Com cac vung khai thac chung trong luat bien quoc te hien dai

9 18 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:56

CÁC VÙNG KHAI THÁC CHUNG TRONG LUẬT BIỂN QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI TS NGUYỄN BÁ DIẾN Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài đăng Tạp chí khoa học Kinh tế-Luật số 2/2008 Download toàn văn viết (định dạng pdf) Tóm tắt: Các vùng khai thác chung biển quy chế pháp lý điều chỉnh chúng ngày phát triển thực tiễn Luật Quốc tế đại Tuy nhiên, lại vấn đề mẻ lý luận thực tiễn không người dân mà nhiều chuyên gia pháp lý Việt Nam Để góp phần làm sáng tỏ số vấn đề vùng khai thác chung Luật Quốc tế đại, viết này, tác giả phân tích tầm quan trọng khai thác chung; việc thiết lập vùng khai thác chung quốc gia theo góc độ: i Thiết lập khu vực khai thác chung khả lựa chọn để đến thiết lập đường biên giới, ii Các vùng khai thác chung yếu tố bổ trợ cho việc phân định quản lý đường phân giới biển; điều chỉnh Luật Quốc tế hoạt động khai thác chung vùng biển (vùng chồng lấn thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế) Bài viết kết luận rằng, chế độ pháp lý cho vùng khai thác chung dù đa dạng phức tạp quốc gia hữu quan cần có giải pháp tối ưu cho việc xây dựng quy chế pháp lý hiệu nhằm bảo đảm lợi ích cơng cho bên, tuân thủ triệt để quy định Luật Quốc tế, đặc biệt Công ước Luật Biển năm 1982 Tầm quan trọng khai thác chung Ngày nay, với phát triển khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế, khả khai thác biển người ngày mở rộng Đồng thời với trình nhận thức người tầm quan trọng biển sống, phát triển kinh tế an ninh quốc phòng quốc gia nâng lên Vì vậy, chiến lược chung lồi người kỷ XXI dường xây dựng sở xu chủ đạo nhất: xu tiến biển làm chủ biển Tiềm giao thông vận tải, du lịch tài nguyên thiên nhiên đem lại lợi ích kinh tế lớn Đặc biệt, nguồn lợi hải sản việc phát mỏ dầu đem lại lợi ích to lớn cho phát triển kinh tế động lực thúc đẩy quốc gia mở rộng chủ quyền biển Xu phát triển nhanh chóng kể từ sau Chiến tranh giới thứ hai Công ước Giơnevơ năm 1958 thềm lục địa đưa quy tắc tập quán quốc tế (bắt nguồn từ Tuyên bố Tổng thống Mỹ Truman năm 1945 tuyên bố tương tự quốc gia khác) [1], quy định quốc gia ven bờ có chủ quyền thăm dò khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên thuộc thềm lục địa phạm vi độ sâu 200m vượt giới hạn khả khai thác cho phép Định nghĩa giới hạn thềm lục địa thay quy định Công ước Liên hợp quốc Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982 - sau viết tắt Công ước Luật Biển năm 1982), theo ranh giới ngồi thềm lục địa cách đường sở không 200 hải lý không vượt 350 hải lý tính từ đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải cách đường đẳng sâu 2.500m khoảng cách 100 hải lý [2] Một hình thức khác việc mở rộng quyền tài phán quốc gia ven biển ghi nhận Công ước Luật biển năm 1982 với tên gọi Vùng đặc quyền kinh tế Công ước quy định rằng, vùng đặc quyền kinh tế (trong phạm vi 200 hải lý tính từ đường sở), quốc gia ven biển có quyền thuộc chủ quyền thăm dò khai thác, bảo tồn quản lý tài nguyên thiên nhiên, nguồn sinh vật tài nguyên phi sinh vật quyền tài phán việc lắp đặt sử dụng đảo nhân tạo, công trình xây dựng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ gìn giữ mơi trường biển [3] Như vậy, với lợi ích to lớn mà biển mang lại, việc tăng cường quyền tài phán quốc gia ven biển làm cho mâu thuẫn, tranh chấp biển trở nên gay gắt phức tạp Các tranh chấp phát sinh trình phân định biển (đặc biệt phân định thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế), tranh chấp việc khai thác sử dụng biển, đặc biệt khu vực chồng lấn, khu vực giáp ranh với đường phân giới biển … ngày nhiều, chí có khu vực tiềm ẩn nguy dẫn đến xung đột vũ trang, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực giới Do đó, hợp tác khai thác chung làm “lỗng” “mềm” hóa xung đột căng thẳng quốc gia biển Giải pháp tạm thời gác tranh chấp, nhằm hạn chế tình trạng căng thẳng dẫn đến hoạt động chạy đua vũ trang xung đột vũ trang Như vậy, khai thác chung thơng qua phương pháp hòa bình làm dịu tranh chấp, bất đồng quốc tế Điều lý giải nguyên nhân khu vực khai thác chung ngày trở nên phổ biến [4] Có thể ghi nhận lợi “giải pháp khai thác chung” góc độ sau: 1.1 Thiết lập khu vực khai thác chung (joint development zone) khả lựa chọn để đến thiết lập đường biên giới a) Theo phương thức này, xuất thỏa thuận khai thác chung Sớm có phạm vi hẹp thỏa thuận khai thác chung Kuwait Saudi Arabia Vùng khai thác chung xác lập hai nước sở Hiệp định ký vào năm 1922, thay cho đường biên giới hai quốc gia, bao gồm khu vực gần bờ khu vực khơi Theo Hiệp định này, hai quốc gia Kuwait Saudi Arabia có quyền chia sẻ công việc khai thác tài sản khu vực chung phân chia nguồn tài nguyên đó, trừ hai bên có thỏa thuận khác Việc khai thác chung tiếp tục thực diễn suôn sẻ từ Hiệp đinh ký kết [5] b) Hiệp định khai thác chung Nhật Bản - Hàn Quốc năm 1974 Trước đây, hai nước thỏa thuận với cách dễ dàng đường ranh giới phân chia thềm lục địa vùng biển Nhật Bản eo biển Tsushima Còn phần thềm lục địa phía Nam biển Đơng Trung Hoa quan điểm hai nước có khác biệt đáng kể, đến mức khơng thể dung hòa Trong quan điểm Nhật Bản dựa nguyên tắc đường trung tuyến Hàn Quốc, sở học thuyết mở rộng tự nhiên đất liền, yêu sách thềm lục địa họ phải mở rộng đường trung tuyến giả thiết hai nước Tranh chấp lên Hàn Quốc cấp đặc nhượng thăm dò khu vực thềm lục địa khu vực biển Hoàng Hải Đông Trung Hoa cho số công ty dầu khí nước ngồi sở đạo luật phát triển tài nguyên chìm đáy biển ban hành ngày 01/01/1970 Phần phía Nam khu vực cấp đặc nhượng vượt trung tuyến giả thiết, tạo nên chồng lấn với số khu vực phủ Nhật Bản cấp đặc nhượng Cuối cùng, hai nước đạt số thỏa thuận khai thác chung vào ngày 30/1/1977[6] khu vực tranh chấp Tinh thần thỏa thuận tạm gác tranh chấp coi vùng chồng lấn thành vùng khai thác chung “vùng khai thác chung không làm phương hại đến yêu sách bên liên quan việc phân định thềm lục địa” (Điều 28) Vùng khai thác chung có diện tích 240.092 hải lý vuông, chia thành 09 tiểu vùng Tại tiểu vùng công ty hai quốc gia hợp tác khai thác Một ủy ban thành lập (Joint Commission) gồm 04 thành viên hai Chính phủ định, bên 02 người (Điều 24) nhằm giám sát hoạt động khu vực khai thác chung Hiệp định có hiệu lực từ năm 1978 kết thúc sau 50 năm c) Hiệp định Australia - Indonesia ngày 11/12/1989 Trước đây, Australia Indonesia ký kết hai hiệp định phân định thềm lục địa, vùng biển Australia khơi Tây Timor vào đầu năm 1970 Tuy nhiên, hai quốc gia lại chưa đạt thỏa thuận phân định biển khu vực Tây Timor bên kiên trì giữ vững quan điểm phân định: Australia dựa học thuyết mở rộng tự nhiên lãnh thổ đất liền biển, Indonesia ủng hộ ngun tắc đường trung tuyến Cũng thời điểm đó, phát mỏ dầu khí đầy hứa hẹn cách rãnh ngầm Timor 200km phía Tây Điều thúc đẩy hai nước tạm gác tranh chấp sang bên để đến ký kết thỏa thuận thành lập vùng hợp tác (Zone of Cooperation) Cho đến nay, Hiệp định coi thỏa thuận khai thác chung chi tiết (gồm 34 điều 04 phụ lục) [7] Theo hiệp định, vùng hợp tác chia thành ba vùng nhỏ: vùng A, vùng B vùng C Vùng A nằm giữa, vùng B gần với Australia vùng C gần với Indonesia Việc để vùng B vùng C quản lý Australia Indonesia điểm đặc trưng thỏa thuận khai thác chung loại Các hoạt động khai thác dầu khí vùng B vùng C điều chỉnh đạo luật có liên quan Australia Indonesia Australia phải trả 16% tiền thuế thu từ hoạt động vùng, Indonesia phải trả cho Australia 10% số tiền thuế thu vùng C (Lý Australia phải nộp thuế nhiều cho Indonesia vùng B lớn vùng C có nhiều tiềm dầu khí hơn) Vùng nằm (Vùng A) vùng có nhiều tiềm dầu khí nhất, thuộc chế quản lý khác, phức tạp Một Ủy ban hỗn hợp gồm đại diện hai bên điều hành hoạt động khai thác chung vùng Hai bên xây dựng đạo luật khai thác dầu khí dành cho vùng A dựa hợp đồng phân chia sản phẩm Doanh thu từ vùng A chia cho hai nước Theo Hiệp định đường ranh giới phía Bắc vùng hợp tác đường đo độ sâu vùng lõm Timor; đó, đường ranh giới phía Nam vùng lại trùng với ranh giới ngồi đặc quyền kinh tế đảo Timor; đường ranh giới khu vực A khu vực B đường đẳng sâu 1500m; đường ranh giới khu vực B khu vực C lại đường trung tuyến Đông Timor Australia Như vậy, rãnh ngầm Timor đường trung tuyến sử dụng để thiết lập vùng hợp tác nhằm dung hòa quan điểm Australia mở rộng lãnh thổ đất liền với nguyên tắc đường trung tuyến Indonesia Hiệp định có hiệu lực khoảng thời gian 40 năm, hết thời hạn gia hạn thêm 20 năm tiếp theo, hai quốc gia đạt thỏa thuận đường biên giới vĩnh viễn (Điều 33) d) “Hiệp định vùng xám” Na Uy Liên Xô (cũ) Hiệp định ký kết năm 1978 nhằm thiết lập vùng đánh bắt hải sản chung với diện tích 67.500km2 phía Nam biển Barent Theo thỏa thuận này, tổng số lượng đánh bắt loài cá vùng định Ủy ban nghề cá hỗn hợp Na Uy Liên Xô; sau chia cho bên kết ước Thỏa thuận bao gồm điều khoản khác điều chỉnh quy chuẩn (về loại kích cỡ loài cá, lưới… đánh bắt) Mặc dù thỏa thuận có thời hạn 01 năm xem xét bổ sung gia hạn hàng năm bên đạt thỏa thuận đường ranh giới thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế [8] e) Thỏa thuận Guinea Bissau - Senegal Trong chưa đạt điều ước quốc tế phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế, ngày 14/10/1993, hai nước Guinea Bissau Senegal ký kết thỏa thuận khai thác chung (sau ngày 12/6/1995, thỏa thuận bổ sung thỏa ước tổ chức hoạt động quan quản lý chung) Thỏa thuận ngày 14/10/1993 xác định vùng biển chung bao trùm lên 240° theo Điều ước ký năm 1960 tạo thành hình rẻ quạt có góc 48° với đường bán kính 200 hải lý tính từ tâm mũi Roxo Điều đáng ý thỏa thuận thiết lập cho việc khai thác chung nguồn lợi hải sản tài nguyên phi sinh vật vùng Theo đó, nguồn lợi đánh bắt hải sản chia cho hai bên, tài nguyên khác vùng chia theo tỷ lệ 85% cho Xênêgan 15% cho Guinea Bissau; nhiên, phát thêm nguồn tài ngun tỷ lệ xem xét lại (Điều 2) Theo thỏa thuận này, hai bên trí thiết lập quan hỗn hợp nhằm quản lý giám sát việc khai thác chung vùng biển với thời hạn hiệu lực thỏa thuận 20 năm Hết thời hạn đó, bên tiếp tục đàm phán chuyển việc phân định vùng biển cho tòa án quốc tế g) Thỏa thuận Colombia - Jamaica Hiệp định phân định biển Jamaica Colombia ngày 12/11/1993, việc phân định ranh giới biển, hai nước thiết lập Vùng khai thác chung nơi hai bên chưa đạt thỏa thuận việc phân định ranh giới biển “Khu vực có chế độ chung” (JRA) có diện tích khoảng 4.500 hải lý vng nơi mà hai bên “cùng quản lý, kiểm soát, thăm dò khai thác tài nguyên sinh vật phi sinh vật” Hiệp định không quy định thời hạn hiệu lực 1.2 Các vùng khai thác chung yếu tố bổ trợ cho việc phân định quản lý đường phân giới biển Có nhiều thỏa thuận việc thiết lập vùng khai thác chung nơi đường biên giới (ranh giới) xác định hình thức bổ sung cho việc thực thi chủ quyền quốc gia biển ký kết a) Thỏa thuận Bahrain Saudi Arabia Ngày 22/12/1958, Bahrain Saudi Arabia ký kết Hiệp định phân định thềm lục địa Vịnh Arabian Đến năm 1974, sau phát mỏ dầu Fa Abu- Safah, hai nước ký với thỏa thuận khai thác chung mỏ dầu Theo đó, Chính phủ Saudi trao quyền để tiến hành khai thác với điều kiện phải chuyển giao cho Bahrain 50% giá trị thu từ b) Hiệp định Pháp Tây Ban Nha Ngày 29/01/1974, Pháp Tây Ban Nha ký kết Hiệp định phân định lãnh hải, vùng tiếp giáp thềm lục địa Vịnh Biscay Điều Hiệp định quy định “các bên ký kết áp dụng quy trình bổ sung quy định Phụ lục II cho việc quy định quyền thăm dò khai thác nguồn tài nguyên khu vực xác định đường địa chất nối điểm có tọa độ kèm theo Do đó, khu vực khai thác chung xác định nằm vắt ngang qua đoạn gấp khúc cuối đường ranh giới thềm lục địa, với diện tích 814 hải lý vng (1) Theo điều khoản áp dụng cho khu vực khai thác chung Phụ lục II Hiệp định, hai quốc gia khuyến khích việc khai thác tài nguyên khu vực dựa nguyên tắc công Phù hợp với nguyên tắc này, hai bên cam kết đảm bảo khuyến khích doanh nghiệp hai nước tham gia khai thác vùng khai thác chung dựa bình đẳng đóng góp tài cho hoạt động tương xứng với lợi ích bên Hai quốc gia khuyến khích việc áp dụng phương thức thích hợp nhằm thiết lập vùng khai thác chung tương lai c) Thỏa thuận Saudi Arabia Sudan Hiệp định ngày 16/5/1974 Saudi Arabia Sudan nhằm thiết lập khu vực khai thác chung nguồn tài nguyên đáy biển lòng đất đáy Biển Đỏ Khu vực chung (Common Zone) khu vực đáy biển nằm bên trái khu vực Biển Đỏ, sau quyền chủ quyền quốc gia trì tới nơi có độ sâu 1000m (vùng biển từ độ sâu 1000m trở thuộc khu vực khai thác chung) Điều quy định cho việc phân định ranh giới thềm lục địa việc thiết lập khu vực chung Trong khu vực chung, hai quốc gia có “chủ quyền bình đẳng với tất nguồn tài nguyên thiên nhiên” quyền đặc quyền họ (Điều 5) Một Ủy ban chung thành lập nhằm đảm bảo việc thúc đẩy hoạt động khai thác khu vưc có hiệu Ủy ban có thẩm quyền rộng điều tra, phân định ranh giới khu vực chung, đảm bảo việc nghiên cứu liên quan đến việc thăm dò khai thác khu vực chung; xem xét, định chuyển giao công nghệ nhượng quyền liên quan đến việc thăm dò khai thác; thực bước cần thiết cho việc tiến hành khai thác, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác; đưa quy định cần thiết cho việc thực nhiệm vụ giao; thực nhiệm vụ khác phủ hai nước giao (Điều 7) Về vấn đề tài cho hoạt động Ủy ban chung, Saudi Arabia đảm nhận việc cung cấp ngân sách thu lại từ doanh thu khai thác khu vực chung theo thỏa thuận cụ thể hai phủ (Điều 12) d) Thỏa thuận Libya - Tunisia năm 1988 Sau phán Tòa án công lý quốc tế năm 1982 năm 1985 thềm lục địa, Libya Tunisia ký kết 03 điều ước quốc tế nhằm thực thi phán Tòa án quốc tế thành lập liên doanh nhằm thăm dò khai thác khu vực khai thác chung Những văn thức thỏa thuận khai thác chung khơng cơng bố thức, từ nguồn thông tin khác công bố, khu vực khai thác chung giữ hai quốc gia dường chia làm hai phần, phân chia sở phán năm 1982 Tòa án quốc tế Mỗi bên có thẩm quyền tham gia vùng khai thác chung thông qua công ty nhượng quyền Các bên tiến hành thiết lập Ủy ban tư vấn cho hoạt động khu vực khai thác chung Bằng thỏa thuận này, Tunisia nhận 10% thu nhập có từ việc sản xuất từ mỏ dầu khí thềm lục địa Libya, tương ứng với phần phía Tây khu vực khai thác chung [9] 2 Khai thác chung điều chỉnh Luật Quốc tế Theo Công ước Luật Biển năm 1982, chờ đợi ký kết thỏa thuận hoạch định ranh giới biển, “các quốc gia hữu quan, tinh thần hiểu biết hợp tác, làm để đến dàn xếp tạm thời có tính chất thực tiễn để không phương hại hay cản trở việc ký kết thỏa thuận dứt khoát giai đoạn độ này” (khoản Điều 74, khoản Điều 83) Như vậy, việc thiết lập khu vực khai thác chung điều ước quốc tế quốc gia hữu quan phù hợp tuân theo quy định chung Luật Quốc tế Có hai vấn đề cần phải làm rõ vùng khai tác chung phải tuân thủ quy định Luật Quốc tế chúng thiết lập tại: i nơi có thềm lục địa chồng lấn; ii nơi có chồng lấn thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế 2.1 Vùng khai thác chung thiết lập nơi thềm lục địa chồng lấn Công ước quốc tế thềm lục địa năm 1958 (Điều 2), Công ước Luật Biển năm 1982 (Điều 77) tập quán quốc tế quy định rằng, quốc gia có quyền thềm lục địa, không phụ thuộc vào chiếm hữu thực hay danh nghĩa vào tuyên bố thức Quyền thuộc chủ quyền quốc gia ven bờ thềm lục địa vốn có, đương nhiên (Điều 2.3 Cơng ước Geneve 1958 Điều 77.1 Công ước Luật Biển năm 1982) Trong thềm lực địa mình, quốc gia ven bờ có đặc quyền việc thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên (gồm dầu khí) khơng quốc gia có quyền việc thăm dò khai thác tài ngun mà khơng có chấp thuận quốc gia ven bờ (Điều 2.1.2 Công ước Geneve 1958 Điều 77.1.2 Công ước Luật Biển năm 1982) Tuy vậy, việc thiết lập khu vực khai thác chung thềm lục địa chế độ pháp lý không vượt giới hạn phạm vi quyền mà Luật Biển quốc tế quy định Do đó, nguyên tắc, không chế định vùng khai thác chung vượt quy định chung Luật Quốc tế Trong việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản khu vực khai thác chung, quốc gia hữu quan thực thi quyền tương ứng mà họ có thềm lục địa Những quyền bao gồm quyền xây dựng thực thi chủ quyền trang thiết bị sử dụng cho hoạt động khai thác tài nguyên lắp đặt dàn khoan, đảo nhân tạo… (Điều 5.2.4 Công ước Geneve 1958 Điều 80 Công ước Luật Biển năm 1982) Bên cạnh quyền, quốc gia việc thiết lập vận hành khu vực khai thác chung, có nghĩa vụ khơng can thiệp cách bất hợp lý quyền tự biển quốc gia thứ ba vùng khai thác chung (Điều 5.1 Công ước Geneve 1958 Điều 78.2 Công ước Luật Biển năm 1982) Những quyền tự bao gồm tự hàng hải, tự hàng không lắp đặt dây cáp ống dẫn ngầm Tuy nhiên, quyền đặt dây cáp ống dẫn ngầm quốc gia thứ ba tuyệt đối Điều Công ước Geneve năm 1958 quy định quốc gia ven bờ cản trở việc đặt dây cáp ống dẫn ngầm; nhiên quyền quốc gia khác lĩnh vực lại “còn tuỳ thuộc vào quyền quốc gia ven bờ việc đưa quy chuẩn thích hợp cho việc thăm dò khai thác tài nguyên thiên nhiên thềm lục địa” Công ước Luật Biển năm 1982 lặp lại quy định nhấn mạnh thêm “tuyến ống dẫn đặt thềm lục địa cần thoả thuận quốc gia ven biển” (Điều 79.3) Nhóm nghĩa vụ thứ hai liên quan đến thiết bị, cơng trình phục vụ khai thác nguồn tài nguyên thềm lục địa (gồm khu vực khai thác chung) Luật Biển quốc tế quy định rằng, khơng trang thiết bị, cơng trình xây dựng nơi ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải quốc tế (Điều 5.6 Công ước Geneve 1958 Điều 80 Công ước Luật Biển năm 1982) Đồng thời, đặt dây cáp ống dẫn ngầm, quốc gia phải tính đến dây cáp ống dẫn lắp đặt trước đó; đặc biệt cần lưu ý khơng làm phương hại đến khả sửa chữa đường dây cáp ống dẫn ngầm (Điều 79.5 Cơng ước Luật Biển năm 1982) Cuối cùng, có hai nghĩa vụ quốc gia ven bờ việc thực thi quyền thềm lục địa mình.Thứ nhất, nghĩa vụ tận tâm thực hiệnviệc ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển việc khai thác nguồn tài nguyên đáy biển thuộc quyền tài phán gây (Điều 5.7 Cơng ước Geneve 1958 Điều 208 Công ước Luật Biển năm 1982) Thứ hai, theo Điều 82 Công ước Luật Biển năm 1982, quốc gia ven biển có nghĩa vụ đóng góp tiền hay vật việc khai thác tài nguyên thiên nhiên không sinh vật thềm lục điạ nằm ngồi 200 hải lý tính từ đường sở (với tỷ lệ năm tối đa 7%) Do đó, vùng khai thác chung nằm ngồi phạm vi 200 hải lý tính từ đường sở, quốc gia thành viên thoả thuận khai thác chung đương nhiên phải chấp hành nghĩa vụ đóng góp Một điều cần lưu ý nữa, Luật Biển quốc tế đại công nhận quyền quốc gia khu vực khai thác chung (quyền tự hàng hải, quyền đánh cá, nghiên cứu khoa học…) Nếu quyền quốc gia thứ ba bị vi phạm khu vực khai thác chung, quốc gia chịu trách nhiệm? Về nguyên tắc, tất quốc gia thành viên thoả thuận khai thác chung chịu trách nhiệm Tuy nhiên, hầu hết thực tiễn thoả thuận khai thác chung từ trước đến giới đưa số điều khoản nhằm khuyến nghị quốc gia thứ ba chia sẻ thông cảm trường hợp quyền lợi họ không đảm bảo đầy đủ 2.2 Việc thiết lập khu vực khai thác chung vùng chồng lấn thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế Theo quy định Công ước Luật Biển năm 1982, vùng đặc quyền kinh tế quốc gia ven bờ mở rộng khơng q 200 hải lý tính từ đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải (Điều 57) Như vậy, chiều rộng vùng đặc quyền kinh tế mở rộng bao trùm lên thềm lục địa Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có quyền thuộc quyền chủ quyền thăm dò khai thác, bảo tồn quản lý tài nguyên thiên nhiên, sinh vật không sinh vật, vùng nước đáy biển, đáy biển lòng đất đáy biển việc sản xuất lượng từ nước, hải lưu gió Quốc gia ven biển có quyền tài phán lắp đặt sử dụng đảo nhân tạo, thiết bị cơng trình; nghiên cứu khoa học; bảo vệ gìn giữ mơi trường biển (Điều 56.1) Về quyền liên quan đến đáy biển lòng đất đáy biển quốc gia ven biển thực theo quy định phần VI (Thềm lục địa) Cơng ước Do đó, vùng khai thác chung thiết lập khu vực chồng lấn thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế chế độ pháp lý vùng khai thác chung bao gồm chế độ pháp lý thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế Các vùng nước chồng lấn khu vực khai thác chung khơng thuộc biển Điều có nghĩa quyền quốc gia thứ ba bị cắt bỏ đáng kể Các quyền bao gồm quyền tự hàng hải hàng không, quyền tự đặt dây cáp ống dẫn ngầm Trong vùng khai thác chung (thuộc khu vực chồng lấn đặc quyền kinh tế), quy định luật biển quốc tế quyền hàng hải (2), quốc tịch tàu thuyền (3), địa vị pháp lý tàu thuyền (4), nghĩa vụ quốc gia mà tàu thuyền mang cờ (5), quyền miễn trừ tàu chiến tàu nhà nước (6), quyền đàm phán hình tai nạn đâm va (7), cấm chuyên chở nô lệ (8), biện pháp trấn áp nạn cướp biển (9), buôn bán trái phép chất ma tuý (10), phát sóng trái phép từ biển (11), quyền khám xét truy đuổi(12), quyền đặt dây cáp ống dẫn ngầm việc bồi thường thiệt hại việc dây cáp ống dẫn ngầm bị đứt đoạn (13)… áp dụng (Điều 58.2 Công ước Luật Biển năm 1982) Kết luận Vùng khai thác chung thiết lập khu vực chồng lấn thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế chế độ pháp lý cho vùng đa dạng phức tạp Dù bên tham gia khai thác chung hai hay nhiều bên, dù luật áp dụng cho vùng khai thác chung luật nước (luật bên hay luật nước thứ ba luật hỗn hợp bên thoả thuận xây dựng nên) chế độ pháp lý vùng khai thác chung phải tuân thủ quy định Luật Quốc tế đại, đặc biệt Công ước Luật Biển năm 1982 Liên hợp quốc Do đó, xác lập vùng khai thác chung biển, quốc gia hữu quan cần có nghiên cứu xem xét, đánh giá cách toàn diện, tìm giải pháp tối ưu cho việc xây dựng quy chế pháp lý hiệu nhằm bảo đảm lợi ích cơng cho bên, tn thủ triệt để quy định Luật Quốc tế, đặc biệt Cơng ước Luật Biển năm 1982./ ==================================== CHÚ THÍCH (Các ký hiệu in nghiêng màu xanh bài) (1) The Geographer, 1997: 15 (2) Điều 90, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (3) Điều 91, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (4) Điều 92, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (5) Điều 93, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (6) Điều 94, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (7) Điều 95, 96 Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (8) Điều 99, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (9) Điều 100, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (10) Điều 108, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (11) Điều 109, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (12) Điều 110, 111 Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 (13) Điều 113, 114, 115 Công ước Liên hợp quốc Luật Biển (UNCLOS) 1982 ================================== TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] R.R Churchill, A.V Lowe, The Law of the Sea, Edition, 1988 [2] Điều 76 Công ước Liên hợp quốc Luật Biển, NXB Chính trị Quốc gia, 1999 [3] Điều 56 Công ước Liên hợp quốc Luật Biển, NXB Chính trị Quốc gia, 1999 [4] D.M Jonston, P.M Saunders, “Ocean boundary issues and development in regional perspectives”, Paris, 1998 [5] M.J Valencia, Taming Trouble Waters: Joint Develpement of Oil and Mineral Resources in Overlaping Claim Areas, San Diego Law Review, 1986 [6] Japan/South Korea, Agreement concerning Joint Development of the Southern Part of the Continental Shelf Adjacent to the TWO countries, 1974, Text in Derection in the Law of the Sea, (1975) 117 [7] Text of the Timor Gap Zone of Co-operation Treaty between Australia and Indonesia, Agreed 6/12/1989 [8] R.R Churchill, Joint development of offshore oil and gas, The British Institute of International and Comparative law, London, 1998 [9] Masashiro Miyoshi, The Joint Development of offshore oil and gas in relation to maritime boundary delimitation, Maritime Briefing, 1999 ... liên doanh nhằm thăm dò khai thác khu vực khai thác chung Những văn thức thỏa thuận khai thác chung khơng cơng bố thức, từ nguồn thông tin khác công bố, khu vực khai thác chung giữ hai quốc gia... đạt số thỏa thuận khai thác chung vào ngày 30/1/1977[6] khu vực tranh chấp Tinh thần thỏa thuận tạm gác tranh chấp coi vùng chồng lấn thành vùng khai thác chung “vùng khai thác chung không làm... việc khai thác tài sản khu vực chung phân chia nguồn tài nguyên đó, trừ hai bên có thỏa thuận khác Việc khai thác chung tiếp tục thực diễn suôn sẻ từ Hiệp đinh ký kết [5] b) Hiệp định khai thác chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Com cac vung khai thac chung trong luat bien quoc te hien dai, Com cac vung khai thac chung trong luat bien quoc te hien dai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay