Com van de phan dinh bien trong luat bien quoc te hien dai

8 23 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:55

VẤN ĐỀ PHÂN ĐỊNH BIỂN TRONG LUẬT BIỂN QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI PGS TS Nguyễn Bá Diến Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài đăng Tạp chí Khoa học Kinh tế - Luật, Số 1/2007 Phân định biển trình hoạch định đường ranh giới hai hay nhiều quốc gia có vùng biển tiếp giáp đối diện việc xác định ranh giới phía ngồi vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa (tiếp giáp với biển đáy biển di sản chung lồi người) ln vấn đề trung tâm Luật biển quốc tế đại Sau Công ước Luật biển năm 1982 ban hành, vấn đề phân định biển trở nên thiết, liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán lợi ích kinh tế, an ninh, quốc phòng quốc gia quyền tự biển cộng đồng quốc tế Các nguyên tắc phân định biển Phân định biển hành vi mang tính quốc tế, cần có thừa nhận cộng đồng quốc tế Do đó, việc phân định phải thực dựa nguyên tắc pháp luật quốc tế Theo quy định Công ước Luật biển năm 1982 (các Điều 15, Điều74, Điều 83) tham khảo phán Tồ án cơng lý quốc tế liên quan vấn đề phân định thấy lên hai nguyên tắc phân định biển là: Nguyên tắc thỏa thuận Nguyên tắc công 1.1 Nguyên tắc thỏa thuận Phân định biển vấn đề phức tạp, liên quan đến việc xác định giới hạn thụ đắc vùng biển sở pháp luật quốc tế hai quốc gia Vì vậy, quốc gia có liên quan cần thơng qua đàm phán, thương lượng để thoả thuận phương pháp tiêu chuẩn phân định Công ước Luật biển 1982 quy định phân định vùng biển quốc gia có bờ biển đối diện hay tiếp giáp Điều 15, 74, 83, đưa nguyên tắc thoả thuận lên hàng đầu Các phán Tồ án Cơng lý quốc tế ghi nhận ngun tắc thoả thuận "Sự phân định phải mưu cầu thực qua thoả thuận đàm phán thiện chí với ý định thực tế đạt tới kết tích cực" [7, tr.293 - 294], "Các bên phải tiến hành đàm phán nhằm đến thoả thuận đơn tiến hành đàm phán hình thức, [ ]; bên có nghĩa vụ xử cho đàm phán có ý nghĩa, khơng phải trường hợp một bên khăng khăng giữ lập trường riêng mà khơng trù liệu điều chỉnh cả" [6, tr.85] Để đạt đến kết quả, bên q trình đàm phán nêu lên yếu tố hoàn cảnh cụ thể để củng cố lập luận Tuy nhiên, cần phải dựa nguyên tắc công bằng, hợp lý, hợp tình có ý đến tất hồn cảnh thích đáng, có tính đến tầm quan trọng lợi ích có liên quan bên tranh chấp với cộng đồng quốc tế 1.2 Nguyên tắc công Công ước Luật biển năm 1982 quy định thoả thuận quốc gia liên quan vụ phân định biển phải đến giải pháp công (Điều 15, Điều 59, Điều 74 Điều 83) Tuy nhiên, phương pháp phân định cho giải pháp cơng Cơng ước Luật biển 1982 lại không quy định rõ ràng Công ước Giơnevơ năm 1958 Thềm lục địa nêu phương thức đường cách đường trung tuyến phương thức đảm bảo tính cơng phân định thềm lục địa (trừ trường hợp có hồn cảnh đặc biệt) [1, Điều 6] Song, phán Toà án quốc tế (phán vụ Thềm lục địa biển Bắc năm 1969, phán vụ Pháp - Anh phân định thềm lục địa biển iroise năm 1977), Tồ thẳng thừng bác bỏ tính ưu tiên đường cách phân định biển Toà án quốc tế cho "áp dụng phương pháp phân định dựa vào tính cách khơng phải bắt buộc bên" phương pháp số phương pháp mang tính kỹ thuật để phân định Bên cạnh đó, Tồ án số trường hợp riêng biệt mà áp dụng đường cách chẳng thể dẫn đến giải pháp công như: lồi lõm bờ biển, diện đảo, bờ biển vng góc hay tồn luồng hàng hải, v.v Thông qua phán vụ Thềm lục địa biển Bắc, kéo dài tự nhiên lãnh thổ đất liền biển thừa nhận phương pháp phân định thềm lục địa cho kết công Để đạt giải pháp cơng cần thoả mãn hai yếu tố: thứ kéo dài tự nhiên lãnh thổ đất liền, thứ hai không gây chồng lấn sang phần kéo dài tự nhiên lãnh thổ đất liền quốc gia khác Như vậy, cần xác định rõ: đâu kéo dài tự nhiên đất liền biển đâu điểm kết thúc phần kéo dài tự nhiên lục địa (ranh giới thềm lục địa quốc gia ven biển) Đây phương pháp phân định hồn tồn mang tính kỹ thuật Tuy nhiên, Điều 76 Công ước năm 1982 Liên hợp quốc Luật biển lại thừa nhận thềm lục địa khơng có danh nghĩa kéo dài tự nhiên mà có danh nghĩa pháp lý Danh nghĩa pháp lý cho phep thềm lục địa quốc gia ven biển kéo dài tới 200 hải lý không phụ thuộc vào yếu tố cấu tạo tự nhiên đáy biển lòng đất đáy biển Khoảng cách trở thành yếu tố để phân định pháp lý thềm lục địa Qua thực tiễn xét xử Toà án quốc tế, số nguyên tắc công tiêu chuẩn công đời Đã có tới tiêu chuẩn cơng Tòa án công lý quốc tế đưa năm 1984 vụ vịnh Maine (1) Một năm sau đó, Tồ lại đưa nguyên tắc công vụ thềm lục địa Libi - Malta năm 1984 (2) Tuy vậy, Toà lại chưa kết luận đâu nguyên tắc tiêu chuẩn công lĩnh vực phân định Thật không hợp lý áp dụng nguyên tắc quy tắc công phân định biển vào vụ việc mà khơng x t đến tính đặc thù vụ việc Mỗi khu vực phân định lại có hồn cảnh hữu quan đặc thù đòi hỏi giải pháp đặc thù Để đạt giải pháp công cần phải xem xét trường hợp phân định unicum [4] (đặc thù) Vì vậy, lĩnh vực phân định biển, giải pháp công cần hiểu cách đơn giản cân bằng, chia đôi mà xem xét đặt lên bàn cân tất hồn cảnh hữu quan để tìm giải pháp mà bên chấp nhận, bên coi kết mà mang lại cơng bằng[3, tr.277] Nhìn chung, qua phán Toà án quốc tế, án Trọng tài quốc tế, thoả thuận phân định quốc gia, thấy phần lớn trường hợp phân định biển hai quốc gia có bờ biển đối diện hay tiếp giáp tiến hành theo số phương pháp sau để đạt kết cơng bằng: Phương pháp đường trung tuyến: " Có lẽ nói cách xác khơng có phương pháp phân định lại kết hợp nhiều mạnh tiện lợi chắn áp dụng đến vậy" [5, Khoản 22, 23] Xuất phát từ danh nghĩa khoảng cách, đường cách phương pháp tự nhiên từ đầu cho phép phân chia ngang Các quốc gia thường sử dụng phương pháp để tạo đường tạm thời để đàm phán Phương pháp đường trung tuyến có điều chỉnh: Đây phương pháp trung tuyến có tính đến hồn cảnh đặc thù khu vực biển phân định Phương pháp giảm bớt tính khơng công việc áp dụng phương pháp trung tuyến đơn mang tính kỹ thuật khu vực phân định có hồn cảnh đặc biệt, mặt địa lý Giải pháp tạm thời [2, Điều 74, 83 khoản 3]: Công ước Luật biển năm 1982 khơng nói rõ loại dàn xếp tạm thời Tuy nhiên, qua thực tiễn phân định biển quốc tế cho thấy, việc thành lập vùng thăm dò khai thác chung (Joint Development) phổ biển Có thể tìm thấy mơ hình dàn xếp tạm thời số trường hợp như: Thoả thuận 22/2/1958 Bahrain Arập Xêut; Thoả thuận Pháp - Tây Ban Nha 29/1/1974, Thoả thuận Malaysia Thái Lan Vịnh Thái Lan 21/2/1979 Việt Nam có hai Điều ước quốc tế khai thác chung, Thoả thuận khai thác chung vùng chồng lấn Vịnh Thái Lan Việt Nam Malaysia ngày 5/6/1992 (Việt Nam Malaysia ký kết thoả thuận thương mại Petrovietnam Petronas ngày 9/7/1992 triển khai cơng việc thăm dò khai thác chung vùng chồng lấn hai nước) Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc ngày 25/12/2000 Các phương pháp khác: • Phương pháp phần kéo dài tự nhiên biên giới (đến có trường hợp thoả thuận phân định có áp dụng phương pháp Thoả thuận 21/6/1972 Brazil Uruguay; Thoả thuận 4/6/1974 Gambia Sênêgan; Thoả thuận 23/8/1975 Colombia Ecuador); • Phương pháp đường vng góc hướng chung bờ biển (phân định thềm lục địa Guinea Guiné-Bissau); • Phương pháp đường kinh tuyến vĩ tuyến (Tuyên bố Santiago ngày 18/8/1952 Chilê, Pêru Ecuador; Hiệp định 23/8/1975 Colombia Pêru; Hiệp định 17/6/1980 Pháp Venezuela ) Mỗi phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng nó, quốc gia giải việc phân định biển lựa chọn cho giải pháp tối ưu dựa hoàn cảnh riêng biệt vụ việc Các hoàn cảnh hữu quan ảnh hưởng tới phân định biển Các hồn cảnh hữu quan có vai trò quan trọng phân định biển Việc đánh giá khách quan đầy đủ hoàn cảnh hữu quan khu vực phân định điều kiện thiết yếu để đạt giải pháp công phân định biển Mỗi trường hợp phân định hồn cảnh đặc thù, khơng giống với trường hợp khác đòi hỏi phải có giải pháp đặc thù Đáng tiếc Công ước Giơnevơ năm 1958 Thềm lục địa Công ước năm 1982 Luật biển Liên hợp quốc chưa đưa định nghĩa hoàn cảnh hữu quan Hệ danh sách hoàn cảnh hữu quan Toà án Trọng tài quốc tế lập dài tưởng chừng khơng chấm dứt Đó là: Yếu tố diện vùng mỏ nằm khu vực phân định; yếu tố địa lý, địa mạo; yếu tố hình dạng bờ biển lồi lõm bờ biển; yếu tố địa lý vĩ mơ; yếu tố tính tỷ lệ bờ biển khu vực phân định; yếu tố đảo; yếu tố tỷ lệ chiều dài bờ biển diện tích vùng biển; thay đổi xu bờ biển; điểm mút biên giới đất liền; diện đường facto tồn thực tế, đường đặc nhượng hay đường cấp phép; thái độ bên hữu quan; yếu tố định vị nguồn tài nguyên hay cấu trúc; yếu tố quốc gia bất lợi mặt địa lý; yếu tố kinh tế; yếu tố truyền thống đánh cá; phân định hay tương lai khu vực quyền lợi quốc gia láng giềng; yếu tố trị; yếu tố an ninh; giao thông hàng hải; yếu tố văn hố; quyền lợi hợp thức Các hồn cảnh đặc biệt vụ phân định biển khác ảnh hưởng chúng tới kết phân định khác Do đó, có tình yếu tố xếp danh sách phân định xét hoàn cảnh đặc biệt, phân định khác khơng Vậy hiểu “hồn cảnh đặc biệt” phân định biển? Nhìn chung, hồn cảnh để xem hồn cảnh đặc biệt nhiều có ảnh hưởng đến việc xác định ranh giới phân định biển Hơn nữa, hồn cảnh xem xét phải gắn với mục đích đạt kết cơng Thông qua thực tiễn phân định biển quốc gia, nhiều yếu tố mà Toà án Trọng tài quốc tế coi hoàn cảnh đặc biệt bị loại bỏ Yếu tố kinh tế ví dụ Sự phân định bị ảnh hưởng tình trạng kinh tế hai quốc gia hữu quan Trong việc phân định thềm lục địa, quốc gia hữu quan viện vào lý giàu để đòi hỏi phần thềm lục địa nhỉnh phần đáng có Yếu tố kinh tế, nữa, mang tính chất khơng ổn định ngoại lai Tất phán án đến kết luận đặc trưng địa lý trọng điểm trình phân định Các yếu tố hình dạng bờ biển, diện đảo, tính tỷ lệ ba yếu tố địa lý xuất hầu hết trường hợp phân định 2.1 Hình dạng bờ biển Một bờ biển có hình dạng phức tạp gây nhiều trở ngại cho việc phân định biển Tính phức tạp bờ biển thể dạng như: bờ biển có tính lồi lõm, hướng chung bờ biển bị thay đổi đột ngột, địa hình khơng đồng Có thể thấy hình dạng bờ biển phức tạp ảnh hưởng tới việc phân định biển thông qua số thực tiễn phân định biển như: Vụ thềm lục địa Biển Bắc năm 1969: Trong ba quốc gia liên quan đến việc phân định (Cộng hoà liên bang Đức, Đan Mạch, Hà Lan), Cộng hồ liên bang Đức nước có bờ biển lõm Nếu áp dụng phương pháp đường cách bờ biển lõm tạo cho Đức thiệt thòi cắt giảm đáng kể phần thềm lục địa tỷ lệ với chiếu dài bờ biển mà nước xứng đáng hưởng Rõ ràng "Khi hai đường cách vạch từ bờ biển lõm chúng định gặp khoảng cách gần bờ" Nói cách khác, khơng xem xet tới yếu tố bờ biển lõm Đức kết phân định chắn không công Để có kết cơng bằng, Tồ cơng lý quốc tế bác bỏ việc áp dụng phương pháp đường cách vụ phân định Vụ thềm lục địa Tunidi - Libi năm 1982: Bờ biển Tunidi có đặc điểm bất thường hướng chung bị thay đổi đột ngột: xuất phát từ biên giới hai nước, bờ biển Tunidi chạy theo hướng Tây Bắc điểm lõm sâu vào bờ vịnh Gabes đột ngột chuyển theo hướng Đơng Bắc, hướng gần vng góc với hướng ban đầu Hình dạng bờ biển dẫn đến đường phân định thềm lục địa hai quốc gia bao gồm hai phân đoạn khác hẳn Chúng thay đổi để phù hợp với thay đổi hướng chung đường bờ biển Tunidi Nhiều quốc gia dựa vào hình dạng bờ biển bất thường tính lồi, lõm, khúc khuỷu, cửa sông, chuỗi đảo gần bờ để hoạch định đường sở thẳng để tính chiều rộng lãnh hải Tóm lại, hình dạng bờ biển có ảnh hưởng khơng nhỏ tới việc chọn lựa phương pháp phân định biển Dựa vào hình dạng hướng bờ biển mà người ta mở rộng quyền tài phán biển quốc gia 2.2 Sự diện đảo Phân định biển phức tạp nhiều có diện đảo khu vực tranh chấp, đảo có vai trò quan trọng việc phân định biển Công ước Luật biển năm 1982 Liên hợp quốc có quy định chế độ đảo Theo Điều 121, khoản đảo theo định nghĩa Công ước 1982 (vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, thuỷ triều lên vùng đất mặt nước) có quyền có lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa tương tự lãnh thổ đất liền khác Khoản Điều 121 lại loại trừ việc hoạch định vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa đảo khơng thích hợp cho người đến cho đời sống kinh tế riêng " Mọi phân định chứa đựng xâm lấn tương hỗ để cho phân đoạn bờ biển có phần thềm lục địa riêng Về mặt quan điểm pháp lý khơng có khác lãnh thổ đất liền lãnh thổ đảo Trong hai trường hợp có chủ quyền, danh nghĩa chủ yếu cho phép mở rộng quyền chủ quyền vùng biển Vì vậy, chúng phải đối xử ngang nhau" [6, tr.287] Quan điểm hoàn toàn phù hợp với tinh thần Điều 121 Công ước Luật biển năm 1982 Liên hợp quốc Hiện có nhiều quốc gia giới ủng hộ quan điểm pháp lý này, quốc đảo nhỏ Manta hay Puerto Rico Thông thường, trường hợp cụ thể, bên hữu quan phân định biển dựa yếu tố liên quan đến đảo kích thước, vị trí, ý nghĩa kinh tế, trị mà thoả thuận với hiệu lực đảo: khơng có hiệu lực, có hiệu lực phần hay có hiệu lực tồn phần Thực tế cho thấy việc thoả thuận hiệu lực đảo phân định biển vấn đề gay go, phức tạp Có thể tính hiệu lực đảo phân định theo hai phương thức: Hiệu lực đảo tác động trực tiếp đến việc hoạch định đường ranh giới phương pháp vòng cung đảo Phương pháp đầu sử dụng phổ biến thực tiễn phân định biển a Khơng có hiệu lực Các đảo nhỏ thường khơng nhận phần hiệu lực Điều đồng nghĩa với việc chúng không dùng làm điểm sở để vạch đường cách Trong thực tiễn phân định biển quốc gia phán Toà án hay Trọng tài quốc tế, số lượng đảo bị bỏ qua khơng tính đến hiệu lực nhiều Có thể kể đến số trường hợp đảo khơng có hiệu lực dựa thoả thuận bên hữu quan như: đảo nhỏ Iran Qatar (Hiệp định ký Iran Qatar ngày 20/9/1969); đảo nhỏ Fokûr, Bani Fokûr, Bani Tamb, Tamb-e-Bozorg (Hiệp định ký Iran tiểu vương quốc Arập thống vào tháng năm 1974) Mặc dù số đảo có vùng lãnh hải riêng, song khơng tính hiệu lực, ví dụ như: đảo Farsi Iran, đảo Al Arabiya Arập Xeút có lãnh hải 12 hải lý (theo Hiệp định 24/10/1968 Iran Arập Xeút); đảo Sirri Iran có lãnh hải 12 hải lý (theo Hiệp định 31/8/1974 Iran - Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất); hai đảo nhỏ Liên xô (cũ) (Nghị định thư Liên Xô (cũ) Na Uy ngày 29/11/1957) Các định Toà án Trọng tài quốc tế thường bỏ qua đảo nhỏ: đảo Abu Musa hiệu lực đường phân định (Vụ phân định biên giới biển DubaiSharjah năm 1981); đảo Djerba khơng có hiệu lực (Vụ thềm lục địa Libi - Tunidi năm 1982); cụm đảo nhỏ khơng có người Filjla khơng cấu trúc nên đường phân định tạm thời (Vụ thềm lục địa Libi - Malta năm 1985); b Có hiệu lực phần Tuỳ theo trường hợp cụ thể mà quốc gia hữu quan thoả thuận cho đảo (hoặc nhóm đảo) vùng phân định hưởng phần hiệu lực Phần hiệu lực nửa, phần ba hay số phần so với hiệu lực tồn phần Sự tồn đảo hưởng phần hiệu lực định kết việc thương lượng quốc gia liên quan Trong nhiều trường hợp phân định, đảo hưởng hiệu lực phần: đảo Kharg Iran hưởng hiệu lực 1/2 phân định thềm lục địa (theo Hiệp định năm 1968 Iran Arập Xeút); đảo Sorlingue hưởng 1/2 hiệu lực (Vụ thềm lục địa Pháp Vương quốc Anh năm 1977); đảo Natura hưởng hiệu lực 56% đến 86% phụ thuộc vào khoảng cách tới bờ (Hiệp định Indonesia Malaysia năm 1969); đảo Thổ Chu (Việt Nam) hưởng 32,5% hiệu lực (Hiệp định phân định biển Việt Nam - Thái Lan 9/8/1997), đảo Cồn Cỏ hưởng 50% hiệu lực, đảo Bạch Long Vĩ (Việt Nam) hưởng 25% hiệu lực (Hiệp định phân định Lãnh hải, đặc quyền kinh tế Thềm lục địa Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc ngày 25/12/2000) c Hiệu lực toàn phần Nếu đảo nhỏ hay bị bỏ qua phân định đảo lớn thường hưởng hiệu lực toàn phần Các đảo hưởng hiệu lực toàn phần phân định thường đảo có đủ điều kiện để xác lập vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa riêng Vị trí đảo quan trọng Các đảo nằm sát bờ, cách bờ khoảng cách từ 12 đến 24 hải lý khơng nằm q sang phía bên đường trung tuyến hai bờ thường tính tồn hiệu lực phân định người ta coi phần đất liền (Đảo Cồn Cỏ Việt Nam cách bờ biển Việt Nam 13 Hải lý tính 50% hiệu lực?!) Trong đảo Hải Nam Trung Quốc coi đất liền phân định Ngồi ra, phần Vịnh phía Việt Nam có khoảng 2.300 đảo ven bờ, đặc biệt có đảo Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền Việt Nam khoảng 110 km, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoản 130 km Phía Trung Quốc có số đảo nhỏ phía Đông Bắc Vịnh đảo Vị Châu, Tà Dương 2.3 Tính tỷ lệ Yếu tố tỷ lệ yếu tố địa lý cần tính đến để tìm phương pháp phân định thích hợp dẫn đến kết cơng Yếu tố tỷ lệ đưa lần phán thềm lục địa Biển Bắc năm 1969 Tồ án cơng lý quốc tế: "Yếu tố cuối cần phải xem xét tỷ lệ hợp lý diện tích thềm lục địa thuộc quốc gia có liên quan chiều dài bờ biển nước mà phân định ranh giới thực theo nguyên tắc công bằng" Trong phân định biển, yếu tố tỷ lệ sử dụng nhằm hai mục tiêu Một mặt, yếu tố cần phải tính đến kết hợp với yếu tố khác nhằm tìm phương thức phân định tạo hiệu công Mặt khác, tỷ lệ thước đo mang tính kỹ thuật thực chức kiểm chứng đường phân định vạch cơng Nói cách khác, tỷ lệ yếu tố sử dụng để kiểm tra lại kết phân định biển Một kết phân định công thường biểu hợp lý mặt tỷ lệ Đó phù hợp tỷ lệ chiều dài bờ biển tương ứng hai quốc gia có liên quan với phần diện tích vùng thềm lục địa chia (như vụ thềm lục địa Tuynisi Li bi năm 1982: tỷ lệ chiều dài bờ biển 69:31 hay 66:34 hoàn toàn phù hợp với tỷ lệ diện tích thềm lục địa 60:40) hay tỷ lệ hợp lí chiều dài bề mặt bờ biển hai nước hữu quan với diện tích thềm lục địa họ nhận sau phân định (như vụ thềm lục địa Vịnh Maine năm 1984 Mỹ Canada: tỷ lệ chiều dài bề mặt bờ biển 1,38:1 cân đối so với tỷ lệ diện tích thềm lục địa 1,32:1) Tuy nhiên, việc phân định biển với tỷ lệ hợp lý chưa kết công Trường hợp phân định ranh giới biển Đan Mạch Na Uy năm 1993 ví dụ điển hình Tỷ lệ chiều dài bờ biển diện tích vùng biển hai nước cho thấy cân đối song chấp nhận kết phân định biển phù hợp với nguyên tắc công Theo Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc ngày 25/12/2000, phía Việt Nam hưởng 67.203 km2 (chiếm 53,23% diện tích Vịnh), phía Trung Quốc hưởng 59.047 km2 (chiếm 46,77% diện tích Vịnh), Việt Nam Trung Quốc khoảng 8.156 km2 biển Lấy chiều dài bờ biển phía Việt Nam 763 km chia cho chiều dài bờ biển phía Trung Quốc 695 km ta tỷ lệ 1,1 : Lấy diện tích Việt Nam hưởng 67.203 km2 chia cho diện tích Trung Quốc hưởng 59.047 km2 ta tỷ lệ 1,135 : Cũng cần phải lưu ý rằng, ưu nhiều mặt, bờ biển Việt Nam bờ biển mang tính chất lục địa; ngư trường nằm gần bờ biển Việt Nam 75% lưu lượng nước chảy từ dòng sơng bờ Tây thuộc Việt Nam đổ vào Vịnh, sơng Hồng chiếm tới 68% lưu lượng nước, mang theo nguồn phù sa lắng đọng nguồn thức ăn dồi cho loài sinh vật biển ) Sự công quốc gia hữu quan phân định biển mặt tốn học mà cơng pháp lý Mặc dù yếu tố cần phải tính đến phân định, song tỷ lệ khơng thể giữ vai trò định việc thực phân định công Tỷ lệ cần kết hợp với yếu tố khác để tìm phương pháp phân định thích hợp cho trường hợp đặc thù Kết luận Vấn đề phân định biển vấn đề hệ trọng, liên quan đến chủ quyền quốc gia lãnh thổ Việc phân định biển nước cần phải dựa nguyên tắc thoả thuận ngun tắc cơng đích thực, có sở luật pháp thực tiễn quốc tế, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh khách quan khu vực, đáp ứng cách hợp lý lợi ích đáng bên Nếu khơng, việc phân định biển dẫn đến hậu khôn lường: dâng hiến lãnh thổ quốc gia, tài nguyên thiên nhiên đất nước cho nước cách hợp pháp./ ==================================== CHÚ THÍCH (Các ký hiệu chữ nghiêng, màu xanh) (1) Năm tiêu chuẩn cơng Tòa án công lý quốc tế đưa năm 1984 vụ vịnh Maine: i Đất thống trị biển; ii Phân đều, trường hợp khơng có hồn cảnh đặc biệt, vùng chồng lấn vùng biển vùng đáy biển cách tương ứng với bờ biển quốc gia láng giềng; iii Không ngăn trở việc bờ biển quốc gia chiếu biển phần biển nằm gần với bờ biển quốc gia hữu quan; iv Cần thiết phải tránh hiệu lực cắt cụt chiếu biển bờ biển phần bờ biển quốc gia hữu quan; v Tính hữu ích rút ra, số điều kiện, hậu thích đáng việc khơng cơng xảy việc mở rộng bờ biển hai quốc gia khu vực phân định (2) Năm tiêu chuẩn cơng Tòa án cơng lý quốc tế đưa năm 1985 vụ thềm lục địa Libi - Malta i Ngun tắc khơng làm lại tồn địa lý nắn lại khơng bình đẳng thiên nhiên; ii Nguyên tắc không làm cản trở bên kéo dài tự nhiên bên khác mà kéo dài tự nhiên thể tiêu cực quy tắc theo quốc gia ven biển có quyền chủ quyền thềm lục địa tiếp giáp với bờ biển tất mức độ mà luật quốc tế cho phép theo hồn cảnh hữu quan; iii Ngun tắc tơn trọng tất hoàn cảnh hữu quan; iv Nguyên tắc theo quốc gia bình đẳng quền yêu cầu có đối xử ngang bằng, "công không hàm ý thiết phải ngang bằng" (Vụ thềm lục địa Biển Bắc, khoản 49, tr 91) không chia mà tự nhiên làm cho không công bằng; v Ngun tắc khơng có vấn đề phân bổ pháp lý ==================================== TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Điều Công ước Giơnevơ thềm lục địa năm 1958 [2] Công wớc 1982 Liên hợp quốc Luật biển [3] Nguyễn Hồng Thao, Những điều cần biết luật biển, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội, 1997 [4] Phán Tồ án cơng lý quốc tế vụ phân định biên giới biển vịnh Maine năm 1984 [5] Tuyển tập phán quyết, định, ý kiến tư vấn Toà ICJ, 1969 [6] Vụ thềm lục địa Biển Bắc năm 1969, Tuyển tập phán quyết, định, ý kiến tư vấn Toà ICJ 1969 [7] Vụ thềm lục địa Vịnh Maine năm 1984, Tuyển tập phán quyết, định, ý kiến tư vấn Toà ICJ ... qua thực tiễn phân định biển quốc tế cho thấy, việc thành lập vùng thăm dò khai thác chung (Joint Development) phổ biển Có thể tìm thấy mơ hình dàn xếp tạm thời số trường hợp như: Thoả thuận 22/2/1958... Yếu tố kinh tế ví dụ Sự phân định khơng thể bị ảnh hưởng tình trạng kinh tế hai quốc gia hữu quan Trong việc phân định thềm lục địa, quốc gia hữu quan viện vào lý giàu để đòi hỏi phần thềm lục địa... việc phân định biển thông qua số thực tiễn phân định biển như: Vụ thềm lục địa Biển Bắc năm 1969: Trong ba quốc gia liên quan đến việc phân định (Cộng hoà liên bang Đức, Đan Mạch, Hà Lan), Cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com van de phan dinh bien trong luat bien quoc te hien dai, Com van de phan dinh bien trong luat bien quoc te hien dai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay