Com quy dinh ve thanh lap cong ty kinh doanh bat dong san

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:46

Quy định thành lập công ty kinh doanh bất động sản Căn pháp luật - Luật kinh doanh bất động sản 2006 - Nghị định 153/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản - Thông tư số 13/2008/TT-BXD Bộ xây dựng hướng dẫn nghị định 153/2007/NĐ-CP Điều kiện: 2.1 Vốn pháp định: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định (sáu) tỷ đồng Việt Nam Đối với doanh nghiệp thành lập hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm có: - Biên góp vốn cổ đông sáng lập công ty cổ phần thành viên sáng lập cơng ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có từ hai thành viên trở lên; định giao vốn chủ sở hữu công ty TNHH thành viên mà chủ sở hữu tổ chức; đăng ký vốn đầu tư chủ sở hữu doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH thành viên mà chủ sở hữu cá nhân; - Trường hợp số vốn góp tiền phải có văn xác nhận ngân hàng thương mại phép hoạt động Việt Nam số tiền ký quỹ thành viên sáng lập Số tiền ký quỹ tối thiểu phải số vốn góp tiền thành viên sáng lập giải ngân sau doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Trường hợp số vốn góp tài sản phải có chứng thư tổ chức có chức định giá hoạt động Việt Nam kết định giá tài sản đưa vào góp vốn Chứng thư phải hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ quan đăng ký kinh doanh Trong trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải trì mức vốn điều lệ khơng thấp mức vốn pháp định (kể doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bất động sản trước ngày Nghị định 153/2007/NĐ-CP có hiệu lực) Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn pháp định liên đới chịu trách nhiệm tính xác, trung thực số vốn thời điểm xác nhận 2.2 Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản tổ chức, cá nhân nước Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh bất động sản phạm vi sau đây: a) Đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua; c) Thuê nhà, cơng trình xây dựng th lại; d) Đầu tư cải tạo đất đầu tư công trình hạ tầng đất thuê thuê đất có hạ tầng; đ) Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư cơng trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất có hạ tầng thuê lại Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh dịch vụ bất động sản phạm vi sau đây: a) Dịch vụ môi giới bất động sản; b) Dịch vụ định giá bất động sản; c) Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; d) Dịch vụ tư vấn bất động sản; đ) Dịch vụ đấu giá bất động sản; e) Dịch vụ quảng cáo bất động sản; g) Dịch vụ quản lý bất động sản 2.3 Điều kiện chứng hành nghềTổ chức, cá nhân: - Khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có người có chứng mơi giới bất động sản; - Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có hai người có chứng định giá bất động sản; - Khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có hai người có chứng mơi giới bất động sản, có dịch vụ định giá bất động sản phải có hai người có chứng định giá bất động sản 2.4 Điều kiện tính cơng khai minh bạch Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản (trừ dự án nhà xã hội theo Luật Nhà ở) theo quy định sau: - Bất động sản phải đủ điều kiện theo quy định pháp luật đem bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua; - Chủ đầu tư tự thành lập sàn giao dịch lựa chọn sàn giao dịch bất động sản đơn vị khác thành lập để giới thiệu bất động sản thực giao dịch bất động sản; - Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin (theo quy định Điểm phần IV Thông tư này) bất động sản cần bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua sàn giao dịch để khách hàng biết đăng ký giao dịch Thời gian thực công khai tối thiểu 07 (bảy) ngày Sàn giao dịch Trong thời hạn nêu trên, thông tin tên dự án, loại, số lượng bất động sản, địa điểm thời gian tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải đăng tải tối thiểu 03 (ba) số liên tiếp tờ báo phát hành địa phương, tối thiểu 01 (một) lần đài truyền hình địa phương nơi có dự án trang web (nếu có) Sàn giao dịch bất động sản Chi phí đăng tải thơng tin chủ đầu tư (hoặc chủ sở hữu) chi trả; - Khi hết thời hạn công khai theo quy định Điểm Phần này, chủ đầu tư (hoặc sàn giao dịch bất động sản uỷ quyền) tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản công khai Trường hợp loại bất động sản có từ (hai) khách hàng đăng ký trở lên số khách hàng đăng ký nhiều số lượng bất động sản chủ đầu tư (hoặc sàn giao dịch bất động sản uỷ quyền) phải thực việc lựa chọn khách hàng theo phương thức bốc thăm đấu giá Việc đặt cọc trước triển khai bốc thăm đấu giá bất động sản bên thoả thuận theo quy định pháp luật; - Việc đấu giá bất động sản sàn giao dịch thực theo quy định pháp luật bán đấu giá tài sản; - Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm xác nhận bất động sản doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giao dịch qua sàn (theo mẫu phụ lục 4) để xác nhận bất động sản giao dịch theo quy định pháp luật; - Đối với bất động sản tổ chức, cá nhân không kinh doanh bất động sản mà giao dịch qua Sàn giao dịch bất động sản khơng bắt buộc phải công khai thông tin theo quy định Điểm Phần ... kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có người có chứng môi giới bất động sản; - Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có hai người có chứng định giá bất động sản; - Khi kinh. .. bạch Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải thực việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản (trừ dự án nhà xã hội theo Luật Nhà ở) theo quy. .. động sản sàn giao dịch thực theo quy định pháp luật bán đấu giá tài sản; - Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm xác nhận bất động sản doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giao dịch qua sàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Com quy dinh ve thanh lap cong ty kinh doanh bat dong san, Com quy dinh ve thanh lap cong ty kinh doanh bat dong san

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay