Com dam bao su thong nhat giua cac van ban qppl quoc gia va quoc te o vn

21 16 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:56

ĐẢM BẢO SỰ THỐNG NHẤT GIỮA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM TS Lê Thành Long Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp Bài tham luận Hội nghị khoa học tính thống hệ thống pháp luật (31/8 - 1/9/2006) I ĐẶT VẤN ĐỀ Trước hết cần khẳng định thống nguyên tắc văn quy phạm pháp luật (VBQPPL) quốc gia quốc tế [1], lẽ ý chí quốc gia, vào thời điểm cụ thể, thể việc định ràng buộc quy phạm, quốc tế hay quốc gia, thông qua tham gia hệ quan quyền lực Một quy định quốc tế thi hành khơng có chế đảm bảo thực thi pháp luật quốc gia Công cụ thực chứng thực hố trí quốc gia hành vi ứng xử QPPL quốc tế Trong bối cảnh đó, thống mang tính chất hữu VBQPPL quốc gia quốc tế ngày minh chứng trở nên đòi hỏi khắt khe Vậy có đặc biệt đặt vấn đề thống VBQPPL quốc gia quốc tế? Về mặt lý luận, cách tiếp cận quốc gia vị trí pháp luật quốc tế có khác Hệ cuối cách tiếp cận để lại dấu ấn thưc tế quốc gia thực nghĩa vụ quốc tế Cần hiểu rằng, dừng lại pacta sunt servanda [2], pháp luật quốc tế đơn phương mặc định VBQPPL quốc gia phải tự điều chỉnh để thực nghĩa vụ cam kết Về mặt thực tiễn, đảm bảo thống nội VBQPPL quốc gia vấn đề khó, yêu cầu VBQPPL quốc gia với VBQPPL quốc tế khó Những đào tạo kiến thức luật hiểu pháp luật quốc tế quốc gia hai hệ thống quy phạm soạn thảo, ban hành, với chế đảm bảo thực thi, và, chừng mực đó, phạm vi tác động đến lợi ích quốc gia nói chung lợi ích chủ thể tham gia trực tiếp nói riêng, theo quy trình thủ tục khác Thoạt nhìn thấy Việt Nam, việc đảm bảo để VBQPPL quốc gia phù hợp với VBQPPL quốc tế pháp luật nội dung điều chỉnh hai phương diện Một mặt, có quy định thẩm định, thẩm tra số chế khác nhằm làm cho VBQPPL quốc gia ban hành phù hợp với nghĩa vụ quốc tế Việt Nam Mặt khác, yêu cầu tương tự đặt trình ký kết, thực điều ước quốc tế Chúng ta bước đầu có quy định xử lý mâu thuẫn trường hợp không may lại xảy Bài viết phân tích số khía cạnh lý luận thực tiễn việc đảm bảo thống VBQPPL quốc gia quốc tế Việt Nam Trên sở khẳng định thống nguyên tắc hai hệ quy phạm, Bài viết cho thực tiễn phát sinh mâu thuẫn chúng bắt nguồn từ khác quan điểm hành xử, phương thức xác lập chế đảm bảo thi hành quy phạm quốc gia Đây vấn đề chung tất nước trình độ phát triển kinh tế, xã hội pháp luật Quy định hành đảm bảo thống VBQPPL quốc gia quốc tế Việt Nam nhìn chung bắt đầu chuẩn hố pháp luật thực định để thực hoá chúng nhiều việc phải làm Chúng ta bỏ ngỏ chế giải mâu thuẫn phát sinh thực tế quy phạm Ngoài phần Mở đầu (I) Kết luận (V), Bài viết gồm ba phần Trên sở khẳng định thống QPPL quốc gia quốc tế, Phần II cho cách thức xác lập quy phạm phương thức tiếp cận quốc gia vị trí VBQPPL quốc tế dẫn đến khó khăn thực tế việc đảm bảo thống hai hệ thống pháp luật Phần III phân tích quy định thực tiễn bảo đảm thống quy định pháp luật Việt Nam, với lập luận phương diện xây dựng VBQPPL quốc gia, tính quy phạm quy định hành mức độ phù hợp pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế chưa cao; khả thực tế quan Việt Nam giai đoạn "tiền kiểm" "hậu kiểm ” quy định quốc gia quốc tế chưa đáp ứng đòi hỏi Phần IV đề cập đến quy trình điều chỉnh phát sinh mâu thuẫn quy phạm pháp luật quốc gia quốc tế, có vấn đề hiệu lực ưu tiên áp dụng trực tiếp QPPL quốc tế Kết luận số nhận xét nêu Phần V II KHÁI QUÁT VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ 2.1 Sự thống nguyên tắc Sự thống VBQPPL quốc gia quốc tế hiểu khơng có mâu thuẫn hai hệ thống pháp luật [3] Có thể nêu ba lý để làm rõ Thứ nhất, theo quan điểm truyền thống chất pháp luật trình hình thành VBQPPL pháp luật quốc gia quốc tế có thể ý chí nhà nước q trình xây dựng, thơng qua quy phạm; tức là, có khác cách thể hiện, hai hệ thống có hiển thị ý chí quan quyền lực [4] Dưới góc độ pháp luật quốc tế, có cơng cụ quốc tế mà quốc gia chấp thuận có gía trị ràng buộc quốc gia Trước định ký kết gia nhập điều ước quốc tế điều kiện bình thường, quốc gia thường có chuẩn bị theo quy trình chặt chẽ pháp luật quốc gia quy định Loại bỏ lý mang tính chất trị, chủ quan, nói quốc gia coi nghĩa vụ mà cam kết với quốc gia khác vấn đề hệ trọng với nhận thức thống quy định điều ước với VBQPPL điều kiện tiên để thực cam kết quốc tế [5] Một quy trình tương tự đảm bảo hài hoà VBQPPL nước quốc tế trình xây dựng VBQPPL quốc gia quy định pháp luật quốc gia Thứ hai, có giao thoa ý tưởng tác động hỗ tương pháp luật quốc gia quốc tế [6]; suy cho văn chủ thể soạn thảo đại diện quan nhà nước, với đóng góp ý kiến tổ chức, cá nhân nước có quy trình soạn thảo thơng qua văn dân chủ (mơ hình xã hội cơng dân) Thực khó tách bạch ý tưởng pháp luật quốc tế khỏi quốc gia Nhiều nguyên tắc, QPPL quốc tế hình thành sở quy phạm tương tự áp dụng tầm quốc gia Chẳng hạn, nguyên tắc không gây hại pháp luật môi trường quốc tế coi khởi nguyên từ quan điểm luật La Mã sic utere tuo ut alienum non laedas (hãy sử dụng tài sản bạn theo cách không gây hại cho tài sản người khác) [7] Hay nguyên tắc dân tộc tự xuất phát từ pháp luật quốc gia quy định Hiến chương Liên hợp quốc Thứ ba, kết nghiên cứu thực tế cho thấy hầu hết nước, mức độ hay mức độ khác, có quy trình chung (thành văn hay thực tế) để đảm bảo thống VBQPPL nước quốc tế Tuỳ theo tính chất mức độ dự thảo điều ước, quốc gia thường thực tất số bước chủ yếu phê chuẩn; cân nhắc quy định quốc tế soạn thảo pháp luật quốc gia; chấp thuận hành vi cư xử quốc tế; cụ thể hoá quy định quốc tế thành quy định quốc gia; ban hành văn pháp luật quốc gia hay huỷ bỏ văn mâu thuẫn [8] Quy trình chặt chẽ, mặt hình thức này, vừa phản ánh ý thức quốc gia vấn đề có liên quan, lại vừa cơng cụ đảm bảo tính thống pháp luật quốc gia quốc tế 2.2 Một số khó khăn việc đảm bảo thống a Khó khăn nhận thức, quan điểm Mặc dù có thống nguyên tắc VBQPPL quốc gia quốc tế phân tích trên, xung đột pháp luật quốc gia quốc tế tồn thường xuyên thực tế Tại lại vậy? Nguyên xuất phát từ vấn đề nhận thức, quan điểm quốc gia vị trí VBQPPL quốc tế pháp luật quốc gia Về quan hệ pháp luật quốc gia quốc tế, có hai học thuyết Học thuyết thứ - hệ nguyên luận - cho pháp luật quốc tế quốc gia hệ thống pháp luật thống nhất, QPPL quốc tế có hiệu lực ưu tiên có giá trị áp dụng trực tiếp quốc gia[9] Theo học thuyết thứ hai - hệ nhị nguyên luận - pháp luật quốc tế quốc gia hai hệ thống tách biệt hẳn tồn độc lập [10] Với cách hiểu này, suy luận QPPL quốc tế có hiệu lực quốc gia chuyển hoá từ hệ thống pháp luật quốc tế vào nước hành vi mang tính quyền lực quốc gia Từ học thuyết thực tiễn nêu trên, nói, kể coi phận hệ thống pháp luật quốc gia thống hệ thống độc lập tồn với pháp luật quốc gia, pháp luật quốc tế lúc coi thực tế pháp luật có tính chất đặc biệt Cụ thể, theo hệ nguyên pháp luật quốc tế phận cấu thành hệ thống pháp luật thống nhất, quy định điều ước quốc tế có hiệu lực trực tiếp có giá trị pháp lý cao văn nước (trừ Hiến pháp) Bản thân việc thừa nhận giá trị pháp lý cao điều ước quốc tế đồng thời công nhận mâu thuẫn có văn quốc tế nước; bối cảnh văn quốc tế lại xây dựng theo quy trình khác với văn quốc gia quốc gia phải chịu nhiều sức ép từ nhiều phía Thực tế cho thất có khơng trường hợp vượt qua thách thức sức ép dư luận nước, quốc gia phải thoả thuận để "gửi gắm" tầm quốc tế để điều chỉnh vấn đề mà pháp luật nước chưa điều chỉnh [11] Chuyển hoá chưa hết, hay chưa kịp, cố tình lẩn tránh vấn đề phức tạp, hay tồ án, q trình áp dụng pháp luật, khơng cơng nhận hiệu lực điều ước nguyên mâu thuẫn phát sinh Như riêng quan điểm nhận thức quốc gia vị trí VBQPPL quốc tế pháp luật quốc gia nguyên nhân dẫn đến khả thiếu quán pháp luật quốc gia quốc tế b Khó khăn thực tế, kỹ thuật QPPL quốc tế kết thoả thuận ý chí nhiều quốc gia [12] Hai hệ thống khác với phương thức xác lập quy phạm khác nhau, quy mô điều chỉnh khác quyền lợi phải dung hoà khác mâu thuẫn xảy khơng tránh khỏi Kinh nghiệm đàm phán, ký kết thực ước quốc tế cho thấy khơng trường hợp quốc gia phải nhân nhượng cách chấp nhận số mâu thuẫn định với pháp luật quốc gia để đảm bảo có thoả thuận tầm quốc tế Chẳng hạn, việc soạn thảo thông qua Công ước quốc tế Luật sử dụng nguồn nước quốc tế ngồi mục đích giao thơng (1997) [13] ví dụ điển hình việc nhân nhượng quốc gia, quan điểm cách sử dụng, quản lý bảo vệ tài nguyên nước nhóm nước phát triển phát triển, nước hạ lưu thượng lưu Do lúc phải dung hoà quyền lợi nhiều quốc gia, Công ước sử dụng thuật ngữ “lưu vực sông” - khái niệm đại với nội hàm yêu cầu sử dụng bảo vệ tài nguyên nước mức độ rộng toàn diện vốn chấp thuận rộng rãi nước có yêu cầu cao kết hợp sử dụng bảo vệ tài ngun nước Thay vào đó, Cơng ước sử dụng từ “nguồn nước” - hẹp nhiều so với khái niệm "lưu vực sông" Pháp luật quốc gia Việt Nam dùng khái niệm "lưu vực sông" (Điều Luật Tài nguyên nước 1998); nhiên, để thoả thuận với quốc gia ký kết khác, ta chấp nhận quan điểm "nguồn nước" Công ước Về nguyên tắc, để thực nghĩa vụ quốc tế chấp thuận, quốc gia phải thực hành vi tương ứng pháp luật quốc gia Tuy nhiên, thực tế xảy chưa kịp sửa đổi, chí sửa đổi khơng thống quan nước nên thi hành phát sinh mâu thuẫn Cũng may Cơng ước Luật sử dụng nguồn nước nêu Công ước khung không ràng buộc chặt chẽ nghĩa vụ nên "sống chung" với mâu thuẫn mang tính chất tiềm Tuy nhiên, nhiều trường hợp khác, mâu thuẫn phát sinh Hiệp định vận tải hàng hoá nước ASEAN mà Singapore nêu Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ (ALAWMM 6) ví dụ [14] Đối với ASEAN nói chung Singapore nói riêng, lý xảy tình trạng thiếu phối hợp quan chuyên ngành vận tải pháp luật Thực tế cho thấy để đảm bảo thống quy phạm hệ thống pháp luật quốc gia vấn đề khó Ở Việt Nam, mặt văn bản, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2002) quy định cụ thể đòi hỏi cao thống nội văn quốc gia thông qua quy trình nghiêm ngặt Tuy nhiên, tình trạng văn hướng dẫn thi hành trái với văn hướng dẫn; chí số văn chứa quy định trái luật nên làm vơ hiệu hố luật [15] Quy trình xây dựng văn nước chặt chẽ với khả hoàn toàn nằm tay kiểm sốt nhà làm luật mà xảy tình trạng mâu thuẫn vậy, tình trạng mâu thuẫn quy phạm quốc gia với quốc tế đương nhiên; lẽ, việc xây dựng văn quốc tế phải chịu nhiều sức ép thoả nhượng quyền lợi mà nhà lập pháp khơng kiểm sốt hết có liên quan đến nhiều quốc gia c Một số nhận xét Có thống nguyên tắc, mang tính hữu pháp luật quốc gia quốc tế Yếu tố chung thống hai hệ thống pháp luật có tham gia hệ quan quyền lực nhà nước, mức độ khác khả chi phối khác Các quốc gia ý thức tầm quan trọng cần thiết đảm bảo thống nhất, quy định pháp luật quốc gia quy trình nhằm đảm bảo thống Tuy nhiên, có khó khăn việc đảm bảo tính thống nhất, nguyên nhận thức, quan niệm vai trò vị trí pháp luật quốc tế pháp luật quốc gia hệ nhận thức, quan niệm Ngoài ra, phải kể đến thách thức khách quan, kỹ thuật, đảm bảo thống pháp luật nước khó, đảm bảo văn quốc tế lại khó hơn, q trình xây dựng văn quốc tế phải chịu nhiều sức ép nhượng quốc gia (còn tiếp) ==================================== CHÚ THÍCH [1] Bài viết sử dụng cụm từ “Văn quy phạm pháp luật quốc tế” để định pháp luật quốc tế có hiệu lực Việt Nam Trong số trường hợp cần nêu rõ, cụm từ “điều ước quốc tế” sử dụng thay cho cụm từ "Văn quy phạm pháp luật quốc tế" hay "Quy phạm pháp luật quốc tế" tất cụm từ coi có nghĩa [2] Pacta sunt servanda (các cam kết quốc tế cần phải nghiêm chỉnh thi hành) phải quốc gia tuân thủ kể trường hợp điều ước có liên quan ủng hộ công luận nước XemRachel Brewster, "The Domestic Origins of International Agreements", 44 Va J Int'l L 501, tr 513 (Winter 2004) [3] Suy luận tương tự từ lập luận thống VBQPPL quốc gia Xem Uông Chu Lưu & tác giả khác, Bình luận Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2005, tr 49 Cần phân biệt mâu thuẫn (xung đột) quy phạm nội dung xung đột thuộc đối tượng điều chỉnh tư pháp quốc tế Xem Robert Kouri et al (ed.), Private Law Dictionary and Bilingual Lexicons, Quebec (Can.) 1991, tr 7980; Black’s Law Dictionary, tr 299 [4] Xem Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình lý luận Nhà nước pháp luật, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 1997, tr 67-69 (về tính ý chí, tính quyền lực tính quy phạm pháp luật) [5] Martin A Rogof, “Interpretation of International Agreements by Domestic Courts and the Politics of International Treaty Relations: Reflections of Some Recent Decisions of the United States Supreme Courts”, 11 Am U J Int’l L & Pol’y 559 tr 669 (1996) [6] Oleg I Tiunov, “Concepts and Features of International Law: Its Relation to Norms of the National Law of the State”, 38 St Louis L.J 915 tr 926 (Summer, 1994) [7] S.M Schwebel, Third Report on the Non-Navigational Uses of International Waters, UN Doc A/CN.4/348, para 116, footnote 229 Sau này, khoảng từ kỷ 17 trở đi, án Anh áp dụng quan điểm số phán nhằm giải tình trạng nhiễm khơng khí tăng Anh quốc thời gian Alfred’s Case (1611) recited from E Brubaker, Property Rights in the Defense of Nature (1995), [8] Oleg I Tiunov, sđd, tr 926 [9] Theo Kelsen nguồn gốc hiệu lực quy định pháp luật xuất phát từ pháp luật quốc tế Quy phạm pháp luật quốc tế có hiệu lực cao so với quy phạm nước trường hợp có mâu thuẫn; quy định nước trái với quy định quốc tế vô hiệu; quy định pháp luật quốc tế có hiệu lực trực tiếp quốc gia H Kelsen, Principles of International Law (1966), tr 553-588 [10] Peter Malanczuk, Akerhurst’s Modern Introduction to International Law, London 1997, tr 63 [11] Chẳng hạn, để tránh số khó khăn mặt sách nội bộ, Hoa Kỳ chuyển de facto số lượng đáng kể quyền xây dựng thông qua quy định điều chỉnh số vấn đề thương mại chưa điều chỉnh điều chỉnh cách chưa phù hợp nước cho WTO việc đàm phán thông qua (DSU) Xem Rachel Brewster, sđd, tr 538 [12] Xem Học viện Ngoại giao Liên bang Nga & Các tác giả khác, Mejduharodnoe Pravo (Luật quốc tế), Matxcơva, 1998 (Tiếng Nga), tr 13 (Quy phạm pháp luật quốc tế kết thoả thuận ý chí chủ thể) [13] Đây Công ước LHQ pháp điển hoá quy định lĩnh vực pháp luật tài nguyên nước Công ước bắt đầu soạn thảo từ 1970, thơng qua 1997, chưa có hiệu lực thi hành Công ước gồm 37 điều, Phụ lục Trọng tài Tuyên bố cách hiểu số điều Công ước [14] Theo ý kiến ơng Jeffrey Chan, Trưởng Đồn Quan chức pháp luật cao cấp Singapore ALAWMM (Hà Nội, 19-20/9/2005) [15] Xem viết TS Nguyễn Văn Thảnh Th.S Nguyễn Thị Hạnh trình bày Hội thảo Có trường hợp hy hữu Cơng văn quan làm vơ hiệu hố điều luật Bộ luật tố tụng dân Nguyễn Trọng Tỵ, "Cơng văn làm vơ hiệu điều quy định luật?", Dân chủ & Pháp luật, số tháng (172) 2006, tr 37 III ĐẢM BẢO SỰ THỐNG NHẤT CỦA VBQPPL QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 3.1 Yêu cầu trình xây dựng VBQPPL quốc gia Khoản Điều 26 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2002 (gọi tắt Luật 2002) quy định nhiệm vụ Ban soạn thảo là: “Trong việc soạn thảo dự án luật, dự án pháp lệnh, phải tính đến điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam ký kết gia nhập” Đây điều khoản liên quan đến yêu cầu thống VBQPPL quốc gia soạn thảo với quy định pháp luật quốc tế Trở lại trình soạn thảo chút thấy năm 2002, chưa lòng với quy định Điều 26 Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 1996 [16], trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật này, Chính phủ đề nghị bổ sung điều quy định bảo đảm VBQPPL quốc gia phù hợp với điều ước quốc tế với đòi hỏi cao [17], không chấp nhận Về đối tượng áp dụng, Khoản Điều 26 Luật 2002 trực tiếp dành cho quan soạn thảo VBQPPL nước Về cơng đoạn, tức khoảng thời gian tồn "đời sống" quy phạm từ ý tưởng lúc kết thúc hiệu lực, điều khoản áp dụng cho trình soạn thảo Như mặt đối tượng thời gian (công đoạn), phạm vi áp dụng khoản Điều 26 hạn chế Tuy nhiên, điều quan trọng tính quy phạm quy định Có hai điểm cần bàn: • Thứ nhất, vai trò điều ước quốc tế pháp luật quốc gia quy định khoản thuộc điều Luật 2002 - chí chưa quy định điều riêng Luật Xét ý nghĩa, công cụ đảm bảo thống VBQPPL quốc gia giai đoạn soạn thảo với VBQPPL quốc tế hành, có giá trị ràng buộc Việt Nam Chúng ta đề cập đến yêu cầu mức tối thiểu văn quốc tế "hiện hành" Việt Nam, chưa nói đến văn mà Việt Nam chắn phải tham gia tương lai gần yêu cầu hội nhập quốc tế Như tính "dự đốn" "đón đầu" loại trừ Xem rộng ra, thấy số nước xa vấn đề này; chẳng hạn, Hiến pháp Cộng hoà Nam Phi đòi hỏi Tồ án nước giải thích Hiến chương quyền người phù hợp với pháp luật quốc tế - yêu cầu án, quan vốn coi độc lập hồn tồn việc giải thích áp dụng pháp luật [18] • Thứ hai, tính quy phạm, sử dụng từ “tính đến” chưa đủ mạnh, chưa biểu thị mệnh lệnh pháp lý cách dứt khoát, rõ ràng, chưa làm toát lên yêu cầu phải coi điều ước quốc tế phận cấu thành hệ thống pháp luật Việt Nam [19] Nếu đòi hỏi thống VBQPPL nước nước đòi hỏi bắt buộc [20] yêu cầu lại không áp dụng VBQPPL quốc tế nguyên tắc phải coi chúng Với quy định "lỏng" vậy, có "tính đến" điều ước quốc tế hay khơng hồn tồn phụ thuộc vào ý chí chủ quan nhà làm luật Theo Cơ quan phúc thẩm WTO thuật ngữ “tính đến” hay “cân nhắc đến” hành vi mang tính chất chủ quan cá nhân cụ thể, khó lượng hố, khơng hàm ý hành vi bắt buộc; có tính đến chưa đầy đủ khó lượng hố để áp dụng chế tài [21] Hệ cách tiếp cận kiểu cho phép tạo nên hai xu hướng phát triển quy phạm pháp luật quốc gia o Xu hướng thứ QPPL quốc gia xây dựng sở tính đến điều kiện cụ thể đất nước mà bỏ qua chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam cam kết thực o Xu hướng thứ hai quy phạm quốc tế nghiên cứu chuyển hoá [22] Một nguy xu hướng cát chuyên gia soạn thảo pháp luật, thẩm định xem xét thông qua văn Cát ngành, đành, tức cho công tác điều ước công việc riêng số ngành, nên không cần quan tâm, phát sinh vấn đề có quan trực tiếp tham gia có trách nhiệm giải quyết; nguy hiểm tình trạng cát theo chuyên ngành người làm luật, tức chuyên gia pháp luật quốc tế đề cao điều ước quốc tế chuyên gia pháp luật quốc gia chưa coi trọng mức vị trí điều ước quốc tế Cần khắc phục hai xu hướng đảm bảo thống nhất, quán hệ thống pháp luật bao gồm quy phạm quốc tế quốc gia 3.2 Yêu cầu trình xây dựng VBQPPL quốc tế Luật Điều ước quốc tế 2005 (gọi tắt Luật 2005) quy định hệ vấn đề vừa có tính chất ngun tắc, lại vừa đề quy tắc cụ thể cho công đoạn trình ký kết thực điều ước quốc tế Nguyên tắc chung quy định Điều với yêu cầu phù hợp Hiến pháp, điều ước nhân danh Chính phủ phù hợp với điều ước nhân danh Nhà nước, cách thức xử lý quy phạm điều ước trái với pháp luật nước Ngồi quy định có tính chất ngun tắc này, Luật 2005 đảm bảo loại “khố” cụ thể cho cơng đoạn, tóm tắt sau: Trong giai đoạn trước đề xuất đàm phán, ký kết, Luật 2005 quy định quy trình ba bước i Kiểm tra Bộ Ngoại giao (Điều 10 khoản 1(b)(d)) có nội dung đánh giá phù hợp với pháp luật quốc tế nói chung; phù hợp với điều ước quốc tế lĩnh vực mà Việt Nam thành viên Mục đích kiểm tra đảm bảo thống nội VBQPPL quốc tế mà Việt Nam thành viên ii Thẩm định Bộ Tư pháp (từ Điều 17-21 Luật 2005) Điểm khác Luật 2005 so với Pháp lệnh 1998 Luật thay chỗ Luật quy định nhiệm vụ thẩm định Bộ Tư pháp tất điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Chính phủ [23] Nội dung thẩm định gồm tính hợp hiến; mức độ tương thích với quy định pháp luật Việt Nam; khả áp dụng trực tiếp phần điều ước quốc tế; yêu cầu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ban hành VBQPPL để thực iii Ý kiến quan, tổ chức hữu quan (Điều 9, khoản 2) nhằm mục đích phát xem có vấn đề phát sinh Như vậy, bản, trước đàm phán, ký kết (hoặc gia nhập), có tham gia nhiều quan Trong giai đoạn trình Quốc hội phê chuẩn, quan có thẩm quyền cấp cao thực tiếp hai công đoạn i Thẩm tra (Điều 33-37 Luật 2005) dự thảo điều ước ước tế Thẩm quyền thẩm tra Quốc hội với giúp đỡ Uỷ ban chuyên ngành Quốc hội; nội dung thẩm tra có vấn đề tính hợp hiến mức độ tương thích điều ước quốc tế với VBQPPL Quốc hội, UBTVQH, yêu cầu sửa đổi, bổ sung bãi bỏ ban hành ii Phê chuẩn, phê duyệt, có nội dung liên quan đến định trực tiếp phần điều ước quốc tế; định kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ban hành VBQPPL Quốc hội, UBTVQH để thực điều ước quốc tế phê chuẩn Trong giai đoạn thực hiện, quy trình giải thích điều ước quốc tế Điều 74-79 Luật 2005 (thẩm quyền UBTVQH Chính phủ) có vai trò quan trọng Trước hết, việc giải thích giúp làm sáng tỏ điểm chưa rõ điều ước, pháp luật quốc gia có liên quan Việt Nam để thực điều ước Ngồi ra, q trình giải thích phát thêm mâu thuẫn có chưa phát trình ký kết phê chuẩn, phê duyệt Quy trình giám sát hoạt động ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế (Điều 100) Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội quy trình chung, góp phần đảm bảo tính thống Có thể thấy Luật 2005 quy định quy trình tồn diện, mặt hình thức chí chặt chẽ quy trình xây dựng VBQPPL nước Chặt chẽ tính mệnh lệnh quy phạm; toàn diện bao quát hết công đoạn, từ soạn thảo, xem xét ban hành đến trình thực thi Xét mặt quy định pháp luật thực định quy trình gần lý tưởng, thiết nghĩ, thực đảm bảo tuyệt đối tính thống VBQPPL quốc tế với với VBQPPL nước Trước xem xét đến vấn đề thực tế việc thực quy định này, cần nêu vấn đề mà có khả trở thành đầu mối loại mâu thuẫn pháp luật nước quốc tế, làm phức tạp thực tế vốn không đơn giản Điều ước quốc tế Thoả thuận quốc tế Nếu Pháp lệnh ký kết thực điều ước quốc tế 1998 điều chỉnh điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ, Tồ án tối cao, Viện Kiểm sát tối cao, Bộ, Cơ quan ngang Bộ (Điều 1) đối tượng tách điều chỉnh hai văn khác Luật Ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế 2005, đề cập phần trên, điều chỉnh điều ước quốc tế ký kết gia nhập nhân danh Nhà nước Chính phủ Việt Nam (Điều 1) Về mặt hình thức, định nghĩa điều ước quốc tế Điều Luật 2005 phù hợp với định nghĩa Điều Công ước Viên 1969 Luật điều ước quốc tế [24] Tuy nhiên, cần lưu ý Công ước Viên 1969 khơng quy định cụ thể, hay nói không cụ thể đến mức xác định điều ước quốc tế ký kết nhân danh Nhà nước nhân danh Chính phủ Điều Luật 2005 hành Việt Nam lấy số tiêu chí hình thức (cấp ký kết Chủ tịch nước, chẳng hạn, quy định Điều 7(2)(a)) nội dung để xác định điều ước quốc tế thuộc loại, dùng phương pháp loại trừ để xác định loại Dự thảo Pháp lệnh Ký kết thực thoả thuận quốc tế điều chỉnh văn mang tính chất quốc tế có yếu tố quốc tế ký kết với danh nghĩa Bộ, ngành, tỉnh, thành phố có hướng định nghĩa thoả thuận theo cấp ký nhân danh (Điều 3, khoản Dự thảo tháng 6/2006) loại trừ nội dung thuộc đối tượng điều chỉnh Luật Điều ước quốc tế, lại thoả thuận (Điều 7); thoả thuận quốc tế không làm phát sinh làm ảnh hưởng đến cam kết quốc tế Nhà nước, Chính phủ Việt Nam (Tờ trình Bộ Ngoại giao ngày 15/6/2006) Công ước Viên 1969 (Việt Nam gia nhập năm 2001) có đề cập đến thoả thuận quốc tế, nhưng, cách tiếp cận tương tự tiếp cận điều ước quốc tế, không định nghĩa thoả thuận quốc tế mà quy định Công ước Viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý thoả thuận vậy; đồng thời Công ước cho phép áp dụng, phù hợp, quy định Công ước thoả thuận quốc tế (Điều 3) Việc phân loại văn pháp lý quốc tế thành điều ước thoả thuận quốc tế có nhiều thuận lợi cho cơng tác quản lý, tác nghiệp, tăng cường tính tự chủ Bộ, ngành điều kiện Tuy nhiên có vấn đề phát sinh giá trị pháp lý thoả thuận xét từ quan điểm phía nước ngồi thống thoả thuận với quy định pháp luật nước điều ước quốc tế Cần ý theo Bộ Ngoại giao bất cập Pháp lệnh 1998 đánh đồng thoả thuận quốc tế nhân danh Bộ, ngành với điều ước quốc tế nên có khả bên nước ngồi viện dẫn thoả thuận để kiện Nhà nước Chính phủ Việt Nam Phân loại công cụ pháp luật quốc tế sở đánh giá nghĩa vụ quốc tế phát sinh quốc gia vấn đề nhạy cảm, mặt lý luận thực tiễn, bối cảnh yêu cầu đảm bảo tính thống pháp luật quốc tế quốc gia Quan điểm cho nhiều nước không coi thoả thuận quốc tế nhân danh Bộ, ngành điều ước quốc tế nên không phát sinh cam kết, nghĩa vụ Nhà nước, Chính phủ họ[25] vấn đề cần cân nhắc thêm Có thể nói rộng chút Thực tiễn Hoa Kỳ cho thấy nước này, theo Đạo luật WTO 1994 [26] Chính phủ liên bang giao thẩm quyền ban hành quy định đảm bảo để Hoa Kỳ thực nghĩa vụ theo quy định Hiệp định WTO Như vậy, nguyên tắc Chính phủ liên bang chịu trách nhiệm hồn toàn việc đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ Hoa Kỳ khn khổ tổ chức Có điều đáng lưu ý tưởng chừng mâu thuẫn Hiệp định WTO không tự động thay hay làm hiệu lực luật bang không phù hợp với Hiệp định – chí có định Ban hội thẩm pháp luật bang không phù hợp với hiệp định [27] Như có nghĩa bang khơng chịu trách nhiệm trực tiếp viêc thực nghĩa vụ WTO; trách nhiệm thuộc Chính phủ liên bang Để xử lý nghịch lý này, pháp luật Hoa Kỳ có quy định nghĩa vụ tham vấn hợp tác Chính phủ liên bang quyền bang (Điều khoản 102(b)(1), Đạo luật WTO 1994) [28] Tóm lại, nhìn bề ngồi pháp luật bang khơng chịu ảnh hưỏng cam kết quốc tế liên bang, việc bang vi phạm nghĩa vụ dẫn đến trách nhiệm Liên bang Vì lẽ đó, Liên bang, cách hay cách khác, phải đảm bảo tuân thủ chịu trách nhiệm trường hợp bang không tuân thủ Trở lại vấn đề Việt Nam bàn Câu hỏi đặt liệu Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đảm bảo để thoả thuận mà ký không mâu thuẫn với điều ước Việt Nam không mâu thuẫn với quy định nước hay không? Sẽ khiếm khuyết lớn cho cho phép bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký thoả thuận quốc tế độc lập tránh nghĩa vụ pháp lý quốc gia cho Nhà nước trung ương Việt Nam trường hợp có vi phạm Cần lưu ý, quan Nhà nước, nhân danh quan công quyền Việt Nam để ký thoả thuận quốc tế, công ty ký hợp đồng chịu trách nhiệm tài sản nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng phần tài sản cơng ty (còn tiếp) =================================== CHÚ THÍCH [16] Điều 26 (Khoản 7) Luật 1996 quy định sau: “Trong việc soạn thảo dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, phải tính đến điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia” [17] Dự thảo Chính phủ trình sau: “Điều 2a Bảo đảm văn quy phạm pháp luật phù hợp với điều ước quốc tế: Văn quy phạm pháp luật ban hành bảo đảm phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết gia nhập mức độ cam kết.” [18] Hiến pháp Cộng hoà Nam Phi, Chương 14, Điều 233 [19] Về yêu cầu nhận thức vai trò đóng góp tích cực công tác ký kết thực điều ước quốc tế việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, xem “Chủ tịch nước Trần Đức Lương làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp công việc ký kết thực Điều ước quốc tế CHXHCN Việt Nam”, Báo Nhân dân 10-42003; quan điểm phải coi điều ước quốc tế phận khơng thể tách rời có vị trí đặc biệt hệ thống văn quy phạm pháp luật quốc gia, xem Hà Hùng Cường & tác giả khác, “Mối quan hệ điều ước quốc tế Cơng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam pháp luật Việt Nam” – Báo cáo phúc trình kết nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, mã số 95-98-113/DT, tr 30 [20] Điều 2, Luật Ban hành VBQPPL 2002 (yêu cầu đảm bảo tính thống hệ thống VBQPPL) [21] Xem Báo cáo Cơ quan phúc thẩm, Các biện pháp Cộng đồng châu Âu liên quan đến thịt sản phẩm thịt (hoóc môn), WT/DS48/AB/R (ra ngày 16/01/1998, thông qua ngày 13/02/1998), mục 189 Cơ quan phúc thẩm giải thích mối quan hệ ý nghĩa pháp lý từ “tính đến” hay “cân nhắc đến” “dựa trên” phát sinh vụ kiện Cộng đồng châu Âu liên quan đến việc áp dụng Hiệp định SPS [22] Bùi Ngọc Toàn, "Pháp luật Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam", Nhà nước Pháp luật 4(216) 2006, tr 25 [23] Theo Pháp lệnh năm 1998 Bộ Tư pháp thẩm định điều ước quốc tế có điều khoản trái chưa quy định VBQPPL Quốc hội, UBTVQH ban hành (Điều 5, khoản 3) Về điểm Luật Ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế xem Nguyễn Thị Thuận, "Những điểm Luật Ký kết, gia nhập thực điều ước quốc tế", Nhà nước Pháp luật 4(216) (2006), tr 70 et seq [24] Theo Điều Công ước Viên Điều ước thoả thuận quốc tế ký văn quốc gia luật quốc tế điều chỉnh, không phụ thuộc vào việc thoả thuận quy định cơng cụ hay hai nhiều công cụ có liên quan khơng phụ thuộc vào mục đích cụ thể thoả thuận [25] “Báo cáo Tổng kết công tác ký kết thực thoả thuận quốc tế” Bộ Ngoại giao Hội nghị tổng kết công tác ký kết thực thoả thuận quốc tế, Hà Nội, 12/12/2005 [26] Điều khoản 102, Đạo luật 1994 (Hoa Kỳ), 19 U.S.C., mục 3512 [27] Bhala, Luật Thương mại quốc tế (Bản dịch tiếng Việt), NXB Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr 177 [28] Đạo luật WTO 1994 (Hoa Kỳ), 19 U.S.C mục 3512(b)(1) 3.3 Một số vấn đề thực tế Thẩm định dự thảo VBQPPL điều ước quốc tế có vai trò quan trọng Việc thẩm định VBQPPL nước sở "tính đến" điều ước quốc tế giúp phát điều khoản mâu thuẫn văn nước với điều ước quốc tế nhằm loại bỏ điều khoản mâu thuẫn Nội dung thẩm định phù hợp nội dung dự án, dự thảo với điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia, vị trí pháp lý quy định này, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp tính thống văn với hệ thống pháp luật Việc thẩm định điều ước quốc tế tạo điều kiện cho quan chức phát điều mâu thuẫn điều ước quốc tế so với văn nước nhằm đưa giải pháp khắc phục trình quan có thẩm quyền nước định Cơ quan có thẩm quyền nước định ký kết điều ước quốc tế có điều khoản trái chưa quy định văn quy phạm pháp luật nước Nhưng để thực điều khoản trái chưa quy định pháp luật nước cần phải sửa đổi, bổ sung, ban hành văn quy phạm pháp luật nước cho phù hợp sau điều ước quốc tế có hiệu lực áp dụng biện pháp hành biện pháp khác để thực thi điều ước quốc tế mà không cần phải ban hành VBQPPL áp dụng trực tiếp quy định điều ước quốc tế mà khơng cần chuyển hố vào pháp luật nước Như vậy, khác quy định đạo luật khác nhau, quy trình thẩm định dự thảo VBPL nước điều ước quốc tế có chất chức rà soát lại để đảm bảo tương thích văn ban hành Đảm bảo thẩm định có chất lượng thực tế khơng phải vấn đề đơn giản Tìm hiểu nội dung điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia lĩnh vực mà VBQPPL soạn thảo điều kiện tiên để đảm bảo chất lượng thẩm định Các điều ước cần nghiên cứu thể thống nhất, đồng theo chiều sâu phát mâu thuẫn Tuy nhiên, việc tìm hiểu nội dung điều ước quốc tế vấn đề nan giải khơng quan soạn thảo VBQPPL Theo Bộ Ngoại giao, điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập thời gian gần tăng số lượng chất lượng, đa dạng thể loại, phong phú nội dung Tổng số điều ước quốc tế Việt Nam ký kết tham gia năm (2000-2005) khoảng 700 (chưa kể điều ước quốc tế cấp bộ, ngành).29 Trong số điều ước có 604 điều ước song phương (84 điều ước danh nghĩa Nhà nước 520 điều ước danh nghĩa Chính phủ; 308 điều ước song phương có hiệu lực, 67 điều ước hết hiệu lực, 66 điều ước song phương chưa có hiệu lực 163 điều ước song phương không xác định tình trạng hiệu lực) Ngồi điều ước song phương, có 98 điều ước đa phương (trong đó, 39 điều ước có hiệu lực Việt Nam, 41 chưa có hiệu lực, 15 điều ước chưa xác định ngày có hiệu lực, điều ước khơng xác định có hiệu lực hay chưa) Như vậy, công tác cập nhật thông tin quản lý hạn chế nên có tình trạng khơng xác định hiệu lực pháp lý điều ước; Bộ Ngoại giao quan chuyên theo dõi công tác điều ước quốc tế nắm hết tình hình Bộ Ngoại giao nêu 07 khó khăn mà quan Việt Nam thường gặp phải cơng tác điều ước, có thực tế ký số điều ước quốc tế trái với chưa quy định pháp luật Việt Nam khơng có kênh để theo dõi cách chặt chẽ việc thực điều ước nào, tiến độ việc sửa đổi, ban hành pháp luật Việt Nam cho tương thích đến đâu Hệ tất yếu lúc có đủ thơng tin xác điều ước quốc tế để làm sở thẩm định VBQPPL nước quốc tế Việc giải thích điều ước quốc tế đóng vai trò quan trọng việc giúp quan soạn thảo văn quy phạm pháp luật tìm hiểu rõ điều ước quốc tế Đề làm việc này, cần phải thu hút chuyên gia điều ước quốc tế lĩnh vực khác Về khả hiểu giải thích điều ước quốc tế điều cần bàn Việt Nam Do đặc thù hệ thống pháp luật thành văn nước ta, vai trò giải thích văn pháp luật, có điều ước quốc tế giao cho quan ban hành, ký kết gia nhập giải thích Vai trò Tồ án việc giải thích điều ước quốc tế hạn chế Giải thích điều ước quốc tế việc làm đòi hỏi phải đầu tư nhiều cơng sức trình độ hiểu biết trình tham gia vào việc soạn thảo, ký kết điều ước quốc tế Thơng thường cần điều khoản với độ dài vài dòng quy định thực định có hàng chục ngàn trang giải thích, án lệ.30 Người ta coi văn thực định điểm mở đầu nhỏ, linh hồn pháp luật lại nằm phần giải thích, áp dụng Vấn đề đặt để hiểu khái niệm phức tạp đòi hỏi khơng đơn đọc vài quy định ngắn gọn pháp luật thành văn, mà phải tìm hiểu thực tiễn áp dụng, travaux preparatoire hàng chục nghìn trang văn Bình luận nhà soạn thảo điều ước, nhà khoa học hoạt động thực tiễn nguồn giải thích điều ước quốc tế quan trọng Chẳng hạn, Công ước Liên hợp quốc luật sử dụng nguồn nước quốc tế thông qua năm 1997 bắt đầu soạn thảo từ 1970 vẻn vẹn có 37 điều có đến khoảng trăm ngàn trang viết trình đàm phán, xây dựng ý định nhà soạn thảo Công ước Ở Việt Nam thực tiễn bình luận, tìm hiểu điều khoản điều ước quốc tế hạn chế Cách tiếp cận án lệ nguyên nhân dẫn đến số khó khăn định Truyền thống pháp luật thành văn vào văn pháp luật viết mà không coi án lệ nguồn pháp luật có ảnh hưởng không nhỏ đến quan niệm nguồn quan trọng hệ thống pháp luật quốc tế Trong thời gian dài, ta không ý đến việc nghiên cứu án Toà án quốc tế (trước án của Toà án Thường trực quốc tế), phán quan trọng tài, thiết chế giải tranh chấp đầu tư ICSID Trong khuôn khổ GATT/WTO nay, vụ tranh chấp phát sinh ngày nhiều, cách hiểu, áp dụng pháp luật GATT/WTO nằm báo cáo quan giải tranh chấp Chỉ cần tranh chấp điều WTO có hàng chục ngàn trang giải thích, áp dụng Để đọc hiểu tiếng Anh ngôn ngữ phức tạp, lắt léo quan giải tranh chấp thách thức lớn Hiện có thực tiễn rà sốt điều khoản dự thảo văn quy phạm pháp luật với điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia, kể điều ước quốc tế ký kết thời gian không xa Bằng cách này, nhà làm luật dễ dàng nhận biết điểm mâu thuẫn văn quy phạm pháp luật với điều ước quốc tế Đây cách làm tiến hành số nơi số VBQPPL Chẳng hạn, rà soát quy định hành pháp luật Việt Nam sau ký Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ trình đàm phán, gia nhập WTO Việt Nam Bộ Tư pháp chủ trì thực việc đề xuất bổ sung, sửa đổi hàng loạt VBQPPL nước [31] Tuy nhiên, phải nói kết rà sốt đạt kết bước đầu Nội dung rà soát chưa vượt khỏi tầm liệt kê cách học quy định pháp luật thực định vốn coi đơn giản dễ tiếp cận pháp luật quốc tế, quy định áp dụng, giải thích bỏ ngỏ Vấn đề cơng bố điều ước quốc tế cách rộng rãi Công báo, phương tiện thông tin đại chúng, website và/hoặc chuyên san cần bàn thêm Điểm tồn việc công bố đề cập Tổng kết Bộ Ngoại giao Công bố đầy đủ, kịp thời điều ước quốc tế điều kiện tối cần thiết để quan soạn thảo VBQPPL tiếp cận trực tiếp nội dung điều ước quốc tế hữu quan 3.4 Nhận xét Xét pháp luật nội dung, Việt Nam quy định quy trình hai mặt nhằm đảm bảo thống VBQPPL quốc tế nước Việt Nam Đối với việc soạn thảo VBQPPL nước, có yêu cầu đảm bảo phù hợp chúng điều ước quốc tế hành Việt Nam tính quy phạm quy định chưa cao; có khó khăn thực tế khơng đủ thơng tin VBQPPL quốc tế, thực tiễn áp dụng quy phạm Đối với quy trình xây dựng VBQPPL quốc tế, quy định pháp luật nội dung chặt chẽ tương đối phù hợp giai đoạn Việt Nam Tuy nhiên, áp dụng thực tế nhiều thách thức, có vấn đề khả hạn chế quan hành pháp q trình thực thi tồ án việc áp dụng VBQPPL pháp luật để giải vụ việc cụ thể (còn tiếp) ======================================== CHÚ THÍCH [29] Nguồn: Bộ Ngoại giao (tài liệu dẫn) [30] Các hiệp định ký Marrakesh phụ lục kèm theo gồm khoảng 50,000 trang, chưa kể hàng trăm ngàn trang tài liệu ghi chú, chuẩn bị bình luận thực tiễn đàm phán, cách hiểu thuật ngữ, khái niệm [31] Theo kết rà soát Bộ Tư pháp, cần sửa đổi, bổ sung 148 văn quy phạm pháp luật có quy định khác với Hiệp định Trong số văn có 26 luật, 19 pháp lệnh, định Chủ tịch nước, 54 nghị định, định thị Thủ tướng, 23 thông tư, 13 định thị Bộ trưởng IV QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KHI PHÁT SINH MÂU THUẪN 4.1 Khả phát sinh xung đột Các phần có nhắc đến ý VBQPPL quốc tế kết q trình thoả thuận ý chí quốc gia Do quyền lợi nước tham gia điều ước quốc tế khác nhau, chí có lúc trái ngược nhau, nên VBPL quốc tế kết dung hoà quyền lợi quốc gia; tức là, điều kiện bình thường khó có chuyện người "ăn hết" kẻ Một điểm cần lưu ý pháp luật quốc tế khơng có chế đảm bảo thi hành hữu hiệu John Austin coi đặc tính nghiêm ngặt chủ nghĩa thực chứng pháp lý mà theo quy tắc trở thành “luật” VBQPPL quan quyền lực ban hành đảm bảo bảo chế cưỡng chế thực thi [32] Với suy luận vậy, Austin người theo chủ nghĩa ông cho luật quốc tế khơng phải luật khơng có quan quyền lực ban hành khơng có chế cưỡng chế thực thi Ngồi ra, có thực tiễn ngày tăng số lượng văn pháp luật quốc tế khơng xây dựng theo quy trình chuẩn, hay gọi cách khác văn “mềm” ngày nhiều Đặc biệt lĩnh vực pháp luật môi trường quốc tế, nhiều nguyên tắc phát triển bền vững, không gây hại, nguyên tắc cẩn trọng, khẳng định văn không xây dựng theo quy trình truyền thống việc xây dựng điều ước quốc tế, coi tập quán quốc tế Dễ dãi, suồng sã quan điểm, thiếu thống phương thức xác lập chất quy phạm dễ làm rối quy trình vốn khơng đơn giản, dẫn đến thiếu nghiêm chỉnh việc thoả thuận tạo thành tuân thủ quy phạm, kéo theo mâu thuẫn hai hệ thống pháp luật quốc tế quốc gia Có thể tạm nêu ba loại mâu thuẫn • • • Loại thứ nhất, mâu thuẫn trực tiếp xảy có vấn đề mà pháp luật quốc tế cho phép (hoặc cấm) pháp luật quốc gia, hành vi thực tế quốc gia lại cấm (hoặc cho phép) Đây loại dễ phát hiển nhiên; lịch sử quan hệ quốc tế, nêu nhiều trường hợp cụ thể hành vi trái hiển nhiên Ví dụ, pháp luật quốc tế cấm nước thành viên đe doạ sử dụng sử dụng bạo lực để chống lại vẹn toàn lãnh thổ độc lập trị quốc gia [33] hành vi can thiệp Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam trước trái với pháp luật quốc tế Trong lĩnh vực pháp luật nhân quyền hình quốc tế, tồn nhiều mâu thuẫn liên quan đến câu hỏi liệu Tồ án quốc tế có thẩm quyền xét xử cá nhân hay không [34] Loại mâu thuẫn thứ hai phát sinh nội hàm khái niệm hiểu khác pháp luật quốc tế quốc gia Ví dụ, pháp luật quốc tế phạm vi thuật ngữ “thương mại” theo định nghĩa UNCITRAL khái niệm rộng [35], theo Luật Thương mại trước Việt Nam lại hẹp, bao gồm 14 hành vi thương mại Mặc dù gia nhập Công ước New York 1958 Công nhận thi hành định trọng tài nước ngoài, bảo lưu điều khoản phạm vi hoạt động thương mại, xét chất, hình thức trái dẫn đến thực tế Luật Thương mại Việt Nam thời gian áp dụng trường hợp tranh chấp có yếu tố nước ngồi Vấn đề khắc phục Luật Thương mại Việt Nam [36] Đây loại mâu thuẫn “có thể ý thức” vấn đề phát sinh khi có quan hệ liên quan trực tiếp Loại mâu thuẫn thứ ba phát sinh từ cách giải thích pháp luật quốc tế khác quốc gia - vấn đề phức tạp hay xảy Mâu thuẫn loại thường xuyên xảy vụ kiện thương mại Chẳng hạn, vụ Thái Lan – Hạn chế nhập đánh thuế thuốc lá, mâu thuẫn phát sinh Thái Lan cho biện pháp hạn chế nhập đánh thuế thuốc Thái Lan phù hợp với Điều XXI:1 GATT [37] Trong vụ Indonesia – Một số biện pháp ảnh hưởng đến ngành sản xuất tơ, Indonesia hiểu giải thích không tinh thần quy định Hiệp định WTO, Hiệp định TRIM nên Ban hội thẩm kết luận Indonesia vi phạm pháp luật WTO[38] Cần lưu ý chi phối yếu tố trị giải thích điều ước quốc tế Hành vi giải thích thường thực bối cảnh trị cụ thể với án (ở nước án có trách nhiệm giải thích) mà chừng mực có chất tạo ảnh hưởng trị định [39] Còn tình trạng thẩm phán số nước coi khác luật quốc tế luật quốc gia lý để từ chối áp dụng quy định pháp luật quốc tế [40] Với nhận thức có khác khơng thể tránh khỏi pháp luật quốc gia quốc tế, nhiều tồ án từ chối việc giải thích VBQPPL quốc gia phù hợp với VBQPPL quốc tế [41] Các nước thường viện dẫn lý không tuân thủ VBQPPL chưa trở thành phận pháp luật quốc gia thơng qua hành vi chuyển hố, chưa phê chuẩn, phê chuẩn có bảo lưu số điều khoản [42] Đấy lý dẫn đến thiếu quán quy định quốc tế quốc gia 4.2 Pháp luật Việt Nam mâu thuẫn VBQPPL quốc tế quốc gia 4.2.1 Giải mâu thuẫn trình soạn thảo Về mâu thuẫn trình xây dựng VBQPPL quốc gia, đề cập cụ thể phần trước Đối với điều ước quốc tế, Luật 2005 quy định xử lý mâu thuẫn điều 3, 11 20 Về nguyên tắc, có quy định trái chưa quy định VBQPPL Quốc hội, UBTVQH quan trực tiếp đàm phán phải trình xin ý kiến UBTVQH để UBTVQH định báo cáo Quốc hội cho ý kiến Riêng thẩm định, trường hợp điều ước quốc tế có quy định trái chưa quy định VBQPPL Quốc hội, UBTVQH, điều ước quốc tế mà để thực cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ban hành VBQPPL Quốc hội, UBTVQH Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với quan đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý Bộ Tư pháp ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế [43] Quy định nêu linh hoạt Về nguyên tắc, Quốc hội UBTVQH cho ý kiến định việc đàm phán để ký điều ước quốc tế trái với quy định VBQPPL nước, chưa có quy định pháp luật nước Khả xảy phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn nước để đảm bảo phù hợp với quy định điều ước đàm phán Trong trường hợp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ban hành kịp thời không phát sinh mâu thuẫn Nhưng xem vấn đề không tưởng thực tế Việt Nam Phát hết trái khó, xử lý đồng tất văn để bắt trái thành phải lại khó Trong thực tiễn Bộ Tư pháp có hai trường hợp đáng lưu ý • Trường hợp thứ Hiệp định Hợp tác ni Chính phủ Việt Nam Cộng đồng nói tiếng Pháp, Cộng đồng nói tiếng Đức, Cộng đồng nói tiếng Hà Lan thuộc Vương quốc Bỉ (Cộng đồng ngôn ngữ Bỉ) Theo quy định Pháp lệnh Điều ước quốc tế Việt Nam hành vào thời gian đàm phán Hiệp định nguyên tắc, việc ba Cộng đồng ký Hiệp định với Việt Nam trái với Hiến pháp pháp luật Việt Nam luật pháp quốc tế chủ thể ký kết, lẽ Cộng đồng Bỉ chưa đủ tư cách pháp lý để nhân danh quốc gia ký với CHXHCN Việt Nam điều ước quốc tế Tuy nhiên, xét đề nghị quan hữu quan quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam với Bỉ, UBTVQH cho phép ký Hiệp định nuôi với Cộng đồng ngôn ngữ Bỉ Đây trường hợp trái mặt thẩm quyền ký kết • Trường hợp thứ hai Thoả thuận hợp tác (MOU) ODA Canada Việt Nam chuẩn bị Phía Canada, pháp luật Canada Hiệp định khung hợp tác Canada Việt Nam cho MOU điều ước quốc tế Nếu theo Luật 2005 Việt Nam điều ước quốc tế Bộ Tư pháp thấy Hiệp định khung để xử lý vấn đề này, nhiên ý kiến Bộ Ngoại giao lại khác 4.2.2 Giải mâu thuẫn giai đoạn văn có hiệu lực a Hiệu lực ưu tiên điều ước quốc tế Về bản, điều ước quốc tế Việt Nam có vị trí thấp Hiến pháp, cao luật văn luật Thực tế Việt Nam ưu tiên áp dụng quy định điều ước quốc tế trường hợp có mâu thuẫn với pháp luật Việt Nam [44] Trước đây, số văn quy định hiệu lực ưu tiên điều ước quốc tế, BLDS 1995 (Điều 15), BLHS 1999 (Điều 5), Luật Quốc tịch 1998 (Điều 13) Nhiều ý kiến chuyên gia đề nghị coi điều ước quốc tế Việt Nam có vị trí ngang với VBPL quốc gia Việt Nam, đề xuất quy định rõ vị trí điều ước quốc tế pháp luật Việt Nam [45], chí quy định Luật ban hành VBQPPL [46] Hiện tại, hiệu lực ưu tiên điều ước quốc tế VBQPPL nước quy định Điều (khoản 1) Luật 2005: "Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác vấn đề áp dụng quy định điều ước quốc tế." Điều có nghĩa chừng mực định đó, luật pháp quốc tế thừa nhận nguồn luật pháp luật quốc gia điều chỉnh quan hệ chưa điều chỉnh điều chỉnh chưa "khớp"; nhân tố bổ sung nhằm đảm bảo chuẩn mực quốc tế tôn trọng - tức đảm bảo tính thống - pháp luật quốc gia chưa thể tiếp cận với pháp luật quốc tế [47] "Pháp điển hoá" ưu tiên điều ước quốc tế văn chuyên ngành bước mạnh dạn Cần lưu ý nước quy định cách "thẳng thừng" Tại Trung Quốc, Hiến pháp không quy định rõ, khơng có văn chun ngành khẳng định ưu tiên [48]; thực tế cho thấy hiệp định quốc tế phải chuyển hóa có hiệu lực Trung Quốc [49] Tại Hoa Kỳ, nguyên tắc, điều ước quốc tế thương mại Hoa Kỳ ký kết có hiệu lực thi hành trường hợp điều ước có mâu thuẫn với pháp luật nước Hoa Kỳ có điều ước tự thi hành, tức điều ước chuyển hoá văn pháp luật Quốc hội có hiệu lực ưu tiên b Hiệu lực trực tiếp điều ước quốc tế Tuy chưa trở thành nguyên tắc, thực tế cho thấy, việc áp dụng trực tiếp ý tưởng pháp luật quốc tế, khơng nói áp dụng trực tiếp văn bản, diễn hàng ngày, hàng tất quốc gia giới; số nước chí bắt đầu xu hướng áp dụng án ý tưởng án quốc tế nước [50] Thật ra, bị ràng buộc nhiều khn mẫu hình thức nên vơ tình không nhận thực tế Người ta nêu nhiều lý lại cần áp dụng trực tiếp [51] Trong thực tiễn Việt Nam, Hiệp định thuế, chẳng hạn, loại hiệp định có hiệu lực cao nội luật áp dụng trực tiếp, lẽ có hay khơng có hành vi chuyển hố khơng có ý nghĩa thực tế trường hợp áp dụng mức thuế cam kết Các hiệp định thuế, chủ yếu hiệp định tránh đánh thuế hai lần phản ánh nhân nhượng quốc gia quyền đánh thuế sở có có lại hai bên có lợi Do khơng có nước ký kết hiệp định thuế với nước khác với nội dung hoàn toàn giống quy định nội luật thuế Trở lại với luật thực định, tổng kết thực tiễn sở nhu cầu thực tế Việt Nam, Điều 6(3) Luật 2005 quy định: " Căn vào yêu cầu, nội dung, tính chất điều ước quốc tế, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ định chấp nhận ràng buộc điều ước quốc tế đồng thời định áp dụng trực tiếp toàn phần điều ước quốc tế quan, tổ chức, cá nhân trường hợp quy định điều ước quốc tế đủ rõ, chi tiết để thực " Cách quy định phù hợp với tiêu chí nhà khoa học đề xuất Họ cho rằng, để đảm bảo tính linh hoạt khả áp dụng trực tiếp số điều ước cần phải đảm bảo “các bên không loại trừ khả áp dụng trực tiếp điều ước đó” pháp luật quốc gia điều ước quốc tế có liên quan, thân quy định có liên quan điều ước quốc tế cần áp dụng trực tiếp cần xác hồn chỉnh để tồ án nước áp dụng [52] Điều 6(3) điểm mới, quy định hai điều kiện để áp dụng trực tiếp số QPPL quốc tế: quy phạm đủ rõ, đủ chi tiết để thực hiện; trình ký kết, gia nhập, hay nói cách khác thực thủ tục để quy phạm có hiệu lực Việt Nam, quan có thẩm quyền nêu rõ ý định áp dụng trực tiếp Giải pháp có tính đến u cầu cấp thiết Việt Nam trình hội nhập quốc tế, trước hết lĩnh vực kinh tế, thương mại Có thực tế nguyên tắc, thuật ngữ khái niệm hệ thống WTO có lịch sử hình thành phát triển lâu dài gắn với lịch sử hình thành phát triển quan hệ kinh tế thương mại theo chế thị trường tự Trong đó, Việt Nam bước đầu làm quen với hoạt động thương mại theo chế Cần có thời gian định để xây dựng phát triển hệ thống pháp luật có đủ khả theo kịp bao quát vấn đề Việt Nam Với tình vậy, việc bước đầu phải áp dụng trực tiếp số khái niệm, thuật ngữ quy định WTO vào hệ thống pháp luật điều khơng tránh khỏi Muốn có "tinh" phải chấp nhận "thơ", lẽ thường Với quy định áp dụng trực tiếp số điều ước quốc tế, Việt Nam tiến bước xa việc tiếp cận điều ước quốc tế, tiếp tục thực hoá yêu cầu đảm bảo tính thống Về chất hình thức "nội luật hố" tồn phần nội dung điều ước quốc tế thông qua định chấp thuận quan nhà nước có thẩm quyền; với cách vật khơng phân biệt rạch ròi đâu pháp luật quốc gia đâu quốc tế [53] Tuy nhiên, áp dụng trực tiếp nào, đến đâu, thái độ quan thi hành áp dụng pháp luật đến đâu, đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng, điều chỉnh vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu Cần ý hai điểm sau: • • Một là, nước thận trọng việc định áp dụng trực tiếp điều ước quốc tế Thực tế cho thấy án cấp Nhật Bản chưa đủ tự tin để áp dụng trực tiếp quy định GATT [54] Vụ kiện sản xuất cà vạt xét xử cấp cuối Toà án tối cao Nhật Bản ví dụ điển hình minh chứng cho thái độ chưa dứt khốt tồ án Nhật Bản[55] Thực tiễn Liên minh Châu Âu (EU) phức tạp [56], EU áp dụng trực tiếp hiệp định khn khổ EU điều kiện tiên để trì Liên minh Quan điểm EU khẳng định vụ Groenten en Fruit (1972), ECJ khẳng định GATT khơng có hiệu lực trực tiếp hệ thống pháp luật Châu Âu [57] Hai là, kể nước cho phép áp dụng trực tiếp số điều ước chưa cho phép dẫn chiếu trực tiếp quy định điều ước trước với tư cách sở kiện Chẳng hạn, Hoa Kỳ công nhận điều ước quốc tế có hiệu lực trực tiếp hệ thống pháp luật quốc nội điều ước tự thi hành pháp luật Hoa Kỳ không cho phép bên tranh chấp tự nhiên nhân pháp nhân dẫn chiếu trực tiếp đến điều khoản có liên quan điều ước mà nước tham gia để bảo vệ quyền lợi cá nhân, tổ chức trước quan giải tranh chấp [58] Một số ví dụ cho thấy nước thường tỏ thận trọng đặt vấn đề áp dụng trực tiếp QPPL quốc tế Xem họ quan tâm nhiều đến việc tồ án có chấp thuận quy định quốc tế để giải tranh chấp hay khơng Câu hỏi cuối cùng, lẽ đó, hệ pháp lý quy phạm cụ thể Có thể sớm kết luận xu hướng chung, thấy linh hoạt việc áp dụng trực tiếp trườnghợp cụ thể vấn đề quan trọng Với Việt Nam, gánh nặng thực thi điều ước áp dụng trực tiếp (một phần hay toàn bộ) trước hết thuộc quan hành pháp, sớm hay muộn tồ án phải vào Pháp luật thực định yếu tố, quan trọng để áp dụng cách linh hoạt, có “lối thốt” vấn đề cụ thể Khôn ngoan phân loại lĩnh vực “cứng” “mềm” pháp luật quốc tế để có đối sách hợp lý Những lĩnh vực mà việc máy móc tuân thủ nghĩa vụ quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi quốc gia, đến lợi ích thiết thân chế độ trị (nhân quyền, tổ chức trị, chất chế độ, quy định hình sự) cần hạn chế áp dụng trực tiếp Những lĩnh vực mà việc không tuân thủ có chế áp dụng chế tài có hiệu lực mạnh pháp luật quốc gia (hội nhập, thương mại, WTO) không ảnh hưởng đến "kiến trúc thượng tầng" nên áp dụng trực tiếp nhiều Cần quy định cho phép án làm quen dần với vấn đề để chuẩn bị cho chơi khắc nghiệt sòng phẳng ta thực nói chung tiếng nói với người Dấu ấn án chưa có V KẾT LUẬN Yêu cầu đảm bảo thống quy phạm quốc gia quốc tế khơng hết tính thời Nguyên gốc rễ chất hai hệ thống pháp luật thực thể động Dù quốc gia có cố gắng đến mức phải chuẩn bị để xử lý mâu thuẫn Pháp luật thực định Việt Nam có đầy đủ quy định, từ yêu cầu thống giai đoạn soạn thảo, đến xử lý công đoạn sau Quy định giấy trắng mực đen hiệu lực ưu tiên áp dụng trực tiếp số điều ước quốc tế bước mạnh dạn, xử lý phần khó khăn Việt Nam sau thời gian dài phải tự tìm đường riêng để khẳng định Thực tế phức tạp Từ lập luận rải rác viết, xin gom lại vài điểm Chúng ta cần: 1) yêu cầu cách "quy phạm" người soạn thảo luật quốc gia đối chiếu với luật quốc tế; 2) có thái độ hơn, chủ động hơn, đầu tư nhiều để nghiên cứu cách giá trị quốc tế chung định hình, lẽ khơng hiểu chúng u cầu phải thống với chúng điều viễn tưởng; 3) chế "hậu kiểm" văn quốc tế bỏ lửng mà tồ án lại đứng - cần chuẩn bị cho án vào chơi họ tác nhân chủ yếu có tiếng nói cuối cùng; 4) linh hoạt áp dụng - mà pháp luật thực định mở - quan trọng, lợi ích quốc gia trường hợp bắt nguồn từ đây./ CHÚ THÍCH [32] John Austin, Lĩnh vực luật học xác định (1832), trích lại từ Bhala, sdd, tr 159 [33] Hiến chương Liên hợp quốc (Điều 2, khoản 4) [34] John Dugard, “A Tribute to United States District Judge David Hittner: John W Turner Lecture: The Implications for the Legal Profession of Conflicts between International Law and National Law” 46 S Tex.L.Rev 579 tr 592 [35] Xem Chú thích Điều Luật mẫu UNCITRAL Trọng tài thương mại quốc tế [36] Theo Điều Luật Thương mại Việt Nam (14/6/2005) hoạt động thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác [37] Xem hồ sơ vụ kiện [I]Thái Lan – Hạn chế nhập đánh thuế thuốc lá[/I (thông qua 07/11/1990), B.I.S.D 37S/200 [38] Xem hồ sơ vụ kiện Indonesia – Một số biện pháp ảnh hưởng đến ngành sản xuất ô tô, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS64/R, ngày 02/7/1998, thông qua 23/7/1998 (không kháng cáo) [39] Martin A Rogof, “Interpretation of International Agreements by Domestic Courts and the Politics of International Treaty Relations: Reflections of Some Recent Decisions of the United States Supreme Courts”, 11 Am U J Int’l L & Pol’y 559 tr 658-659 (1996) [40] Xem R v Keegstra [1990] S.C.R 697 (Canada) (kết luận quy định Hiến chương Quyền Tự Canada mang tính đặc thù Canada nên khơng thiết phải giải thích theo hướng phù hợp với công ước quốc tế lĩnh vực này) [41] Xem vụ Kauesa, S.A.L Rep 51 tr 87 (Namibia) (Toà án cấp cao Namibia giải thích ý nghĩa từ “bình đẳng” quy định số công cụ pháp lý quốc tế theo nghĩa bình đẳng đối xử khơng phải bình đẳng kết Theo lập luận tồ án Namibia tránh chủ nghĩa apácthai thông qua việc đảm bảo cách nghiêm ngặt bình đẳng đối xử) [42] Reem Bahdi, “Globalization of Judgment: Transjudicialism and the Five Faces of International Law in Domectic Courts” 34 Geo Wash Int’l L Rev 555 tr 556 (2002) [43] Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BTP ngày 24/7/2006 Bộ trưởng Bộ Tư pháp [44] Xem Thái Vĩnh Thắng, sđd, tr 50 [45] John Bentley, “Hiệp định ‘luật’ Việt Nam hay Hoa Kỳ”, Dân chủ & Pháp luật (số Chuyên đề 2003 Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ) 38 et seq.; Vũ Đức Long, Vị trí điều ước hệ thống pháp luật Việt Nam (Bài tham luận Hội thảo sửa đổi, bổ sung Luật BHVBQPPL, Hà Nội, 2002) [46] Nguyễn Kim Thoa, “Thực trạng soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật quan Nhà nước trung ương quan Nhà nước địa phương”, tài liệu cá nhân tác giả, tr 15 [47] Bùi Ngọc Toàn, sdd, tr 26 [48] Cao Jianming, “WTO and the Rule of Law in China”, 16 Temp Int’l & Comp L.J 379, tr 380 [49] Xem Cao Jianming, sđd, tr 380 [50] Một số nhà nghiên cứu dùng khái niệm "tư pháp xuyên quốc gia" để mô tả tượng Xin xemAnn-Marie Slaughter, “A Typology of Transjudicial Communication”, 29 U Rich L Rev.99 (1994) tr 99-100 [51] Đảm bảo tính pháp quyền, muốn tuân thủ giá trị phổ quát quốc tế, khai thác số giá trị chưa khai thác pháp luật quốc gia, tránh khả cộng đồng quốc tế đánh giá cách thiếu tích cực việc khơng áp dụng QPPL quốc tế - số lý Reem Bahdi, “Globalization of Judgment: Transjudicialism and the Five Faces of International Law in Domectic Courts” 34 Geo Wash Int’l L Rev 555 tr 575 (2002) Về vụ xét xử cụ thể số nước xin tham khảo Tavita v Minister of Immigration, [1994] N.Z.L.R 257, 265-266 (New Zealand); Muojekwu, [2000] N.W.L.R tr 411 (Nigeria); Vishaka v State of Rajasthan (1999) (Ấn Độ), Butterworths H.R.C 261 tr 266-267; Ý kiến Toà án hiến pháp Nam Phi vụ S v Williams (1995) hình phạt đánh roi trẻ em, S v Williams, 1995 (7) BCLR 861 (CC) 1995 SACLR LEXIS 249 (Nam Phi); Baker v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), No 25823, 1999 Can Sup Ct LEXIS 44 tr 78-79 (Canada) [52] Yuji Iwasawa, International Law, Human Rights, and Japanese Law: The Impact of International Law on Japanese Law, Oxford: Clarendon Press, 1999, tr 47 Xem thêm bình luận sách Yuji Iwasawa 94 A.J.I.L 212 tr 213 (2000) [53] Bùi Ngọc Toàn, sdd, tr 29 [54] John Jackson, “Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis” 86 A.J.I.L 310 (1992), tr 334 Thực tiễn Nhật Bản, xem Matsushita, "Japan and the Implementation of the Tokyo Round Results", in J Jackson, J Louis & Matsushita, Implementing the Tokyo Round: National Constitutions and International Economic Rules (1984), ch [55] Tại vụ kiện, Toà án Nhật Bản bác ý kiến nguyên đơn GATT áp dụng trực tiếp Nhật Bản Thông tin vụ kiện Giáo sư Mitsuo Matsushita (Đại học tổng hợp Tokyo) cung cấp [56] Xem J Schwarze, The External Relations of the European Community, In Particular ECUS Relations (1989); E.L.M Volker & J Steenbergen, Leading Cases and Materials on the External Relations Law of the European Community (1985) [57] Theo ECJ GATT khơng quy định nghĩa vụ pháp lý trực tiếp cá nhân, pháp nhân EC Xem Trịnh Đức Hải, “Vai trò công ty xuyên quốc gia việc thực thoả thuận giải tranh chấp WTO” – Bài nghiên cứu Chuyên đề II, Đề tài Giải tranh chấp thương mại, tr 28 Thông tin thêm xem Patricia Egli & Juliane Kokott, Portugese Republic v Council of the European Union (Judgement) 96 A.J.I.L 740 (2000); H Schermers & D Waelbroeck, Judicial Protection in the European Communities (1987); Petersman, “Application of GATT by the Court of Justice of the European Communities”, 20 Common Market Law Review 397, 424 (1983) [58] Trong vụ DIGGS kiện RICHARDSON (555 F.2d 848, D C Cir 1976) (Hoa Kỳ), Toà án cho kể trường hợp có hiệu lực bắt buộc trực tiếp Hoa Kỳ mà không cần phải có hành vi nội luật hố cơng dân Hoa Kỳ không phép dẫn chiếu trực tiếp Nghị Hội đồng bảo an LHQ trước để biện hộ cho quyền lợi chưa có văn pháp luật nước nội luật hố Nghị ... Rogof, “Interpretation of International Agreements by Domestic Courts and the Politics of International Treaty Relations: Reflections of Some Recent Decisions of the United States Supreme Courts”,... International Agreements by Domestic Courts and the Politics of International Treaty Relations: Reflections of Some Recent Decisions of the United States Supreme Courts”, 11 Am U J Int’l L & Pol’y... Int’l L & Pol’y 559 tr 669 (1996) [6] Oleg I Tiunov, “Concepts and Features of International Law: Its Relation to Norms of the National Law of the State”, 38 St Louis L.J 915 tr 926 (Summer, 1994)
- Xem thêm -

Xem thêm: Com dam bao su thong nhat giua cac van ban qppl quoc gia va quoc te o vn, Com dam bao su thong nhat giua cac van ban qppl quoc gia va quoc te o vn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay