Com phap luat ve hoat dong quan ly doi voi hoat dong ban hang da cap tai viet nam

11 20 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:42

PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI VIÊT NAM NGUYỄN NGỌC SƠN* * ThS Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Dù khơng xa lạ thị trường Việt Nam, song bán hàng đa cấp mẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế nhà nước khoa học pháp lý Chúng ta hao tốn nhiều thời gian cho tranh luận diễn giới luật học, giới doanh nghiệp nhà quản lý kinh tế để tìm kiếm thái độ đắn chế quản lý hiệu hoạt động bán hàng đa cấp Việc ban hành Luật Cạnh tranh năm 2004, Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 Chính phủ quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Thông tư số 19/2005/TT-BTM Bộ Thương mại ngày 08/11/2005 hướng dẫn số nội dung Nghị định 110/2005/NĐ-CP khẳng định thái độ nhà nước ta thừa nhận tính hợp pháp hoạt động bán hàng đa cấp Đồng thời, văn pháp luật nói thiết kế chế quản lý riêng biệt hoạt động bao gồm ba phận (i) tiêu chuẩn hóa điều kiện doanh nghiệp tổ chức bán hàng đa cấp người tham gia; (ii) quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp[1]; (iii) xác định hành vi bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật trách nhiệm người vi phạm Tuy nhiên, học quản lý bán hàng đa cấp mà Việt Nam tham khảo từ quốc gia khác nhận thức từ phía quan quản lý nhà nước chất kinh tế - pháp lý họat động chưa thực đầy đủ nên tồn nhiều lúng túng việc xây dựng áp dụng pháp luật Vì thế, cho dù có phận cần thiết để cấu thành chế quản lý hoàn chỉnh, song xếp, tổ chức liên kết chúng thành hệ thống liên hồn, hiệu tồn nhiều vấn đề cần giải Mặt khác, thực tiễn lại cho thấy hoạt động bán hàng đa cấp phát triển xuất nhiều phiên mà trước chưa biết đến đòi hỏi phải nghiên cứu Trong phạm vi viết, tác giả đề cập phân tích số vấn đề liên quan đến nội dung nói Bàn tiêu chuẩn người tham gia, doanh nghiệp quy trình cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp quy định Nghị định 110/2005/NĐ-CP, Thông tư 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005, bật lên vấn đề sau: Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp năm 2005 ghi nhận quyền tự chủ kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng[2] để cấu thành nên chủ quyền doanh nghiệp Trên tinh thần đó, pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thừa nhận quyền tổ chức bán hàng đa cấp với tư cách hình thức quyền tự chủ tổ chức phân phối, tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Các doanh nghiệp có quyền sử dụng phương thức để tiêu thụ sản phẩm họ người khác sản xuất Tuy nhiên, pháp luật lại giới hạn quyền tổ chức bán hàng đa cấp hai nội dung: Một là, giới hạn hàng hóa kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp Nghị định 110/2005/NĐ-CP quy định tất hàng hoá kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp; song lại đặt giới hạn hai quy định sau: (i) quy định cấm bán hàng theo phương thức đa cấp số loại hàng hóa, bao gồm: hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá cấm lưu thơng, danh mục hàng hố hạn chế kinh doanh, hàng giả, hàng nhập lậu theo quy định pháp luật; hàng hố thuốc phòng chữa bệnh cho người; loại vắc xin, sinh phẩm; trang thiết bị y tế dụng cụ y tế; loại thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y thuỷ sản), thuốc bảo vệ thực vật; hố chất, chế phẩm diệt trùng, diệt khuẩn dùng lĩnh vực gia dụng y tế; nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh; loại hoá chất độc hại sản phẩm có hố chất độc hại theo quy định pháp luật; (ii), quy định điều kiện mà hàng hóa tham gia bán hàng đa cấp phải đáp ứng, bao gồm: đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm theo quy định pháp luật; đảm bảo rõ ràng, hợp pháp nguồn gốc, xuất xứ, tính năng, cơng dụng hàng hố; có nhãn hàng hố theo quy định pháp luật [3] Lý lẽ sử dụng để bênh vực cho quy định khả ảnh hưởng đến đời sống xã hội hoạt động bán hàng đa cấp tính chất đặc thù loại hàng hóa bị cấm mua bán Trong trường hợp này, lợi ích chung cộng đồng coi sở quan trọng cho giới hạn nói Hai là, giới hạn thủ tục đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Khoản Điều Nghị định 110/2005/NĐ-CP quy định doanh nghiệp tổ chức bán hàng đa cấp sau cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Sự giới hạn đặt nhằm thiết lập trật tự thị trường nâng cao khả quản lý nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp Thứ hai, Nghị định 110/2005/NĐ-CP xác lập tương đối rõ ràng trách nhiệm minh bạch quy định cấm đoán pháp luật hoạt động bán hàng đa cấp người tham gia, doanh nghiệp Trong tập trung vào nghĩa vụ cơng khai, minh bạch thông tin liên quan đến chương trình tổ chức bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động mạng lưới đa cấp; nghĩa vụ nộp thuế; nghĩa vụ trung thực; nghĩa vụ đảm bảo chất lượng hàng hóa[4] Các quy định sở pháp lý quan trọng cho việc xác lập mối quan hệ lành mạnh doanh nghiệp với người tham gia; doanh nghiệp, người tham gia với người tiêu dùng Thứ ba, pháp luật tạo tảng pháp lý cho mối quan hệ doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp Như trình bày, hợp đồng khơng hợp đồng lao động theo pháp luật lao động, không hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật dân pháp luật thương mại Để chứng minh cho kết luận trên, cần dựa vào hai chức hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp Theo đó, (i) cơng cụ pháp lý để tổ chức mạng lưới bán hàng đa cấp; doanh nghiệp sử dụng hợp đồng để xác lập tư cách cho người tham gia nhằm hình thành nên mạng lưới đa cấp; (ii) cơng cụ để doanh nghiệp thực chiến lược phân phối, tiêu thụ hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh Bằng hợp đồng, doanh nghiệp trao cho người tham gia quyền tiến hành hoạt động tiếp thị, bán lẻ hàng hóa cam kết phân chia lợi ích cho người tham gia Điều cho thấy rằng, hợp đồng bán hàng đa cấp không trực tiếp thực chức mua bán hàng hóa Người tham gia khơng người lao động không người mua hàng hóa cho doanh nghiệp Lúc này, họ có tư cách độc lập với doanh nghiệp hợp đồng coi để xác lập điều chỉnh quan hệ họ với doanh nghiệp Để làm rõ ràng mối quan hệ pháp lý trên, Nghị định 110/2005/NĐ-CP quy định (i) hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải lập văn với nội dung theo mẫu pháp luật quy định; (ii) quy định trách nhiệm pháp lý doanh nghiệp người tham gia ngược lại, trọng đến trách nhiệm minh bạch hóa tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, thơng tin lợi ích người tham gia, trách nhiệm người tham gia [5] ; (iii) quan hệ doanh nghiệp với người tham gia, dường pháp luật dành cho người tham gia hưởng nhiều quyền Cụ thể là, doanh nghiệp bị cấm thực nhiều hành vi gây bất lợi cho người tham gia yêu cầu người muốn tham gia phải đặt cọc để quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, cản trở người tham gia trả lại hàng hoá phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp [6] Đối với việc đơn phương chấm dứt hợp đồng, người tham gia có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia với điều kiện phải gửi thông báo văn cho doanh nghiệp trước chấm dứt hợp đồng tối thiểu ngày làm việc Trong doanh nghiệp quyền chấm dứt hợp đồng với người tham gia người tham gia vi phạm quy định pháp luật; (iv) xác định tương đối rõ giới hạn trách nhiệm doanh nghiệp người tham gia Theo đó, ngồi trách nhiệm pháp lý hành vi vi phạm gây ra, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng người tham gia gây hai trường hợp sau đây: (a) người tham gia gây thiệt hại cho người tiêu dùng người tham gia khác thực quy tắc hoạt động chương trình bán hàng doanh nghiệp; (b) người tham gia không thông tin đầy đủ hàng hoá theo quy định pháp luật Đối với người tham gia, họ phải thực trách nhiệm pháp luật hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp quy định Nếu vi phạm gây thiệt hại cho người tiêu dùng người tham gia khác, người tham gia bán hàng đa cấp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra[7] Điểm qua nội dung nói nhằm nhà làm luật Việt Nam thực nỗ lực xây dựng sở pháp lý ổn định, chắn an toàn cho hợp đồng bán hàng đa cấp Tính phổ biến, khả lan rộng mạng tiếp thị đa cấp cách thức tiêu thụ hàng hóa đặc thù phương thức đặt cho pháp luật nhiều vấn đề phải giải để vừa tơn trọng quyền tự kinh doanh doanh nghiệp mà đảm bảo trật tự thị trường, bảo vệ lợi ích đáng cho chủ thể Vì thế, nội dung vừa trình bày cho thấy, luật pháp giải số vấn đề lớn Đó là, (i) xác định hình thức hợp đồng văn để làm sở pháp lý chắn cho việc giám sát tính hợp pháp mạng bán hàng đa cấp; (ii) thiết lập sở pháp lý để truy cứu trách nhiệm bên giao dịch tham gia bán hàng đa cấp, từ đó, ngăn chặn ý định đùn đẩy phân tán trách nhiệm cho doanh nghiệp người tham gia; (iii) tạo nhiều hội bảo vệ tốt quyền lợi bên có vị trí yếu giao dịch mua bán, kể hợp đồng tham gia bán hàng 2 Dẫu bản, pháp luật hành thiết kế khung pháp lý quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, song bề bộn nhiều vấn đề cần giải nhận thức lẫn thực tiễn pháp luật Trong là: Vấn đề thứ liên quan đến chất thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp Có lẽ, thúc ép từ vụ đổ bể số công ty hoạt động bán hàng đa cấp vài năm vừa qua đòi hỏi quan nhà nước nhanh chóng tìm kiếm chế quản lý thích hợp Và tàn dư thói quen quản lý theo kiểu cấp phép sản sinh chế quản lý thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp Để bàn luận tính hợp lý hiệu thủ tục này, cần thiết làm rõ chất pháp lý từ sở sau: Trước tiên, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp không thủ tục đăng ký kinh doanh theo pháp luật doanh nghiệp Bởi lẽ, chức thủ tục đăng ký kinh doanh xác lập tư cách pháp lý cho chủ thể kinh doanh Bằng việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà nước thừa nhận tính hợp pháp việc thành lập thừa nhận tư cách pháp lý cho doanh nghiệp Nói cách khác, đăng ký kinh doanh thủ tục trình thành lập doanh nghiệp Trong đó, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp thực doanh nghiệp có nhu cầu tiêu thụ hàng hóa phương thức đa cấp Vì thế, doanh nghiệp cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp sau cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải kinh doanh hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp không điều kiện kinh doanh theo pháp luật doanh nghiệp Bởi lẽ, khoản Điều Luật Doanh nghiệp quy định điều kiện kinh doanh yêu cầu mà doanh nghiệp phải có phải thực kinh doanh ngành, nghề cụ thể, thể giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu vốn pháp định yêu cầu khác Quy định cho thấy, điều kiện kinh doanh áp dụng ngành nghề kinh doanh Trong hoạt động bán hàng đa cấp đơn giản phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa Sau nữa, xét mục đích, dường nhà làm luật có ý định trao cho quan quản lý nhà nước (cụ thể Sở Thương mại, Sở Thương mại - Du lịch cấp tỉnh) quyền thẩm tra tính hợp pháp hoạt động kinh doanh, lực thái độ doanh nghiệp có nhu cầu bán hàng theo phương thức đa cấp thủ tục cấp giấy đăng ký Chẳng mà Điều 14 Nghị định 110/2005/NĐ-CP quy định điều kiện để cấp giấy đăng ký bao gồm: (i) thực ký quỹ theo quy định pháp luật; (ii) kinh doanh hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp; (iii) có đủ điều kiện kinh doanh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật trường hợp kinh doanh hàng hố thuộc danh mục hàng hố kinh doanh có điều kiện; (iv) có chương trình bán hàng minh bạch khơng trái pháp luật; (v) có chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng Mặt khác, hoạt động bán hàng đa cấp coi hợp pháp sau cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp Mọi trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký làm chấm dứt quyền tổ chức bán hàng đa cấp mà không chấm dứt tồn doanh nghiệp Từ quy định trên, thấy rằng, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp có số chức bản, (1) giúp quan nhà nước có thẩm quyền xác định lực doanh nghiệp có nhu cầu bán hàng đa cấp nhằm thiết lập trật tự lành mạnh hoạt động này; (2) xác lập thực tế quyền hoạt động đa cấp cho doanh nghiệp họ đáp ứng điều kiện luật định; (3) cung cấp thông số cần thiết tình hình hoạt động bán hàng đa cấp địa phương cho hoạt động quản lý quan nhà nước; (4) điều kiện pháp luật đặt cho việc cấp giấy đăng ký sở pháp lý để xác định trách nhiệm doanh nghiệp có hành vi vi phạm Như vậy, thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp không mang chất chế tiền kiểm mà sở cho hoạt động hậu kiểm nhà nước hoạt động Từ nội dung Nghị định 110/2005/NĐ-CP, nhà quản lý lạc quan trật tự quản lý hoạt động bán hàng đa cấp công cụ quản lý, thủ tục cấp giấy đăng ký cho doanh nghiệp Song, nhận thức pháp lý chất thủ tục này, nhiều vấn đề chưa giải giải chưa thấu đáo Một là, điểm qua quy định trình tự cấp giấy đăng ký, nhận thấy Nghị định 110/2005/NĐ-CP sử dụng nguyên tắc thủ tục đăng ký kinh doanh theo pháp luật doanh nghiệp doanh nghiệp chịu trách nhiệm tính xác thực hồ sơ, quan nhà nước xác nhận tính hợp lệ hồ sơ; bên cạnh đó, bước đăng ký, cấp giấy đăng ký, thời gian cấp giấy đăng ký, thay đổi bổ sung nội dung giấy đăng ký, tạm dừng hoạt động có nội dung giống thủ tục đăng ký kinh doanh[8] Mặt khác, giấy đăng ký bán hàng đa cấp phảng phất dấu hiệu loại điều kiện kinh doanh Có thể chứng minh nhận định từ hai nội dung: (i) Các doanh nghiệp tổ chức bán hàng đa cấp cấp giấy đăng ký Nếu không cấp giấy đăng ký, doanh nghiệp có quyền kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức tiêu thụ hàng hóa không sử dụng mạng bán hàng đa cấp (ii) Điều kiện việc ký quỹ có dấu hiệu điều kiện kinh doanh cho dù ngụy trang thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp Với quy định chưa rõ ràng đó, chưa thể hình dung chất thủ tục cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp lẽ khơng thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, không giấy phép kinh doanh hay điều kiện kinh doanh khác Song lại có dấu hiệu công cụ quản lý Khi nhà làm luật chưa thể phân định chất pháp lý thủ tục tất yếu dẫn đến nhập nhằng quy định pháp luật theo hai chiều hướng trái ngược nhau, chặt chẽ đến mức xâm phạm quyền tự kinh doanh, đơn giản khơng đủ để hình thành chế quản lý hiệu Hai là, thơng thống quan niệm thủ tục đăng ký kinh doanh áp dụng vào việc cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp làm cho thủ tục hình thức Có thể tìm thấy chứng cho kết luận từ quy định Nghị định 110/2005/NĐ-CP điều kiện cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp đề cập phần Việc đặt điều kiện cho thấy, pháp luật muốn thẩm tra ba nội dung trước cấp giấy đăng ký (i) tính hợp pháp hoạt động kinh doanh; (ii) lực kinh doanh, khả tài chính; (iii) tính công khai, minh bạch phù hợp với pháp luật chương trình bán hàng, chương trình đào tạo Với nguyên tắc, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trung thực hồ sơ đăng ký, pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải chứng minh khả chịu trách nhiệm tài trước người tham gia khoản tiền ký quỹ; chứng minh tính hợp pháp hoạt động kinh doanh có cơng chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện Tuy nhiên, pháp luật khơng quy định tiêu chuẩn để xác định tính cơng khai, minh bạch phù hợp với pháp luật chương trình bán hàng, chương trình đào tạo Sẽ vơ nghĩa buộc doanh nghiệp tự chứng minh điều kiện họ tác giả chương trình bán hàng chương trình đào tạo Khi đó, pháp luật yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chương trình bán hàng, chương trình đào tạo người tham gia có đủ nội dung mà Nghị định 110/2005/NĐ-CP quy định Điều cho thấy tính hình thức pháp luật đầy đủ hợp lệ hồ sơ chưa đủ để chứng minh cho tính minh bạch Trong thực tế, có trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký có nội dung theo pháp luật yêu cầu nên cấp giấy đăng ký Tuy nhiên, tổ chức bán hàng, doanh nghiệp lại áp dụng chương trình bán hàng có nội dung khác với đăng ký Ngày 29 tháng 03 năm 2006, Đoàn tra - Sở Thương mại TP Hồ Chí Minh lập biên hành vi vi phạm Công ty Sinh lợi Trong Biên giải trình số 01/2006/GT-Ttr 15 tháng 04 năm 2006, công ty thừa nhận hành vi vi phạm Trong đăng ký bán hàng đa cấp, công ty nộp quy chế thành viên quy định 18 quyền nghĩa vụ người tham gia Song, hoạt động thực tế, công ty lại sử dụng quy chế thành viên quy định đến 21 điều Như vậy, nội dung hoạt động công ty sai so với lời kê khai ban đầu[9] Vụ việc cho thấy, thủ tục cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp không phát huy hiệu quản lý trước hành vi gian dối doanh nghiệp, cho dù hành vi sơ đẳng Bởi lẽ, khoản tiền ký quỹ, việc thẩm tra điều kiện lại để cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp mang tính hình thức, kiểm tra lại giấy tờ mà doanh nghiệp có sẵn, kiểm tra hợp lệ nội dung kê khai mà khơng cần xác minh tính trung thực Khi đó, hoạt động quản lý nhà nước theo sau doanh nghiệp để tìm kiếm vi phạm xử lý Như vậy, ý định, nhà làm luật mong muốn có chế sàng lọc doanh nghiệp hiệu khâu đầu vào, song thủ tục mang tính hình thức làm cho điều mong ước Từ đó, thấy lúng túng pháp luật thiết kế mô hình quản lý phương thức tổ chức cấp giấy đăng ký cho doanh nghiệp Với việc đặt điều kiện, pháp luật trao cho trình nhiệm vụ bất khả thi, khơng tương thích với nguyên tắc thủ tục thực Tìm kiếm kinh nghiệm từ nước cho thấy, nhiều nước không đặt thủ tục đăng ký mà đơn giản thủ tục thơng báo đến quan nhà nước có thẩm quyền Điều Quy chế giám sát việc bán hàng đa cấp Đảo Đài Loan (ban hành năm 1999) quy định 30 ngày trước bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải nộp báo cáo văn xác định xác nội dung theo quy định pháp luật cho quan có thẩm quyền để lưu… Điều cho thấy, pháp luật Đài Loan (i) thừa nhận quyền tổ chức bán hàng đa cấp doanh nghiệp; (ii) giai đoạn đầu, thủ tục thông báo mà doanh nghiệp thực có chức thơng tin cho nhà nước nội dung chương trình bán hàng đa cấp mà họ dự định thực Pháp luật họ quan tâm hết đến chế giám sát hoạt động thực tế quy định trách nhiệm lưu giữ hồ sơ kiểm toán doanh nghiệp, nghĩa vụ thông báo định kỳ cho quan có thẩm quyền, quyền kiểm tra theo ý muốn quan nhà nước Có lẽ, cần nhìn nhận lại pháp luật Việt Nam từ kinh nghiệm quản lý Đài Loan Vấn đề thứ hai quan niệm tiền kiểm, hậu kiểm bán hàng đa cấp Xem xét quy định Nghị định 110/2005/NĐ-CP, dễ dàng nhận thấy rằng, nhà làm luật cố gắng liên kết hoạt động quản lý khâu khởi đầu với việc giám sát hoạt động doanh nghiệp thực tế Từ nội dung trình bày phần trên, hình dung diện mạo chế tiền kiểm mà pháp luật xác lập hoạt động bán hàng đa cấp Trong hoạt động hậu kiểm, pháp luật tập trung vào nội dung sau: (i) Trách nhiệm báo cáo định kỳ doanh nghiệp Theo đó, định kỳ tháng doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm báo cáo với Sở Thương mại Sở thương mại - Du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh số lượng người tham gia, doanh thu số thuế nộp doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân người tham gia mà doanh nghiệp nộp hộ[10] (ii) Thực chế giám sát chủ động trực tiếp quan quản lý nhà nước Trong đó, quan quản lý cạnh tranh trực tiếp kiểm tra, tra hoạt động bán hàng đa cấp cần thiết; Sở Thương mại (hoặc Sở Thương mại – Du lịch) thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp địa bàn báo cáo định kỳ với quan quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại việc kiểm tra, giám sát đó[11] (iii) Xác định trách nhiệm doanh nghiệp, người tham gia quy định việc xử lý vi phạm pháp luật quản lý bán hàng đa cấp Về bản, nội dung hoạt động hậu kiểm nhà nước theo pháp luật Việt Nam bán hàng đa cấp tương tự với pháp luật nước Tuy nhiên, vài vấn đề cần bàn thêm Thứ nhất, nội dung chế tiền kiểm hình thức khơng thể thực chức chọn lọc doanh nghiệp ý định ban đầu gánh nặng việc quản lý nhà nước bán hàng đa cấp đổ dồn lên hoạt động hậu kiểm Trong đó, trách nhiệm thuộc quan quản lý cạnh tranh sở thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lúc này, hiệu hoạt động quản lý phụ thuộc vào hai yếu tố (i) tính hợp lý biện pháp hậu kiểm; (ii) lực quan quản lý Thứ hai, dựa vào nội dung hoạt động hậu kiểm, thấy việc quản lý nhà nước bán hàng đa cấp chủ yếu ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm doanh nghiệp người tham gia Để ngăn chặn kịp thời phát vi phạm, nhà nước dựa vào hoạt động báo cáo định kỳ doanh nghiệp hoạt động kiểm tra, tra quan chức Tuy nhiên, báo cáo mà doanh nghiệp nộp cung cấp cho quan có thẩm quyền vài thông số doanh thu, việc nộp thuế tình hình phát triển mạng đa cấp Nó khơng thể phản ánh tình hình vi phạm doanh nghiệp tác giả báo cáo nói doanh nghiệp bị quản lý Vì thế, chủ động việc tra, kiểm tra quan chức định đến hiệu chế hậu kiểm Nghị định 110/2005/NĐ-CP trao cho quan quản lý cạnh tranh Sở Thương mại tỉnh quyền chủ động thời gian, cấp độ, nội dung tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp Tuy nhiên, pháp luật lại chưa quan tâm đến trách nhiệm doanh nghiệp việc lưu trữ giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc tra, kiểm tra Kinh nghiệm Đài Loan cho thấy, pháp luật họ buộc doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải chuẩn bị lưu giữ địa điểm kinh doanh chủ yếu báo cáo tài chính, kế tốn kiểm tốn, báo cáo hoạt động, cân đối doanh thu, báo cáo hàng hóa tồn kho Ngồi quan nhà nước, người tham gia mạng đa cấp với thời gian tham gia năm có quyền giám sát báo cáo nói trên[12] Tác giả cho rằng, pháp luật Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm này, lẽ, từ hoạt động tra, kiểm tra thuận lợi chủ động Thứ ba, bàn việc xác định trách nhiệm chủ thể hoạt động đa cấp có hành vi vi phạm Quan hệ liên kết hợp tác tư cách độc lập doanh nghiệp người tham gia coi quan điểm tảng cho việc phân định trách nhiệm doanh nghiệp người tham gia hành vi vi phạm Từ đó, doanh nghiệp cá nhân người tham gia phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật có hành vi vi phạm Hành vi vi phạm doanh nghiệp vi phạm Luật Cạnh tranh vi phạm pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo Nghị định 110/2005/NĐ-CP Còn hành vi vi phạm người tham gia vi phạm pháp luật quản lý hoạt động đa cấp theo Điều Nghị định 110/2005/NĐ-CP Vấn đề đặt là, pháp luật chưa quan tâm đến việc truy cứu trách nhiệm người tham gia chuỗi cấp bán hàng có hành vi vi phạm mang tính hệ thống Cơ chế hoạt động mạng lưới bán hàng đa cấp có đặc thù người tham gia cấp khác có mối liên hệ tổ chức, hoạt động lợi ích với Theo đó, người tham gia cấp có vai trò tổ chức, điều hành hoạt động hưởng hoa hồng, tiền thưởng từ kết bán hàng người mạng lưới cấp Mặc dù người tham gia ln có vị trí độc lập trước doanh nghiệp người tham gia khác tiến hành hoạt động tiếp thị bán lẻ hàng hóa, song thực chất liên kết nói tạo khả phối hợp hoạt động chia sẻ lợi ích cấp bán hàng Trên sở đó, xuất hành vi vi phạm có tính hệ thống mạng lưới bán hàng Vụ việc liên quan đến thông tin gian dối công dụng sản phẩm nước tinh chất trái nhàu mang nhãn hiệu NONI điển hình[13] Trong vụ việc này, hệ thống bán hàng tham gia vào việc phân phát tài liệu với nội dung gian dối nói Người tham gia cấp đầu mối cung cấp tài liệu cho người tham gia cấp Khi đó, với cách thức truy cứu trách nhiệm độc lập cho người tham gia mà pháp luật Việt Nam sử dụng dường không hiệu xác định mức độ vi phạm người Vì thế, pháp luật nên xem xét đến khả truy cứu trách nhiệm liên đới người tham gia chuỗi đa cấp mạng lưới bán hàng có hành vi vi phạm nói Vấn đề thứ ba liên quan đến trách nhiệm ký quỹ doanh nghiệp đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Nghị định 110/2005/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điều lệ không thấp tỷ đồng Việt Nam ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam Mục đích quy định trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động bán hàng đa cấp, khoản tiền ký quỹ dùng để chi trả tiền hoa hồng, tiền thưởng tiền mua lại hàng hoá từ người tham gia[14] Doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút toàn số tiền ký quỹ thỏa mãn hai điều kiện (i) chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; (ii) khơng có khiếu kiện từ phía người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến việc chi trả tiền hoa hồng, tiền thưởng tiền mua lại hàng hoá Tất quy định cho thấy, pháp luật có nhiều nỗ lực để bảo vệ quyền người tham gia chủ thể có vị trí yếu quan hệ với doanh nghiệp Điều đặc biệt có ý nghĩa thực trạng bán hàng đa cấp năm qua cho thấy có nhiều hành vi bất doanh nghiệp gây thiệt hại lớn cho người tham gia[15] Tuy nhiên, phân tích từ góc độ hiệu kinh tế, chắn có hồi nghi giá trị thực tiễn điều kiện ký quỹ mà Nghị định 110/2005/NĐ-CP quy định Những hoài nghi hình thành từ vài luận điểm sau Thứ nhất, khoản tiền ký quỹ bắt buộc phải gửi ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp Nó coi khoản trách nhiệm tài dự phòng nên khơng thể trực tiếp tham gia vào q trình quay vòng vốn kinh doanh để sinh lợi nhuận cho doanh nghiệp Thứ hai, pháp luật không quy định quy định khoản tiền ký quỹ phải thuộc sở hữu doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp dùng khoản vay để ký quỹ vào ngân hàng theo quy định pháp luật Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chịu khoản trách nhiệm phát sinh từ số tiền vay để ký quỹ Khi đó, phần tài lại doanh nghiệp gánh thêm phần trách nhiệm phát sinh từ khoản tiền ký quỹ bị đóng băng chờ ngày thực thi sứ mệnh mà pháp luật trao phó Thứ ba, theo quy định Nghị định 110/2005/NĐ-CP, doanh nghiệp phải ký quỹ thấp tỷ đồng Việt Nam Mức cụ thể phụ thuộc vào vốn điều lệ doanh nghiệp Theo Luật Doanh nghiệp, mức vốn điều lệ nhà đầu tư định (trừ trường hợp ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có vốn pháp định) Với doanh nghiệp có ý đồ thực chiến lược bán hàng đa cấp bất nhằm trục lợi từ người tham gia, chắn họ ln tìm cách đăng ký vốn điều lệ với giới hạn đủ để tiền ký quỹ mức thấp Trong đó, tính phổ biến rộng khắp mạng bán hàng đa cấp làm phát sinh trách nhiệm lớn cho doanh nghiệp trước xã hội người tham gia Thực tế vụ việc bán hàng đa cấp vài năm gần cho thấy lợi ích người tham gia bị doanh nghiệp xâm hại (bao gồm tiền đặt cọc, mua hàng, tiền hoa hồng, tiến thưởng ) có giá trị lớn (khơng dừng lại số 1, hay tỷ đồng) Một mạng đa cấp thiết lập có số lượng người tham gia lớn, khoản tiền ký quỹ với mức tỷ đồng giải trách nhiệm doanh nghiệp trước người tham gia cho dù khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng Như số tiền ký quỹ phát huy tác dụng mà pháp luật người tham gia kỳ vọng Tác giả cho rằng, cần xem xét lại tính cần thiết việc đặt trách nhiệm ký quỹ Nếu thực cần thiết buộc doanh nghiệp ký quỹ quan có thẩm quyền nên nghiên cứu lại cách tính giá trị khoản ký quỹ cho phù hợp, vừa khơng làm cho doanh nghiệp bị đóng băng nguồn tài chính, vừa có khả thực tế việc bảo vệ người tham gia Môi trường pháp lý cho hoạt động bán hàng đa cấp hình thành với đầy đủ phận cần có Song điều dường chưa làm thỏa mãn thị trường Tâm lý hồi nghi tính lành mạnh hoạt động bán hàng đa cấp lực quản lý nhà nước thực tồn đời sống xã hội Những vụ việc hành vi bán hàng đa cấp bất chưa bị xử lý xử lý làm sôi động báo giới người dân Khảo sát kết quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thời gian qua có vài nhận định sau: Thứ nhất, với thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp, quan có thẩm quyền địa phương nước cấp giấy ký cho khoảng doanh nghiệp (trong có cơng ty bị thu hồi giấy đăng ký Công ty Sinh lợi)[16] Kết không phản ánh thực trạng hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam Vẫn tồn tượng doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp song không tiến hành đăng ký Theo số liệu thống kê Sở Thương mại TP Hồ Chí Minh, địa bàn thành phố có 10 doanh nghiệp tổ chức bán hàng đa cấp mà khơng có giấy đăng ký Trong đó, theo Nghị định 110/2005/NĐ-CP, quan quản lý cạnh tranh sở thương mại tỉnh có thẩm quyền kiểm tra, tra doanh nghiệp cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp Vì thế, quan nói khó chủ động kiểm tra để phát hành vi bán hàng đa cấp không đăng ký doanh nghiệp Mặt khác, tính chất bán hàng theo kiểu rỉ tai độc lập người tham gia lại trở thành chắn cho doanh nghiệp Bởi phân tán đơn lẻ hoạt động người tham gia giúp doanh nghiệp tẩu tán chứng Khi đó, việc tìm kiếm chứng hoạt động đa cấp bất hợp pháp trở thành thách đố lớn cho quan quản lý nhà nước Một lần nữa, tác giả cho rằng, nhà nước nên xem xét lại hiệu thủ tục đăng ký bán hàng đa cấp Thứ hai, hoạt động bán hàng đa cấp bất bắt đầu xuất trở lại mà người thực doanh nghiệp có giấy đăng ký Trong vụ việc xử lý, việc phát hành vi vi phạm pháp luật hầu hết từ tố giác xã hội (có thể từ người tham gia, người tiêu dùng doanh nghiệp khác) Điều cho thấy (i) thủ tục đăng ký chưa chế sàng lọc hiệu quả; (ii) quan có thẩm quyền dường chưa có đủ khả công cụ để chủ động phát vi phạm Thứ ba, thực tiễn quản lý đặt cho quan chức nhiều vấn đề cần giải Trước hết, phức tạp từ chất hoạt động bán hàng đa cấp đặt yêu cầu trình độ kỹ cán quản lý Về mặt nhận thức, Luật Cạnh tranh đưa khái niệm hoạt động với nét phác thảo Trong thực tế cho thấy đa dạng cách thức tổ chức mạng đa cấp, cách thức trả thưởng, điều hành hoạt động tiếp thị, bán hàng doanh nghiệp Điều lại tăng thêm khó khăn cho hoạt động quản lý nhà nước Tiếp theo là, với thời gian, doanh nghiệp kịp tích lũy kinh nghiệm việc đối phó với biện pháp quản lý nhà nước Cho đến nay, Sở Thương mại tỉnh thành chủ yếu tiến hành kiểm tra, tra từ hai đối tượng người tham gia (theo chọn lọc bất kỳ) sổ sách, giấy tờ tình hình hoạt động doanh nghiệp Để đối phó với hoạt động quản lý trên, số doanh nghiệp tổ chức mạng lưới đa cấp khép kín Theo đó, doanh nghiệp siết chặt kiểm sốt việc gia nhập cách đặt nhiều điều kiện nhân thân, trách nhiệm bảo lãnh người tham gia trước Thậm chí có trường hợp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp lập danh cán bộ, công chức Sở Thương mại thân nhân họ để phòng ngừa khả gài người từ quan chức Ngồi ra, họ thực thi vài sách kiểm sốt hành vi người tham gia thơng qua biện pháp phân chia lợi ích hấp dẫn, ràng buộc trách nhiệm nhằm ngăn chặn hợp tác người tham gia với quan nhà nước Vì thế, đến lúc quan chức cần thay đổi phương pháp quản lý cho phù hợp với động thị trường Thời gian năm hiệu lực Nghị định 110/2005/NĐ-CP coi đủ để thử nghiệm chế quản lý nhiều điểm chưa phù hợp Để nâng cao khả quản lý nhà nước bán hàng đa cấp, để bảo vệ quyền lợi đáng hợp pháp cho người tiêu dùng, người tham gia doanh nghiệp (việc làm mà nhà nước có thị trường văn minh thực hiện), để chứng minh việc thừa nhận hoạt động bán hàng đa cấp đắn, nhà nước cần xem xét lại tính hợp lý hiệu chế quản lý hành, đặc biệt quy trình đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cần xây dựng đội ngũ cán quản lý có lực, trình độ thực động [1] Gọi tắt thủ tục cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp [2] Điều Luật Doanh nghiệp năm 2005 [3] Điều Nghị định 110/2005/NĐ-CP [4] Xem thêm Điều 6, Điều 7, Điều Nghị định 110/2005/NĐ-CP [5] Điều 6, Điều Nghị định 110/2005/NĐ-CP [6] Điều Nghị định 110/2005/NĐ-CP [7] Điều 12 Nghị định 110/2005/NĐ-CP [8] Điều 16, Điều 18, Điều 19 Nghị định 110/2005/NĐ-CP [9] Xem thêm website Thanh Nien Online | Trang chủ ngày 09/ 06/2006 [10] Điều 20 Nghị định 110/2005/NĐ-CP [11] Điều 21, Điều 22 Nghị định 110/2005/NĐ-CP [12] Điều 15 Quy chế giám sát việc bán hàng đa cấp Đảo Đài Loan năm 1999 [13] Xem thêm Nguyễn Ngọc Sơn, tcđd, tr 11 [14] Điều 17 Nghị định 110/2005/NĐ-CP [15] Các vụ việc liên quan đến Công ty giới đăng tải http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-lu /09/3B9CBC5C/; Công ty Sinh lợi, xem Tuoi Tre Online ngày 23/06/2006 [16] Số liệu thống kê đăng tải website: www.dsa.com.vn ... liên quan đến Công ty giới đăng tải http://vnexpress.net/Vietnam /Phap- lu /09/3B9CBC5C/; Công ty Sinh lợi, xem Tuoi Tre Online ngày 23/06/2006 [16] Số liệu thống kê đăng tải website: www.dsa .com. vn... họ quan tâm hết đến chế giám sát hoạt động thực tế quy định trách nhiệm lưu giữ hồ sơ kiểm toán doanh nghiệp, nghĩa vụ thơng báo định kỳ cho quan có thẩm quyền, quyền kiểm tra theo ý muốn quan. .. trọng cho việc xác lập mối quan hệ lành mạnh doanh nghiệp với người tham gia; doanh nghiệp, người tham gia với người tiêu dùng Thứ ba, pháp luật tạo tảng pháp lý cho mối quan hệ doanh nghiệp bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Com phap luat ve hoat dong quan ly doi voi hoat dong ban hang da cap tai viet nam, Com phap luat ve hoat dong quan ly doi voi hoat dong ban hang da cap tai viet nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay