Com phap luat bao ve moi truong o singapore

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:48

Pháp luật bảo vệ môi trường Singapore Wednesday, March 2010, 04:47:31 Chính phủ Singapore coi nhiệm vụ bảo vệ môi trường sinh thái nhiệm vụ chiến lược sách phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ Singapore tiến hành nhiều biện pháp kiểm sốt bảo vệ, có biện pháp pháp lý Trong phạm vi viết xin giới thiệu số vấn đề liên quan đến biện pháp pháp lý việc kiểm soát bảo vệ mơi trường Singapore, là: đạo luật liên quan đến môi trường biện pháp thi hành chế tài dân sự, hành tăng cường áp dụng biện pháp hình vi phạm pháp luật môi trường Nhằm bảo đảm cho việc kiểm soát bảo vệ môi trường Singapore, loạt văn liên quan đến pháp luật môi trường ban hành, bao gồm: Đạo luật môi trường sức khoẻ cộng đồng: Đạo luật bao hàm vấn đề tiếng ồn, vệ sinh công cộng, chất thải rắn, chất thải độc hại việc kiểm soát kinh doanh thực phẩm, chôn cất, hoả táng quản lý bể bơi Để thi hành Đạo luật có 14 văn hướng dẫn thi hành Đạo luật kiểm sốt nhiễm mơi trường: Đạo luật điều chỉnh vấn đề liên quan đến việc kiểm sốt nhiễm mơi trường hoạt động có mục đích liên quan đến việc kiểm sốt nhiễm mơi trường Đạo luật hệ thống cống tiêu nước: Đạo luật ban hành nhằm điều chỉnh việc xây dựng, trì cải tạo nâng cấp hệ thống cống rãnh hệ thống tiêu thoát nước mặt đất điều chỉnh việc xử lý nước thải thương mại vấn đề liên quan đến hoạt động nêu Đạo luật xuất nhập khẩu, cảnh chất thải nguy hiểm: Đạo luật điều chỉnh việc xuất nhập cảnh chất thải nguy hiểm chất khí thải khác Để đảm bảo cho đạo luật có hiệu lực thi hành thực tế, biện pháp cưỡng chế khơng thể thiếu, pháp luật môi trường Singapore đặt biện pháp cưỡng chế khác cho mức vi phạm pháp luật môi trường sau: Biện pháp xử lý hình Pháp luật mơi trường Singapore lấy chế tài hình cơng cụ để thực thi, biện pháp áp dụng người bị kết án phạt tiền, phạt tù, bắt bồi thường vi phạm nhỏ phạt cải tạo lao động bắt buộc (chỉ áp dụng với bị cáo đủ 16 tuổi trở lên đủ tiêu chuẩn y tế) Cụ thể là: + Hình phạt tiền: Đây hình phạt phổ biến đạo luật môi trường Singapore, phạt tiền xem công cụ hữu hiệu việc tăng cường hiệu lực pháp luật bảo vệ môi trường Singapore Chánh án Singapore vụ Chadrakumar - vụ đổ rác nơi công cộng vi phạm đạo luật môi trường sức khoẻ cộng đồng tuyên bố: “ Việc áp dụng rộng rãi hình phạt tiền làm tăng hiệu việc trừng trị kẻ vi phạm phòng ngừa hành vi tương tự, phạt tiền có độ xác cao, tỉ mỉ cao, để thay đổi trở nên có hiệu quả” Theo đạo luật Singapore có nhiều mức độ vi phạt tiền khác nhau, tuỳ thuộc vào đạo luật khác mức độ nguy hiểm hành vi gây Ví dụ trường hợp đổ rác nơi cơng cộng, bị Tồ án kết tội người vi phạm bị phạt đến 10.000$ với vi phạm lần đầu tái phạm bị phạt tới 20.000$ Ngoài ra, đạo luật môi trường Singapore quy định phạt tiền cách linh hoạt vi phạm nghiêm trọng, việc cho phép người vi phạm trả khoản tiền thích hợp cho Bộ Mơi trường Singapore vụ việc tự kết thúc mà khơng phải đưa Tồ + Hình phạt tù Đây chế tài nghiêm khắc nhằm trừng trị người vi phạm ngoan cố, mà hành vi phạm tội mang lại cho người phạm tội khoản lợi nhuận lớn họ không bị phát hình phạt tiền khơng ngăn chặn hành vi mà người gây Ví dụ: theo Đạo luật môi trường sức khoẻ cộng đồng Đạo luật kiểm sốt nhiễm người vi phạm lần đầu bị buộc tội hành vi đưa chất thải chất độc hại vào nguồn nước ngầm bị phạt tù đến 12 tháng Đối với người tái phạm bị phạt tù với chế độ khắc nghiệt từ đến 12 tháng + Tạm giữ tịch thu Một số luật môi trường quy định việc tạm giữ tịch thu công cụ, phương tiện sử dụng vào việc phạm tội Ngoài ra, trường hợp thực phẩm khơng phù hợp cho người bị tịch thu tiêu huỷ theo Đạo luật môi trường sức khoẻ cộng đồng Đạo luật mua bán thực phẩm + Lao động cải tạo bắt buộc Lao động cải tạo bắt buộc biện pháp mà qua thực tiễn thực thi pháp luật môi trường Singapore cho thấy biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn vi phạm nhỏ, người vi phạm bị áp dụng hình phạt lao động cải tạo bắt buộc lặp lại hành vi vi phạm, đặc biệt người tái phạm Cụ thể Mục 21A quy định: “Người từ 16 tuổi trở lên bị kết án vi phạm quy định mục 18 20, trước bị kết tội, án thấy để cải tạo người vi phạm để bảo vệ môi trường sức khoẻ cộng đồng liên quan đến môi trường, người vi phạm cần phải thực công việc liên quan đến vệ sinh làm vị trí định mà khơng trả thù lao thay cho định hình phạt khác trừ có lý đặc biệt Toà án định bắt buộc lao động cải tạo người vi phạm buộc họ phải thực cơng việc nói giám sát nhân viên giám sát, phù hợp với quy định mục mục 21B” Bên cạnh quy định cụ thể nêu trên, pháp luật môi trường Singapore xác định trách nhiệm tuyệt việc phạm tội mà ngun nhân gây hại mơi trường sức khoẻ cộng đồng nói chung, số trường hợp tồ án phán hành vi phạm tội thực không cần công tố phải chứng minh bị cáo cố ý thực hành vi Ví dụ: trường hợp Young Heng Yew (1996) bị buộc tội xả rác nơi công cộng vi phạm phải chịu trách nhiệm tuyệt đối Cụ thể bị buộc tội vi phạm mục 18 (1) (a) Đạo luật môi trường sức khoẻ cộng đồng vứt mẩu thuốc xuống sàn Người thừa nhận có vứt mẩu thuốc xuống sàn khẳng định có ý định nhặt mấu thuốc cho vào nơi quy định, khơng kịp bị bắt sau vừa vứt mẩu thuốc xuống sàn Toà án cấp kết luận khơng có tội với lập luận cơng tố buộc tội không chứng minh người bị buộc tội khơng có ý định nhặt mẩu thuốc vào nơi quy định Khi xem xét kháng nghị công tố, Chánh án Singapore cho rằng: “Vi phạm quy định mục 18 (1) vi phạm thuộc loại “chịu trách nhiệm tuyệt đối” Điều không ám vi phạm mà yếu tố chủ quan hồn tồn khơng tồn tại, dùng để vi phạm mà yếu tố chủ quan có lỗi không cần làm rõ , hành vi vứt mẩu thuốc xuống sàn chứng tỏ hành vi cố ý, việc buộc tội không cần phải làm sáng tỏ tồn trạng thái lỗi ý thức” Biện pháp hành Tuy pháp luật Singapore xem chế tài hình quan trọng việc bảo vệ mơi trường khơng mà xem nhẹ chế tài hành dân riêng chế tài hình khơng thể bảo vệ mơi trường cách có hiệu Khơng giống chế tài hình dân thường biện pháp tức thời, chế tài hành thường có hiệu lực việc bảo đảm biện pháp liên tục, đặc biệt hoạt động gây ô nhiễm Một số chế tài hành chấp nhận kế hoạch sử dụng đất, giấy phép việc ban hành cá mệnh lệnh thông báo Cụ thể là: + Kế hoạch sử dụng đất Việc lập kế hoạch sử dụng đất kiểm sốt mơi trường có tính chất phòng ngừa Các khu vực dành cho cơng nghiệp nặng, công nghiệp vừa công nghiệp làm phân ranh giới rõ ràng Có phối hợp chặt chẽ Bộ Môi trường quan liên quan Uỷ ban tái phát triển đô thị Cục kiểm soát xây dựng + Giấy phép, giấy chứng nhận Việc cấp giấy phép giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Bộ Môi trường nhằm đảm bảo kiểm sốt quản lý chặt chẽ hoạt động có khả tác động có hại tới mơi trường Cụ thể trước hoạt động phép tiến hành, Bộ Môi trường phải đảm bảo hoạt động khơng gây tác hại cho mơi trường Ví dụ Đạo luật kiểm sốt nhiễm mơi trường, hoạt động cơng nghiệp có khả gây nhiễm khơng khí phải phép Bộ Môi trường trước công việc triển khai + Thông báo lệnh Thông báo lệnh áp dụng trường hợp người chủ sở hữu quản lý tài sản không tuân thủ quy định tiêu chuẩn điều kiện môi trường quy định đạo luật liên quan Thông báo lệnh yêu cầu chủ sở hữu quản lý tài sản phải tuân thủ yêu cầu đặt Nếu khơng thực yêu cầu đó, chủ sở hữu quản lý phải chịu trách nhiệm trước tồ án phải chịu hình phạt Bên cạnh quy định thông báo lệnh để đảm bảo yếu tố dân chủ việc thực thi pháp luật nhiều đạo luật khác nhau, người nhận lệnh thông báo không đồng ý với u cầu đề nộp đơn phản đối Đơn phản đối Bộ trưởng Bộ có liên quan định: giữ nguyên, thay đổi bãi bỏ lệnh thông báo đề Quyết định Bộ trưởng định cuối Ví dụ theo điều 93 Luật mơi trường sức khoẻ cộng đồng, người không đồng ý với thông báo, lệnh định người có thẩm quyền vòng ngày nhận lệnh, thơng báo định nộp đơn phản đối tới Bộ trưởng Bộ trưởng người trực tiếp xem xét, giải Ngoài ra, chế tài hành thực chức giám sát nhằm đảm bảo hạn chế tiếng ồn công trường không vượt giới hạn cho phép Nếu có tiếng khiếu nại từ phía dân chúng, Bộ Môi trường phải tiến hành đánh giá độc lập mức độ tiếng ồn Nếu tiếng ồn vượt mức độ quy định, chủ sở hữu, người quản lý cơng trường xây dựng có liên quan, vào chứng có quản chịu khoản tiền phạt tối đa 2.000USD, tái phạt phải nộp 100USD cho ngày tái phạm Do tính cấp thiết pháp luật môi trường Đạo luật môi trường trao cho Bộ Môi trường số quyền hạn để thực thi công việc khẩn cấp, nhằm thi hành nhiệm vụ nhiệm vụ cấp bách an toàn xã hội, sức khoẻ hay dịch vụ cộng đồng Ví dụ: điều 90 Luật Bảo vệ môi trường quy định: “trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền đạo thực nhiệm vụ làm việc theo quy định Luật này, người có thẩm quyền thấy cơng việc cần thiết cho sức khoẻ cộng đồng cho an toàn xã hội” Biện pháp dân Bên cạnh chế tài Hình Hành chính, Đạo luật mơi trường Singapore quy định nhiều hình thức chế tài dân Cụ thể như: Yêu cầu cá nhân gây ô nhiễm phải nộp phạt, bồi thường thiệt hại, chi phí khoản phí tổn mà quan có thẩm quyền phải chịu để làm môi trường Theo Điều 97 Luật Bảo vệ mơi trường Singapore Chính phủ thu giữ lại từ người sở hữu quản lý tài sản phí tổn chi phí sử dụng trình thực quy định luật Trong vòng 14 ngày theo quy định, chi phí chưa tốn vụ việc đưa Toà Trên số quy định tổng quan pháp luật môi trường Singapore Từ số vấn đề nêu cho ta thấy môi trường Singapore trở nên sạch, đẹp để có Singapore “thành phố xanh” phải có nhiều yếu tố, pháp luật mơi trường quy định cách tồn diện cơng cụ hữu hiệu để đảm bảo sạch, đẹp cho môi trường Singapore Nguồn:isvn20.com ... 20.000$ Ngồi ra, đ o luật mơi trường Singapore quy định phạt tiền cách linh hoạt vi phạm nghiêm trọng, việc cho phép người vi phạm trả khoản tiền thích hợp cho Bộ Mơi trường Singapore vụ việc tự... dụng v o việc phạm tội Ngồi ra, trường hợp thực phẩm khơng phù hợp cho người bị tịch thu tiêu huỷ theo Đ o luật môi trường sức khoẻ cộng đồng Đ o luật mua bán thực phẩm + Lao động cải t o bắt... định luật Trong vòng 14 ngày theo quy định, chi phí chưa tốn vụ việc đưa Toà Trên số quy định tổng quan pháp luật môi trường Singapore Từ số vấn đề nêu cho ta thấy môi trường Singapore trở nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Com phap luat bao ve moi truong o singapore, Com phap luat bao ve moi truong o singapore

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay