Com thu tuc giai quyet tranh chap cua to chuc thuong mai the gioi wto

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:56

Thủ tục giải tranh chấp Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO ThS.Vương Tịnh Mạch Bài đăng Nội san kinh tế tháng 12/2007 - VIỆN KINH TẾ TP.HCM Lời tựa: Tiếp theo “Giới thiệu quan giải tranh chấp WTO”, xin giới thiệu chi tiết thủ tục giải tranh chấp WTO Các thuật ngữ viết tắt bài: - WTO: World Trade Organizaton – Tổ chức Thương mại Thế giới - DSB: Dispute Settle Body - Cơ quan giải tranh chấp - DSU: Dispute Settlement Understanding – Thỏa thuận giải tranh chấp - Tên thức DSU Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes annex of the WTO Agreement - Thỏa thuận quy tắc thủ tục điều chỉnh việc giải tranh chấp, phụ lục Hiệp định thành lập WTO Khi khiếu kiện đệ trình lên WTO, có hai cách để giải tranh chấp: i bên tìm giải pháp hòa giải thống với nhau, đặc biệt trình tham vấn song phương, ii thơng qua phán xử, bao gồm q trình thực thi báo cáo Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm DSB thơng qua Q trình giải tranh chấp WTO chia làm giai đoạn sau: tham vấn, xét xử thực thi pháp Trong viết này, trình bày giai đoạn trình giải tranh chấp WTO I Giai đoạn tham vấn Khoản Điều DSU quy định “trước khởi kiện, thành viên phải tự xem xét, đánh giá liệu việc khiến kiện theo thủ tục có kết khơng Mục đích chế giải tranh chấp để bảo đảm có giải pháp tích cực vụ tranh chấp Một giải pháp mà bên tranh chấp chấp nhận phù hợp với hiệp định có liên quan rõ ràng cần ưu tiên.” Tham vấn (consultation) việc bên tranh chấp tiến hành đàm phán với để đưa thỏa thuận thống việc giải tranh chấp Do đó, tham vấn song phương bên giai đoạn giải tranh chấp thức “Mỗi thành viên WTO cam kết dành cân nhắc thiện chí tạo hội thỏa đáng cho việc tham vấn ý kiến thành viên khác đưa có liên quan đến biện pháp ảnh hưởng tới hoạt động hiệp định có liên quan thực lãnh thổ thành viên này”(Khoản Điều DSU) Quốc gia yêu cầu tham vấn phải thông báo văn cho DSB Ủy ban có liên quan WTO đưa lý yêu cầu, bao gồm việc xác định biện pháp tranh chấp sở pháp lý việc khiếu kiện (including identificaton of measures at issue and an indication of legal basis for the complaint) Với quy định cho phép bên làm rõ tình tiết thực tế vấn đề khiếu kiện bên khởi kiện, loại bỏ hiểu lầm chất thực tế vấn đề tranh cãi Q trình tham vấn phải giữ bí mật không gây phương hại đến quyền thành viên quy trình tố tụng Như vậy, tham vấn vừa có vai trò đặt móng cho việc hòa giải tranh chấp lại vừa chuẩn bị cho bước theo quy định DSU Trừ có thỏa thuận khác, quốc gia yêu cầu phải trả lời yêu cầu vòng 10 ngày sau ngày nhận yêu cầu tham vấn, tham gia vào tham vấn cách thiện chí thời hạn khơng q 30 ngày sau ngày nhận yêu cầu để cố gắng đạt giải pháp thỏa đáng cho bên Nếu quốc gia thành viên không trả lời thời hạn 10 ngày say ngày nhận yêu cầu không tham gia tham vấn thời hạn không 30 ngày, sau thời gian khác bên thoải thuận, quốc gia yêu cầu tham vấn trực tiếp yêu cầu thành lập Ban hội thẩm (Panel) Nếu tham vấn không giải tranh chấp vòng 60 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu tham vấn, nguyên đơn (the complaining party) yêu cầu thành lập Ban hội thẩm Bên nguyên đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm thời hạn 60 ngày nói bên tham vấn cho việc tham vấn không giải tranh chấp Trong trường hợp khẩn cấp, kể trường hợp liên quan đến hàng hóa dễ hư hỏng, việc tham vấn không giải tranh chấp thời hạn 20 ngày sau ngày nhận yêu cầu, bên nguyên đơn u cầu thành lập Ban hội thẩm Ngồi ra, để khuyến khích bên giải nhanh chóng, hiệu tranh chấp, tránh đối đầu thành viên, theo Điều DSU, bên tranh chấp u cầu mơi giới (good offices), hòa giải (conciliation) trung gian (mediation) – thủ tục tiến hành tự nguyện, bên tranh chấp đồng ý – vào lúc Những thủ tục bắt đầu vào chấm dứt vào thời điểm Một thủ tục chấm dứt, nguyên đơn yêu cầu thành lập Ban hội thẩm Nếu bên tranh chấp đồng ý, thủ tục mơi giới, hòa giải trung gian tiếp tục Ban hội thẩm tiến hành tố tụng II Giai đoạn xét xử 2.1 Giai đoạn hội thẩm Sau giai đoạn tham vấn khơng đưa đến giải pháp hòa giải thỏa mãn, nguyên đơn có quyền yêu cầu thành lập Ban hội thẩm Các quy định thành lập, thành phần, chức nguyên tắc làm việc Ban hội thẩm, chúng tơi có viết giới thiệu chi tiết [1] nên xin phép không nhắc lại viết Giai đoạn xét xử Ban hội thẩm giai đoạn thứ hai tiến trình giải tranh chấp theo chế WTO, bao gồm bước: Bước 1: Trước phiên họp Các bên tranh chấp gửi văn trình bày tình tiết vụ kiện lập luận cho Ban hội thẩm Tất tài liệu đệ trình phải giữ bí mật Ban hội thẩm xem xét, sở điều khoản có liên quan (tên hiệp định có liên quan bên tranh chấp trích dẫn), vấn đề đưa DSB (tên bên) văn bản… đưa ý kiến nhận xét, kết luận giúp DSB đưa khuyến nghị phán quy định hiệp định Ban hội thẩm phải xử lý điều khoản liên quan hiệp định hiệp định bên tranh chấp dẫn chiếu tới (Khoản 1, Điều DSU) Bước 2: Các phiên xét xử Sau trao đổi tài liệu đệ trình đầu tiên, Ban hội thẩm triệu tập phiên xét xử đầu tiên, gọi họp thức Cuộc họp diễn trụ sở WTO, Geneva giống phiên xét xử tòa án, thủ tục khơng thức Cuộc họp khơng cơng khai, có bên, bên thứ ba tranh chấp, thành viên Ban hội thẩm, nhân viên Ban thư ký hỗ trợ Ban hội thẩm phiên dịch có quyền tham dự họp Đoạn Phụ lục Thủ tục làm việc DSU quy định rõ “Ban hội thẩm phải họp kín Các bên có tranh chấp, bên có quan tâm, có mặt buổi họp Ban hội thẩm mời tham dự” Tại họp nội dung Ban hội thẩm với bên, Ban hội thẩm phải yêu cầu nguyên đơn trình bày vụ kiện Sau đó, họp, bên bị đơn phải yêu cầu trình bày quan điểm Cuộc họp ghi băng, bên trình bày miệng quan điểm chủ yếu sở tài liệu chuẩn bị phân phát văn đến bên Ban hội thẩm sau nghe bên nguyên đơn, bị đơn trình bày, Ban hội thẩm cho bên thứ ba hội trình bày miệng quan điểm họ phiên làm việc họp nội dung Ban hội thẩm tổ chức riêng dành cho phần trình bày bên thứ ba Tất bên thứ ba có mặt suốt phiên làm việc Điều có nghĩa theo thủ tục thông thường, bên thứ ba khơng có mặt trước phiên họp đặc biệt dành cho họ Trong thời điểm Ban hội thẩm đưa câu hỏi với bên yêu cầu họ phải giải thích họp với bên văn Các câu hỏi thường phân phát hình thức văn bản, thảo luận phiên xét xử miệng mà phạm vi mà bên sẵn sàng trả lời miệng Sau kết luận họp thức đầu tiên, bên thường đề nghị dệ trình câu trả lời văn cho câu hỏi Ban hội thẩm phía bên với thời hạn ngày mà không quan tâm tới việc bên thảo luận miệng hay chưa Khoảng bốn tuần sau họp thức Ban hội thẩm, bên trao đổi lập luận văn bản, gọi tài liệu đệ trình lần thứ hai Những tài liệu không cung cấp cho bên thứ ba, bên trả lời vấn đề tài liệu đệ trình tuyên bố nêu họp Sau đó, Ban hội thẩm tổ chức họp lần thứ hai với bên.Những ý kiến phản bác thức phải đưa họp nội dung lần thứ hai Ban hội thẩm Bên bị đơn có quyền phát biểu trước, sau tới bên nguyên đơn Các bên lại lần trình bày miệng lập luận pháp lý thực tế phiên xét xử miệng lần thứ hai trả lời, trước hết trả lời miệng, sau văn bản, câu hỏi Ban hội thẩm phía bên Nếu vụ việc có liên quan đến nhiều vấn đề khoa học, kỹ thuật đặc thù, Ban hội thẩm tổ chức họp thứ ba đặc biệt để tham khảo ý kiến tham vấn chuyên gia thẩm định Bước 3: Nghị án Ban hội thẩm trình chuẩn bị báo cáo Ban hội thẩm Sau phiên xét xử miệng kết thúc, Ban hội thẩm vào nghị án nội bộ, xem xét lại vấn đề đến kết luận kết vụ tranh chấp, lập luận hỗ trợ cho kết Ban hội thẩm quyền đưa đánh giá khách quan vấn đề pháp lý tình tiết thực tế liên quan để đánh giá mức độ phù hợp biện pháp gây tranh cãi so với hiệp định có liên quan bên nguyên đơn viện dẫn Thẩm quyền Ban hội thẩm áp dụng luật hành WTO đưa luật Khoản Điều 19 DSU nhấn mạnh Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm không bổ sung làm giảm quyền nghĩa vụ nêu hiệp định có liên quan Việc nghị án Ban hội thẩm phải bí mật báo cáo Ban hội thẩm phải dự thảo với vắng mặt bên Báo cáo Ban hội thẩm chia thành hai phần chính: phần mô tả phần ý kiến đánh giá, kết luận Phần mô tả bao gồm lời giới thiệu, khía cạnh tình tiết thực tế khiếu khiện bên, tóm tắt lập luận tình tiết pháp lý bên bên thứ ba Theo khoản Điều 15 DSU, Ban hội thẩm gửi phần dự thảo báo cáo mô tả cho bên để lấy ý kiến đóng góp Các bên mời đóng góp ý kiến vào dự thảo mơ tả vòng tuần (theo khung thời gian làm việc phụ lục DSU) Điều tạo hội cho bên bảo đảm tất lập luận chốt họ phản ánh phần mơ tả sai sót, điểm khơng xác nhận thức sửa chữa Phần ý kiến đáng giá, kiến nghị phần nêu lập luận Ban hội thẩm để hỗ trợ cho kết luận cuối Việt lập luận thảo luận toàn diện luật áp dụng theo hướng tình tiết thực tế Ban hội thẩm xác định sở chứng trình lập luận bên Các cá nhân thành viên Ban hội thẩm có quyền bày tỏ quan điểm riêng Báo cáo Ban hội thẩm , không nêu tên (Khoản Điều 14 DSU) Ban hội thẩm chuyển báo cáo đến bên hình thức “tạm thời” tài liệu bí mật có chức đựng tất yếu tố Báo cáo tạm thời bao gồm phần mô tả sửa đổi, đánh giá, kết luận khuyến nghị, tùy vụ kiện, bao gồm đề xuất thực thi Đây báo cáo hoàn chỉnh, chưa phải báo cáo cuối nên bên có quyền góp ý đề nghị họp với Ban hội thẩm để lập luận sâu điểm nêu Báo cáo tạm thời Sau giai đoạn xem xét lại Báo cáo tạm thời, Ban hội thẩm hoàn tất đưa Báo cáo cuối Báo cáo cuối Ban hội thẩm phải tham chiếu lập luận bên nêu giai đoạn rà soát kỳ Điều trở thành mục riêng biệt báo cáo mà Ban hội thẩm thảo luận mức độ sai ý kiến đóng góp cán bên giai đoạn rà soát kỳ Bước 4: Thông qua Báo cáo cuối Ban hội thẩm phải gửi báo cáo cuối cho bên tranh chấp vòng hai tuần sau kết thúc rà soát kỳ Một báo cáo dịch ngơn ngữ thức khác WTO [2] báo cáo gửi đến tất thành viên WTO trờ thành tài liệu công khai WT/DS DSU quy định DSB phải dành 20 ngày để nước thành viên xem xét Nếu nước thành viên có phản đối báo cáo Ban hội thẩm phải nộp văn giải thích lý phản đối tới DSB 10 ngày trước phiên họp DSB xem xét thông qua báo cáo Ban hội thẩm Các bên tranh chấp có quyền tham gia đầy đủ vào việc DSB xem xét báo cáo Ban hội thẩm quan điểm họ ghi lại đầy đủ Trong vòng 60 ngày sau ngày chuyển báo cáo Ban hội thẩm tới nước thành viên, báo cáo phải thông qua phiên họp DSB, trừ bên tranh chấp thức thơng báo cho DSB định khánh cáo DSB định sở đồng thuận không thông qua báo cáo Nếu bên thông báo định kháng cáo mình, DSB khơng xem xét thông qua báo cáo Ban hội thẩm lập hoàn thành việc phúc thẩm Thủ tục thông qua không làm phương hại đến quyền nước thành viên thể quan điểm báo cáo Ban hội thẩm Nếu khơng có kháng cáo, quy trình giải tranh chấp chuyển sang giai đoạn thực sau DSB thông qua báo cáo Ban hội thẩm Phần trình bày thủ tục giả thiết có kháng cáo 2.2 Giai đoạn phúc thẩm a) Thời hạn kháng cáo DSU không quy định rõ ràng thời hạn kháng cáo, bên kháng cáo phải thông báo cho DSB định kháng cáo 10 ngày trước DSB họp thông qua báo cáo Ban hội thẩm Việc thông qua báo cáo Ban hội thẩm diễn sớm vào ngày thứ 20 ngày sau ngày báo cáo gửi cho thành viên vào diễn vòng 60 ngày sau gửi báo cáo Trong ngày khoảng thời gian nay, việc thông qua báo cáo Ban hội thẩm dưa vào chương trình nghị DSB Do kháng cáo phải nộp trước việc thông qua báo cáo thực tế xảy ra, thời gian hiệu cho việc nộp kháng cáo dao động khác nhau, ngắn 20 ngày, dài hơn, ví dụ 60 ngày b) Thông báo kháng cáo Theo khoản Điều 20 Thủ tục làm việc trình xét xử phúc thẩm, đơn kháng cáo bao gồm thông tin: i tiêu đề báo cáo Ban hội thẩm bị kháng cáo; ii tên bên tranh chấp nộp đơn kháng cáo (the name of the party to the dispute filing the Notice of Appeal); iii địa chỉ, số điện thoại, số fax bên tranh chấp; iv báo cáo tóm tắt vấn đề kháng cáo, bao gồm sai sót luật pháp báo cáo Ban hội thẩm cách diễn giải pháp lý Ban hội thẩm c) Quyền kháng cáo Khoản Điều 16 DSU quy định rõ bên tranh chấp kháng cáo báo cáo Ban hội thẩm d) Đối tượng kháng cáo Kháng cáo giới hạn phạm vi vấn đề pháp lý Kháng cáo đưa vấn đề pháp lý nêu báo cáo Ban hội thẩm việc giải thích pháp luật Ban hội thẩm (khoản Điều 17 DSU) e) Thủ tục rà soát phúc thẩm Trong thời hạn 10 ngày, kể từ nộp thông báo kháng cáo, bên kháng cáo phải nộp tài liệu văn bản, dưa chi tiết lý lẽ pháp lý giải thích Ban hội thẩm có sai sót pháp lý, thích hợp phán bào bên kháng cáo muốn Cơ quan phúc thẩm đưa liên quan tới ý kiến, nhận định Ban hội thẩm gây tranh cãi Tài liệu phải gửi cho bên tranh chấp, bên tham gia, bên thứ ba bên tham gia khác (khoản Điều 18 Thủ tục làm việc trình xét xử phúc thẩm) Trong vòng 25 ngày kể từ ngày có thơng báo kháng cáo, bên bị kháng cáo phải nộp tài liệu giải trình phản hồi lại lý lẽ bên kháng cáo đưa Cũng 25 ngày kể từ ngày có thơng báo kháng cáo, bên thứ ba phải nộp giải trình văn nêu rõ quan điểm lý lẽ pháp lý Khoảng 30 – 45 ngày sau có thông báo kháng cáo, Hội đồng xét xử Cơ quan phúc thẩm phân công xem xét kháng cáo tổ chức phiên xét xử miệng không công khai Tại phiên xét xử này, Cơ quan phúc thẩm đưa câu hỏi cho bên bên thứ ba Do vậy, phiên họp tương tự phiên họp xét xử nội dung giai đoạn hội thẩm Sự khác biệt phiên họp xét xử với phiên họp xét xử nội dung Ban hội thẩm là: (i) có phiên xét xử miệng kháng cáo; (ii) phát biểu miệng phải ngắn gọn; (iii) phiên họp xét xử miệng kéo dài ngày (iv) bên tham gia phiên họp không đặt câu hỏi trực tiếp cho f) Nghị án quan phúc thẩm việc chuẩn bị báo cáo quan phúc thẩm Sau phiên xét xử miệng, hội đồng xét xử trao đổi quan điểm vấn đề đưa kháng cáo với bốn thành viên khác Cơ quan phúc thẩm không tham gia hội đồng xét xử Việc trao đổi nằm đem lại hiệu nguyên tắc làm việc tập thể Cơ quan phúc thẩm bảo đảm quán gắn kết án lệ Cơ quan phúc thẩm Nếu làm khác mà có án lệ hay khơng qn làm tính an tồn dự đốn trước hệ thống thương mại đa phương, mục tiêu hệ thống thương mại đa phương Tiếp theo việc trao đổi quan điểm với thành viên Cơ quan phúc thẩm, hội đồng xét xử kết thúc việc nghị án dự thảo báo cáo Cơ quan phúc thẩm Tất việc nghi án Cơ quan phúc thẩm bí mật dự thảo báo cáo diễn khơng có có mặt bên bên thứ ba Báo cáo Cơ quan phúc thẩm có hai phần: phần mô tả phần nhận định định Phần mơ tả gồm thơng tin chung tình tiết vấn đề thủ tục tranh chấp tóm tắt lý lẽ bên bên thứ ba Trong phần nhận định định, Cơ quan phúc thẩm giải chi tiết vấn đề kháng cáo, nêu chi tiết kết luận lý do, lập luận cho kết luận đó, tuyên bố rõ có giữ ngun hay khơng nhận định kết luận bị kháng cáo Ban hội thẩm hay sửa đổi bác bỏ Phần bao gồm kết luận bổ sung thích hợp, ví dụ có hay khơng việc bên bị khiếu kiện vi phạm quy định khác WTO so với vi phạm Ban hội thẩm đưa Sau báo cáo thông qua lần cuối ký thành viên hội đồng xét xử Cơ quan phúc thẩm báo cáo dịch hai ngơn ngữ thức khác WTO chuyển tới thành viên WTO trở thành tài liệu cơng khai Thủ tục xét xử phúc thẩm nhìn chung phải hồn tất vòng 60 ngày trường hợp không vượt 90 ngày kể từ ngày nộp thông báo kháng cáo Khi thủ tục phúc thẩm vượt 60 ngày, Cơ quan phúc thẩm phải thông báo cho DSB lý chậm trễ dự kiến thời gian gửi báo cáo Trong số trường hợp ngoại lệ với đồng ý bên, Cơ quan phúc thẩm gửi báo cáo với thời hạn vượt 90 ngày g) DSB thông qua báo cáo DSB phải thông qua bên phải chấp nhận vô điều kiện báo cáo Cơ quan phúc thẩm trừ trường hợp DSB thống định khơng thơng qua báo cáo vòng 30 ngày sau báo cáo gửi cho thành viên (khoản 14 Điều 17 DSU) Báo cáo Cơ quan phúc thẩm DSB thông qua trở thành phán DSB bên tranh chấp phải thi hành Khơng có bên có quyền kháng cáo báo Cơ quan phúc thẩm phán DSB III Thực thi phán Trong vào 30 ngày sau báo cáo thông qua, bên thua kiện phải thông báo cho DSB dự định thực khuyến nghị phán DSB phiên họp DSB Thông thường họp này, thành viên liên quan công bố khả tuân thủ khuyến nghị phán quyến Nếu tuân thủ ngay, thành viên liên quan có thời gian hợp lý để hồn thành việc tuân thủ khuyến nghị phán Khoảng thời gian hợp lý phải là: (a) Khoảng thời gian thành viên có liên quan đề xuất, với điều kiện thời hạn phải DSB thơng qua; hoặc, khơng khơng thơng qua vậy, là: (b) Khoảng thời gian bên tranh chấp thỏa thuận vòng 45 ngày sau ngày thơng qua khuyến nghị phán quyết; hoặc, không đạt thỏa thuận bên, (c) Khoảng thời gian xác định thông qua định trọng tài có giá trị ràng buộc vòng 90 ngày sau ngày thông qua khuyến nghị Trong tố tụng trọng tài hướng dẫn trọng tài viên khoảng thời gian hợp lý để thực khuyến nghị phán Ban hội thẩm hay Cơ quan phúc thẩm, không vượt 15 tháng kể từ ngày thông qua báo cáo Ban hội thẩm hay Cơ quan phúc thẩm Tuy nhiên, thời gian dài ngắn hơn, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể DSB liên tục giám sát việc thành viên thực khuyến nghị phán DSB thông qua Nếu bên thua kiện không điều chỉnh biện pháp phù hợp với nghĩa vụ WTO thời hạn hợp lý, bên thắng kiện có quyền sử dụng biện pháp tạm thời, bồi thường đình nghĩa vụ WTO Bồi thường đình nghĩa vụ WTO biện pháp tạm thời trường hợp khuyến nghị phán không thi hành “khoảng thời gian hợp lý”, khơng coi biện phán giải thay cho việc thực khuyến nghị phán DSB./ ======================================= TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay hệ thống giải tranh chấp WTO (Bản dịch Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế) TS Nguyễn Vĩnh Thanh, ThS Lê Thị Hà, Các nước phát triển với chế giải tranh chấp Tổ chức Thương mại Thế giới, NXB Lao động xã hội, Hà Nội, 2006 Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Bản dịch Ủy ban quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế) Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes annex of the WTO Agreement – nguồn: WTO | Dispute Settlement Understanding - legal text Working Procedures for Appellate Review- nguồn: WTO | Dispute settlement - working procedures for Appelate review ======================================= CHÚ THÍCH [1] Xem “Giới thiệu quan giải tranh chấp WTO” [2] Ba ngơn ngữ thức WTO tiếng Anh, tiếng Pháp tiếng Tây Ban Nha ... procedures governing the settlement of disputes annex of the WTO Agreement – nguồn: WTO | Dispute Settlement Understanding - legal text Working Procedures for Appellate Review- nguồn: WTO | Dispute settlement... xin phép không nhắc lại viết Giai đoạn xét xử Ban hội thẩm giai đoạn thứ hai tiến trình giải tranh chấp theo chế WTO, bao gồm bước: Bước 1: Trước phiên họp Các bên tranh chấp gửi văn trình bày... định khác WTO so với vi phạm Ban hội thẩm đưa Sau báo cáo thông qua lần cuối ký thành viên hội đồng xét xử Cơ quan phúc thẩm báo cáo dịch hai ngơn ngữ thức khác WTO chuyển tới thành viên WTO trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Com thu tuc giai quyet tranh chap cua to chuc thuong mai the gioi wto, Com thu tuc giai quyet tranh chap cua to chuc thuong mai the gioi wto

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay