Com phap luat ve phi bao ve moi truong doi voi nuoc thai o viet nam hien nay

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:48

Pháp luật phí bảo vệ mơi trường nước thải Việt Nam Phí bảo vệ môi trường (BVMT) nước thải công cụ kinh tế hữu hiệu BVMT, bước tiến quan trọng công tác quản lý môi trường nước ta Cùng với Nghị số 41/NQ – TW Bộ Chính trị, Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Luật BVMT năm 2005, phí bảo vê mơi trường nước thải quy định theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 (nay sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/11/2007), thể tâm Đảng, Nhà nước ta công tác bảo vê môi trường Bài viết đề cập thực tiễn việc áp dụng quy định phí BVMT nước thải sinh hoạt (NTSH), nước thải công nghiệp (NTCN), nguyên nhân số giải pháp khắc phục bất cập tình hình Thực tiễn áp dụng quy định phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp Theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 Chính phủ phí BVMT nước thải Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 18/2/2003 Bộ Tài Bộ Tài nguyên Môi trường (Bộ TN&MT) hướng dẫn thực Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 Chính phủ phí BVMT nước thải, kể từ ngày 01/01/2004, tổ chức, hộ gia đình phải nộp phí BVMT NTSH NTCN Nguồn phí thu sử dụng để đầu tư trở lại cho cơng trình, dự án BVMT, đầu tư xây dựng mới, nạo vét cống rãnh, tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước địa phương Ngày 06/9/2007, Bộ Tài Bộ TN&MT ban hành Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT/ BTC-BTN&MT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125 có quy định hướng dẫn tính tốn khối lượng chất gây nhiễm NTCN Việc có ý nghĩa quan trọng việc hỗ trợ Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định tờ khai nộp phí doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tự kê khai Ở cấp địa phương, hầu hết tỉnh, thành phố nước, Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Tài lập đề án triển khai thực việc thu phí BVMT nước thải theo Nghị định 67/CP (được sửa đổi, bổ sung Nghị định 04/NĐ-CP) trình Hội đồng nhân dân (HĐND) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt Sau đó, dựa Nghị HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Quyết định việc thực thu phí địa bàn Sở Tài nguyên Mơi trường phối hợp với Sở Tài ban hành công văn liên quan tới hướng dẫn thực Quyết định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Có thể nói, văn pháp lý quan trọng làm sở tảng cho việc triển khai thu phí địa phương Ngồi ra, quyền địa phương tích cực triển khai nhiều hoạt động liên quan đến q trình thu, nộp phí như: tun truyền, phổ biến thu phí nước thải phương tiện truyền thơng đại chúng đến doanh nghiệp đến tầng lớp nhân dân; tổ chức tập huấn cho Sở, ban, ngành liên quan UBND cấp quận, huyện, phường, xã thành lập tổ cơng tác thu phí thuộc phòng Mơi trường - Sở Tài nguyên Môi trường: thống kê, lập danh sách đối tượng phải nộp phí NTCN, tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp, đốc thúc, vận động sở công nghiệp tự nguyện kê khai nộp phí theo quy định; mở tài khoản “tạm giữ tiền phí BVMT NTCN” Kho bạc Nhà nước; gửi thông báo yêu cầu nộp tờ khai nộp phí sở công nghiệp, tổ chức thẩm định thông báo nộp phí Trong thời gian qua, số địa phương Đồng Nai chưa có hướng dẫn cụ thể Bộ TN&MT cách tính tốn lượng chất gây nhiễm tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu công nghệ môi trường, dự báo lượng nước thải gần ngành công nghiệp để từ yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai xác Một số địa phương sáng tạo kết hợp cơng tác thu phí BVMT nước thải với công tác quản lý tài nguyên (đất đai, nước, khoáng sản) để yêu cầu sở cơng nghiệp phải kê khai nộp phí Về cơng tác thu phí Theo báo cáo sơ kết năm thực thu phí BVMT nước thải theo Nghị định 67, năm 2004 nước thu 75 tỷ đồng phí NTCN gần tỷ đồng (chiếm 9%) NTSH đạt gần 69 tỷ đồng (91%) Trong năm 2005, nước thu khoảng 29 tỷ đồng NTCN (tăng gấp lần so với năm 2004) Đối với NTSH, thu 100 tỷ đồng Trong thời gian quan, có 24 tỉnh thực nghiêm túc Nghị định 67 thu đồng thời hai loại phí NTSH NTCN Một số tỉnh điển hình cơng tác thu phí năm 2004 Thành phố Hồ Chí Minh (23,2 tỷ đồng), Cần Thơ (8,1 tỷ đồng), Quảng Ninh (4 tỷ đồng), Bà Rịa – Vũng Tàu (2,7 tỷ đồng), Đồng Nai (2,3 tỷ đồng), Khánh Hoà (1,1 tỷ đồng) Tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết từ tháng 10/2004 thu gần 17,5 tỉ đồng tiền phí BVMT (cho NTSH NTCN) Theo quy định, với loại NTSH thu từ đối tượng sử dụng nước qua hóa đơn tiền nước, công ty cấp nước đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thu phí BVMT Thực ra, cách thu tương tự cách thu theo quy định cũ (thu phí NTSH) Riêng UBND phường, xã thực thu phí BVMT với đối tượng hộ gia đình tự khai thác nước ngầm (trừ nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch) để sử dụng cho mục đích sinh hoạt Đây điểm trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh thu phí nước thải người sử dụng nước máy Cơng ty cấp nước qua đồng hồ; hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan coi nằm ngồi diện phải nộp phí nước thải Thế nhưng, từ Quyết định thu phí BVMT UBND Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực (ngày 01/8/2004), đến hầu hết UBND phường, xã địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể thu phí BVMT hộ gia đình sử dụng nước giếng Lý giải việc chậm trễ thực thu phí, ông Phan Văn Rắc, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đơng (Quận Bình Tân), cho biết: “Khi định có hiệu lực, chúng tơi thơng báo việc thu phí đến tổ dân phố tất dừng mức thơng tin, tun truyền chính” Theo ơng, quyền địa phương lúng túng triển khai quy định này, mặt khác thiếu cán chuyên trách thực thu phí Trong đó, theo nhận định từ số UBND phường, xã việc thu phí BVMT hộ sử dụng nước giếng khơng dễ phải thực khảo sát, thống kê sau tính tốn mức phí cho phù hợp Về cơng tác nộp phí Đối với cơng tác nộp phí, đạt số kết đáng kể, số phí thu tương đối lớn Một số địa phương có trách nhiệm nộp phí thời hạn Thái Nguyên (395 triệu đồng), Quảng Ninh (393 triệu đồng), Khánh Hoà (370 triệu đồng) Có nhiều tỉnh khác, số phí thu thấp, song nghiêm túc thực việc nộp phí Bình Phước (62 triệu đồng), Gia Lai (97 triệu đồng), Phú Thọ (104 triệu đồng), Thanh Hoá (56 triệu đồng) Mặc dù thu kết bước đầu, nhiều địa phương nỗ lực triển khai thu nguồn thu đáng kể, song công tác thu nộp phí gặp nhiều vướng mắc cần tháo gỡ Trên địa bàn nước có 45/64 tỉnh, thành phố thực việc thu phí, 19 tỉnh, thành phố chưa thực việc thu phí Với gần 1/3 số địa phương nước chưa thực việc thu phí, thực tồn lớn mà thời gian tới cần phải khắc phục Việc thu phí NTCN gặp nhiều khó khăn với số phí thu thấp, đạt khoảng 10% tổng số phí Có 22 tỉnh chưa triển khai thu phí NTCN Một số thành phố lớn trung tâm công nghiệp nước chưa thực hiện, thực chưa triệt để để cơng tác thu phí thể qua việc số phí thu thấp so với quy mơ phát triển công nghiệp địa phương Mới đây, thực sơ kết thực định thu phí BVMT UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục BVMT đưa kiến nghị Bộ TN&MT sớm ban hành số liệu định mức chung nồng độ chất ô nhiễm lưu lượng nước thải cho loại ngành nghề sản xuất cần xử phạt nghiêm minh doanh nghiệp không chấp hành kê khai, đóng phí BVMT để tránh bất hợp lý người nộp, người khơng Bên cạnh đó, việc thu phí NTSH, đơn giản dễ thực NTCN chưa thực nước Nhiều địa phương, thu phí NTCN song NTSH chưa có chủ trương, sách để triển khai thực Việc nộp phí Quỹ BVMT Việt Nam theo quy định Nghị định 67 Nghị định 04 thực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với số phí nộp thấp so với quy định (40%) Mặc dù số phí thu tương đối lớn, song số phí chuyển Quỹ BVMT Việt Nam năm 2004 khiêm tốn với gần 1,5 tỷ đồng, đạt khoảng 2% số phí thu Như vậy, sau thời gian thực phí BVMT nước thải, đạt số kết định, tồn bất cập cơng tác nộp phí thu phí, theo chúng tơi, thực trạng nguyên nhân sau: Thứ nhất, việc ban hành quy định hướng dẫn chưa cụ thể nên việc triển khai không đạt kết tốt Ở nhiều địa phương, Sở Tài nguyên Mơi trường trình đề án thu phí, song HĐND UBND cấp tỉnh chưa ban hành Quyết định cho phép triển khai thực hiện, đặc biệt NTSH Lãnh đạo địa phương e ngại việc thu phí NTSH hộ gia đình, trì hỗn việc thu phí Đối với việc thu phí NTCN, vướng mắc lớn Thơng tư hướng dẫn tính tốn khối lượng chất gây ô nhiễm chưa ban hành cụ thể hợp lý để giúp Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định tờ khai doanh nghiệp Việc thẩm định tờ khai doanh nghiệp dựa ước lượng, chưa có sở khoa học, đặc biệt sở sản xuất theo thời vụ khó thẩm định tờ khai Mặt khác, Sở Tài ngun Mơi trường gặp nhiều khó khăn việc phổ biến, hướng dẫn triển khai thực Nghị định đến cộng đồng doanh nghiệp Phương pháp thu phí rườm rà, chưa xác định lưu lượng nồng độ chất ô nhiễm có nước thải Bên cạnh đó, mức phí thải cơng nghiệp q thấp làm giảm vai trò, ý nghĩa phí BVMT nước thải Thứ hai, nhân lực kinh phí thiếu thốn khiến cho việc triển khai thu phí hiệu Nhân thực thu phí địa phương thiếu, trình độ nghiệp vụ chưa cao Cả nước có khoảng gần 500 cán quản lý nhà nước BVMT, số thấp so với nước khác khu vực giới Ở cấp trung ương, số lượng biên chế quan quản lý môi trường hạn chế, chưa thực khối lượng công việc cần giải Lực lượng cán Phòng Quản lý mơi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường vừa thiếu số lượng, vừa yếu trình độ, phải đảm nhận khối lượng lớn công việc liên quan từ việc xây dựng sách, chiến lược BVMT địa phương, xây dựng báo cáo trạng môi trường hàng năm thực thi hoạt động cụ thể kiểm sốt nhiễm, tra mơi trường, giải cố, bảo tồn đa dạng sinh học Ở cấp huyện, có 50% số tỉnh thành lập Phòng Tài ngun Mơi trường, cấp xã nhiệm vụ quản lý BVMT hầu hết bị bỏ trống Nhiều khu công nghiệp, sở sản xuất, kinh doanh chưa có phận bố trí cán chun trách mơi trường Một số địa phương, bộ, ngành chưa tích cực cơng tác thu phí sở thuộc quyền quy định Nghị định 67 Nghị định 04 Thứ ba, ý thức tuân thủ pháp luật đối tượng nộp phí thấp Nhiều doanh nghiệp né tránh, không chịu kê khai kê khai thấp nhiều so với thực tế Khó khăn lớn nay, theo đánh giá địa phương, doanh nghiệp kê khai ít, chưa có ý thức chấp hành việc nộp phí Thứ tư, thiếu biện pháp hỗ trợ chưa có danh sách tổ chức có thẩm quyền phân tích nước thải, Nhà nước chưa có biện pháp chế tài đủ mạnh để cưỡng chế doanh nghiệp trây ỳ khơng chịu nộp phí Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơng ty cấp nước thu gần 17 tỉ đồng tiền phí BVMT NTSH Trong đó, số tiền thu từ phí BVMT NTCN gần 500 triệu đồng Theo ông Lê Hữu Thanh, Phó phòng Tổng hợp -Thu phí nước thải (Chi cục BVMT Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: tồn Thành phố có khoảng 3.900 đơn vị sản xuất gây nhiễm tính đến đầu tháng 02/2005, có 416 đơn vị nộp phí BVMT Một khó khăn khác cho việc thu phí quan chức hầu hết doanh nghiệp không thực khai đúng, khai đủ (về nồng độ lưu lượng nước thải) nên số tiền thu trước mắt tiền tạm thu dựa nội dung tờ kê khai doanh nghiệp Thông qua việc kiểm tra Chi cục BVMT 180 đơn vị sản xuất thuộc diện phải nộp phí BVMT hầu hết họ kê khai hàm lượng nồng độ chất gây ô nhiễm thấp so với thực tế Trong số chất gây nhiễm nặng thủy ngân, chì, arsen có mức phí phải nộp cao từ 30.000 đồng đến 20.000.000 đồng/kg nên doanh nghiệp từ chối không kê khai Hướng khắc phục Để phí BVMT nước thải thực phát huy hết vai trò cơng cụ kinh tế quan trọng quản lý BVMT, cần phải: Thứ nhất, kiện tồn máy thu phí cấp từ trung ương đến địa phương Bộ máy quản lý nhà nước BVMT tăng cường bước, thiếu số lượng lực hạn chế Nguồn nhân lực kinh phí dành cho việc thu phí BVMT thiếu Do kiện tồn máy thu phí giải pháp khơng thể thiếu tình hình Bộ TN&MT nên phân cấp, ủy quyền thu phí BVMT đến quận, huyện sở sản xuất nhỏ, quy mơ hộ gia đình HĐND UBND tỉnh cần sớm thông qua đề án ban hành quy chế việc thu phí địa bàn Cụ thể NTSH, HĐND cần sớm Nghị mức phí áp dụng địa bàn Đối với NTCN, Sở Tài nguyên Môi trường cần chủ động triển khai thu phí thơng qua hoạt động kiểm tra, đơn đốc, vận động sở công nghiệp kê khai nộp phí Thực tế cho thấy, số địa phương với tâm phương pháp thực triệt để, sáng tạo đạt kết tốt Các Sở Tài ngun Mơi trường vận dụng linh hoạt chế quản lý tài nguyên tùy thuộc vào điều kiện cụ thể địa phương để yêu cầu doanh nghiệp phải nộp phí Bộ TN&MT nên xây dựng phần mềm quản lý việc thu nộp phí để phục vụ tốt cơng tác thu phí Ngồi ra, giúp cập nhật thơng tin cách nhanh chóng, đầy đủ Phần mềm quản lý giúp cho Bộ TN&MT nắm bắt thơng tin tình hình thu phí nước thời gian ngắn, biết tỉnh thực tốt, tỉnh triển khai hiệu Từ tìm hiểu ngun nhân trao đổi kinh nghiệm cho để thực tốt công tác thu phí Việc thu phí BVMT thực đồng tỉnh thành nước đảm bảo cho hoạt động thu phí bảo đảm cho hoạt động thu phí triển khai tốt Đồng thời, Bộ TN&MT cần cơng bố danh sách tổ chức, phòng thí nghiệm có thẩm quyền phân tích nước thải Hiện tại, việc chưa có danh sách tổ chức nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình thu phí Chính vậy, việc cơng bố danh sách cụ thể tổ chức quyền phân tích nước thải khiến cho doanh nghiệp thuận tiện trình tự kê khai Thứ hai, khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) bắt buộc phải có khu xử lý chất thải tập trung, tránh tình trạng doanh nghiệp đầu tư vào KCN, KCX đổ chất thải đâu Thực tế doanh nghiệp đầu tư vào KCN muốn KCN phải có sẵn khu xử lý chất thải, KCN muốn xây dựng khu xử lý chất thải phải có thơng số sản xuất doanh nghiệp để chọn mơ hình phù hợp Để khắc phục tình trạng “quả trứng có trước hay gà có trước” này, nhà đầu tư sở hạ tầng KCN, KCX không nên ngại đầu tư khu xử lý chất thải, nên làm theo phương thức “nghiên cứu tổng thể, đầu tư phân kỳ” Tức thiết kế theo dự toán đầu tư, lúc đầu xây dựng nhỏ, sau có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nâng dần công suất lên theo công đoạn, thời kỳ, tránh tượng lãng phí, cơng suất lớn vận hành không đạt hiệu Các KCN, KCX phải kết hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh để phát vi phạm báo cho Sở giải (vì trách nhiệm xử lý không thuộc quyền hạn tỉnh hay KCN, KCX) Các doanh nghiệp cần thận trọng lựa chọn đối tượng đầu tư Đối với dự án liên quan đến dệt, nhuộm, giày da cần chặt chẽ việc đòi hỏi nhà đầu tư phải thực nghiêm giải pháp BVMT Đặc biệt, ngành giày da, đốt phế thải, hàm lượng lớn chất dioxin vào khí thải nên cần xử lý triệt để Cần có chế tài để buộc nhà đầu tư phải thực cam kết họ đầu tư vào KCN, KCX Thực tế cho thấy, địa phương muốn thu hút đầu tư nên đưa ưu đãi, đơn giản thủ tục cho nhà đầu tư, nên trình cấp phép thiếu kiểm tra, xem xét Do vậy, số doanh nghiệp không tuân thủ đầy đủ công đoạn xử lý chất thải thực khơng nghiêm túc, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp KCN, KCX đổ rác thải sang hàng rào nhau, đem đổ đường quốc lộ Nếu vấn đề không đặt cảnh báo trước phải đối đầu với thảm hoạ ô nhiễm môi trường KCN, KCX lấp đầy Bên cạnh đó, nên có hồ sơ mẫu để nhà đầu tư tham khảo tìm mơ hình phù hợp, tránh tình trạng xây lên đắp chiếu để Kinh nghiệm KCN Thăng Long - Hà Nội (một KCN điển hình cơng tác quản lý môi trường) lập Ban chuyên trách môi trường Khi nhà đầu tư đến KCN, Ban môi trường nhận dạng loại chất thải rắn phát sinh So sánh với khả xử lý đơn vị chức để tư vấn cho nhà đầu tư, nhằm đảm bảo tất rác thải phát sinh xử lý theo quy định Đồng thời kiểm tra vẽ thiết kế nhà máy nhằm đảm bảo nhà máy có khu vực tách biệt để tập trung rác thải, có hệ thống nước thải tách riêng khỏi đường thoát nước mưa Và cuối yêu cầu nhà đầu tư ký hợp đồng thu gom xử lý rác thải với đơn vị có chức Ngồi ra, Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ tài cho việc xây dựng cơng trình xử lý chất thải tập trung địa phương khơng đủ điều kiện Có thể xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi dự án đầu tư xây dựng cơng trình xử lý chất thải tập trung KCN, KCX hoàn thành hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu trước thu hút đầu tư Thứ ba, giải pháp thu phí mơi trường nhiều bất cập mức phí, cách thu quyền lợi doanh nghiệp (người trả phí) Đến nay, phần lớn tỉnh, thành phố chưa ban hành hướng dẫn cụ thể thực giải pháp Các doanh nghiệp đóng phí cho họ khơng phải xử lý nước thải, trách nhiệm thuộc quan thu phí Trong quan mơi trường lại cho rằng, phí q thấp, phí quản lý khơng đủ đề đầu tư xử lý Sự thiếu quán cách hiểu thực nhiều địa phương làm giảm đáng kể hiệu triển khai giải pháp Do cần xây dựng mức phí phù hợp hơn, làm rõ trách nhiệm bên đóng phí bên thu phí, cách tính phí thu phí theo lượng, thành phần chất thải Khơng nên đánh đồng việc phải nộp phí BVMT NTCN doanh nghiệp, mức phí nước thải ngành giấy, ngành hóa chất mức phí nước thải ngành thực phẩm, dù tác hại, chi phí xử lý khác xa Thứ tư, nâng cao nhận thức cộng đồng nói chung đối tượng nộp phí nói riêng việc kê khai nộp phí BVMT Các doanh nghiệp trốn tránh việc kê khai, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, không đầu tư trang thiết bị đại BVMT chưa ý thức hết tầm quan trọng môi trường sống, chưa thấy tác hại khủng khiếp môi trường ô nhiễm gây Vì vậy, vấn đề giáo dục, nâng cao nhận thức thơng qua biện pháp như: tuyên truyền thường xuyên phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến rộng rãi tài liệu hướng dẫn BVMT, xử lý nước thải đưa giáo dục môi trường vào cấp học hệ thống giáo dục quốc gia, củng cố, tăng cường lực cho trường, sở đào tạo chuyên gia lĩnh vực quản lý môi trường Khi ý thức người dân cộng đồng doanh nghiệp nâng cao, tin tưởng vào môi trường xanh đẹp tương lai khơng xa Ngồi ra, thực biện pháp khác xây dựng mơ hình tự chủ, tự quản BVMT; tăng cường vai trò cộng đồng việc giám sát thực chủ trương, sách pháp luật BVMT nói chung cơng tác thu phí nói riêng địa phương, sở, nâng cao vai trò quan quản lý nhà nước địa phương để sử dụng phí BVMT cách hiệu quả, văn thu phí BVMT tổ chức giám sát thực theo điều kiện địa phương ThS Nguyễn Ngọc Anh Đào - Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt ... theo phương thức “nghiên cứu tổng thể, đầu tư phân kỳ” Tức thiết kế theo dự toán đầu tư, lúc đầu xây dựng nhỏ, sau có nhiều doanh nghiệp đầu tư v o hoạt động nâng dần công suất lên theo công o n,... v o cấp học hệ thống gi o dục quốc gia, củng cố, tăng cường lực cho trường, sở đ o t o chuyên gia lĩnh vực quản lý môi trường Khi ý thức người dân cộng đồng doanh nghiệp nâng cao, tin tưởng v o. .. Theo b o c o sơ kết năm thực thu phí BVMT nước thải theo Nghị định 67, năm 2004 nước thu 75 tỷ đồng phí NTCN gần tỷ đồng (chiếm 9%) NTSH đạt gần 69 tỷ đồng (91%) Trong năm 2005, nước thu khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Com phap luat ve phi bao ve moi truong doi voi nuoc thai o viet nam hien nay, Com phap luat ve phi bao ve moi truong doi voi nuoc thai o viet nam hien nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay