Com nhung van de phap ly co ban ve duong co so trong luat bien quoc te va pl vn

7 19 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:57

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ ĐƯỜNG CƠ SỞ TRONG LUẬT BIỂN QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM Th.S NGÔ HỮU PHƯỚC Khoa Luật Quốc tế - ĐH Luật TP Hồ Chí Minh Bài đăng Tạp chí Khoa học pháp lý số 05/2005 Ngày 16/11/2004 cộng đồng quốc tế kỷ niệm 10 năm Công ước quốc tế Liên hợp quốc luật biển năm 1982 (Cơng ước 1982) có hiệu lực Cơng ước 1982 “Hiến pháp” cộng đồng quốc tế biển, có giá trị pháp lý đặc biệt quan trọng đời sống quốc tế Với 320 điều khoản, 17 phần phụ lục đính kèm Lần lịch sử nhân loại, Công ước 1982 quy định cách tổng thể, chi tiết quy định sử dụng biển đại dương vào mục đích hòa bình như: xác định chế độ pháp lý vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia (nội thủy, lãnh hải), quyền chủ quyền quốc gia (vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế thềm lục địa) vùng biển chung cộng đồng quốc tế (biển quốc tế, Vùng đáy đại dương); xác lập quy định hoạt động hàng hải, hàng không, nghiên cứu khoa học; bảo vệ mội trường; phân định biển; giải tranh chấp biển Một nội dung đặc biệt quan trọng quy định Công ước 1982 việc xác định đường sở “cột mốc”, sở pháp lý để quốc gia hoạch định vùng viển thuộc chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia biển Nghiên cứu điều luật Công ước 1982, đặc biệt quy định đường sở, thấy rằng, điều khoản Công ước 1982 chưa quy định cụ thể cách thức hoạch định đường sở, đặc biệt đường sở thẳng Chính vậy, thực tiễn việc hoạch định vùng biển quốc gia ven biển thời gian qua có xu hướng chung hoạch định đường sở thẳng có lợi cho quốc gia Với mong muốn làm rõ quy định Công ước 1982 đường sở, phạm vi viết này, muốn tập trung nghiên cứu vấn đề pháp lý đường sở luật biển quốc tế pháp luật Việt Nam Khái niệm đường sở theo Công ước luật biển năm 1982 Nghiên cứu tất điều luật Công ước 1982, không thấy điều luật quy định cách rõ ràng khái niệm pháp lý đường sở; nói cách khác, Công ước 1982 không quy định cụ thể khái niệm đường sở Tuy nhiên, đường sở sở pháp lý quan trọng để quốc gia ven biển hoạch định tuyên bố vùng biển thuộc chủ quyền (nội thuỷ lãnh hải) vùng biển thuộc quyền chủ quyền quốc gia (vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa) nên Cơng ước 1982 có nhiều điều luật quy định nội dung liên quan đến đường sở Điều Công ước 1982, đề cập đến việc xác định chiều rộng lãnh hải, quy định: "Mọi quốc gia có quyền ấn định chiều rộng lãnh hải mình; chiều rộng không vượt 12 hải lý kể từ đường sở vạch theo Công ước” Công ước 1982 quy định cách thức xác định đường sở thông thường đường sở thẳng sau: “trừ có quy định trái ngược Cơng ước, đường sở thơng thường dùng để tính chiều rộng lãnh hải ngấn nước triều thấp dọc theo bờ biển, thể hải đồ tỷ lệ lớn quốc gia ven biển thức công bố” (Điều 5) ; “Ở nơi bờ biển bị khoét sâu lồi lõm có chuỗi đảo nằm sát chạy dọc theo bờ biển, phương pháp đường sở thẳng nối liền điểm thích hợp sử dụng để kẻ đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải” (Điều 7) Như trình bày trên, Công ước không đưa khái niệm cụ thể đường sở qua nghiên cứu điều luật có liên quan, rút khái niệm pháp lý đường sở sau: Đường sở quốc gia biển “cột mốc pháp lý”được vạch dựa vào ngấn nước thủy triều xuống thấp dọc theo chiều hướng chung bờ biển đường thẳng gãy khúc nối liền mũi, đỉnh, đảo ven bờ để quốc gia xác định chiều rộng vùng biển thuộc chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia Đường sở ranh giới phía lãnh hải ranh giới phía ngồi nội thủy Theo quy định Điều Điều Cơng ước 1982, có hai phương pháp để xác định đường sở Đó làphương pháp đường sở thông thường phương pháp đường sở thẳng a Phương pháp đường sở thông thường Điều kiện áp dụng: Phương pháp đường sở thông thường áp dụng quốc gia có bờ biển thẳng, phẳng, khơng có đoạn lồi lõm ven bờ ngấn nước thủy triều xuống thấp thể rõ ràng Cách xác định: Trong trường hợp này, quốc gia chọn ngày, tháng, năm mực nước thủy triều xuống thấp dọc bờ biển dựa vào điểm, tọa độ thể để quốc gia ven biển tuyên bố đường sở Xác định đường sở theo phương pháp thơng thường có số hạn chế sau đây:    Thứ nhất, điểm, tọa độ có ngấn nước thủy triều xuống thấp dọc theo bờ biển để xác định đường sở quốc gia tun bố nên khơng tránh khỏi tình trạng quốc gia đưa tuyên bố khơng thực tế nhằm mục đích mở rộng nhiều tốt nội thủy quốc gia bên ngồi Chính vậy, mức độ xác tọa độ, điểm xác định dựa vào ngấn nước thủy triều không cao Thứ hai, cộng đồng quốc tế khó khăn việc chứng minh tính xác thực điểm, tọa độ mà quốc gia ven biển tuyên bố Thứ ba, áp dụng phương pháp đường sở thông thường, quốc gia ven biển có vùng nội thủy hẹp Đây lý mà quốc gia giới thường khơng muốn áp dụng hồn toàn đường sở theo phương pháp vào quy định Công ước 1982 hoàn toàn phù hợp b Phương pháp đường cơ sở thẳng Đây kinh nghiệm Na Uy, hoàn cảnh thực tế bờ biển lồi lõm, phức tạp nước đặt Nó ghi nhiều sắc lệnh Vương quốc Na Uy vào năm 1812, 1868, 1889 sắc lệnh ngày 12/6/1935 Phương pháp Tòa án Quốc tế công nhận án ngày 18/12/1951 - Vụ đánh cá Na Uy Vương quốc Anh Công ước 1982 quy định phương pháp xác định đường sở thẳng chặt chẽ Điều kiện áp dụng: Phương pháp đường sở thẳng áp dụng: “Ở nơi bờ biển bị khoét sâu lồi lõm có chuỗi đảo nằm sát chạy dọc theo bờ biển” (khoản Điều 7); “Ở nơi bờ biển khơng ổn định có châu thổ đặc điểm tự nhiên khác ” (khoản Điều 7) Cách xác định: Trong trường hợp này, đường sở xác định đường thẳng gãy khúc nối điểm nhô xa đảo ven bờ, mũi, đỉnh chạy dọc theo chiều hướng chung bờ biển lại với để tạo thành đường sở để tính chiều rộng lãnh hải Để tránh tình trạng xác định đường sở theo phương pháp này, nước thường có xu hướng kéo đường sở xa, tùy ý nối tắt nhiều điểm không thực chất thành đoạn thẳng để vùng nội thủy rộng lớn, Điều Công ước 1982 quy định phương pháp xác định đường sở thẳng sau:     “Tuyến đường sở không chệch xa hướng chung bờ biển” (khoản Điều 7); có nghĩa là, quốc gia xác định đường sở theo phương pháp bắt buộc tuyến đường sở phải chạy dọc theo chiều hướng chung bờ biển (phù hợp địa hình tự nhiên bờ biển quốc gia đó) “Các đường sở thẳng không kéo đến xuất phát từ bãi cạn lúc lúc chìm, trừ trường hợp có đèn biển thiết bị tương tự thường xuyên nhô mặt nước việc vạch đường sở thẳng thừa nhận chung quốc tế” (khoản Điều 7); có nghĩa là, bãi cạn lúc chìm lúc điểm vật chất thực tế để quốc gia dùng làm để vạch đường sở bãi cạn khơng có cơng trình xây dựng thường xun nhô mặt nước đảo công trình thiết bị nhân tạo, đèn biển (hải đăng) “Trong trường hợp mà phương pháp kẻ đường sở thẳng áp dụng theo khoản 1, ấn định số đoạn đường sở tính đến lợi ích kinh tế riêng biệt khu vực mà thực tế tầm quan trọng q trình sử dụng lâu dài chứng minh rõ ràng” (khoản Điều 7); có nghĩa là, quốc gia mà địa hình tự nhiên bờ biển bị khoét sâu lồi lõm có chuỗi đảo nằm sát chạy dọc theo bờ biển quốc gia ven biển vạch đến đảo khu vực xung quanh mà quốc gia khai thác sử dụng trình lịch sử lâu dài khơng có phản đối tranh chấp quốc gia khu vực giới “Phương pháp đường sở thẳng quốc gia áp dụng không làm cho lãnh hải quốc gia khác bị tách khỏi biển vùng đặc quyền kinh tế”; có nghĩa là, hoạch định đường sở theo phương pháp này, quốc gia ven biển không vạch sang lãnh thổ biển quốc gia khác (vạch đường sở không theo chiều hướng chung bờ biển) để làm cho lãnh hải quốc gia bị tách rời khỏi biển vùng đặc quyền kinh tế họ, xâm phạm đến chủ quyền quốc gia khác mặt lãnh thổ quyền chủ quyền khác mặt kinh tế, quyền chủ quyền tài phán lĩnh vực hải quan, thuế quan, y tế, nhập cư, bảo vệ môi trường Công ước 1982 không quy định cụ thể tiêu chí để xác định bờ biển bị khoét sâu, lồi lõm mà đưa định nghĩa vịnh bờ biển quốc gia bao bọc Điều 10 Chính vậy, quốc gia ven biển thường cách để xác định đường sở theo phương pháp đường thẳng gãy khúc (toàn tuyến đường sở số đoạn đường sở) Nhằm tránh tình trạng này, Văn phòng pháp luật Liên hợp quốc đưa định nghĩa “bờ biển bị khoét sâu, lồi lõm” Theo đó, bờ biển khoét sâu, lồi lõm phải thỏa mãn điều kiện sau đây:  Bờ biển bị khoét sâu, lồi lõm phải có từ vùng lõm sâu rõ rệt;  Các vùng lõm phải nằm cạnh nhau, không cách xa;  Chiều sâu vùng lõm tính từ đường sở thẳng đề nghị đóng cửa đổ biển vùng lõm phải lớn nửa chiều dài đoạn đường sở Và theo khuyến cáo Văn phòng pháp luật Liên hợp quốc thuật ngư “chuỗi đảo nằm sát chạy dọc theo bờ biển” phải có từ đảo trở lên phải thỏa mãn điều kiện sau:    Điểm gần bờ đảo chuỗi đảo cách đường bờ biển không 24 hải lý, cách bờ xa không 48 hải lý; Mỗi đảo chuỗi cách đảo khác chuỗi mà đường sở thẳng vẽ qua khoảng cách không 24 hải lý Chuỗi đảo phải chắn 50% đường bờ biển liên quan Về chiều dài đoạn đường sở góc lệch mà đường sở tạo với bờ biển, Văn phòng pháp luật Liên hợp quốc khuyến cáo:  Chiều dài đoạn đường sở thẳng không nên 60 hải lý;  Góc lệch lớn đoạn sở thẳng với bờ biển không 20 độ Tùy theo đặc điểm địa hình bờ biển quốc gia, vùng lãnh thổ mà đường sở quốc gia, vùng lãnh thổ xác định theo phương pháp đường sở thông thường hay đường sở thẳng, đường sở kết hợp hai phương pháp Đối với quốc gia quần đảo (État archipel), xác định đường sở, khoản Điều 47, Công ước 1982 quy định: “Một quốc gia quần đảo vạch đường sở thẳng quần đảo nối liền điểm đảo xa bãi đá lúc chìm lúc quần đảo, với điều kiện tuyến đường sở bao lấy đảo chủ yếu xác lập khu vực mà tỷ lệ diện tích nước so với đất, kể vành đai san hô, phải tỷ lệ 1/1 9/1” Khi xác định đường sở quốc gia quần đảo, quốc gia quần đảo phải tuân thủ điều kiện quy định sau Công ước 1982:  Chiều dài đường sở không vượt 100 hải lý; nhiên có tối đa 3% tổng đường sở bao quanh quần đảo có chiều dài lớn hơn, không 125 hải lý (khoản 2);  Tuyến đường sở không tách xa rõ rệt đường bao quanh chung quần đảo (khoản 3);  Các đường sở kéo đến hay xuất phát từ bãi cạn lúc chìm, lúc nổi, trừ trường hợp có xây đặt đèn biển hay thiết bị tương tự thường xuyên nhơ mặt biển trừ trường hợp tồn hay phần bãi cạn cách đảo gần khoảng cách không vượt chiều rộng lãnh hải (khoản 4)  Một quốc gia quần đảo không áp dụng phương pháp kẻ đường sở khiến cho lãnh hải quốc gia khác bị tách rời với biển hay với vùng đặc quyền kinh tế (khoản 5);  Trong trường hợp phần vùng nước quần đảo quốc gia quần đảo nằm hai mảnh lãnh thổ quốc gia kế cận, quyền lợi ích đáng mà quốc gia kế cận hưởng theo truyền thống vùng nước nói trên, tất quyền nảy sinh từ điều ước ký kết hai quốc gia, tồn tôn trọng Khi sử dụng số liệu để tính diện tích vùng nước so với diện tích phần đất nêu khoản Điều 47 Công ước 1982 quy định vùng nước bên bãi đá ngầm bao quanh đảo vành đai san hô, phần đại dương có sườn dốc đất đứng, hoàn toàn hay gần hoàn toàn chuỗi đảo đá vôi hay chuỗi mỏm đá lúc chìm lúc bao quanh, coi phận đất (khoản Điều 47) Đường sở Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Tuyên bố Chính phủ ngày 12/11/1982 Nước ta Tuyên bố đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải vào ngày 12/11/1982 Theo Tuyên bố này, đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải lục địa Việt Nam hệ thống đường sở thẳng đường thẳng gãy khúc nối liền đảo, mũi nhô xa dọc theo bờ biển qua 11 điểm thành 10 đoạn thẳng xuất phát từ đường thẳng nối liền đảo Thổ Chu đảo Poulo Wai (Căm-pu-chia) (1) Tuyên bố đường sở Việt Nam chủ yếu xác định theo phương pháp đường thẳng gãy khúc, 11 điểm xác định, có điểm xác định theo phương pháp đường sở thông thường, điểm A8 (mũi Đại Lãnh) Hệ thống đường sở Việt Nam chưa bao quát hết chiều dài bờ biển có vị trí chưa xác định, điểm số nằm vùng nước lịch sử CHND Căm-pu-chia CHXHCN Việt Nam phần lại từ đảo Cồn Cỏ hết vùng biển phía Bắc Tuyên bố đường sở đưa bối cảnh tranh chấp phức tạp biển Đông, tất vùng chồng lấn Việt Nam quốc gia khu vực chưa giải giai đoạn đàm phán, nên chưa thể xác định hệ thống đường sở hồn chỉnh, khép kín vào thời điểm Chính vậy, Tun bố nói trên, nêu rõ, đoạn đường sở từ đảo Cồn Cỏ đến cửa vịnh Bắc công bố sau vấn đề vịnh giải (2) Khi đưa Tuyên bố đường sở nói có 10 quốc gia phản đối, gồm: Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Anh, Pháp, CHLB Đức, Mỹ, Nhật Bản, Úc, tập trung vào điểm từ A1 đến A7(3) Thực tế nghiên cứu Cơng ước 1982, khuyến cáo Văn phòng pháp luật quốc tế Liên hiệp quốc vạch đường sở Tuyên bố ngày 12/11/1982 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, thấy đường sở Việt Nam có vài điểm chưa phù hợp với tinh thần Công ước 1982 sau:    Thứ nhất: Điểm số 0, điểm tuyến đường sở điểm điểm vật chất thực tế (theo Công ước 1982 điểm để xác định đường sở phải điểm vật chất cụ thể) Thứ hai: Độ dài trung bình đoạn đường sở toàn tuyến từ điểm A0 đến A11 dài (tổng chiều dài toàn tuyến đường sở 846 hải lý, trung bình đoạn dài 84,6 hải lý Cụ thể, đoạn từ điểm A0 đến điểm A1 99,28 hải lý; đoạn từ điểm A1 đến điểm A 105, hải lý; đoạn từ điểm A4 đến điểm A5 161, hải lý; đoạn từ điểm A5 đến điểm A6 162,7 hải lý; đoạn từ điểm A7 đến điểm A8 60, 54 hải lý; đoạn từ điểm A8 đến điểm A9 89 hải lý; đoạn từ điểm A10 đến điểm A11 149,3 hải lý4) so với khuyến cáo Văn phòng pháp luật quốc tế Liên hiệp quốc 60 hải lý Thứ ba: Đoạn đường sở từ điểm A0 đến A7 chệch xa so với chiều hướng chung bờ biển xác định dựa vào đảo có khoảng cách xa bờ Cụ thể, từ điểm A1 (đảo Hòn Nhạn) đến bờ 56 hải lý; điểm A3 (đảo Hòn Tài Lớn - Cơn Đảo) đến bờ 52 hải lý; điểm A4 (đảo Hòn Bơng Lang - Cơn Đảo) đến bờ 53 hải lý; điểm A5 (đảo Hòn Bảy Cạnh - Cơn Đảo) đến bờ 53 hải lý; điểm A6 (đảo Hòn Hải) đến bờ 74 hải lý (4) Từ phân tích trên, theo chúng tơi, thành viên Công ước 1982 (Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn Công ước ước 1982 ngày 23/6/1994) nên tương lai gần phải xem xét để điều chỉnh đường sở thẳng ven bờ nước ta cho phù hợp với tinh thần Công ước 1982, nhằm khắc phục điểm chưa phù hợp Tuyên bố ngày 12/11/1982 theo hướng lùi đường sở vào phía bên bờ Đối với đảo nằm cách xa bờ nên hoạch định tuyên bố vùng biển nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa riêng đảo Đồng thời, xác định phần lại tuyến đường sở từ đảo Cồn Cỏ đến điểm cuối biển phía Bắc nước ta để tạo thành đường sở hồn chỉnh Theo chúng tơi, xác định lại đường sở, gặp khó khăn thuận lợi sau đây: - Khó khăn: Việc điều chỉnh lại đường sở theo hướng vừa nêu chắn khiến cho lãnh thổ biển (đặc biệt nội thủy) bị thu hẹp lại; vùng biển lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải đặc quyền kinh tế, thềm lục địa phải dịch vào phía bên bờ Như có nghĩa chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia biển bị thu hẹp lại Điều đồng nghĩa với lợi ích kinh tế, an ninh quốc phòng bị hạn chế so với Đương nhiên, có vùng trước thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa điều chỉnh trở thành phận vùng biển quốc tế, trở thành Vùng đáy đại dương; có vùng thuộc chủ quyền quốc gia trở thành vùng thuộc quyền chủ quyền quốc gia - Thuận lợi: Chúng ta nhận đồng tình, ủng hộ quốc gia khu vực giới, đặc biệt 10 quốc gia phản đối Tuyên bố đường sở ngày 12/11/1982 Mặc khác, việc điều chỉnh lại đường sở tinh thần phù hợp với Công ước 1982 chứng tỏ thành viên thực thi nghiêm chỉnh đầy đủ nghĩa vụ quốc gia thành viên Công ước 1982; đồng thời, lần khẳng định Việt Nam hoàn toàn tuân thủ, tôn trọng luật pháp quốc tế mà đặc biệt nguyên tắc Pacta Sunt Servanda (tận tâm thực cam kết quốc tế) Tuy nhiên, việc sửa đổi Tuyên bố Chính phủ nước ta ngày 12/11/1982 đường sở đưa tuyên bố đường sở việc làm hệ trọng, ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia vùng lãnh thổ biển Chính vậy, phải thận trọng, có tính tốn, điều chỉnh hợp lý nhằm tránh hậu pháp lý bất lợi Tinh thần Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thể Nghị ngày 23/6/1994 việc phê chuẩn Công ước 1982: “giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ nghiên cứu để có sửa đổi, bổ sung cần thiết quy định liên quan pháp luật quốc gia cho phù hợp với Công ước Liên hiệp quốc luật biển năm 1982, đảm bảo lợi ích Việt Nam”./ ================================== CHÚ THÍCH (1) Điểm nằm vùng nước lịch sử nước CHND Căm-pu-chia CHXHCN Việt Nam Điểm A1 đảo Hòn Nhạn quần đảo Thổ Chu, Kiên Giang, tọa độ N 9015’0; kinh độ E 103027’0 Điểm A2 đảo Hòn Đá Lẻ, tỉnh Cà Mau, tọa độ N 8022’8; kinh độ E 104052’4 Điểm A3 đảo Hòn Tài Lớn - Cơn Đảo, tọa độ N 8037’8; kinh độ E 106037’5 Điểm A4 đảo Hòn Bơng Lang - Cơn Đảo, tọa độ N 8038’9; kinh độ E 106043’3 Điểm A5 đảo Hòn Bảy Cạnh - Cơn Đảo, tọa độ N 8039’7; kinh độ E 106042’1 Điểm A6 đảo Hòn Hải - Phú Quý, Bình Thuận, tọa độ N 9058’0; kinh độ E 109005’0 Điểm A7 đảo Hòn Đơi, tỉnh Khánh Hoà, tọa độ N 12039’0; kinh độ E 109028’0 Điểm A8 mũi Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hoà, tọa độ N 12053’8; kinh độ E 109027’2 Điểm A9 đảo Hòn Ơng Căn, tỉnh Khánh Hồ, tọa độ N 13054’0; kinh độ E 109021’0 Điểm A10tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tọa độ N 15023’1; kinh độ 109009’0 Điểm A11 đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị, tọa độ 17010’0; kinh độ 107020’6 (2) Tuyên bố Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam, ngày 12/11/1982 (3) Nguyễn Hồng Thao, Những điều cần biết Luật Biển - NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 1997, tr 93 (4) Nguyễn Hồng Thao, Sđd, tr 95 ... áp dụng quốc gia có bờ biển thẳng, phẳng, khơng có đoạn lồi lõm ven bờ ngấn nước thủy triều xuống thấp thể rõ ràng Cách xác định: Trong trường hợp này, quốc gia chọn ngày, tháng, năm mực nước thủy... khăn việc chứng minh tính xác thực điểm, tọa độ mà quốc gia ven biển tuyên bố Thứ ba, áp dụng phương pháp đường sở thông thường, quốc gia ven biển có vùng nội thủy hẹp Đây lý mà quốc gia giới thường... đặc điểm tự nhiên khác ” (khoản Điều 7) Cách xác định: Trong trường hợp này, đường sở xác định đường thẳng gãy khúc nối điểm nhô xa đảo ven bờ, mũi, đỉnh chạy dọc theo chiều hướng chung bờ biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Com nhung van de phap ly co ban ve duong co so trong luat bien quoc te va pl vn, Com nhung van de phap ly co ban ve duong co so trong luat bien quoc te va pl vn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay