Com su ra doi va khai niem cua hinh thuc quang cao so sanh

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:44

♦ Sự đời Hình thức quảng cáo so sánh xuất Mỹ nhiều quốc gia Tây Âu cách nhiều năm , với lịch sử dài tượng có mối quan hệ với Tòa án Trước năm 1970, quảng cáo so sánh (QCSS) không sử dụng thường xun xem câu hỏi nội đối thủ cạnh tranh với nhau, cho nguyên tắc Luật Cạnh tranh phải đưa bảo vệ tương xứng Sự so sánh quảng cáo ngày thơng dụng hơn, coi thói quen hợp pháp thị trường Các Tòa án Mỹ nhận rằng, QCSS có hành vi phức tạp, khó khăn mang nhiều điểm đặc biệt Trong Hoa Kỳ, QCSS công nhận dạng quảng cáo Châu Âu lại chia làm nhiều quan điểm khác năm 70 kỷ XX Họ cho rằng, hình thức chứa nhiều nguy hiểm rủi ro cho người sử dụng Đạo luật Thị trường thương mại Anh năm 1938 chống lại QCSS không cho phép đối thủ cạnh tranh sử dụng Tư tưởng ảnh hưởng đến Cộng hòa dân chủ Đức năm 80 kỷ XX (biểu Đạo luật chống cạnh tranh không lành mạnh năm 1986 nước này) Qua thời kỳ phát triển kinh tế giới, doanh nghiệp ngày cạnh tranh khốc liệt với nhằm đạt lợi nhuận nhiều Các hình thức xúc tiến thương mại hành vi thương mại thương nhân thực phổ biến để tìm kiếm, thúc đẩy hội thương mại kinh tế thị trường quảng cáo cách thức hữu hiệu Và tất nhiên QCSS hình thức mang tính cạnh tranh cao để doanh nghiệp quảng bá cho sản phẩm cách tốt Do đó, QCSS đời tất yếu xu hướng kinh doanh giới Việc có nên cho phép QCSS hay khơng có nhiều quan điểm khác Nhưng tất thống rằng, với QCSS không vận dụng cẩn thận nguồn gây mối xung đột, khơng đem lại lợi ích cho người tiêu dùng ♦ Khái niệm QCSS theo Pháp luật nước giới Theo Đại từ điển Black’s Law Dictionary QCSS định nghĩa sau: “QCSS quảng cáo mà so sánh cách đặc biệt nhãn hiệu hàng hóa với nhãn hiệu khác loại sản phẩm” Dưới góc độ luật pháp, theo tuyên bố Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (Federal Trade Commission – FTC) thì: “QCSS định nghĩa quảng cáo mà so sánh nhãn hiệu hàng hóa khác theo thuộc tính khách quan kiểm chứng giá làm nhận nhãn hiệu hàng hóa khác tên, minh họa hình ảnh thơng tin riêng biệt khác” Tại Liên minh Châu Âu, nhà lập pháp nhận thấy rằng, có hiểu khác khái niệm QCSS pháp luật nước thành viên nên việc định nghĩa khái niệm cần thiết, mục tiêu hài hòa pháp luật , nên đưa định nghĩa: “QCSS quảng cáo làm nhận cách trực tiếp gián tiếp doanh nghiệp cạnh tranh sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cạnh tranh cung ứng” Theo định nghĩa này, QCSS quảng cáo làm cho chủ thể mà hướng tới nhận đối tượng so sánh với đối tượng quảng cáo Chủ thể mà quảng cáo nhằm tới không người tiêu dùng, mà doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác nhu cầu sản phẩm, dịch vụ quảng cáo Đối tượng so sánh với đối tượng quảng cáo doanh nghiệp cạnh tranh, chẳng hạn quảng cáo doanh nghiệp; sản phẩm, dịch vụ quảng cáo sản phẩm, dịch vụ Tuy nhiên, khái niệm không rõ “làm nhận cách trực tiếp” “làm nhận cách gián tiếp” Đối với mục đích quy định điều khơng cần thiết, nhà làm luật không phân biệt hậu pháp lý cách thức mà người quảng cáo sử dụng để đến kết chủ thể mà quảng cáo nhằm tới nhận doanh nghiệp cạnh tranh hay sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cạnh tranh cung ứng Do đó, pháp luật Liên minh Châu Âu sử dụng khái niệm nhất: Quảng cáo so sánh (Comparative advertising) Luật Quảng cáo năm 2001 Cộng hòa Lithuania sử dụng định nghĩa tương tự định nghĩa Luật Quảng cáo Cộng Hòa Uzbekistan năm 1998 định nghĩa sau: “QCSS giải thích trực tiếp hay gián tiếp đối thủ hay hàng hóa loại đối thủ cạnh tranh” (Điều 15) Bên cạnh đó, Luật Quảng cáo Trung Quốc năm 1995, Cộng hòa Latvia năm 2001, Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh Trung Quốc năm 1993 hay Đức năm 1909 không nêu khái niệm QCSS mà đưa vấn đề chung, dấu hiệu hình thức xử lý vi phạm cạnh tranh không lành mạnh ♦ Khái niệm QCSS theo Pháp luật Việt Nam Hiện nay, Việt Nam chưa có khái niệm QCSS Trước Luật Cạnh tranh (2004), QCSS đề cập đến Luật Thương mại (1997) Nhưng Luật Thương mại năm 1997 2005; Luật Cạnh tranh (2004) hay Pháp lệnh Quảng cáo năm 2001; Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh không định nghĩa QCSS, nghĩa không nêu yếu tố cấu thành để xác định QCSS Thông thường, trường hợp ta phép suy luận rằng, nhà làm luật sử dụng khái niệm theo cách hiểu thông dụng, phổ biến Nhưng thực Việt Nam chưa có cách hiểu thơng dụng phổ biến đó, số đơng người tự hỏi dòng chữ quảng cáo “có giá tốt Việt Nam” lại bị cấm Ở mức độ khái quát, ta hiểu QCSS hành vi ln quảng cáo cho sản phẩm có nhiều ưu đối thủ cạnh tranh khác loại Luật Cạnh tranh (2004) trình xây dựng dường tập trung cho lĩnh vực hạn chế cạnh tranh mà chưa quan tâm mức đến pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh Đây nguyên để dẫn đến luật chưa xây dựng khái niệm QCSS mà đơn cấm QCSS trực tiếp Có nhiều hình thức so sánh chủ thể quảng cáo sử dụng với mục tiêu cạnh tranh lẫn nhau: QCSS đối một; QCSS nhãn hàng chủ quảng cáo với nghĩa tốt nhất; QCSS mập mờ ... nhận doanh nghiệp cạnh tranh hay sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cạnh tranh cung ứng Do đó, pháp luật Liên minh Châu Âu sử dụng khái niệm nhất: Quảng cáo so sánh (Comparative advertising) Luật... nhiều ưu đối thủ cạnh tranh khác loại Luật Cạnh tranh (2004) trình xây dựng dường tập trung cho lĩnh vực hạn chế cạnh tranh mà chưa quan tâm mức đến pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh... tiếp đối thủ hay hàng hóa loại đối thủ cạnh tranh” (Điều 15) Bên cạnh đó, Luật Quảng cáo Trung Quốc năm 1995, Cộng hòa Latvia năm 2001, Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh Trung Quốc năm 1993 hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Com su ra doi va khai niem cua hinh thuc quang cao so sanh, Com su ra doi va khai niem cua hinh thuc quang cao so sanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay