Com ly hon co yeu to nuoc ngoai

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:59

LY HƠN CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI BERNA BERNARD AUDIT UDIT I XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT Do thời gian có hạn nên tơi trình bày quy định ly hôn Ly hôn vấn đề thuộc quy chế nhân thân vậy, chịu điều chỉnh pháp luật nhân thân (Luật nơi cư trú đương luật nước mà đương mang quốc tịch) Về điểm này, người ta nhận thấy có dự việc lựa chọn hệ thuộc luật nơi cư trú đương hệ thuộc luật nước mà đương mang quốc tịch A HỆ THUỘC LUẬT QUỐC TỊCH Hệ thuộc luật thể quan điểm truyền thống chủ quyền thẩm quyền quốc gia cơng dân nước nơi họ cư trú Tuy nhiên, vấn đề lại đặt số khó khăn mặt thực tiễn chí mặt lý luận Khó khăn mặt thực tiễn: tình trạng người có nhiều quốc tịch khơng quốc tịch Khó khăn lớn tình trạng người có nhiều quốc tịch Tình trạng phổ biến, pháp luật nhiều nước cho phép phụ nữ sau kết hôn với người nước giữ quốc tịch gốc Một lý khác, phụ nữ có quyền yêu cầu cho mang quốc tịch mẹ Do vậy, nhiều trẻ em sinh có hai quốc tịch Đối với xung đột quốc tịch, có hai giải pháp truyền thống, là: ƒ Nếu người có nhiều quốc tịch cơng dân nước có quan thụ lý vụ việc quốc tịch nước có quan thụ lý vụ việc đương nhiên quốc tịch có giá trị; ƒ Nếu người có hai quốc tịch nước ngồi quan thụ lý vụ việc phải xác định quốc tịch quốc tịch có quan hệ chặt chẽ Giải pháp thứ tương đối khó, giải pháp dẫn đến tình người vợ cơng dân nước A kết hôn với người chồng công dân nước B sau có quốc tịch nước B kết hôn Nếu thủ tục ly hôn tiến hành nước B pháp luật áp dụng pháp luật nước B Quyết định ly có nguy c khơng cơng nhận nước A Chính vậy, giải pháp hợp lý trường hợp định đưa nước ngoài, thẩm phán yêu cầu công nhận định ly hôn (ở thẩm phán nước A) nên công nhận định ly mà khơng trích định thẩm phán nước B Giải pháp phổ biến thực tiễn xét xử Châu Âu Đây đồng thời giải pháp quy định Công ước La Hay năm 1970 công nhận định ly hôn Đối với giải pháp thứ hai, chí khơng ưu tiên lựa chọn quốc tịch nước có Tòa án thụ lý vụ việc quốc tịch khơng có quan hệ chặt chẽ với đương Theo hướng này, khoản Điều Đạo luật năm 1981 Hà Lan quy định rằng: "Nếu người có từ hai quốc tịch trở lên luật quốc tịch có hiệu lực áp dụng luật nước có quan hệ chặt chẽ với người trường hợp " Khó khăn mặt lý luận Quy định vấn đề ly hôn thuộc phạm vi điều chỉnh luật quốc tịch tất yếu đặt vấn đề luật áp dụng gia đình có thành viên công dân nước khác Trong luật quốc tịch, nhiều giải pháp tính đến, nhiên, không giải pháp thỏa mãn yêu cầu đặt ra: ƒ Áp dụng kết hợp luật quốc tịch người vợ người chồng: giải pháp khơng phù hợp quy định q gò bó; ƒ Áp dụng riêng rẽ luật quốc tịch người cho vấn đề tương ứng: giải pháp dẫn đến hệ vô lý (một người coi ly hôn nước người lại coi kết hôn nước khác); ƒ Lựa chọn áp dụng luật quốc tịch vợ chồng: trước đây, pháp luật áp dụng pháp luật người chồng Ngày nay, phương án áp dụng Tòa Bảo hiến Đức, Ý quy định pháp luật số nước Tây Ban Nha, Nhật Bản Các quốc gia Hồi giáo áp dụng giải pháp Như vậy, giải pháp khả thi, đồng thời giải pháp phổ biến nay, theo hệ thuộc phụ trợ: hệ thuộc luật nơi cư trú chung Giải pháp đề xuất Điều Nghị Viện Pháp luật quốc tế sau chuyển hóa vào nội luật nhiều nước Cùng với thời gian, phương án dần tinh lọc để đến thứ tự ưu tiên áp dụng sau: trước hết phải ưu tiên áp dụng pháp luật quốc tịch chung vợ chồng; trường hợp khơng có quốc tịch chung, áp dụng pháp luật quốc tịch chung cuối cùng; tiếp đến pháp luật nơi cư trú chung; nơi cư trú chung cuối cuối pháp luật Tòa án thụ lý vụ việc B HỆ THUỘC LUẬT NƠI CƯ TRÚ HOẶC NƠI THƯỜNG TRÚ Quy định áp dụng pháp luật nơi cư trú vấn đề ly hôn thể nguyên tắc "pháp luật áp dụng tình định pháp luật nơi gần so với nơi xảy tình đó" Khái niệm nơi cư trú phải hiểu nơi cư trú quan hệ tư pháp quốc tế Cụ thể hai vợ chồng không chung sống với cư trú nước coi có nơi cư trú Điều quan trọng tình thực tế thực tế thường khác với khái niệm pháp lý nội luật Hiện nay, nhận thấy xu hướng chung chuyển sang theo tiêu chí cụ thể hơn, tiêu chí nơi thường trú (Đạo luật năm 1981 Hà Lan quy định trường hợp khơng có quốc tịch chung theo tiêu chí "nơi thường trú nước") Thuận lợi Hệ thuộc có nhiều thuận lợi Thứ nhất, ly hôn chịu điều chỉnh pháp luật quốc tịch có khả phải áp dụng pháp luật nước ngoài; vậy, thẩm phán gặp khó khăn so với việc áp dụng pháp luật Tòa án Tuy nhiên, pháp luật áp dụng pháp luật nơi cư trú pháp luật nơi thường trú điều hồn tồn phù hợp với tiêu chí chung thẩm quyền xét xử Tòa án: thẩm phán khơng phải áp dụng pháp luật nước Thứ hai, với hệ thuộc nơi cư trú nơi thường trú, tránh tình trạng pháp luật vợ chồng có quy định khác biệt Rất quy định cũ việc đương nhiên coi phụ nữ có nơi cư trú với chồng xóa bỏ Tuy nhiên, thực tế, vợ chồng thường cư trú nước Trong trường hợp vợ chồng cư trú nước khác nhau, áp dụng pháp luật nơi cư trú chung cuối (với điều kiện hai người cư trú nơi cư trú đó; trường hợp thường xuyên xảy thực tế) Với thuận lợi nêu trên, nay, hệ thuộc luật nơi cư trú nơi thường trú thường hay áp dụng hệ thuộc luật quốc tịch Về nguyên tắc, pháp luật Pháp theo hệ thuộc luật quốc tịch Từ năm 1975, trường hợp ly hôn cặp vợ chồng cư trú Pháp pháp luật Pháp điều chỉnh Nếu quy định ban hành vào thời điểm có thể, pháp luật Pháp lựa chọn tiêu chí nơi thường trú Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa hai hệ thuộc khơng có hạn chế định 65 Hạn chế Một hạn chế hệ thuộc nơi cư trú đặc biệt hệ thuộc nơi thường trú, số trường hợp, khơng thể xác định xác hệ thuộc cần áp dụng Ví dụ: Đối với người lao động nhập cư, biết họ muốn cư trú lâu dài hay muốn tạm trú nước tiếp nhận lao động Ngoài ra, cá nhân khai báo khơng thật để lẩn tránh pháp luật, định nghĩa nơi cư trú người thể ý định cư trú người Hạn chế thường khơng xảy hệ thuộc nơi thường trú, nhiên, hệ thuộc lại có hạn chế khác, là: nơi thường trú thường xuyên thay đổi, làm ảnh hưởng đến hiệu lực định ly hôn Nếu ly hôn giải theo pháp luật nước nơi vợ chồng thường trú nơi thường trú thay đổi, liệu hiệu lực định ly có thay đổi theo pháp luật nơi thường trú hay khơng? Cũng xảy trường hợp vợ chồng không cư trú không thường trú nước Trong trường hợp này, áp dụng trở lại hệ thuộc "luật quốc tịch chung", vợ chồng chung quốc tịch (P Lagarde)… C XEM XÉT NGUYỆN VỌNG CỦA CÁC BÊN Nghị năm 1987 Viện Pháp luật quốc tế hai hệ thuộc luật quốc tịch luật nơi cư trú tư pháp quốc tế quy định sau: "5 Về hiệu lực việc kết hôn, ly hôn ly thân, quốc gia nên cho phép vợ chồng tự lựa chọn luật quốc tịch luật nơi cư trú, vợ chồng có quốc tịch, nơi cư trú nước mà vợ chồng mang quốc tịch nước nơi vợ chồng cư trú" Tương tự, Đạo luật năm 1981 Hà Lan nêu đề cập đến trường hợp vợ chồng có quốc tịch quốc tịch chung khơng kéo theo quan hệ xã hội thực tế với nước có liên quan hai người Trong trường hợp này, pháp luật quốc tịch chung có hiệu lực áp dụng vợ chồng lựa chọn áp dụng pháp luật này; không, pháp luật áp dụng pháp luật nơi thường trú vợ chồng (như vậy, với quy định này, phụ nữ không thuộc phạm vi điều chỉnh pháp luật người chồng, tức pháp luật nước mà người vợ mang quốc tịch kể từ thời điểm kết (khoản Điều 1) Ngồi ra, khoản Điều cho phép người vợ hợp tự lựa chọn pháp luật Hà Lan pháp luật áp dụng trường hợp Quy định nhằm cho phép lựa chọn áp dụng pháp luật Tòa án trường hợp Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ việc KẾT LUẬN Mỗi hệ thống pháp luật có hệ thuộc khác nhau; nhiên, hệ thuộc nơi cư trú hệ thuộc nơi thường trú hệ thuộc phụ trợ thường xuyên sử dụng nước theo hệ thuộc luật quốc tịch II XUNG ĐỘT THẨM QUYỀN XÉT XỬ A THẨM QUYỀN CỦA TỊA ÁN Trong lĩnh vực ly hơn, có nhiều xác định thẩm quyền đa dạng; điều khiến cho phải lưu ý đến vấn đề nhiều Tòa án yêu cầu giải vụ việc Tính đa dạng xác định thẩm quyền a Căn khách quan Một số cho phép xác định thẩm quyền Tòa án mà gây tranh chấp Căn Tòa án nước nơi thường trú vợ chồng Căn dễ 66 dàng chấp nhận có quan hệ chặt chẽ với tình Trong trường hợp vợ chồng khơng thường trú nơi xác định thẩm quyền Tòa án theo sau: o Nơi thường trú chung cuối vợ chồng, với điều kiện vợ chồng phải tiếp tục cư trú nơi Nơi thường trú chung cuối nơi tập trung quyền lợi vợ chồng Ngồi ra, tính đến việc chưa thành niên cư trú với vợ chồng nơi cư trú chung cuối vợ chồng o Nơi thường trú bị đơn: Đây xác định thẩm quyền phổ biến o Nơi thường trú nguyên đơn Căn không phù hợp với nguyên tắc xác định thẩm quyền truyền thống theo cần ưu tiên áp dụng tiêu chí nơi cư trú bị đơn Tuy nhiên, xuất phát từ tính đặc thù vấn đề ly hơn, áp dụng nơi thường trú nguyên đơn: quyền lợi nguyên đơn thường xứng đáng ưu tiên xem xét quyền lợi bị đơn, trường hợp liên quan đến người vợ chồng bị bỏ rơi Tuy nhiên, để xác định thẩm quyền theo này, thời gian cư trú nguyên đơn phải đủ dài (theo Nghị định Liên minh Châu Âu, thời gian năm giảm xuống tháng vợ chồng cơng dân nước có liên quan "cư trú" nước theo cách giải thích nước theo hệ thống luật Common Law) o Trong số trường hợp, Tòa án có thẩm quyền Tòa án nơi kết hôn Tuy nhiên, xác định thẩm quyền khơng hồn tồn thỏa đáng b Quốc tịch vợ chồng Về nguyên tắc, khơng đặt vấn đề quốc tịch quốc tịch chung vợ chồng; trường hợp đó, khơng phân biệt quốc tịch vợ chồng Nghị định Cộng đồng Châu Âu thẩm quyền Tòa án, cơng nhận thi hành định Tòa án lĩnh vực hôn nhân quy định sử dụng để xác định thẩm quyền trực tiếp Tòa án nơi thường trú chung vợ chồng Trong trường hợp vợ chồng có nơi thường trú chung Tòa án có thẩm quyền Tòa án nước mà vợ chồng mang quốc tịch Phương án phương án quy định Công ước La Hay ngày tháng năm 1970 công nhận định ly hôn (Điều 2.3.) Ngồi ra, thấy xuất thêm điều kiện, quốc tịch chung vợ chồng phải có ý nghĩa hai vợ chồng; trường hợp người phụ nữ tự động nhập quốc tịch chồng sau kết hôn hai vợ chồng không cư trú nước mà họ mang quốc tịch Căn quốc tịch bị đơn không vấp phải thái độ phản đối nào, với điều kiện bị đơn quyền tự sử dụng không sử dụng Còn trường hợp quốc tịch nguyên đơn? Vốn công nhận cách phổ biến, thẩm quyền riêng biệt quốc gia việc điều chỉnh quy chế cơng dân nước hồn tồn mở rộng sang lĩnh vực thẩm quyền Tòa án để đảm bảo quyền lợi quốc gia lĩnh vực Đây coi đặc quyền; nhiên, thẩm quyền Tòa án trường hợp lại hồn tồn có Tóm lại, thẩm quyền Tòa án nước có ngun đơn công dân không thiết kéo theo hiệu lực áp dụng luật Tòa án Như xem xét, nay, thông thường, trường hợp vợ chồng không quốc tịch, quy phạm xung đột dẫn chiếu đến pháp luật nơi cư trú chung chí nơi cư trú chung cuối nhằm nhanh chóng áp dụng pháp luật quốc tịch bên Ngồi ra, cho dù Tòa án áp dụng pháp luật nước mà nguyên đơn mang quốc tịch với tư cách pháp luật có hiệu lực áp dụng áp dụng phụ trợ, hồn tồn dễ hiểu người Tòa án nước áp dụng pháp luật nhân thân nước 67 Liên quan đến quy phạm xác định thẩm quyền gián tiếp, Công ước La Hay nói cơng nhận Tòa án có thẩm quyền Tòa án nước mà nguyên đơn mang quốc tịch, kèm theo số điều kiện bổ sung yếu tố chủ quan (điểm Điều 2) Thỏa thuận chung vợ chồng chấp nhận Trước hết, thỏa thuận chung vợ chồng cho phép khắc phục tình trạng có nhiều xác định thẩm quyền Tòa án: vợ chồng thống lựa chọn để xác định thẩm quyền Tòa án thỏa thuận vợ chồng cho phép loại trừ lại Tuy nhiên, thỏa thuận chung vợ chồng không thực yếu tố có vững chắc, thỏa thuận vợ chồng dẫn đến trường hợp lạm dụng (forum shopping) Có thể xác định Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án; trường hợp liên quan đến việc công nhận định ly hơn, u cầu Tòa án phải có liên hệ chặt chẽ với tình Nghị định Liên minh Châu Âu cho phép vợ chồng yêu cầu Tòa án nơi thường trú vợ chồng giải ly hơn, u cầu yêu cầu chung vợ chồng Vấn đề nhiều Tòa án thụ lý vụ việc (litispendance) Do có nhiều khác để xác định thẩm quyền Tòa án, đồng thời xuất phát từ đặc điểm nhiều tranh cãi tranh chấp vợ chồng nên nguy vụ việc Tòa án thụ lý tương đối cao Trong trường hợp này, cần loại trừ Tòa án, khơng, Tòa án gặp phải tình hồn tồn mâu thuẫn với Đây nguyên tắc giải trường hợp nhiều tòa án có thẩm quyền vụ việc Nguyên tắc ngăn chặn khả khởi kiện trước Tòa án vụ việc Tòa án khác thụ lý Về nguyên tắc, Tòa án thứ hai thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ sang cho Tòa án thứ giải Tuy nhiên, nay, ngồi số cơng ước quốc tế, vấn đề tòa án nhiều nước có thẩm quyền đói với vụ việc đề cập Nghị định Liên minh Châu Âu ví dụ cơng nhận tình trạng tòa án nhiều nước có thẩm quyền với vụ việc (litispendance) Có thể nhận thấy Nghị định cơng nhận khái niệm litispendance theo nghĩa rộng Về nguyên tắc, litispendance xảy Tòa án hai nước khác nhận yêu cầu khởi kiện vụ việc có thẩm quyền vụ việc Tuy nhiên, đây, lại khuôn khổ vấn đề chia rẽ vợ chồng, tức vấn đề thể qua hai nội dung hoàn toàn khác biệt ly hôn ly thân; số trường hợp có thêm nội dung nữa, yêu cầu tuyên bố hôn nhân vô hiệu Theo quy định Nghị định Liên minh Châu Âu, dù nội dung khởi kiện khác (ví dụ người yêu cầu ly hôn nước thành viên Liên minh Châu Âu người yêu cầu tuyên bố hôn nhân vô hiệu nước thành viên khác) Tòa án thứ hai thụ lý vụ việc phải đình vụ việc xác định thẩm quyền Tòa án thứ Nếu Tòa án thứ có thẩm quyền Tòa án thứ hai phải chuyển hồ sơ vụ việc sang cho Tòa án thứ nhất, đồng thời nguyên đơn khởi kiện Tòa án thứ hai khởi kiện Tòa án thứ có thẩm quyền (Điều 19) B CÔNG NHẬN QUYẾT ĐỊNH LY HÔN CỦA TỊA ÁN NƯỚC NGỒI Nếu định ly đưa nước định nên công nhận nước khác nhằm tránh tình trạng định có quy chế khơng thống nước khác Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa bỏ qua cơng tác kiểm tra định ly Tòa án nước ngồi Những nội dung cơng tác kiểm tra tương đối phổ biến 68 Kiểm tra thẩm quyền Tòa án định Đây nội dung quan trọng Chúng ta không nên coi quy phạm xác định thẩm quyền Tòa án quy phạm thẩm quyền chuyên biệt Hiện nay, quan điểm dần thay đổi Căn xác định thẩm quyền hợp lý nhất, mối quan hệ hệ thuộc cần thiết Tòa án vụ việc Liệu có cần kiểm tra pháp luật áp dụng? Không cần thiết phải kiểm tra pháp luật áp dụng, quốc tịch, nơi cư trú nơi thường trú hệ thuộc chặt chẽ Pháp luật đại Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ… quy định không cần kiểm tra pháp luật áp dụng Trật tự cơng Có hai hình thức trật tự cơng: a Trật tự cơng mặt tố tụng Trật tự công mặt tố tụng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quyền tự bảo vệ, hay nói cách khác kiểm tra xem liệu quyền tố tụng người vợ chồng đảm bảo tuân thủ hay chưa Tuy nhiên, khía cạnh này, trường hợp thuận tình ly lại đặt vấn đề tương đối đặc thù: Bởi đây, đề cập đến "các quyền tự bảo vệ", nhiên, điều khơng có nghĩa xảy trường hợp người vợ người chồng gây sức ép buộc người thuận tình ly hôn b Trật tự công mặt nội dung Chúng ta cần phải chấp nhận hình thức ly khác với hình thức quy định pháp luật Tòa án nơi thi hành định ly (căn khác nhau, hiệu lực ly hôn rộng hạn chế hơn) Tuy nhiên, riêng quan niệm mặt đạo đức, cần đặc biệt tránh công nhận quan điểm đạo đức trái ngược với quan điểm Đây trường hợp người chồng đơn phương chấm dứt hôn nhân Vi phạm pháp luật Do có nhiều trường hợp lạm dụng để lẩn tránh pháp luật (forum shopping) lĩnh vực ly hôn nên cần quy định thêm điều kiện không vi phạm pháp luật Tuy nhiên, cần lưu ý điều kiện không vi phạm pháp luật thường trùng với điều kiện nêu Bởi vi phạm pháp luật thường kèm với vi phạm thẩm quyền Tòa án thụ lý vụ việc, vi phạm quyền tự bảo vệ vi phạm pháp luật áp dụng (nếu giữ nguyên điều kiện này) ... to n khác biệt ly hôn ly thân; số trường hợp có thêm nội dung nữa, u cầu tuyên bố hôn nhân vô hiệu Theo quy định Nghị định Liên minh Châu Âu, dù nội dung khởi kiện khác (ví dụ người yêu cầu ly. .. thay đổi, làm ảnh hưởng đến hiệu lực định ly hôn Nếu ly hôn giải theo pháp luật nước nơi vợ chồng thường trú nơi thường trú thay đổi, liệu hiệu lực định ly có thay đổi theo pháp luật nơi thường... rẽ luật quốc tịch người cho vấn đề tương ứng: giải pháp dẫn đến hệ vô lý (một người coi ly hôn nước người lại coi kết hôn nước khác); ƒ Lựa chọn áp dụng luật quốc tịch vợ chồng: trước đây, pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Com ly hon co yeu to nuoc ngoai, Com ly hon co yeu to nuoc ngoai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay