Com viet nam dang huong toi he thong an sinh xa hoi nang dong va hieu qua

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:45

Việt Nam hướng tới hệ thống an sinh xã hội động hiệu TS Đàm Hữu Đắc Thứ trưởng Thường trực Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Diễn đàn An sinh xã hội giới lần thứ tổ chức Mát-xcơ-va năm 2007 Tham dự diễn đàn có gần 1300 đại biểu tổ chức an sinh xã hội đến từ 129 quốc gia Hiệp hội An sinh xã hội giới (ISSA) đời năm 1927, tổ chức Bra-xin với tham gia 17 tổ chức đại diện cho 20 triệu đối tượng từ nhiều nước giới 82 năm qua, từ tổ chức nhỏ đại diện cho liên đoàn quốc gia quỹ bảo hiểm ốm đau nước châu Âu, ISSA trở thành đối tác có tầm ảnh hưởng quan trọng có vị lớn diễn đàn hợp tác quốc tế, đại diện cho hàng triệu đối tượng bảo hiểm bảo trợ lĩnh vực hệ thống an sinh xã hội Cùng với thời gian, ISSA chứng tỏ lớn mạnh hoạt động lĩnh vực vận động xã hội, tăng cường kiến thức tầm quan trọng sống an sinh xã hội kinh tế đương đại ISSA tổ chức hàng đầu giới chuyên tập hợp ý tưởng kiến thức chuyên môn liên quan đến vấn đề an sinh xã hội Hiệp hội thường xuyên xây dựng diễn đàn quy mơ tồn cầu nhằm trao đổi thơng tin trao đổi vấn đề liên quan đến an sinh xã hội ISSA có tầm bao phủ tồn cầu nhờ số lượng thành viên mình, bao gồm 360 tổ chức, quan an sinh xã hội 150 nước giới Ngày nay, khái niệm hệ thống an sinh xã hội mở rộng Vai trò an sinh xã hội khơng giới hạn việc tái phân bổ thu nhập trợ cấp để đảm bảo nhu cầu cho người dân An sinh xã hội cần phải động chuyển từ tư cho rằng, an sinh xã hội phương tiện bảo trợ, số khoản trợ cấp xã hội sang nhận thức an sinh xã hội: an sinh xã hội phương tiện phòng tránh bảo vệ cá nhân trước rủi ro yếu Phương pháp tiếp cận mang tính đổi gọi “Hệ thống an sinh xã hội động” An sinh xã hội có vai trò khơng đơn phương tiện bồi thường khắc phục khó khăn cho đối tượng, mà đầu tư vào yếu tố người “vốn người” Mục tiêu hệ thống an sinh xã hội động phát triển dịch vụ xã hội bền vững dễ tiếp cận hơn, không trọng đến dịch vụ bảo trợ mà tăng cường biện pháp phòng tránh hỗ trợ hồ nhập việc làm, nhằm xây dựng xã hội hiệu kinh tế, xã hội hoà nhập cộng đồng tốt Hướng tới hệ thống an sinh xã hội động mở rộng phạm vi, diện bao phủ cung cấp dịch vụ đồng hơn, hoạt động hiệu hơn, giảm chi phí quản lý, áp dụng chế quản lý hành chung cho loại hình dịch vụ, đơn giản hố thủ tục Các quốc gia xây dựng tầm nhìn chung phát triển, xu hướng vai trò hệ thống an sinh xã hội bối cảnh chung kinh tế tồn cầu Trong đó, tập trung vào chủ đề chính: phát triển xu hướng an sinh xã hội; hỗ trợ hệ thống An sinh xã hội động; áp dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy tác động hệ thống an sinh xã hội; chế độ trợ cấp gia đình; quản lý hành chính; cơng nghệ thơng tin truyền thông công cụ hỗ trợ chuyển đổi; thách thức bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thách thức đầu tư quỹ bảo hiểm; bảo hiểm thất nghiệp quản lý trường hợp nhằm tái hoà nhập việc làm; giả định nhân học kinh tế sử dụng đánh giá thống kê bảo hiểm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hệ thống an sinh xã hội bền vững thực chất nhu cầu đối phó với vấn đề già hố dân số xu hướng tồn cầu hoá An sinh xã hội dễ tiếp cận an sinh xã hội phải mang tính phổ cập với hàm ý mở rộng độ bao phủ dịch vụ, ví dụ bảo hiểm y tế phải hướng tới toàn dân Việc thực chương trình trợ cấp nước ta, trợ cấp xã hội cho đối tượng khó khăn) phương án khả thi để mở rộng độ bao phủ dịch vụ giảm tỷ lệ người nghèo nhóm dễ bị tổn thương nhóm dân cư nghèo khổ, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, người nhiễm HIV/ AIDS… Xu hướng chung hệ thống an sinh xã hội quốc gia là, nỗ lực hướng tới cải thiện hiệu hoạt động: phương thức quản lý rủi ro, quản lý có biện pháp đón đầu thay đổi, biến động xã hội thị trường lao động; phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, đặc biệt lĩnh vực y tế, hợp lý hoá chi tiêu cho y tế tăng cường biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ; cải thiện hiệu hoạt động quản lý nhà nước chương trình trợ cấp bảo hiểm xã hội Bên cạnh việc hỗ trợ phương pháp tiếp cận phòng tránh chủ động Đây phương pháp đầu tư vào đối tượng cá thể từ đó, đáp ứng cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi chương trình bảo hiểm bệnh tật sang bảo hiểm y tế; chương trình phát triển xây dựng lối sống lành mạnh, trao quyền cho đối tượng; xây dựng quan hệ đối tác bên cung cấp dịch vụ người nhận dịch vụ Để hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội động hiệu quả, cần tập trung giải số vấn đề sau: Bảo đảm thu nhập, ổn định sống cho người già Trong bối cảnh tồn cầu hố, già hoá dân số, người già nước phát triển phải đối mặt với nhiều khó khăn để bảo đảm thu nhập, ổn định sống Nguyên nhân tình trạng thay đổi nhân học, kinh tế xã hội Các loại bệnh tật phổ biến, đặc biệt bệnh hiểm nghèo, bệnh mới, HIV/AIDS việc di dân xu hướng thị hố đem lại tác động tiêu cực đến đời sống người già, họ phải chịu gánh nặng chăm sóc cháu chắt, trẻ em có bố mẹ làm ăn xa mồ cơi HIV/AIDS Xu hướng chung nhiều quốc gia xem xét áp dụng nhằm bảo đảm thu nhập cho người già cung cấp loại trợ cấp (hưu trí khơng đóng góp) cho người già Chẳng hạn, nước ta, việc trợ cấp cho người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên trợ cấp thường xun người có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Xu hướng phản ánh quan điểm chuyển đổi cách tiếp cận vai trò an sinh xã hội, chuyển sang phòng tránh chủ động bảo vệ để cân nhu cầu khác phát triển kinh tế, xã hội Cụ thể, phản ánh thực tế: người già nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt nước phát triển, thay đổi hình thái gia đình, mạng luới xã hội người già phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm xã hội gia đình Đồng thời, củng cố quan điểm cho rằng, việc giành khoản tiền trợ cấp cho người già, đặc biệt từ nguồn ngân sách nhà nước góp phần cải thiện phúc lợi cho hộ gia đình giúp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Xu hướng ghi nhận thực tế là, già hố dân số tượng tồn cầu, ngày có nhiều người già sinh sống nước chậm phát triển, mà đó, diện bao phủ hệ thống hưu trí dựa vào đóng góp thấp Và vây, xu hướng phù hợp với mục tiêu chung giới giảm nghèo đói, khẳng định an sinh xã hội quyền người Tăng ý nghĩa bảo vệ giảm thiểu chi phí bảo hiểm thất nghiệp: Thực tế nhiều nước, tình trạng thất nghiệp gia tăng cho dù có nỗ lực xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp với biện pháp hữu hiệu nhằm giúp người lao động trở lại làm việc Có quan điểm cho rằng, bảo hiểm thất nghiệp khơng tốn mà hiệu Khơng nước có kinh tế chậm phát triển mà nước có kinh tế phát triển phận lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, chuyển đổi kinh tế, thay đổi kỹ thuật, cơng nghệ sản xuất, trình độ người lao động khơng phù hợp, doanh nghiệp phải xếp lại Bởi vậy, phải có sách hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người lao động ổn định sống, bớt khó khăn tham gia khố dạy nghề, nâng cao nghiệp vụ chun mơn để chuyển nghề Trong nước phát triển, bảo hiểm dựa vào cộng đồng phát triển, mở rộng phạm vi bao phủ, tăng khả chống chọi cá nhân - từ việc cung cấp dịch vụ bảo vệ sang dịch vụ phòng ngừa, quản lý rủi ro, mở rộng phạm vi Cũng có quan điểm cho rằng, đối tượng tham gia thị trường lao động có xu hướng giảm, đối tượng hưởng trợ cấp lại gia tăng Vì quyền có việc làm quyền người, nên người lao động có quyền làm việc hay không làm việc Tuy nhiên, vấn đề đặt là, phải có chế, sách khuyến khích họ tham gia vào thị trường lao động Đối với nước có kinh tế chậm phát triển phát triển, thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp nước có kinh tế phát triển Người lao động muốn nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trước hết phải có quan hệ lao động, phải có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, theo nguyên tắc đóng – hưởng, có san sẻ, số đơng bù số Trên thực tế, có rủi ro, vậy, vấn đề đặt lưới an toàn đâu Xác định lưới an tồn đâu Chính phủ thiết kế lưới tuỳ thuộc vào nhận thức quan chức để tham mưu cho Chính phủ Có xu hướng chung là, thiết kế bảo hiểm thất nghiệp phải tinh vi hơn, quản lý bảo hiểm thất nghiệp phức tạp hơn, chi phí cao Điều đòi hỏi quốc gia phải hướng tới hoàn thiện kinh tế thị trường lao động, tồn cầu hố, phi thức, phù hợp với “cuộc chơi” chung, đó, phải có cách nhìn khác bảo hiểm thất nghiệp nước phát triển, nước có điều kiện kinh tế khác Nhưng thống cao phải làm để bảo hiểm thất nghiệp mang ý nghĩa bảo vệ nhiều nhất, giảm thiểu chi phí Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân: Bảo hiểm y tế quan trọng, vậy, nước thực cam kết quốc tế, bước bao phủ đến người dân, mở rộng đến người ăn theo đối tượng Bảo hiểm y tế gặp trở ngại thách thức lớn như: diện bao phủ thấp, đối tượng đóng chưa phải tồn dân, nguy bệnh hiểm nghèo gia tăng, ngân quỹ không đáp ứng đủ Bởi vậy, phải tiến tới bảo hiểm y tế tồn dân, lấy số đơng bù đắp, san sẻ số ít, xác định mức đóng phù hợp có khả trợ giúp kịp thời cho người khơng may mắn bị bệnh hiểm nghèo có hội cứu chữa Vấn đề quan trọng nhận thức người - phải hướng tới tham gia bảo hiểm y tế tồn dân – khắc phục tình trạng biết bệnh tham gia Giải tốt thách thức bệnh nghề nghiệp: Có nhiều cách hiểu khác bệnh nghề nghiệp Về chất, việc định nghĩa bệnh nghề nghiệp “thuật ngữ pháp lý” hay “thuật ngữ y học” tác động đến cách thiết kế chế độ bảo hiểm Bệnh nghề nghiệp trở thành thách thức bảo hiểm xã hội xác định nguyên nhân gây bệnh phức tạp, đặc biệt xác định yếu tố liên quan đến công việc không liên quan đến công việc Thách thức thứ khó khăn cơng tác báo cáo thống kê bệnh nghề nghiệp, đặc biệt bệnh có thời gian ủ bệnh lâu Vấn đề phức tạp chỗ, có nhiều bệnh xuất hiện, khó xác định điều kiện làm việc gây ra, bệnh rối loạn thần kinh Thách thức thứ hai mở rộng diện bao phủ bảo hiểm bệnh nghề nghiệp tai nạn lao động khu vực phi thức, mở rộng hội tiếp cận hệ thống kiểm tra sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp bồi thường thương tật * * * Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm nước giới để hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội động, hiệu hơn, góp phần vào công giảm nghèo bền vững Do nhiều nguyên nhân nên Việt Nam chưa tham gia Hiệp hội An sinh xã hội giới, mà Chính phủ nhân dân Việt Nam đang thực nhiều thập kỷ qua hàm chứa nội dung hệ thống an sinh xã hội, bao gồm: hoạt động phòng ngừa rủi ro; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… chiều rộng chiều sâu, tăng cường mức độ bao phủ, cải thiện chất lượng dịch vụ; bước mở thêm hình thức bảo hiểm nhằm bảo đảm an tồn cho người lao động, phòng ngừa rủi ro Hệ thống an sinh xã hội Việt Nam hướng tới bảo đảm cơng sách hỗ trợ, khơng để sót đối tượng, nhằm bảo đảm cho thành viên xã hội bảo vệ sống Đa dạng hố hình thức hỗ trợ, đáp ứng tốt nhu cầu đối tượng sở mở rộng tham gia đối tượng vào hoạt động trợ giúp Các hoạt động trợ giúp đột xuất bảo đảm đến đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đối tượng Linh hoạt hoạt động cứu trợ huy động tham gia rộng rãi công đồng trách nhiệm thuộc Nhà nước Như vậy, hệ thống an sinh xã hội Việt Nam việc tuân thủ ngun tắc đóng hưởng có trách nhiệm Nhà nước cộng đồng xã hội người có hồn cảnh khó khăn khơng trực tiếp tham gia hình thức bảo hiểm, bảo đảm an toàn cho thành viên xã hội, bền vững tài chính, đồng thời, kết hợp phòng ngừa rủi ro có hiệu với giảm thiểu khắc phục rủi ro Tạo môi trường để khu vực phi thức tham gia vào q trình cung cấp dịch vụ an sinh xã hội Hướng tới bảo đảm công ổn định xã hội tạo môi trường cho phát triển bền vững./ ... phát triển, xu hướng vai trò hệ thống an sinh xã hội bối cảnh chung kinh tế tồn cầu Trong đó, tập trung vào chủ đề chính: phát triển xu hướng an sinh xã hội; hỗ trợ hệ thống An sinh xã hội động;... bệnh nghề nghiệp Hệ thống an sinh xã hội bền vững thực chất nhu cầu đối phó với vấn đề già hố dân số xu hướng tồn cầu hố An sinh xã hội dễ tiếp cận an sinh xã hội phải mang tính phổ cập với hàm... nhân nên Việt Nam chưa tham gia Hiệp hội An sinh xã hội giới, mà Chính phủ nhân dân Việt Nam đang thực nhiều thập kỷ qua hàm chứa nội dung hệ thống an sinh xã hội, bao gồm: hoạt động phòng ngừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Com viet nam dang huong toi he thong an sinh xa hoi nang dong va hieu qua, Com viet nam dang huong toi he thong an sinh xa hoi nang dong va hieu qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay