bao_cao_ra_soat,_danh_gia_vbqppl_trong_linh_vuc_ba o_ton_da_dang_sinh_hoc

5 14 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:49

BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Trương Hồng Quang Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp (Cựu sinh viên Khóa 30, Khoa PLKT, HLU) I HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Khái niệm Đa dạng sinh học Theo Công ước Đa dạng sinh học (ĐDSH) đưa năm 1992[1] hội nghị Liên hợp quốc môi trường phát triển, ĐDSH định nghĩa toàn phong phú giới sống tổ hợp sinh thái mà chúng thành viên, bao gồm đa dạng bên loài đa dạng hệ sinh thái Mức độ ĐDSH quần xã sinh vật thể dạng: đa dạng lồi – tính đa dạng lồi vùng; đa dạng di truyền – đa dạng gen loài; đa dạng hệ sinh thái – đa dạng môi trường sống sinh vật việc thích nghi với điều kiện tự nhiên chúng Tính đa dạng phạm trù bao trùm toàn thành phần tạo hệ sinh thái đảm bảo trì hệ sinh thái đa dạng phong phú Theo Luật ĐDSH năm 2008 Việt Nam, ĐDSH định nghĩa sau: “ĐDSH phong phú gen, loài sinh vật hệ sinh thái tự nhiên” (khoản Điều 3) Có thể nhận thấy khái niệm ĐDSH theo pháp luật Việt Nam cụ thể, rõ ràng xác so với khái niệm Công ước ĐDSH nêu Điều thể số điểm như: (i) Luật ĐDSH xác định rõ phong phú “gen” Cơng ước ĐDSH lại nêu chung chung “sự đa dạng bên trong”; (ii) Luật ĐDSH xác định rõ đa dạng “loài sinh vật” khơng “các lồi” Cơng ước ĐDSH; (iii) Luật ĐDSH xác định rõ đa dạng gen, loài sinh vật hệ sinh thái “tự nhiên” Cơng ước ĐDSH chưa nêu rõ ý Bên cạnh đó, Luật ĐDSH định nghĩa “Bảo tồn đa dạng sinh học” việc bảo vệ phong phú hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên theo mùa lồi hoang dã, cảnh quan mơi trường, nét đẹp độc đáo tự nhiên; ni, trồng, chăm sóc lồi thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ; lưu giữ bảo quản lâu dài mẫu vật di truyền (khoản Điều 3) Khái quát thực trạng Đa dạng sinh học Việt Nam Việt Nam biết đến trung tâm ĐDSH giới với hệ sinh thái tự nhiên phong phú đa dạng Nằm vùng Đơng Nam châu Á với diện tích khoảng 330.541 km2, Việt Nam 16 nước có tính đa dạng sinh học cao giới (Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, 2002 - Chiến lược quốc gia quản lý hệ thống khu bảo tồn Việt Nam 2002 - 2010) Đặc điểm vị trí địa lý, khí hậu Việt Nam góp phần tạo nên đa dạng hệ sinh thái loài sinh vật Về mặt địa sinh học, Việt Nam giao điểm hệ động, thực vật thuộc vùng Ấn Độ - Miến Điện, Nam Trung Quốc Inđo - Malaysia Các đặc điểm tạo cho nơi trở thành khu vực có tính ĐDSH cao giới, với khoảng 10% số loài sinh vật, chiếm 1% diện tích đất liền giới (Bộ Nơng nghiệp phát triển nông thôn, 2002 - Báo cáo quốc gia khu bảo tồn Phát triển kinh tế) ĐDSH có vai trò quan trọng việc trì chu trình tự nhiên cân sinh thái Đó sở sống thịnh vượng lồi người bền vững thiên nhiên trái đất Theo ước tính giá trị tài nguyên ĐDSH toàn cầu cung cấp cho người 33.000 tỷ đô la năm (Constan Za et al-1997) Đối với Việt Nam nguồn tài nguyên ĐDSH ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản hàng năm cung cấp cho đất nước khoảng tỷ đô la (Kế hoạch hành động đa dạng sinh học Việt Nam - 1995)[2] Các hệ sinh thái rừng, đất ngập nước, biển, núi đá vôi,… với nét đặc trưng vùng bán đảo nhiệt đới, nơi sinh sống phát triển nhiều loài hoang dã đặc hữu, có giá trị, có lồi khơng tìm thấy nơi khác giới Việt Nam cũng nơi biết đến với nhiều nguồn gen hoang dã có giá trị, đặc biệt thuốc, loài hoa, cảnh nhiệt đới,… Quỹ Bảo tồn động vật hoang dã (WWF) cơng nhận Việt Nam có 200 vùng sinh thái toàn cầu; Tổ chức bảo tồn chim quốc tế (Birdlife) công nhận vùng chim đặc hữu; Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên giới (IUCN) cơng nhận có trung tâm đa dạng thực vật[3] Tuy nhiên, ĐDSH nước ta bị suy thối nhanh Diện tích khu vực có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng bị thu hẹp dần Số loài số lượng cá thể loài hoang dã bị suy giảm mạnh Nhiều lồi hoang dã có giá trị bị suy giảm hồn toàn số lượng bị đe dọa tuyệt chủng mức cao Các nguồn gen hoang dã cũng đà suy thoái nhanh thất thoát nhiều Suy thoái ĐDSH dẫn đến cân sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống người, đe dọa phát triển bền vững đất nước Nhiều hệ sinh thái môi trường sống bị thu hẹp diện tích nhiều Taxon lồi lồi đứng trước nguy bị tuyệt chủng tương lai gần[4] Những giá trị ĐDSH lại chưa nhận thức cách đầy đủ Sự khai thác mức giống loài, nguồn gen động thực vật để phục vụ cho nhu cầu trước mắt người, đặc biệt số năm gần đẩy nhanh tốc độ suy thoái ĐDSH Việt Nam Những mối đe doạ ĐDSH Việt Nam tình trạng khai thác rừng mức, tập quán du canh du cư, tình trạng lấn chiếm đất trồng trọt, ô nhiễm nguồn nước, xuống cấp mơi trường ven biển đòi hỏi đặt với nơng dân q trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường Những sức ép khác tình trạng dân số tăng nhanh hoạt động phát triển nông nghiệp mức độ cao Nhiều dự án xây dựng sở hạ tầng đề xuất đập nước hay đường quốc lộ - dự án cũng gây nguy hại tới ĐDSH, không quy hoạch quản lý tốt Thách thức lớn Việt Nam phải nhìn nhận ĐDSH quý báu tài sản quý làm để cân đối nhu cầu phát triển với nhu cầu bảo tồn[5] Bên cạnh đó, việc sử dụng phân bón, loại thuốc bảo vệ mùa màng, thuốc kích thích tăng trưởng cách bừa bãi phát triển nông nghiệp nước ta cũng nguyên nhân làm giảm số lượng lồi sinh vật có ích, giảm tính ĐDSH, làm vệ sinh an tồn thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người, làm ô nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí Một số trạng diễn biến suy thoái ĐDSH nước ta mơ tả sau[6]: - Hầu hết hệ sinh thái tự nhiên nước ta phải chịu sức ép nặng nề từ hoạt động phát triển kinh tế Hệ sinh thái rừng tự nhiên có nhiều biến động lớn nửa kỷ qua Độ che phủ rừng tăng phần lớn diện tích tăng rừng trồng, tính giá trị ĐDSH cao Hầu hết vùng tự nhiên lại bị xuống cấp nghiêm trọng Diện tích rừng nguyên sinh chưa bị tác động tồn vùng rừng nhỏ, rời rạc khu vực núi cao miền Bắc Tây Nguyên Đây mối đe doạ lớn cấu thành ĐDSH rừng bao gồm loài thực vật động vật phụ thuộc vào rừng - Xu hướng quần thể nhiều loài thực vật suy giảm, ngày có nhiều lồi phải đối mặt với nguy tuyệt chủng Hoạt động buôn bán động thực vật hoang dã chưa giảm bớt cũng nguyên nhân tác động xấu tới số lượng loài tự nhiên - Hệ sinh thái nông nghiệp giống trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng Các giống trồng có suất cao ngày đưa nhiều vào sản xuất chiếm diện tích ngày lớn Do giống địa phương ngày bị thu hẹp diện tích, nhiều nguồn gen quý địa phương, đặc biệt nguồn gen chống chịu sâu bệnh bị mai - Từ năm 1990 đến nay, diện tích rừng liên tục tăng, rừng trồng tăng nhanh, sau chưa đầy 15 năm rừng trồng tăng lên lần Diện tích rừng tự nhiên tăng lên triệu ha, chủ yếu rừng phục hồi Đến năm 2004, tỷ lệ che phủ rừng đạt 36,7% Tuy nhiên, chất lượng rừng vẫn chưa cải thiện Phần lớn rừng tự nhiên thuộc nhóm rừng nghèo, rừng nguyên sinh 0,75 triệu phân bố rải rác Những khu rừng tự nhiên bị tác động, tương đối nguyên sinh có giá trị cao đa dạng sinh học tập trung chủ yếu khu rừng đặc dụng Riêng rừng trồng có diện tích triệu hecta, chiếm tỷ lệ 18% diện tích có rừng Rừng trồng cơng nghiệp mang tính loại trồng cao, tính ĐDSH thấp - Trong năm gần đây, việc khai thác sử dụng đất ngập nước diễn cách ạt thiếu quy hoạch, nhiều diện tích rừng ngập mặn vùng đất ngập nước khác bị chuyển thành đất canh tác nông nghiệp nuôi trồng thuỷ sản, làm cho diện tích đất ngập nước bị thu hẹp, tài nguyên suy giảm, kéo theo tai biến xói lở, bồi tụ mơi trường bị nhiễm nghiêm trọng Diện tích đầm ni tơm tăng dần theo thời gian diện tích rừng ngập mặn cũng giảm dần tương ứng Trước đây, rừng ngập mặn trải dài suốt dọc bờ biển, diện tích giảm nhiều, gây suy thoái hệ sinh thái rừng ngập mặn làm thiệt hại không nhỏ cho vùng đất ngập nước ven biển cho ngành kinh tế quan trọng khu vực - ĐDSH biển bị khai thác mức Nguồn lợi hải sản suy giảm nhanh: trữ lượng hải sản Việt Nam năm 2003 3.072.800 tấn, giảm 25% so với năm 1990 (4,1 triệu tấn) Nhiều lồi tơm, cá kinh tế bị giảm sút số lượng lẫn chất lượng, thay vào thành phần cá tạp sản lượng tăng lên Danh sách loài thuỷ hải sản bị đe doạ, có nguy tuyệt chủng tăng từ 15 loài, năm 1989, lên 135 loài vào năm 1996 Các rạn san hô suy giảm độ phủ Hầu hết rạn san hô bị đe doạ, có 50% mức bị đe doạ cao 17% mức bị đe doạ cao Khai thác mức bị đánh giá mối đe doạ lớn cho khoảng nửa số rạn san hô Có nhiều nơi độ phủ giảm đến 30% Điều cho thấy rạn san hô bị phá huỷ có chiều hướng suy thối - Hiện nay, nguồn gen (cây trồng, vật nuôi thuốc) quan, tổ chức nước, quốc tế nghiên cứu, thu thập, khai thác phát triển thành thương phẩm có giá trị kinh tế Tuy nhiên, phần lớn trường hợp, chưa có chia sẻ lợi ích người sở hữu người khai thác, sử dụng nguồn gen, cũng chia sẻ phần lợi nhuận thu để góp phần trì phát triển tài nguyên Tri thức địa nước ta phong phú Tri thức địa thừa nhận nguồn tài nguyên quan trọng không nguồn tài nguyên hữu hình khác Tuy nhiên, tri thức địa cũng bị mát nhiều theo thời gian chưa ý thức tầm quan trọng nguồn tài nguyên Ngoài ra, cũng nguồn gen, việc chia sẻ lợi ích người sở hữu người khai thác, sử dụng tri thức địa không lúc cũng thực cách công Để bảo tồn tri thức địa cần có phối hợp người dân, nhà nước nhà khoa học Việc xây dựng sách khai thác, phát triển chia sẻ lợi ích nguồn gen tri thức địa chưa quan tâm mức Các nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH[7]: - Chuyển đổi mục đích sử dụng đất thiếu quy hoạch - Khai thác sử dụng không bền vững tài nguyên sinh học - Các loài sinh vật ngoại lai xâm lại - Ơ nhiễm mơi trường - Cháy rừng - Thiên tai - Quản lý nhiều bất cập Như vậy, thấy có nhiều nguyên nhân khác làm cho nguồn tài nguồn tài nguyên ĐDSH Việt Nam bị suy giảm Trong đó, nguyên ĐDSH thay đổi tiến hố sinh vật q trình hình thành loài mới, tham gia vào loài Nguyên nhân gây biến đổi biến đổi bất thường tự nhiên hoạt động người Để khắc phục tình trạng Chính phủ Việt Nam đề nhiều biện pháp, với sách kèm theo nhằm bảo vệ tốt tài nguyên ĐDSH đất nước Tuy nhiên, thực tế đặt nhiều vấn đề liên quan đến bảo tồn ĐDSH cần phải giải quan hệ bảo tồn phát triển bền vững tác động biến đổi khí hậu bảo tồn ĐDSH,… Trước có Luật ĐDSH ban hành năm 2008, ngun nhân dẫn đến tình trạng nhiều tồn tại, bất cập quy định pháp luật ĐDSH[8] gây nhiều khó khăn quản lý, bảo tồn phát triển ĐDSH Sau Luật ban hành, có hiệu lực vào ngày 01/07/2009, hệ thống pháp luật ĐDSH thống nhất, quy mối Tuy nhiên, nhận thức bảo tồn ĐDSH vấn đề phức tạp với nhiều nội dung khác (nhất điều kiện Luật ban hành) nên việc đánh giá hệ thống văn quy phạm pháp luật vấn đề cũng hiệu áp dụng, thi hành giai đoạn điều cần thiết để hoàn thiện quy định cũng đẩy mạnh việc thực thi thực tế [1] Công ước Đa dạng sinh học hiệp ước khung thông qua Hội Nghị thượng đỉnh Môi trường Phát triển bền vững năm 1992 Rio de Janero (Brazin), có hiệu lực từ ngày 29/12/1993 Tính đến tháng năm 2009 có 191 quốc gia thành viên Cơng ước Việt Nam thức gia nhập Cơng ước vào ngày 16/11/1994 Chính phủ giao Bộ Tài nguyên Môi trường làm quan đầu mối, giúp Chính phủ tổ chức thực Cơng ước Mục tiêu Cơng ước nhằm bảo tồn ĐDSH; sử dụng bền vững thành phần ĐDSH; chia sẻ công hợp lý lợi ích thu từ việc sử dụng tài nguyên sinh học Để đạt mục tiêu trên, nội dung Công ước tập trung vào bảo tồn ĐDSH sử dụng bền vững thành phần ĐDSH; tiếp cận chuyển giao công nghệ; quản lý cơng nghệ sinh học chia sẻ lợi ích Ngồi ra, Công ước cũng quy định biện pháp khuyến khích bảo vệ ĐDSH, hợp tác quốc tế; trao đổi thơng tin; nguồn tài chế tài chính, v.v… việc bảo tồn phát triển bền vững ĐDSH phạm vi toàn cầu Thực nội dung trên, nước cam kết tiến hành số họat động như: xây dựng hệ thống khu bảo tồn, tiến hành biện pháp cần thiết để bảo tồn phát triển bền vững hệ sinh thái; bảo tồn phát triển bền vững loài sinh vật tài nguyên di truyền; kiểm soát quản lý rủi ro sinh vật biến đổi gen môi trường, ĐDSH sức khoẻ người; kiểm sốt lồi sinh vật ngoại lai xâm hại môi trường [2] Nguyễn Huy Dũng, Vũ Văn Dũng, Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam - mối liên hệ với Phát triển bền vững (SD) biến đổi khí hậu (CC), Hội thảo chuyên đề Đa dạng sinh học Biến đổi khí hậu: Mối liên quan tới Đói nghèo Phát triển bền vững, Hà Nội, Ngày 22-23 tháng 5, 2007 [3] Việt Nam "trung tâm giống gốc" nhiều loại trồng, vật ni, có hàng chục giống gia súc gia cầm Đặc biệt nguồn lúa khoai, loài coi có nguồn gốc từ Việt Nam, sở cho việc cải tiến giống lúa lương thực giới Hệ sinh thái Việt Nam phong phú, bao gồm 11.458 loài động vật, 21.000 loài thực vật khoảng 3.000 loài vi sinh vật, có nhiều lồi sử dụng để cung cấp vật liệu di truyền Trong 30 năm qua, nhiều loài động thực vật bổ sung vào danh sách loài Việt Nam loài thú la, mang lớn, mang Trường Sơn, chà vá chân xám thỏ vằn Trường Sơn, loài chim khướu vằn đầu đen, khướu Ngọc Linh khướu Kon Ka Kinh, khoảng 420 loài cá biển loài thú biển Nhiều loài khác thuộc lớp bò sát, lưỡng cư động vật không xương sống cũng mô tả Về thực vật, tính từ năm 1993 đến năm 2002, nhà khoa học ghi nhận thêm họ, 19 chi 70 loài Tỷ lệ phát loài đặc biệt cao họ Lan [4] Nguyễn Huy Dũng, Vũ Văn Dũng, Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam - mối liên hệ với Phát triển bền vững (SD) biến đổi khí hậu (CC), tlđd [5] http://www.undp.org.vn/themes/environment/biodevv.htm [6] http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kho 6/02/3B9E6695/ [7] Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo trạng môi trường quốc gia năm 2005 [8] Nguyễn Văn Tài, Pháp luật ĐDSH: Thực trạng tồn trước có Luật ĐDSH, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội) số 17, tháng 10/2008, tr
- Xem thêm -

Xem thêm: bao_cao_ra_soat,_danh_gia_vbqppl_trong_linh_vuc_ba o_ton_da_dang_sinh_hoc, bao_cao_ra_soat,_danh_gia_vbqppl_trong_linh_vuc_ba o_ton_da_dang_sinh_hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay