuất hay chép nhãn hiệu hàng hóa thương hiệu, tác phẩm, sáng chế, vẽ mẫu mã bảo hộ Hiệp định TRIPs thừa nhận số điều kiện hợp đồng chuyển giao, người chủ sở hữu hạn chế cạnh tranh cản trở việc chuyển giao cơng nghệ Hiệp định quy định phủ nước, số điều kiện định, có quyền áp dụng biện pháp nhằm ngăn ngừa hành vi phản cạnh tranh lạm dụng quyền SHTT lĩnh vực nhượng quyền, phải sẵn sàng tham khảo lẫn nhằm chống lại hành vi b Thực thi quyền sở hữu trí tuệ Thực thi có hiệu quyền SHTT vơ cần thiết Chính vậy, ngồi việc quy định nội dung quyền SHTT cần bảo hộ, Hiệp định TRIPs dành phần không nhỏ quy định việc ban hành luật pháp bảo hộ quyền SHTT xử lý trường hợp vi phạm phủ nước thành viên Điều 41 quy định thành viên WTO phải đảm bảo khả khiếu kiện có hiệu hành vi xâm phạm loại quyền SHTT đề cập Hiệp định, có chế tài khẩn cấp nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm không để hành vi xâm phạm tiếp diễn Mặt khác, thủ tục phải áp dụng theo cách thức tránh tạo hàng rào cản trở hoạt động thương mại hợp pháp Theo Hiệp định, tòa án quốc gia cần phải có biện pháp hữu hiệu, kịp thời để bảo vệ chứng hành vi vi phạm quyền SHTT; sau xác định rõ chứng vi phạm, tòa án phải phán yêu cầu người vi phạm bồi thường thiệt hại cho người nắm giữ quyền SHTT Hiệp định kêu gọi quốc gia cần lưu ý, trường hợp thị trường xuất hành vi ăn cắp quyền với quy mơ lớn, theo khung hình phạt, người có hành vi vi phạm quyền bị khởi tố, bị phạt tù, chịu hình phạt khác Các thủ tục biện pháp chế tài theo quy định Hiệp định TRIPs gồm nhóm bản: biện pháp chế tài dân sự, hành hình Giải tranh chấp Tranh chấp phát sinh liên quan đến Hiệp định TRIPs quy định quan trọng lĩnh vực giải theo quy định Cơ quan giải tranh chấp WTO (DSB) Điều 63 yêu cầu thành viên WTO phải cơng bố, cho cơng chúng tiếp cận ngôn ngữ quốc gia, tất luật, quy định, định xét xử cuối định hành giải vụ việc liên quan đến việc đăng ký, bảo hộ, thực thi, ngăn chặn lạm dụng quyền SHTT Ngoài ra, thành viên phải công bố thỏa thuận ký với thành viên WTO khác lĩnh vực quyền SHTT Những thách thức nước phát triển thực Hiệp định TRIPs Sự đời Hiệp định TRIPs gây nhiều tranh luận tác động việc bảo hộ quyền SHTT mục tiêu phát triển Theo quan điểm nước công nghiệp, việc bảo hộ quyền SHTT phần thưởng cho hoạt động sáng tạo đổi sản phẩm trí tuệ Do vậy, hệ thống bảo hộ quyền SHTT theo Hiệp định TRIPs đánh giá tương đối tích cực nước phát triển Về phía nước phát triển, chấp nhận Hiệp định TRIPs nhượng để đổi lấy việc đưa dệt may nơng nghiệp vào Vòng đàm phán Urugoay, theo họ, Hiệp định TRIPs chủ yếu bảo vệ quyền lợi nước phương Tây Ở chừng mực định, lo ngại hồn tồn có sở việc chấp nhận tiêu chuẩn cao Hiệp định TRIPs trước mắt tạo thách thức lớn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nước nghèo Hiệp định khơng xem xét cách thích đáng khác biệt hai khối quốc gia phát triển phát triển trình phát triển khoa học - cơng nghệ khơng có biện pháp cụ thể nhằm rút ngắn khoảng cách Không thế, Hiệp định lại trọng đến quyền SHTT, không đề cập đến trách nhiệm xã hội quyền sở hữu vơ hình chung làm tăng thêm khoảng cách hai khối quốc gia Mặc dù WTO lưu ý đến mức độ phát triển thấp nước phát triển, từ đề biện pháp đối xử đặc biệt khác biệt (S&DT) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia nghèo thực điều khoản cam kết, song nước phát triển khai thác triệt để lợi tính chất khơng bắt buộc biện pháp ưu tiên Một số khó khăn khác mà Hiệp định TRIPs gây cho nước phát triển thể khía cạnh sau: - Cơ chế bảo hộ quyền SHTT khắt khe tạo bất bình đẳng kinh tế tiên tiến với kinh tế nhỏ, lạc hậu doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ Các nước phát triển có chung mối lo ngại định cân nhắc việc bảo hộ quyền SHTT Mối lo ngại nhà phát triển công nghệ chủ sở hữu công nghệ thường nước phát triển Phần lớn sáng chế công nghệ cấp nước phát triển nằm tay người nước ngồi [4] Tình hình nói cho thấy, chủ thể nước phát triển khơng có nhiều hội sử dụng chế bảo hộ quyền SHTT nước khác, hệ thống bảo hộ quyền SHTT nước lại chủ thể nước khai thác với hội lớn nhiều Khả tài hạn hẹp quy mô phần lớn nhỏ doanh nghiệp nước phát triển hạn chế lớn để doanh nghiệp nước phát triển khai thác chế bảo hộ quyền SHTT nước khác Khi xảy tranh chấp xâm phạm quyền SHTT nước phát triển nước ngoài, thủ tục tư pháp phức tạp, chi phí thuê luật sư cao,… khiến cho nhiều doanh nghiệp không đủ sức theo đuổi vụ kiện tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp Một vấn đề gây khó khăn cho nước phát triển việc nước công nghiệp tiên tiến ngày lạm dụng quyền SHTT để trừng phạt thương mại hay trả đũa hoạt động thương mại Biểu yếu tố gây nhiều bất lợi cho nước phát triển, nước chưa thể hồn thiện hệ thống bảo hộ quyền SHTT ngang với trình độ chung giới - Ở mức độ định, Hiệp định TRIPs có tác động xấu đến mục tiêu phát triển nước nghèo Hiệp định chủ yếu thiên người nắm giữ quyền (phần lớn từ nước phát triển), làm tổn hại đến người tiêu dùng quốc gia phát triển [5] Hơn nữa, bảo hộ nghiêm ngặt quyền SHTT công nghệ ngăn cản hạn chế trình truyền bá phổ biến cơng nghệ - q trình cần thiết sách phát triển, nước phát triển có trình độ cơng nghệ thấp Do vậy, tình trạng bảo hộ cứng rắn theo Hiệp định TRIPs quyền SHTT gây hậu nghiêm trọng: tạo độc quyền cho người nắm giữ quyền SHTT, gây nguy nâng giá bán sản phẩm khống chế giá bất hợp lý, từ tạo khan hàng hóa, làm nảy sinh tình trạng khó tiếp cận hàng hóa, sản phẩm Tình trạng ngày trở nên rõ rệt nước có trình độ phát triển cơng nghệ mức sống thấp Việt Nam Mặt khác, thời gian bảo hộ quyền SHTT theo Hiệp định TRIPs lâu tăng cường quyền lực cho giới chủ nước giàu hạn chế doanh nhân nước nghèo tiếp nhận tri thức chí trở thành cơng cộng - Tác động xấu đến đời sống người nông dân: Việc thực thi quyền SHTT thông qua bảo hộ loại giống trồng dẫn đến việc người nông dân phải mua giống từ nhà sản xuất giống quốc gia phát triển với mức giá cắt cổ Điều ảnh hưởng tới ngành sản xuất giống làm gia tăng chi phí sản xuất nơng nghiệp giá thành loại nơng sản [6] - Chi phí lớn cho việc thực Hiệp định TRIPs: Việc bảo hộ quyền SHTT Hiệp định TRIPs theo điều kiện ngặt nghèo nước phát triển đòi hỏi nước phát triển phải dành nguồn lực không nhỏ tổng nguồn lực vốn hạn chế Theo ước tính WB, chi phí để thực hiệp định WTO lên tới 100 triệu USD Đây thách thức lớn nước phát triển, đặc biệt nước nghèo Ở cấp độ vi mô, chế bảo hộ quyền SHTT với tiêu chuẩn cao theo Hiệp định TRIPs đặt doanh nghiệp nhà đầu tư nước phát triển vào môi trường pháp lý phức tạp hơn, buộc họ phí nhiều cho việc sử dụng chế Để sử dụng có hiệu chế bảo hộ quyền SHTT, doanh nghiệp cần phải đầu tư thời gian học hỏi Tất điều tạo thêm gánh nặng, hình thành loại rào cản nỗ lực xâm nhập vào thị trường nước doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp Như vậy, nước phát triển, việc tăng cường bảo hộ quyền SHTT có nguy làm phương hại đến mục tiêu phát triển chung họ Với việc thực cam kết nhằm thúc đẩy bảo hộ mạnh mẽ tài sản trí tuệ, nước phát triển bị lâm vào tình bất lợi để trì sức cạnh tranh kinh tế sân nhà thị trường tồn cầu Nhìn tồn cục q trình hình thành nội dung có hiệu lực Hiệp định TRIPs, thấy nước cơng nghiệp tiên tiến có lợi q trình thực thi Hiệp định TRIPs nước phát triển trước mắt chịu phần thua thiệt Tuy nhiên, phân tích, vấn đề bảo hộ quyền SHTT khơng thể tách rời thương mại tồn cầu q trình phát triển kinh tế nước phát triển phụ thuộc nhiều vào việc tiếp cận thị trường nước phát triển Bên cạnh đó, trung dài hạn, bảo hộ quyền SHTT chắn mang lại lợi ích cho nước nghèo Vì vậy, hầu phát triển dần chuyển sang thái độ chấp nhận việc bảo hộ quyền SHTT Trên thực tế, số nước phát triển có thành cơng định nỗ lực thực quy định Hiệp định TRIPs hạn chế ảnh hưởng tiêu cực Hiệp định, bước đầu gặt hái lợi ích từ hệ thống bảo hộ SHTT./ =============================== CHÚ THÍCH [1] Theo điều Hiệp định, thành viên WTO phải dành cho công dân thành viên khác đối xử không thuận lợi công dân nước lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT [2] Điều Hiệp định quy định thuận lợi, ưu tiên, đặc quyền miễn trừ mà thành viên dành cho công dân thành viên khác lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT phải dành vô điều kiện cho công dân tất thành viên lại [3] Bảo hộ quyền SHTT phải góp phần cải tiến kỹ thuật chuyển giao cơng nghệ, đem lại lợi ích cho người sản xuất người tiêu dùng, góp phần gia tăng thịnh vượng kinh tế - xã hội [4] Ví dụ, Việt Nam, tỷ lệ số đơn xin cấp sáng chế người Việt Nam giai đoạn 1995-2003 chiếm 3,4% tổng số đơn nộp Việt Nam, số sáng chế Việt Nam cấp chiếm 1,3% tổng số sáng chế cấp (Tham gia WTO, hội thách thức Việt Nam xét lĩnh vực SHTT, Tài liệu trình bày Diễn đàn Việt Nam sẵn sàng gia nhập WTO, ngày 03-04/6/2003) [5] Trường hợp loại dược phẩm điều trị bệnh HIV/AIDS ví dụ điển hình vấn đề nảy sinh từ Hiệp định TRIPs Bệnh dịch cướp sinh mạng hàng triệu người giới, nước nghèo, đến nhiều bệnh nhân có thuốc điều trị giá thuốc cao phải trả tiền quyền Mặc dù Hiệp định (điều 31)cũng quy định ngoại lệ gọi cấp phép bắt buộc cho phép nước phát triển sản xuất loại thuốc có quyền mà trả tiền quyền cao cho người chủ sở hữu, song nước có khả khai thác ngoại lệ [6] Nghiên cứu Ngân hàng Thế giới (WB) Braxin Mêhicơ cho thấy giống ngơ bảo hộ có giá đắt nhiều so với giống ngô khác ... điểm nước công nghiệp, việc bảo hộ quyền SHTT phần thưởng cho ho t động sáng tạo đổi sản phẩm trí tuệ Do vậy, hệ thống bảo hộ quyền SHTT theo Hiệp định TRIPs đánh giá tương đối tích cực nước phát... khác lĩnh vực quyền SHTT Những thách thức nước phát triển thực Hiệp định TRIPs Sự đời Hiệp định TRIPs gây nhiều tranh luận tác động việc bảo hộ quyền SHTT mục tiêu phát triển Theo quan điểm nước... sản xuất nơng nghiệp giá thành loại nơng sản [6] - Chi phí lớn cho việc thực Hiệp định TRIPs: Việc bảo hộ quyền SHTT Hiệp định TRIPs theo điều kiện ngặt nghèo nước phát triển đòi hỏi nước phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Com bao ho quyen shtt theo cac cong uoc quoc te va hiep dinh trips, Com bao ho quyen shtt theo cac cong uoc quoc te va hiep dinh trips

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay