Com so luoc ve su phat trien cua luat canh tranh chau au

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 11:42

Sơ lược phát triển Luật Cạnh tranh Châu Âu Luật cạnh tranh Châu Âu có lịch sử đời phát triển sớm so với suy nghĩ nhiều người Điểm khởi đầu đời vào năm 1890 kỷ trước Vienna, thủ đô của Áo, nơi mà vào thời coi trung tâm châu Âu có giáo dục cao hệ thống quản lý hành tiến Tại nhà quản lý nhận giá trị tiềm to lớn luật nhằm bảo vệ cạnh tranh lành mạnh bắt đầu phát triển dễ bị bóp méo dự thảo luật soạn nhằm mục đích Mặc dù dự thảo luật không thông qua nguyên tắc thu hút ý nhóm học giả quan trọng Đức nơi vào năm 1900 không thành công nỗ lực ban hành quy định luật cạnh tranh Đến giai đoạn năm 1920 văn luật cạnh tranh đại ban hành vài nước Châu Âu mà quan trọng phải kể đến luật cạnh tranh Đức ban hành Điều tạo giá trị có ý nghĩa vấn đề cạnh tranh Đức số quốc gia khác, đến cuối thập niên Châu Âu bước đầu hình thành phát triển hệ thống luật cạnh tranh riêng cho Rất khác so với Luật chống độc quyền Mỹ đời vào khoảng thời gian trước (luật chống độc quyền Mỹ đời vào năm 1980 với tên Sherman Anti-Trust Act), luật cạnh tranh phát triển Châu Âu trọng vào việc quy định cho số quan hành quyền can thiệp trường hợp mà cơng ty có hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường Nhưng thật không may suy thoái kinh tế vào năm 1930 xảy nước Châu Âu, chủ nghĩa Phát xít sau chiến tranh giới lần quét quy định luật cạnh tranh bắt đầu hình thành phát triển Sự kết thúc chiến tranh giới lần tạo môi trường thay đổi cho phát triển Luật cạnh tranh Châu Âu Bên cạnh gánh nặng thảm hoạ chiến tranh nhận thức phải tiến hành song song để xây dựng lại đất nước hoàn toàn khác so với đế chế huy hoàng trước đây, nhà nước Đức xây dựng hệ thống luật cạnh tranh mà khơng lâu sau trở thành hệ thống luật phát triển Châu Âu thời tồn Hệ thống luật xây dựng hai sở, từ ý tưởng phương án nghiên cứu nhóm nhỏ học giả nhà kinh tế Đức thực bí mật thời kỳ Đức quốc xã thời kỳ chiến thứ 2, hai từ kinh nghiệm học việc áp dụng Luật chống độc quyền Mỹ thời gian Đức bị chiếm đóng Khơng có Đức, quốc gia Châu Âu khác phát triển hệ thống luật cạnh tranh riêng họ Hầu hệ thống luật quy định kiểm sốt mang tính hành hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền hành vi phản cạnh tranh Những hệ thống thực thi giống cơng cụ sách điều phối cạnh tranh với nguyên tắc hay quy định chứa đựng nội dung cụ thể có phát triển xét mặt luật pháp Chỉ có số dần phát triển hệ thống luật cạnh tranh họ nhân tố quan trọng cho hoạt động kinh doanh hoạt động lập pháp Tuy nhiên đến giai đoạn năm 1990 nhiều luật cạnh tranh quốc gia Châu Âu trở nên quan trọng có nhiều ảnh hưởng kinh tế họ Một nhân tố vô quan trọng lịch sử hình thành phát triển luật cạnh tranh Châu Âu gia nhập quốc gia vào liên minh Trong hiệp ước thành Rome, ký quốc gia Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Ni-zơ-lan, Lúc-xem-bua vào ngày 27 tháng năm 1957 để thành lập cộng đồng kinh tế chung Châu Âu mà tiền thân khối nước Châu Âu sau này, có số điều khoản quy định việc bảo vệ cạnh tranh lành mạnh Những điều khoản cụ thể hoá định hướng luật hoá ủng hộ bình diện chung cấp quốc gia, giai đoạn năm 1970 trở thành luật cạnh tranh phát triển mức cao có kết hợp hài hồ hai mơ hình, mơ hình thứ kiểm sốt cạnh tranh mang tính hành có hầu Châu Âu mơ hình thứ hai hệ thống luật cạnh tranh có tính pháp lý nhiều giống xây dựng Đức Sự phát triển luật cạnh tranh cấp khối nước Châu Âu thúc đẩy nhận thức hiểu biết vấn đề luật cạnh tranh luật gia, nhà làm luật doanh nhân kinh doanh thị trường, kể từ năm 1980 tất hệ thống luật cạnh tranh quốc gia Châu Âu phát triển theo hướng phù hợp với quy định chung luật cạnh tranh toàn Châu Âu Đến năm 2004 với việc gia nhập nhiều quốc gia 0mới vào khối EU cải cách quan trọng luật cạnh tranh Châu Âu tiến hành theo yêu cầu tất thành viên EU phải đồng sửa đổi áp dụng nguyên tắc phối hợp chung thành viên để tạo hệ thống luật cạnh tranh áp dụng chung cho tất thành viên EU, lần tất thành viên EU yêu cầu áp dụng hệ thống luật cạnh tranh chung cho hành vi vi phạm sảy khu vực ... sau này, có số điều khoản quy định việc bảo vệ cạnh tranh lành mạnh Những điều khoản cụ thể hoá định hướng luật hố ủng hộ bình diện chung cấp quốc gia, giai đoạn năm 1970 trở thành luật cạnh tranh. .. mơ hình thứ kiểm sốt cạnh tranh mang tính hành có hầu Châu Âu mơ hình thứ hai hệ thống luật cạnh tranh có tính pháp lý nhiều giống xây dựng Đức Sự phát triển luật cạnh tranh cấp khối nước Châu... cạnh tranh luật gia, nhà làm luật doanh nhân kinh doanh thị trường, kể từ năm 1980 tất hệ thống luật cạnh tranh quốc gia Châu Âu phát triển theo hướng phù hợp với quy định chung luật cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Com so luoc ve su phat trien cua luat canh tranh chau au, Com so luoc ve su phat trien cua luat canh tranh chau au

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay