Com xac dinh cq giai quyet tranh chap va chon luat doi voi hd ds co yeu to nuoc ngoai

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:58

VIỆC XÁC ĐỊNH CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ CHỌN LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CĨ YẾU TỐ NƯỚC NGỒI Th.S Nguyễn Bá Bình Khoa Luật Quốc tế, ĐH Luật Hà Nội Bài đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 124 (tháng 6/2008) Khác với hợp đồng nước, việc xác định quan tài phán nước có thẩm quyền giải tranh chấp hệ thống pháp luật nước dùng để điều chỉnh hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi khơng phải chuyện dễ dàng Với tư cách quan hệ dân có yếu tố nước ngoài, tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi hồn tồn có khả giải quan tài phán nước khác không tồn hệ thống pháp luật tố tụng “xuyên quốc gia” để trả lời cho câu hỏi thẩm quyền xét xử quan tài phán trường hợp Khi đó, việc xác định quan tài phán có thẩm quyền tranh chấp từ hợp đồng dân có yếu tố nước dựa sở nào? Khởi nguồn từ “nguyên tắc vàng” hợp đồng tự thỏa thuận, pháp luật nước giới điều ước quốc tế mở hội cho bên chủ thể định hệ thống pháp luật áp dụng để điều chỉnh hợp đồng họ Nhìn vào hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi, ngồi nội dung đề cập hợp đồng, đối tượng, chất lượng, số lượng, giá cả, phương thức tốn thường xuất điều khoản luật áp dụng (applicable law) Nhưng liệu hệ thống pháp luật bên thỏa thuận hợp đồng có “hợp pháp” hay khơng, nghĩa có quan tài phán chấp nhận sử dụng giải tranh chấp hay không? Xác định thẩm quyền trọng tài, tòa án Thẩm quyền trọng tài Thẩm quyền trọng tài phụ thuộc vào thỏa thuận trọng tài bên chủ thể Điều có nghĩa chủ thể hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi có quyền thỏa thuận lựa chọn trọng tài để giải tranh chấp họ Pháp luật nước, điều ước quốc tế không ngăn cản quyền tự bên chủ thể Lẽ dĩ nhiên, trọng tài có thẩm quyền lĩnh vực tranh chấp thương mại dân nói chung Như vậy, trọng tài nước có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi bên chủ thể nêu rõ thỏa thuận trọng tài thỏa thuận có hiệu lực Cũng giống vụ việc nước, tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi thuộc thẩm quyền giải trọng tài tòa án phải “để lại” vụ việc cho trọng tài xử lý Thẩm quyền tòa án Trong trường hợp bên chủ thể không lựa chọn phương thức giải tranh chấp trọng tài, hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi giải đường tòa án Thẩm quyền xét xử hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi tòa án nước phụ thuộc vào quy định điều ước quốc tế mà quốc gia thành viên vấn đề pháp luật tố tụng dân quốc gia Nhưng nhìn chung, thẩm quyền xét xử vụ việc dân có yếu tố nước ngồi tòa án nước có hai dạng: thẩm quyền xét xử chung thẩm quyền xét xử riêng biệt Thẩm quyền xét xử chung thẩm quyền vụ việc mà tòa án nước có quyền xét xử tòa án nước khác xét xử (điều tùy thuộc vào tư pháp quốc tế nước khác có quy định tòa án nước họ có thẩm quyền với vụ việc hay khơng) Khi mà tòa án nhiều nước có thẩm quyền xét xử với vụ việc dân có yếu tố nước ngồi, quyền xét xử thuộc tòa án nước phụ thuộc vào việc nộp đơn bên chủ thể Thẩm quyền xét xử riêng biệt trường hợp quốc gia sở tun bố có tòa án nước họ có thẩm quyền xét xử vụ việc định Nếu tòa án nước khác tiến hành xét xử vụ việc thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt, hậu án, định tuyên tòa án nước khác không công nhận, cho thi hành quốc gia sở Trong trường hợp này, kể bên chủ thể thỏa thuận tòa án nước khác ngun tắc, tòa án nước cần phải từ chối thụ lý vụ việc để tôn trọng thẩm quyền xét xử riêng biệt quốc gia sở Câu hỏi đặt là: biết tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi bên chủ thể có thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt tòa án nước giới hay khơng? Trước hết, phải thấy rằng, quốc gia xác định thẩm quyền xét xử tòa án nước vụ việc dân có yếu tố nước ngồi thường dựa sở tính hợp lý mà không quy định cách chung chung, tùy tiện Tính hợp lý nằm chỗ vụ việc có liên quan tới quốc gia hay khơng (như quốc tịch, nơi cư trú bên chủ thể; kiện xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ; đối tượng quan hệ phát sinh tranh chấp) Thông thường, quốc gia ấn định thẩm quyền xét xử riêng biệt vụ việc có tính chất quan trọng tới an ninh, trật tự quốc gia (ví dụ: Việt Nam xác định thẩm quyền xét xử riêng biệt vụ án dân có liên quan đến quyền tài sản bất động sản có lãnh thổ Việt Nam [1]) hay nhằm mục đích bảo vệ cho cá nhân, pháp nhân, lĩnh vực ngành nghề nước (ví dụ: Việt Nam xác định thẩm quyền xét xử riêng biệt tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vận chuyển mà người vận chuyển có trụ sở chi nhánh Việt Nam) Vì thế, để chắn vụ việc có thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt quốc gia hay khơng, cần xem xét pháp luật quốc gia có mối liên hệ mật thiết tới hợp đồng Trở lại với lập luận trên, lý thuyết rút là: trừ trường hợp thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt tòa án nước đó, bên chủ thể hồn tồn có quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng họ [2] Nhưng xét khía cạnh pháp lý, khác với thẩm quyền giải tranh chấp trọng tài phát sinh sở thỏa thuận bên chủ thể, nguyên tắc, thẩm quyền xét xử tòa án pháp luật quy định Thỏa thuận chọn tòa án nước có thẩm quyền giải tranh chấp thống bên chủ thể, khơng có giá trị mang tính chất “bắt buộc” hay đương nhiên “tạo nên thẩm quyền” cho tòa án lựa chọn Tòa án có thẩm quyền hay không phụ thuộc vào tư pháp quốc tế nước (phần quy định thẩm quyền xét xử tòa án) Vì thế, bên cần nghiên cứu kỹ tư pháp quốc tế nước có tòa án thỏa thuận lựa chọn Cần có nhìn tổng quan rằng, khơng phải pháp luật nước quy định việc cho phép bên chủ thể hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi thỏa thuận chọn tòa án xét xử Nước ta quy định số trường hợp phép chọn tòa án để giải tranh chấp, chẳng hạn, theo Khoản Điều Bộ luật Hàng hải năm 2005: “Các bên tham gia hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải mà có bên tổ chức cá nhân nước ngồi có quyền thỏa thuận áp dụng luật nước tập quán hàng hải quốc tế quan hệ hợp đồng chọn Trọng tài, Tòa án hai nước, nước thứ ba để giải tranh chấp” Nhưng vài quy định đơn lẻ, hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi nói chung, pháp luật Việt Nam khơng rõ liệu bên chủ thể có quyền thỏa thuận chọn tòa án nước giải hay khơng Với tư “người dân làm mà pháp luật khơng cấm, cơng chức, quan nhà nước làm mà pháp luật cho phép”, rõ ràng, tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi hay không không phụ thuộc vào việc bên chủ thể thỏa thuận chọn tòa án Việt Nam, mà quan trọng vụ việc phải thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền xét xử tòa án Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế liên quan Tuy nhiên, xu phổ biến nước cho phép chủ thể hợp đồng lựa chọn tòa án nước để giải tranh chấp [3] Vì thế, điều khoản giải tranh chấp với lựa chọn tòa án nước hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi trở nên quen thuộc thực tế Xác định hệ thống pháp luật áp dụng “Tự khuôn khổ pháp luật” - thỏa thuận bên chủ thể hợp đồng, bao hàm việc chọn luật áp dụng phải nằm phạm vi mà pháp luật cho phép Pháp luật cho phép quy định nào? Câu trả lời khơng q khó cho hợp đồng nước, phức tạp nhiều hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi mà tính chất “quốc tế” chúng đưa lại hệ “khả năng” tham gia chi phối nhiều hệ thống pháp luật nước khác Lúc đó, phải soi rọi vào pháp luật để tìm kiếm tính hợp pháp việc chọn luật áp dụng? Để điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước ngồi nói chung, bao hàm hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi nước có ngành luật riêng - tư pháp quốc tế, số nước gọi Luật xung đột (Private International Law, Conflict of Law) [4] Nhưng phân tích thẩm quyền giải quyết, tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi giải quan tài phán nước quan tài phán nước khác Về nguyên tắc, quan tài phán nước áp dụng tư pháp quốc tế nước để xem xét vụ việc dân có yếu tố nước ngồi Vì thế, tư pháp quốc tế nước có quan tài phán thụ lý tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi nguồn pháp luật xác định thỏa thuận chọn luật áp dụng bên chủ thể hợp pháp hay không [5] Phân tích cho thấy, việc xác định hệ thống pháp luật dùng để đánh giá tính hợp pháp thỏa thuận chọn luật bên chủ thể hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi phụ thuộc vào việc quan tài phán thụ lý vụ việc tranh chấp thuộc nước Do đó, xem xét thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi cần phải đặt gắn kết với đường giải tranh chấp -Trường hợp quan giải tranh chấp trọng tài: Pháp luật nước, điều ước quốc tế trọng tài quy tắc trọng tài tổ chức trọng tài giới cho phép, khuyến khích bên chủ thể thỏa thuận luật áp dụng cho hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi nói chung sử dụng đường giải tranh chấp trọng tài Tuy nhiên, hệ thống pháp luật lựa chọn khơng có nghĩa tự mà phải tuân thủ quy định pháp luật nước, điều ước quốc tế có liên quan Chẳng hạn, Khoản Điều Pháp lệnh Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2003 quy định: “Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi, Hội đồng Trọng tài áp dụng pháp luật bên lựa chọn Việc lựa chọn pháp luật nước việc áp dụng pháp luật nước ngồi khơng trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam” Như vậy, lựa chọn trọng tài nước nào, bên chủ thể cần phải xem xét pháp luật nước đó, điều ước quốc tế mà nước thành viên có liên quan quy tắc trọng tài (trong trường hợp trọng tài quy chế) để biết loại hợp đồng họ có phép thỏa thuận lựa chọn luật không hệ thống pháp luật lựa chọn có hợp pháp hay khơng? -Trường hợp quan giải tranh chấp tòa án: Tư pháp quốc tế nước có tòa án sở để xem việc thỏa thuận chọn luật áp dụng bên có hợp pháp hay không Tư pháp quốc tế Việt Nam nước giới theo hướng cho phép bên có quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi nói chung Tuy nhiên, quyền tự thỏa thuận bị “tước bỏ” số hợp đồng đặc biệt Theo quy định Điều 769 Bộ luật Dân (BLDS) năm 2005 Việt Nam thì: “1 Quyền nghĩa vụ bên theo hợp đồng xác định theo pháp luật nước nơi thực hợp đồng,nếu khơng có thỏa thuận khác Hợp đồng giao kết Việt Nam thực hồn tồn Việt Nam phải tn theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong trường hợp hợp đồng không ghi nơi thực việc xác định nơi thực hợp đồng phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hợp đồng liên quan đến bất động sản Việt Nam phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Như vậy, hợp đồng giao kết thực hoàn toàn Việt Nam hợp đồng liên quan đến bất động sản Việt Nam tòa án Việt Nam thụ lý áp dụng pháp luật Việt Nam vơ hiệu hóa thỏa thuận chọn luật áp dụng (nếu có) bên chủ thể Vì thế, thỏa thuận chọn luật áp dụng, cần thiết phải tìm hiểu cách thấu đáo tư pháp quốc tế nước có tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng Luật áp dụng hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi có hiểu áp dụng cho vấn đề hợp đồng? Thông thường, điều khoản luật áp dụng hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi có nội dung mang tính chất khn mẫu “mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng giải pháp luật nước X” Giả định tranh chấp đưa xét xử tòa án nước Y việc lựa chọn hệ thống pháp luật hợp pháp rốt có phải “mọi vấn đề hợp đồng” xem xét pháp luật nước X hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào tư pháp quốc tế nước Y Nếu tư pháp quốc tế nước Y cho phép bên thỏa thuận luật áp dụng cho vấn đề hợp đồng, câu trả lời “có” Nhưng đặt trường hợp tư pháp quốc tế nước Y không cho phép thỏa thuận luật áp dụng cho vấn đề hợp đồng, câu trả lời “khơng” Ví dụ, Điều 770 BLDS năm 2005 Việt Nam quy định: “1 Hình thức hợp đồng phải tuân theo pháp luật nước nơi giao kết hợp đồng Trong trường hợp hợp đồng giao kết nước mà vi phạm quy định hình thức hợp đồng theo pháp luật nước đó, khơng trái với quy định hình thức hợp đồng theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình thức hợp đồng giao kết nước ngồi cơng nhận Việt Nam Hình thức hợp đồng liên quan đến việc xây dựng chuyển giao quyền sở hữu công trình, nhà cửa bất động sản khác lãnh thổ Việt Nam phải tuân theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Như vậy, pháp luật Việt Nam không mở hội thỏa thuận luật áp dụng hình thức hợp đồng Do đó, nước Y Việt Nam rõ ràng vấn đề hình thức hợp đồng khơng áp dụng theo hệ thống pháp luật mà bên chủ thể thỏa thuận Tương tự, pháp luật Việt Nam hành (Điều 761, 762, 765 BLDS năm 2005 quy định khác) không cho phép bên chủ thể lựa chọn luật áp dụng vấn đề lực chủ thể giao kết, thực hợp đồng Các bên chủ thể lựa chọn hệ thống pháp luật nước giới hay khơng? Xét tính logic, bên chủ thể hợp đồng thường lựa chọn hệ thống pháp luật nước có liên quan tới hợp đồng (ví dụ pháp luật nước mà bên chủ thể có quốc tịch, nơi cư trú, trụ sở hay pháp luật nước nơi thực hợp đồng ) Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều trường hợp bên chủ thể lựa chọn luật áp dụng nước khơng có mối liên hệ với hợp đồng cách cố tình hay vơ tình Trường hợp vơ tình việc chọn luật áp dụng pháp luật Áo hợp đồng Liên đồn bóng đá Việt Nam với huấn luyện viên Letard (người Pháp) trước ví dụ điển hình Pháp luật Việt Nam khơng có hạn chế hệ thống pháp luật lựa chọn, hiểu bên chủ thể có quyền thỏa thuận hệ thống pháp luật Qua khảo cứu pháp luật nhiều nước điều ước quốc tế cho thấy nội dung tương tự Lời kết Nghiên cứu vấn đề cách độc lập khuôn khổ tư pháp quốc tế Việt Nam trở nên đơn giản nhiều Tuy thế, với tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi nói riêng, quan hệ dân có yếu tố nước ngồi nói chung, khơng phải đương nhiên áp dụng tư pháp quốc tế Việt Nam Vì lẽ đó, nghiên cứu cách thức xác định quan có thẩm quyền giải tranh chấp tính hợp pháp việc chọn luật áp dụng dứt khoát phải đặt bình diện tổng thể - với đan xen tư pháp quốc tế nhiều nước giới Những chia sẻ cho thấy điều rõ ràng rằng, xác định quan có thẩm quyền giải tranh chấp tính hợp pháp việc chọn luật áp dụng cần phải tìm hiểu cách song hành gắn bó với nhau./ =============================== CHÚ THÍCH [1] Xem điểm a Khoản Điều 411 Bộ luật Tố tụng dân Việt Nam năm 2004 [2] Nhưng thực tế, thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt, chủ thể “bất chấp” để lựa chọn tòa án nước khác [3] Xem Giáo trình Tư pháp quốc tế Việt Nam, TS Đỗ Văn Đại - PGS, TS Mai Hồng Quỳ, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh - 2006, tr 58 [4] Việt Nam có ngành Luật tư pháp quốc tế Song, khơng có đạo luật riêng tư pháp quốc tế dẫn tới nhiều người không thừa nhận “sự tồn tại” ngành luật [5] Tư pháp quốc tế nước gồm có nguồn luật điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, pháp luật quốc gia (án lệ sử dụng nước chấp nhận loại nguồn này) ... riêng - tư pháp quốc tế, số nước gọi Luật xung đột (Private International Law, Conflict of Law) [4] Nhưng phân tích thẩm quyền giải quyết, tranh chấp hợp đồng dân có yếu tố nước ngồi giải quan... thụ lý vụ việc tranh chấp thuộc nước Do đó, xem xét thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng dân có yếu tố nước cần phải đặt gắn kết với đường giải tranh chấp -Trường hợp quan giải tranh chấp trọng... có quyền thỏa thuận lựa chọn tòa án có thẩm quyền giải tranh chấp hợp đồng họ [2] Nhưng xét khía cạnh pháp lý, khác với thẩm quyền giải tranh chấp trọng tài phát sinh sở thỏa thuận bên chủ thể,
- Xem thêm -

Xem thêm: Com xac dinh cq giai quyet tranh chap va chon luat doi voi hd ds co yeu to nuoc ngoai, Com xac dinh cq giai quyet tranh chap va chon luat doi voi hd ds co yeu to nuoc ngoai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay