Com dao luat cogsa cua my voi cac cuqt dieu chinh van don duong bien va luat hang hai vn

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:56

Đạo luật COGSA Mỹ với công ước quốc tế điều chỉnh vận đơn đường biển luật Hàng hải Việt Nam[*] PGS TS Nguyễn Như Tiến Trường Đại học Ngoại thương [*] Bài viết đề cập đến quy định Bộ luật Hàng hải 1990, Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 chưa có hiệu lực Mỹ quốc gia mà hành vi nhỏ người chịu điều chỉnh luật pháp Đây thuận lợi cho việc thực hoạt động đất Mỹ có luật pháp điều chỉnh Song hoạt động kinh doanh đất Mỹ mà lại không am hiểu luật pháp lại gặp cố nguy hiểm Mỗi hoạt động Mỹ bị điều chỉnh luật, văn luật, pháp lệnh, qui định, qui chế liên bang bang Riêng lĩnh vực vận tải biển, Mỹ ban hành đạo luật điều chỉnh nội dung khác nhau: Tariff Act – 1789; Cabotage Law – 1817; Harter Act – 1893; Shipping Act – 1916, 1984, 1998; Merchant Marine Act – 1920; COGSA – 1936 Chính phức tạp hệ thống pháp luật Mỹ trên, đặc biệt lĩnh vực vận chuyển hàng hoá đường biển, việc so sánh giống khác đạo luật chuyên chở hàng hoá đường biển Mỹ với công ước quốc tế điều chỉnh vận đơn đường biển luật hàng hải Việt Nam có ý nghĩa đáp ứng yêu cầu ngày phát triển quan hệ thương mại hàng hải Việt Nam với Mỹ tương lai nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh khía cạnh pháp lý Trong phạm vi viết chung, tơi tập trung so sánh bình luận nội dung nguồn luật với : COGSA - 1936, Hague – 1924, Visby – 1968, Hamburg – 1978 luật Hàng hải Việt Nam –1990 Phạm vi áp dụng nguồn luật Luật COGSA - 1936 (Carriage of Goods by Sea Act) áp dụng hợp đồng vận chuyển hàng hoá đường biển đến từ cảng nước Mỹ (cùng với việc ký phát vận đơn chứng từ tương đương) Quy tắc Hague – 1924 áp dụng cho tất vận đơn phát hành nước tham gia công ước Brussels – 1924 Quy tắc Hague không áp dụng cho hợp đồng thuê tàu, vận đơn phát hành theo phương thức thuê tầu phải tuân thủ theo quy tắc Quy tắc Visby – 1968 áp dụng cho vận đơn liên quan đến việc chuyên chở hàng hoá cảng hai nước khác vận đơn cấp nước tham gia quy tắc hay hàng chuyên chở từ cảng hai nước tham gia quy tắc hợp đồng, vận đơn có dẫn chiếu tới quy tắc luật quốc gia cho phép áp dụng qui tắc Quy tắc Hamburg – 1978 áp dụng hợp đồng chuyên chở hàng hoá đường biển hai nước cảng xếp dỡ hợp đồng thuộc quốc gia ký công ước hay vận đơn cấp quốc gia ký công ước hợp đồng, vận đơn có dẫn chiếu tới công chiếu tới công ước hay luật quốc gia cho phép áp dụng công ước Luật Hàng hải Việt Nam – 1990 áp dụng loại tầu biển dùng để vận chuyển hàng hoá, hành khách hành lý gọi chung tầu buôn Đối với tầu nước áp dụng trường hợp có quy định cụ thể Qua quy định phạm vi áp dụng nguồn luật Quy tắc Hamburg rộng cả, sau đến Quy tắc Visby, Quy tắc Hague COGSA - 1936 Luật hàng hải Việt Nam 1990 chủ yếu điều chỉnh hoạt động tầu Việt Nam Đối tượng hàng hoá nguồn luật điều chỉnh COGSA – 1936, Hague – 1924 Visby - 1968 quy định hàng hoá nguồn luật bao gồm tất loại hàng hoá trừ súc vật sống hàng hoá theo hợp đồng chuyên chở khai xếp boong thực tế chuyên chở boong Hamburg – 1978 quy định hàng hoá bao gồm tất loại hàng hoá kể súc vật sống, hàng đóng container, palet hàng bao gói bao gồm bao gói dụng cụ vận tải người chuyên chở cung cấp Luật hàng hải Việt Nam 1990 không quy định cụ thể mà nêu hàng hoá, hành khách, hành lý nói chung Như đối tượng hàng hố điều chỉnh nguồn luật có khác Hamburg coi súc vật sống chuyên chở hàng hố kể bao bì đóng gói hàng dụng cụ dùng để chuyên chở hàng người chuyên chở cung cấp hàng hoá bị tổn thất bồi thường hàng hoá Thời hạn trách nhiệm người chuyên chở theo nguồn luật Về thời hạn trách nhiệm người chuyên chở quy định COGSA, Hague, Visby tương đối giống Cụ thể người chuyên chở phải chịu trách nhiệm đối hàng hoá kể từ hàng hoá xếp lên tầu cảng hàng hoá dỡ khỏi tầu cảng đến Như tổn thất hàng hoá trước xếp hàng lên tàu sau dỡ hàng khỏi tàu không thuộc trách nhiệm người chuyên chở theo COGSA, Hague, Visby Đối với Quy tắc Hamburg luật hàng hải Việt Nam quy định thời hạn trách nhiệm người chuyên chở tương đối giống Cụ thể người chuyên chở phải chịu trách nhiệm hàng hoá kể từ nhận hàng để chở giao xong hàng cho người nhận cảng đến Như thời hạn trách nhiệm người chuyên chở theo Hamburg luật hàng hải Việt Nam có mở rộng không gian thời gian so với COGSA, Hague Visby Cơ sở trách nhiệm người chuyên chở theo nguồn luật Về sở trách nhiệm người chuyên chở COGSA Mỹ, quy tắc Hague, quy tắc Visby luật hàng hải Việt Nam quy định tương đối giống đưa ba trách nhiệm 17 trường hợp nguyên nhân làm miễn trách cho người chuyên chở Và liệt kê trách nhiệm miễn trách hàng hoá bị tổn thất muốn người chuyên chở bồi thường chủ hàng phải chứng minh tổn thất đến với hàng hoá lỗi người chuyên chở Trừ hai lỗi “tàu không đủ khả biển” muốn miễn trách người chun chở phải chứng minh có cần mẫn hợp lý miễn trách thứ 17 người chuyên chở phải chứng minh mình, đại lý hay người làm công không gây nên tổn thất Ở quy tắc Hamburg, sở trách nhiệm người chuyên chở không diễn đạt trách nhiệm miễn trách nguồn luật mà quy định sau:  Người chuyên chở phải chịu trách nhiệm thiệt hại mát chậm giao hàng gây thiệt hại mát hàng hố phạm vi trách nhiệm     người chuyên chở Trừ phi người chuyên chở chứng minh áp dụng biên pháp cần thiết hợp lý để tránh cố khơng Được coi chậm giao hàng hàng không giao cảng dỡ theo quy định hợp đồng vận chuyển thời gian thoả thuận Nếu khơng thoả thuận thời gian hợp lý người chuyên chở cần mẫn giao Hàng hố coi bị vòng 60 ngày kể từ ngày hết hạn giao hàng mà hàng hố khơng giao Người chun chở phải chịu trách nhiệm hàng hoá bị mát, hư hại chậm giao hàng cháy gây nên thuộc lỗi người chuyên chở hay mát hư hại đến với hàng hoá việc dập cháy hạn chế hậu cháy gây Người chuyên chở không chịu trách nhiệm mát hư hại chất hàng hố gây nên sút cân, bệnh dịch (súc vật sống) họ làm dẫn Người chuyên chở khơng chịu trách nhiệm hàng hố bị mát thiệt hại phải tiến hành cứu hộ biển Cách quy định trách nhiệm người chuyên chở quy tắc Hamburg không liệt kê trách nhiệm miễn trách mà dựa nguyên tắc “Lỗi sơ suất suy đoán” (Presumed Fault or Neglect) Theo nguyên tắc này, có mát hư hỏng chậm giao hàng suy đốn người chun chở có lỗi Người chuyên chở muốn miễn trách nhiệm phải chứng minh khơng có lỗi áp dụng biện pháp cần thiết hợp lý để ngăn ngừa cố xảy Như trách nhiệm người chuyên chở theo quy tắc Hamburg tăng lên nhiều so với COGSA- 1936, Hague – 1924, Visby – 1968 luật hàng hải Việt Nam Riêng luật hàng hải Việt Nam vừa liệt kê trách nhiệm miễn trách cho người chuyên chở giống COGSA Mỹ, Hague, Visby; vừa áp dụng nguyên tắc suy đoán lỗi giống Hamburg Giới hạn trách nhiệm người chuyên chở theo nguồn luật Quy định giới hạn trách nhiệm người chuyên chở nguồn luật chia hai trường hợp: Đối với hàng hoá có kê khai giá trị vận đơn bồi thường theo giá trị kê khai người chuyên chở chứng minh giá trị kê khai lớn giá trị thực tế bồi thường theo giá trị thực tế Trường hợp nguồn luật quy định giống Trường hợp hàng hoá khơng kê khai giá trị vận đơn giới hạn trách nhiệm người chuyên chở quy định nguồn luật có khác Cụ thể quy định sau: Theo COGSA Mỹ trường hợp giới hạn trách nhiệm người chuyên chở tổn thất mát hàng hoá liên quan tới vận chuyển không vượt 500 USD (hoặc số tiền tương đương ngoại tệ) cho kiện hàng hay đơn vị tính cước thơng thường Theo Hague mức bồi thường khơng q 100 Euro cho đơn vị hàng hoá kiện hàng Theo Visby giới hạn trách nhiệm người chuyên chở nâng lên 10.000 Fr vàng cho đơn vị hàng hoá hay kiện hàng hay 30 Fr vàng cho kilogam hàng hóa bì tuỳ theo cách tính có lợi chủ hàng có quyền lựa chọn (1 Fr vàng = 65,5 mgr vàng, độ nguyên chất 900/1000) Năm 1979, Nghị định thư SDR thông qua để sửa đổi quy tắc Hague Visby giới hạn bồi thường, đồng SDR đưa vào để tính tốn bồi thường với mức 666,67 SDR/1đơn vị hàng hoá kiện hàng hay SDR/1kg hàng hố bì tuỳ theo cách tính có lợi chủ hàng có quyền lựa chọn Visby có đề cập tới bồi thường hàng hoá vận chuyển container hay Palet Cụ thể kiện, bao, gói hàng tính đơn vị hàng hố đòi bồi thường Nếu khơng kê khai container hàng hố tính đơn vị hàng hố đòi bồi thường Theo Hamburg Giới hạn trách nhiệm người chuyên chở theo Hamburg tăng lên nhiều so với COGSA - 1936; Hague - 1924; Visby – 1968 luật hàng hải Việt Nam Cụ thể giới hạn trách nhiệm người chuyên chở Hamburg Rules 835 SDR/1 đơn vị hàng hoá hay kiện hàng hay 2,75 SDR/1kg hàng hố bì tùy theo cách tính có lợi, người khiếu nại quyền lựa chọn Với nước không thành viên IMF (International Moneytary Fund) nước luật quốc gia cấm sử dụng SDR tính giới hạn trách nhiệm bồi thường theo đơn vị tiền tệ (Moneytary Unit – MU) với mức tương ứng 12.500 MU/1đơn vị hàng hoá hay kiện hàng hay 37,5 MU/1kg hàng hố bì (1MU tương đương 65,5 mgr vàng với độ nguyên chất 900/1000) Đối với chậm giao hàng giới hạn trách nhiệm người chuyên chở khoản tiền tương đương 2,5 lần tiền cước số hàng giao chậm không vượt tổng số tiền cước theo hợp đồng Khi hàng chuyên chở container hay Palet Nếu kiện hàng, bao, gói hàng đóng container hay Palet có kê khai số lượng vận đơn kiện hàng, bao, gói tính đơn vị hàng hố đòi bồi thường Khơng kê khai container palet hàng hố đóng tính đơn vị hàng hố đòi bồi thường Trường hợp vỏ container hay palet dụng cụ vận tải khác dùng để chun chở hàng hố khơng người chuyên chở cung cấp tính đơn vị hàng hố đòi bồi thường Luật hàng hải Việt Nam 1990 quy định giới hạn trách nhiệm người chuyên chở giống Visby không đề cập tới giới hạn trách nhiệm người chuyên chở vận chuyển hàng hố đóng container palet Như giới hạn trách nhiệm người chuyên chở theo nguồn luật quy định có khác Luật COGSA Mỹ; quy tắc Hague luật hàng hải Việt Nam không đề cập tới giới hạn trách nhiệm người chuyên chở chậm giao hàng hay hàng hoá chuyên chở container Quy tắc Visby quy định giới hạn trách nhiệm người chuyên chở tổn thất hàng hố quy định mở rộng hàng hoá chuyên chở container lại chưa đề cập tới giới hạn trách nhiệm chậm giao hàng dụng cụ vận tải container, palet sử dụng vận chuyển người chuyên chở cung cấp Quy tắc Hamburg quy định giới hạn trách nhiệm người chuyên chở cao bao gồm tổn thất hàng hoá, vận chuyển container, dụng cụ vận tải, chậm giao hàng Thông báo tổn thất quy định nguồn luật Khi nhận hàng cảng đến, hàng hoá bị tổn thất hay nghi ngờ hàng hoá bị tổn thất, nguồn luật quy định người nhận hàng phải thông báo cho người chuyên chở biết Về thời gian thông báo tổn thất nguồn luật quy định sau : Đối với tổn thất rõ rệt Phải thông báo trước giao hàng Riêng Hamburg quy định thông báo không muộn ngày làm việc sau ngày hàng giao Đối với tổn thất không rõ rệt Luật COGSA Mỹ; quy tắc Hague; quy tắc Visby luật hàng hải Việt Nam quy định giống nhau, cụ thể thơng báo văn vòng ngày kể từ ngày giao hàng Quy tắc Hamburg quy định thơng báo vòng 15 ngày liên tục kể từ ngày hàng giao Chậm giao hàng thông báo vòng 60 ngày liên tục kể từ ngày hàng giao Hàng bị thơng báo vòng 90 ngày kể từ ngày hàng phải giao Như nhận hàng hàng bị tổn thất hay nghi ngờ có tổn thất người nhận hàng phải thông báo cho người chuyên chở biết thời gian quy định tuỳ trường hợp cụ thể Tuy nhiên thông báo tổn thất không gửi quy định khơng ảnh hưởng hay phương hại tới quyền kiện người nhận hàng Thời hiệu tố tụng quy định nguồn luật Thời hiệu tố tụng quy định nguồn luật có khác Luật COGSA Mỹ quy tắc Hague quy định thời hiệu tố tụng vòng năm kể từ ngày giao hàng từ ngày hàng hoá phải giao Quy tắc Hamburg quy định thời hiệu tố tụng năm kể từ ngày giao hàng Luật hàng hải Việt Nam 1990 lại không quy định thời hiệu tố tụng mà đề cập thời hạn khiếu nại năm kể từ ngày giao hàng Tóm lại: Khối lượng hàng hoá xuất nhập chuyên chở đường biển Việt Nam ngày lớn đặc biệt hàng hoá xuất nhập vào thị trường Mỹ đường biển có gia tăng đột biến qua thời gian Việc nắm vững đạo luật chuyên chở hàng hoá đường biển Mỹ, so sánh với nguồn luật chuyên chở hàng hoá đường biển quốc tế luật hàng hải Việt Nam nhằm hạn chế rủi ro phát sinh chuyên chở theo cần thiết doanh nghiệp Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập tham gia sâu rộng vào lĩnh vực thương mại hàng hải quốc tế./ ... người chuyên chở nguồn luật chia hai trường hợp: Đối với hàng hố có kê khai giá trị vận đơn bồi thường theo giá trị kê khai người chuyên chở chứng minh giá trị kê khai lớn giá trị thực tế bồi thường... Nam có mở rộng khơng gian thời gian so với COGSA, Hague Visby Cơ sở trách nhiệm người chuyên chở theo nguồn luật Về sở trách nhiệm người chuyên chở COGSA Mỹ, quy tắc Hague, quy tắc Visby luật... tăng lên nhiều so với COGSA- 1936, Hague – 1924, Visby – 1968 luật hàng hải Việt Nam Riêng luật hàng hải Việt Nam vừa liệt kê trách nhiệm miễn trách cho người chuyên chở giống COGSA Mỹ, Hague, Visby;
- Xem thêm -

Xem thêm: Com dao luat cogsa cua my voi cac cuqt dieu chinh van don duong bien va luat hang hai vn, Com dao luat cogsa cua my voi cac cuqt dieu chinh van don duong bien va luat hang hai vn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay