Com thong tu so 2262 tt mtg

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:50

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 2262/TT-MTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hà Nội , Ngày 29 tháng 12 năm 1995 THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2262/TT-MTG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC KHẮC PHỤC SỰ CỐ TRÀN DẦU Thi hành Luật bảo vệ môi trường Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường; Căn Nghị định 22/CP ngày 22/5/1993 Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường; Để đáp ứng yêu cầu khắc phục xử lý kịp thời cố tràn dầu nước gia tăng, phù hợp với hoàn cảnh thức tế đồng thời chuẩn bị bước cho hoạt động ứng cứu tổng thể tràn dầu quốc gia; Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường ban hành Thông tư để hướng dẫn việc khắc phục sử lý cố tràn dầu liên quan đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối tàng trữ dầu khí sản phẩm dầu khí I KHÁI NIỆM CHUNG: Tràn dầu thường xảy hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối tàng trữ dầu khí sản phẩm chúng Ví dụ, tượng rò rỉ, dầu, vỡ đường ống, vỡ bể chứa, tai nạn đâm va gây thủng tàu, đắm tàu, cố dàn khoan dầu khí, sở lọc hố dầu v.v làm cho dầu sản phẩm dầu (mà gọi tắt dầu) ngồi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sinh thái thiệt hại đến hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt động có liên quan đến khai thác sử dụng dạng tài nguyên thuỷ sản Số lượng dầu tràn tự nhiên khoảng vài trăm lít trở lên coi cố tràn dầu Tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường thời tiết địa bàn, thời gian cụ thể, ảnh hưởng dầu môi trường có tác hại khác Các khu vực cần bảo vệ trước nguồn nước cho sinh hoạt sản xuất, vùng nuôi trồng thuỷ sản, ruộng lúa ven biển, ruộng muối, rừng ngập mặn, đất ngập nước, bãi rong biển, rạn san hô, bãi biển nằm khu du lịch, khu dân cư điểm di tích lịch sử Ngăn ngừa khác phục cố tràn dầu công việc cần thiết, phức tạp khó khăn, đòi hỏi tổ chức, phối hợp mau lẹ việc áp dụng kỹ thuật phù hợp 5 Sự cố tràn dầu sảy ra, thường gây hâu môi trường nghiêm trọng, sông, vùng cửa sông, vịnh vùng biển ven bờ Tổ chức, cá nhân sinh sống có hoạt động phát triển ven sông, ven biển, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản, du lịch biển, làm muối, nông nghiệp v.v thường bị tác hại trực tiếp kinh tế đời sống Việc đòi bồi thường thiệt hại môi trường tràn dầu thơng lệ quốc tế có thực tế Việt nam, vấn đề phức tạp pháp lý, nên việc đòi bồi thường thiệt hại cần tiến hành vừa khẩn trương vừa thận trọng II NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀM KHI SỰ CỐ TRÀN DẦU XẢY RA: Các hoạt động đối phó với cố tràn dầu nhằm mục đích ngăn ngừa hạn chế tối đa lượng dầu loang môi trường, từ hạn chế ảnh hưởng xấu chúng đến môi trường, đặc biệt, đến nguồn nước, hệ sinh thái thuỷ sinh, hệ sinh thái biển ven biển, giảm thiệt hại kinh tế trước mắt lâu dài Khi cố dầu tràn xảy địa điểm đất liền, ven biển vùng biển thuộc chủ quyền quyền tài phán Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, cơng việc sau cần nhanh chóng thực hiện: Cơng tác báo cáo: a Tổ chức, cá nhân phát dấu hiệu xảy cố tràn dầu, cần thông báo khẩn cấp cho quyền địa phương, Sở Khoa học, Cơng nghệ Mơi trường (Sở KHCN&MT) b Khi cấp quyền địa phương, Sở KHCN&MT, thông báo phát cố tràn dầu cần thông báo cho đơn vị liên quan phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát, quân đội đóng địa phương để huy động vào việc ứng cứu cố, báo cho Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (Bộ KHCN&MT) để phối hợp xử lý và/hoặc nhận hướng dẫn xử lý Cơ quan trực tiếp giải vấn đề tràn dầu Bộ KHCN&MT Cục Môi trường, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; Điện thoại 01-4-261517 01-4-228750 Fax: 01-4-251518 01- 4- 252733 c Trường hợp cố vượt khả khắc phục địa phương Bộ trưởng Bộ KHCN&MT phối hợp với Thủ trưởng quan liên quan định áp dụng biện pháp khắc phục báo cáo Thủ tướng Chính phủ d Khi cố tràn dầu xảy ngồi khơi, lượng dầu thất tấn, ngồi việc thơng báo cho nơi điểm a, chủ phương tiện gây ô nhiễm thiết phải báo cáo cho Bộ KHCN&MT Những nội dung công việc cần thực cố xảy ra: a Trước tiên, tìm biện pháp cứu người bị nạn thoát khỏi vùng nguy hiểm b Bằng biện pháp không cho dầu từ nguồn gây ô nhiễm cố tiếp tục tràn môi trường xung quanh c Tìm biện pháp ngăn, qy khơng cho dầu tràn tiếp tục loang rộng thêm, không cho loang vào vùng ưu tiên bảo vệ (như nêu điểm I.3) Việc ngăn, quây dầu tràn tiến hành cơng cụ kỹ thuật cao đơn giản sử dụng phao ngăn dầu chuyên dùng dùng tre nứa kết thành phao ngăn, sau nhanh chóng thu gom cách, từ bơm hút vớt thủ công; dùng rơm rạ loại vật liệu xốp dễ ngấm dầu thả xuống nước cho dầu thấm vào, sau vớt lên gom giữ vào nơi an toàn d Trường hợp tai nạn đâm va tàu chở dầu, vỡ kho chứa dầu, cần nhanh chóng biện pháp có để san dầu di chuyển đến nơi an toàn e Trường hợp cố gây phương tiện có chứa dầu, cần tổ chức đưa phương tiện tới khu vực an toàn neo đậu f Trường hợp tràn dầu ngồi khơi, xa bờ, xem xét dùng chất phân tán dầu nhằm ngăn khơng cho dầu có khả loang vào gây ô nhiệm đới bờ, đới thường khu vực nhậy cảm cần ưu tiên bảo vệ Mọi trường hợp dùng chất phân tán dầu phải phép KHCN & MT Tuyệt đối không dùng chất phân tán dầu sông, vùng cửa sông, vũng vịnh vùng nước nông ven biển g Khi dầu lan dạt vào bờ, cần nhanh chóng biện pháp, phương tiện, từ thô sơ (như xẻng, xô, chậu ) đại (như xe hút nước, bơm dầu, xe ủi, ô tô tải ) tổ chức thu gom váng dầu , cặn dầu h Tổ chức làm bờ biển sau vớt dầu nêu điểm g Kỹ thuật xử lý làm bờ cụ thể kiểu, dạng bờ cần trao đổi thực theo hướng dẫn quan chuyên môn môi trường Trung ương địa phương i Váng dầu, cặn dầu vật liệu bám dầu (như đất, cát, cành cây, rác bám dầu v.v ) cần gom nơi, ngăn quây cách ly không cho thấm môi trường xung quanh quan chuyên môn hướng dẫn xử lý Tổ chức thực hiện: a Khi phát cố tràn dầu, cá nhân, tổ chức cần tìm cách cấp báo nêu điểm II.1 b Sự cố xảy phương tiện xảy địa bàn thuộc tổ chức cá nhân (Các dàn khoan công ty dầu khí Việt Nam nước ngồi, tàu biển Việt Nam nước ngồi, khu lọc hố dầu, cảng sông biển, kho chứa dầu, ống dẫn dầu ) tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm ứng cứu cấp báo với quyền địa phương, đơn vị liên quan có trang bị kỹ thuật (như cảng dầu, phòng cháy, chữa cháy, cảng vụ ) phép đề nghị địa phương lực lượng cảnh sát quân đội đóng địa bàn phố hợp, giúp đối phó xử lý hậu Đối với trường hợp cố xảy hoạt động Tổng cơng ty dầu khí Việt Nam, việc tổ chức thực công tác ứng cứu tiến hành theo kế hoạch Tổng công ty, theo nội dung Công văn số 3054/DK Văn phòng Chính phủ, ngày 3/6/1994 c Sự cố xảy địa phương Uỷ ban Nhân dân địa phương đạo thực Chính quyền dịa phương cần huy động lực lượng địa phương, lực lượng vũ trang, cảnh sát, phòng cháy chữa cháy quan Trung ương liên quan đóng địa phương tham gia việc đối phó xử lý hậu cố tràn dầu Cơ quan đầu mối giúp Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Thành phố địa phương đối phó với cố tràn dầu khắc phục hậu Sở KHCN & MT địa phương d Trường hợp cồ tràn vượt khả tỉnh, thành phố Bộ trưởng Bộ KHCN & MT phối hợp với thủ trưởng quan liên quan định áp dụng biện pháp khắc phục báo cáo Thủ tướng Chính phủ e.Trường hợp cố tràn dầu quy mơ lớn, mang tính chất phạm vi khu vực, liên tỉnh, Bộ KHCN & MT phối hợp với ngành liên quan, xin phép Thủ tướng Chính phủ đề nghị đơn vị, tổ chức quốc tế ứng phó tràn dầu Khu vực vào Việt Nam giúp đỡ ứng phó xử lý cố Biện pháp phòng ngừa: Với phương châm "phòng bệnh chữa bệnh", tất địa phương, tổ chức có hoạt động có nhiều khả gây cố tràn dầu, cần có biện pháp phòng ngừa cố xảy ra, trọng nội quy sau đây: a Xây dựng kế hoạch, phương án ứng cứu cố tràn dầu phạm vi hoạt động mình, phù hợp với hồn cảnh thực tế, nơi có khả rủi ro cố cao nhất, khu vực cảng, luồng tàu, khu thăm dò, khai thác tàng trữ dầu khí, bể xăng v.v nhằm chủ động đối phó với tình cố xảy Hàng năm, kế hoạch cần chủ quản tỉnh, thành phố phê duyệt cần gửi kế hoạch cho Bộ KHCN&MT để phối hợp, huy động trường hợp cần thiết b Xây dựng tổ chức với trang thiết bị kỹ thuật phù hợp để đối phó tràn dầu xảy phạm vi địa bàn quản lý Các tổ chức, trang bị kỹ thuật xây dựng tương ứng với kế hoạch phê chuẩn, qua đặt sở ban dầu địa bàn để hồ nhập vào tổ chức ứng phó chung nước c Hàng năm, cần tổ chức tập huấn, thao diễn kỹ thuật nhằm kiểm tra, điều chỉnh nâng cao khả ứng xử hệ thống đối phó sở, phù hợp với hoàn cảnh thực tế d Thường xuyên kiểm tra cơng nghệ, quy trình sản xuất, vận hành, nâng cao tính an tồn hoạt động có khả gây cố tràn dầu III BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG Nguyên tắc chung: a Tất tổ chức cá nhân quốc tịch Việt Nam, nước hay liên doanh Việt Nam nước ngồi gây nhiễm mơi trường cố tràn dầu, phải bồi thường thiệt hại môi trường theo quy định pháp luật b Căn pháp lý để đòi bồi thường thiệt hại môi trường gây cố tràn dầu Luật Bảo vệ mơi trường, có tham khảo luật liên quan khác Việt Nam Công ước quốc tế liên quan Toà án xét xử tranh chấp tồ án Việt Nam c Q trình khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại mơi trường đòi hỏi tới tư vấn quan chuyên môn pháp luật, cần đến tư ván pháp luật quốc tế trường hợp bên gây cố pháp nhân nước ngồi d Trước tiến hành hoạt động đòi bồi thường, địa phương trao đổi với Cục Mơi trường, Bộ KHCN & MT để có hướng dẫn cần thiết e Sự cố tràn dầu thường gây hậu nghiêm trọng môi trường, khoản đền bù cho thiệt hại môi trường lớn, thường vượt khả chủ phương tiện gây cố Để trả số tiền bồi thường thiệt hại này, chủ phương tiện thường xuyên tham gia bảo hiểm quốc gia quốc tế, cho nên, nguyên tắc, thiệt hại mơi trường hồn trả thơng qua quỹ bảo hiểm Ngày nay, hoàn trả thiệt hại môi trường trở thành thông lệ quốc tế Số tiền hồn trả tính cho khoản sau: * Chi phí cho ứng cứu cố, ngăn dầu, san dầu, gom dầu, xử lý dầu cặn, làm môi trường v.v * Bồi thường thiệt hại kinh tế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại trực tiếp cố xảy (Thí dụ việc ni trồng, đánh bắt thuỷ sản, làm muối hay hoạt động sản xuất nông nghiệp khác, v.v ) * Bồi thường cho việc khơi phục mơi trường bị suy thối huỷ hoại nhiễm * Chi phí cho cơng tác khảo sát, lập để đánh giá thiệt hại kinh tế môi trường Nội dung thủ tục hồ sơ pháp lý đòi bòi thường: a Cơ quan quản lý mơi trường địa phương cần phối hợp với quan chức Trung ương đóng địa phương (như cảng vụ, dầu khí, bảo hiểm ) quan pháp lý địa phương, nhanh chóng xây dựng thu thập toàn hồ sơ, mẫu vật liên quan khiếu nại cấp nhân dân địa phương ảnh hưởng cố (ngày xảy cố, địa điểm, số lượng dầu ra, loại dầu, vùng dầu loang tới, mơ tả quy mô v.v ) b Tiến hành lập biên trường bên đại diện pháp nhân gây cố, bên đại diện pháo nhân bị thiệt hại-là quan quản lý môi trường địa phương (Sở KHCN & MT) nhằm ghi nhận chứng ban đầu cố, đặc biệt cần thu nhập thông tin cần thiết như: Tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax cá nhân hay pháp nhân gây cố; thời gian dịa điểm xảy cố; lý tính chất cố; lượng dầu loại dầu mơi trường; tên quốc tịch phương tiện người điều khiển phương tiện (nếu tàu, dàn khoan); thiệt hại ban đầu thấy (chết người, cháy nổ ) c Thu nhập tồn thơng tin chủ phương tiện gây cố (thuộc tổ chức, cá nhân nào, quốc tịch, nhật ký công tác, tham gia công ước bảo hiểm gì, hồ sơ hàng hố, lượng dầu có tàu, biên cố có chữ ký chủ phương tiện, đại diện cảng vụ (nếu cố đắm tàu) đại diện địa phương, biên quy trách nhiệm dân bên gây ô nhiễm ) d.Tổ chức nhóm chuyên gia khoa học để khảo sát trường nhằm thu nhập số liệu, chứng khoa học thông tin ô nhiễm; đánh giá mức độ, quy mô ô nhiễm, thiệt hại, suy giảm môi trường, sinh thái; thiệt hại kinh tế tổ chức cá nhân tương lai, ví dụ thiệt hại môi trường trồng thuỷ sản, khai thác muối, đánh bắt tự nhiên v.v Các thông tin môi trường phải mang tính trung thực có sở khoa học, cần thể dạng báo cáo hồn chỉnh, có sơ đồ, số liệu, mẫu vật, kết phân tích cụ thể, phim ảnh minh hoạ kèm e Sau có loại hình thơng tin cần thiết, cần xây dựng đơn khiếu nại hồ sơ kèm Nội dung chủ yếu đơn hồ sơ bao gồm: * Tên địa bên pháp nhân đòi bồi thường (Sở Khoa học, Cơng nghệ Mơi trường địa phương đứng làm đại diện phù hợp nhất, trường hợp phạm vi tỉnh) * Tên địa phương tiện chủ phương tiện gây cố (Nếu trường hợp cố tàu gây cần biết tên tàu, quốc tịch tàu, chủ tàu, tên thuyền trưởng, quốc tịch thuyền trưởng) * Thời gian địa điểm xảy cố * Xác định nguồn lực huy động tham gia vào ứng cứu (số ngày công, số trang thiết bị, kỹ thuật, phương tiện ) * Loại dầu, số lượng dầu, phạm vi bị ảnh hưởng * Các chứng dầu (mẫu dầu nguyên thuỷ, mẫu dầu vớt được, mẫu nước có dầu, mẫu bùn v.v ), kết luận phân tích thành phần hoá học dầu mẫu nước, mẫu bùn chứa dầu, mô tả vệt dầu loang * Các chứng kết luận suy giảm môi trường (suy giảm suất sinh học sơ cấp, mẫu động thực vật bị chết bị ngấm dầu, chết) * Mơ tả tóm tắt diễn biến, cơng việc thực để đối phó, thiệt hại tài sản * Bản thống kê chi phí cho việc ứng cứu chi phí sử dụng nhân lực, thiết bị, vận tải hàng ngày phục vụ cho việc xử lý hậu quả, làm môi trường * Giá thành sửa chữa phải thay trang thiết bị cố làm hư hỏng * Giá trị thiệt hại kinh tế hoạt động sản xuất trực tiếp phụ thuộc vào môi trường (như nuôi trồng thuỷ sản, nơng nghiệp, chăn ni gia cầm v.v ), có đối chứng, so sánh với thu nhập từ vụ mùa trước để tính tốn * Phim, ảnh, băng video (nếu có), sơ đồ mơ tả điểm có liên quan nêu f Trong việc chuẩn bị xây dựng hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường, ngồi quan chun mơn pháp lý liên quan, địa phương trao đổi, phối hợp với Cục Mơi trường, Bộ KHCN&MT, nhằm có hướng dẫn kỹ thuật cần thiết, đặc biệt, trường bên gây thiệt hại pháp nhân nước Việc thực Thông tư hướng dẫn này, Sở KHCN&MT quan quản lý Nhà nước môi trường địa phương, đóng vai trò quan trọng tổ chức giám sát việc xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động ứng cứu tràn dầu tổ chức đóng địa phương Các ngành, địa phương cần chủ động, xem xét trích lập quỹ ứng cứu cố tràn dầu nhằm huy động vào hoạt động ứng cứu xử lý cố Uỷ ban nhân dân địa phương cần xem xét, vào đề nghị Sở KHCN&MT, đưa biện pháp trợ cấp ban đầu cho đối tượng nhân dân sống hoạt động vùng bị gây hại trực tiếp cố tràn dầu gây nên Những cá nhân, tập thể có cơng việc phát hiện, tham gia xử lý cố tràn dầu cấp xem xét tuyên dương khen thưởng thích đáng vật chất tinh thần Các tổ chức cá nhân cố tình cản trở gây khó khăn cho việc ứng cứu cố tràn dầu lẩn tránh trách nhiệm bị xử phạt theo pháp luật, kể việc truy cứu trách nhiệm hình Các ngành, địa phương nghiên cứu, chủ động thực Thông tư hướng dẫn thường xuyên thông báo cho Bộ KHCN&MT tình hình triển khai thực Bộ KHCN&MT báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp xảy cố tràn đầu cách xử lý Thông tư hướng dẫn thay cho Hướng dẫn tạm thời Bộ trưởng Bộ KHCN&MT xử lý cố dầu tràn (số 389/MTg ngày 17 tháng năm 1994) có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (Đã ký) Đặng Hữu ... thường khu vực nhậy cảm cần ưu tiên bảo vệ Mọi trường hợp dùng chất phân tán dầu phải phép KHCN & MT Tuyệt đối không dùng chất phân tán dầu sông, vùng cửa sông, vũng vịnh vùng nước nông ven biển g... thuộc vào môi trường (như nuôi trồng thuỷ sản, nơng nghiệp, chăn ni gia cầm v.v ), có đối chứng, so sánh với thu nhập từ vụ mùa trước để tính tốn * Phim, ảnh, băng video (nếu có), sơ đồ mơ tả điểm... dầu gây nên Những cá nhân, tập thể có cơng việc phát hiện, tham gia xử lý cố tràn dầu cấp xem xét tuyên dương khen thưởng thích đáng vật chất tinh thần Các tổ chức cá nhân cố tình cản trở gây khó
- Xem thêm -

Xem thêm: Com thong tu so 2262 tt mtg, Com thong tu so 2262 tt mtg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay