Com cac yeu cau co ban va tieu chi xay dung mo hinh co quan qlct

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:44

Cơ quan cạnh tranh thiết chế đóng vai trò quan trọng kinh tế Lịch sử cạnh tranh giới chứng rằng, Luật Cạnh tranh thực thi đến đâu phụ thuộc vào hoạt động quan Tuy quan NN lại có yêu cầu riêng khác biệt Bài viết sau phân tích yêu cầu tiêu xây dựng mơ hình [phục vụ cho mơn học chun ngành: Luật cạnh tranh chống độc quyền] Dù có tên gọi khác bản, thiết chế thực thi Luật Cạnh tranh cần có yếu tố sau : - Phải trao đầy đủ quyền hạn; - Hoạt động phải đảm bảo tính tin cậy cao; - Phải đảm bảo việc hoạt động định cách độc lập; - Phải đảm bảo tính minh bạch thực thi nhiệm vụ ♦ Tính độc lập Dù tổ chức theo mơ hình cụ thể nguyên tắc quan trọng hàng đầu quan bảo đảm tính độc lập cho nó, điều gợi mở tư mới, cách tiếp cận vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống phương pháp tổ chức máy nhà nước phải chia theo lập pháp, hành pháp tư pháp Cơ quan hành độc lập, cụm từ khơng thể tính chất "lưỡng tính" vừa đề cập tới trên, mà gợi vấn đề lớn hơn, tổ chức, hoạt động thiết chế phải thiết kế để bảo đảm không để can thiệp bị chi phối từ quan khác (lập pháp, hành pháp, tư pháp) Độc lập yếu tố tiên để có công việc xử lý vụ việc, điều mà bên đương chờ đợi quan Tính độc lập quan cạnh tranh tổ chức hoạt động luôn mục tiêu hàng đầu mà nước hướng tới xây dựng Đây nội dung quan trọng đảm bảo cho quan thực chức xử lý cách cơng minh, mục tiêu bảo vệ trật tự công cộng – cạnh tranh lành mạnh thị trường Để đạt việc này, Luật Cạnh tranh nước quy định nguyên tắc tối cao quan cạnh tranh hoàn tồn độc lập hoạt động mà không bị chi phối hay can thiệp quan thứ ba Các quan cạnh tranh thành lập theo Luật thực quyền Luật trao cho Họ sử dụng quyền hạn để yêu cầu phối hợp, hỗ trợ quan khác Để tạo lập độc lập mặt tổ chức tài chính, số nước Italia thành lập quan cạnh tranh trực thuộc Quốc hội, độc lập với tư pháp phủ Một số quan cạnh tranh khác lại tổ chức Bộ hay ngang Bộ, độc lập với ngành khác Một số trường hợp khác đặt ngành lại trì chế độ độc lập cao hoạt động Các quan bị phụ thuộc mặt hành Việc độc lập đạt thơng qua bổ nhiệm nhân quan cạnh tranh Ngoài ra, Luật Cạnh tranh nước quy định rõ ngân sách hoạt động chế độ đãi ngộ cho quan cạnh tranh thành viên quan ♦ Tính minh bạch Minh bạch hoạt động quan nhà nước kể quan cạnh tranh đòi hỏi quan trọng Tuy nhiên, quan cạnh tranh lại yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Điều xuất phát từ vai trò việc trì trật tự cạnh tranh rõ ràng, lành mạnh Thông tin thị trường phải thơng suốt Tính minh bạch nâng cao thêm uy tín quan Pháp luật cạnh tranh quốc gia nói quy định chặt chẽ yêu cầu phải công bố công khai hoạt động quan cạnh tranh Ngoài ra, bên liên quan có quyền yêu cầu quan cạnh tranh cho phép tiếp cận thông tin liên quan tới vụ việc Trên thực tế, quan cạnh tranh ln đề cao tiêu chí minh bạch (Transparency) hoạt động cụ thể mình, từ việc cơng khai sách, pháp luật quy trình xử lý công việc… nội dung định cụ thể website Tuy nhiên, quản cạnh tranh phải có trách nhiệm bảo mật thơng tin thu thập q trình điều tra liên qua đến bí mật kinh doanh doanh nghiệp đối tương bị điều tra ♦ Về nguồn lực hoạt động Kinh phí hoạt động cho quan cạnh tranh tất nước lấy từ Ngân sách nhà nước Ở số nước khoản ngân sách quy định pháp luật cạnh tranh Chẳng hạn, Luật chống độc quyền Italia quy định: quan chống độc quyền cấp ngân sách từ Chính phủ Trung ương thơng qua việc phân bổ ngân sách hàng năm Trong phạm vi ngân sách này, quan có trách nhiệm quản lý chi phí điều hành hoạt động thân Cơ quan chống độc quyền kết thúc năm tài khố vào ngày 30/04 năm tiếp theo, phải đệ trình báo cáo lên Cơ quan kiểm tốn Luật Cạnh tranh Nam Phi quy định rõ vấn đề ngân sách Theo quy định, ngân sách hoạt động bao gồm ngân sách hàng năm mà Quốc Hội (Parliament) dành cho Uỷ ban/Toà án Cạnh tranh; khoản phí trả cho Uỷ ban theo quy định Luật Cạnh tranh; thu nhập có từ việc đầu tư ký gửi khoản tiền dư thừa (Luật cho phép Uỷ ban đầu tư gửi tiết kiệm ngân hàng khoản tiền Uỷ ban khơng có nhu cầu cho khoản chi tiêu bất ngờ trước mắt); khoản tiền nhận từ nguồn khác Hàng năm, Cao Uỷ (đối với Uỷ Ban)/Chánh tồ (đối với Tồ án) phải đệ trình báo cáo khoản thu chi dự tính Uỷ ban/Toà án cho Bộ trưởng khoản ngân sách mà Quốc hội dành cho năm tài Năm tài tính từ 01/04 đến 31/03 năm Hơn Luật quy định rõ cách thức trả công cho cán tuyển dụng Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công thương phải tham khảo ý kiến Bộ trưởng Bộ Tài để định tiền thù lao, trợ cấp, lợi ích điều kiện khác cho việc tuyển dụng/bổ nhiệm Cao Uỷ bổ nhiệm người thuộc Uỷ ban Cạnh tranh làm điều tra viên (Inspector) người có đầy đủ phẩm chất theo yêu cầu Bộ trưởng tham vấn ý kiến Bộ trưởng Bộ Tài để định tiền công cho người bổ nhiệm làm điều tra viên không làm full-time cho Uỷ ban Cạnh tranh Điều tra viên phải cấp giấy chứng nhận điều tra viên Uỷ viên trưởng tuân theo quy định Luật Uỷ viên trưởng tuyển dụng nhân viên, ký hợp đồng với người để hỗ trợ cho hoạt động Uỷ ban Cạnh tranh Uỷ ban cần tham vấn ý kiến Bộ trưởng Bộ Cơng thương Bộ trưởng Bộ Tài cho việc trả công điều kiện tuyển dụng Ngân sách dành cho quan cạnh tranh nước ngày tăng lên tính chất công việc Cùng với phát triển kinh tế thị trường ngày mở rộng, hành vi vi phạm chủ thể kinh doanh ngày trở nên tinh vi phức tạp Lượng công việc cho quan cạnh tranh ngày tăng dần lên Hầu ý thức điều có ưu tiên nhiều công tác quản lý cạnh tranh Một điểm đáng lưu ý việc bổ nhiệm thành viên cho quan cạnh tranh Các thành viên thường bổ nhiệm người đứng đầu Chính phủ Quốc hội Điều làm tăng tính chất quan trọng tính độc lập quan cạnh tranh trình hoạt động Tiêu chuẩn để bổ nhiệm thành viên quan cạnh tranh điểm cần nhắc đến Các thành viên thường yêu cầu đạt trình độ chun mơn định, có học vấn cao, có kinh nghiệm kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác Cơ quan chống độc quyền Italia có Chủ tịch bốn thành viên định Chủ tịch Hạ viện Chủ tịch Thượng viện Chủ tịch chọn số người tiếng tính độc lập, người giữ vị trí cao máy công quyền; bốn thành viên người tiếng vị trí độc lập, thẩm phán Tồ hành tối cao, Tồ Kiểm tốn, Tồ Phúc thẩm Tối cao, giáo sư đại học, hay đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người công nhận tiêu chuẩn nghiệp vụ Mỗi thành viên quan có nhiệm kỳ năm không tái bổ nhiệm Cơ quan chống độc quyền thuê tới 220 người, nhân viên biên chế hợp đồng có thời hạn Ủy ban Thương mại lành mạnh Hoa kỳ hoạt động đạo Ủy viên có nhiệm kỳ năm, bổ nhiệm Tổng thống phê chuẩn Thượng nghị viện Tổng thống định Ủy viên đảm trách chức vụ Chủ tịch Không Ủy viên thành viên Đảng Trên thực tế, nguồn lực hoạt động quan cạnh tranh ngày tăng lên nhanh chóng Điều cho thấy vai trò quan trọng ưu tiên nước việc tăng cường phát triển quan cạnh tranh ♦ Về chức năng, nhiệm vụ Nhiệm vụ quan quản lý cạnh tranh bảo đảm thực thi Luật cạnh tranh Có thể nói, luật cạnh tranh thực thi nghiêm chỉnh đến đâu phụ thuộc vào hiệu hoạt động quan Qua nghiên cứu mơ hình quan cạnh tranh số nước, rút số chức năng, nhiệm vụ quan cạnh tranh sau: - Điều tra, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh thị trường; - Chống độc quyền, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; - Kiểm sốt q trình sát nhập hợp doanh nghiệp; - Điều tra, xử lý thoả thuận hạn chế cạnh tranh thị trường; - Thực hoạt động khác nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh Bên cạnh đó, sách cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng có quan hệ mật thiết với nên theo mơ hình nhiều nước giới Úc, Colombia, Phần Lan, Pháp, Hungary, New Zealand, Na Uy, Peru, Ba Lan, Liên bang Nga, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ Italia… quan cạnh tranh vừa có thẩm quyền thực thi sách cạnh tranh vừa có thẩm quyền thực thi sách bảo vệ người tiêu dùng Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn trên, hầu hết quan cạnh tranh có hai thẩm quyền bản: - Phát kiến nghị quan liên quan bãi bỏ sách làm cản trở đến môi trường cạnh tranH; - Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thơng tin, chứng q trình điều tra xử lý vụ việc cạnh tranh Tuy nhiên, qua q trình nghiên cứu mơ hình quan quản lý cạnh tranh 50 nước ta thấy khơng có quan cạnh tranh thực thêm chức thực thi pháp luật biện pháp bảo đảm công thương mại quốc tế ... Uỷ ban nhu cầu cho khoản chi tiêu bất ngờ trước mắt); khoản tiền nhận từ nguồn khác Hàng năm, Cao Uỷ (đối với Uỷ Ban) /Chánh tồ (đối với Tồ án) phải đệ trình báo cáo khoản thu chi dự tính Uỷ ban/ Tồ... lực hoạt động quan cạnh tranh ngày tăng lên nhanh chóng Điều cho thấy vai trò quan trọng ưu tiên nước việc tăng cường phát triển quan cạnh tranh ♦ Về chức năng, nhiệm vụ Nhiệm vụ quan quản lý... ngân sách này, quan có trách nhiệm quản lý chi phí điều hành hoạt động thân Cơ quan chống độc quyền kết thúc năm tài khố vào ngày 30/04 năm tiếp theo, phải đệ trình báo cáo lên Cơ quan kiểm toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Com cac yeu cau co ban va tieu chi xay dung mo hinh co quan qlct, Com cac yeu cau co ban va tieu chi xay dung mo hinh co quan qlct

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay